Kerko Mesazhet ketu

Wednesday 30 April 2014

Shumë nga Misteret e Mbretërisë Sime janë të panjohura për njeriun

E Dielë, 27 Prill 2014, në 18:00

Bija Ime fort e dashur, Plani Im për të shpëtuar mbarë botën dhe për të sjellë çdo njërin nga ju në Strehën e Zemrës Sime ka përfunduar dhe të gjitha pjesët janë vendosur në vëndin e duhur, me qëllim që përsosmëria e Premtimit Tim të sjelli fryte.

Ka shumë Mistere të shoqëruara me Hyjninë Time, që njeriu, pavarësisht se sa i ditur është në çështjet shpirtërore, kurrë nuk mund t’i kuptoj me të vërtetë. Shumë nga Misteret e Mbretërisë Sime janë të panjohura për njeriun dhe Ati Im i zbuloi njerëzimit vetëm aq sa Ai dëshironte. Njeriut ju dha njohuria dhe e Vërteta, që ata të mund ta adhuronin Hyjin dhe t’i shërbenin Atij, sa me mirë të mundeshin. Njeriu u informua nga profetët, se si duhej t’i përmbahej 10 Urdhërimeve, për të siguruar që ai të mos binte në gabim. Më pas për të vërtetuar Dashurinë e Tij për botën, Ai u bë njeri dhe përmes Meje, Birit të Tij të vetëm, Jezu Krishtit, i tregoi njeriut pikërisht se çfarë krijon e mira dhe çfarë përbën e liga. Unë e zbulova të Vërtetën, edhe pse vetëm një copë të asaj që dëshironte Ati Im, për nevojat e njeriut. Por njeriu ishte kaq krenar, arrogant dhe ambicjoz, sa nuk donte t’ja dinte për të Vërtetën, sepse ajo nuk i përshtatej atij.

Farizenjtë i mbyllën sytë, panë nga ana tjetër dhe më deklaruan Mua të isha një njeri, I Cili e kishte humbur mëndjen dhe fliste përçart. Ata nuk e kishin aftësinë të dëgjonin të Vërtetën, edhe pse Mësimet e Mia thjeshtë përsërisnin Fjalët, Mësimet dhe Urdhërimet e përmbajtura në Librin e Atit Tim. Nëpër udhën e ngushtë ata ecën, duke mos parë as majtas dhe as djathtas, ndërsa ndiqnin versionin e tyre në shërbim të Zotit. Ata e bënin këtë me një pamje të jashtme prej besimtari, duke e shpërfillur të dobëtin, të varfërin dhe të paditurin, ndërsa ata e adhuronin Zotin. Ata më dëbuan Mua dhe homologët e tyre sot do ta bëjnë këtë, përsëri, ndërsa vazhdojnë me doktinën e tyre të rreme në vitet që vijojnë.

Prandaj ju tani e shikoni, për gjithçka që njeriu pohon se di, ai në të vërtetë di fare pak rreth Udhës së Zotit. Ajo, që ju dha atij u pranua, por vetëm pjesë të së Vërtetës që i përshtaten atij. Për shëmbull, Unë gjithmonë i kam udhëzuar fëmijët e Hyjit ta duan njëri tjetrin, por ata dështojnë ta bëjnë këtë. Sa shumë nga ju shtrihen para Meje dhe më mbulojnë Mua me adhurime në mirënjohje dhe pastaj fyejnë vëllezërit dhe motrat tuaja? Disa nga ju shkojnë deri aty sa më tregojnë Mua se sa njerëz të liq ata janë, në vënd që të tregojnë dashuri dhe falje.

Njeriu gjithmonë do të jetë i dobët, sepse është e pamundur për njeriun të jetë i përsosur. Por përse i pranoni Mësimet e Mia nga njëra anë dhe pastaj i mohoni ato nga ana tjetër? Kurrë mos u dorëzoni ndaj tundimit për të ndëshkuar një tjetër në Emrin Tim, sepse ju nuk e keni autoritetin ta bëni këtë. Kurrë mos e lartësoni veten para Meje, kur ju e fyeni apo e poshtëroni një tjetër qënie njerëzore, në të njëjtën kohë. Kjo është fyese për Mua. Për të pranuar të Vërtetën, ju duhet të jeni pa ligësi, krenari, vetë-pëlqim apo egoizëm. Ju duhet ta hiqni petkun tuaj të arrogancës, sepse ai është një tipar i djallit dhe Unë e shoh atë të neveritshme.

Ju lutem t’i kujtoni Mësimet e Mia dhe ta jetoni jetën sipas asaj që Unë ju tregova. Kur t’i gjeni zemrat tuaja të trazuara, të mbushura me ankth apo urrejtje, ju gjithmonë duhet të kërkoni ndihmën Time. Sepse nëse nuk e kërkoni, atëherë ndjenja juaj e dëshpërimit dhe e urrejtjes do t’ju pushtoj. Ju duhet ta pranoni faktin që ju gjithmonë do bini në mëkat, por gjithashtu dijeni se ju duhet të tregoni pendesë të vërtetë, para se të ndjeni ndonjë lloj paqeje apo qetësie në shpirtin tuaj.

Jezusi juaj

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2014/04/27/many-of-the-mysteries-of-my-kingdom-are-unknown-to-man/

Tuesday 29 April 2014

Hyji Atë: Është më mirë që ju të duroni këtë dhimbje shpirtërore tani, se në flakët e përjetshme

E Shtunë, 26 Prill 2014, në 13:42

Bija Ime më e dashur, forcat djall
ëzore po forcohen dita ditës, ndërsa ora e Mëshirës së Madhe të Birit Tim do të bjer pa paralajmërim.

Ata njerëz, mes jush, që nuk e pranojnë Birin Tim, do të mbështillen në çdo Rreze të Mëshirës së Tij, kaq papritur, sa pak nga ju do ta kuptojnë se çfarë është hedhur mbi ju, e tillë do të jetë Forca e Pranisë së Tij Hyjnore. Ata prej jush, me urrejtje në zemrat tuaja, do të ndjejnë dhimbje të madhe dhe ankth. Ju do ta përjetoni, mbi trefish, të njëjtën dhimbje që ju shkaktuat mbi fëmijët e Mi, të jeni të bindur, Paralajmërimi është një formë Gjykimi.

Ju do të dëshmoni dhimbjen dhe vuajtjen intensive, që do të duronit, po të ishit hidhur në zjarret e Ferrit. Shumë prej jush do t’ju duket Paralajmërimi të jetë jashtëzakonisht i dhimbshëm. Por, ju duhet ta mirëprisni Dhuratën Time, sepse është më mirë që ta duroni këtë dhimbje shpirtërore tani, sesa në flakët e përjetshme.

Unë përpiqem t’ju pregatis, përmes Misionit Tim të Bekuar, me qëllim që të mos humbas asnjë shpirt. Misioni Im i fundit në Tokë – ku Unë e dhashë autoritetin, në formën e Trinisë më të Shenjtë dhe më të Bekuar – do të kundërshtohet ashpër, ndërsa ai vazhdon në udhëtimin e vet për të shpëtuar shpirtra, përpara Ditës së Madhe. Asnjë mision tjetër, që nga Kryqëzimi i Birit Tim, nuk do të urrehet aq shumë sa ky. Mjerë ata prej jush që më kundërshtojnë Mua, Atin tuaj të Përjetshëm, sepse nëse ju pështyni në Fytyrën Time, me një gjuhë të fëlliqur, Unë do t’ju ndëshkoj.

Unë nuk do të lejoj, për kohë të gjatë, urrejtjen dhe blasfemitë, që ju mëkatarët e gënjyer i hidhni tek Unë. Kur ju përpiqeni të më ndaloni Mua, në Përpjekjen Time për t’ju shpëtuar të gjithëve ju nga i ligu, ju do të vuani së tepërmi, për shpirtrat që do të humbasin për Mua për shkakun tuaj.

Hyjnia Ime nuk do të shtypet, as edhe ardhja e Birit Tim nuk do të ndalohet. Askush nuk e ka fuqinë ta bëj këtë. Njeriu që përpiqet ta vendosi veten e vet mes mëkatarit dhe Meje, Atit të Përjetshëm, me qëllimin për ta gënjyer atë shpirt të mohoj Fjalën Time, do të ndalohet.

Unë Jam e Vërteta. Unë Jam Fillimi dhe Unë Jam Mbarimi. Dashuria Ime për të gjithë fëmijët e Mi është e madhe, por mjerë mëkatari që nxit Zemërimin Tim kur përpiqet ta lart
ësoj veten e tij para Meje. Unë do t’i shtyp kokat krenare të shërbëtorëve të shenjtë që i vjedhin shpirtrat nga Unë, përmes herezisë. Unë do t’i shkatërroj ata veprimet e të cilëve do t’i çojnë shpirtrat në gabim të rëndë. As edhe për një sekondë ju nuk duhet ta keq-interpretoni Paralajmërimin Tim, sepse kur Unë të Jem shtyrë të ndërhyj në shpëtimin e shpirtrave, ata armiqtë e Mi do të shtypen përtokë.

Ndërhyrjet e Mia të fuqishme kanë filluar dhe së shpejti, pak nga ju, që e dëgjojnë Zërin Tim, përmes këtyre Mesazheve, do të dyshojnë përsëri, sepse ju do të dëshmoni çdo profeci të përmbajtur në Librin Tim të së Vërtetës.

Shkoni dhe të jeni mirënjohës për Mëshirën Time të Madhe. Pranojini Ndërhyrjet e Mia, sepse ato do të ndihmojnë ta bëjnë botën të kuptoj. Vetëm pas pastrimit njeriu do të jetë në gjëndje të dëgjoj me të vërtetë Zërin Tim.

Ati juaj I Përjetshëm
Hyji Më I Larti

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2014/04/26/god-the-father-it-is-better-that-you-endure-this-spiritual-pain-now-than-in-the-eternal-flames/

Sunday 27 April 2014

Koha që mëkati të mos deklarohet më po afrohet

E Enjte, 24 Prill 2014, në 16:45

Bija Ime e dashur, kohët janë afër tani, kur mëkatet e njeriut do të konsiderohen, nga Kisha Ime, të jenë të parëndësishme dhe jo fyese në Sytë e Mi.

Mëkati nuk është diçka që është konsideruar nga Unë të jetë një dobësi apo një gabim. Mëkati është krijuar për shkak të këtyre dy veçorive, por që ndodh prej ekzistencës së Satanit. Kisha Ime së shpejti do t’i lehtësoj ndjekësit e Mi duke i mashtruar të pranojnë gënjeshtrën se mëkati është thjesht një metafor që është përdorur si një simbol tek fëmijët e Hyjit për t’ju kërkuar të qëndrojnë në një udhë, që është e kënaqshme për Hyjin. 

