Monday, 30 November 2015

Snobizmi Fetar Intelektual më ofendon Mua

E Mërkurë, 15 Qershor 2011 në 10:00

Sot, bija Ime, Unë dua të paralajmëroj ata ndjekësit e Mi të devotshëm, të cilët e shpallin Emrin Tim publikisht, të ndjekin të Vërtetën e Mësimeve të Mia dhe të ecin me kujdes. Unë i dua të gjithë ndjekësit e Mi dhe në veçanti ata që tregojnë përulësi gjatë gjithë kohës.

Megjithatë, Unë shqetësohem kur Kristjanët seriozë dhe të sinqertë, të cilët flasin Fjalën Time, përpiqen t’i analizojnë Mësimet e Mia në një mënyrë të zhurmshme dhe diktatore. Nuk është e mjaftueshme të përhapin Fjalën Time, ata e ndjejnë se duhet t’i sjellin Mësimet e Mia në një debat të intelektit njerëzor, që i shërben vetëm një qëllimi. Për të vërtetuar tek të tjerët se ata janë më të kualifikuar për ta kuptuar Fjalën Time Më Të Shenjtë. Kaq të vendosur janë ata të vërtetojnë se janë të drejtë në dijet e tyre, sa i përçajnë ndjekësit e Mi të vërtetë. Përkushtimi i tyre serioz dhe i sinqertë ndaj Meje shpesh mund t’i kthej ata të paaftë në dashurinë e tyre të vërtetë për Mua, e cila gjithmonë duhet të buroj nga përulësia.

Ata duhet t’i heshtin zërat e tyre të lartë, plot me kritika intelektuale. Ata duhet të ndalojnë, ta dëgjojnë Zërin Tim dhe t’i rezistojnë dëshirës për t’i provuar tek të tjerët dijet e tyre mbi çështje shpirtërore. Kur ata e bëjnë këtë janë fajtorë të mëkatit të krenarisë. Ata nuk më njohin Mua aspak. Sepse ata nuk kalojnë kohë në qetësi dhe ta përulin veten para Syve të Mi, që shohin gjithçka. Nëse këta ndjekësit e Mi të sinqertë nuk bëhen të vegjël para Syve të Mi dhe ta ulin veten para Meje, Unë nuk do të jem në gjëndje t’i tërheq ata drejt Meje.

Më lavdëroni Mua. Nderoheni Fjalën Time. Ndiqni shëmbullin Tim. Kurrë mos i persekutoni të tjerët në Emrin Tim, sidomos miqtë tuaj Kristjanë.

Mësuesi dhe Shpëtimtari juaj i dashur

Jezu Krishti

Mesazhi ne anglisht:

Ndjekësit e Mi duhet të tregojnë guxim për t’i pregatitur të tjerët për Paralajmërimin

E Martë, 14 Qershor 2011, në 19:00

Bija Ime e dashur, shumë punë duhet për t’u bërë nga ndjekësit e Mi për t’i treguar njerëzve se çfarë duhet të presin ata gjatë Paralajmërimit. Ju jepni atyre hollësira para kohe që kur të shohin qiellin e kuq të flakëroj, një reflektim I Mëshirës Sime të Madhe, ata do ta dinë se nuk kanë pse të kenë frikë.

Përkundrazi, ata duhet të gëzojnë, sepse këtu më në fund, për shumë nga fëmijët e Mi rreth botës, do të jetë prova që ata kanë kërkuar gjithë jetën e tyre.

Gëzim të madh mes fëmijve të Mi është çfarë Unë dëshiroj, jo lotë trishtimi. Kur të shikoni Kryqin Tim ju të gjithë do ta njihni atëherë Pasionin e Dashurisë Sime për të gjithë ju.

Shumë do të derdhin lotë gëzimi të madh, sepse ata do ta dinë se Unë kam ardhur për t’i mbushir shpirtrat e tyre me hirin e shpengimit. Për të tjerët që nuk më njohin Mua, ata do të jenë të frikësuar, sepse atëherë kuptimi i vërtetë i rëndesës së mëkateve të tyre do të bëhet i dukshëm.

