Kerko Mesazhet ketu

Thursday 29 November 2012

Nuk do jetë për Mua që ata do të vendosin një kurorë prej smeraldesh apo gurësh të çmuar

E Diel, 25 Nëntor 2012, në 17:25

Bija Ime fort e dashur, Unë Jam Krishti, Shpëtimtari i racës njerëzore dhe së shpejti Unë do ta vendos Kurorën Time dhe do të mbretëroj përmbi tokë, më në fund.

Kurora e Gjembave, megjithatë, akoma mbetet e vendosur mbi Kokën Time të Shenjtë, derisa të vijë dita e madhe kur Unë përfundimisht të ulem mbi fronin që Ati Im ma ka premtuar Mua.

Unë Jam i vetmi Mbret i Vërtetë, i vetmi Zot i Vërtetë, e prapë Unë mbaj një Kurorë prej Gjembash të vendosur kaq mizorisht prej duarve të njeriut mosmirënjohës.

Nuk do të jetë për Mua që ata do të vendosin një kurorë prej smeraldesh apo gurësh të çmuar. As edhe sot. Jo, në të kundërt, ata akoma më lëndojnë Mua duke e refuzuar mizorisht shpëtimin që Unë e fitova për ata, kur ata më kryqëzuan Mua.

Unë kam pritur dhe pritur që njerëzimi t'i ngrinte sytë dhe t’i hapte ata për ta parë të Vërtetën.

Prapë, sa pak të Krishterë i ndjekin Mësimet e Mia. Ata janë të dobësuar nga presionet e jashtme dhe qëndrojnë të heshtur ndërsa bota e përqafon mëkatin sikur të ishte një gjë e mirë.

Kurora Ime është përgatitur dhe Unë do të vij me Lavdi. Asnjë njeri nuk do të shpëtojë pa më parë Mua kur të vij nga Qielli.

Kjo ngjarje do të ndodhë në një numër orësh dhe vetëm një njeri me besim të fortë do mund të bërtasë dhe të gëzojë.


Shumë vetë do të jenë të turpëruar dhe të frikësuar kur ata të më shikojnë Mua. Edhe atëherë, nëse ata do të më kërkojnë Mua që t'i fal, Unë do ta bëj këtë deri dhe në sekondën e fundit.

Kini kujdes nga ata që deklarojnë të jenë Unë. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse Unë do të vij vetëm në atë ditë.

Unë nuk do të eci në tokë si një njeri, sepse kjo nuk është lejuar nga Ati Im. Mos lejoni një njeri të tillë t'ju mashtrojë.


Mbretërimi Im është afër dhe le ta dinë të gjithë ata që nuk arrijnë të më pranojnë Mua, Ekzistencën Time, apo profecitë e përmbajtura në Librin e Atit Tim, se kjo nuk mund të ndalohet.

Satani dhe ata që e ndjekin atë nuk kanë asnjë fuqi mbi Mua. E vetmja fuqi që ka rëndësi është Fuqia e Hyjit që i do të gjithë fëmijët e Tij.

Përgatituni për Mbretërinë Time të Re dhe të jeni të gëzuar. Priteni ditën me gëzim sepse ajo do të jetë dita kur e gjithë vuajtja njerëzore do të marri fund.

Vetëm ata që i ndjekin Mësimet e Mia do të jetojnë në Parajsën Time të Re.

Dishepujt e Mi duhet të krijojnë një rreth lutjeje për të shpëtuar shpirtrat e atyre që nuk do të vijnë tek Unë madje dhe në ditën e fundit.

Ju lutem ta lusni Litaninë për Hirin e Imunitetit për ata që nuk e kanë forcën për ta ndihmuar vetveten.

Jezusi juaj 

Lutja Litani (2) Për Hirin e Imunitetit

O Ati Qiellor Më i Larti, 
Unë të dua Ty. 
Unë të nderoj Ty.
Zot, ki Mëshirë. 
Zot, na i fal mëkatet tona. 
Unë të adhuroj Ty. 
Unë të lavdëroj Ty.
Unë të falënderoj Ty për të gjitha Hiret e Tua të veçanta.
Unë të lutem Ty për Hirin e Imunitetit për të dashurit e mi 
(i emëroni të gjithë ata në një listë për shpëtimin e shpirtrave). 
Unë të ofroj Ty besnikërinë time në çdo kohë.
O Ati Më Qiellor, 
Krijuesi i të gjitha gjërave, 
Krijuesi i Universit, 
Krijuesi i njerëzimit,
Ti je burimi i të gjitha gjërave.
Ti je burimi i Dashurisë. 
Ti je Dashuria.
Unë të dua Ty. 
Unë të nderoj Ty dhe dorëzohem para Teje. 
Unë lyp Mëshirë për të gjithë shpirtrat që nuk të njohin Ty, që nuk të nderojnë Ty, që e refuzojnë Dorën Tënde të Mëshirës.
Unë e dhuroj veten tek Ti në mendje, trup dhe shpirt që Ti të mund t'i marrësh ata në Krahët e Tu, të mbrojtur nga i ligu.
Unë të kërkoj Ty ta hapësh Portën e Parajsës që të gjithë fëmijët e Tu të mund të bashkohen, më në fund, në Trashëgiminë që Ti ke krijuar për të gjithë ne.
Amen.

Wednesday 28 November 2012

Priftërinjtë e Mi të dashur dhe shërbëtorët e shenjtë, mos kini frikë nga Fjala Ime

E Premte, 23 Nëntor 2012, në 21:45

Bija Ime fort e dashur, persekutimi kundër profetëve dhe vizionarëve të Mi po intensifikohet tani ndërsa kundërshtimi ndaj këtyre mesazheve shtohet.

Unë ju them atyre prej jush, veçanërisht për priftërinjtë e Mi të dashur dhe shërbëtorët e shenjtë, të mos kini frikë nga Fjala Ime. Frika dhe pasiguria që po përjetoni nuk vjen nga Unë. Nëse nuk vjen nga Unë, atëherë ju duhet ta pyesni veten se prej nga vjen?

Fjala Ime e Shenjtë gjithmonë has rezistencë.

Gjatë kohës Sime në tokë, priftërinjtë e asaj kohe, Farisenjtë, bënin çfarë të mundeshin për të argumentuar me Mua. Ata përpiqeshin, në çdo lloj rasti, të më ngatërronin Mua, të më bënin pyetje, me qëllimin për të më bërë Mua të bija në kundërshtim me Fjalën e Hyjit, por ata dështuan.

Unë qëndroja i heshtur kur ata përpiqeshin të më bënin Mua t'iu përgjigjesha pyetjeve për të cilat ata e dinin se Unë nuk isha i përgatitur t’iu përgjigjesha.

Ju e shikoni se, megjithëse ata e praktikonin fenë e tyre; mbanin shumë ceremoni të komplikuara, visheshin me rroba të shtrenjta, atyre iu mungonte një gjë. Ata nuk kishin as edhe një grimcë përulësie, sepse ata, gabimisht besonin se, për shkak të rolit të tyre si shërbëtorë të shenjtë, ata ishin përmbi vëllezërit e tyre.

Ata e flisnin, e predikonin dhe e paraqisnin në vende të hapura, si profetë, Fjalën e Shenjtë të Atit Tim. Prapë ata nuk e kuptonin me të vërtetë premtimin e bërë nga Ati Im, dhe as mësimet që Ai iu dha atyre përmes profetëve. Ata nuk arrinin ta pranonin se koha për ardhjen e Mesisë së premtuar ishte duke ndodhur në kohën e tyre.

Ata besonin se kjo ngjarje do të ndodhte në të ardhmen.

Ata ndjeheshin të turbulluar nga përgjigjet e Mia, nga mësimet e Mia dhe nga jeta e thjeshtë që Unë bëja. Prapë, ata ndjeheshin të tërhequr ndaj Meje dhe vazhdonin të ktheheshin, herë pas here, për të më sfiduar Mua.

Pastaj ata ndjeheshin të kërcënuar për shkak të njohurive të Mia për çështjet shpirtërore, një fakt të cilin ata nuk mund ta mohonin.

Ata më torturonin Mua. Unë iu përgjigjesha pyetjeve të tyre, sipas Vullnetit Hyjnor të Atit Tim. Pastaj Unë qëndroja i heshtur kur ata e drejtonin gishtin kundër Meje të zemëruar.

Për gjithë njohuritë e shpallura të tyre mbi Fjalën e Hyjit, ata ranë në kurthin e përgatitur nga mashtruesi. Ata besonin se njohuritë e tyre ishin më të larta ndaj njohurive të Mia.

Hierarkia e kishës me nivele që ata kishin krijuar ishte si një monarki mbretërore. Mbreti që ata nderonin nuk ishte Hyji por mbretërit e tyre, të caktuar prej tyre. Shtresa e lartë kishte fare pak komunikim me shërbëtorët e ulët që drejtonin fiset e tyre. Ndërsa për njeriun e varfër e të përulët, ata kishin fare pak kohë për të.

Sa e fyenin ata Atin Tim. Sa më torturonin ata Mua. Ata kishin gjakun e shumë vetave në duart e tyre, dhe prapë mundoheshin, që në sytë e publikut, t'i mbanin ato të pastra.

Edukimi i tyre do të thoshte se ata besonin që vetëm ata mund t’i interpretonin Shkrimet e Shenjta me korrektësi. Fjala Ime u trajtua si Herezi.

E njëjta gjë është e vërtetë sot. Sa pak nga shërbëtorët e Mi të shenjtë janë të përgatitur për Ardhjen Time të Dytë. Njohja e tyre si Ministra të Shenjtë në Kishën Time mund të krijojë përçarje, të cilën Unë nuk e kam autorizuar.

Këta njerëz të ditur të teologjisë me shumë vite edukimi nuk arrijnë që t’i kuptojnë Mësimet e Mia; profecitë apo mënyrën se si Unë flas.

Ju që e vini në pyetje Fjalën Time apo përpiqeni të krijoni mospërputhje, duke e krahasuar atë me njohuritë tuaja të pasakta të Shkrimit të Shenjtë, ju duhet të ndaloni tani.

A nuk keni mësuar asgjë? A nuk e pranoni se koha është afër dhe se Unë jam duke ju përgatitur?

Armiqtë e këtij, Misionit Tim të Shenjtë për t'ju përgatitur për Ardhjen Time të Dytë, janë të shumtë.

Sulmet janë të ashpra. Çdo drejtim, çdo kthesë dhe çdo hap që Unë e ndërmarr, përmes këtyre mesazheve, has në pengesa.

Nëse nuk e pranoni Premtimin Tim për të ardhur përsëri, atëherë ju duhet t’i bëni vetes pyetjen. Cili është roli im në Emrin e Hyjit? A është thjesht të administroj Sakramentet e Shenjta? Jo ky nuk është i vetmi rol për të cilin ju keni qenë thirrur.

Kur ju i sulmoni Mesazhet e Mia ashtu si po e bëni, ju më bëni Mua të lotoj me dëshpërim dhe trishtim.

A nuk keni qenë paralajmëruar që të qëndroni në gatishmëri, sepse ju nuk e dini ditën apo orën se kur Unë do të kthehem? Është koha që ju ta zgjoni shpirtin tuaj, të lexoni Fjalët e përmbajtura në Librin e Atit Tim dhe pastaj të luteni që Unë t'ju bekoj me dhuratën e dijes.

Ju që më refuzoni Mua, ngaqë jeni të kujdesshëm dhe të shqetësuar se mos nuk jam Unë, Jezusi juaj, që po flet, atëherë Unë ju fal. Unë e kuptoj se sa e vështirë është, por me kalimin e kohës, ju do ta ndjeni Dashurinë Time t'ju pushtojë.

Për ju që refuzoni të më dëgjoni Mua, atëherë ju jeni fajtorë për mëkatin e krenarisë.

Për ata prej jush që publikisht e dënoni Fjalën Time, e copëtoni atë dhe deklaroni se Mesazhet e Mia vijnë nga i ligu, atëherë jeni të humbur për Mua. Kaq të larguar jeni ju, pavarësisht nga besimi juaj arrogant se njohuritë tuaja mbi çështjet shpirtërore nga librat, ju bëjnë më të denjë të flisni në Emrin Tim, atëherë ju duhet ta dini këtë.