Mëkati nuk duhet t’ju bëj të veçoheni nga të tjerët, do të thonë ata. Mëkati, do të thonë ata, në të vërtetë nuk ka rëndësi, sepse Hyji i fal të gjithë. Po, Unë Jam I Gjithë-Falshëm dhe e fal çdo mëkat – përveç mëkatit të përjetshëm – kur tregohet pendesë nga mëkatari dhe janë bërë përpjekje prej tij për ta hequr gjithë tundimin për ta shmangur përsëritjen e atij mëkati. 

Ju nuk mund të më kërkoni Mua ta fal mëkatin kur ju jetoni sipas atij mëkati. Një vrasës, që vret, sakaton dhe lëndon, nuk mund të më kërkoj Mua ta fal, ndërsa ai vazhdon të vrasi dhe nuk ka asnjë qëllim t’i ndaloj krimet e tij. Çfarë vlere ka të më kërkoni Mua t’ju shpengoj nga mëkati, nëse nuk e pranoni si fillim se ju mëkatoni?

Mëkati shkaktohet nga dobësia dhe Unë e fal mëkatarin, që me të vërtetë pendohet. Kur mëkatari nuk beson më se është fajtor për mëkatin, ajo mbetet e rrënjosur në shpirt. Koha që mëkati të mos deklarohet më po afrohet. Kur ajo kohë të vij, do të ketë lehtësim të madh dhe festime, sepse çfarë konsiderohej dikur të ishte një mëkat në Sytë e Mi nuk do të konsiderohet më i tillë.

Mëkati do të shihet si një gjë e natyrshme dhe një gjë që ju të gjithë duhet ta pranoni. Juve nuk do t’ju thuhet kryesisht ta doni mëkatarin, ashtu si Unë ju them. Jo. Ju do të inkurajoheni të pranoni se mëkati nuk ekziston. E gjithë kjo do të çoj në tradhëtinë finale të Hyjnisë Sime, kur bota do ta adhuroj veten, talentet e veta, inteligjencën e vetë, deri kur të deklaroj madhështinë e vet në kundërshtim të drejtpërdrejtë me Hyjin, Atin e Përjetshëm.

Oh sa shumë do të çohen në gabim, dëshpërim dhe keqbërje. Kisha Ime do të përdoret për të deklaruar herezi në Emrin Tim të Shenjtë. Ata të keq udhëzuar, do ta kthejnë atë 
mbrapsh dhe përmbys dhe anjë pjesë e këtyre ndryshimeve nuk do të drejtohen nga Unë, Jezu Krishti. Shpirti I Shenjtë nuk do të kryesoj mbi paturpësinë dhe do të ketë rrëmujë të madhe, hidhërim të madh dhe një ndjenjë e pashpresë, nga ana e atyre që do të qëndrojnë besnikë ndaj Mësimeve të Kishës Sime. Mësimet tradicionale nuk do të tolerohen më. Pastaj, kur gjithçka që është mbajtur e shenjtë të rrëzohet, koha do të jetë gati për njeriun e mallkimit të zër vëndin e tij në Kishën Time.

Friday 25 April 2014

Unë nuk do t’i lejoj ata prej jush që hyjnë në Parajsën Time të Re të vuajnë dhimbjen e vdekjes fizike

E Mërkurë, 23 Prill 2014, në 15:30

Bija Ime fort e dashur, shumë njerëz gabimisht besojnë se Paralajmërimet e Mia ndaj njerëzimit krijojnë një ndjenjë dëshpërimi dhe meraku të panevojshëm. Kjo është e kuptueshme, por dijeni këtë. E ardhmja e botës që vjen është jashtëzakonisht e Lavdishme në çdo mënyrë. Parajsa, që është pregatitur për ju, do t’ju mbushte me habi, mrekulli dhe një ndjenjë të madhe kënaqësie, po t’ju tregoja Unë sikur vetëm një grimcë të saj. Për shkak se njeriu ka një frikë për të panjohurën dhe një mungesë besimi në Premtimin Tim për t’ju dhënë secilit prej jush Jetën e Përjetshme, është e vështirë për shumë, që përpiqen të pregatiten për Mbretërinë Time.

Ndjekësit e Mi të dashur, të vegjëlit e Mi të dashur, ju lutem ta dini se Unë nuk do t’i lejoj ata prej jush që hyjnë në Parajsën Time të Re të vuajnë dhimbjen e vdekjes fizike – kjo është Dhurata Ime ndaj këtij brezi të bekuar. Ky tranzicion nga bota në të cilën jetoni sot, për në Parajsën Time të Re, do të jetë sa hap e mbyll sytë; e tillë është Dashuria Ime e Madhe për ju. Përpara asaj Dite të Madhe, Unë duhet t’ju pregatis, me qëllim që të gjithë ju ta trashëgoni Mbretërinë Time. Unë nuk kam pse t’ju vë nëpër këto sprova, që ju duroni tani dhe ato që do të vijnë – kjo është e vërtetë.

Megjithatë, për shumë njerëz, që nuk e konsiderojnë Fjalën Time dhe Mëshirën Time, Unë duhet t’i pregaris ata. Si mundem Unë t’ju pastroj ju, nëse Unë nuk ju kujtoj për të Vërtetën? Vetëm e Vërteta do t’ju çliroj nga prangat që ju lidhin me të ligun, i cili do t’ju tërheqi larg Meje, në çdo rast që të mundet. Ai e di se nëse ju nuk i përgjigjeni Thirrjes Sime për të siguruar trashëgiminë që ju takon me të drejtë në Mbretërinë Time, atëherë ai do të fitoj. Prandaj ju, duke qënë të gënjyer prej tij, do të dështoni ta pajtoni shpirtin tuaj brënda Mëshirës Sime Hyjnore.

Vetëm ata që më ndjekin Mua, në çdo hap, drejt Parajsës, do të arrijnë të marrin Shpëtimin e Përjetshëm. Ju lutem të jeni të duruar. Qëndroni gati ndaj Thirrjes Sime. Mos më shtyni Mua tutje, kur Unë përpiqem t’ju arrij, nëpërmjet këtyre Mesazheve. Mësoni të keni besim tek Unë, përmes Fjalës Sime të Shenjtë, e cila tashmë dihet nga ju në Librin e Atit Tim.

Kur Unë flas për të ligun, Unë thjesht ju zbuloj mashtrimin, me të cilin ju do të përballeni. Problemi me mashtrimin është se ju verbon ndaj të Vërtetës dhe ju bën të largoheni nga besimi në një fe, e cila do t’ju fundosi në një doktrinë të rreme. Nëse nuk jam Unë, Jezu Krishti, Ai që nderohet, në këtë doktrinë të re, atëherë ju mund të jeni të sigurtë se ajo nuk është e udhëzuar nga Shpirti I Shenjtë.

Lërini zemrat tuaja të jenë të qeta, besimi juaj të jetë si ai i një fëmije dhe thjesht më doni Mua, sipas mënyrës që Unë ju dua ju. Kurrë mos e kundërshtoni Mëshirën Time, kurrë të mos keni frikë nga Unë, kurrë të mos ndjeni zemërim ndaj Meje, dhe në veçanti kur ju vuani në këtë jetë. Sepse së shpejti, Unë do t’ju sjell në shtëpi. Menjëherë sa Dita e Madhe të agoj, bota do ta lindi, dhe një jetë e re dhe e mrekullueshme ju pret ju dhe të gjithë të dashurit tuaj. Të gjithë ju do të jeni të bashkuar me Mua, pa asnjë armik në dukje – pa frikë, rrezik apo vuajtje të ndonjë lloji. Përse pra keni frikë nga Mbretëria Ime? Ajo do t’ju sjelli lumturinë dhe dashurinë që ju kërkuat, gjatë gjithë jetës suaj në Tokë – por, që kurrë nuk u përmbush me të vërtetë, pavarësisht se sa shumë u munduat për t’i përmirësuar këto dhurata.

Dhurata Ime më E Madhja për ju është Jeta e Përjetshme. Priteni Dhuratën Time, pa frikë. Përkundrazi, priteni me dashuri dhe shpresë Mbretërinë Time të Re, sepse ka shumë për të ofruar.

Jezusi juaj


Mësimet e Mia nuk janë të komplikuara

E Martë, 22 Prill 2014, në 20:00

Bija Ime fort e dashur, pavarësisht se sa i vështirë është ky Mision, e Vërteta do të triumfoj gjatë gjithë kohës.

Çfarë të mire ka nëse Fjala Ime është e shtrëmbëruar? Çfarë të mire i shërben? Kur Fjala Ime dhe gjithçka që Unë Jam dhe Do Të Jem është përpunuar për t’ju përshtatur programit të njeriut, atëherë ajo bëhet një fallcitet. Çfarë do të thotë vdekja Ime në Kryq, nëse nuk do të ishte për t’ju shpenguar ju nga mëkati? Pavarësisht nga mizoria e vdekjes Sime në Kryq, kuptimi për t
ë Krishterët është i thjeshtë. Unë ju shpengova nga mëkati, por vetëm kur ju më kërkoni Mua ta bëj këtë. Nëse ju nuk kërkoni, Unë nuk mund t’ju fal.

Nëse ju nuk më pranoni Mua, Jezu Krishtin, atëherë ju nuk do të jeni në gjëndje të kërkoni Mëshirën Time. Nëse ju nuk e kërkoni Mëshirën Time, atëherë Unë do të qëndroj para jush dhe do t’ju lutem ta bëni këtë, kaq e Madhe është Dashuria Ime për ju. Unë do të qëndroj si një Mbret i varfër para teje, mëkatar. Unë do të zbuloj ty të Vërtetën, deri kur sytë e tu do të hapen më në fund dhe atëherë ti do të shikosh. Ata prej jush që e shohin të Vërtetën do t’i zgjasin atëherë krahët e tyre drejt Meje dhe Unë do t’ju çoj në Strehën e Zemrës Sime. Prandaj, ashtu si ata që më njohin Mua, dhe që do të shpëtohen, e kanë një përparësi, po ashtu Unë do t’i jap të gjithë shpirtrave, të të gjitha feve dhe të gjitha besimeve, përparësinë për t’ju treguar atyre të Vërtetën para se Koha Ime të ketë ardhur.

Gjithmonë ta kujtoni Thjeshtësinë Time. Unë ju mësoj të Vërtetën në mënyra të thjeshta. Unë ju mësova ta doni njëri tjetrin ashtu si Unë ju desha ju. Nëse ju e doni njëri tjetrin dhe e trajtoni njëri tjetrin ashtu si Unë ju kam treguar, ju do të jeni të Mitë. Nëse ju nuk tregoni dashuri dhe respekt ndaj të tjerëve, por e gjykoni njëri tjetrin në Emrin Tim, atëherë ju nuk mund të thoni se jeni të Mitë. Mësimet e Mia nuk janë të komplikuara. Ato nuk kanë nevojë të jenë, sepse dashuria është në thelb të gjithçkaje që Unë mësova. Pa dashuri për njëri tjetrin në zemrat tuaja, ju nuk mund të më doni Mua me të vërtetë. Kur ju e mohoni dashurinë, ju gjithmonë do të më mohoni Mua. Kur ju e mohoni Fjalën Time, atëherë Dashuria e Hyjit nuk mund të ushqehet në zemrat tuaja.