Ndjekësit e Mi ngado, Unë ju bëj thirrje të tregoni guxim të madh duke ju treguar fëmijve të Mi se ata nuk duhet të kenë frikë kur të dëshmojnë këtë shfaqje Hyjnore, spektakulare të Mëshirës Sime të madhe për njerëzimin. I ktheni ata në përqafimin Tim duke i pregatitur. Nëse nuk do të dëgjojnë, lutuni për ata.

Shpëtimtari juaj I Përjetshëm dhe Shpenguesi i Njerëzimit

Jezu Krishti

Mesazhi ne anglisht:

M'i dorëzoni Mua shqetësimet tuaja dhe Unë do t’ja u lehtësoj barrën

E Hënë, 13 Qershor 2011, në 18:00

Bija Ime e dashur, lutja po shtohet tani me një shpejtësi më të fortë, prej Hirit të Shpirtit të Shenjtë, që ka depërtuar shpirtrat e të gjithë ndjekësve të Mi në mbarë botën. Veshët e tyre tani janë të vëmëndshëm ndaj Fjalës Sime Më Të Shenjtë.

Lutuni për të gjithë fëmijët e Mi të varfër, të munduar të cilët janë duke vuajtur vështirësi të mëdha në botë, si rezultat i tmerrit të veprimeve ndaj të cilave ata janë viktima, e gjitha prej mëkateve të njerëzimit.

Më lejoni t’i kujtoj të gjithë fëmijët e Mi, ngado të recitojnë Kurorzën e Mëshirës Sime Hyjnore, çdo ditë të vetme. Lutuni gjithashtu, dhe Unë përfshij të gjitha besimet Kristjane, edhe Rozaren e Shenjtë – ndaj Nënës Sime të dashur, sepse kjo lutje e fuqishme do ta dobësoj fuqinë e Satanait mbi fëmijët e Mi.

E gjitha që Unë kërkoj është për të gjithë ju që jeni të dëshpëruar prej sprovave dhe shqetësimeve, të m’i dorëzoni Mua tani të gjitha këto shqetësime dhe të më lejoni Mua t’i zgjidh ato. Besoni tek Unë dhe barra juaj do të lehtësohet. Më lejoni Mua t’ju drejtoj drejt një gjëndje më me paqe. Qetësohuni, fëmijët e Mi, dhe e lejoni Paqen Time ta vërshoj shpirtin tuaj të etur, delikat. Errësira që ju ndjeni buron nga frika. Frika buron nga mungesa e besimit. Kur ju e humbni besimin tek Unë, Satanai mbjell dyshime në mëndjen tuaj.

Kurrë mos e nënvlerësoni çfarë ai bën kur vazhdimisht luan lojra për t’ju kthyer ju kundër fqinjit tuaj. Ky mashtrim gjithmonë është drejtuar kryesisht tek ndjekësit e Mi më të devotshëm. Ai ju urren nëse më doni Mua. Ai kurrë nuk do të pushoj deri sa t’ju trazoj ju. Ai qesh kur ju ligështoheni. Mos i jepni atij këtë fuqi, sepse kur e bëni besimi juaj tek Unë dobësohet.

Lutja e Shën Mikaelit dhe recitimi i Rozares Më Të Shenjtë janë armët më të fuqishme kundër Satanait.


Shkoni tani me më shumë besim dhe m’i dorëzoni Mua problemet dhe shqetësimet tuaja sepse Unë Jam këtu duke pritur për ju gjatë gjithë kohës për t’ju sjellë në Dritë.

Unë ju dua të gjithëve ju, fëmijë. Besoni tek Unë më shumë.

Shpëtimtari juaj i dashur
Jezu Krishti

Mesazhi ne anglisht:Sunday, 29 November 2015

Dashuria me bollëk në adhurim ju bën më të fortë dhe më të qetë

E Djelë, 12 Qershor 2011, në 19:00

Bija Ime e dashur, hiret e marra nga fëmijët e Mi në Adhurimin Eukaristik janë të fuqishme. Ato jo vetëm që ju japin hiret për të përballuar vuajtjen e jetës, ato ju bëjnë më të fortë në dashurinë tuaj për Mua, Shpëtimtarit tuaj besnik dhe të devotshëm.