Më sillni Mua një shpirt të thjeshtë, me një zemër të pastër, që më do Mua për shkak se kush Unë Jam dhe ata do të bashkohen me Mua në Parajsë.

Më sillni Mua një shpirt, të mbushur me krenari që e flet me zë të lartë Fjalën e Hyjit, dhe Unë do ta flak atë tutje.

Kini besim tek Unë me një zemër të përulët dhe Unë do të hedh Hiret e Mia mbi ju.


Më doni Mua pa kushte dhe ju do ta njihni Zërin Tim në këtë kohë. Ju jeni shpirtrat me fat. Por prapë, janë shpirtrat që e kanë larguar veten nga Unë, të cilët i dëshiroj dhe i kërkoj më së shumti.

O ejani tek Unë, shërbëtorët e Mi të shenjtë. Unë ju jap të Vërtetën sepse Unë dua që ju ta ripërtërini besnikërinë tuaj ndaj meje. Mosbindja ndaj Mësimeve të Mia dhe mosarritja për ta pranuar dobësinë tuaj krijon një hendek mes nesh.

Për ata shërbëtorë të shenjtë që kanë kryer mëkate të rënda të mishit, ju duhet të vini tek Unë që të mund t'ju mbaj. Pranojini mëkatet tuaja dhe Unë do t’i ripërtërij shpirtrat tuaj që ju të jeni të aftë të ndihmoni për shpëtimin e shpirtrave të tjerë përpara se Unë të vij përsëri.

Ju duhet të dëgjoni. Nëse ju keni dyshime, atëherë Unë e pranoj këtë. Megjithatë, nëse ju provoni t’i lëndoni profetët e Mi, ju do të vuani për këtë. Do të jetë shumë më mirë për ju të qëndroni të heshtur. Ju duhet të jeni të gatshëm të dëgjoni dhe ta përulni veten tuaj para Syve të Mi. Vetëm atëherë ju do të jeni të përshtatshëm për të përfaqësuar Trupin Tim mbi tokë.

Jezusi juaj 

Monday 26 November 2012

Hyji Atë: Unë ju ofroj të ardhmen më të përkryer

E Enjte, 22 Nëntor 2012, në 19:00

Bija Ime më e dashur, Drita e Dashurisë Sime bie përmbi tokën sot, me shpresën që zemrat e fëmijëve të Mi të trazohen.

Për ata që nuk më njohin Mua, dhe ka shumë që kanë frikë të më afrohen Mua, ju duhet ta dini se Unë dëshiroj t'ju marr në Mbretërinë e Birit Tim.

Unë Jam Hyji i Dashurisë dhe Hyji që ju ka falur Dhuratën e Shpëtimit.

Ju nuk duhet ta hidhni poshtë këtë Dhuratë, sepse ajo ju dhurua njerëzimit që ata të mund të bashkoheshin përsëri për të shijuar Parajsën, të cilën Unë e krijova për ata në fillim.

Kjo është koha për ditën e Zotit dhe ju, fëmijët e Mi, po përgatiteni për këtë ditë të madhe.

Koha për Ndërhyrjen Time Hyjnore, që ju të mund të shpëtoheni për të hyrë në portat e Mbretërisë së Birit Tim, ka për të ndodhur së shpejti.

Kur profecitë e parathëna në Librin Tim të Shenjtë të fillojnë të ndodhin, ju më në fund do ta pranoni të Vërtetën.

E Vërteta që Unë i kam premtuar njerëzimit për këto kohë, po ju jepet juve tani.

Përse, mund të pyesni ju, Unë dua që fëmijëve të Mi t'iu jepet e Vërteta e Fjalës Sime të Shenjtë përsëri?

Kjo është për arsyen se fare pak besojnë në ekzistencën Time në botë sot. Ata nuk i ndjekin më 10 Urdhërimet e Mia.

Arroganca ka zëvendësuar përulësinë mes fëmijëve të Mi, duke përfshirë edhe shumë shërbëtorë të shenjtë të cilët ishin caktuar për ta transmetuar të Vërtetën. Shumë vetë e shpërfillin të Vërtetën e Fjalës Sime dhe akoma më shumë vetëve kurrë nuk iu është mësuar kuptimi i ekzistencës së tyre mbi tokë.

Sa shumë shpirtra munden tani të shëlbohen për shkak të Dashurisë Sime, dhe Unë, për këtë qëllim, ju kam dhënë udhëzime, përmes Birit Tim të dashur, se çfarë pritet prej jush.

Përqafojeni të Vërtetën. Kujtojini ata që janë pranë jush për Dashurinë Time të Madhe për fëmijët e Mi.

Ashtu si çdo Baba i mirë, Unë do t'i paralajmëroj fëmijët e Mi për rreziqet që ata ndeshin. Unë kurrë nuk do t'i lejoj ata të ecin verbërisht drejt rrjetës së mashtrimit, që ka rënë përmbi njerëzimin, si një rrjetë peshkatari përmbi një grumbull peshqish që nuk dyshojnë.

Unë nuk do t'i lejoj ata të cilët përpiqen të ndalojnë që Fjala Ime e Shenjtë të dëgjohet për ta penguar Fjalën e Birit Tim. Unë as edhe nuk do të dështoj, në detyrën Time, për t’i paralajmëruar fëmijët e Mi për ndëshkimet që ata do të hasin, nëse vazhdojnë të më ofendojnë Mua prej trajtimit që iu bëjnë të tjerëve.

Unë Jam Ati juaj. Unë Jam përgjegjës për mbledhjen e fëmijëve të Mi së bashku përsëri dhe Unë do të përdor çdo gjë të nevojshme për të shpëtuar fëmijët e Mi nga e keqja.

Çdo taktikë, çdo hile do të përdoret nga Satani dhe ndjekësit e tij të përkushtuar për t'ju ndaluar ta dëgjoni të Vërtetën.

Këtë Unë solemnisht e premtoj. Ju do të merreni rrufeshëm në Krahët e Mi dhe në mbrojtjen e Mëshirës së Madhe të Birit Tim.

Beteja për shpirtrat ka filluar, edhe pse kjo mund të mos jetë e dukshme për shumë prej jush.

Me qëllim që ju të shijoni Parajsën Time të Re në tokë, ju duhet ta pranoni Dorën Time, ndërsa ajo shtrihet drejt jush. Mos kini frikë sepse Unë i mbuloj të gjithë ata që më nderojnë Mua, Atin e tyre të Përjetshëm dhe Birin Tim të Çmuar, me Vulën Time.

Dëgjojeni Thirrjen Time. Të jeni të fortë. Mbyllini veshët ndaj pëshpërimave të bishës pasi ai i përdor ata shpirtra, që janë të njollosur me mëkatin e krenarisë, për t'ju larguar nga Unë.

Unë ju ofroj të ardhmen më të përkryer. Ju nuk duhet ta refuzoni këtë Parajsë, sepse kjo është trashëgimia juaj. Sa prej jush do ta refuzonit një trashëgimi me pasuri të madhe në botë? Fare pak. Mos e bëni gabimin për t'ia kthyer shpinën kësaj Dhurate.

Kushdo që përpiqet t'ju ndalojë, ka nevojë për lutjet tuaja, sepse Unë i dua të gjithë fëmijët e Mi.

Unë, Ati juaj, do siguroj që plani Im i madh, për të lajmëruar Ardhjen e Dytë të Birit Tim, të mos vonohet.

Ejani tek Unë, përmes Birit Tim, dhe ju nuk do të keni nevojë për asgjë. Unë ju dua. Unë lotoj për shumë prej jush, tepër kokëfortë për të parë se kjo është, me të vërtetë, thirrja nga Qielli, e premtuar për t'ju përgatitur për Epokën e Re të Paqes.

Ati juaj i Dashur

Hyji Më i Larti

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2012/11/22/god-the-father-i-offer-you-the-most-perfect-future/

Sunday 25 November 2012

Njëra gjysëm nuk do të devijojë nga e Vërteta. Gjysma tjetër do ta shtrembërojë të Vërtetën

E Mërkurë, 21 Nëntor 2012, në 23:30

Bija Ime fort e dashur, për çdo Mesazh të ashpër që Unë iu jap të gjithë fëmijëve të Hyjit, gjithmonë kujtoje se Dashuria Ime është përherë e Mëshirshme.

Durimi Im është i gjithë-durueshëm dhe Unë do ta shpëtoj çdonjërin person që e kërkon Mëshirën Time, pavarësisht nga pesha e mëkateve të tyre.

Sa shumë Unë dëshiroj t’i çliroj të gjithë nga mbërthimi i mashtruesit, i cili e shtrëngon fort kapjen e tij mbi secilin nga shpirtrat që ai i ka joshur, saqë shumë vetë janë të pafuqishëm kundrejt forcës së tij.

Asnjë njeri të mos mbetet pa e kuptuar këtë. Kur ju e keni shitur shpirtin tuaj, vullnetarisht, tek Satani, ai nuk do t'ju lërë të shkoni të lirë. Vetëm Unë mund t'ju çliroj.

Kur këta shpirtra, të cilët janë të humbur për Mua për shkak të jetëve mëkatare që ata bëjnë, përpiqen për t’i ndryshuar udhët e tyre, edhe ata gjithashtu, do të luftojnë kundër bishës. Sepse kjo është një bishë e acaruar dhe e egërsuar.

Për shumë njerëz, madje edhe ata që janë të përkushtuar ndaj Meje, Jezusit të tyre, bisha do të bëhet si një gjemb në brinjë për ta herë pas here. Asgjë nuk do ta ngopë atë derisa ju të dorëzoheni ndaj tundimit të tij, i cili ndryshon nga personi në person.

Për shkak se secili prej jush është një mëkatar, dhe do të vazhdojë të jetë i tillë derisa ju të jeni pastruar prej mëkatit, pranojeni mëkatin si një fakt, por luftojeni atë.

Ju që më njihni Mua nga afër, ju e dini se ju mund të besoni në Mëshirën Time, gjithmonë.

Ju e dini rëndësinë e mbajtjes së komunikimit ditor me Mua. Kjo mund të jetë e thjeshtë sikur të jeni duke biseduar me Mua gjatë ditës suaj të punës. Kjo është një kohë e përkryer për të më ofruar Mua sakrifica të vogla.

Nëse dikush ju lëndon, ofrojeni këtë sprovë tek Unë, me qëllim që Unë të mund të shpëtoj shpirtra për shkak të saj.

Nëse jeni të shqetësuar rreth mundimeve që hasni, mbi të cilat nuk keni asnjë kontroll, ju duhet të më lejoni Mua që t'jua heq barrën.

Shumë njerëz punojnë orë të gjata dhe të vështira brenda dhe jashtë shtëpisë. Gjithçka që Unë ju kërkoj është të ktheheni tek Unë me mendimet tuaja kur keni nevojë për mbështetje dhe ndihmë, sepse Unë do t’i përgjigjem lutjes suaj.

Kurrë mos e bëni gabimin të mendoni se ju mund të komunikoni me Mua vetëm gjatë kohës suaj në Kishë, ose para dhe pas marrjes së Sakramenteve të Shenjta. Unë jam aty në çdo moment të ditës. Unë i përgjigjem çdo kërkese, nëse ajo është sipas Vullnetit Tim të Shenjtë.

Dishepujt e Mi të dashur, ju jeni të gjithë fëmijë të Hyjit. Unë ju bashkoj, komb me komb, që të mund të sjell paqe dhe bashkim në mes të kaosit, që do të vijë.

Më lejoni Mua t'ju sjell në Familjen Time të Shenjtë dhe ju do të forcoheni.

Pastaj ju do të ngriheni dhe do të vërshoni përpara, të ripërtërirë dhe me një urdhër të ri, për të udhëhequr ushtrinë Time, e cila akoma nuk është formuar në shumë vende.

Qëndroni besnikë ndaj udhëzimeve të Mia.