Jezusi juaj

Fillimi dhe fundi i botës do të bëhen si një

E Hënë, 21 Prill 2014 në 15:56

Bija Ime fort e dashur, është shumë e vështirë për shpirtrat, madje edhe për ata me besim të madh, ta pajtojnë botën në të cilën jetojnë me atë të Mbretërisë Sime.

Bota, ashtu si është, është e papajtueshme me Mbretërinë Time dhe kjo do të thotë se ata që më njohin Mua dhe që me të vërtetë më duan Mua e kanë të dhimbshme, disa herë, ta jetojnë jetën e tyre ditore. Të më doni Mua do të thotë të ndiqni Mësimet e Mia dhe të më kërkoni Mua t’ju fal mëkatet. Kjo është e vetmja mënyrë që ju mund të bëheni pjesë e Të Cilës Unë Jam. 

Ju nuk mund të bëheni pjesë e Mbretërisë Sime deri kur ta njihni të Vërtetën dhe ta pranoni se, ndërsa mëkati ekziston, bota kurrë nuk mund të jetë e përkryer. Për aq kohë sa njeriu e bën gjithçka sipas vullnetit të tij të lirë, kur ai është vazhdimisht i tunduar të kënaqi nevojat e veta vetjake, ai do të mbetet një skllav.

Kur ju e jetoni jetën sipas Fjalës së Hyjit, ju do të jeni në gjëndje ta shikoni botën për çfarë është. Ju do ta dëshmoni mrekullinë që është Mbrekullia e Tokës, e cila u krijua nga Ati Im. Por, ju do shikoni gjithashtu se si dobësia e njeriut e ka larguar atë nga Hyji. Për aq kohë sa të jetë kështu, bota, ashtu si ju e njihni, nuk mund të ngrihet përsëri, në Lavdinë e vet të mëparshme. Prandaj dhe ju do të gjeni paqen e vërtetë vetëm kur Unë të vij përsëri për t’ju sjellë në Parajsën që Ati Im, e krijoi për ju në fillim.

Fillimi dhe fundi i botës do të bëhen si një. Nuk do të ketë as Parajsë, as Purgator dhe as Tokë – do të ketë vetëm dy ekzistenca. Mbretëria Ime – ku jeta kurrë nuk do të marri fund, për ata që më lejojnë Mua t’i mbledh në Zemrën Time dhe Ferri për ata që nuk do të kthehen tek Unë.

Të gjitha gjërat do të jenë sipas Mëshirës Sime dhe Vullnetit të Shenjtë të Atit Tim, I Cili i do të gjithë fëmijët e Tij. Ai dëshiron të shpëtoj gjithsecilin dhe nëpërmjet Meje. Unë nuk mund t’i detyroj ata që nuk duan të jenë pjesë e Mbretërisë Sime, apo që i refuzojnë të gjitha përpjekjet e Mia për t’ju sjellë atyre një përjetësi të mrekullueshme të lavdishme, të më ndjekin Mua. Mos i shpërfillni Thirrjet e Mia për të ndihmuar këta shpirtra të gjorë.

Jezusi juaj


Tuesday 22 April 2014

Hyji Atë: Shumë pak prej jush do ta refuzojnë kishën e re mbarë botërore dhe prandaj Ndërhyrja Ime do të jetë e shpejtë

E Dielë, 20 Prill 2014, në 17:40

Bija Ime m
ë e dashur, kur Unë e dërgova Birin Tim për të shpenguar njerëzimin, bota e refuzoi Atë, ashtu si ata bënë me profetët që Unë dërgova para Tij.

Ndërsa Unë tani pregatitem të dërgoj Birin Tim, herën e dytë dhe të fundit, për të mbledhur fëmijët e Mi dhe për t’ju dhënë atyre Jetën e Përjetshme, ata gjithashtu do ta refuzojnë këtë Vepër të Madhe të Mëshirës. Unë, përmes Fjalës Sime, i kam dhënë njeriut të Vërtetën dhe ai prapë e refuzon atë. Sa lehtë harrojnë ata. Sa të verbuar janë, sepse Unë i tregova botës se Unë do t’ju sillja atyre Mbretërinë Time – një Botë të Re, pa fund – por ata nuk e kuptojnë në të vërtetë se çfarë do të thotë trashëgimia e tyre. Mëshira e Birit Tim nuk do të pranohet nga të gjithë dhe prandaj Unë e kujtoj botën për çfarë do të vij, me qëllim që ata të vijnë dhe ta pranojnë Mbretërinë Time.

Do të ketë rezistencë të madhe nga fëmijët e Mi ndaj shumë mrekullive që Unë do t’i tregoj botës, para Ardhjes së Birit Tim. Do të flitet shumë, por armiqtë e Mi do të sigurojnë që fëmijët e Mi të mashtrohen, me qëllim që të mos i pregatisin shpirtrat e tyre për Jetën e Lavdishme që Unë e kam pregatitur për secilin prej jush.

Ashtu si Biri Im u ngjall së vdekuri në ditën e tretë, po ashtu Ai do ta zbuloj Veten në ditën e tretë, pas tre ditëve të errësirës, në Ardhjen e Tij të Dytë. Unë dëshiroj që ju të jeni të vetëdijshëm për këto tre ditët e errësirës, që të mos keni frikë prej tyre. Qirinjtë e bekuar do t’ju japin dritën e vetme e lejuar nga Unë, për të mundësuar ata që më duan Mua të shikojnë dhe të presin, me gëzim, Arritjen e Birit Tim.

Mos kini frikë nga Dashuria Ime për ju apo nga Fuqia që Unë zotëroj, pasi është për të mirën tuaj që Unë i lejoj të gjitha ngjarjet të ndodhin në ditët që çojnë drejt Ditës së Madhe. Unë i lejoj armiqtë e Mi të enden nëpër Tokë. Unë i lejoj shkatërruesit ta mashtrojnë njeriun, sepse kështu Unë e vë në provë besimin e atyre që janë të bekuar me të Vërtetën. Por dijeni këtë. Ata që e tradhëtojnë Fjalën e Hyjit do të flaken në humnerë. Ata që i godasin dhe i ndëshkojnë shërbëtorët e Mi të shenjtë, të cilët e duan Birin Tim, do të ndëshkohen ashpër. Unë do ta lejoj të dobëtin dhe ata që mashtrohen lehtë, me qëllim që ata – kur Profecitë e Mia, të dhëna ty, bija Ime, të ndodhin – të pendohen dhe të më kërkojnë Mua.

Fëmijë, Unë Jam duke ju pregatitur ju, me qëllim që Vullneti Im të kryhet dhe që ju të jetoni, brënda Mbretërisë Sime, për të cilën keni lindur. Bota në të cilën jetoni është e ndotur, për shkak të të ligut dhe influencës së tij. Toka është e pllakosur nga mëkati, në këtë kohë më shumë se ndonjëherë më parë dhe mëkati tani do të shtohet, ku çdo njëri prej jush, me besim të vërtetë, do ta d
ëshmoj atë. Ju duhet t’ju kujtohet e Vërteta çdo ditë duke filluar që sot – të Dielën e Pashkës – sepse pa atë, ju do të endeni kot dhe do të humbisni.

Shumë pak nga ju do ta refuzojnë kishën e re mbarë botërore dhe prandaj Ndërhyrja Ime do të jetë e shpejtë. Unë do t’ju tërheq drejt Meje, do t’ju mbaj t
ë lartësuar, kur dhimbja e braktisjes të bëhet e padurueshme, dhe Unë do t’i shpëtoj shpirtrat tuaj me çfarëdo mënyre që Unë zgjedh, sesa t’ju humbas tek armiqtë e Mi. Unë dëshiroj që ju t’i trajtoni me mirësi ata që luftojnë kundër Birit Tim për shkak të këtij, Misionit të Tij për ta pregatitur botën për Ardhjen e Tij të Dytë. 

Unë ju ftoj që të më kërkoni Mua, Atin tuaj të Përjetshëm, të tregoj Mëshirë tek të gjitha ata që përpiqen të pengojnë Dorën Time, Bujarinë Time, Fuqinë Time dhe Hyjninë Time, me anë të kësaj Kryqëzatë Lutje të veçantë:

Lutja e Kryqëzatës (147) Hyji Atë, trego Mëshirë ndaj atyre që e mohojnë Birin Tënd

O Hyj, Ati im i Përjetshëm, unë të kërkoj Ty të tregosh Mëshirë ndaj atyre që e mohojnë Birin Tënd. Unë të lutem për shpirtrat e atyre që përpiqen të shkatërrojnë profetët e Tu. Unë të lutem për kthimin e shpirtrave që janë të humbur për Ty dhe kërkoj që Ti të ndihmosh të gjithë fëmijët e Tu për të përgatitur shpirtrat e tyre dhe për ta ndryshuar jetën e tyre sipas Vullnetit Tënd Hyjnor në pritje të Ardhjes së Dytë të Birit Tënd të dashur, Jezu Krishtit. Amen.


Shkoni, fëmijët e Mi, dhe pregatisni të gjithë ata që janë të njohur për ju, duke i ofruar lutjet e veçanta tek Unë, Ati juaj I Përjetshëm, për Mëshirën Time të Madhe.

Unë ju dua të gjithëve ju. Unë kam Gjithë-Dashurinë, Gjithë-Durimin dhe Unë pres përgjigjen tuaj. Kurrë mos mendoni se Unë nuk do t’i dëgjoj lutjet tuaja, sepse zërat tuaj janë ëmbëlsi për Veshët e Mi dhe dashuria juaj për Mua më sjell Mua gëzim të madh. Nuk ka asgjë që Unë nuk do të bëj për fëmijët e Mi. Asgjë.

Shkoni në dashuri dhe gëzim, sepse ju mund të jeni të sigurtë se Unë Jam I Gjithë-Mëshirshëm.

Ati juaj i dashur
Hyji Më I Larti

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2014/04/20/god-the-father-very-few-of-you-will-reject-the-new-one-world-church-and-so-my-intervention-will-be-swift/


Sunday 20 April 2014

Ka vetëm një udhë drejt Hyjit dhe ajo është nëpërmjet Meje, Jezu Krishtit. Nuk ka rrugë tjetër

E Premte, 18 Prill 2014, në 23:24

Bija Ime fort e dashur, bota do të ngrihet përsëri nga hiri, prej masakrës. Unë, premtoj, se do ta fshij epidemin
ë e antikrishtit nga faqja e Dheut. Unë do t’i shkatërroj armiqtë e Hyjit dhe ata përgjegjës për sjelljen e mizorisë, padrejtësisë dhe vuajtjes tek fëmijët e Hyjit.

I ligu, që ka mbërthyer zemrat e njerëzve sot, në çdo pjesë të botës, merr forma të ndryshme. Në formën e vet brutale, njerëzit janë torturuar, vrarë dhe ndëshkuar rëndë. Pastaj në mënyra të tjera, njerëzit duhet të durojnë vështirësi të mëdha, përfshi mungesën e ushqimit, mungesën e shtëpisë dhe varfërinë e tmerrshme, ndërsa liderat e tyre përlajnë çdo të drejtë që është e tyre. 

