Kerko Mesazhet ketu

Thursday 28 February 2013

Ju po jetoni në kohën kur shumë nga fëmijët e Hyjit janë bërë paganë

E Premte, 22 Shkurt 2013, ora 23:00

Bija Ime fort e dashur, ju po jetoni në kohën kur shumë nga fëmijët e Hyjit janë bërë paganë. Madje edhe ata të lindur si Hebrenj dhe t
ë Krishterë tani janë kthyer ndaj llojeve të ndryshme të idhujtarisë, ashtu si është parathënë.

Sa m
ë fyen Mua kjo kur dëshmoj respektin, që fëmijët e Hyjit mbajnë në zemrat e tyre për vetë-kënaqjen dhe një besim në zotat e rremë, të cilët ekzistojnë vetëm në mëndjen e tyre.

Vërshimi i spiritualizmit i epokës së re dhe një pasion për të gjitha gjërat, që kanë lidhje me qetësimin e mëndjes, çojnë në një gjë. Këta njerëz janë në errësirë sepse ata refuzojnë të më njohin Mua, Jezu Krishtin. Duke e bllokuar Dritën e Hyjit, qëllimisht, ata e ekspozojnë veten ndaj errësirës së shpirtit djallëzor.

Satani dhe djajtë e tij i gjuajnë shpirtra të tillë dhe shkaktojnë, brënda tyre, një boshllëk tepër të tmerrshëm, që pavarësisht se çfarë kurimi spiritual të epokës së re ata kërkojnë, ata kurrë nuk do të gjejnë ngushëllim, sepse kjo nuk është banesa e natyrshme në të cilën ata kanë lindur.

Paganizmi, që e ka mbërthyer njerëzimin në këtë kohë është në kulmin e vet që nga koha para se Unë, Jezu Krishti, kisha lindur në tokë. Edhe pse botës iu dha e Vërteta e Ekzistencës së Hyjit, edhe pse Unë, përmes vdekjes Sime në Kryq, i shpëtova ata nga mallkimi, ata prapë e kthejnë shpinën.

Egoizmi, adhurimi dhe një dashuri për bollëkun material, janë fshikullimi i njerëzimit dhe kjo vjen nga një ndjenjë dëshpëruese e pakënaqësisë, turbullimit dhe boshllëkut. Idhujtaria – një dashuri për njerëzit e famshëm, zotat e rremë dhe ekspozimi i objekteve pagane – sjellin një re të zezë mbi të gjithë ata që janë të pasionuar pas kënaqësive të tilla. T
ë Krishterët pësojnë përbuzje nga duart e njerëzve të tillë, por përmes vuajtjeve dhe lutjeve të tyre, ata mund të ndihmojnë në shpëtimin e njerëzimit nga flakët e Ferrit.

Kur ju flirtoni me idhuj të tillë të rremë, ju luani me djajtë nga Ferri, të dërguar për t'u tërhequr ju në humnerë përjetësisht. Kurrë mos besoni se praktika të tilla pagane janë të padëmshme, sepse ato nuk janë. Kur ju e kaloni kohën dhe mëndjen tuaj në argëtime të tilla ju e mbyllni veten ndaj Hyjit dhe jetës së përjetshme.

Zgjohuni ndaj të Vërtetës. Unë Jam e Vërteta. Nuk ka asnjë mënyrë tjetër drejt lumturisë së përjetshme, vetëm përmes Meje, Jezu Krishtit, Biri i Njeriut. Unë vij tani për të zbuluar të Vërtetën, që të mund t'ju shpëtoj përsëri dhe t'ju sjell jetën e përjetshme duke ju ndihmuar të shpëtoni shpirtrat tuaj.

Jezusi juaj

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2013/02/22/you-are-living-in-the-time-when-many-of-gods-children-have-become-pagans/

Wednesday 27 February 2013

Ky Ndriçim i Madh i Ndërgjegjes do të ndodhi pasi Famulltari Im i Shenjtë është larguar nga Roma

E Mërkurë, 20 Shkurt 2013, 19:30

Bija Ime fort e dashur, nd
ërsa mund të duket e padrejtë që fëmijët e Hyjit duhet të vuajnë nën sundimin e profetit të rremë dhe antikrishtit, dije këtë. Të gjithë shpirtrat në botë duhet të durojnë dhimbjen e refuzimit dhe të vuajtjes, të cilat Unë i durova, në një farë mase, me qëllim që të pastrohen.

Unë, përmes Mëshirës Sime të Madhe, do të siguroj që ky pastrim të ndodhi shpejt
ë. Pastaj, ndjekësit e Mi do të shtohen në numër, në gadishmëri për Ardhjen Time të Dytë. Ati Im do t'i vëzhgoj të gjitha sprovat, që do të ndjehen nga të gjithë fëmijët e Tij, me butësinë e madhe të Zemrës.

Ai do të ndërhyj kur veprat djallëzore të persekutimit, të shkaktuara mbi t
ë Krishterët, ta tejkalojnë çfarë është e lejuar dhe Ai do t'i shkatërroj njerëz të tillë djallëzorë.

Ju duhet të prisni tani Veprën e Mëshirës Sime Hyjnore, sepse ajo do të nxjerri të mirët nga të liqtë. Ky Ndriçim i madh i Ndërgjegjes do të ndodhi pasi Famulltari Im i Shenjtë është larguar nga Roma.

Pregatituni për t
ë shpëtuar shpirtrat tuaj. Atyre shpirtrave kokëfortë mes jush, juve do t'ju jepet një kohë shumë e shkurtër për t'u përulur në gjunjë, me përulësi, për të kërkuar Mëshirën Time. Dhe pastaj trumpetat do të shpalosen, dhe profecitë, që çojnë drejt fundit do të zbulohen, ashtu si është parathënë.

Jezusi juaj

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2013/02/20/this-great-illumination-of-conscience-will-take-place-after-my-holy-vicar-has-left-rome/

Monday 25 February 2013

Ata do të thonë se ai ishte fajtor për një krim për të cilin ai është plotësisht i pafajshëm

E Martë, 19 Shkurt 2013, ora 14:30

Bija Ime fort e dashur, të lutem informoji dishepujt e Mi se Mbretërimi Im është afër.

Ata nuk duhet të shqetësohen, sepse edhe pse Kurora e Gjëmbave ka rënë mbi Famulltarin Tim, të zgjedhur nga Unë, Jezu Krishti, për të drejtuar Kishën Time të Shenjtë Katolike dhe Apostolike, është hequr egërsisht – Unë tani vij, më në fund, për t'ju sjellë paqe.

Viti tjetër do të jetë tepër i ashpër dhe shumë i hidhur për ju, dishepujt e Mi të dashur, dhe Papën Tim të Vërtetë të fundit. Ai, kundër të cilit u thurën komplote djallëzisht dhe qëllimisht, ka qënë trajtuar ashtu si Unë, Jezu Krishti, u rraha dhe u godita me kamzhik. Ata do të përpiqen tani ta vrasin atë, ashtu si më vranë Mua. Ata do të thonë se ai ishte fajtor për një krim për të cilin ai është plotësisht i pafajshëm.

Unë, Shpëtimtari juaj i dashur do t'ju shpëtoj të gjithëve ju nga ligësia, që do të perceptohet nga shumë të ketë ardhur nga Unë, prej Dorës së Urdhërit Tim.

Unë e udhëzoj Kishën Time si më parë, por vetëm përmes Fuqisë së Shpirtit të Shenjtë. Çelësat e Romës janë nën komandën e Atit Tim të dashur. Unë, Jezu Krishti, jam gati për të zbritur përsëri me Ardhjen Time të Dytë dhe Unë dëshiroj ta bëj të ditur se ju, dishepujt e mi, do të vuani ashtu si vuajtën dishepujt e Mi gjatë kohës Sime në tokë. Ju, të dashurit e Mi, jeni me Mua, të kyçur brënda Zemrës Sime të Shenjtë, që të mund të bashkoheni me Mua në vuajtje.

Unë derdh lotë për Papën Tim të dashur të pafajshëm, Papa i fundit në tokë, Benedikti XVI, i zgjedhur nga Unë për të udhëhequr Kishën Time gjatë ditëve të fundit.

Do të duhet kurajo e pamasë, për ata shpirtra viktimë të vullnetshëm, të cilët do të vazhdojnë të deklarojnë Fjalën Time të Shenjtë, pasi ata do të jenë me plot dyshime të tmerrshme. Ata e dinë, brënda zemrave të tyre, se Unë Jam duke u folur atyre tani dhe prapë ata do të sulmohen nga dyshimet, që do të shkaktohen prej atyre që do të refuzojnë të pranojnë Mesazhet e Mia për njerëzimin dhe që, gjithashtu, janë akoma të përkushtuar ndaj Meje.

Unë tani ju dhuroj këtë Kryqëzatë Lutje të shkurtër të Veçantë. Ajo është një Lutje Mrekullie për të mundësuar të gjithë ata që e recitojnë atë të ndjejnë Praninë Time në shpirtrat e tyre. Ajo do t'i ndihmoj ata gjithashtu të shohin të Vërtetën, të cilën Unë ju premtova atyre, dhe që gjithmonë do t'ju jepet atyre gjatë ditëve të fundit.

Lutja e Kryqëzatës (101) Lutja e Mrekullisë për të ndjerë Praninë e Jezusit

“O i dashur Atë i Gjithëpushtetshëm, Krijues i gjithçka që Është dhe do të Jetë, na ndihmo të gjithë ne që arrijmë ta njohim Praninë e Birit Tënd të dashur në Kishë sot, për t’u bërë shumë të fortë.

Më ndihmo të kapërcej frikën time, vetminë time dhe refuzimin që unë e vuaj prej të dashurve të mi, kur unë ndjek Birin Tënd, Jezu Krishtin, Shpëtimtarin tim.

Të lutem mbroji të dashurit e mi për të mos rënë në kurth duke besuar gënjeshtrat, që janë sajuar nga Satani për të shkatërruar, përçarë dhe shkaktuar trazira mes gjithë fëmijëve të Hyjit.

Të lutem ndihmoji të gjithë ata që ndjekin paturpësinë në Kishën Tënde që të shpëtohen nga zjarret e përjetshme të Ferrit. Amen.”

Ndjekësit e Mi të dashur, ju më njihni Mua tani. Çfarë ju do të shikoni tani, nga brënda guaskës që dikur ishte Kisha Ime në tokë, do t’ju shkakoj neveri. Ju do të qani e do të qani deri sa të mos ndjeni asgjë. Dhe pastaj kur ju më thërrisni Mua dhe thoni:

“Jezus, më shpëto nga gënjeshtrat e Satanit, që të mund të dalloj të Vërtetën e Kishës Tënde të mbetur.” 

Unë do t’ju qetësoj me këtë. Unë do t’ju mbush me Shpirtin e Shenjtë. Unë do t’ju mbush me lotët e trishtimit dhe pastaj Unë do t'i zëvendësoj këto lotë me Forcën Time. Pastaj ju nuk do të merakoseni, sepse Unë do t’ju marr dhe do t’ju udhëzoj në çdo hap të udhës.

Ju do të frymëzoheni kur t’ju vënë në lojë. Ju do jeni të mbushur me Shpirtin Tim të Dashurisë kur ata tallen me ju, sepse besoni në Doktrinën Time të Shenjtë. Pastaj ju do ta humbisni gjithë frikën dhe kjo do të zëvendësohet me një ndjenjë kaq të fuqishme të Dashurisë Sime për ju, sa vetëm atëherë, ju do të ndjeni lehtësim të plotë dhe paqe.

Jezusi juaj

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2013/02/19/they-will-say-that-he-was-guilty-of-a-crime-of-which-he-is-totally-innocent/

Sunday 24 February 2013

Ata do t’i sjellin fëmijët e Hyjit nën sundimin e bririt të vogël, i cili do të ulet me madhështi pompoze në Fronin e Pjetrit

E Hënë, 18 Shkurt 2013, ora 18:00

Bija Ime fort e dashur, ndërsa ndryshimet brënda Kishës Sime në tokë intensifikohen, po ashtu dhe zërat e profetëve të rremë do të ngrihen, të bashkuar, për të futur paturpësinë në Kishën Time. Nd
ërsa Unë të zbuloj ty, profete e vërtetë e kohëve të fundit, të Vërtetën – shumë prej të cilës është tashmë e njohur – gënjeshtra do të përhapen për të ngatërruar të gjithë ata që më ndjekin Mua.