Ju lutem ta përhapni Vulën e Hyjit të Gjallë ngado. Ajo nuk duhet të shitet. Ajo duhet të jetë e disponueshme për të gjithë. Jepini kopje të gjithë atyre që kanë nevojë për t'u mbrojtur.


Ndarja mes ndjekësve besnikë, atyre që e pranojnë Librin e Atit Tim, Biblën Më të Shenjtë, dhe atyre që duan të ndryshojnë të Vërtetën, do të bëhet më e gjerë.

Njëra gjysëm nuk do të devijojë nga e Vërteta.

Gjysma tjetër do ta shtrembërojë të Vërtetën.

Ata do ta bëjnë këtë për t'iu përshtatur motiveve të tyre politike dhe personale, të cilat do të jenë të fshehura prapa një gjuhe të kuptueshme.

E Vërteta së shpejti do të deklarohet të jetë një gënjeshtër dhe faji do t'i jepet Hyjit.

Ata do të deklarojnë pa asnjë respekt se ligjet e zbatuara nga zëdhënësi Im i Shenjtë janë të vjetëruara dhe se nuk i përshtaten shoqërisë moderne.

Çdo argument dinak do të jetë në konflikt të drejtpërdrejtë me Ligjet e Hyjit, që do të rezultojë tek kjo.

Këta njerëz duan të fusin ligje, që e legalizojnë mëkatin. Ata nuk e duan Hyjin. Ata thonë se e duan, dhe shumë prej tyre që i reklamojnë të tilla ligje janë ateistë, por që nuk i zbulojnë besimet e tyre të vërteta.

Shumë prej planeve të tyre përfshijnë ndalimin e ligjeve të Krishtera.

Nga njëra anë, ata i tolerojnë ligjet, të cilat i lejojnë gratë t’i abortojnë fëmijët për shkak të zgjedhjeve të stilit të jetesës. Ata përdorin argumentin e zgjedhjes, por kjo zgjedhje ka të bëj me nevojat e nënës dhe jo të fëmijës.

Shumë gra do të torturohen pasi ta kenë shkatërruar jetën në këtë mënyrë. Shumë prej tyre do të ndjejnë një ndjesi humbjeje, sepse në zemrat e tyre ato do ta kuptojnë se jeta që shkatërruan ishte e krijuar prej Hyjit.

Çdo argument i fuqishëm dhe bindës do të bëhet për të sjellë legjislacionin e abortit. Çdo dredhi do të përdoret për të fituar mbështetje, e cila çon në atë që aborti t’iu paraqitet të gjithëve. Për këtë mëkat, Unë do t’i rrënoj vendet e tyre.

Mëkati i abortit i shkakton Atit Tim dhimbje të madhe dhe Ai nuk do të lejojë që kjo të vazhdojë.

Shtetet, të cilat vazhdimisht përpiqen ta bëjnë atë të mundshëm tek sa më shumë gra dhe që e reklamojnë atë të jetë një gjë e mirë, do të shfarosen dhe do të pësojnë një ndëshkim nga i cili nuk mund të ketë asnjë shërim.

Ata do të jenë fajtorë për mëkatin e vrasjes dhe do të jenë një nga grupet e para që do të vuajnë dhimbjen gjatë Paralajmërimit.

Hyji nuk do të lejoj që ju t’i prekni jetët që Ai krijoi.

Ndëshkimi i Tij do të dërgohet përmbi ju në formën e tërmeteve dhe shumë shtete do të vazhdojnë të marrin ndëshkim pas ndëshkimi deri në ditën e Zotit.

Aborti dhe vrasja do të jenë dy mëkatet për të cilat Ati Im do të dërgojë një ndëshkim të rëndë përmbi botë.

Mëkati, dishepujt e Mi, është diçka si një njollë, që e errëson shpirtin tuaj çdo ditë. Por kur ju jeni në gjendjen e hirit, mëkati zvogëlohet. Sa më shumë që ju merrni Sakramentet e Kungimit të Shenjtë dhe të Rrëfimit, aq më të mëdhaja hiret që ju merrni.

Për ju që e ndiqni Meshën ditore, hire shumë të veçanta ju jepen. Sepse ju, ndjekësit e Mi të devotshëm, do të kaloni përmes Portave të Parajsës Sime me shpejtësi.


Shkoni tani dhe kaloni pak më tepër kohë me Mua. Bisedoni me Mua. Unë e pëlqej bisedën e lehtë dhe ajo më sjell Mua më pranë jush. Unë ju pres. Unë e pres afrimitetin që e dëshiroj, në mënyrë që të mund t'ju sjell më pranë Meje.

Ju mund të ndërtoni një lidhje të mrekullueshme me Mua thjesht duke u bërë fillimisht një mik. Pastaj dashuria jonë do të shtohet deri në atë kohë kur zemra juaj të buçasë nga dashuria për Mua dhe po ashtu edhe Zemra Ime për ju.

Nuk është e komplikuar, që të filloni një nisje të re e të freskët, për t’u përgatitur për Mbretërinë Time. Filloni tani. Më thirrni Mua.

Nëse ju më doni Mua, shumë shpejt ju do të keni besim tek Unë dhe kjo do t'ju çojë drejt pastrimit të shpirtit tuaj. Ju do të jeni më të gëzuar, në paqe, dhe asgjë nga bota e jashtme nuk do të ketë ndonjë rëndësi, përveç dhimbjes së mëkatit, që ju do ta dëshmoni.

Unë jam këtu. Unë jam duke ju pritur. Unë dëshiroj që njerëzimi të jetë në gjendje që të arrijë të më njohë Mua ashtu si duhet.

Unë ju dua.

Jezusi juaj

Saturday 24 November 2012

Virgjëra Mari: Ju duhet të luteni që ata shpirtra të gjorë, të cilët vazhdojnë ta kryqëzojnë Birin tim, të largohen nga mëkati

E Mërkurë, 21 Nëntor 2012, në 18:45

Fëmija Im, të gjithë fëmijët e mi që e duan Birin tim duhet të bashkohen në lutje në këtë periudhë vështirësie në botë.

Ju duhet të luteni që ata shpirtra të gjorë, të cilët vazhdojnë ta kryqëzojnë Birin tim, të largohen nga mëkati dhe t'i përgjërohen Birit tim që t'i fali.

Koha është e shkurtër dhe vetëm ata në gjendjen e hirit të Zotit mund të hyjnë në Mbretërinë e Birit tim.

Kur më përpara, duheshin shumë vite lutjesh, sakrifice dhe devotshmërie ndaj meje, Nënës suaj të Bekuar; tani do të ketë vetëm pak kohë të mbetur për ju për të kërkuar shpengim.

Lutuni fort, të vegjëlit e mi, për ata që e fyejnë Birin tim dhe që e çnderojnë Atin Tim, Hyjin Më Të Lartin.

Sa shumë ia kanë kthyer shpinën Hyjit. I ligu ia ka arritur që t'i kthejë zemrat e tyre në gur.

Shumë pak vetë e nderojnë jetën, e cila iu dha fëmijëve të Hyjit. Jeta juaj është në Duart e Hyjit. Kushdo që interferon me Krijimin e Hyjit do të ndëshkohet.

Fëmija im, ti duhet t'i bësh thirrje të gjithë atyre që iu është dhënë Libri i së Vërtetës që të më luten mua, Nënës së Shpëtimit. Mua më është caktuar detyra për ta ndihmuar Birin tim në shpengimin e njerëzimit.

Më lejoni mua t'ju ndihmoj fëmijë që ta shikoni udhën drejt Birit tim me qartësi dhe dashuri në zemrat tuaja.

Unë do t'ju ndihmoj që të kapërceni çdo pengesë, që e bllokon udhëtimin tuaj drejt Mëshirës së Birit tim.

Ju lutem ta kujtoni se Biri im fal gjithçka. Ai i do të gjithë fëmijët e Hyjit, pavarësisht se sa ata e torturojnë Atë.

Gjithçka që ju duhet të bëni është të ktheheni tek Ai dhe të kërkoni Mëshirën e Tij për t'ju sjellë pranë Tij.

Lutuni, lutuni, lutuni për të gjithë ata që e kanë fyer Birin tim dhe që i kanë njollosur Kishat e Tij, sepse ata kanë nevojë për ndihmën tuaj.

Ata janë shpirtra të humbur dhe duhet të kthehen në Gjirin e Birit tim. Përndryshe kjo do ta thyente Zemrën e Tij.

Faleminderit që i përgjigjeni kësaj thirrjeje nga Qielli.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2012/11/21/virgin-mary-you-must-pray-that-those-poor-souls-who-continue-to-crucify-my-son-turn-away-from-sin/

Friday 23 November 2012

Ky grup i të dymbëdhjetëve, që përfaqësojnë shtete të fuqishme, është një fyerje ndaj ekzistencës së 12 apostujve të Mi

E Martë, 20 Nëntor 2012, në 23:50

Bija Ime fort e dashur, shumë fyerje janë duke u hedhur kundër Meje, Shpëtimtarit të njerëzimit, dhe ato janë të maskuara nën velin e mashtrimit.

Satani i ka infektuar të Krishterët, në veçanti, në të gjithë botën në këtë kohë. Ai e bën këtë në mënyrën më dinake. Ai i bind ata se duhet të tregojnë besnikëri ndaj vëllezërve dhe motrave të tyre duke i bërë ata të besojnë në gënjeshtra.

Njerëzit, prej natyrës së tyre, e kanë një anë përkujdesjeje të lindur prej një dashurie të natyrshme për të tjerët. Kjo është një dhuratë nga Hyji. Satani e përdor këtë emocion për t’i tërhequr njerëzit brenda një rrjete mashtrimi të cilën nuk arrijnë ta kontrollojë. Ai arrin që t'i bindë ata për të besuar në ligje që rezultojnë në mëkate të rënda kundër Hyjit.

Duke i mbështetur të tjerët në përpjekjet e tyre për të sjellë ligje, të cilat pranojnë dhe lejojnë vrasjen, luftën dhe blasfeminë kundër Hyjit, shumë vetë besojnë se ata janë duke bërë gjënë e duhur.

Kur ju besoni se mëkati është i pranueshëm dhe është i justifikuar, sepse është për të mirën e të tjerëve, atëherë ju keni rënë në një kurth të orkestruar me kujdes.

Nuk është rastësi që justifikimet për përçarjen në Kishat e Krishtera po shtohen. Nuk është rastësi që çdo justifikim për ta lejuar abortin po ju paraqitet në këtë kohë.

Çdo shtet është i lidhur dhe çdo thirrje publike për të futur abortin, për të pranuar luftën dhe për të sjellë ndryshime në Kishat e Krishtera po planifikohet nga një grup. Ky grup ka qenë duke i përgatitur këto ngjarje për shumë vite. Ata e dinë me saktësi se kush janë dhe çfarë po bëjnë. Ata janë shumë të fuqishëm dhe të rrezikshëm.

Ndaloni, vështroni dhe dëgjoni, sepse tashmë ju duhet ta pranoni se çfarë Unë ju them është në Emër të Hyjit. Të gjitha këto vepra të llahtarshme dhe të neveritshme, që ju paraqiten si ndryshime të arsyeshme dhe të përkujdesura në shoqërinë tuaj, kanë qenë planifikuar dhe koordinuar në një shkallë globale prej grupit të të dymbëdhjetëve.

Ky grup i të dymbëdhjetëve, që përfaqësojnë shtete të fuqishme, është një fyerje ndaj ekzistencës së 12 apostujve të Mi.

Ata do ta paraqesin dhe mbështesin antikrishtin në botë, ashtu si 12 apostujt e Mi më paraqitën Mua në publik gjatë kohës Sime në tokë.

Fuqia e tyre do të thotë se secili shtet i fuqishëm i mbështet të tjerët në sjelljen e ligjeve mëkatare për të siguruar që ato të pranohen.