Më pas janë ligjet e padrejta, që favorizojnë të fuqishmit, i bëjnë njerëz të pasur akoma më të pasur dhe njerëzit e varfër akoma më të varfër, ndërsa fare pak mëshirë apo dashuri tregohet ndaj atyre në nevojë të madhe. Më në fund, është persekutimi i të Krishterëve – ndjekësve të Mi – në gjithë botën. Ata janë përbuzur, më shumë se ndokush tjetër, dhe vuajnë tmerrësisht në Emrin Tim. 

Të Krishterët urrehen nga ndjekësit e të ligut, që i përdor agjentët e tij për t’i heshtur ata në mënyra të ndryshme. Shumë nga planet e tyre përfshijnë censurimin apo të drejtën për ta deklaruar, hapur, besnikërinë e tyre ndaj Meje. Dhe ndërsa qeveritë, sot, do të mbrojnë me vendosmëri të drejtat e çdo besimi tjetër apo të drejtat civile, ata nuk do të përkulen para të drejtave të Krishterëve.

T
ë Krishterët shumë shpejt do të ndalohen të praktikojnë besimin e tyre në vëndet publike, në shkolla, në kolegje, deri përfundimisht në Tempujt e Zotit. Ju mund të thoni – sigurisht kjo është e pamundur – të ndalohen të Krishterët të praktikojnë besimin e tyre, në vetë kishat e tyre? Kjo do të ndodhi në mënyrën më dinake, ku miliona do të mashtrohen, pa i kushtuar shumë vëmëndje, kur çdo detaj i vetëm i Fjalës, ashtu si është tani, do të ndryshoj, por kjo do të kaloj me qetësi. 

Vetëm ata që kushtojnë vëmëndje do t’i shikojnë ndryshimet dhe, pas një far kohe, do të bëhet e pranueshme për t’i hapur të gjitha kishat e Krishtere të mirëpresin të gjitha besimet, përfshi ata që nuk besojnë tek Unë. Megjithatë, jo të gjithë ata që i ndjekin fetë, që nuk e adhurojnë Zotin e Trinisë, do të detyrohen në kishën e re mbarë botërore. Jo. Do të jenë të Krishterët, të cilët do të bëhen të adhurojnë paganizmin, që do t’ju prezantohet me kujdes si një kishë e re dhe e cila do të përqafoj një formë të re ‘bashkësie’ - një kishë për këdo – ku Unë, Jezu Krishti, nuk do të shfaqem.

Që nga ky vit, Kryqet e Mia do të fillojnë të zhduken dhe ndërsa Kishat e Mia, dhe ata që thonë se më shërbejnë Mua, flasin për rëndësinë e humanizmit, ju nuk do të dëgjoni të flitet për rëndësinë e dorëzimit tek Unë, Jezu Krishti, Shpëtimtari juaj. Prandaj, ju nuk do të jeni të pregatitur për Shpëtimin e Përjetshëm. Rëndësia për ndjekjen e udhës Sime tek Ati Im nuk do të përmëndet, as edhe rëndësia e Sakramenteve të Shenjta nuk do të diskutohet. 

Përkundrazi, juve do t’ju tregohet mbi rëndësinë e kujdesit të nevojave dhe mirqënies së të tjerëve, që do të përdoret si një zëvëndësues për të më Adhuruar Mua. Unë Jam Kisha. Trupi Im është Kisha Ime, por më vonë, Unë do të hiqem plotësisht mënjanë. Kokat tuaja do të mbushen me gënjeshtra. Juve do t’ju tregohet çdo lloj udhe, që është e nevojshme për t’ju sjellë më pranë Hyjit. Por çdo udhë që do t’ju thuhet të ecni, do të jetë në drejtim të kundërt.

Dijeni tani, se ka vetëm një të Vërtetë. Ka vetëm një udhë tek Hyji dhe ajo është nëpërmjet Meje, Jezu Krishtit. Nuk ka anjë udhë tjetër.

Jezusi juaj

Saturday 19 April 2014

Parajsa Ime e Re do të bëhet Bota pa fund – ashtu si është parathënë

E Enjte, 17 Prill 2014, në 21:00

Bija Ime fort e dashur, Ringjallja Ime së vdekuri ndodhi për një arsye. Ajo nuk ndodhi thjesht për të vërtetuar Hyjninë Time tek ata që nuk e pranuan se Kush isha Unë. 

Deri në atë kohë, shpirtrat që vdisnin nuk mund të hynin në Parajsë. Ata duhej të prisnin. Por, menjëherë sa Ringjallja Ime ndodhi, atyre ju dhurua Jeta e re në Mbretërinë Time. Ringjallja Ime solli Jetën e Përjetshme për shpirtrat dhe vdekja, atëherë, nuk do të kishte më kontroll mbi racën njerëzore.

Ringjallja Ime do të jetë me të vërtetë e qartë në Ardhjen Time të Dytë, sepse atëherë të gjithë ata shpirtra, që vdiqën në Mua dhe për Mua, do të ngjallen së vdekuri gjithashtu dhe do t’ju jepet Jeta e Përjetshme. Ata do të ngrihen në trup dhe në shpirt, në bashkësi të përkryer me Vullnetin e Hyjit dhe do të jetojnë në Mbretërinë Time të Re, kur Toka e vjetër dhe Qielli do të zhduken dhe një Botë e Re do të ngrihet. Parajsa Ime e Re do të bëhet Bota pa fund – ashtu si është parathënë. 

Të gjithë ata që e duan Hyjin dhe që e pranojnë Dorën Time të Mëshirës do të hyjnë në Mbretërinë Time të Lavdishme. Ky ishte Premtimi që Unë bëra, kur Unë e dhashë Trupin Tim tokësor ndaj vdekjes, për t’ju dhënë ju gjithë Jetën e Përjetshme. Mos harroni se çfarë Hyji premton, Ai gjithmonë do ta sjelli. Çfarë Hyji ju profetizoi të gjithë profetëve të Tij do të ndodhi, sepse Ai nuk e thotë një gjë dhe të shprehi diçka tjetër.

Kur Hyji i tregoi Gjonit se bota do të ndahet në ditët e fundit dhe Tempulli i Tij do të shkatërrohet, Ai nuk gënjeu. Sundimi i atyre që dëshirojnë ta shkatërrojnë Fjalën e Hyjit ka filluar dhe kohët për të gjitha ato profeci, si ju treguan Danielit dhe Gjonit, janë afër. Premtimi Im për të ardhur dhe për të ndarë dhitë nga delet është gati për t'u bërë një realitet. Njeriut do t’i jepet çdo lloj ndihme, nëpërmjet Ndërhyrjes nga Qielli, dhe shumë raste për të bërë një zgjedhje finale. Ai ose do të më ndjeki Mua ose do të qëndroj mbrapa.

Jezusi juaj

Friday 18 April 2014

Kryqi është lidhja juaj me Jetën e Përjetshme. Kurrë mos e braktisni Kryqin

E Martë, 15 Prill 2014, në 20:15

Bija Ime fort e dashur, kur ndjekësit e Mi të dashur e festojnë të Premten e Madhe, ata duhet të kujtojnë se si Dashuria Ime shtrihet tek raca njerëzore.

Ata që më persekutuan Mua dhe më pas më vranë Mua ishin të mbushur me urrejtje dhe i kishin zemrat e ngurta. Unë vdiqa për ata, pavarësisht nga urrejtja e tyre, dhe Unë vuajta një Agoni të madhe me qëllim që ata të mund të shpengohen. Prapë, kaq shumë njerëz sot më urrejnë dhe më përçmojnë Mua, në një shkallë të tillë, sa po ta tregoja Unë të ligun, që i shkatërron shpirtrat e tyre, ju nuk do të ishit në gjëndje të qëndronit në këmbë.

Përpjekjet e Mia për të pregatitur botën, përmes Librit të së Vërtetës, do të luftohen nga armiqtë e Mi, ngado. Sulmet më të liga do të vijnë nga grupet satanike, shumë prej të cilëve pozojnë si t
ë Krishterë, që të mund të shfrehin zemërimin e tyre, duke pretenduar se mbrojnë fenë e tyre. E tillë është mënyra në të cilën Satani i përdor viktimat e tij të gatshëm për të sulmuar Punën Time. Sa të dërrmuar janë shpirtrat e tyre dhe sa i pikëlluar Unë Jam, ndërsa ata vazhdojnë të më tradhëtojnë Mua, të hedhin baltë mbi Mua dhe të përhapin gënjeshtra rreth Fjalës Sime, me përpjekjen për të vjedhur shpirtrat nga Zemra Ime e Mëshirshme.

Unë derdh Lotë Dhimbje, gjatë kësaj jave; sepse koha është e shkurtër dhe Unë e di se pavarësisht se sa shumë Unë përpiqem, shumë shpirtra prapë do të ma kthejnë Mua shpinën. Përse këta shpirtra më urrejnë Mua kaq? Përgjigja është se ata nuk kanë aspak dashuri për Mua. Shumë prej tyre e shohin të tmerrshme që urrejtja që ata ndjejnë për Mua në zemrat e tyre nuk mund të fshihet. Ata janë kaq të pushtuar nga i ligu, sa kalojnë çdo minutë të ditës duke më mallkuar Mua.

Pjesa më e madhe e njerëzve nuk besojnë më tek Unë – është një numër i vogël, që beson, në një oqean të shpirtrave madhësia e të cilëve shtrihet nga një anë e Tokës tek tjetra. Por, Unë ju premtoj se Unë do të mbledh sa më shumë shpirtra të mundem dhe për arsye të Dashurisë, që Unë kam për ju, do ta zgjeroj Mëshirën Time madje dhe mes atyre që nuk e meritojnë atë. Sa i mirëpres të mirët, të dashurit dhe ata shpirtra të pastër, që vijnë para Meje. Ata më mbushin Mua me gëzim të madh. Oh sa i lehtësojnë ata Plagët e Mia. Sa lehtësim më sjellin ata Mua nga dëshpërimi që Unë duroj për mëkatarët e Mi të varfër, të cilët nuk e kanë fare idenë ndaj gëzimit të madh që Unë ju premtova në Mbretërinë Time të Re. Kaq shumë shpirtra për fat të keq do ta flakin tutje çelësin që Unë ju dhashë për Jetën e Përjetshme – dhe për çfarë? Një jete që i mungon kuptimi, një jetë e mbushur me lajka dhe premtime boshe. Një jetë e lodhur pune, që nuk sjell aspak jetë – vetëm atë që përfundon në pluhur. Unë Jam jeta juaj. Unë ju sjell jetë. Kur ju e pranoni vdekjen Time në Kryq dhe e pranoni Ringjalljen Time, ju kurrë nuk do të duroni vdekje.