Për çdo udhëzim që Unë të jap ty, për botën, pikërisht e kundërta do të deklarohet nga gojët e profetëve të rremë. Ata do të deklarojnë fjalë ngushëllimi tek ndjekësit e Mi të cilët do ta shohin të Vërtetën si tepër të tmerrshme për t'u pranuar. Përmes gënjeshtrave të tyre djallëzore ata do t'i sjellin fëmijët e Hyjit nën sundimin e bririt të vogël, i cili do të ulet me madhështi pompoze në Fronin e Pjetrit.

Kur Unë të tregova ty për përçarjen e madhe në Kishën Time, Unë nuk të tregova se si kjo do të ndodhte. Prandaj më dëgjo Mua tani. Ashtu si priftërinjtë gjatë kohës Sime në tokë e refuzuan Fjalën Time të Shenjtë, po ashtu edhe priftërinjtë pikërisht para Ardhjes Sime të Dytë do të më refuzojnë Mua. Jo vetëm që ata do të refuzojnë Fjalën Time, të dhënë ty, bija Ime, por ata do të pranojnë ndryshimet, të cilat do të imponohen mbi ata. Dhuratat e tyre të shenjta do të bëhen të pafuqishme, menjëherë sa, ata të pranojnë blasfemitë dhe rregullat e reja që ju paraqiten atyre.

Ndjekësit e Mi besnik do të ndahen gjithashtu në besnikërinë e tyre ndaj Kishës Sime në tokë. Gjithçka që ju duhet të bëni është të ndiqni Mësimet e Mia e dhëna në Librin e Atit Tim. Nuk është nevoja të vraponi askund, sepse Unë Jam I pranishëm mes jush.

Ju e dini të Vërtetën.
Ajo është ushqyer tek ju, si të Krishterë. Prandaj kur të shikoni që Urdhërimet e Hyjit dhe Mësimet e Mia janë ri-shkruar, dhe Sakramentet e Mia të Shenjta kanë ndryshuar, atëherë ju duhet të ktheni shpinën. Mos lejoni gënjeshtrat t'ju frikësojnë, por kini frikë për ata që i pranojnë këto vepra dhe ligje të reja djallëzore, të deklaruara se vijnë nga Unë dhe që nuk arrijnë të kuptojnë të Vërtetën.

Jezusi juaj

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2013/02/18/they-will-bring-gods-children-under-the-rule-of-the-little-horn-who-will-sit-in-pompous-splendour-in-the-seat-of-peter/

Profeti i rremë tani do të marri Fronin në Romë

E Dielë, 17 Shkurt 2013, ora 19:00

Bija Ime fort e dashur, përçarja brënda Kishës Katolike, ashtu si është parath
ënë, do të dëshmohet tani, që e gjithë bota ta shikoj. Largimi i Famulltarit Tim të Shenjtë të dashur, Papa Benediktit XVI, shënon fillimin e fundit. Unë, përmes teje, profetja Ime e zgjedhur, në dy vitet e fundit, jam përpjekur të pregatis Kishën Time në tokë për këtë ngjarje të trishtuar.

Elita Masonike kanë rrëmbyer kontrollin mbi Kishën Time dhe ata do të ushtrojnë mashtrimin më djallëzor mbi Katolikët. Çelësat e Romës tani janë nëpër Duart e Mia të dorëzuara tek Unë nga Ati Im. Unë do t'i drejtoj të gjithë ndjekësit e Mi që e Vërteta të mund të mbështetet dhe që Fjala Ime e Shenjtë të mbetet e pacënuar.

Profeti i rremë tani do të marri Fronin në Rromë dhe Fjala Ime, ashtu si ishte në Kohën Time në tokë, do të trajtohet si herezi.

Mos u gënjeni, sepse ndërsa mashtrimi do t'i prezantohet botës, sikur regjimi i ri të përfaqësoj të Vërtetën, ti, bija Ime, do të vuash tmerrësisht në Emrin Tim të Shenjtë ashtu si profetët, që erdhën para teje.

Ndjekësit e Mi duhet të qëndrojnë të qetë dhe të luten për shpëtimin e të gjithë shërbëtorëve të Mi më të shenjtë që do të kapen në këtë paturpësi. Unë ju bëj thirrje atyre të përgjigjen si më poshtë.

Vazhdoni të ndiqni Mësimet e Mia. Kurrë mos u devijoni nga Fjala e Hyjit. Qëndroni besnik ndaj detyrave tuaja të shenjta dhe i administroni Sakramentet e Shenjta ashtu si keni qënë udhëzuar nga Unë.

Mësimet e Kishës Katolike, të bazuara mbi formimin e vet nga Apostulli Im Pjetër, qëndrojnë të pagabueshme. Tani kjo do të ndryshoj menjëherë sa themelet të lëkunden nga ndryshimet që do të vijnë.

Së shpejti, ju nuk do ta njihni më Kishën Time dhe do të ndjeheni të pakënaqur kur të dëshmoni se si Fjala Ime e Shenjtë do të manipulohet.

Jezusi juaj

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2013/02/17/the-false-prophet-will-now-take-over-the-seat-in-rome/

Saturday 23 February 2013

Martesa nuk është e pranueshme para Altarit Tim nëse është mes dy njerëzve me të njëjtin seks

E Premte, 15 Shkurt 2013, ora 22:10

Bija Ime fort e dashur, ky Mision duhet të eci përpara, tani, për të tërhequr dhe përfshirë ata që nuk besojnë në Mësimet e Mia dhe ata që e konsiderojnë veten të jenë të Krishterë, por që më pranojnë Mua vetëm në mënyra të vogla.

Mospërfillja e tyre është lënduese. Interpretimi i tyre ndaj Mësimeve të Mia, të cilat janë shtrëmbëruar për t'ju përshtatur jetës së tyre jofetare, është forma më e keqe e tradhëtisë ndaj Meje, Jezusit të tyre.

Të rinjtë, mosha e mesme dhe të moshuarit, të gjithë të ashtu-quajturit ndjekës të Krishtërimit, më fyejnë Mua me versionin e tyre të vakët, që ata besojnë të jetë e pranueshme nga Hyji. Ata kanë krijuar një doktrinë të re, të bërë nga vetë ata, që t'i përshtatet jetës së tyre. Pastaj, ata besojnë se akoma mund ta kënaqin Hyjin dhe se doktrina e tyre është e pranueshme prej Tij.

Dijeni se vetëm e Vërteta është e pranueshme ndaj Hyjit. Përpjekjet për ta kënaqur Atë do të bien në vesh të shurdhët. Hyji kurrë nuk do t'i pranoj gënjeshtrat. Asgjë, pavarësisht se sa mirë është zbukuruar dhe e shprehur në një gjuhë të bukur, e cila promovon koncepte te reja në Fenë Krishtere, dhe pranimi dhe toleranca e mëkatit, do të pranohen në Sytë e Hyjit që sheh gjithçka. Ai kurrë nuk do të pranoj ligje të reja, të cilat i nënvlerësojnë Sakramentet, të dhëna nga Unë, Jezu Krishti, Shpëtimtari i Botës.

Unë ju shpëtova për t'ju ndihmuar të çliroheni nga mbërthimi që Satani mban mbi zemrat e njerëzve. Unë dhashë Jetën Time, me vullnet të lirë, për t'ju shpëtuar dhe çliruar nga zinxhirët, me të cilat ishit lidhur, nga Satani dhe zjarret e Ferrit. Kjo do të thoshte se Ferri nuk kishte më fuqi mbi ju, pasi juve iu dha liria për të zgjedhur jetën në Mbretërinë Time, apo vdekjen në humnerën e Ferrit.

Por, çfarë bën njeriu në botën e sotme për të më shpërblyer Mua për këtë Dhuratë të jashtëzakonshme? Ata përpiqen ta justifikojnë mëkatin në Sytë e Mi. Ata paraqesin mëkate fyese para Meje dhe më luten Mua të pranoj gënjeshtra dhe të pavërteta. Më keq akoma, ata duan të adaptojnë Sakramentet e Mia të Shenjta në mënyra të ndryshme për t'ju përshtatur nevojave të tyre dhe pastaj i paraqesin ato para Meje me një paturpësi.

Martesa nuk është e pranueshme para Altarit Tim nëse ajo është mes dy njerëzve me të njëjtin seks. Prapë, ata e bëjnë këtë dhe më fyejnë Mua. Ata më luten Mua ta pranoj mëkatin, duke justifikuar fyerjet kundër Urdhërimeve të Atit Tim. Ata përpiqen ta bindin vetveten se kjo është e pranueshme, para Hyjit, kur kjo kurrë nuk mund të jetë.

Të gjitha Ligjet e Hyjit janë krijuar në Qiell. Mëkati është një mëkat, në Sytë e Hyjit, dhe kurrë nuk mund të justifikohet nga interpretimi njerëzor.

Është mëndja e gënjyer e atyre përfaqësuesve t
ë Krishterë moderë, të cilët përpiqen, në çdo hap, të ndryshojnë dhe manipulojnë Mësimet e Krishtërimit, të cilat po e dëmtojnë Kishën Time. Kjo shkakton paqartësi të tmerrshme.

Ata tallen me Hyjin dhe me vdekjen Time në Kryq.


Kjo është se si të Krishterët kthehen tek paganizmi dhe ky ndërrim mund të jetë i shpejtë. Zotat e rremë, tempujt e rremë, fetë e rreme, të gjitha kanë një gjë të përbashkët. Ndjekësit e tyre nderojnë një zot, që është krijuar nga duart e njeriut. Fe të tilla janë fyese ndaj Hyjit dhe në një kishë, tempujt masonikë, ata bëjnë nderime, jo ndaj Zotit, por ndaj bishës.

Ky është çmimi i lirisë, i dhënë botës, me vdekjen Time në Kryq. Prandaj dhe bota duhet të pranojë të Vërtetën dhe jo të bier preh e mashtrimit, që do të mbillet, mes jush, nga bisha ndërsa koha kalon.

Jezusi juaj

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2013/02/15/marriage-is-not-acceptable-before-my-altar-if-it-is-between-two-people-of-the-same-sex/

Friday 22 February 2013

Kjo është beteja përfundimtare. Famulltari Im ka rënë. Kisha Ime do të bier, por menjëherë ajo do të ngrihet përsëri

E Enjte, 14 Shkurt 2013, ora 18:00

Bija Ime e dashur, beteja më në fund ka hyrë në fazën e vet finale mes Mbretërisë së Atit Tim dhe sferës së Satanit.

Sa i gënjen i ligu fëmijët e Atit Tim, përfshi edhe ata që e ndjekin të Vërtetën e Mësimeve të Mia. Asgjë nuk është ashtu si duket. Fuqia e Masonëve është rritur dhe ata infektojnë, jo vetëm botën politike, por, edhe Shtëpinë e Hyjit, Trupin Tim në tokë.

Kisha Katolike është e përbuzur, më shumë se çdo Kishë tjetër në tokë, që e shpall Fjalën Time të Shenjtë. Kjo është sepse ajo ka qënë e udhëhequr nga Unë dhe i është përmbajtur udhëzimeve të Mia, të dhëna njerëzimit, që kur Unë deklarova që Apostulli Im Pjetri të vendoste Kishën Time në tokë.

Kisha Ime në tokë ka qënë fokusi i të ligut, i cili, përmes shekujve, e ka përçarë Kishën Time dhe i ka fshikulluar ata që i praktikojnë Sakramentet e Mia Më Të Shenjta.

As edhe njëherë ai, i ligu, nuk hoqi dorë nga plani i tij për të persekutuar Kishën Time. Dinak, mashtrues, arrogant, mburracak dhe i mbushur me bindjen e vetë-rëndësisë, ai, mashtruesi, beson se fuqia e tij është e gjithpushtetshme. Ai, gjithmonë, vë në shënjestër ata që ju është akorduar përgjegjësia për të udhëhequr fëmijët e Hyjit drejt jetës së përjetshme.