Dashuria që hidhet mbi shpirtrat gjatë Adhurimit po jepet me bollëk. Shpirti e ndjen këtë vërshim të hireve të Mia në sa shumë mënyra të ndryshme. Hiri i parë është i paqes në shpirtin tuaj. Ju do ta ndjeni këtë në çast pasi të keni plotësuar kohën tuaj në bashkim të afërt me Mua.

Sa shumë, shumë nga fëmijët e Mi po ja mohojnë vetes shumë Hire që Unë kam për t’i ofruar në Adhurim, ku ju kaloni një orë të kohës suaj para Pranisë Sime mbi altar. Ndërsa Katolikët janë të vetëdijshëm për Fuqinë e Eukaristisë shumë nuk e njohin rëndësinë e kësaj kohe më të rëndësishme me Mua në meditim. Ata thjeshtë e shpërfillin këtë Dhuratë. Ata mërziten po t’ju duhet të kalojnë këtë orë të veçantë me Mua.

Oh, vetëm sikur ta dinit se sa të fortë kjo do t’i bënte ata. Frika dhe shqetësimet e tyre do të zhdukeshin vetëm po të më bënin Mua shoqëri në reflektim të qetë intim. Nëse fëmijët e Mi do të mund ta shikonin Dritën që i mbështjell shpirtrat e tyre gjatë kësaj Ore të Shenjtë speciale, ata do të ishin habitur.

Fëmijë, është gjatë kësaj ore që ju afroheni shumë, shumë tek Unë. Kjo është ku zëri juaj, lutjet tuaja, lutjet tuaja të dashurisë për Mua, do të dëgjohen. Shumë hire të mbrekullueshme ju jepen, fëmijë, në këtë orë, prandaj ju lutem të mos i shpërfillni thirrjet e Mia për të kaluar këtë orë në shoqërinë Time.

Shpërblimet do t’ju çlirojnë nga shqetësimet

Shpërblimet do t’ju çlirojnë nga shqetësimi, të lehtë në zemër, mëndje dhe shpirt dhe të qetë në vetvete. Kur ju më merrni Mua gjatë Eukaristisë Unë do ta mbush shpirtin tuaj. Por kur vini tek Unë në Adhurim Unë do t’ju mbështjell deri aty, sa vërshimet e Dashurisë Sime Mëshiruese do ta lagin mëndjen, trupin dhe shpirtin tuaj. Ju do të ndjeni një forcë, që do të japi një konfidencë të qetë e cila do të jetë e vështirë për t’u shpërfillur.

Ejani tek Unë, fëmijë, tani. Unë kam nevojë për shoqërinë tuaj. Unë dua që ju të flisni me Mua kur Prania Ime Hyjnore është më e fortë. Unë ju dua dhe dua t’i hedh të gjitha hiret e Mia mbi ju, me qëllim që t’i mbushni shpirtrat tuaj me Zemrën Time të Shenjtë.

Shpëtimtari juaj i dashur
Jezu Krishti

Mesazhi ne anglisht:


Saturday, 28 November 2015

‘Çlirimtarët’ në Lindjen e Mesme duan të kontrollojnë Çifutët

E Shtunë, 11 Qershor 2011, në 22:00

Bija Ime e dashur, me dashuri Unë të flas ty sonte, sepse shumë shpejt tani, më shumë e më shumë nga ndjekësit e Mi të dashur do të bashkohen në një për të luftuar mashtruesin. Pikërisht tani ai dhe grupet e pasura influencuese pas të cilave ai fshihet, janë duke komplomentuar për të fituar sa më shumë kontoll mbi të gjithë ju, por ju nuk mund ta shikoni këtë.
               
Ata do të ndalohen më shpejtë se ju mendoni. Shumë prej tyre do të konvertohen gjatë Paralajmërimit. Kjo do ta dobësoj Grupin Për Një Botë të Satanait deri aty sa shumë do të pyesin veten se cilën udhë të marrin, kaq të ngatërruar do të jenë. Shumë do të kthehen atëherë tek Unë, fëmijë, sepse do të kërkojnë shpengim.