Juve, të këtij brezi, Unë ju them këtë. Ju, që jeni me Mua, nuk do të duroni vdekjen – madje as edhe vdekjen e trupit. Ata që më tradhëtojnë Mua, nëpërmjet mëkatit, kur e Vërteta ju është dhënë, nuk do të kenë aspak jetë. Prandaj ju, ndjekësit e Mi të dashur, kurrë nuk duhet të keni frikë nga ky Mision. 

Unë do t’ju marr dhe do t’ju mbuloj me të gjitha Dhuratat, të cilat Ati Im ka dëshirë t’i hedhi mbi të gjithë ju, kur Ai më në fund t’i mbledhi fëmijët e Tij në Mbretërinë që Ai ju premtoi kur Ai më dërgoi Mua, Birin e Tij të vetëm, për të shpëtuar shpirtrat tuaj, me vdekjen Time në Kryq. Kryqi është lidhja juaj me Jetën e Përjetshme. Kurrë mos e braktisni Kryqin. Vdekja Ime ishte udha juaj drejt Jetës së Përjetshme. Pa Kryqin Tim, vdekja do të fitoj mbi ata që e refuzojnë atë.

Jezusi juaj

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2014/04/15/the-cross-is-your-link-to-eternal-life-never-forsake-the-cross/

Thursday 17 April 2014

Ndërsa e Premtja e Madhe afrohet, ata që më mundojnë Mua dhe që përpiqen të fshijnë të gjitha gjurmët e Mia do të vuajnë shumë në atë ditë

E Dielë, 13 Prill 2014, në 19:00

Bija Ime fort e dashur, është Dëshira Ime që ata të cil
ët më duan Mua, me të vërtetë, të kërkojnë falje përmes Dhuratës së Rrëfimit, gjatë Javës së Shenjtë. Kur ju më tregoni Mua pendesë të vërtetë për mëkatet tuaja, Unë do të hedh mbi ju një Dhuratë të veçantë Pranimi, sipas Vullnetit Tim Hyjnor. Unë ju kërkoj të besoni tek Unë, në këtë kohë në histori, si kurrë më parë, sepse, nëse dëgjoni me kujdes, Unë do të mund ta bëj Fjalën Time të dëgjohet nga të gjithë – përfshi ata që nuk më njohin aspak Mua.

Kur Unë ndiqesha nga armiqtë e Mi, ata shkuan deri aty sa të më diskreditonin Mua. Ata e shfrehnin zemërimin e tyre tek shumë të pafajshëm të gjorë dhe torturuan njerëz që besonin të isha Unë. Ata përhapën gënjeshtra rreth apostujve të Mi, u munduan të më diskreditonin Mua në shumë mënyra dhe shpërthenin në zemërim, kur nuk mund të më sulmonin Mua fizikisht. Ata do të më kishin vrarë Mua, nëse do të më kapnin, para të Premtes së Madhe – po të mos e kisha mbrojtur Veten. Urrejtja e tyre, gënjeshtrat e tyre, shpifjet që ata përhapën rreth Misionit Tim dhe akuzat e tyre të rreme kundër Meje, u përhapën në çdo qytet dhe fshat, para ditës kur Unë përfundimisht u tradhëtova nga një i Imi.

Helmi, që dilte prej gojëve të armiqve të Mi, erdhi nga gjarpëri, që i infektoi shpirtrat e tyre. Ata e imituan atë në çdo mënyrë – ata ulërinin në një zemërim të tërbuar kundrejt Meje, edhe pse akuzat e tyre ishin të rreme dhe pakuptim. Ata i pështynin apostujt e Mi, i torturonin dishepujt e Mi, si dhe ata njerëz fatkeqë që ata i merrnin për Mua. Ata u përpoqën t’i kthenin të tjerët kundër Meje, të cilët nuk kishin dëgjuar për Mua dhe flisnin gjëra të liga kundër atyre që nuk mund të bindeshin të më mohonin Mua. 

Çdo djall nga barku i Ferrit më torturoi Mua gjatë javëve të Mia të fundit në Tokë, kur Fjala Ime kishte shpuar zemrat e shumë vetave dhe kthehu n
ë besim me mijra.

Kur Prania Ime ishte më e fortë, urrejtja intensifikohej dhe ulërimat e atyre që më kundërshtonin Mua ishin si të atyre, që dilnin nga kafshë të egra. Njerëzit që u bashkuan me grupet e Farizenjve, për të shkaktuar ndëshkim mbi Mua, u bënë po aq të liq sa ata që i nxisnin në një zemërim të egër mbi Karakterin Tim. Unë u akuzova për papastërti në Trup dhe Shpirt. Ata thanë se Fjala Ime vinte nga shpirtrat e papastër. Ata thanë se Unë bëja dëshmi të rreme kundrejt Moisiut dhe se Unë isha dërguar nga i ligu për të korruptuar shpirtrat. Ata e shpërfillën Dashurinë që Unë përhapa, kthimin për të dashur njëri tjetrin që Unë krijova mes atyre dhe mrekullitë që Unë kryeva. Ndërsa ata shprehnin gjëra të turpshme kundër Meje, ata rrinin drejt dhe krenarë dhe, në të njëjtën kohë, që ata blasfemonin kundër Hyjit, ata deklaronin se flisnin në Emrin e Tij. Pikërisht në këtë mënyrë Satani i mashtron njerëzit.

Ata që blasfemuan kundër Meje, gjatë Kryqëzimit Tim, nuk jetojnë në Mbretërinë Time, sepse ata pësuan ndëshkimin më të keq. Ati Im do të shkatërroj këdo që thotë se Unë flas me zërin e Satanit. Prandaj ata prej jush, që pohojnë se Zëri Im është i të ligut, dijeni se vuajtja juaj do të jetë më e keqe se vdekja. Gjuhët tuaja nuk do të nxjerrin më helmin që Satani ka vendosur brënda shpirtrave tuaj; sytë tuaj nuk do të shikojnë më, sepse është vetëm errësira ajo që ju dëshironi – dhe kështu u bëftë. Veshët tuaja kurrë nuk do ta dëgjojnë ëmbëlsinë e e Zërit Tim, sepse ju refuzoni të dëgjoni – dhe kështu u bëftë. Zemra juaj nuk ka aspak dashuri dhe kështu ju nuk do të ndjeni ndonjëherë dashuri, kur e largoni Dashurinë e Hyjit. Fjalët tuaja do të jenë rrënimi juaj, dhe kur ata që më akuzojnë Mua, Zotin tuaj, Shpëtimtarin dhe Shpenguesin e gjithë njërëzimit, se flas të ligun, ata nuk do të dëgjohen më. Ata do të vdesin.

Zemërimi Im në këtë kohë, kundër hipokritëve, që enden nëpër botë duke pretenduar se vijnë nga Unë, është e paduruar dhe Ndëshkimi Im do të bjer mbi secilin prej jush, që më pështyn Mua. Largohuni nga Unë – ju nuk keni kontroll mbi Mua. Unë do t’ju flak tutje.

Kur Unë dëgjoj britmat e atyre të zaptuar me urrejtjen e Satanit në shpirtrat e tyre guxojnë të deklarojnë publikisht besnikërinë e tyre ndaj Meje, më vjen pështirë. Ata më shkaktojnë Mua neveri dhe nuk janë më të mirë se ata që hodhën short për të ngulur gozhdën e parë në Trupin Tim.

Ndërsa e Premtja e Madhe afrohet, ata që më mundojnë Mua dhe që përpiqen t’i fshijnë të gjitha gjurmët e Mia do të vuajnë shumë në atë ditë. Në atë ditë, kur ju të ndjeni Dhimbjen Time, e dhënë juve për t’ju bërë të kuptoni, ju do ta dini se Unë Jam duke ju thirrur. 

Unë e bëj këtë, jo sepse ju e meritoni një grimcë të Keqardhjes Sime, por sepse Unë ju dua – pavarësisht nga gjithçka. Në atë ditë, Unë ju kërkoj të më thërrisni Mua si më poshtë:

“Jezus, më fal për lëndimin që i kam shkaktuar Trupit Tënd, Fjalës Tënde dhe Hyjnisë Tënde.”


Unë do të përgjigjem dhe do t’ju ndihmoj të vini tek Unë, me Dashuri dhe Gëzim në Zemrën Time.

Jezusi juaj

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2014/04/13/as-good-friday-draws-near-those-who-torment-me-and-try-to-wipe-out-all-traces-of-me-will-suffer-greatly-on-that-day/

Wednesday 16 April 2014

Dashuria Ime dhe besimi juaj, të kombinuara, do të bëhen Shpata e Shpëtimit

E Shtunë, 12 Prill 2014, në 15:42

Bija Ime fort e dashur, kur Hyji ndërhyn në botë, nëpërmjet profetëve të Tij të zgjedhur, Fjala është si një Shpatë. Ajo pret drejt e në zemër dhe shkakton një reagim të dyfishtë brënda shpirtit. Nga njëra anë, ajo jep mprehtësi dhe njohuri të madhe, por nga ana tjetër, mund të jetë e vështirë për t’u pranuar. Kjo është për arsyen se e Vërteta kurrë nuk është e lehtë kur ajo merret, pasi mund të jetë e dhimbshme.

Në një botë në të cilën Satani sundon si mbret, e Vërteta gjithmonë do të tregoj anën e shëmtuar. Ajo do të shkaktoj ankth në zemrat e shumë vetave. Ligësia pothuajse gjithmonë vjen e veshur me një llustër ngjyrash, por kur asaj i hiqen të gjitha shtresat zbukuruese, 
çfarë mbetet është një bërthamë shumë e shëmtuar.

Shumë njerëz e kanë të vështirë ta pranojnë se disa veprime apo punë janë të liga, për shkak të mashtrimit të djallit. Çdo formë e ligësisë, e krijuar nga dora e Satanit, është e maskuar me kujdes, që të justifikohet lehtë në mëndjet e të pafajshmëve, të cilët do ta pranojnë një mashtrim të tillë pa hezituar. Ata nuk do të jenë më të mënçur. Çfarë shprese, mund të pyesni ju atëherë, ka njeriu kur ai është i joshur nga antikrishti, i cili do të jetë i dashur dhe i adhuruar për veprat e tij të mëdha bamirëse? Përgjigja është lutja. Shpresa juaj shtrihet në lutjet tuaja sepse kur ju luteni për çlirimin nga i ligu, Unë do t’i përgjigjem thirrjes suaj.

Dashuria Ime dhe besimi juaj, të kombinuara, do të bëhen Shpata e Shpëtimit, me anë të së cilës ata shpirtra të pafajshëm, që do të mashtrohen lehtë nga bisha, mund të shpëtohen dhe atëherë Mbretëria do të jetë e Imja. Unë Jam duke ardhur së shpejti për të rivendosur Fronin Tim të Drejtë dhe prandaj ju kurrë nuk duhet të humbisni shpresë.

Jezusi juaj

Tuesday 15 April 2014

Nëna e Shpëtimit: Jezusi ishte si ju, në të gjitha gjërat, përveç mëkatit, sepse ai do të kishte qënë i pamundur.