Kisha Ime Katolike, për disa kohë, ka vuajtur tmerrësisht, nga dora e Satanit. As edhe njëherë, ata nuk janë lënë të kryejnë detyrën e tyre të shenjtë ndaj Meje, në qetësi. Prandaj për tu siguruar se ai, i ligu, mund të shkaktonte madje më shumë dëme, i infiltroi ata shërbëtorët e mi të shenjtë duke dërguar shërbëtorët e tij të futen mes tyre. Ishte atëherë kur poshtërsia e të ligut u fut në Kishën Time.

Kur mëkati u krye nga ata që ishin caktuar të ushqenin shpirtrat, isha Unë, Jezu Krishti, Ai që u akuzova dhe që u vura në bankën e të akuzuarve.

Mashtrimi më i madh nga të gjithë ishte kur i ligu e bindi njeriun se isha Unë, Jezusi, Kreu i Kishës në tokë, Ai që e tradhëtoi njerëzimin. Njerëzimi lindi me mëkat. Njeriu do të mëkatoj, deri në kohën e Ardhjes Sime të Dytë. Të më hidhni poshtë Mua, si Shpëtimtari i Botës, për shkak të mëkateve të njeriut, përfshi ata përgjegjësia e të cilëve ishte për shpirtrat që u çuan në udhë të gabuar, do të jetë shkatërrimi juaj.

Në vënd të së Vërtetës, ju do të lejoni gënjeshtrat e bishës ti korruptojnë zemrat tuaja. Ju tani jeni nën kontrollin e të ligut në Kishën Time dhe shumë do të bien preh e gënjeshtrave, që tani do t’ju paraqiten, si e Vërteta.

E Vërteta e Mësimeve të Mia së shpejti do të deklarohet si e papërshtatshme dhe e pavërtetë. Zemërimi i Atit Tim ndaj këtij infektimi në Kishën Time, në tokë, do të ndjehet së shpejti mes shërbëtorëve të tij, në Kishën Time në Romë. Kjo është beteja përfundimtare. Famulltari Im ka rënë. Kisha Ime do të bier, por menjëherë ajo do të ngrihet përsëri.

Jezusi juaj

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2013/02/14/this-is-the-final-battle-my-vicar-has-fallen-my-church-will-fall-but-soon-it-will-rise-again/

Thursday 21 February 2013

Virgjëra Mari: Arroganca dhe Krenaria e Njerëzimit janë fyese ndaj Pranisë së Hyjit

E Mërkurë, 13 Shkurt 2013, ora 20:10

Manteli im i Shenjtë i mbulon të gjithë ata prej jush që më thërresin mua, Nënën tuaj Qiellore, gjatë këtyre kohëve të Ndëshkimit. Ndërsa Zemërimi i Atit tim të Përjetshëm shtohet, ju, bijtë e mi të dashur, duhet të luteni fortë për të zbutur vuajtjet, që do të vërshojnë, si një përmbytje, mbi tokën.

Ju duhet të përqëndroheni në çfarë ju tregon Biri im dhe qëndroni të bashkuar në lutje, që mëkati të mund të falet. Reja e vetë-kënaqësive, e cila varet mbi pjesën perëndimore të botës, që e ka refuzuar Birin tim, dendësohet çdo ditë.

Arroganca dhe krenaria e njerëzimit janë fyese ndaj Pranisë së Hyjit. Shpirtrat e tyre të zbrazët janë si enë boshe, dhe janë të mbushur me pasurira të pavlefshme, që janë krijuar nga dora e njeriut. Aspak vënd nuk kanë ata në zemrat e tyre lakmitare për Dashuri të Vërtetë, Dashurinë e Hyjit. Pa Dashurinë e Hyjit, ata janë të paaftë të duan dikë tjetër, përveç se veten e tyre. Kjo do të thotë se njerëzimi vuan, më tepër se duhet, sepse dashuria nuk ndahet mes tyre.

Nëse ju kujdeseni vetëm për veten tuaj, ju nuk mund të jepni ngushëllim, apo të lehtësoni vuajtjen e atyre që varen nga të tjerët.

Zgjohuni, fëmijë. Vetëm duke i hapur zemrat tuaja ndaj të Vërtetës ju do të jeni të aftë të fitoni Mëshirën e Birit tim të dashur.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2013/02/13/virgin-mary-the-arrogance-and-pride-of-humanity-is-insulting-to-the-presence-of-god/

Masonët kanë infiltruar Kishën Time, në tokë, dhe së shpejti përçarja, si e profetizuar, do të krijojë ndarje dhe trazira mes shërbëtorëve të Mi besnik

E Mërkurë, 13 Shkurt 2013, ora 11:20

Bija Ime fort e dashur, ka një zemërim në Qiell, në këtë kohë, kur Kurora e Gjëmbave bie për ta shtypur Trupin Tim, Kishën Katolike, në tokë.

Kjo profeci e dhënë ty, në shumë detaje, gjatë 2 viteve të fundit, ka ndodhur. Tani, kur Zbulimet e Mia të tjera të kuptohen së shpejti, fare pak nga shërbëtorët e Mi të shenjtë do të jenë në gjëndje t'i shpërfillin Thirrjet e Mia ndaj racës njerëzore, në këtë orë mëkatare në kohën tuaj.

Ata, grupi djallëzor e kanë filluar fushatën e tyre, për të pastruar tokën nga e Vërteta e Mësimeve të Mia. Famulltari Im i Shenjtë është detyruar në këtë veprim dhe do të vuaj tepër si rezultat i saj. Masonët kanë infiltruar Kishën Time në tokë dhe së shpejti përçarja, si e profetizuar, do të krijoj ndarje dhe trazira mes shërbëtorëve të Mi të besnik.

Shumë nuk e kanë idenë për mashtrimin që po ju tregohet. As edhe nuk e dinë se themelet e Kishës Sime, Kishës Katolike, janë bërë shkrumb e hi. Në vënd të saj, do të ngrihet një gjë e neveritshme dhe Unë do të ndërhyj dhe do të dërgoj shenja me qëllim që të paralajmëroj çdo shpirt për rëndësinë e lutjes, që ata të mund ta dallojnë të Vërtetën nga trillimi.

Nuk është rënia e Kishës Katolike, ajo që do të bëhet menjëherë e dukshme, e cila do ta përçaj botën. Do të jetë përfshirja e tyre në krijimin e një Kishe 
të Re Botërore, një fe mbarë-botërore, e cila do të fusi paganizmin dhe idhujtarinë.

Profeti i rremë është pregatitur mirë dhe koha e tij po vjen. Në bashkpunim me antikrishtin ata do ta ulin botën në gjunjë. Nuk do të jetë ndaj Hyjit që ata do të bëjnë nderime, por do të jetë ndaj bishës.

Unë i bëj thirrje të gjithë dishepujve të Mi, ndjekësve të Mi të Krishterë, ngado, të qëndrojnë të qetë. Lutuni për paqe dhe më lejoni Mua, Jezusin tuaj, t'ju udhëzoj në këtë kohë.

Unë i bëj thirrje të gjithë kardinalëve të Mi, peshkopëve të Mi dhe shërbëtorëve të Mi të shenjtë, ta bashkojn
ë grigjën e tyre dhe të qëndrojnë besnik ndaj Mësimeve të Mia. I kushtoni vëmëndje të veçantë asaj që do t’ju kërkohet të predikoni sepse do të ndryshoj. Predikimet tuaja do të përpunohen dhe do të shkruhen për një botë jobesimtare dhe ato nuk do të kenë asnjë thelb.

Në një përpjekje, në dukje për të modernizuar Kishën Katolike, kjo është çfarë do t'ju paraqitet – promovimi i kongregacioneve gjithë-përfshirës – të gjitha besimet fetare të mbështjella në një, e ashtu-quajtura Kisha e Unifikuar Krishtere. Të gjitha shënjat e jashtme, si fillim, mund të duken njësoj, por kjo është çfarë ju duhet të shikoni. Gradualisht ju nuk do ta njihni më Shkrimin Tim të Shenjtë, pasi fjalë të reja, shprehje dhe formate të reja për prezantimin e Sakramenteve do të vendosen para jush.

Do të ketë një panik mes atyre priftërinjve konservatorë me të vërtetë besnik që do të alarmohen për formatin e ri modern që Kisha do të mbështesi kur ata do të ri-fillojnë një tip të ri të Kishës alternative moderne.

Do të jetë përmes rrjetit masonik, i cili është futur në çdo cep të Kishës Katolike, qeverive dhe medias, që kjo gjë e neveritshme do t'ju paraqitet si një rinovim i madh.

Ky është fillimi i fundit. Prania Ime pa u vënë re do të hiqet për t'u zëvendësuar me ceremoninë e re të Meshave.

E gjithë madhështia dhe ceremonia do të maskojnë një tabernakël boshe, sepse Prania Ime Hyjnore, nuk do të lejohet më, nga Ati Im.

Ju duhet të qëndroni të bashkuar dhe, nëse jeni Katolik, vazhdoni të merrni pjesë në Meshat ditore dhe Kungimin e Shenjtë. Për të gjithë të Krishterët ju duhet ta dini se, edhe ju gjithashtu, do të josheni në Fenë e Botës së Re, të komplomentuar nga kombet që kanë lidhje me tradhëtarët e Kishës Sime Katolike. Ata dëshirojnë të krijojnë një fasadë jofetare, humanitare – një fasadë që, pa u ndjerë, e maskon ligësinë që ajo do të promovoj.

Beteja ka filluar, por ju, ndjekësit e Mi të dashur, jeni më të fortë se sa mendoni. Unë Jam gjithmonë këtu. Unë ju kam pregatitur mirë. Ju duhet, për të mbijetuar, të thoni këtë Kryqëzatë Lutje.

Lutja e Kryqëzatës (100) Për mbijetesën e Krishtërimit

“O Jezus i dashur, ne të kërkojmë Ty aftësitë për t'i mbijetuar sprovave që ne hasim tani, ndërsa Papa i fundit i Vërtetë e përfundon misionin e tij për Ty.

Na ndihmo t'i rezistojmë abuzimit të tmerrshëm që do të na duhet të ndeshemi tani, për shkak të rënies së Kishës, që ne njihnim dikur.

Kurrë mos na lejo të devijojmë nga e Vërteta e Fjalës Tënde Hyjnore.

Na ndihmo të qëndrojmë të heshtur, kur sulmet do të jenë hedhur mbi supet tona, për të na nxitur të të kthejmë shpinën Ty dhe Sakramenteve që Ti i dhurove botës.

Mbuloje Ushtrinë Tënde me Dashurinë e fuqishme që na nevojitet, si një mburojë, për të na mbrojtur kundër profetit të rremë dhe antikrishtit.


Ndihmoje Kishën Tënde në tokë të përhapet dhe të shumohet, që të mund t’i përmbahen të Vërtetës dhe të të ndihmojnë Ty për t’i udhëhequr vëllezërit dhe motrat tona në Udhën e së Vërtetës, për t’u përgatitur ashtu si duhet për Ardhjen Tënde të Dytë. Amen.”

Mos u trëmbni, ndjekësit e Mi. Gjithçka është në Duart e Mia të Shenjta. Kini durim. Mos i justifikoni asnjë nga veprimet tuaja, në Emrin Tim, sepse kur e bëni këtë, ju mbroni Fjalën Time, kur ajo që ju duhet të bëni është të shpallni Fjalën Time.

Jezusi juaj

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2013/02/13/masonry-has-infiltrated-my-church-on-earth-and-soon-the-schism-as-foretold-will-create-division-and-disquiet-amongst-my-faithful-servants/

Wednesday 20 February 2013

Kjo jetë, sa hap e mbyll sytë, do të kthehet në një Jetë të Re, një Parajsë e Re e Ripërtërirë

E Martë, 12 Shkurt 2013, ora 02:19

Bija Ime e dashur, sa shumë njerëz në botë janë të pavetëdijshëm mbi natyrën e tyre shpirtërore. Kaq të zënë janë me çështjet, lidhur me jetën e tyre të përditshme, punën e tyre, rolin e tyre si prindër, përpjekjet e tyre për të kaluar provimet dhe të shkollohen, sa harrojnë për jetën e tyre pasi koha e tyre në tokë vjen drejt fundit.

Është veçse e drejtë që ata bëjnë sa më mirë të munden, për sa i përket përgjegjësisë, për t'u ushqyer dhe për t'u veshur, po kur ata e neglizhojnë mirëqënien e tyre shpirtërore, ata i mohojnë vetes dhuratat më të mëdha, që i presin ata.

