MEDALJA E SHPËTIMIT

Medalja e Shpëtimit është e vlefshme në


  

https://www.christogifts.com/medals/37-medal-of-salvation-packs-of-5.html

http://elgido.com/en/the-medal-of-salvation-pack-of-5-medals


Nëna e Shpëtimit: “Të gjithë ata që e marrin Medaljen e Shpëtimit duhet të recitojnë këtë Lutje të Kryqëzatës.” /18.07.2013, 19:14/

Lutja e Kryqëzatës (115) - Për Dhuratën e Kthimit në besim

O Nëna e Shpëtimit, mbuloje shpirtin tim me Lotët e tu të Shpëtimit. Më çliro nga dyshimet. Lartësoje zemrën time, që ta ndjej Praninë e Birit tënd. Më sill paqe dhe ngushëllim. Lutu që me të vërtetë të kthehem në besim. Më ndihmo ta pranoj të Vërtetën dhe hape zemrën time për të pranuar Mëshirën e Birit tënd, Jezu Krishtit. Amen.


Detajet e Medaljes së Shpëtimit

Pjesa e përparme e Medaljes përshkruan Nënën e Shpëtimit me diellin në sfond. 12 yjet e thurura në një kurorë gjembash, janë vendosur mbi kokën e saj. 

Pjesa e pasme përshkruan Zemrën e Shenjtë të Jezusit me dy shpatat e shpëtimit – njëra që do të vrasë bishën dhe tjetra që copëton zemrat e mëkatarëve më të ngurtë – të cilat janë kryqëzuar me njëra-tjetrën.


Mesazhet për Medaljen e Shpëtimit