Hakmarrja, kontrolli, fuqia dhe urrejtja të kombinuara, krijojnë rrezikun më të madh ndaj mbijetesës së njeriut. Të gjitha luftrat që ju shikoni të ndodhin në Lindjen e Mesme dhe më tej janë orkestruar. Ato nuk janë një rastësi. Ta kuptoni se kaq shumë shtete nuk u ngritën vetë menjëherë, ato u ndihmuan nga grupi i lig në të gjitha qeveritë, ato qeveri që kontrollojnë botën.

Këta lidera në Lindjen e Mesme tani po hiqen për të hapur rrugën për çlirimitarët, ata që do të shpallin drejtësi dhe mjete paqësore për të ndihmuar fëmijët e Mi. Por ky nuk është qëllimi i tyre. Qëllimi i tyre është të marrin kontrollin e popullit Tim të dashur, Çifutëve, të cilët janë në rrezik nga të gjitha anët.

Të gjitha këto ngjarje do të ndërpriten nga Paralajmërimi. Të gjithë ata të përfshirë me këtë grup global të lig do t’ju duhet gjithashtu të përballen me Mua, një nga një, kur Unë do t’ju tregoj atyre se si më fyejnë Mua. Shumë do të bien në gjunjë dhe të lypin shpengim.

Kjo, fëmijët e Mi, është shumë e rëndësishme, sepse sa më shumë mëkatarë ngado, dhe sidomos ata që kontrollojnë mirëqënien tuaj, të kthehen tek Unë, aq më e madhe do të jetë Mëshira Ime. Lutuni që të gjithë ata që e dëshmojnë të Vërtetën, kur gjatë Paralajmërimit do ta kuptojnë se Unë i dua ata, të konvertohen.

Lutja, fëmijët e Mi, është shumë e fuqishme. Kur ju luteni tek Hyji Atë në Emrin Tim për shpëtimin e këtyre shpirtrave dhe të tjerëve, Ai nuk do t’ju refuzoj.

Besnikëria juaj ndaj Meje dhe lutja e parditshme kërkohen urgjentisht për të dobësuar mbërthimin që Satanai mban mbi fëmijët e Mi, të cilët me të drejtë janë të Mitë.

Shpëtimtari juaj Përherë I Mëshirshëm

Jezu Krishti

Mesazhi ne anglisht:

Friday, 27 November 2015

Udhëheqja Ime Shpirtërore do t’i bllokoj veprimet shkatërruese të Satanait

E Shtunë, 11 Qershor 2011, në 15:30

Bija Ime e dashur, kjo ka qënë një tjetër javë sprove, ku Fjala Ime, nga njëra anë është mbështetur nga shumë, ndërsa në të njëjtën kohë është mohuar si mashtrim i plotë nga të tjerët. A nuk e kanë lexuar të Vërtetën ata që e mohojnë Fjalën Time? Të Vërtetën e përmbajtur në Librin Tim Të Shenjtë?

Libri i Zbulesës ju dha të gjithë fëmijve të Mi për t’i ndihmuar ata të kuptojnë trazirat që do të shkaktohen kundrejt ditëve të fundit, prej përhapjes së gënjeshtrave, të krijuara nga Satanai dhe djajtë e tij. Nëse nuk e kuptoni të Vërtetën e përmbajtur në Librin e Zbulesës, atëherë si mund të jetë e mundur të kuptoni Mesazhet që Unë Jam duke i sjellë tek ju sot?

A mendoni se Unë do t’ju ktheja Shpinën dhe t’ju lija në mëshirën e Satanait dhe ushtrisë së tij djallëzore? A nuk e kuptuat se Unë do të përpiqesha t’ju paralajmëroja dhe më pas t’ju ndihmoja?

Mëshira Ime e madhe do ta shkatërroj efektin që Satanai ka mbi fëmijët e Mi. Unë vij përsëri për t’ju shpëtuar nga kthetrat e tij. Dhurata Ime e Paralajmërimit do ta dobësoj terrorin që do të kishte vazhduar të arrinte kulmin nëse kjo nuk do të ndodhte.