Shumë harrojnë se Ati Im mund të marri jetë në çdo kohë. Nëse shpirtrat nuk janë të pregatitur, ata do të vuajnë pendesë dhe mund të mos hyjnë në Parajsë në kohën kur ata të kalojnë nga kjo jetë në tjetrën.

Është e vështirë për ata që bëjnë jetë të ngarkuar të mendojnë se çfarë ndodh kur kjo kohë, e akorduar atyre nga Hyji, të marri fund. Sepse shumë e shikojnë vdekjen si të frikshme dhe jo si diçka që ata dëshirojnë ta mendojnë. Dhe prandaj, ata më refuzojnë Mua, Jezusin e tyre, udhën e tyre drejt Mbretërisë së Atit Tim. Unë, Jezu Krishti, Jam e vetmja mënyrë për të përfituar jetën e përjetshme, një jetë e panjohur për ju.

Unë dëshiroj t'ju them se ka një jetë të mbrekullueshme për të gjithë fëmijët e Hyjit, që i pret ata. Kjo jetë është e rëndësishme, sepse është si e jetoni jetën, që ju është dhënë në tokë, ajo që do të vendosi të ardhmen tuaj.

Ju kurrë nuk duhet të mendoni për vdekjen, si fundi. Në të kundërt, mendojeni atë si fillimi i një jete të re dhe të mbrekullueshme. Koha që ju kaloni në tokë është një sprovë. Ajo është një test dhe në shumë mënyra është një mërgim. Të lindur mëkatarë, ju do të vdisni gjithashtu si mëkatarë. Por, do të jenë ata mëkatarë që e duan njëri tjetrin, që i trajtojnë të tjerët me dashuri dhe respekt dhe që e bëjnë jetën e tyrë sipas Imazhit Tim, që kanë shumë për të fituar.

Për arsye të Dhembshurisë Sime të madhe për të gjithë fëmijët e Hyjit, Unë bëj përjashtime të mëdha për shpirtrat që enden, të humbur dhe të hutuar. Unë i ndjek shpirtrat që nuk duan të kenë të bëjnë me Mua dhe Unë i trazoj zemrat e tyre, që edhe ata të ndjejnë dhembshuri për të tjerët.

Shumë nuk e kuptojnë se si Unë punoj, brënda zemrave të tyre, por Unë e bëj këtë për t'i tërhequr ata drejt Meje. Sepse çdo shpirt që më thërret Mua, madje edhe kur janë të pasigurtë për Ekzistencën Time, Unë vij me vrap. Unë përgjigjem, në çast, dhe i dëgjoj të gjitha qëllimet.

Unë Jam një Zot Dashamirës. Unë nuk zemërohem lehtë. Unë Jam i Duruar. Unë Jam në pritje. Une Jam Besnik. Unë Jam i gjithë Mëshirshëm. Unë Jam duke pritur për të gjithë shpirtrat ta njohin Thirrjen Time, sepse së shpejti, ata do të kenë fare pak dyshim se Zërin e Kujt do dëgjojnë, që ju tregon atyre të ndjejnë Dashurinë e Hyjit.

Kjo jetë, sa hap e mbyll sytë, do të kthehet në një jetë të re, një Parajsë e re e ripërtërirë. Ndërsa kjo kohë mbi tokë mund të jetë plot me sprova, presione, strese, ngritje dhe rënie, ajo nuk mund të krahasohet me paqen dhe lavdinë e jetës, që i pret të gjithë ata që më duan Mua.

Jezusi juaj

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2013/02/12/this-life-will-in-the-blink-of-an-eye-pass-into-a-new-life-a-new-renewed-paradise/

Tuesday 19 February 2013

Shumë e besojnë Ferrin të jetë, thjesht, një Vënd nga Folklori

E Hënë, 11 Shkurt 2013, ora 12:30

Bija Ime fort e dashur, dëshira e Zemrës Sime është të shpëtoj ata njerëz, që kryejnë mëkat të tmerrshëm, prej torturës së Ferrit.

Për çdo mëkat mortor të kryer, dhimbja e zjarrit do ta copëtoj shpirtin sikur të ishte i bërë prej mishi. Britmat e dhimbjes dhe terrorit, nga shpirtra të tillë, ndërsa tërhiqen në thellësitë e Ferrit, e copëtojnë Zemrën Time të Shenjtë.

Zemra Ime është thyer dhe dhimbja e tmerrshme që Unë ndjej është për shkak të këtyre shpirtrave të shkretë. Shumë njerëz të gjallë në tokë, në këtë kohë, janë në rrezik të tmerrshëm. Kjo, për arsyen se shumë besojnë se mëkati mortor është thjesht një gabim i vogël dhe si rezultat, e justifikojnë atë. Dhe, pastaj, ata vazhdojnë në një udhë të vetë-shkatërrimit. Nëse nuk mund të shikojnë çfarë gabimesh të rënda po kryejnë, ata do të vuajnë mallkimin, ku do të digjen në agoni, përjetësisht.

Sa pak njerëz besojnë në ekzistencën e Ferrit. Shumë e besojnë Ferrin të jetë, thjesht, një vënd nga Folklori. Sa shumë nuk besojnë se Hyji do ta lejonte një vënd të tillë të ekzistonte, dhe se të gjitha mëkatet, pavarësisht se sa të liga, janë falur. Unë e vë fajin për këtë mbi gabimet e bëra nga ata shërbëtorë të shenjtë, të cilët, nëpër dekada, u dorëzuan ndaj presioneve të një bote jofetare. Ky mashtrim ka çuar në humbjen e miliarda e miliarda shpirtrave. Dhe, ndërsa është tepër vonë për këta shpirtra, ka akoma kohë për ata që janë shënuar me njollën e mëkatit mortor, sot, të shpëtohen.

Ju duhet të luteni që këta njerëz të mund të mbrohen nga joshja djallëzore e Satanit, i cili gëzon për të ardhmen e fatit të tyre. Drita Ime mund dhe do të hidhet mbi ata vetëm kur t'i hapin sytë ndaj të vërtetës së mëkatit. Edhe pse ata më torturojnë Mua me ligësinë e tyre, nuk ka as edhe një mes tyre që nuk ndjehet i shqetësuar, apo i dëshpëruar, për shkak të mëkateve të tyre. Ndërsa shumë e dinë shkakun e një trazimi të tillë, ata nuk do të bëjnë asgjë për të, ndërsa vazhdojnë t’i pranojnë dhe t'i justifkojnë mëkatet e tyre. Disa e bëjnë këtë sepse janë të rrethuar nga errësira e gënjeshtrave, që janë të futura në kulturën e tyre. Gënjeshtra të tilla reklamojnë pranimin e mëkatit.

Më ndihmoni Mua t'i shpëtoj ata me këtë Litani Lutje

Lutja Litani e Jezusit për Njerëzimin (5) Për Shpëtimin e Atyre në Mëkat Mortor

“Jezus, shpëtoji të gjithë mëkatarët nga zjarret e Ferrit.
Fali shpirtrat e nxirë.
Ndihmoji ata që të shohin Ty.
Ngriti ata jashtë errësirës.
Hapi sytë e tyre.
Çeli zemrat e tyre.
Tregoju atyre të Vërtetën.
Shpëtoji ata.
Ndihmoji ata të dëgjojnë.
Çliroji ata nga krenaria, joshja dhe zilia.
Mbroji ata nga i ligu.
Dëgjoji lutjet e tyre për ndihmë.
Shtrëngoji duart e tyre.
Tërhiqi ata drejt Teje.
Shpëtoji ata nga mashtrimi i Satanit. Amen.”

I ndihmoni ata, ndjekësit e Mi, duke më kërkuar Mua, çdo ditë, t'i fal ata, për fyerjet e tmerrshme që hedhin mbi Mua.

Jezusi juaj

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2013/02/11/many-believe-hell-to-be-merely-a-place-from-folklore/

Monday 18 February 2013

Fjala Ime do të përhapet në Australi dhe Zelandën e Re

E Dielë, 10 Shkurt 2013, ora 02:18

Dishepujt e Mi të dashur, sa lotë lehtësimi më sillni në Sytë e Mi të Shenjtë. Kombet tuaj të bukur, plot me burime të pasura natyrore me bollëk, janë bosh në shpirt. Kombet e Australisë dhe Zelandës së Re po lulëzojnë, nga njëra anë, për arsye të Dhuratës që Ati Im ju ka dhuruar, dhe nga ana tjetër, ata janë të shkretë.

Unë i bëj thirrje Kombeve tuaja, tani, për të më ndihmuar Mua të ndez besimin dhe të përhap Fjalën Time të Shenjtë, që ajo të ushqej shpirtrat e të gjithë fëmijve të Hyjit në vëndet tuaja.

Fjala Ime do të përhapet në Australi, përmes këtij, Misioni Tim, të fundit, për të shpëtuar shpirtrat në tokë.

Ty, bija Ime, do të jepet Dhurata e Shpirtit të Shenjtë me qëllim që të më sjellësh Mua shpirtrat për të cilët kam mall. Ju, ndjekësit e Mi, keni një barrë të rëndë për të mbartur, sepse Fjala e Hyjit, është e panjohur tek miliona njerëz, mes kombit tuaj. Fare pak kisha, brënda komunitetit të Krishterë, po përdoren ashtu si duhet. Ato janë guaska boshe dhe Unë Jam i pakënaqur me besimin e dobët, që ekziston mes jush. Ju keni shumë për të mësuar dhe shumë për të fituar, kur ju më ndiqni Mua – sipas vullnetit tuaj të lirë – në Udhën e të Vërtetës.

Plani Im për të pregatitur shpirtrat tuaj dhe për të kërkuar ndihmën tuaj për të shpëtuar ata shpirtra, që nuk besojnë në Zot, është i madh. Misioni Im është t'i bëj thirrje ateistëve dhe t'i mbuloj ata me Shpirtin Tim të Shenjtë, që Zëri Im të dëgjohet, shpejt. Këtu është një Kryqëzatë Lutje e veçantë, për Shpëtimin e Australisë dhe Zelandës së Re.

Lutja e Kryqëzatës (99) Për Shpëtimin e Australisë dhe Zelandës së Re


O Hyj, Ati i Gjithëpushtetshëm, në Emër të Birit Tënd të dashur, Jezu Krishtit, ki Mëshirë mbi të gjithë fëmijët e Tu në Australi dhe në Zelandë të Re.

Na fal për refuzimin tonë të Fjalës Tënde të Shenjtë.

Na fal për mëkatin e mospërfilljes.


Na çliro nga kultura jonë pagane dhe na mbulo me Hiret për të frymëzuar shpresë, besim dhe bamirësi mes vëllezërve dhe motrave tona.

Ne të lypim Ty Dhuratën e Dijes dhe kërkojmë që Ti të na dhurosh të gjithë ne Bekimet që na duhen për të mundësuar që vetëm e Vërteta e Fjalës Tënde të Shenjtë të dëgjohet, me qëllim që të gjithë shpirtrave t’u dhurohen 
çelësat e jetës së përjetshme. Amen.

Shumë shpejt, Shpirti Im I Shenjtë do t'i përfshij shpirtrat tuaj dhe ju do të marshoni përpara me një konfidencë të qetë, ndërsa deklaroni të Vërtetën tek të gjithë ata që bien në kontakt me ju.

Të jeni mirënjohës për këtë bekim, me të cilin Unë tani mbuloj Kombet tuaja. Unë ju dua dhe Unë kam besim se ju do t'i përgjigjeni Thirrjes Sime.

Jezusi juaj

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2013/02/10/my-word-will-spread-in-australia-and-new-zealand/

Saturday 16 February 2013

Kurrë mos harro se ti je shkrimtarja. Unë Jam Autori

E Shtunë, 9 Shkurt 2013, ora 15:50

Bija Ime fort e dashur, ndërsa Mesazhet e Mia shpërndahen shpejt, ti, në këtë kohë, je viktimë e një sulmi të ashpër, nga Satani, dhe ushtria e tij e djajve. Ata kërcejnë rreth teje ngado, me qëllim që të shpërqëndrojnë ty, të lëndojnë dhe të torturojnë ty – të gjitha me një qëllim. Ajo është që të ndalojnë këtë Punë.