Sa do të vuani ju, dishepujt e Mi të dashur, për shkak të pranimit tuaj ndaj të Vërtetës. E Vërteta do t’jua hapë sytë ndaj ligësisë përreth jush. Ju kurrë nuk duhet të keni frikë nga e Vërteta. Do të jetë vetëm atëherë kur ju ta pranoni atë, që ajo do të mund t'ju mbrojë nga këto ligje, vepra e akte djallëzore.

Dijeni se ato shtete që marrin pjesë në futjen e ligjeve djallëzore do të vuajnë më së tepërmi gjatë pastrimit përfundimtar.

Ata mund të besojnë se janë të pa-arritshëm, por ata do të kenë sukses vetëm për të arritur në një gjë. Ky do të jetë një ndëshkim, kaq i rëndë, saqë ata nuk do të jenë në gjendje të fshihen apo të mbulojnë fytyrat e tyre për ta shmangur atë. Para së gjithash, ata do të duhet të japin llogari tek Unë. Shumë do të pështyjnë, madje edhe atëherë, në Fytyrën Time. Dhe pastaj, ata do t’i bashkohen antikrishtit, bishës dhe të gjithë engjëjve të rënë në një përjetësi dhimbjeje.

Unë tani po ju paralajmëroj. Ju që përpiqeni të sillni abortin në shtetet tuaja; ju që njollosni Kishat e Mia të Krishtera dhe ju që nderoni bishën; ditët tuaja janë të pakta.

Për ju, nuk do të ketë asnjë të ardhme, as jetë të përjetshme, as hyrje në Mbretërinë Time.

Jezusi juaj 

Thursday 22 November 2012

Rrëmuja do të jetë e dukshme në çdo anë të tokës dhe vetëm një i verbër nuk do të arrijë t’i shikojë ndryshimet

E Hënë, 19 Nëntor 2012, në 09:00

Bija Ime fort e dashur, ka vetëm një rrugë drejt Jetës së Përjetshme dhe ajo është përmes Meje, Jezu Krishtit. Megjithatë, ka shumë udhë që të çojnë tek Unë.

Shumë vetë që e ndjekin të Vërtetën Time do ta kenë më të lehtë, sesa ata që e njohin të Vërtetën por që nuk e nderojnë Hyjin.

Ndjekësit e Mi, ju duhet ta kuptoni se për ata midis jush që e njihni të Vërtetën, por që rrini duarkryq dhe lejoni që Fjala e Hyjit të konsiderohet si një gënjeshtër, se ju keni një përgjegjësi ndaj Meje, Jezusit tuaj.

Kurrë mos i pranoni ligjet, të cilat nderojnë Satanin. Ju do ti dalloni, në zemrat tuaja, se për cilat ligje Unë e kam fjalën, kur ato të ekspozohen para jush. Sepse atëherë ato do t'ju shkaktojnë neveri ashtu siç më shkaktojnë neveri edhe Mua.

Le të dihet se beteja kundër Fjalës së Hyjit ka filluar. Mënyra se si kjo do të ndodhë, do të bëhet e qartë për ju.

Shumë ndryshime në Kishat e Mia në tokë; shumë sprova mes shërbëtorëve të Mi të shenjtë; grindjet mes shteteve; dhe konflikti në Izrael do të rriten të gjitha, në intensitet, të gjitha në të njëjtën kohë.

Rrëmuja do të jetë e dukshme në çdo anë të tokës dhe vetëm një i verbër nuk do të arrij t’i shikojë ndryshimet përreth jush. Secili prej jush do të preket në një farë mënyre, por dijeni këtë.

Unë ju kam premtuar se Unë do të jem me ju, duke ju drejtuar në çdo kthesë, duke e lehtësuar dhimbjen tuaj për çdo gur ku ju e hidhni këmbën në përpjekjet tuaja për paqe, dashuri dhe harmoni.

Qëndroni pranë Meje. Qëndroni pranë Zemrës Sime të Shenjtë dhe më lejoni Mua që t'ju mbaj të fortë.

Ecni përmes kësaj xhungle të dhimbjes dhe rrëmujës, me besim në zemrën tuaj dhe kini besim tek Unë, Jezusi juaj, dhe ju do të mbijetoni.

Kurrë mos e lejoni ndërgjegjen apo angazhimin tuaj ndaj të Vërtetës së Hyjit që të lëkunden, për asnjë njeri, pavarësisht se sa bindës ata mund të tingëllojnë. Pavarësisht se sa shumë, të ashtu quajtura ligje tolerante, ata t’ju detyrojnë për t’i pranuar forcërisht.

Ju do ta dini, në zemrat tuaja, ndryshimin midis të vërtetës dhe trillimit.

Jezusi juaj

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2012/11/19/turmoil-will-be-evident-in-every-corner-of-the-earth-and-only-a-blind-man-will-fail-to-see-the-changes/

Tuesday 20 November 2012

Unë kam një Mesazh, që më duhet ta jap për Popullin Amerikan

E Shtunë, 17 Nëntor 2012, në 19:00

Bija Ime fort e dashur, Unë kam një Mesazh, që më duhet ta jap për popullin Amerikan.

Ndjekësit e Mi fort të dashur, ju duhet t'i kushtoni vëmendje tani Fjalës Sime të Shenjtë dhe të dëgjoni.

Ju po përballeni me shumë persekutim për shkak të mëkateve të bashkëqytetarëve tuaj dhe të atyre që janë në kontroll të ligjeve tuaja mbi abortin. Ky mëkat tejet i madh, për të cilin ju jeni fajtorë më shumë se miliona herë, e ka prerë Zemrën Time sikurse një shpatë ta shporonte atë disa herë.

Mëkatet tuaja të imoralitetit dhe dashuria juaj për pasurinë materiale më fyen Mua thellësisht. Ju nuk keni asnjë besnikëri ndaj Meje në mënyrën siç pritet prej jush. Ata prej jush që janë larguar nga e Vërteta, duhet të më thërrasin Mua që Unë të mund t'jua hap sytë.

Unë i dua të gjithë fëmijët e Hyjit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por kam frikë se mëkati ka krijuar një hendek kaq të gjerë saqë shumë prej jush do të bien në një humnerë dëshpërimi, nëse nuk e pranoni Ekzistencën e Hyjit.

Është e rëndësishme që ju të luteni fort sepse fuqia e Satanit ka depërtuar në shumë prej ligjeve tuaja. Ligjet, shumë prej të cilave do të futen nga ata ateistë mes jush, do të jenë një neveri në Sytë e Atit Tim.

Sa Unë lotoj për shkak të mashtrimit që po ju paraqitet. Shërbëtorët e Mi të shenjtë mes jush do të shtypen si insekte nën këmbët e atyre udhëheqësve që më mohojnë Mua, Jezusin tuaj.

Kjo është një kohë kur lutja duhet të jetë qëllimi juaj ditor, që kombi tuaj të mund të shpëtohet dhe të përfshihet mes 12 kombeve të Mia në Parajsën e Re.

Këtu është një Lutje e Kryqëzatës (85) për të shpëtuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga dora e mashtruesit.

O Jezus i dashur, mbuloje kombin tonë me Mbrojtjen Tënde më të shtrenjtë. Na i fal mëkatet tona kundër Urdhërimeve të Hyjit. Ndihmoje popullin Amerikan të kthehet tek Hyji. Hape mendjen e tyre ndaj Udhës së Vërtetë të Zotit.

Hapi zemrat e tyre të ngurtësuara, që të mund ta mirëpresin Dorën Tënde të Mëshirës. Ndihmoje këtë komb të rezistojë kundrejt blasfemive, që mund të imponohen mbi ne për të na detyruar të mohojmë Praninë Tënde.

Ne të lutemi Ty, Jezus, të na shpëtosh, të na mbrosh nga të gjitha të këqijat dhe ta pushtosh popullin tonë në Zemrën Tënde të Shenjtë. Amen.


Shkoni, populli Im, dhe kurrë, të mos keni frikë ta tregoni dashurinë tuaj për Mua dhe kurrë të mos e mohoni Krishtërimin tuaj.

Jezusi juaj 

Një numër ngjarjesh lidhur me Kishat, që Më nderojnë Mua në botë, do të fillojnë të dalin në sipërfaqe

E Mërkurë, 14 Nëntor 2012, në 20:30

Partnerja Ime e dashur mistike, bija Ime fort e dashur, sprovat e tua të kanë dhënë një forcë të re dhe pasionin e duhur për t’i prekur zemrat e shumë njerëzve.

Kjo është një nga mënyrat me të cilën Unë do t’i prek shpirtrat e atyre që kanë nevojë për Hiret e Mia. Unë do ta bëj këtë përmes punës tënde për Mua, me qëllim që kthimi në besim të mund të përhapet shpejt.

Gjatë kësaj kohe një numër ngjarjesh në lidhje me Kishat, që Më nderojnë Mua, në botë do të fillojnë të dalin në sipërfaqe.

Përçarja në Kishën Time Katolike së shpejti do të bëhet publike.

Kur kjo të ndodhë, do të jetë nën zhurmën e duartrokitjeve për ata që e kanë shkëputur të Vërtetën e Mësimeve të Mia nga Urdhërimet e caktuara nga Ati Im.

Planifikimi dhe koordinimi i këtij projekti të madh ka marrë disa kohë, por së shpejti ata do ta njoftojnë ndarjen para mediave të botës.

Shumë vetë, duke bërtitur me zërat e tyre në kupë të qiellit paraqesin gënjeshtra, jo vetëm kundër ligjeve të krijuara prej Mësimeve të Mia. Ajo çfarë ata duan në të vërtetë është që të krijojnë një zot të ri. Kreu i ri i Kishës Sime do të promovohet sikurse në ndonjë zgjedhje të profilit të lartë të udhëheqësve politikë.

Ata do të bëjnë që ju të dëshironi të besoni se Fjalët e kohëve të vjetra janë mashtruese. Pastaj ata do t'ju thonë që të mos besoni në ato. Ata do t’i ndryshojnë metodat me të cilat i kanë jetuar Mësimet e Mia dhe do ta ndryshojnë mënyrën e nderimit ndaj Meje.

Ata tani do të shtyjnë mënjanë Ligjet e Mia dhe do të adhurojnë ligjet e bëra prej vetë atyre.

Ata do t’i ndryshojnë betimet e tyre solemne për ta justifikuar pjesëmarrjen e tyre në ndërtimin e një tempulli të ri – tempulli i ri i dedikuar për sundimin e profetit të rremë.

Pastaj ata nuk do të jenë më shërbëtorët e Mi, sepse ata do ta shkëmbejnë besnikërinë dhe do të nderojnë profetin e rremë.

Pastaj ata do të adhurojnë një zot të rremë, një koncept fare të ri, që do të lejojë për disa ligje të Hyjit të hiqen dhe të zëvendësohen me gjëra të turpshme para Syve të Mi.

Ky është paralajmërimi Im ndaj atyre priftërinjve midis jush që do të largohen nga Kisha Katolike.

Kur ju të ndaloni të besoni tek Unë plotësisht, kokat tuaja do të kthehen për të besuar në gënjeshtra. Kur ju keni besim në sundues mashtrues, ju do të bini në mëkat të tmerrshëm. Ju do të nderoni bishën, që do ta përdhosë Kishën Time duke e ngulur kurorën e gjembave mbi Kokën e Kishës Sime, Zëdhënësin Tim të Shenjtë të vërtetë, Papa Benediktin.

Ju do të vuani tmerrësisht kur t'i shërbeni bishës, sepse ju do të jeni duke ia larguar Hyjit fëmijët e Tij. Kthehuni tek rrënjët tuaja të vërteta. Mos lejoni që Kisha Ime të njolloset nga mëkatet e planifikuara prej njerëzve që duan të shkatërrojnë Krishtërimin dhe besime të tjera fetare, të cilat e nderojnë Atin Tim.

Ju, shërbëtorët e Mi të shenjë, që nuk i bindeni Urdhrit tuaj të Shenjtë, i shkëpusni zemrat tuaja nga Unë, ndërsa këta mashtrues do t’i vjedhin shpirtrat tuaj.