Unë komunikoj me ju tani, jo vetëm për t’ju pregatitur për gjithë këtë Vepër të madhe të Mëshirës Sime, por për t’ju drejtuar përmes qorrsokakut të shkatërrimit të planifikuar nga grupi djallëzor mbreti i të cilit është i ligu. Influenca Ime shpirtërore do t’i bllokoj konsiderushëm veprimet shkatërruese të Satanait. Dëgjoni Fjalën Time. I ndiqni udhëzimet e Mia. Ta drejtoni dhe ta mbështesni njëri tjetrin në besimin tuaj dhe do t’ju jepet ndihma e kërkuar për të ndjekur shpejt udhën drejt premtimeve që Unë ju bëra.

Shumë prej jush, fëmijëve e Mi të shtrenjtë, do të jeni të frikësuar, por ju lutem të mos e lejoni frikën ta bllokoj të Vërtetën. Satanai do ta përdori frikën për t’ju ndaluar ta pranoni Mesazhin Tim të Dashurisë. Shumë prej çfarë Unë ju them tani është shumë e vështirë që ju ta kuptoni. Por kuptojeni këtë. Po të mos vija Unë tani dhe t’ju tregoja të Vërtetën, atëherë ju do të ishit të humbur. Ju do ta keni këtë një periudhë shumë të vështirë për të jetuar.

Ashtu si Unë ju pregatita përmes profetëve të Mi më parë, Unë tani do t’ju pregatis sot, përmes kësaj lajmëtare, për kohën kur Unë do të vij përsëri.

Kjo është një Dhuratë e lindur prej Dashurisë Sime të thellë për të gjithë fëmijët e Mi, për ta përballuar regjimin e antikrishtit që do të vij dhe aleatit të tij mashtrues profeti i rremë, i cili do ta çorjentoj Kishën Time në Tokë.

Lërini mënjanë diferencat tuaja. Hapini sytë ndaj të Vërtetës. Fjala Ime sot po jepet thjesht për t’ju kujtuar për të Vërtetën e Mësimeve të Mia. Shkrimi Im I Shenjtë është e Vërteta. E Vërteta është e reflektuar në Shkrimin Tim Të Shenjtë. Nëse Unë ju kujtoj sot për premtimet e bëra juve më parë dhe për udhën drejt shpëtimit, atëherë kjo është vetëm një përsëritje e Fjalës Sime të Shenjtë. E Vërteta do të mbetet gjithmonë e njëjtë. Ajo kurrë nuk mund të ndryshoj apo të përpunohet për t’ju përshtatur njerëzimit. Ajo gjithmonë do të qëndroj e njëjta.

Më lejoni Mua t’ju ndihmoj të kuptoni çfarë po ndodh tani. Mos u fshihni nga frika. Unë ju dua të gjithëve ju dhe thjeshtë dua t’ju mbaj për dore, fëmijë, dhe t’ju mbroj. Qëllimi Im është që të siguroj se secili prej jush do ta jetoj jetën me Mua në Parajsën e Re në Tokë.

Shpëtimtari juaj përherë i dashur

Jezu Krishti

Mesazhi ne anglisht:

Thursday, 26 November 2015

Mesazh Dashurie për të gjithë ndjekësit e Mi

E Mërkurë, 8 Qershor 2011, në 21:00

Bija Ime e dashur, sot Unë kënaqem me besimin e treguar nga ndjekësit e Mi të dashur në mbarë botën, të cilët po e dëgjojnë thirrjen Time përmes këtyre Mesazheve. Unë kënaqem për arsye të besimit të thellë të treguar nga fëmijët e Mi të dashur, në një botë që më refuzon Mua. Fëmijët e Mi të shtrenjtë, ata që besojnë tek Unë, më sjellin Mua gëzim në kohë dëshpërimi.

Po të mos ishte për ata me një përkushtim të thellë ndaj Meje, Unë nuk do të isha ngushëlluar.

Fëmijët e Mi që më duan Mua duhet të më dëgjojnë Mua tani. Më lejoni Mua t’ju pushtoj në Krahët e Mi dhe t’ju shpjegoj rëndësinë e besimit tuaj. Besimi juaj është si një flakë në Zemrën Time, që kurrë nuk shuhet. Ajo mund të dobësohet herë pas here, por Unë do të mbjell tek ju energjinë për ta mbajtur këtë flakë të ndezur. Ju, fëmijët e Mi të Dritës, do ta zhdukni errësirën, por ju duhet të qëndroni të bashkuar në një për ta luftuar antikrishtin.