E Premte, 11 Prill 2014, në 15:22

Bija ime e dashur, shtatë engjëj të rënë do ta sulmojnë këtë Mision dhe ata do të përpiqen të mashtrojnë fëmijët e Hyjit për të mos qëndruar besnikë ndaj Ushtrisë së Tij të Mbetur. Ata do t’ju shfaqen atyre që ata mashtrojnë sikur të jenë engjëjt e Dritës, kur, në fakt, ata janë gjithçka përveç kësaj.

Fuqia e Satanit është shumë e fortë dhe prania e tij në botë është e dukshme pasi ai i zgjedh të gjithë p
ërkrahësit e tij, për t’i inkurajuar të reklamojnë praninë e tij. Ai e bën këtë përmes muzikës, besimeve fetare, të cilat nuk janë nga Biri im, Jezu Krishti, dhe përmes atyre që shfaqen prapa të ashtu-quajturve grupe të shenjta, që e adhurojnë bishën dhe sundimin e tij në Tokë.

Fëmijë, ju gjithmonë duhet ta ndiqni Birin tim, përmes gjithçkaje që Ai iu mësoi gjatë Kohës së Tij në Tokë. Fjala e Tij e Shenjtë është e shenjtë dhe është gjithçka që ju duhet të dini, nëse do të ndiqni Udhën e Tij drejt Jetës së Përjetshme. Ju duhet të përqëndroheni tek dëshira juaj për të fituar Jetën e Përjetshme dhe prandaj ta jetoni jetën ashtu si ju ka treguar Biri im. Kurrë mos pranoni ndonjë gjë që hedh dyshime mbi Hyjninë e Tij. Njeriu që guxon të deklaroj gënjeshtra rreth Birit tim nuk e ka Dhuratën e Shpirtit të Shenjtë, dhe prandaj është i padenjë të përcaktoj gjithçka që Biri im është.

Biri im është Shpëtimtari juaj Hyjnor, I Cili e uli Veten e Tij për t’u bërë njeri. Kur Ai u lind, Fjala u Mish
ërua dhe prandaj Jezu Krishti ishte një njeri, në çdo mënyrë. Jezusi ishte si ju, në të gjitha gjërat, përveç mëkatit, sepse ai do të kishte qënë i pamundur. Biri i Hyjit ishte dërguar për ta shpenguar njerëzimin dhe për të shpëtuar secilin prej jush nga vdekja, që vjen prej skllavërimit ndaj Satanit. Hyjnia e Tij është e Gjithë-Pushtetshme, Gjithë Mirësia, Gjithë Papërshkueshmëria dhe të mohoni Hyjninë e Tij është të mohoni Fuqinë e Hyjit. Kur ju e bëni këtë, ju deklaroni besnikërinë tuaj ndaj djallit.

Fëmijë, ju duhet të recitoni këtë Kryqëzat
ë Lutje dhe të më thërrisni mua Nënën tuaj për t’ju mbrojtur nga mashtrimet që do të vendosen para jush, për t’ju inkurajuar të mohoni Fuqinë e Hyjit.

Lutja e Kryqëzatës (146) Mbrojtje kundër mashtrimit

E dashur Nënë e Shpëtimit, më mbro me Hirin e mbrojtjes kundër mashtrimeve të krijuara nga Satani për të shkatërruar besimin e të Krishterëve. Na mbro kundër atyre që janë armiqtë e Zotit. Na ruaj nga gënjeshtrat dhe herezitë e përdorura për të dobësuar dashurinë tonë për Birin tënd. Hapi sytë tanë ndaj të pavërtetave, mashtrimeve dhe çdo përpjekjeje që mund të hasim për të na shtyrë të mohojmë të Vërtetën. Amen.


Ju falenderoj që ju përgjigjët thirrjes sime për t’ju paralajmëruar për mashtrimin e madh, që së shpejti do të zbres
ë mbi Kishën e Birit tim në Tokë.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Sunday 13 April 2014

Peshkopi Im më i nderuar do të jetë subjekti i një padrejtësie të tmerrshme

E Enjte, 10 Prill, 2014, në 17:22

Bija Ime fort e dashur, sa më thyhet Zemra Ime për shkak të gjëndjes së vështirë të shërbëtorëve të Mi të shenjtë dhe sprovave të vështira që ata do të duhet të hasin nga armiqtë e Mi. Peshkopi Im më i nderuar do të jetë subjekt i një padrejtësie të tmerrshme. Më pas, kur ai të jetë demonizuar, shumë nga shërbëtorët e Mi të shenjtë do të qortohen, nëse do të guxojnë të shprehin ankesa kundër ligjeve të reja, të cilat nuk janë nga Unë dhe që ata do t’i d
ëshmojnë të futen në Kishat e Mia.

Shumë shërbëtorë të shenjtë do të zhduken dhe do të burgosen kundër vullnetit të tyre. Të tjerët, që do të guxojnë t’ja mbathin nga armiku, do të ndiqen dhe prandaj atyre ju duhet të planifikojnë për ato ditë që vijnë, me shumë kujdes. Nuk do të zgjasi shumë pas kësaj që portreti i antikrishtit do të varet në çdo altar, ndërsa çdo shenjë e Fytyrës Sime, Kryqit Tim, shenjtorëve dhe Sakramenteve do të zhduken pa lënë gjurmë. 

Kjo diktaturë do të jetë si ato, që ju keni dëshmuar më parë, në vëndet ku njerëzit janë shkelur me këmbë. Adhuruesve në këtë, fe të re mbarë botërore, do t’ju kërkohet të parulen para imazhit të antikrishtit. Ata adhurues do ta bekojnë veten përpara kësaj paturpësie, por nuk do të jetë Shenja e Kryqit që ata do të bëjnë – do të jetë sipas një shenje me dorë. 

Të gjithë ata që i përkulen bishës do të bëhen skllevërit e tij dhe do të kthehen nga ata që refuzojnë ta adhurojnë atë. Ata do të tradhëtojnë madje dhe pjestarë në familjet e tyre dhe do t’i dorëzojnë ata për ndëshkim, e tillë do të jetë fuqia që bisha do të ushtroj mbi ata.

Unë do t’i dhuroj secilit prej jush, dhe në veçanti shërbëtorëve të Mi të shenjtë, një formë mbrojtje kundër fuqisë së bishës dhe Unë do t’ju udhëzoj në çdo hap të udhës , përgjatë kësaj rruge të trishtueshme. Unë do t’ju dërgoj shërbëtorë të Mi trima, peshkopë besnikë, priftërinj dhe shërbëtorë të tjerë të shenjtë - të gjithë nga Unë – të cilët do të vazhdojnë të më shërbejnë Mua. Ata do të jenë të bekuar me Dhurata, të cilat do t’ju ndihmojnë të qëndroni në Mua dhe për Mua, që të jeni në gjëndje të duroni këtë shtypje, deri në ditën kur Unë të vij për të shpëtuar njerëzit e Mi dhe t’i marr ata në Mbretërinë Time. 

Mos ju trëmbni këtyre kohëve, sepse ato nuk do të jenë të vështira nëse ju e pranoni Dorën Time të Mëshirës dhe të mësoni të besoni tek Unë, plotësisht. Unë ju Bekoj sot, në Emër të Atit Tim dhe i dhuroj secilit prej jush Forcën, Kurajon dhe Qëndrueshmërinë Time, sepse ju do të keni nevojë për këto, nëse do të qëndroni të Krishterë të vërtëtë, benikë ndaj Fjalës Sime të Shenjtë.

Jezusi juaj

Saturday 12 April 2014

Nëna e Shpëtimit: Biri im, Jezu Krishti, do të tradhëtohet nga një tjetër Judas dhe nga një me autoritet të madh

E Mërkurë, 9 Prill 2014, në 15:30

F
ëmija ime e dashur, kur Judas Iskarioti e tradhëtoi Birin tim, Jezu Krishtin, ajo pati pasoja me ndikim të madh. Për arsyen se ai ishtë një nga aleatët e Tij më të afërt, dhe një pjestar i apostujve të Tij të shtrenjë, tradhëtia e tij ishte shumë e dhimbshme për Birin tim. Për shkakun se ai, një tradhëtar, erdhi nga brënda Grupit të Birit tim, kjo bëri që dyshimet të dilnin ngadalë mes atyre që ishin të pasigurtë nëse ishe Biri im, në të vërtëte, Mesia i Vërtetë apo jo. 

Dyshimet u përhapën dhe shumë nga apostujt dhe ndjekësit e Tij u ndjenë të hutuar, të humbur dhe të frikësuar. Ata e dinin se menjëherë sa Ai të kapej nga armiqtë e Tij, e Vërteta do të vihej në pyetje dhe më pas do të mohoej. Ata gjithashtu e dinin se, nëse do ta mbronin Birin tim publikisht, edhe ata do të vuanin dhe do të përfundonin të duronin të njëjtin ndëshkim të caktuar për Atë. Ata gjithashtu e dinin se nuk do të kishin patur kurajon të ngriheshin kundër armiqëve të Tij, nga frika e talljes.

Prandaj, edhe tradhëtia ndaj Birit tim, nga vetë brënda Kishës së Tij në Tokë do t
ë jetë e njëjtë. Biri im do të tradhëtohet nga një tjetër Judas dhe nga një me autoritet të madh, nga brënda Kishës së Tij në Tokë. Kur kjo, tradhëti e dytë e madhe, qëkur Judas Iskariot e shiti Birin tim për 30 copë argjëndi, të ndodhi, do të bëj shumë popuj të çdo race, kombësie dhe besimi të Krishterë, ta vënë në pyejte të Vërtetën. Kjo tradhëti do të ketë gjithashtu pasoja me ndikim të madh, sepse do të vër në pyetje çdo aspekt të vetëm të Hyjnisë së Birit tim. Kur kjo të ndodhi, e Vërteta do të rrëzohet. Në vënd të saj, një kufomë do të ngrihet, e kalbur që në thelb, pa asnjë shenjë jete. Një doktrinë e vdekur do të ngrihet dhe do të zbukurohet me të gjitha cilësitë e rreme të shoqëruara me Birin tim, por që nuk do të japi asnjë fryt. Por, ajo do të duket si një konvertim i ri.

Konvertimi i vërtetë vjen nga dashuria e njerëzve për Hyjin, e fuqizuar me Dhuratën e Shpirtit të Shenjtë dhe sipas vullnetit të tyre të lirë. Kjo doktrinë e re do t’i imponohet botës, pa vullnetin tuaj të lirë. Refuzojeni atë dhe ju do të ndëshkoheni nga armiqtë e Birit tim.

Ata që e tradhëtojnë Birin tim në ditët finale nuk do të kenë asnjë jetë. Ata që nuk e tradhëtojnë Atë do të jetojnë përherë në Lavdinë e Hyjit.


Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Thursday 10 April 2014

Ju do t’i njihni këta tradhëtarë nga gjestet e tyre simbolike, të cilat e fyejnë Hyjninë Time

E Martë, 8 Prill 2014, në 20:20

Bija Ime fort e dashur, ata që janë armiqtë e Mi nuk janë ata që nuk besojnë tek Unë. Jo, janë ata që e dinë mirë se Kush Jam Unë, por që më urrejnë Mua. Jo të gjithë e kuptojnë përse më urrejnë Mua, por ata mund të ndahen në dy kampe.