Mëkati më i madh që ju do të kryeni është të nderoni një zot të rremë. I veshur me xhevahire, ai do të jetë tërheqës, i mprehtë dhe në dukje me njohuri të mira mbi Mësimet e Librit të Atit Tim. Ju do të magjepseni prej tij. Ai do t'i shtrëmbëroj Mësimet e Mia që ato të kthehen në herezi.

Kjo fe, që është një alternativë ndaj të Vërtetës së Hyjit, është e pavlerë. Prapë ajo do të ketë një pamje të jashtme që duket joshëse, e dashur dhe e mrekullueshme, dhe e zbukuruar me ar të ri dhe gurë të çmuar, ajo do të paraqitet si feja e re e vetme – botërore mbi të gjithë altarët.

Atyre priftërinjve besnikë, Unë ju them këtë. Unë do t'ju bekoj me Hiret për ta kuptuar të Vërtetën gjatë gjithë kohës.

Idhuj të tillë, që ju paraqiten si e Vërteta, nuk janë veçse baltë. Ato janë bërë me objekte druri. Ato s’janë asgjë. Ato nuk kanë asnjë kuptim. Asnjë Hir i Zotit nuk do të jepet prej tyre. Hyji, Hyji i Vetëm dhe i Vërtetë, thjesht nuk do të jetë i pranishëm në kishat e tyre. Vetëm Hyji i Gjallë mund të jetë i pranishëm nëpër Kishat e Mia. Kur Hyji Atë ta dëshmojë këtë fyerje përfundimtare, Ai do t'i shpërngulë ata që i ringjallin këto praktika pagane. Pastaj Ai do t’iu kërkojë një shpjegim atyre që shkaktojnë përçarjen në Kishën e Tij të Shenjtë mbi tokë – po këta shërbëtorë të njëjtë që me arrogancë e shpërfillin Fjalën e Hyjit me kaq indiferencë.

Kur ata të përballen me Mua, gjatë Paralajmërimit, ata do ta kuptojnë se si e kanë lënduar Atin Tim. Asnjë njeri apo shërbëtor i shenjtë nuk e ka kontrollin sepse është vetëm një Zotëri. Vetëm një Hyj.

Ata po fusin një zot të krijuar nga njeriu. Ai nuk ekziston, dhe prapë ata do ta vjedhin grigjën Time prej Meje. Atyre do t'iu jepet çdo hir dhe do t’iu tregohet shumë durim. Nëse nuk pendohen, ata do të shkatërrohen.

Secili prej jush do të paguhet për çdo shpirt që ju e keni humbur për Mua.

Jezusi juaj 

Monday 19 November 2012

Kurorëzimi me Gjemba gjatë Kryqëzimit Tim është simbolik

E Martë, 13 Nëntor 2012, në 17:00

Bija Ime fort e dashur, kurorëzimi me gjemba gjatë Kryqëzimit Tim është simbolik për kohët e mbarimit.

Ngaqë Kisha është Trupi Im në tokë, po ashtu edhe ajo do të kurorëzohet me gjembat e fshikullimit ashtu siç ndodhi gjatë udhëtimit Tim për në Kalvar. Kurora e Gjembave simbolizon Kreun e Kishës Sime të Shenjtë në tokë. Papa Benedikti do të vuajë shumë pasi ai do të persekutohet sepse do të flasë të Vërtetën.

Ai do të shtypet, si Kreu i Kishës Sime, dhe aspak mëshirë nuk do të tregohet ndaj tij. Kundërshtimi do të shtohet me shpejtësi kur ai do të deklarohet të mos jetë më i përshtatshëm.

Ata që do të pohojnë të jenë më modernë në përqasjen e tyre ndaj metodave apostolike do ta godasin atë dhe do t’ia përqeshin fjalët e tij. Pastaj Kreu i Kishës Sime do të zëvendësohet nga Koka e Gjarprit.

Fshikullimin që Unë e durova gjatë Kryqëzimit Tim tani do të rikthehet në Kishën Time Katolike. Gjarpri po lëviz shpejt tani, sepse ai do të përpiqet që ta gllabërojë Trupin Tim - Kishën Time në tokë. Pastaj të gjitha Kishat e Krishtera do të gëlltiten dhe do të detyrohen që të nderojnë profetin e rremë si dora e djathtë e bishës.

Ndërsa shumë prej jush mund të jenë të frikësuar, mbajeni mend se lutjet tuaja po i vonojnë këto gjëra, dhe në shumë raste po i dobësojnë të tilla rrethana.

Lutjet, dhe mjaft prej tyre, do ta vonojnë dhe dobësojnë punën e të ligut mbi tokë.

Ajo është kundërvepruesja ndaj persekutimit të planifikuar prej grupit djallëzor të qeverisur nga Satani. Me kthim në besim dhe me lutjet tuaja, dishepujt e Mi, shumë mund të përmbyset.

Lutja mund ta shkatërrojë këtë ligësi.

Lutja mund ta kthejë dhe do ta kthejë njerëzimin në besim. Pastaj, nëse mjaft shpirtra më ndjekin Mua, gjithçka do të jetë e lehtë. Pastaj kalimi për në Parajsën Time të Re do të jetë më i lehtë.


Jezusi juaj 

Sunday 18 November 2012

Roman Katolikët, do të duhet të mbajnë Mesha nëpër streha ose Kisha sigurie

E Diel, 11 Nëntor 2012, në 22:00

Bija Ime fort e dashur, ju duhet të mblidheni së bashku dhe të kërkoni ata shpirtra që janë të paditur ndaj të Vërtetës.

Shtrijini krahët tuaj. Tregojuni atyre që ta dëgjojnë të Vërtetën. Jeta dhe shpirti i tyre mund të humbasin, nëse ju nuk i ndihmoni ata të vijnë tek Unë.

Kryqëzata, Misioni i Kishës së mbetur mbi tokë, do të jetë po aq sfiduese sa ato në Mesjetë. Ajo nuk do të përfshijë luftëra fizike, kur një ushtri bën një betejë në një luftë të zakonshme.

Kjo luftë do të jetë një luftë shpirtërore, megjithëse disa luftëra do të bëhen shkas, që miliona grupe lutjesh të ngrihen për ta dobësuar fuqinë e antikrishtit.

Këto lutje janë shkruar në Qiell dhe premtojnë Hire të jashtëzakonshme.


Ato kanë vetëm një qëllim dhe ai është për të shpëtuar shpirtrat e gjithsecilit; secilin fëmijë, secilin besim, secilin seks, secilin emërtim fetar dhe ateistët. Kjo është dëshira Ime më e madhe.

Ju, dishepujt e Mi, jeni nën drejtimin Tim. Hiret që Unë hedh përmbi ju janë tashmë duke dhënë fryt. Së shpejti fuqitë që Unë do t’i jap, përmes Hireve të Lutjeve të Kryqëzatës, do të tërheqin me mijëra shpirtra të rinj.

Ju mund të mendoni se si një grup i vogël lutjesh mund të arrijë të tilla konvertime? Përgjigja është e thjeshtë. Është ngaqë ju jeni të mbrojtur nga Ati Im, dhe të drejtuar direkt nga Unë, që ju do të keni sukses. Ju nuk mund të dështoni. Në një kohë që ju do të përjetoni shumë shpërqendrime dhe debate, si dhe luftë të brendshme shpirtërore, që duhet të pritet në këtë punë, Unë do të jem krah jush gjithmonë.

Mbajeni mend se ne tani po përgatitemi për rënien e shërbëtorëve të Mi të shenjtë, që do të jetë si rezultat i përçarjes në vijim, e cila do të shpërthejë në Kishat e Krishtera.

Prandaj, ndërsa ushtria e mbetur do të jetë e udhëhequr nga priftërinj dhe klerikë të tjerë të Krishterë, shumë vetë do të jenë shërbëtorë laikë, pasi kjo do të jetë një kohë ku do të ketë një mungesë të priftërinjve.

Ju, dishepujt e Mi, do të duhet të grumbulloni dhe të ruani Hoste për Kungim, sepse ato do të bëhen të vështira për t’u gjetur. Ata midis jush, që janë Roman Katolikë, do të duhet të mbajnë Mesha nëpër streha ose Kisha sigurie.

Një mision, i ngjashëm me persekutimin Nazist Gjerman ku Hebrenjtë ishin të përndjekur, do të krijohet për të çrrënjosur të ashtuquajturit tradhtarë të Kishës së Re Botërore, për të cilën do t'ju thuhet se është për të gjitha fetë.

Ju do të akuzoheni për njollosjen e Meshës, dhe të formës së tyre të re të prezantimit të Meshës, ku Unë nuk do të jem i pranishëm në Eukaristinë e Shenjtë, sepse kjo do të jetë një neveri në Sytë e Atit Tim.

Trupi dhe Gjaku Im do të jenë të pranishëm në Meshat e mbajtura në ato qendra dhe streha ku ju t’i qëndroni besnikë Transubstancimit për ta bërë Sakramentin e Sakrificës së Shenjtë të Meshës që të jetë i vërtetë dhe i pranuar nga Ati Im.

Unë do të vazhdoj t'ju udhëzoj ndërsa ju vazhdoni të formoni Grupet e Lutjes ‘Jezusi për Njerëzimin’ nëpër botë.

Shumë janë tashmë duke u formuar çdo ditë. Unë i falënderoj ata që i kanë ndjekur udhëzimet e Mia dhe që tregojnë bindje.

Qëndroni në paqe. Ju duhet të keni më shumë besim. Lëreni frikën mënjanë sepse ajo nuk vjen nga Unë. Ne tani po rritemi dhe po përhapemi në çdo skaj të tokës. Së shpejti të gjithë do të ndjekin dhe kur kjo të ndodhë, lutjet do ta ndryshojnë botën përmes kthimit në besim.

Unë ju dua të gjithë. Unë jam mirënjohës dhe i prekur që ju menjëherë m’u përgjigjët Mua përmes këtij Misioni të rëndësishëm, më i madhi i orkestruar ndonjëherë për t'i sjellë të gjithë mëkatarët në shtëpi tek Ati dhe të sigurtë nga ndikimi dhe tundimet e bishës.

Jezusi juaj 

Thursday 15 November 2012

Unë solemnisht ju premtoj se kalimi do të jetë i shpejtë

E Diel, 11 Nëntor 2012, në 18:00

Bija Ime fort e dashur, është gjithmonë e rëndësishme të kujtosh se kur ti vuan, nuk është vetëm dhimbja jote, që ti e ndjen. Është dhimbja Ime që ti duron. Dhimbja për të cilën Unë flas, nuk është ajo që Unë durova gjatë Kryqëzimit Tim, por ajo me të cilën Unë përballem sot ndërsa e vështroj dhe e ndjej dhimbjen e njerëzimit.

Njerëzit po vuajnë në botë për shkak të errësirës së tyre të shpirtit. Madje edhe ata që bëjnë jetë të thjeshtë dhe që përpiqen t'i ndjekin Mësimet e Mia po vuajnë. Ata mund të ndjehen të dërrmuar ndërsa përpiqen për ta dashur njëri-tjetrin. Ata gjithashtu vuajnë për shkak të dyshimeve, që ata i përjetojnë në besimin e tyre.

Sa shumë njerëz nuk e kuptojnë kuptimin e jetës së përjetshme apo faktin se jeta nuk mbaron, kur një person vdes mbi këtë tokë. Prandaj dhe kaq shumë njerëz nuk përgatiten për jetën tjetër.

Shumë njerëz në të kaluarën nuk u përgatitën mjaftueshëm dhe janë ose në Ferr ose në Purgator.

Këtij brezi po i jepet një Dhuratë, prej të cilit asnjë brez tjetër nuk ka përfituar. Shumë njerëz thjesht do ta bëjnë kalimin nga kjo jetë në çast, pa iu dashur ta përjetojnë vdekjen, ashtu si ju e njihni.

Ardhja Ime e Dytë do ta sjellë me vete këtë Dhuratë të jashtëzakonshme. Prandaj mos kini frikë. Gëzoni, sepse Unë vij tek ju për t’ju sjellë një të ardhme të begatshme.