Satanai nuk mund të fitoj, sepse kjo është e pamundur

Gjithmonë ta kuptoni këtë fakt të rëndësishëm. Ai, mashtruesi, nuk mund dhe nuk do të fitoj, sepse kjo është e pamundur. Megjithatë ju gjithmonë duhet ta pranoni se Drita Ime dhe ajo e Atit Tim Të Përjetshëm kurrë nuk do të dobësohet, sepse nuk është Drita që do të shuhet. Por është errësira që do t’i joshi ata shpirtra të gjorë të cilët do të tërhiqen drejt saj. Ata fëmijë të gjorë të gënjyer janë në Zemrën Time dhe janë po aq të dashur për Mua sa dhe ju. Ju, fëmijët e Mi, ashtu si në çdo familje duhet të kujdeseni për vëllezërit dhe motrat tuaja të mbrapshtë. Pavarësisht se sa të rënda janë mëkatet e tyre, kurrë mos i gjykoni ata. I ktheni ata tek Unë. Flisni me ata. Lutuni me Mëshirën Time Hyjnore për ata, që edhe ata të mund të shpëtojnë nga kthetrat e të ligut në kohën e vdekjes.

Bërtisni tani nga lartësitë. Ta kujtoni këdo për të Vërtetën. I shpërfillni ato ngacmime. Por kur ju shpjegoni fëmijve të Mi se sa shumë Unë i dua ata, mos i detyroni pikëpamjet tuaja mbi ata, por në të kundërt thjesht shpjegoni se ata u krijuan nga Hyji Atë. Ju thoni atyre se Ai më dërgoi Mua, Birin e Tij të vetëm për t’i shpëtuar ata, për t’ju dhënë atyre një mundësi për të jetuar jetën e përjetshme. Dhe pastaj ju thoni atyre se Unë i dua dhe se Unë eci me secilin prej tyre çdo minutë të ditës. Madje edhe kur Unë e dëshmoj refuzimin e tyre dhe ligësinë që ata bëjnë mbi të tjerët, Unë Jam prapë atje krahë tyre. Duke shpresuar që ata do të kthehen tek Unë dhe kërkojnë Ndihmën Time, sepse kur ta bëjnë Unë do t’i përqafoj me lotë gëzimi dhe lehtësimi. Më ndihmoni t’i shpëtoj ata shpirtra të shtrenjtë. Mos e lejoni mashtruesin t’i rrëmbejë ata nga Unë. Ata janë familja juaj. Familja Ime. Ne jemi një. Vetëm një shpirt i humbur është shumë.

Faleminderit, fëmijët e Mi të dashur, ngado. Dijeni se Unë Jam me ju tani në një Prezencë shumë më të fortë, përmes Shpirtit të Shenjtë, se në ndonjë kohë tjetër në histori. Kapeni Dorën Time dhe ecni me Mua drejt Parajsës së Re mbi Tokë, e cila do të jetë shtëpia juaj e lavdishme në të ardhmen.

Shpëtimtari juaj i dashur
Jezu Krishti Mbreti I Mëshirës

Mesazhi ne anglisht:Wednesday, 25 November 2015

Pregatiteni familjen tuaj për të dëshmuar Kryqin Tim në Qiell

E Mërkurë, 8 Qershor 2011, në 16:45

Bija Ime e dashur, Unë duhet t’i ndaj me ty ndjenjat që Unë Jam duke i duruar tani. E para është e lumturisë, sepse Unë do të sjell kaq shumë Mëshirë tek fëmijët e Mi gjatë Ndriçimit të Ndërgjegjes, i cili është afër. Dhe pastaj janë Lotët e Mi të dëshpërimit të madh, për ata që janë të pavetëdijshëm ndaj kësaj ngjarje dhe që janë të papregatitur.

