Kerko Mesazhet ketu

Njoftime

Njoftim për botimin e librit "Kryqëzata e Lutjes" dhe "Libri i së Vërtetës"- Volumi I dhe Volumi II

Të dashur miq! Ju njoftojmë se librat "Kryqëzata e Lutjes" dhe "Libri i së Vërtetës" - Volumi I, Volumi II, janë të vlefshëm për t'u porositur online nga Polonia, nga faqja elektronike:
https://elgido.com/product-tag/po-albansku/Për Shqipëri dhe Kosovë

Për të porositur volumin e parë të "Libri i së Vërtetës" - Volumi I, II, dhe librin "Kryqëzata e Lutjes" mund të kontaktoni:

 Helios Fistani


Vula e Hyjit të Gjallë


Lutje e bekuar dhe falas

Nëse dëshironi kopje të bekuara të kësaj Lutje të Vulës së Hyjit të Gjallë, mund të kontaktoni Helios Fistani.
Gjithashtu, për ata që ndodhen jashtë Shqipërisë,  mund t'i porositni me e-mail në adresën: jo-buendner@t-online.de dhe t'ju dërgohen nga Gjermania.

_________________________________________________

Medalja e Shpëtimit dhe Skapulari i Vulës së Hyjit të Gjallë


Të gjithë shqiptarët që jetojnë në vende të ndryshme të botës, mund ta porosisin Medalje Shpëtimi dhe Skapularë nga faqet elektronike Christo Gifts dhe Elgido:
https://www.christogifts.com/45-medals
https://www.christogifts.com/100-scapulars

https://elgido.com/product/medalik-zbawienia/
https://elgido.com/product/szkaplerz-z-pieczecia-boga-zywego/

Qaforja e Vulës së Hyjit të Gjallë


Për ata që jetojnë në Shqipëri, kontaktoni 
Helios Fistani.                             

Për më shumë informacion mbi Medaljen e Shpëtimit, mund të lexoni këtu:
http://paralajmerimi.blogspot.al/p/medalja-e-shp.html

_________________________________________________

Faqe të këtij Misioni në gjuhë të tjera

http://Internetgebetskreis.com 
https://messaggidagesucristo.wordpress.com     ... etj.

Faqja e parë e këtij Misioni, që aktualisht është mbyllur ka qenë http://www.thewarningsecondcoming.com. Sidoqoftë kjo faqe është arkivuar gjatë kohës së veprimtarisë së saj dhe gjendet në këtë link:

http://web.archive.org/web/20150315014112/http://www.thewarningsecondcoming.com/