Unë e them këtë për të paralajmëruar ty se, sa më shumë Fjala Ime e Shenjtë të dëgjohet dhe sa më i etur njeriu bëhet për të fituar Hiret e Mia, aq më shumë mizori do të bier mbi ty për ta mbartur. Gjithsecili i përfshirë në këtë Mision tani do të ndjejë efektet e sulmeve të tilla. Kjo është se si ju do ta dini se ato vijnë nga i ligu.

Ju do të torturoheni me tundimin për të pakësuar sasinë e kohës që ju më jepni Mua, përmes lutjeve tuaja. Ju do të ndërpriteni, çdo sekondë, ndërsa provoni të përfundoni detyrat që ju kërkohen për të kryer Vullnetin Tim të Shenjtë.

E kundërshtuar, në çdo mundësi, nga të tjerët, që përpiqen të bllokojnë botimin e Librave të Mi, ti do të bëhesh e shqetësuar dhe e paaftë për të hedhur hapin tjetër përpara. Pastaj, si një goditje e fuqishme në stomak – një shenjë e vërtetë e sulmit Satanik – ti do të zhgënjehesh nga të gjithë ata që krijojn
ë lidhjet e rëndësishme në këtë punë. Dhe, pikërisht atëherë kur ti mendon se ky Mision është i pamundur, Unë do të hap një derë, pastaj një tjetër, dhe Unë do të vazhdoj t'i ngre të gjitha pengesat, deri sa Dëshirat e Mia të jenë përmbushur.

Kjo është një pikë kthimi në Planin Tim Hyjnor të Shpëtimit. Që nga kjo ditë e tutje, Fjala Ime do të dëgjohet më fortë, ku fare pak do të jenë në gjëndje ta shpërfillin atë. Pastaj të gjitha kombet, në të gjitha gjuhët, do ta provojnë të Vërtetën. Disa do ta gëlltisin Fjalën e Hyjit. Të tjerët do ta pështyjnë atë, dhe pastaj do të jenë ata që do të mbyten në të – kaq të ngurta janë bërë zemrat e tyre.

Sa herë që ti e ndjen se ky Mision është bërë i pamundur për t'u përmbushur, dije se nuk është prej dorës tënde që e bën Fjalën Time të dëgjohet në të gjitha kombet, është prej Dorës Sime, Zërit Tim dhe Forcës Sime, përmes Shpirtit të Shenjtë, që ky Mision po drejtohet.

Kurrë mos harro se ti je shkrimtarja. Unë Jam Autori. Fuqia Ime vërshon nëpër ty. Vuajtja Ime e godet mëndjen dhe trupin tënd. Kur ti ndjen dhimbje, është Dhimbja Ime që ti ndjen. Kur ti torturohesh, nga pengesat, e vëna para teje, nga Satani, jam Unë, Jezu Krishti, që ai mundon. Ti je thjesht mjeti. Kurrë mos e harro këtë dhe të jesh e kënaqur që ti je bekuar me një Dhuratë të tillë.

Tani, ti duhet të jesh mjaft në gjëndje të më dorëzosh Mua këto probleme dhe të vazhdosh të bësh atë që kërkohet nga ty, bija Ime. Plani Im është të shpëtoj çdo shpirt të gjallë në botë sot dhe Satani do të ndërmari një luftë të tmerrshme për të më ndaluar Mua. Gjithkush, që punon me Mua, do të jetë një shënjestër dhe vetëm dashuria juaj për Mua dhe besimi tek Unë do t'ju ruaj në këto kohë trazirash.

Jezusi juaj

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2013/02/09/never-forget-that-you-are-the-writer-i-am-the-author/

Friday 15 February 2013

Unë Jam Mësuesi juaj, dhe përmes Meje, ju do t’i kuptoni Misteret e Planit Tim Hyjnor Final

E Premte, 8 Shkurt 2013, ora 23:45

Bija Ime fort e dashur, nëse njerëzit do ta kuptonin Dhuratën që Unë Kam për t'i dhënë njerëzimit, ku Unë do të ringjall të vdekurit dhe shenjtorët, të cilët do të bashkohen me ata prej jush që ju është dhuruar Dhurata e Jetës së Përjetshme në Mbretërinë Time, atëherë ju me të vërtetë do ta kuptonit këtë bekim shumë të veçantë.

Humbja e një të dashurit tuaj me vdekje, në tokë, mund të jetë shumë e dhimbshme dhe shkakton dhimbje të trishtueshme. Por Premtimi Im për t’ju bashkuar juve, me ata që kanë vdekur në gjëndjen e Hirit të Zotit, si një të vetëm, do të bashkoj të gjithë fëmijët e Hyjit në një mënyrë vërtetë të lavdishme.

Familjet do të bashkohen. Të dashurit do të mblidhen së bashku dhe kjo do të çoj në një festim të madh. Të gjithë ata të bekuar që do të çohen në Parajsën Time të Re, e cila ofron jetën e përjetshme, do të habiten nga madhështia e Dhuratës Sime të Madhe.

Pregatituni për vdekjen. Mos ju trëmbni asaj. Por, dijeni se Parajsa nuk është e lehtë për të hyrë. Shumë pregatitje shpirtërore kërkohet. Kur ta kuptoni qartë jetën e mbrekullueshme, që ju pret, në Ardhjen Time të Dytë, atëherë do ta kuptoni se çfarë pritet nga ju.

Ju duhet, jo vetëm, të ndiqni udhëzimet e Mia në këtë kohë, por ju duhet të merrni përgjegjësinë të më ndihmoni Mua të shpëtoj shpirtrat e atyre që nuk kanë asnjë interes tek Unë dhe që nuk kanë asnjë dëshirë të shpëtojnë shpirtrat e tyre, të shpengohen para Meje, apo të marrin Sakramentet. Kjo është sepse ata kanë marrë një vendim të vetëdijshëm që ta mbajnë Ekzistencën Time të ndarë nga jeta e tyre e përditshme. Unë Jam diçka për të cilën ata mund të jenë disi të vetëdijshëm – një koncept shpirtëror, të cilin ata nuk mund ta kuptojnë. Arsyeja është se ata nuk janë të interesuar të bëjnë ndryshimet, që janë të nevojshme nëse ata do të bëhen të vlefshëm për Mbretërinë Time.

Ata shpirtrat e humbur të vakët janë shqetësimi Im më i madh, sepse numri i tyre është i madh, dhe gradualisht, ata po largohen më tepër nga Unë. Unë brengosem për shpirtrat e tyre. E vetma mënyrë me të cilën Unë mund t'i inkurajoj ata është përmes komunikimeve moderne ditore, me qëllim që të kap vëmëndjen e tyre. Çdo gur do të lëvizet. Gjithçka në Fuqinë Time do të bëhet për t'i sjellë ata tek Unë.

Pastaj, më në fund, do të jenë shpirtrat – edhe pse jo për fajin e tyre – të cilët nuk kanë dëgjuar kurrë për Mua. Të cilët kurrë nuk e njohën vdekjen Time në Kryq, apo implikimet që kjo mbart mbi të ardhmen e ekzistencës së tyre. Unë duhet t'ju tregoj atyre të Vërtetën. Unë duhet t'i mësoj ata. Unë duhet t'i bëj Mesazhet e Mia të thjeshta. Unë duhet t'ju tregoj atyre provën e ekzistencës së shpirtrave të tyre, dhe ju, Ushtria Ime, do të më ndihmoni Mua ta bëj këtë.

Do të ketë shumë detyra që kërkohen nga ju në shpëtimin e të gjithë shpirtrave, dhe Unë, Jezusi juaj, do t'ju tregoj se si ato do të kryhen. Unë do t'ju udhëzoj në detaje të hollësishme dhe Unë shpresoj që ju do t'i përgjigjeni Thirrjes Sime, pavarësisht se sa e pamundur mund t'ju duket detyra.

Më doni Mua dhe kini besim tek Unë, sepse Unë Jam Mësuesi juaj, dhe përmes Meje, ju do të kuptoni misteret e Planit Tim Hyjnor Final. Pastaj gjithçka do të përfundoj dhe bota do të jetë gati për Kthimin Tim të Lavdishëm.

Mësuesi juaj i dashur
Jezu Krishti

Thursday 14 February 2013

Hyji Atë: Ejani, ndiqeni Birin Tim, përgjatë Udhës së Vërtetës

E Enjte, 7 Shkurt 2013, ora 23:30

Bija Ime e dashur, çfarë rëndësie ka që fëmijët e Mi kaq shumë i duan gjërat e mira që Unë ju jap në tokë?

Çfarë rëndësie ka që bota e bukur që Unë e Krijova, duhet dhe admirohet nga fëmijët e Mi?

Çfarë rëndësie ka që fëmijët e Mi e duan njëri tjetrin dhe gjejnë gëzim tek të tjerët?

Këto janë të gjitha Dhurata nga Unë, Ati juaj i dashur. Ju kurrë nuk duhet t'i trëmbeni këtyre Dhuratave të mbrekullueshme, as të ndjeheni fajtor kur ato ju sjellin kënaqësi.

Megjithatë, Dhurata më e rëndësishme, që Unë ju sjell, është Dashuria Ime për secilin nga ju. Kjo është një Dashuri e veçantë dhe dashuria që ju mbani në zemrat tuaja, për të tjerët, ka vetëm një ngjajshmëri të vogël me Dashurinë Time të Plotfuqishme.

Është vetëm kur ju e vendosni dashurinë tuaj, për këto Dhurata të veçanta, para dashurisë suaj për Hyjin, që ju nuk do të arrini të ndjeni paqe. Prandaj, ndërsa ju gjeni kënaqësi në Dhuratat që Unë ju dhashë, ato mund të shijohen ashtu si duhet kur janë të kombinuara me një dashuri të pastër për Krijuesin tuaj.

Prova Ime për ju e Dashurisë Sime përherë dashamirëse ishte kur Unë ju dërgova Birin Tim të vetëm-lindur për t'ju çliruar nga mëkati. Ai ishte Dhurata Ime më e madhe dhe, përmes Tij, ju do të gjeni jetën e përjetshme në Parajsën Time të Re.

Udha është shtruar për ju dhe do të marri formë me kujdes, gjatë gjithë udhës për tek Portat e Parajsës, përmes këtij Misioni përfundimtar nga Qielli.

Ejani, ndiqni Birin Tim përgjatë Udhës së Vërtetës dhe lejoheni Atë t'ju mbledhi në një strehë mbrojtëse, përmes Mëshirës së Tij të Madhe.

Unë i shtrij Krahët e Mi të Shenjtë dhe ju përqafoj ju në Besëlidhjen e Birit Tim, ndërsa Ai pregatit fazat përfundimatare për të sjellë të gjithë fëmijët e Mi në shtëpi tek Unë.

Shtëpia juaj do të ndërthuret me Timen. Durimi, këmbëngulja, vuajtja, lotët dhe dashuria për Birin Tim, të gjitha do të kombinohen, ndërsa ju ecni nëpër këtë udhë të vështirë drejt Meje. Vetëm ata që janë mjaft të fortë do të arrijnë hapat e fundit.

Ati juaj i dashur
Hyji Më I Larti

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2013/02/07/god-the-father-come-follow-my-son-along-the-path-of-truth/

Tuesday 12 February 2013

Nëna e Hyjit: Ju duhet të luteni për të gjithë ata në vëndet e larta, me pushtet mbi kombet tuaja

E Mërkurë, 6 Shkurt 2013, ora 14:55

Bija ime, ti duhet t’i përkushtosh të gjitha lutjet e tua, tani, për ata shpirtra të humbur që nuk do ta njohin Ekzistencën e Hyjit.

Të shpërndarë nëpër botë, këta shpirtra të gjorë po jetojnë nëpër një kohë kur po torturohen nga gënjeshtrat. Këto gënjeshtra janë mbjellë në zemrat e tyre nga mashtruesi. Pa Dritën e Hyjit në zemrat e tyre, ata nuk kanë asgjë të mirë për të pritur. Ata nuk e nderojnë Hyjin, por, në të kundërt, ata mundohen të gjejnë një zëvendësim. Zëvendësimi zakonisht merr formën e adhurimit për persona të tjerë, apo për gjëra materiale. Gjith
çka që ata marrin, në fund të përpjekjeve të tyre për paqe, është trazira dhe çoroditja. Ata kurrë nuk do të gjejnë paqe, pa e dashur Hyjin.