Mendojeni kështu. Në një kohë që ju do të duroni disa vështirësi, dhe do t'ju duhet të dëshmoni mënyrën me të cilën Ekzistenca Ime do të mohohet, kjo nuk do të zgjasë shumë.

Unë e kuptoj se shumë prej jush shqetësohen, por Unë solemnisht ju premtoj se kalimi do të jetë i shpejtë. Pastaj, kur ju ta shikoni Jerusalemin e Ri ndërsa ulet mbi Tokën e Re, Parajsën e Re, ju do të mbusheni me gëzim të pamasë.

Nuk ka fjalë që mund ta përshkruajë këtë Krijim të bukur. Zemra Ime buçet nga Dashuria kur Unë mendoj se si ju dhe të dashurit tuaj do të reagoni të mrekulluar. Kjo do të jetë kur misteri i besëlidhjes përfundimtare do të bëhet i qartë për ju.

Qartësia e Premtimit Tim për të ardhur përsëri me të vërtetë do të kuptohet më në fund.

Bota do të bëhet një familje e shenjtë dhe do të jetojë një ekzistencë në përputhje, dhe në bashkim, me Vullnetin Hyjnor të Atit Tim.

Kjo ka për të qenë një kohë e ri-bashkimit, ku ringjallja e parë e të vdekurve do të ndodhë. Ata që kanë qenë pastruar në këtë tokë, përmes pastrimit, do t’i bashkohen atyre që gjithashtu kanë qenë pastruar në Purgator për të jetuar në Parajsën e Re.

Shumë do të ndryshojë por të gjithë ata që më ndjekin Mua dhe bashkohen me Mua në Epokën Time të Re të Paqes, mbi të cilën Unë do të mbretëroj përmes drejtimit Tim shpirtëror, do të gjejnë paqe në shpirt.

Më në fund vuajtja e përjetuar, nën sundimin e Satanit mbi këtë tokë, nuk do të jetë më.

Çdo dhimbje, çdo vuajtje, çdo lutje, çdo përpjekje e duruar nga ju për të mbledhur shpirtrat që lëngojnë prapa dhe që shkelmojnë dhe luftojnë gjatë gjithë kohës, do t'ia ketë vlejtur.

Parajsa e Re është gati. Gjithçka që ju duhet të bëni është që t’i përgatisni shpirtrat tuaj dhe të ecni drejt portave. Atyre prej jush, që e shpengojnë veten, në Sytë e Mi, do t'iu jepen çelësat për t’i hapur portat.

Ngulmoni gjatë këtij mundimi që po vjen sepse është diçka, që duhet të ndodhë ashtu siç ka qenë parathënë në Librin e Atit Tim.

Lutjet tuaja do të dobësojnë shumë prej tij dhe Ati Im do të ndërhyjë në çdo fazë të mundshme për të ndaluar që veprat djallëzore të kryhen mbi fëmijët e Tij të çmuar.

Jezusi juaj 

Wednesday 14 November 2012

Vaksinimi Global: Një prej formave më të liga të gjenocidit të dëshmuar ndonjëherë që nga vdekjet e Hebrenjve nën Hitlerin

E Shtunë, 10 Nëntor 2012, në 23:45

Bija Ime fort e dashur, sa shumë mund të të tronditë e Vërteta. Edhe pse ti e pranon Fjalën Time të Shenjtë, është vetëm atëherë kur profecitë që Unë të zbuloj ty të ndodhin, që ti e kupton seriozitetin e këtij Misioni për të shpëtuar njerëzimin.

Futja e një vaksine globale, që ka për qëllim foshnjat dhe fëmijët e vegjël, do të jetë një prej formave më të liga të gjenocidit të dëshmuar ndonjëherë që nga vdekjet e Hebrenjve nën Hitlerin.

Ky plan djallëzor do të mundësohet, sepse shumë prej qeverive tuaja i kanë detyruar njerëzit t’i pranojnë ndryshimet në ligjet e tyre duke ua dhënë qeverive të tyre pushtetin për t’i zbatuar ligjet kundër fëmijëve tuaj të pafajshëm.

Dijeni se e vetmja gjë që e ka ndaluar Atin Tim për t’i sjellë fundin kësaj bote, është për shkak të dashurisë së atyre shërbëtorëve besnikë mes jush.

Ati Im, prej Dashurisë së Tij për çdo fëmijë dhe çdo Krijesë të Tijën, e ka mbajtur Dorën e Tij. Tani ka ardhur koha që Ai përfundimisht t'i japë fund kohëve, në mënyrë që bota që Ai e krijoi prej Dashurisë dhe sipas Vullnetit të Tij Hyjnor të mund të vazhdojë në paqe.

Ai tani do t’i shkatërrojë ata që e kryejnë këtë ligësi përmbi fëmijët e Tij. Ai nuk do ta durojë më këtë ligësi dhe tani Dora e Tij do të bjerë në ndëshkim.

Zemërimi i Tij tani do të manifestohet në një botë, e cila do të trembet nga madhësia e ndëshkimit, që do të bjerë mbi tokë.

Ata midis jush, që janë përgjegjës për shkaktimin e një vuajtjeje të tmerrshme mbi bashkëqytetarët tuaj, ta dinë këtë.

Ju do të goditeni përfundimisht me fshikullimin e sëmundjes dhe pastaj ju, si dhe ata që i bëjnë nderime grupit mbarë botëror, do të fshiheni nga faqja e dheut përpara se Beteja e Armagedon-it të fillojë.

Ju nuk do të toleroheni nga Ati Im dhe Ai nuk do të lejojë që ju të infektoni më fëmijët e Tij. Mjerë ju dhe ata mes jush që e zemërojnë Atë në këtë kohë.

Koha për Atin Tim që t'ju tregojë se Fuqia e kujt do të jetë gjithmonë e qëndrueshme, tani do t'ju vërtetohet. Teoritë tuaja mbi krijimin tuaj, të cilat janë me të meta, do t'ju tregohen për çfarë ato janë, më në fund. E Vërteta, ashtu siç ju është premtuar në Librin e së Vërtetës, të parathënë profetit Daniel, do të tregohet më në fund.

Sa shumë njerëz janë të paditur ndaj të Vërtetës së Hyjit. Shumë shpirtra mirëdashës nuk kërkojnë asgjë tjetër në jetën e tyre përveç se kënaqësive. Shumë vetë e harxhojnë kot kohën që iu është dhënë në jetën e tyre në tokë, pasi ata nuk e dinë të Vërtetën e Ekzistencës së Hyjit.

Tani e Vërteta është duke u paraqitur. Koha për ta kuptuar ka ardhur.

Ati Im do të alarmojë botën përfundimisht ndaj të Vërtetës. Ata që e shpërfillin të Vërtetën do t'ia mohojnë vetes hyrjen për në Mbretërinë Time të Re në tokë.

Në vend që të bëjnë një jetë të përjetshme të lavdishme, të mbushur me mrekulli, gëzim, dashuri dhe prosperitet, ata do të flaken tutje për t’u kalbur në thellësitë e Ferrit.

Unë i bëj thirrje të gjithë fëmijëve të Hyjit që t'i kushtojnë vëmendje këtij paralajmërimi.

Mund të jetë i ashpër. Për ata që thonë: “kjo nuk vjen nga Hyji, sepse Ai është i Mëshirshëm”, mbajeni mënd këtë.

Koha ka ardhur për të ndarë krundet nga drithi. Ajo ditë është shumë afër. Cilado zgjedhje të jetë bërë nga njeriu, do të jetë zgjedhja përfundimtare.

Vullneti i lirë gjithmonë do të nderohet nga Ati Im deri në ditën e fundit. Ditën e Gjykimit.

Jezusi juaj 

Tuesday 13 November 2012

Ky vaksinim do të jetë një helm dhe do të paraqitet nën një plan global të kujdesit shëndetësor

E Premte, 9 Nëntor 2012, në 21:00

Bija Ime fort e dashur, në vetëm dy vjet, miliona shpirtra tashmë janë kthyer në besim dhe kanë shpëtuar për shkak të këtij Misioni. Vetëm vuajtjet tuaja, kanë shpëtuar dhjetë milion shpirtra, ashtu si Unë të premtova. Prandaj ndërsa trazirat e botës mund të duken se po shtohen, shumë shpirtra po shpëtohen përmes lutjeve tuaja.

Vuajtja në Emrin Tim përkeqësohet gjithnjë dhe bëhet kaq e dhimbshme saqë është e vështirë për t’u duruar. Ajo është në kulmin e intensitetit kur Satani është i zemëruar. Zemërimi i tij në këtë kohë po shtohet dhe prandaj edhe sulmet e tij mbi ju janë kaq tronditëse. Ai dhe djajtë e tij po të rrethojnë, por nuk mund të të lëndojnë fizikisht, sepse Dora e Atit Tim po të mbron. Kjo nuk e dobëson fshikullimin që ti po e duron në këtë kohë, në përvjetorin e dytë të këtij Misioni. Por dije këtë.

Vuajtja maksimale durohet kur një Mision, apo puna e një shpirti viktimë po ecën me sukses. Sa më shumë shpirtra të jenë shpëtuar, aq më i dhunshëm bëhet sulmi i të ligut. Veprimet e tij sa vjen e bëhen më të dukshme në botë. Ai, që bën të pamundurën për të fshehur ekzistencën e tij, po mundohet të futet në shpirtrat e atyre njerëzve të mjerë që e lënë veten të ekspozuar ndaj tij, për shkak të epsheve të tyre për kënaqësitë e botës dhe dashurisë për pushtet.

Forca e satanit qëndron në aftësinë e tij për ta mashtruar njerëzimin që të besojë se ai është vetëm një simbol i përdorur nga të Krishterët për të shpjeguar ndryshimin midis të mirës dhe të keqes.

Satani e njeh rrezikun e ekspozimit të pranisë së tij. Nëse ai e bën këtë, atëherë më shumë njerëz do ta pranonin se Hyji ekziston.

Ai nuk dëshiron ta bëjë këtë, kështu që ai e krijon dijeninë mbi ekzistencën e tij midis atyre që i bëjnë nderime atij. Këta njerëz, që e pranojnë ekzistencën e Satanit, e adhurojnë atë ashtu sikurse njerëzit mbajnë Meshat në Kishat Katolike apo kryejnë shërbesat nëpër kisha për ta lavdëruar Hyjin.

Sa shumë shpirtra kanë qenë vjedhur. Hyji, Ati Im i Përjetshëm, ka për qëllim që t'i rifitojë ata përsëri përmes Paralajmërimit të Tij dhe ndëshkimeve, të cilat do të bien mbi ata, kur të mblidhen për ta nderuar bishën.

Ati Im do t'i ekspozojë ndjekësit e Satanit, të cilët i njollosin Kishat e Tij.

Ata janë shënjestra për ndëshkimet e Tij dhe, nëse ata nuk ndalojnë çfarë po bëjnë, sipas zgjedhjes së tyre të lirë, ata do të goditen nga Dora e Hyjit.

Ngritja e këtyre grupeve Satanike që e paraqesin veten në botë, përmes organizatave të biznesit dhe të shoqatave, është jashtë kontrollit.

Ata janë kudo; duke thurur intriga, duke mbajtur tubime, duke komplotuar dhe duke krijuar plane djallëzore për të shkatërruar miliona njerëz të pafajshëm.

Ata do të fusin një formë gjenocidi, përmes vaksinimeve të detyrueshme, kundër fëmijëve tuaj me apo pa lejen tuaj.

Ky vaksinim do të jetë një helm dhe do të paraqitet nën një plan global të kujdesit shëndetësor.

Planet e tyre tani janë konkretizuar dhe tashmë kanë filluar t'i vënë në veprim ato. Disa prej planeve të tyre në një vend të Evropës u ndaluan nga Ati Im prej lutjeve të shpirtrave viktimë.

Shikoni para dhe prapa jush. Shikojini me kujdes ligjet e reja në dukje si të pafajshme të futura në vendet tuaja, të krijuara për t'ju bërë të ndjeheni sikur ato janë për të përmirësuar jetën tuaj. Shumë prej tyre janë thjesht për t'ju nënshtruar ju, duke ju bërë që t’i hiqni tutje të drejtat tuaja, nën ato që duken të jenë ligje demokratike.

