Wednesday, 15 February 2012

Sekreti i fundit i Fatimës shfaq të vërtetën mbi futjen e grupit satanic në Vatikan


E Enjte, 26 Janar 2012, ora 21:40

Bija ime e dashur, ka ardhur koha për t’i treguar botës mbi të vërtetën e plotë të mistereve të Mbretërisë Hyjnore.

E vërteta ka qënë e fshehur për shumë kohë. Pranimi i ndërhyrjes sime hyjnore përmes mbrekullive, shfaqjeve dhe komunikimeve hyjnore tek shpirtërat e zgjedhur është hedhur mënjanë nga vetë kisha ime për shumë vjet.

Vetëm ata e dinë pse kisha ime e pa te nevojshme ta hedhi te vërtetën mënjanë kur ajo nevojitej për të forcuar besimin te bijtë e mi kudo që janë.

Çdo misionare e imja dhe e Nënës se Bekuar nuk u pranua që në fillim dhe është trajtuar me përçmim nga Kisha Ime.

Bija ime, madje dhe sekreti i fundit i Fatimës nuk ju tregua botës sepse zbulonte të vërtetën mbi futjen e grupit satanic në Vatikan.

Pjesa e fundit e sekretit nuk është treguar me qëllim që të mbroj grupin e madh djallezor që u fut ne Vatikan që nga paraqitja e Nenes Time ne vëndin e shenjtë të Fatimas.

Bija ime Lucia e pati gojen të mbyllur nga forcat qe kontrollonin ato pjesë të Vatikanit ku Papat e mi të dashur kishin fare pak kontroll.

Shiko se si ata jo vetëm e kanë shtrembëruar të vërtetën mbi mësimet e mia, por kanë futur metoda të reja të adhurimit katolik të cilat më fyejnë Mua dhe Atin Tim Të Përjetshëm.

Kisha Katolike është e vetmja Kishë e vërtetë dhe si e tillë është shënjestra kryesore e satanit dhe e grupit të tij djallëzor. 

E vërteta vjen nga Unë.

E vërteta nuk e bën njerëzimin të ndjehet rehat sepse ajo mund të kërkoj sacrifica personale.

E vërteta shakton zemërim në disa situata dhe në shumë raste trajtohet si herezi.

Sidoqoftë, vetëm e vërteta ju çliron nga gënjeshtrat. Gënjeshtrat të cilat vijnë nga satani dhe që krijojnë një barrë te rëndë në shpritin tuaj.

Koha ka ardhur për të zbuluar të vërtetën në një botë që është e mbushur me gënjeshtra.

Bija ime, kaq shumë gënjeshtra ju janë treguar bijve të mi nga fetë e rreme, zotat e rreme, drejtues të rremë kishe, udhëheqësa dhe organisata politike të rreme si dhe media të rreme.

Shumë nga e vërteta është fshehur. Por nëse e vërteta mbi atë çfarë po ndodh në botë të shfaqej sot shumë pak njerëz do ta pranonin atë.

Sa shumë nga e vërteta ka qënë e fshehur.

E njëjta gjë ka ndodhur edhe me dhjetë urdhërimet e Atit Tim. Ato janë urdhërimet e vendosura nga Ati Im dhe i janë dhënë profetit Mose.

E vërteta kurrë nuk ndryshon, pavarësisht se sa shumë përpiqet njerëzimi ta ndryshoj atë.

Urdhërimet e Atit Tim nuk pranohen më as mes kishave kristiane.

Nuk duhet të vrasësh - do të thotë se ti nuk mund te vrasësh një tjetër qënie njerëzore. Kjo nuk i referohet vetë-mbrojtjes por në çdo rrethanë tjetër.

Askush nuk mund ta justifikoj vrasjen – abortin, eksekutimin apo vrasjen me deshirë. Askush.

Ky është një mëkat vdekjeprurës dhe dënimi është me një jetë të përjetshme në ferr.

Bija ime, e pranojnë bijtë e mi këtë? Jo, ata madje nxerrin ligje që jo vetëm e bëjnë këtë të pranueshme por edhe të justifikueshme në sytë e Zotit. Por nuk është ashtu.

Secila nga dhjetë urdhërimet e Atit tim thyhet cdo ditë.

Dhe kisha ime nuk predikon për seriozitetin e mëkatit. Ata kurre nuk i thonë njerëzve se ata do të shkojnë në ferr nëse kryejnë një mëkat mortor dhe nuk tregojnë pendesë.

Zemra ime është e plagosur thellë. Ato, Kishat e Mia, në gjithë botën nuk predikojnë të vërtetën.
Shumë nga shërbëtorët e Mi të shenjtë nuk besojnë më në gjëndjen e ferrit apo të purgatorit.

Ata nuk i pranojnë urdhërimet e Atit Tim. Ata justifikojne çdo mëkat.

Ata flasin për mëshirën e Atit tim por nuk arrijnë të shpjegojnë pasojat e një vdekje në gjëndjen e mëkatit mortor. Ata më fyejnë rëndë kur nuk kryejnë detyrat e tyre për të cilat janë caktuar.

Ata janë, në shumë raste, përgjegjës për humbjen e kaq shume shpirtrave.

Hapni syte te e verteta të gjithë ju që pohoni të jeni besimtarë në Zotin Atin e Gjithëpushtetshëm, krijuesin e të gjitha gjërave.

Ka vetëm një të vërtetë. Nuk mund të ketë më shumë se një të vërtetë.

Çdo gjë tjetër përveç të vërtetës është një gënjeshtër dhe nuk vjen nga Ati Im Hyjnor, Zoti, Krijuesi I Plotfuqishëm i të gjitha gjërave.

Shpëtimtari juaj i dashur
Jesu Krisht

Shënim: Duhet përmëndur këtu se në një mesazh të mëparshëm Jesusi i tha Marias se edhe mëkati i vrasjes mund të falet tek një person i cili me të vërtetë pendohet.