Fëmijët e Mi duhet t’ju tregojnë sa më shumë miqve dhe familjeve të tyre për këtë Ngjarje të Madhe për t’i shpëtuar shpirtrat e tyre. S’ka rëndësi nëse ata qeshin dhe i tallin pohimet tuaja, sepse më pas ata do t’ju falenderojnë. Ju tregoni atyre të Vërtetën. Ju kërkoni atyre t’i hapin mëndjet e tyre. Ata duhet të bëhen të vetëdijshëm për çfarë do të dëshmojnë, sepse kur ta shohin Kryqin Tim në qiell ata do të jenë të pregatitur. Kjo është e gjitha që ata duhet të kuptojnë. Pastaj ata do ta pranojnë pakënaqësinë që do të durojnë kur e kaluara e tyre t’ju shfaqet para syve. Ju thoni atyre ta rishikojnë jetën e tyre dhe i kujtoni ata për lëndimin që mund të kenë shkaktuar mbi vëllezërit dhe motrat e tyre.

Përhapeni Fjalën Time pas Paralajmërimit

Fëmijët e Mi, menjëherë sa të ndodhi Paralajmërimi dhe kur të ndodhi konvertimi lëvizni shpejt për të përhapur Fjalën Time Më Të Shenjtë. Ka një urgjencë për këtë sepse kjo do të jetë një periudhë kritike. Do të jetë kur, përmes punës së ndjekësve të Mi të dashur ngado, që fëmijët e Mi do të qëndrojnë në udhë të drejtë. Do të jetë koha kur lutja dhe konvertimi mund të dobësojnë efektin e shkatërrimit, që do të sillet përmes sundimit të të dyve antikrishtit dhe profetit të rremë.

Pranojeni të Vërtetën tani për çfarë është. Mos kini frikë nga e Vërteta. Mbështeteni atë; sepse kur e bëni, ju do të çliroheni dhe besimi juaj tek Unë do t’ju mundësoj ta mbroni si duhet Fjalën Time. Frika do t’ju lër mbrapa, fëmijët e Mi të shtrenjtë. Guximi do t’i fitoj shpirtrat. Beteja juaj, në Emrin Tim, do ta lehtësoj vuajtjen Time dhe do të sjelli jetën e përjetshme tek sa më shumë shpirtra që urgjentisht kanë nevojë për ndihmën tuaj.

Dashuria Ime për ju, fëmijë, është e gjithpërfshirë dhe kurrë nuk lëkundet në intensitetin e vet. Kryqi Im është i rëndë, por kur ju e merrni atë me dashuri në zemrat tuaja, pesha juaj do të jetë e lehtë. Ju ndjekësit e Mi të dashur, shërbëtorët e shenjtë dhe besimtarët janë ushtria Ime e ardhme për të ndihmuar në mposhtjen e Satanait. Lutuni tani për fuqinë për t’u përballur me sfidat ndaj besimit tuaj.

Udhëhiqni sipas shembullit dhe Dhurata që Unë Jam duke hedhur mbi secilin prej jush që e premton besnikërinë e tij apo të saj tek Unë do të krijoj konvertim në çast kur ju flisni Fjalën Time Më të Shenjtë. Kujtoni, Unë Jam me ju gjatë gjithë kohës tani. Shumë nga ju që kanë qënë pranë Meje për ca kohë tani do të përjetojnë një ndjenjë më të fortë të Shpirtit të Shenjtë dhe fuqinë e dijes, e cila do t’ju habisi. Pranojeni këtë si një nga Dhuratat më të mëdha të dhëna njeriut sot. Unë nuk kam dhuruar hire të një madhësie të tillë që kur apostujve të Mi ju dhanë Dhuratat e çmuara përmes Shpirtit të Shenjtë.

Ju, ndjekësit e Mi, përfshi shërbëtorët e Mi të shtrenjtë, jeni Kisha Ime E Vërtetë. Unë, me ndihmën e Hyjit Atit të Përjetshëm, do t’ju udhëheq që të mund të marshoni me të gjithë fëmijët e Mi drejt Parajsës së Re, e cila ju pret të gjithëve ju.