Ati im i dashur, përmes Mëshirës së Birit të Tij, Jezu Krishtit, e hedh Dritën e Tij dhe Dashurinë e Tij mbi shpirtra të tillë. Ata nuk i pranojnë këto Hire dhe i kthejnë shpinën të vetmes udhë që kanë për të arritur paqen e përjetshme dhe lumturinë.

Ju duhet të luteni për të gjithë ata në vëndet e larta, me pushtet mbi kombet tuaja, pasi ata vuajnë, së tepërmi. Ata janë bërë shënjestër ditore, nga i ligu, që të mund të përdoren si mjet për të shkaktuar mundime mbi fëmijët e Hyjit. Plani i tyre për të shkatërruar çdo gjurmë të Hyjit nga jeta e kombeve që ata kontrollojnë, është pothuajse gati. Kur ata të zbulojnë qëllimin e tyre të vërtetë, ata gjithashtu do të bëhen viktima, ashtu si, ata shpirtra që do të vuajnë nën regjimin e tyre.

Këtu është një Kryqëzatë Lutje, të cilën duhet ta recitoni për të ndriçuar qeveritë, që Hiri i Hyjit të mund të mbulojë liderat e botës.

Lutja e Kryqëzatës (98) Që Hiri i Hyjit të mbulojë drejtuesit e botës

O Nëna ime e Bekuar e Shpëtimit, të lutem kërkoji Birit tënd t’i hedhë Hiret dhe Dashurinë e Tij mbi ata drejtues që kontrollojnë botën.

Lutu që Drita e Zotit t'i shërojë ata nga verbimi dhe t’i çeli zemrat e tyre të ngurta.


Ndaloji ata që të mos shkaktojnë persekutim mbi njerëz të pafajshëm.

Të lutem, lutu që Jezusi t’i udhëheqë dhe t’i ndalojë ata për të mos e penguar përhapjen e të Vërtetës së Mësimeve të Tij tek kombet, nëpër botë. Amen.


Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2013/02/06/mother-of-god-you-must-pray-for-all-those-in-high-places-with-power-over-your-nations/

Monday 11 February 2013

Nëna e Hyjit: Shumë do të jenë të vetmuar në kërkimet e tyre për të formuar grupe lutjesh

E Martë, 5 Shkurt 2013, ora 19:45

Bijtë e mi, ju duhet të kërkoni ngushëllimin e njëri tjetrit, ndërsa mblidheni, në çdo skaj të tokës, për të formuar Ushtrinë e Mbetur të Birit Tim.

Shumë do të jenë të vetmuar, në kërkimet e tyre për të formuar grupe lutjesh, dhe mund të ndjehen se ajo është e kotë, herë pas here. Për çdo Grup Lutje të ngritur, për të recituar Kryqëzatën e Lutjeve, një Hir i veçantë do t’ju jepet juve nga Biri im i shtrenjtë.

Ai është i pranishëm në çdo grup dhe Ai do t'ju bëj të vetëdijshëm për këtë.
Ju do ta ndjeni Dashurinë e Tij dhe pastaj ju do të dëshmoni frytet, ndërsa ato do të hidhen dhe do të shpërndajnë Fjalën e Tij Më Të Shenjtë.

Fëmijë, ju jeni të bekuar që po ju jepet Dhurata e përulësisë, sepse vetëm ata prej jush që e pranojnë Fjalën e Birit tim, pa asnjë dyshim, do të krijojnë shumë kthime në besim, prej Grupeve tuaja të Lutjes.

Shpirti i Shenjtë tani po lëviz, shpejt, mes jush, fëmijë të dashur, dhe më sjell mua kaq shumë gëzim kur shikoj se sa shumë Ai e trazon shpirtin tuaj.

Ju duhet të qëndroni të bashkuar, bijtë e mi, sepse Biri im ka nevojë për dashurinë dhe përkushtimin tuaj, që Ai të mund të shpëtoj njerëzimin. Megjithatë, ju do të bëheni një shënjestër për të ligun që do të ngrerë çdo demon, nën urdhrat e tij, për të infiltruar tek ju dhe për të shkaktuar përçarje. Dallojini këto përpjekje, për çfarë janë dhe besoni, plotësisht, tek Biri im. Më thërrisni mua, Nënën tuaj të dashur, për t'i mbajtur Grupet tuaja të Kryqëzatës së Lutjeve të bashkuara.

Lutja e Kryqëzatës (97): Për të bashkuar Grupet e Kryqëzatës së Lutjes

O Nëna e dashur e Shpëtimit, unë të lutem ty që të bashkosh, përmes lutjeve të tua, të gjithë Ushtrinë e Mbetur të Hyjit, në mbarë botën. Mbuloji të gjitha Grupet e Kryqëzatës së Lutjes me Hirin e Shpëtimit, që hidhet mbi ne, përmes Mëshirës së Birit tënd, Jezu Krishtit.

Dërgoi engjëjt e tu që të mbulojnë secilin nga ne, dhe sidomos, ato priftërinj që udhëheqin Grupet e Kryqëzatës së Lutjes. Na ndihmo t'i shmangim shpërqendrimet, të cilat shkaktojnë përçarje midis nesh, dhe na mbro me dhuratën tënde të mburojës, që të bëhemi të paprekshëm ndaj sulmeve, që do të na duhet të durojmë, për shkak të dashurisë sonë për Jezu Krishtin, në këtë Mision të Shenjtë për të shpëtuar shpirtrat. Amen.

Shkoni në paqe, fëmijët e mi të dashur, dhe dijeni se Ushtria e Mbetur e Hyjit, përmes Hirit të Birit tim, do ta ndihmoj Atë të shpëtoj miliarda shpirtra.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2013/02/05/mother-of-god-many-will-be-lonely-in-their-quest-to-form-prayer-groups/

Njeriu duhet të përpiqet, gjatë gjithë kohës, të jetë si Unë

E Hënë, 4 Shkurt 2013, ora 22:45

Bija Ime fort e dashur, ndërsa fatkeqësitë shtohen, në mbarë tokën, në një nivel të thjeshtë, njeriu duhet të përpiqet, gjatë gjithë kohës, të jetë si Unë.

Në jetën tuaj të përditshme, është e rëndësishme t'i trajtoni të tjerët ashtu si Unë ju kam mësuar, gjatë Kohës Sime në tokë. Ju gjithmonë duhet të mendoheni, në fillim, para se të kryeni ndonjë veprim, që do të ndikoj mbi një person tjetër në mënyra, që mund të shkaktojnë konflikte.

Kur t’ju kërkohet ndihmë, jepeni atë. Nëse dikush krijon një debat me ju, që e dini se do të lëndoj të tjerët, ju duhet ta ndaloni atë. Si ju komunikoni me të tjerët do të ketë një efekt të drejtpërdrejtë mbi qetësinë e mëndjes suaj. I trajtoni të tjerët padrejtësisht, flisni keq për ata apo përpiquni t'i mashtroni ata, dhe ju do t’ja bëni këtë vetes suaj. Sepse Unë do t'ju Gjykoj ju, ashtu si ju i trajtoni të tjerët. Çdo gjë e mirë brënda zemrës suaj mund të ushqehet për t'ju dhënë mundësinë të bëheni një enë, dhe kështu ju mund t'i trajtoni të tjerët ashtu si Unë do t'i trajtoja ata. Sepse, çdo veprim që ju ndërmerrni për të më kënaqur Mua i jep Lavdi të madhe Hyjit.

Gjithmonë kërkoni të Vërtetën në jetën tuaj të përditshme, sepse do t'ju ndihmoj në luftën kundër të ligut, me të cilin do të ndesheni, gjatë çdo faze të këtij udhëtimi me Mua.

Jezusi juaj

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2013/02/04/man-must-strive-at-all-times-to-be-like-me/

Sunday 10 February 2013

Nuk do të zgjasi shumë para se faza finale e pastrimit të racës njerëzore të filloj

E Dielë, 3 Shkurt 2013, ora 22:50

Bija Ime fort e dashur, sot është një ditë e veçantë, ku Dashuria Ime për njerëzimin bymehet si një oqean i madh, si një përpjekje e fundit për të hedhur Hiret e Mia mbi shpirtrat e tyre.

Unë tërheq zemrat e çdo burri, gruaje dhe fëmije, në mënyra të ndryshme, që ata të jenë të vetëdijshëm për praninë e dashurisë dhe dashamirësisë. Shumë përgjigjen, por shumë të tjerë nuk përgjigjen. Prapë, është një ndjenjë e dashurisë, e rrënjosur thellë brënda zemrave të tyre, e kësaj Pranie Hyjnore të Hyjit.

Njeriu është i lidhur pas Zemrës Sime të Shenjtë, edhe pse ai nuk mund ta kuptoj këtë. Gjaku Im rrjedh, ashtu is nëpër një arterje, në jetën e secilit prej fëmijve të Hyjit. Është lidhja, që i bashkon të gjithë në një familje. Kjo familje e shenjtë do të formoj rrënjët e pemës, e cila do të nxjerri shumë degë në Parajsën Time të Re.

Shumë prej atyre, me zemrat e ngurtësuara, do të zbuten me kalimin e kohës dhe do të më lejojnë Mua t'i përqafoj ata. Unë Jam duke ju pregatitur të gjithëve ju për Mëshirën Time të Madhe. Disa prej atyre shpirtrave të ngurtë do të largohen dhe do të humbasin dhe pastaj do të zhduken pa u mbetur aspak jetë. Por, shumë nga fëmijët e Hyjit do ta kuptojnë, instinktivisht, kur koha të jetë gati. Ata do ta dinë, se të gjithë ata vijnë nga e njëjta familje, dhe do ta pranojnë se janë të krijuar nga Ati Im.

Ai, më i Dashuri i të gjithë Etërve, është në dhimbje të madhe, në këtë moment, dhe Ai është thellësisht i lënduar nga errësira që Ai dëshmon në shpirtrat e shumë fëmijve të Tij. Nuk do të zgjasi shumë para se faza finale e pastrimit të racës njerëzore të filloj.

Kjo do të thotë ndarjen e të mirëve nga të pabesët.

Sa do ta thyej kjo Zemrën e Atit Tim, por kjo duhet bërë.

Është njësoj sikur Ai po pregatit kopshtin e Tij, që të jetë i shëndetshëm dhe i përkryer. Barërat e këqinj duhet të shkatërrohen se përndryshe ato do të përhapen dhe do të infektojnë të mbjellat e shëndetshme.

Të jeni të pregatitur gjatë gjithë kohës.

Jezusi juaj

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2013/02/03/it-wont-be-long-before-the-final-phase-of-the-purification-of-the-human-race-begins/

Shenjat që Unë do të dërgoj do të njihen në çast

E Shtunë, 2 Shkurt 2013, 15:30

Bija Ime fort e dashur, Unë ju dua dhe Unë Jam me ty çdo sekondë në këtë Punë të Shenjtë. Unë Jam i pranishëm, duke të udhëzuar ty në çdo detyrë që ndërmer, për të siguruar që Fjala Ime t
ë përhapet tek çdo fëmijë i Hyjit.

Kurrë mos lejo ndërhyrje, apo pengesa, të ndalojnë ty dhe të vonojnë çfarë është tani një Mision urgjent për të shpëtuar njerëzimin.

Ndërsa ndjekësit e Mi mblidhen në grupe Lutjesh, ata gjithashtu do ta ndjejnë Praninë Time Hyjnore dhe Unë do ta bëj veten time të njohur tek ata në mënyra të ndryshme. Shenjat që Unë do të dërgoj do të njihen në çast.

Unë do të hedh Dashurinë Time, Shërimin Tim, Hiret e Mia dhe Bekimet e Mia. Kjo është një epokë ku asgjë nuk është e pamundur për të mirën e të gjithëve, nëse është sipas Vullnetit të Hyjit.

Tani që Grupet Time të Lutjes po lidhen së bashku, ushtria Ime e mbetur do të lulëzoj dhe do të rritet. Ashtu si farat u mbollën në vetëm pak zemra, si fillim, ato janë rritur dhe shumfishuar në mbi 200 vënde, shumë prej të cilave janë të panjohura për ju ndjekësit e Mi të dashur.

Vazhdoni të ndërtoni themelet çdo hap herë pas here. Çdo gur i kthyer përmbys është i rëndësishëm sepse, më në fund, ai do të krijoj Shkallën drejt Qiellit.