Grupi i parë nuk e pëlqen të Vërtetën. Ata kënaqen të marrin pjesë në ndjekjen e mëkateve, të justifikojnë çdo punë apo veprim të lig, dhe të shijojnë vetëm joshjen e tyre, në kurriz të nevojave të të tjerëve. Ata duan t’ja dinë vetëm për veten e tyre dhe imitojnë çdo tipar të djallit. 

Më pas, janë ata që më njohin se Kush Jam Unë dhe Çfarë Jam Unë, por që plotësisht më refuzojnë Mua, në favor të Satanit, nën magjepsjen e të cilit ata kanë rënë në grackë. Këta janë njerëzit që do të bëjnë, jo vetëm gjithçka që është në kundërshtim me çfarë Unë ju mësova atyre, por që gjithmonë do të më fyejnë Mua, në çdo rast.

Ashtu si adhurimi satanik përfshin simbole, këta tradhëtarët e Mi do të më përqeshin Mua, duke vendosur simbole kaq të ndyra të djallit para Meje. Për çdo ritual që ata marrin pjesë, për të adhuruar Satanin, ata do ta dhunojnë Kryqin Tim dhe gjithçka që ka të bëj me Mundimet e Mia. Ju do t’i njihni këta tradhëtarë nga gjestet e tyre simbolike, të cilat e fyejnë Hyjninë Time. Shumë shpejt, ata prej jush me sytë për ta parë të Vërtetën do të jenë në gjëndje të dallojnë midis atyre që me të vërtetë më shërbejnë Mua dhe atyre që nuk më shërbejnë.

Ata shërbëtorët e shenjtë që janë besnik ndaj Meje, do të më nderojnë Mua gjatë Javës së Shenjtë, me gjestet e tyre të përulura, duke përfshirë shtrirjen përtokë para Kryqit Tim të Shenjtë dhe duke vënë buzët e tyre me një puthje të vulosur mbi Këmbët e Mia. Fokusi i tyre do të jetë gjithçka rreth Meje, Jezu Krishtit, vdekjes Sime në Kryq dhe Premtimit Tim për ta shpenguar njeriun nga mëkati. 

Por dijeni këtë. Që nga Java e Shenjtë, këtë vit, të çarat do të shfaqen dhe kuptimi i Kryqëzimit Tim do të shtrëmbërohet. Interpretime të reja do të paraqiten para besimtarëve dhe gënjeshtra do të rrjedhin prej gojëve të armiqve të Mi. Mundimi Im do të vihet në lojë në një mënyrë të lehtë dhe nuk do të jetë menjëherë e dukshme. Por kur fokusi largohet nga vdekja Ime në Kryq dhe kur gjeste të çuditshme të ndodhin në Kishat e Mia, ju do ta dini se ky është fillimi i copëtimit të Kishës Sime në Tokë.

Kur Satani e sulmon njerëzimin, fokusi i tij fillestar do të jetë gjithmonë mbi familjen, sepse familja përfaqëson gjithçka që është e Atit Tim. Ai do të shkatërroj martesa, do të ndryshoj kuptimin se çfarë është martesa, do të inkurajoj abortin, do t’i joshi njerëzit të kryejnë vetë-vrasje dhe ai do t’i ndaj dhe do t’i prishi familjet. Më pas ai do të shkatërroj dhe do të prishi Familjen Time – Kishën Time në Tokë, sepse kjo është çfarë ai u betua se do të më bënte Mua në orën e fundit. Ai tashmë ka filluar ta copëtoj Kishën Time dhe ai nuk do të ndaloj, deri kur ajo të ketë rënë copë copë tek Këmbët e Mia. Ati Im e ka lejuar një shkatërrues, në formën e antikrishtit, për ta bërë këtë, por vetëm deri aty sa ai mund të shkoj. Kisha Ime është Familja Ime dhe, ndërsa një shumicë e madhe e fëmijve të Hyjit do të largohen për të ndjekur një kishë të rreme të rindërtuar, shumë prapë do të kapen pas Meje dhe prandaj Kisha Ime – Trupi Im – nuk mund të vdesi.

Ju lutem të mos më braktisni Mua, ndjekësit e Mi të dashur. Ju nuk duhet të dorëzoheni ndaj kësaj dinakërie. Nëse ju më doni Mua, ju duhet ta kujtoni veten për gjithçka që Unë ju mësova. 

Mos pranoni asgjë të re, për sa i përket Fjalës Sime të Shenjtë. 

Unë kurrë nuk do ta pranoj një fjalë që nuk doli nga Buzët e Mia të Shenjta. As edhe ju. 

Ju ose jeni për Mua ose kundër Meje. 

Pranoni çdo interpretim të ri të Fjalës Sime që është e përmbajtur në Shkrimet e Shenjta, dhe ju do të më tradhëtoni Mua. Kur ta bëni këtë, ju do të përtypni një doktrinë fare të re, që do ta shkatërroj shpirtin tuaj.

Unë ju dua dhe nëse ju me të vërtetë më doni Mua ju gjithmonë do të qëndroni besnikë ndaj Fjalës Sime, e cila kurrë nuk do të ndryshoj.

Kushdo që thotë se ai vjen në Emrin Tim – le të jetë ai një shërbëtor i shenjtë, një udhëheqës në Kishën Time apo një profet – dhe e deklaron Fjalën Time të jetë një gënjeshtër, nuk është nga Unë.

Jezusi juaj


Wednesday 9 April 2014

Ata që përpiqen ta mbështesin Fjalën, brënda Kishave të Mia, do të heshten me dëbim

E Hënë, 7 Prill 2014, 19:15

Bija Ime fort e dashur, farat janë mbjellë dhe çdo detaj i planit, për të pregatitur botën për antikrishtin, është përfunduar. Çdo ndryshim, që ju do të dëshmoni në botën e politikës dhe të Kishës Sime në Tokë janë të lidhura – ashtu si është edhe çdo veprim i kryer mes shteteve – ashtu si është çdo ligj që kundërshton Ligjet e Hyjit. Nuk është rastësi që ligje të tilla po futen, nëpër botë, me një shpejtësi të tillë si ato janë tani, sepse ato janë orkestruar me kujdes.

Njoftime të reja, të papritura, për sa i përket krijimit të lidhjeve mes Shtetit dhe Kishës, ku ligjet e tyre bëhen të ndërthurura, do të dalin mes jush. Ata që përpiqen ta mbështesin Fjalën, brënda Kishave të Mia, do të heshten me dëbim. Asnjë mëshirë nuk do të tregohet ndaj atyre që përpiqen ta mbrojnë Kishën Time, sepse armiqtë e Mi do ta deklarojnë të kundërtën të jetë e vërtetë. Ju, ndjekësit e Mi, do të deklaroheni heretikë që nuk i bindeni rregullave të reja, që do të krijohen së shpejti nga Kisha Ime. Juve do t’ju thuhet se Kisha Ime nuk mund të bëj gabim dhe prandaj, edhe pse ju e mbështesni të Vërtetën, do të izoloheni. Kisha Ime kurrë nuk do të gaboj. Liderat e Mi të zgjedhur kurrë nuk do të gabojnë, por kur mashtruesi të marri pushtetin, ju nuk duhet ta ndiqni atë, kur ai e deklaron të Vërtetën të jetë një gënjeshtër.

Ju do ta dini, përmes Fuqisë së Shpirtit të Shenjtë, kur ajo ditë të agoj. Dhe, në atë ditë, ju duhet të më ndiqni Mua, Jezusin tuaj. Lutuni për Guximin Tim, që Unë të mund t’ju ruaj, sepse do t’ju duhen nerva çeliku për të qëndruar besnikë ndaj Meje, kur bota do të detyrohet të bjer, në dorëzim të plotë të vullnetit të lirë, para antikrishtit.

Jezusi juaj


Plani Im final për të mbledhur Kishën Time në Strehën Time është gati për t’u zbuluar

E Shtunë, 5 Prill 2014, në 18:15

Bija Ime fort e dashur, Unë dëshiroj t’i jap kurajo dhe forcë secilit prej jush, që i është dhënë Dhurata e dijes për ta njohur Zërin Tim, kur Unë i flas botës përmes këtyre Mesazheve

Ndërsa ju, Ushtria Ime e Mbetur, marshoni përpara, të bashkuar me Kishën Time në Tokë, ju shpejt do të shikoni shumë njerëz të largohen nga Sakramentet e Shenjta. Kjo do të jetë shqetësuese për ju dhe më pas do të kthehet në torturë, sepse ato shumë shpejt do të dhunohen dhe nuk do të jenë më të njëjtat Sakramente, që Unë i dhashë botës. Ju kurrë nuk duhet të harxhoni kohë, nëse besoni në të vërtetë se Unë Jam duke folur me ju. Shkoni – mblidhuni priftërinjtë e Mi dhe ata që i përgjigjen Thirrjes Sime. Atëherë pregatituni për vitet që do të vijnë, që të mund të ushqeni grigjën Time me Ushqimin e Jetës, kur nuk do të ketë mbetur asnjë shenjë e Pranisë Sime.

Kur gjithçka që është nga Unë dhe nga Kush Unë Jam të hiqet nga Kishat e Mia, e gjitha që do të mbetet do të vij nga gjithçka që Unë nuk Jam. Djalli i mishëruar do të hyj në Kishën Time dhe ai do ta infektoj këdo që përulet para tij dhe e adhuron atë. Ai do t’i pushtoj shpirtrat përjetësisht dhe ju duhet të qëndroni në gadishmëri gjatë gjithë kohës, për ato kohë që do të vijojnë. Mos e lini veten të ekspozuar ndaj herezisë, që do ta pushtoj Kishën Time si nga brënda dhe nga jashtë saj. Ju jeni duke u pregatitur tani, prandaj ju duhet të ndiqni gjithçka që Unë ju tregoj, që të mund ta shpëtoni Kishën Time, me aq sa të mundeni, nga armiqtë e Mi.

Plani Im final për ta mbledhur Kishën Time në Strehën Time është gati për t’u zbuluar. Kur Unë t’ju udhëzoj, ju do të keni nevojë për forcë dhe këmbngulje të madhe, sepse armiku juaj do të jetë antikrishti – dhe ushtria e tij, për fat të keq, do të jetë më e madhe se e Imja në numër. Dhe prandaj, kjo do të jetë e frikshme për ju – por dijeni këtë. Ajo nuk do të ketë Fuqinë e Hyjit nga prapa dhe kurrë nuk do t’ju mundi, ndërsa qëndroni besnikë ndaj Fjalës Sime.

Shkoni në paqe dhe prisni udhëzimet e Mia.