Demokracitë do të zëvendësohen me diktatura, megjithatë ato nuk do t’i paraqiten shteteve si të tilla. Kur miliona vetë t’i kenë dorëzuar të gjitha të drejtat e tyre, në emër të ligjeve të reja tolerante, do të jetë tepër vonë. Ju do të bëheni të burgosur.

Udhëheqësit kryesorë në botë po punojnë së bashku për t’i realizuar planet e tyre të reja. Ata janë pjesë e elitës, qëllimi i së cilës është lakmia, pasuria, kontrolli dhe pushteti. Ata nuk e pranojnë Fuqinë e Hyjit. Ata nuk besojnë se Vdekja Ime në Kryq ishte për t'i shpëtuar ata nga flakët e Ferrit.

Unë duhet t'i bëj ata të shikojnë se sa gabim e kanë. Koha ka ardhur për Mua që t'ua vërtetoj atyre Mëshirën Time, Dashurinë Time për ata.

Ju lutem të recitoni këtë Lutje të Kryqëzatës (84) për të ndriçuar shpirtrat e elitës që sundon botën.

O Jezus i dashur, unë të lutem Ty t’i ndriçosh shpirtrat e elitës që sundon botën. Tregoju atyre provën e Mëshirës Tënde.

Ndihmoji ata të bëhen me zemër të hapur dhe të tregojnë përulësi të vërtetë, në nder të Sakrificës Tënde të madhe përmes vdekjes Tënde në Kryq, kur Ti vdiqe për mëkatet e tyre.

Ndihmoji ata të kuptojnë qartësisht se Kush është Bërësi i tyre i Vërtetë, se Kush është Krijuesi i tyre, dhe mbushi ata me Hiret për të parë të Vërtetën.

Të lutem ndaloji planet e tyre për të lënduar miliona njerëz përmes vaksinimeve, mungesës së ushqimit, adoptimeve të detyruara të fëmijëve të pafajshëm dhe ndarjes së familjeve.

Shëroji ata. Mbuloji ata me Dritën Tënde dhe merri në Gjirin e Zemrës Tënde, për t'i shpëtuar nga kurthet e të ligut. Amen.

Jezusi juaj 

Monday 12 November 2012

Unë kam nevojë për ndihmën tuaj. Ashtu si kisha nevojë për apostujt dhe dishepujt e Mi kur Unë ecja në tokë

E Enjte, 8 Nëntor 2012, në 15:50

Bija Ime fort e dashur, dishepujt e Mi, shërbëtorët e shenjtë dhe pjesëtarët e klerit tani po mblidhen në mbarë botën në përgjigje të kësaj thirrjeje nga Qielli.

Unë, Jezu Krishti i tyre i dashur, jam i pranishëm në zemrat e tyre me hiret e Mia të veçanta.

Ata e dallojnë këtë thirrje Hyjnore, sepse Shpirti i Shenjtë i ka mbuluar ata me dijen se jam, me të vërtetë Unë, Jezu Krishti, Biri i Njeriut, i Cili po komunikon me ata.

Ju, kongregacioni Im i dashur dhe i shtrenjtë, jeni të ndërthurur me Zemrën Time të Shenjtë në këtë kohë.

Unë po ju drejtoj përgjatë udhës ku ju të mund t’ua komunikoni të Vërtetën shpirtrave të humbur që kanë nevojë për Mëshirën Time të madhe.

Dhurata Ime për ju është kjo. Unë do t'ua prek zemrat në një mënyrë që ju do ta kuptoni menjëherë se ky është Frymëzim Hyjnor.

A nuk e dini se sa shumë Unë ju dua? Se sa shumë jeni të mbrojtur nën Fuqinë e Shpëtimtarit tuaj Hyjnor, që i ka premtuar botës shpëtimin?

Ardhja Ime e Dytë është afër dhe Unë dëshiroj t’i shpëtoj të gjithë mëkatarët, pa marrë parasysh se sa të nxirë janë shpirtrat e tyre. Mbajeni mend se do të jetë në sajë të angazhimit tuaj për të më lejuar Mua që t'ju drejtoj, që këta shpirtra të mjerë të mund të shkëputen nga mbërthimi i të ligut.

Mos hezitoni për t'iu përgjigjur thirrjes Sime, por dijeni se ju duhet të jeni të kujdesshëm se si e bëni këtë. Unë kam nevojë ta ndërtoj ushtrinë Time në një mënyrë të tillë që ata të mund të mblidhen privatisht, për t’u bashkuar si një, që ata të mund t’i paraqesin lutjet e tyre para Meje.

Ju duhet të veproni me shpejtësi dhe ata shpirtra, kur të recitojnë Lutjet e Mia të Kryqëzatës, do të tërhiqen drejt jush.

Unë kam nevojë për ndihmën tuaj. Ashtu siç kisha nevojë për apostujt dhe dishepujt e Mi kur Unë ecja në tokë.

Ejani tani. Mos kini frikë. Mos i dëgjoni ata që ju sfidojnë, që do t’ju tallin apo që do të hedhin shpifje mbi Fjalën Time të Shenjtë. Koha juaj për të më shërbyer Mua ka ardhur. Ngrihuni me kurajo dhe më ndiqni Mua. Unë do t'ju mbush me dashuri dhe gëzim në zemrat tuaja. Së shpejti ju nuk do të keni asnjë dyshim se kush po j’ua bën këtë kërkesë.

Unë ju falënderoj që ju përgjigjët thirrjes Sime. Unë ju bekoj dhe ju udhëzoj në çdo kohë.

Jezusi juaj 

Sunday 11 November 2012

Shumë prej njerëzimit do të jetë pastruar dhe atëherë do të jenë gati për Epokën e shumëpritur të Paqes

E Mërkurë, 7 Nëntor 2012, në 21:28

Bija Ime fort e dashur, e gjithë bota do t’i ndjejë ndryshimet, pasi çdo vend do të përjetojë një qetësi dhe një gjendje pritjeje, dhe prapë shumë vetë nuk do ta kuptojnë se përse ndodh kjo.

Jeta do të ndryshojë dhe, për ata që besojnë në Mua, ju do të keni shumë se çfarë të prisni në të ardhmen.

Mendojeni botën sikur të ishte një person i gjallë që vuan nga një sëmundje e tmerrshme. Ai duhet të vuajë, të ndjejë dhimbjen, dhe të durojë periudhën gjatë së cilës sëmundja trajtohet nga doktori i tij.

Shumë njerëz reagojnë shpejt ndaj trajtimit. Të tjerët më ngadalë. Të tjerët nuk reagojnë fare. Disa pacientë kanë shpresë dhe shpresojnë se trupi i tyre duhet të durojë një trajtim nganjëherë të dhimbshëm përpara se ai të ndjehet mirë dhe i shëndetshëm përsëri.

Bota po vuan nga një infektim i shkaktuar nga influenca e Satanit ku ai, dhe djajtë e tij, joshin, tundojnë dhe i bindin fëmijët e Hyjit se mëkati nuk ekziston.

Ata zhyten nga një krizë shpirtërore tek tjetra. Sa e dëshpërojnë ata Atin Tim të dashur. Sa shumë dhimbje do iu duhet të durojnë përpara se ata të mund ta jetojnë jetën në atë mënyrë siç e diktojnë Ligjet e Hyjit.

Por, megjithatë, kur kjo sëmundje të jetë trajtuar dhe pasi që dhimbja të ketë ikur, shumë prej njerëzimit do të jetë pastruar dhe atëherë do të jenë gati për Epokën e shumëpritur të Paqes. Epoka e Paqes, e premtuar të gjithë atyre që i ndjekin Mësimet e Hyjit, do t’i presë ata që e kanë shpenguar veten para Syve të Mi.

Secilit prej jush do t'i tregohet e Vërteta. Pastaj ju do të jeni në gjendje të dalloni ndërmjet shëmtisë së mëkatit dhe atë të pastërtisë, e cila kërkohet për të hyrë në Mbretërinë Time të Lavdishme.

Kur çdo personi t'i jetë treguar e Vërteta, askush nuk do ta vërë atë në dyshim, por jo të gjithë do ta mbështesin atë.

Është koha për njerëzimin që ta shikojë se çfarë i ka ndodhur botës për shkak të lakmisë, egoizmit dhe dashurisë për vetveten. Asnjë konsideratë nuk tregohet për mirëqenien e atyre që janë më fatkeqë në jetë. Nuk ka më konsideratë për jetën njerëzore.

Ju duhet ta hidhni poshtë arrogancën tuaj, sepse nëse nuk e bëni, ju do të zhvisheni nga të gjitha ato që zotëroni.

Udhëheqësit e shumtë në kombe të ndryshme së shpejti do t’i bashkojnë radhët dhe të përgatiten për ta shkatërruar Krishtërimin në mbarë botën.

Për këtë arsye, gotat e zjarrit dhe të vetëtimave do të zbrazen përmbi mbarë botën për t’i ndëshkuar të ligjtë.

Megjithatë, ju duhet ta kuptoni se shumë prej ndëshkimeve të planifikuara nga Ati Im kanë qenë zbutur për shkak të lutjeve tuaja.

Qëndroni të fortë. Vazhdoni me Lutjet e Mia të Kryqëzatës dhe kurrë mos e humbni shpresën.

Jezusi juaj 

Hyji Atë: Hierarkia e të gjithë ëngjëjve në Qiell po mblidhen në katër anët e tokës në këtë kohë

E Martë, 6 Nëntor 2012, në 22:45

Bija Ime më e dashur, hierarkia e të gjithë engjëjve në Qiell po mblidhen në katër anët e tokës në këtë kohë. Ata po përgatiten tani për sulmin e ndëshkimeve, që do të lëshohen mbi njerëzimin.

Të gjitha këto gjëra duhet të ndodhin – stuhitë, luftërat, zia e urisë dhe diktaturat – do të bien mbi tokë ndërsa beteja po fillon, ashtu siç është parathënë.

Toka do të tundet në katër anët e globit dhe shumë vetë do të tronditen, sepse ata nuk do të kenë parë të shfaqen të tilla trazira përpara tyre.

Ju, fëmijët e Mi, jeni në kohët e mbarimit dhe periudha që shtrihet përpara do të jetë e vështirë. Ata prej jush që janë besnikë ndaj Meje dhe që e vënë gjithë besimin e tyre tek Unë, do t'i rezistojnë këtyre trazirave.

Shumë ndryshime do të shpërthejnë tani në botë dhe ju që e dini të Vërtetën, të jini mirënjohës. Ju do ta kuptoni se, ndërsa kjo do të thotë fundi i kohëve që ju i keni njohur deri tani, kjo do të jetë gjithashtu koha që do të lajmërojë një fillim të ri, siç është parathënë. Një pikënisje të re. Një Parajsë të Re mbi tokë.

Kjo do të thotë liri, fëmijë. Ju do të merreni rrëmbimthi në Krahët e Mi për të pritur banesën e re që Unë me kujdes e kam krijuar për të gjithë ju.

Për shumë njerëz kohët do të jenë të vështira për t’u duruar, por vetëm ata që e pranojnë të Vërtetën do të ngulmojnë dhe përparojnë, sepse ata do të jenë të mbrojtur.

Vula Ime duhet të përhapet.
Dashuria Ime duhet të bëhet e njohur tek çdo fëmijë i Imi, i çdo feje, besimi dhe sidomos, tek ata që nuk më njohin Mua, si dhe tek ata që e refuzojnë Ekzistencën Time.

Unë e përgatis ushtrinë Time në Qiell, ashtu siç e përgatis ushtrinë Time në tokë.

Së bashku ne do të luftojmë ligësinë, e cila është gati të paraqitet prej çdo shteti përmbi njerëzit e tyre të pashpresë.

Nëse ju ngriheni dhe refuzoni të pranoni Shenjën e Bishës, Unë do t’ju mbroj.