Jezusi juaj

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2013/02/02/the-signs-i-will-send-will-be-instantly-recognisable/

Friday 8 February 2013

Hyji Atë: Unë do t’i zhduk ato Shtete që pështyjnë në Fytyrën Time

E Premte, 1 Shkurt 2013, ora 16:20

Bija Ime e dashur, sa po copëtohet Zemra Ime në këtë kohë, kur njeriu, përmes ligësisë së mëkateve të tij, e ka provuar përfundimisht durimin Tim. Lëndimi dhe dhimbja Ime janë të bashkuara me Zemërimin Tim, pasi Unë nuk mund ta lejoj infektimin, që ka rënë mbi njerëzimin në një nivel të tillë, të vazhdoj.

Dora Ime e Drejtësisë do të bier tani mbi shtetet që i kundërshtojnë, hapur, Ligjet e Mia. Urrejtja që njeriu ka për vëllezrit dhe motrat e tij është e dukshme, në mbarë tokën, dhe merr shumë forma.

Për njeriun e vdekshëm Mesazhi Im është: “Ndaloni tani veprat tuaja të liga, ose ndëshkimi Im do të fshij gjithçka që ju bëni dhe do të vuani dhimbjen e përjetshme.”

Ju nuk e keni autoritetin të merrni jetën, sepse Unë Jam Autori i Jetës. Vetëm Unë e jap jetën. Ajo nuk vjen nga ndonjë burim tjetër. Vetëm Unë mund ta marr atë. Kur ju ndërhyni me Planin Tim Hyjnor, ju do të ndaloheni. Ky Plan është nënvlerësuar nga ju, një krijesë, për të cilën Unë kam dhënë kaq shumë. Ai është sulmuar dhe copëtuar, sikur të ishte me pak pasoja.

Luftrat tuaja do të shtohen, sepse Unë do të sjell vdekje tek liderat tuaj djallëzor. Unë do t'ju gjej, do t'ju marr dhe do t'ju hedh në humnerë, ku bisha do të jetë shoqëruesi juaj i përjetshëm. Ju do të nxirrni sytë vëndit nga dhimbja, për shkak të ligësive që keni kryer kundër fëmijve të Mi.

Do të jetë për mëkatet kundër të pafajshmëve, jetën e të cilëve e keni shkatërruar, që ndëshkimi Im do të bier mbi ju. Asnjë shtet nuk do t'i shpëtoj këtij ndëshkimi dhe niveli i ndëshkimit Tim do të jetë sipas thellësisë së mëkateve, ndaj të cilave ju e keni ulur veten tuaj.

Ju mund të mendoni se ndëshkimi Im është i ashpër, por pa atë, ju do të shkatërronit njëri tjetrin. Nëse Unë nuk do të ndërhyja, bota do të ndalonte së ekzistuari; sepse ju, me teknologjitë tuaja djallëzore, që ju keni krijuar, do ta copëtonit atë më dysh.

Unë nuk do t'ju lejoj ta bëni këtë. Fuqia ime është e Plotfuqishme dhe ju tani do të dëshmoni ndëshkimet e Mia, ndërsa ato bien mbi njerëzimin.

Pendohuni. Lutuni për mëkatarët tuaj, dhe sidomos, ata që janë infektuar nga errësira e të ligut. Unë do t'i zhduk ato shtete që pështyjnë në Fytyrën Time dhe që kanë humbur kontrollin. Ata që persekutojnë të tjerët do të vuajnë dhimbjen që ata u kanë shkaktuar të tjerëve.

Ati juaj
Hyji Më I Larti

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2013/02/01/god-the-father-i-will-wipe-out-those-nations-who-spit-in-my-face/

Nëna e Hyjit: Ushtria e mbetur e Krishtit do të Triumfojë

E Enjte, 31 Janar 2013, në 15:30

Fëmijët e mi të dashur të Hyjit, unë jam Nëna juaj qiellore, Nëna e Mëshirës, Nëna e Shpëtimit. Ju jeni fëmijët e mi të shtrenjtë dhe unë ju mbuloj të gjithëve ju me mantelin tim të shpëtimit, në një kohë kur shpirtrat tuaj të dërrmuar mundohen në dhimbje.

Lutuni, fëmijët e mi, tek Biri im, me fe dhe besim të plotë në Mëshirën e Tij. Ai kurrë nuk do t'ju braktisë. Ndërsa ju duroni dhimbjen dhe trishtimin, sepse ju e dini të Vërtetën, dhe ndjeheni të dërrmuar, për shkak të ligësisë që ju shikoni rreth e rrotull, ju duhet të jeni në paqe. Sepse ju jeni të rrethuar me Dashurinë e Hyjit, Atit tim, dhe jeni të bekuar me Hiret që Biri im ju dhuron dhe kjo i pasuron shpirtrat tuaj.

Ju nuk duhet të lejoni që frika dhe shqetësimi t'ju shpërqendrojnë nga roli juaj, që Biri im e ka gdhendur për ju. Kisha e mbetur e Krishtit do të triumfojë dhe do të sjellë, në udhën e vet, miliarda shpirtra, që do t’i paraqesë para Fronit të Hyjit.

Çfarë bekimi ju është dhënë. Ata midis jush, që do të drejtojnë dhe ndihmojnë Grupet e Kryqëzatës së Lutjes së Birit tim, po shpëtojnë miliarda shpirtra. Këto lutje janë si asnjë tjetër, sepse ato po i jepen njerëzimit si një Dhuratë, e shoqëruar me Hire të veçanta. 

Pa u kuptuar nga ju, shpirtrat që ju i ndihmoni të shpëtohen janë 30-fish më shumë, kur ju i thoni këto lutje. Ato ju mundësojnë ta ngushëlloni Zemrën e Birit tim duke e shtuar dhe forcuar numrin e shpirtrave, për të cilët Ai ka nevojë për të përmbushur Planin e Tij të Shpëtimit.

Faleminderit që ju përgjigjët thirrjes së Birit tim nga Qielli. Shumë Hire ju janë dhënë në këto dy javët e fundit. Frytet e këtyre Hireve do të bëhen më të qarta për ju ndërsa ju vazhdoni përpara në Udhën e së Vërtetës, drejt jetës së përjetshme.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2013/01/31/mother-of-god-the-remnant-army-of-christ-will-triumph/

Thursday 7 February 2013

Ndërhyrja e Atit Tim tashmë ka filluar dhe zemërimi i Tij do ta tundë tokën

E Mërkurë, 30 Janar 2013, në 23:10

Bija Ime fort e dashur, shkatërrimi i jetës njerëzore, nga duart e atyre që nuk e nderojnë rëndësinë e kësaj Dhurate nga Hyji, po shtohet. 

Zemërimi i Atit Tim, për shkak të këtij mëkati të neveritshëm, ka arritur një pikë të tillë, sa britmat e Tij mund të dëgjohen përmes Qiellit.

Dora e Zemërimit të Tij do ta zhdukë këtë ligësi, kur Ai t'i shkulë ata njerëz të ligj dhe t'i shkatërrojë ata. Për çdo njeri të vrarë si një kafshë, Ati Im do ta hedhë vrasësin në zjarrin e Ferrit.

Ju lutem ta dini se ndërsa luftërat shtohen, të ligjtë mes atyre diktatorëve do të sfidohen. Ata do të shkulen nga rrënjët dhe do të ndeshen me Drejtësinë, të cilën do ta sjellin përmbi veten e tyre.

Njeriu nuk mund të shikojë 
çfarë Unë shoh. Ata nuk e dinë përhapjen e ligësisë, që çon në shkatërrimin e jetës, shkatërrimin e tokës dhe persekutimin e njeriut, nga vëllezërit dhe motrat e tyre.

Ndërhyrja e Atit Tim tashmë ka filluar dhe zemërimi i Tij do ta tundë tokën. Mjaft. Mospranimi i të Vërtetës së Ekzistencës së Hyjit nga njeriu është në themel të kësaj ligësie. Njeriu luan me jetën, sikur ai të kontrollonte gjithçka që është në tokë, mbi të cilën ai nuk ka asnjë autoritet. Kjo ligësi nuk mund të pranohet të vazhdojë. Asaj do t’i vijë fundi dhe frika e Hyjit do të ndjehet nga ata që nuk i pranojnë Ligjet e Tij.

Jezusi juaj

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2013/01/30/my-fathers-intervention-has-already-commenced-and-his-wrath-will-shake-the-earth/

Tuesday 5 February 2013

Rritja e urrejtjes, vrasjes dhe mungesës së dashurisë është intensive dhe mëkati e ka infektuar tokën si një flakë e tërbuar

E Martë, 29 Janar 2013, në 04:15

Bija Ime fort e dashur, zemërimi i Satanit po derdhet mbi tokë, ndërsa Shpirti i Shenjtë e shton Praninë e Tij Hyjnore brenda shpirtrave të shumë njerëzve, përmes këtij dhe Misioneve të tjera, të autorizuara nga Unë.

Rritja e urrejtjes, vrasjes dhe mungesës së dashurisë është intensive, dhe mëkati e ka infektuar tokën si një flakë e tërbuar.

Koha për përgatitjen për Ditën e Madhe të Kthimit Tim duhet të fillojë tani me kujdes të madh. Kur ju, ndjekësit e Mi të dashur i përgjigjeni Thirrjes Sime, Unë do t’jua shtoj besimin tuaj dhe ju do të shtoheni kudo.

Ky Mision është kulmimi i të gjitha udhëzimeve të dhëna njerëzimit përmes Atit Tim, tek të gjithë ata që erdhën përpara jush. A nuk e kuptoni se profetët, që nga fillimi, kur e përshkruan Ditën e Zotit, se kjo i referohej Kohës Sime, kohës në të cilën Unë do ta përmbush besëlidhjen përfundimtare?

Plani Im është që të vij dhe t'ju dhuroj juve jetën e përjetshme që Unë premtova, kur ju çlirova nga zinxhirët e mëkatit, me anë të Vdekjes Sime në Kryq. Ata që janë të dyshimtë ndaj Meje, ta dinë se Unë kurrë nuk do t'ju mashtroja në një Mision të tillë si ky. Unë nuk do t'ju kërkoja që të më ndihmonit Mua për të shpëtuar shpirtrat, të luftonit të ligun, apo t'ju inkurajoja që të luteshit, nëse nuk do të isha Unë, Jezusi juaj, Ai që ju thërret tani.

Të vegjlit e Mi të gjorë, ju po jetoni në një shkretëtirë, jo të krijuar prej jush. Unë Jam e vetmja udhë e juaja për të dalë. Nëse nuk më ndiqni Mua tani, ju do ta humbisni kohën kot duke u endur, të humbur dhe të çorientuar. Besimi juaj mund të mbahet i fortë vetëm përmes Sakramenteve të Shenjta. Ruajeni besimin tuaj dhe më ndiqni Mua. 

Kjo është gjithçka që ju kërkoj. 

Pastaj lutuni për shpëtimin e shpirtrave.

Unë kurrë nuk do t'ju dënoj ju për mospranimin e këtyre, Mesazheve të Mia të Shenjta. Por Unë kurrë nuk do t'ju fal nëse blasfemoni kundër Fjalës së Hyjit, të dhënë ju nga Fuqia e Shpirtit të Shenjtë.

Nëse ju nuk besoni në Mesazhet e Mia, atëherë largohuni dhe vazhdoni me përkushtimin tuaj tek Unë.

Dishepujt e Mi të dashur, ju do të lëvizni shpejt për të krijuar një ushtri të madhe dhe një mbrojtje të fortë kundër armiqve të Hyjit. Ndërsa kjo rritet e fortë, ju lutem të inkurajoni sa më shumë nga shërbëtorët e Mi të shenjtë, të jetë e mundur, për t'ju ndihmuar. Është e rëndësishme se, pavarësisht se sa shumë rezistencë do të ndeshni, ata akoma duhet të ofrojnë Meshën ditore dhe Sakramentin e Kungimit të Shenjtë tek ata që kanë nevojë.

Jezusi juaj

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2013/01/29/the-rise-of-hatred-murder-and-lack-of-charity-is-intense-and-sin-has-infested-the-earth-like-wildfire/

Monday 4 February 2013

Së shpejti, ata do të kalojnë një ligj, i cili do ta ilegalizojë kuptimin e blasfemisë

E Hënë, 28 Janar 2013, në 21:15

Bija Ime fort e dashur, tregoju dishepujve të Mi se ata kurrë nuk duhet të heqin dorë nga përkushtimi i tyre ndaj Fjalës Sime të Shenjtë.