Jezusi juaj

Tuesday 8 April 2014

Ata do të çojnë miliona Katolikë në gabim të rëndë dhe Kishat e Mia do ta humbasin Shenjtërinë e tyre

E Premte, 4 Prill 2014, në 23:20

Bija Ime fort e dashur, profecitë nuk i zbulohen njeriut, nga Hyji, për të shkaktuar bujë. Ato jepen për ta pregatitur njerëzimin për të ardhmen e tyre në Mbretërinë Time, me qëllim që ata të jenë të paralajmëruar për rreziqet e mundshme ndaj shpirtrave të tyre. Çdo Ndërhyrje sipas Urdhërit të Atit Tim, në jetën tuaj, është për të mirën tuaj dhe të shpirtrave të tjerë.

Profecitë e Mia, të dhëna ty, bija ime, me të vërtetë kanë filluar. Mashtruesit e kanë marrë kontrollin, nga brënda, dhe ata do të vazhdojnë ta gënjejnë botën p
ër të besuar se një doktrinë e re – ku ndryshimet ndaj Doktrinës së Shenjtë ekzistuese, e caktuar nga Hyji, janë kryer – mund të ndryshohet për t’ju përshtatur jetës së gjithë njerëzimit dhe të gjitha feve. 

Ruhuni nga fjala “e përgjithshme” apo nga ndonjë përpjekje për ta marrë Kishën Time në Tokë dhe për t’ja hequr Hyjninë e saj.

Ai që nd
ërhyn me Liturgjinë nuk është një shërbëtor i vërtetë i Imi dhe prapë, kjo është pikërisht çfarë do të ndodhi. Dhe çfarë do të bëjnë shërbëtorët e Mi të shenjtë? Ata do të ulin kokat, do të ngrenë krahët në lavdërim të lavdishëm për doktrinën e re të rreme dhe do të mohojnë Gjithçka që Unë i dhashë botës. Dashuria e tyre për çështjet materiale; dëshirat e tyre për t’u admiruar dhe ambicjet e tyre kryelarta do t’i zhveshin ata nga betimet e tyre. Ata do të bëhen tradhëtarë dhe do të më kthejnë Mua shpinën. Ata do të çojnë miliona Katolikë në gabim të rëndë dhe Kishat e Mia do ta humbasin Shenjtërinë e tyre. Menjëherë pas kësaj, ndërsa thelbi i Kishës Sime të jetë dhunuar, ata do të mbledhin të gjitha besimet e tjera të Krishtere dhe do të hartojnë sekte të reja të përgjithshme, që do të çojnë në deklaratën publike, e cila do ta mohoj ekzistencën e Ferrit. 

Më pas, duke ecur mbrapsh, pikërisht në drejtim të kundër ndaj të Vërtetës, të gjithë besimtarëve do t’ju thuhet se mëkati është një çështje personale dhe se, për shkak të mëkatit origjinal, është e pamundur të shmanget. Prandaj, do t’ju thuhet se nuk është diçka për t’u shqetësuar. Vetë mëkati do të përcaktohet ndryshe. Kur kjo të ndodhi, gjithë kuptimi i moralitetit do të marri fund. Kur morali të mos konsiderohet më të jetë i rëndësishëm, atëherë mëkati do të shfrenohet. Mëkati do të përhapet, do të rritet, deri kur shoqëria të bier dhe për ata që do të qëndrojnë besnikë ndaj Kishës Sime – Kishës së Vërtetë – ajo do të jetë një shenjë tmerri për t’u dëshmuar.

Njerëzit do të mburren për mëkatin, duke e shpalosur hapur mungesën e tyre të moralitetit dhe feja e re mbarë bot
ërore do të diktoj se mëkati kurrë nuk do t’ju bllokoj apo dëmtoj ju, në Sytë e Hyjit. Një zot që ata do t’i referohen është Satani, por ata kurrë nuk do t’ja u thonë ju këtë. Për të më talluar Mua, ata do t’ju paraqesin antikrishtin, që do të pritet me entusiazëm, sepse ai do të duartrokitet nga profeti i rremë dhe do të adhurohet prej tij. Antikrishti do të bëj gjithçka që kundërshton Mësimet e Mia, por ai do ta bëj atë me joshje dhe me magjepsje. Miliona do ta adhurojnë atë. Ai do të jetë gjithçka që Unë nuk Jam. Ai do të gënjej kaq shumë, sa do të jetë e lehtë për atë t’i çoj fëmijët e Hyjit në herezi dhe në dëshpërim të tmerrshëm.

Unë Jam duke ju pregatitur të gjithëve ju për këtë ditë. Është shumë e vështirë për shumë prej jush të dëgjoni këtë lajm, por është e Vërteta. E Vërteta do t’i çliroj shpirtrat tuaj nga vdekja. Luftojeni të Vërtetën dhe asnjë e mirë nuk do të vij prej kësaj – vetëm dëshpërim. Pengojini të tjerët të qëndrojnë besnikë ndaj Kishës Sime, duke i inkurajuar ata të ndjekin herezinë, që do lëshohet mbi botën nga brënda Kishës Sime, ju do t’ju hidheni luanëve. Ata që shkatërrojnë shpirtrat e të tjerëve, me anë të forcës, do të hasin ndëshkimin më të madh prej Dor
ës Sime.

Pranojeni të Vërtetën dhe pregatituni. Më ndiqni Mua dhe Un
ë do t’ju udhëheq të sigurtë drejt Mbretërisë Sime. Ndiqeni bishën dhe ai do t’ju çoj ju dhe ata që ju sillni me vete në flakët e Ferrit përjetësisht.

Jezusi juaj

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2014/04/04/they-will-lead-millions-of-catholics-into-grave-error-and-my-churches-will-lose-their-sanctity/

Monday 7 April 2014

Për sa kohë dashuria lulëzon, raca njerëzore mund të mbijetoj

E Enjte, 3 Prill 2014, në 17:11

Bija Ime fort e dashur, dashuria është një nga Dhuratat më të fuqishme nga Hyji. Për sa kohë dashuria lulëzon, raca njerëzore mund të mbijetoj. Dashuria e tejkalon gjithë ligësinë, p
ërçarjen dhe urrejtjen, sepse ajo është nga Hyji, I Cili është I Gjithpushtetshëm, dhe asnjë forcë djallëzore nuk mund ta shkatërroj atë plotësisht.

Kur një shpirt është me të vërtetë pranë Zemrës Sime, Unë do ta mbush atë me dashuri. Unë do ta mbuloj atë person me këtë Dhuratë dhe për këtë arsye, ata do ta kenë të pamundur të urrejnë një person tjetër, duke përfshirë ata që i torturojnë. 

Dashuria, kur është e pranishme në një shpirt, përdoret nga Hyji për të tërhequr të tjerë shpirtra drejt Atij. Ajo është përdorur për t’ju sjellë gëzim dhe ngushëllim atyre në nevojë dhe që vuajnë. Megjithatë, ajo është një Hir, dhe ju është akorduar atyre shpirtrave, të zgjedhur që ata do të mund ta ndajnë atë me të tjerët, për Lavdinë e Hyjit. Oh çfarë gëzimi këta shpirtra më sjellin Mua, kur ata e pranojnë Dashurinë, pa kushte, nga Unë. 

Kur ata e mirëpresin Praninë Time, me zemër të hapur dhe më lejojnë Mua t’i vërshoj shpirtrat e tyre, këta shpirtra bëhen ena Ime dhe si një verë e mirë, ata do të mbushin dhe do të kënaqin shpirtrat e atyre që janë të etur për Praninë Time.

Dashuria është mënyra me të cilën Unë komunikoj me botën, deri në Ditën e Madhe kur Unë do të vij për të rivendosur Mbretërinë Time. Kur ka të pranishme dashuri të vërtetë, Unë Jam atje. Kur nuk ka aspak dashuri, Prania Ime është e larguar. Shumë njerëz më largojnë Mua dhe prandaj janë të paaftë të ndjejnë pasurinë e Dhuratës së Dashurisë, ashtu si duhet.

Unë ju premtoj të gjithëve ju se Unë do ta përhap Dhuratën e Dashurisë Sime përmes këtij Misioni. Dashuria Ime do të jetë një tipar dallues dhe të gjithë ata që i përgjigjen Thirrjes Sime do të rrethohen me Dashurinë Time, kur të recitojnë kët
ë Lutje të Kryqëzatës:

Lutja e Kryqëzatës (145) Më mbush me Dhuratën Tënde të Dashurisë

Më i dashuri Jezus, më mbush mua, një enë e zbrazët, me Dhuratën e Dashurisë Tënde. 

Vërshoje shpirtin tim me Praninë Tënde. Më ndihmo t’i dua të tjerët ashtu si Ti më Do mua. 

Më ndihmo të jem një enë e Paqes Tënde, Qetësisë Tënde dhe Mëshirës Tënde. 

Hape gjithmonë zemrën time ndaj shqetësimeve të të tjerëve dhe më dhuro Hirin për t’i falur ata që të refuzojnë Ty dhe që mëkatojnë kundër meje. 

Më ndihmo ta shpall Dashurinë Tënde përmes shembullit, ashtu si Ti do të bëje po të ishe në vendin tim. Amen.

Unë do t’i prek shpirtrat e gjithkujt, që më lejon Mua të hyj. Dashuria do t’ju sjelli lumturinë e përjetshme. Duke e pranuar Dashurinë Time, pa pyetje dhe me një zemër të hapur, ju do të më sillni Mua gëzim të madh.

Dhurata Ime është tani e juaja dhe Unë dëshiroj që ju ta mbani Dhuratën e Dashurisë para jush në gjithçka që bëni, që nga kjo ditë e tutje. Në këtë mënyrë ju do të ndihmoni të mposhtet urrejtja, që e infekton njerëzimin dhe që vjen nga Satani. 

Me këtë Dhuratë të Dashurisë, Unë hedh mbi të gjithë ju, një Bekim të veçantë; një Bekim që është i vetëm dhe i fuqishëm, të cilën ju do ta ndjeni kur të recitoni këtë Lutje dhe në veçanti në një Grup të Kryqëzatës së Lutjeve, që është veçanërisht i rëndësishëm në këtë, Misionin Tim të Shpëtimit.

Sunday 6 April 2014

Mesazh i rëndësishëm nga Jezusi mbi promovimin e vizionarëve të tjerë

Ju lutemi të kujtoni këto dy Mesazhe nga Jezusi.


E Premte, 1 Mars 2013

Mesazh nga Jezusi: “Bija Ime, ti nuk duhet të lejosh promovimin e të ashtu-quajturve profetë të tjerë si pjesë e këtij Misioni Tim të Shenjtë, i fundit i këtij lloji, për të shpëtuar njerëzimin. UNË E NDALOJ ATË.”
E Martë, 5 Mars 2013

Jezusi dëshiron që asnjë mesazh nga vizionarët e tjerë – të vërtetë apo të rremë – të jenë në të njëjtën faqe elektronike me këto Mesazhe, për arsye të madhështisë të çfarë këto Mesazhe përfaqëzojnë në botë dhe se asnjë kontribut nuk kërkohet në faqet elektronike që përmbajnë këto Mesazhe. Këto Mesazhe duhet të qëndrojnë vetëm.