Qëndrat, e organizuara nga profetët e Mi ndër vite, do të ngrihen, secila si një oazë në shkretëtirë. Këtu ju do të jeni në gjendje që ta deklaroni besnikërinë tuaj ndaj Meje, Atit tuaj. Këtu ju mund të mblidheni për t’u lutur për shpirtrat e atyre që do të humbasin nën pushtetin e antikrishtit.

Lutuni, lutuni, lutuni. Koha juaj ka qenë e përcaktuar dhe Ardhja e Dytë e Birit Tim do të ndodhë së shpejti.

Vetëm Unë, Ati juaj i dashur, e di këtë datë. Madje dhe Biri Im i çmuar, Jezu Krishti, nuk ka dijeni për të. Por dijeni këtë.

Ndërsa ju jeni duke u përgatitur përmes këtij, dhe Misioneve të tjera, kjo do t’ju lajmërohet papritur, kur do të jetë tepër vonë për shumë të tjerë për t’u kthyer. Në të kundërt ata do të vrapojnë.

Qëndroni të fortë, fëmijët e Mi. Plani Im është që ta shkatërroj bishën dhe të shpëtoj secilin nga fëmijët e Mi. Lutjet tuaja mund të Më ndihmojnë Mua të shpëtoj çdo shpirt të çmuar.

Hyji Më i Larti

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2012/11/06/god-the-father-the-hierarchy-of-all-the-angels-in-heaven-gather-at-the-four-corners-of-the-earth-at-this-time/

Toka do të rënkojë nga dhimbjet ndërsa antikrishti e përgatit hyrjen e tij

E Hënë, 5 Nëntor 2012, në 18:50

Bija Ime fort e dashur, bota tani duhet të përgatitet për ndryshimet e mëdha, që Unë i kam lejuar, me qëllim që ta përgatis njerëzimin për Ardhjen e Dytë.

Shumë punë është bërë përmes ndjekësve të Mi të dashur, për të shpëtuar miliona shpirtra; përmes lutjeve që Unë ju kam dhënë.

Besnikëria juaj ndaj Meje, Jezusit tuaj, ndjekësit e Mi të dashur, do të thotë se ju keni sjellë shpirtra tek Unë, të cilët janë tani të sigurtë, dhe se në të kundërt, do të ishin hedhur në Ferr.

Kaq të fuqishme janë lutjet tuaja, saqë me kohën, kur miliona vetë më shumë t'i pranojnë Mesazhet e Mia të dashurisë dhe shpresës, miliarda shpirtra do të shpëtohen.

Puna Ime përmes jush, dishepujt e Mi, po shpëton mijëra e mijëra njerëz çdo ditë. Prandaj, ju kurrë nuk duhet t’i lejoni dyshimet, që natyrisht do t’ju sulmojnë, herë pas here, dhe që mund t'ju pengojnë për t’u lutur.

Tani ju duhet të dëgjoni

Shumë gjëra do të ndodhin tani. Stuhitë do të shtohen në mbarë botën dhe toka do të rënkojë nga dhimbjet ndërsa antikrishti e përgatit hyrjen e tij. Nuk do të jetë gjatë përpara se ai ta shfaqë veten.

Përqendrohu, bija Ime, në përhapjen e Fjalës Sime, edhe pse mund të hasësh shumë pengesa. Mos lejo që asgjë të mos i vonojë Mesazhet e Mia për t’iu dhënë gjithësecilit.

Nuk do të jetë numri i njerëzve që do marrin Librin e së Vërtetës apo Mesazhet e Mia, por numri i njerëzve të cilët i recitojnë Lutjet e Mia të Kryqëzatës, ai që do të bëjë ndryshimin.

Lutjet do ta dobësojnë fuqinë e antikrishtit.

Do të jenë ndëshkimet e dërguara në tokë prej Atit Tim, të cilat do t'i vrasin ata udhëheqës apo grupe që guxojnë t’i lëndojnë fëmijët e Tij.

Fuqia e Hyjit do t'i mbulojë ata që e duan Atë.

Fuqia e Hyjit do t’i mbrojë ata që kthehen në besim.

Hyji, Ati Im i Përjetshëm, do të vazhdojë të derdhë Hiret e Tij derisa Fuqia e Tij t’i mbulojë dhe t’i mbrojë të gjithë fëmijët e Tij mbi tokë.

Shkoni në paqe, shpresë dhe dashuri. Kini besim tek Unë, dhe çdo gjë do të jetë mirë.

Jezusi juaj

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2012/11/05/the-earth-will-groan-in-pain-as-the-antichrist-prepares-his-entrance/

Saturday 10 November 2012

Rruga drejt mbretërisë Sime të përjetshme është e shtruar me gurë dhe shkëmbinj të mprehtë

E Diel, 4 Nëntor 2012, në 17:45

Bija Ime fort e dashur, asnjë njeri të mos e mendojë ndonjëherë, se ai mund të mbetet i fortë në besimin e tij, pa iu dashur të luftojë për të drejtën.

Janë shumë pengesa, të cilat e bllokojnë besimin tuaj në Hyjin, dhe vetëm ata që këmbëngulin në lutje mund ta mbajnë flakën e dashurisë së tyre për Hyjin të ndezur në shpirtrat e tyre.

Rruga drejt mbretërisë Sime të përjetshme është e shtruar me gurë dhe shkëmbinj të mprehtë. Është njësoj sikur të ecësh këmbëzbathur, për milje të tëra, ku ju ta ndjeni çdo çarje, çdo dhimbje të mprehtë, dhe ku ju do të pengoheni për çdo hap që bëni. Prandaj dhe shumë shpirtra, me qëllime të mira, bien përgjatë rrugës, sepse udhëtimi është kaq i vështirë.

Kur ju më ndiqni Mua, udhëtimi juaj do të jetë gjithmonë i dhimbshëm. Ai nuk do të jetë kurrë i lehtë, derisa ju të thoni: “Jezus merre dhimbjen time, më shëro dhe merre kryqin tim”.

Vetëm atëherë ju do ta keni më të lehtë të ndiqni udhëtimin Tim drejt mbretërisë Sime të lavdishme.

Kryqëzimi do të përjetohet, në çdo fazë të tij tani, nga të gjithë ata që e duan Hyjin – deri në ditën e fundit.


Deri në Ardhjen Time të Dytë, të Krishterët dhe të gjithë ata që e duan Atin Tim, Hyjin Më të Lartin, do t'iu duhet të durojnë vuajtjen e Mundimit Tim në Kryq.

Do të fillojë me akuzat se Hyji nuk ekziston.

Unë u mohova si Biri i Hyjit. Këtë herë, Hyji Më i Larti do të refuzohet.

Të gjitha ata besimtarë do të sulmohen dhe persekutohen, kur ligjet pagane, e kohëve të kaluara, do të rikthehen. Prapë, shumë njerëz, të cilët nuk i njohin udhët e Zotit, nuk do t’i vërejnë aspak këto ligësi, kaq të preokupuar do të jenë ata në përndjekjen e kënaqësive të tyre personale.

Pastaj do të vijnë ndëshkimet drejtuar ndaj atyre që guxojnë të tregojnë besnikëri ndaj Hyjit të Vërtetë dhe të vetëm në publik. Ata nuk do të tolerohen dhe do t'iu duhet të fshihen për të nderuar Atin Tim.

Sakrifica ditore, Meshat, gradualisht do të ndalojnë, ashtu si është parathënë, sepse profeti i rremë do të deklarojë se do të mbahet një formë e re e Meshës, dhe se formati i vjetër nuk do të jetë më i vlefshëm, do të thotë ai.

Prania ime në Eukaristinë e Shenjtë do të hiqet dhe Ushqimi i Jetës nuk do t'i ushqejë më fëmijët e Hyjit. Dhe pastaj do të bjerë Dora e Hyjit mbi të pafetë që guxojnë të thonë se flasin në Emër të Hyjit. Aleanca e tyre ndaj bishës do t’i influencojë shumë vetë dhe ata do t’i çojnë drejt burgut të errësirës ata që janë të mashtruar.

Përçarjet do të shtohen, derisa përfundimisht ata, të gjithë fëmijët e Hyjit, do të duhet të zgjedhin. Ata ose do të ndjekin iluzionin e rremë, të paraqitur nga profeti i rremë, i cili do të thotë se flet në Emrin e Hyjit, ose ata do të ndjekin të Vërtetën.

Kurrë mos besoni se ju do të jeni mjaft të fortë për t’i rezistuar këtij presioni nga ata priftërinj të rremë që do ta përfaqësojnë bishën. Ndikimi i tyre do të jetë i madh. Pa ndihmën Time, ju do të tundoheni për t’ia kthyer shpinën Mësimeve të Mia.

Zgjohuni përpara se këto kohë të vijnë. Më thërrisni Mua çdo ditë për ndihmën Time.

Jezusi juaj

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2012/11/04/the-road-to-my-eternal-kingdom-is-riddled-with-sharp-stones-and-boulders/

Friday 9 November 2012

Së shpejti mëkati nuk do të jetë më. Fshikullimi i mëkatit do të jetë një gjë e së shkuarës

E Shtunë, 3 Nëntor 2012, në 19:00

Bija Ime fort e dashur, kur shpirtrat largohen nga Unë, dhe kur ata bien në mëkat, ata kurrë nuk duhet të kenë frikë nga Unë.

Sapo të mëkatoni, ndjekësit e Mi të dashur, ju duhet të ktheheni menjëherë tek Unë.

Kurrë të mos keni turp apo ndrojtje që të vini duke vrapuar tek Unë pasi që keni kryer një mëkat. Kjo është e vetmja mënyrë se si ju mund të fitoni forcën për të ecur me Mua përsëri.

Nëse ju nuk ktheheni tek Unë, por në të kundërt më evitoni Mua, ju do të dobësoheni akoma më tepër, dhe do ta lejoni veten të ekspozuar ndaj tundimeve të vëna para jush, çdo ditë, nga i ligu.

Mëkati është diçka me të cilin lind çdo fëmijë. Mëkati origjinal duhet të çrrënjoset, përmes Sakramentit të Pagëzimit. Edhe atëherë, shpirtrat prapë do të tundohen për sa kohë që njerëzimi mbetet nën sundimin e Satanit.

Për ta çliruar veten tuaj nga mëkati është e thjeshtë. Së pari ju do ta dini, në zemrat tuaja, se kur ju keni kryer mëkat. Shumë njerëz në botë sot e shpërfillin mëkatin sikur të mos kishte asnjë pasojë. Prapë, nëse njerëzit do ta pranonin haptas se si ndjehen pasi mëkatojnë, ju do të kuptonit se paqja e tyre e brendshme është copëtuar më dysh.

Mëkati ndjehet nga shumica e shpirtrave derisa ata bëhen kaq të errët saqë vetëm mëkati do t'i kënaqë epshet e tyre. Prandaj ju duhet të kërkoni faljen e Hyjit, çdo herë që ju mëkatoni. Nëse nuk e bëni, atëherë mëkati do të përparojë brenda jush dhe ju do ta keni më të vështirë që t'i rezistoni tundimit.

Kur ju ndjeni keqardhje në zemrat tuaja, më thërrisni Mua, Jezusin tuaj të dashur, për t'ju ndihmuar.

Nuk ka asnjë mëkat që nuk mund të falet, me përjashtim, të mëkatit të blasfemisë kundër Shpirtit të Shenjtë. Gjithmonë më thërrisni Mua për ndihmë, pa marrë parasysh se sa të turpëruar ndjeheni, për shkak të mëkateve që keni kryer.

Zemra Ime shkon tek të gjithë fëmijët e Hyjit. Ju jeni krijimi i Tij i çmuar dhe Ai ju do të gjithëve pavarësisht nga mëkatet tuaja. Luftojeni mëkatin duke kërkuar shpengim, sa herë që ju mëkatoni.

Së shpejti mëkati nuk do të jetë më. Fshikullimi i mëkatit do të jetë një gjë e së shkuarës.

Jezusi juaj

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2012/11/03/soon-sin-will-be-no-more-the-scourge-of-sin-will-be-a-thing-of-the-past/