Rritja e ateizmit do të thotë që përmendja e thjeshtë e Hyjit, apo e ligjeve të drejtuara prej Tij, shkakton zemërim. Është bërë, sikur të ishte një blasfemi po të përmendet roli i Hyjit në jetët tuaja.

Së shpejti, ata do të kalojnë një ligj, i cili do ta ilegalizojë kuptimin e blasfemisë, me qëllim që të shtypin çfarëdo lloj devotshmërie publike ndaj Hyjit.

Ju, ndjekësit e Mi të shkretë, do ta keni të vështirë që t’i ngritni zërat tuaj në Emrin Tim. Ata do t'ju fyejnë dhe do të deklarojnë gjëra të tmerrshme për Mua, dhe prapë ju do të jeni të paaftë që të më mbroni Mua.

Ato vende të Krishtera, popujt e të cilëve më nderojnë Mua, nuk do të lejohen ta deklarojnë besimin e tyre të Krishterë për shkak të krijimit të këtyre ligjeve, të cilat do t’i kundërshtojnë haptas Mësimet e Mia.

Shumë vetë nuk dëshirojnë që të më njohin Mua. Ju që dëshironi të më njihni, do të persekutoheni. Me këtë, Unë dua të them se sa herë që ju të përpiqeni të luteni tek Unë, momenti juaj intim do të ndërpritet. Sa herë që ju të përpiqeni për të marrë Sakramentet, ato do të bëhen të vështira për t'u arritur.

Pastaj kur ju të ngritni Grupet e Lutjes, do t'ju thuhet që të ndaloni. Çdo grup do të përballet, jo vetëm me kundërshtimin mes disa rretheve, por edhe me mashtrues që do të përpiqen të futen për t’i prishur frytet, që do të krijohen si rezultat i tyre. 

Kurrë më parë nuk do të keni dëshmuar një kundërshtim të tillë në përkushtimin tuaj ndaj Meje, ndaj Grupeve të Mia të Kryqëzatës së Lutjes, apo ndaj Mesazheve të Mia.

Shumë priftërinj dhe klerikë po përgjigjen, me shpejtësi, ndaj Thirrjes Sime, sepse ata më njohin Mua dhe e dallojnë Zërin Tim. Prandaj, shumë do të vazhdojnë të thirren, ndërsa kërkesa Ime për t’i përgatitur shpirtrat, që iu kanë qenë besuar atyre, do të marrin përgjigje.

Por, ndërsa numri i tyre rritet, të tjerët mes tyre do të ngrihen me zemërim dhe me dënim. Ata do të vuajnë për shkak dashurisë që kanë për Mua. Armiqtë e tyre do të konsistojnë në njerëz që më duan Mua, por që janë duke u keq-udhëzuar prej të tjerëve, tek të cilët ata besojnë. Të tjerë do të jenë të tunduar nga shpirti i lig që të më mohojnë Mua. Ata do ta bëjnë këtë për ta penguar planin Tim, për të përmbushur Vullnetin e Atit Tim për t’i shpëtuar shpirtrat dhe për t’i përqafuar të gjithë fëmijët e Hyjit në Parajsën e Tij të Re.

Ju duhet t'i rezistoni përpjekjeve të tilla, por të mbeteni me dinjitet në çdo kohë. Vazhdoni të luteni për ata shërbëtorë të Mi të shenjtë që, ashtu si Juda përpara tyre, do të më puthin Mua në njërën faqe, ndërsa do të jenë duke më tradhtuar me faqen tjetrën.

Unë do të qëndroj me ju gjatë kësaj torture, sepse madje dhe ju do të tronditeni nga helmi, që do të dalë prej gojëve të atyre që pohojnë se janë dishepujt e Mi.

Jezusi juaj

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2013/01/28/soon-they-will-pass-a-law-which-will-outlaw-the-meaning-of-blasphemy/

Sunday 3 February 2013

Profecitë, e përmbajtura në Librin e Zbulesës, janë të njohura vetëm pjesërisht

E Diel, 27 Janar 2013, në 20:30

Bija Ime fort e dashur, Unë Jam i detyruar t'i informoj ndjekësit e Mi, se ju do të ndëshkoheni, nga disa shërbëtorë të Mi të shenjtë. Ju së shpejti do të udhëzoheni nga disa prej tyre, që të largoheni nga kjo Punë.

Ju do të trajtoheni ashtu siç qenë trajtuar dishepujt e Mi, nga priftërinjtë e kohës së tyre. Atyre, gjithashtu, iu tha që të largohen nga Unë dhe shumë prej tyre nuk u lejuan të hynin në tempuj për t'i bërë nderime Hyjit, Atit Tim të Përjetshëm.

Shumë keqkuptime të Premtimeve të Mia ndaj njerëzimit do të përdoren si një vegël për t’i inkurajuar të tjerët që të më refuzojnë Mua, ndërsa Unë e komunikoj Fjalën Time të Shenjtë në mbarë botën, në këtë kohë.

Ju, dishepujt e Mi, do të akuzoheni për herezi dhe do t'ju thuhet se nuk po ndiqni Doktrinën e Shenjtë.

Gabime të tmerrshme do të bëhen nga shërbëtorët e Mi të shenjtë kur ata të ndjekin drejtimin e gabuar në rrugën drejt Mbretërisë Sime. Ata do ta bëjnë këtë përmes paditurisë, sepse shumë prej tyre mendojnë se ata tashmë i njohin profecitë që Unë akoma Kam për t'ia treguar botës, përpara Ardhjes Sime të Dytë.

Oh sa do të ngatërrohen ata kur të udhëzohen për të bërë gjënë e gabuar duke i refuzuar paralajmërimet e Mia të dhëna për të gjithë, për shpëtimin e shpirtrave. Profecitë e përmbajtura në Librin e Zbulesës, janë të njohura vetëm pjesërisht.

Asnjë shërbëtor i shenjtë në Kishën Time nuk e kupton Librin e Zbulesës, akoma. Ata do të informohen, dhe këtë Unë do ta bëj pjesë-pjesë. Është vetëm për njohurinë tuaj kur Unë vendos që koha është e duhur.

Ju lutem hapini zemrat tuaja tek e Vërteta. Të jeni të kujdesshëm kur e gjykoni Fjalën e Hyjit, të dhënë profetëve të Tij të zgjedhur. Gjykojini ata me ashpërsi, dhe ju do të gjykoheni me po atë masë. Refuzojini ata me egërsi, dhe ju, po ashtu, do të refuzoheni nga Dora Ime e Drejtësisë. Pranojini ata me dashuri, dhe Unë do t'ju mbështjell në Krahët e Mi të Shenjtë.

Asgjë nga ato që Unë ju jap tani nuk bie në kontradiktë me Librin e Atit Tim, sepse kjo nuk është e mundur. Unë vij, tani, për t’i çuar në fund Mësimet e caktuara nga Unë gjatë kohës Sime në tokë. Kur Puna Ime të jetë kompletuar, Besëlidhja Ime do të jetë përmbushur përfundimisht. Pastaj, Unë do të sjell Dhuratën Tejet të Lavdishme të Jetës së Përjetshme.

Jezusi juaj

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2013/01/27/the-prophecies-contained-in-the-book-of-revelation-are-only-partially-known/

Saturday 2 February 2013

Hyji Atë: Ja se përse vetëm një mrekulli mund ta shpëtojë racën njerëzore

E Shtunë, 26 Janar 2013, në 19:22

Bija Ime më e dashur, Biri Im i Shtrenjtë, i cili pësoi një vdekje kaq mizore, për hir të fëmijëve të Mi, po përgatitet për Mëshirën e Tij të Madhe.

Unë i kam dhënë Atij, deri tani, kohën që duhet për të sjellë sa më shumë njerëz të jetë e mundur nën Mëshirën e Tij Hyjnore pa e humbur as edhe një shpirt të vetëm. 

Koha është shumë afër për Dhuratën Time ndaj njerëzimit.

Koha kur Biri Im, Mesia, erdhi për të jetuar në tokë, qe shpenzuar kot nga njerëzimi. Ata e refuzuan Atë. Hera e dytë, kur Unë të jap lejen që Ai të vijë përsëri, nuk do të jetë ndryshe. Ai do të refuzohet.

Ja se përse vetëm një mrekulli mund ta shpëtojë racën njerëzore. Por kjo mrekulli mundet vetëm të ndodhë kur Unë, Hyji Krijues i gjithçka që është, të mund të siguroj që vullneti i lirë i njeriut të mbetet i paprekur. Me këtë Dhuratë të vullnetit të lirë kurrë nuk mund të interferohet. Kur një njeri e ofron atë si një dhuratë tek Unë, ajo është dhurata më e çmuar dhe më e përkryer nga të gjitha.

Duke iu treguar atyre provën e mëkateve të tyre, Biri Im mund t'i inkurajojë shpirtrat që t'i përgjigjen thirrjes së Tij. Pastaj, kur pendesa të shfaqet, Mëshira e Tij do t’i mbështjellë miliarda shpirtra, që, për ndryshe, kurrë nuk mund të kishin qenë shpëtuar.

Unë ju lutem, fëmijë të dashur, që të përgatiteni mirë.

Ati juaj i Dashur
Hyji Më i Larti

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2013/01/26/god-the-father-this-is-why-only-a-miracle-can-save-the-human-race/

Ata do të qajnë me dënesë të lehtësuar kur ta kuptojnë se e kanë një të ardhme ku vdekja nuk ekziston

E Premte, 25 Janar 2013, në 23:20

Bija Ime fort e dashur, Fuqia Ime po vërshon përmes Fuqisë së Shpirtit të Shenjtë në zemrat e njerëzve në këtë kohë. Madje dhe njerëzit e ftohtë dhe të distancuar do të konvertohen nëpërmjet Dhuratave që Unë i zbraz përmbi njerëzimin për shkak të përgjigjes suaj bujare ndaj Thirrjes Sime nga Qielli.

As edhe një komb nuk do të shpëtojë pa e pranuar Fuqinë e Shpirtit të Shenjtë; as edhe një gur nuk do të lihet pa u kthyer; as edhe një prift nuk do të mbetet pa i njohur Mesazhet e Mia; as edhe një dishepull i dashur i Imi nuk do të mbetet pa u prekur nga lajmet që Unë sjell. Madje edhe ata që më refuzojnë Mua, do të kthehen për herë të dytë për ta dëgjuar Fjalën Time, sepse Shpirti Im i prek zemrat e tyre.

Gëzohuni, sepse janë vetëm dy vjet që kur ky Mision filloi dhe Fjala ime po lexohet në më tepër se 200 vende dhe në pothuajse 40 gjuhë. Unë do të vazhdoj t’i përhap Mesazhet e Mia, në çdo gjuhë; mes të pasurve dhe të varfërve; mes ateistëve dhe shërbëtorëve të Mi të shenjtë.

Unë nuk bëj dallime midis personave që nuk besojnë në Hyj dhe atyre që kanë përkushtuar jetën e tyre tek Unë, Jezusi i tyre. 

Çdo shpirt është po aq i rëndësishëm për Mua sa edhe ata që më lëndojnë Mua; ata që më tradhtojnë Mua; ata që më bëjnë të derdh lot; ata që më fyejnë; më kryqëzojnë Mua dhe më urrejnë Mua – Unë i Dua ata të gjithë. 

Prandaj dhe Unë Jam i duruar. Unë e di se kur e Vërteta të kuptohet, ata do të vijnë tek Unë. Pastaj ata do të qajnë me dënesë të lehtësuar kur ta kuptojnë se e kanë një të ardhme ku vdekja nuk ekziston. 

Ky është Premtimi Im dhe kur të jeni të shqetësuar, të goditur, të abuzuar dhe kur t'ju bëjnë të dukeni si budallenj, kjo është gjithçka mi të cilën ju duhet të përqendroheni. 

Kjo Parajsë e Re është për të gjithë ju. 

Kur ju të luftoni për t’i shpëtuar shpirtrat, mbajeni këtë premtim në zemrat tuaja.

Jezusi juaj i dashur

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2013/01/25/they-will-sob-with-relief-when-they-realise-that-they-have-a-future-where-death-does-not-exist/