Shpëtimtari juaj i dashur
Jezu Krishti

Mesazhi ne anglisht:Monday, 23 November 2015

Mesazh drejtuar priftërinjve, Peshkopëve dhe Kardinalëve mbi profetin e rremë

E Martë, 7 Qershor 2011, në 15:50

Bija Ime e dashur, ti ke vuajtur sepse mashtruesi po të torturon. Ti duhet të lutesh fortë për t’i rezistuar sulmeve të tij mbi ty. Vëre gjithë besimin tënd tek Unë dhe pastaj më lër Mua t’i zgjidh ato. Përkundrazi, ti shqetësohesh, kur ti duhet ta ofrosh këtë vuajtje tek Unë me gëzim në zemrën tënde. Nëse vazhdon ta kujtosh veten se është për arsyen se je e bashkuar me Mua që të ndodhin këto vuajtje dhe që je me të vërtetë e bekuar si një shpirt i zgjedhur, atëherë ti do të ndjehesh ndryshe.

Shumë nga ndjekësit e Mi tani po fillojnë ta kuptojnë se çfarë është duke ndodhur në botë dhe përmes hireve të Shpirtit të Shenjtë ata po ngrihen ndaj sfidës për ta mbrojtur Fjalën Time. Kjo ushtri e besimtarëve do të bëhet më e fortë tani dhe do t’i udhëheqi pa frikë mëkatarët drejt shpëtimit.

Famulltari Im i Shenjtë, Papë Benedikti, ka nevojë për lutjet tuaja. Lutuni përditë për atë sepse ai ka nevojë për mbrojtje në çdo nivel për ta bërë atë të kaloj përmes mundimit që do të vijoj. Është e rëndësishme që ndjekësit e Mi të qëndrojnë vigjëlentë ndaj ndonjë pape të ri që mund të dali sepse ai nuk do të jetë nga Zoti. Ju lutem t’i bëni thirrje të gjithë shërbëtorëve të Mi të shenjtë të pregatiten për sfidat e tmerrshme, nga më të frikshmet me të cilat do t’ju duhet të përballen ndonjëherë në shërbesën e tyre. Do të kërkohet guxim i madh për t’u ngritur ndaj të Vërtetës së Mësimeve të Mia. Sa shumë nga shërbëtorët e Mi të shenjtë janë të verbuar ndaj premtimeve që Unë bëra, kur Unë thashë se do të vija përsëri. Kur menduat ju se do të ishte kjo? Kaq shumë janë mësuar ata t’i recitojnë Mësimet e Mia sa kanë harruar se mund t’i dëshmojnë këto ngjarje në çdo kohë dhe, ndoshta, madje dhe gjatë jetës së tyre. Sepse kjo është një nga sfidat më të mëdha sot.

Nëse Unë dërgova profetë në botë mijra vjetë më parë, atëherë sigurisht, Unë do t’i dërgoj ata përsëri gjatë periudhës për ta pregatitur botën kur Unë të kthehem përsëri.

Zgjohuni ndaj mësimeve që ju i mësoni kongregacionit tuaj. Ta kuptoni se jam Unë që ju flas tani. Shumë do të vijnë në Emrin Tim, por pak do të flasin të Vërtetën. Ky Mesazh vjen nga Unë, Shpëtimtari juaj Hyjnor. Lutuni për dijen për ta njohur Zërin Tim të Vërtetë kur t’ju jepet. Hapini zemrat tuaja tani dhe dëgjoni çfarë Unë kam për t’ju thënë. Koha ka ardhur për t’ju informuar se profecitë e përmbajtura në Librin e Zbulesës do të shpalosen para syve tuaj.

Ju, shërbëtorët e Mi të dashur, duhet të luftoni me trimëri, përmes dashurisë suaj për Mua, kundër pengesave që vihen nga mashtruesi për t’ju sfiduar deri në fund të durimit tuaj. Ju duhet ta pranoni se profeti i rremë do t’ju joshi. Do t’ju magjepsi. Do t’ju bindi se ai përfaqëson të Vërtetën. Ju tani duhet ta tregoni besnikërinë tuaj ndaj Meje dhe Atit Tim të Përjetshëm. Ju lutem të mos dëshpëroheni. Edhe pse këto ngjarje do t’ju frikësojnë dhe do t’ju shqetësojnë, detyra dhe besnikëria juaj duhet të jenë ndaj Meje.

Për herë të parë në shërbesën tuaj, besimi juaj do të vihet me të vërtetë në sprovë tani. Kisha e Piterit është Kisha Ime. Por kur Çelësat t’i jenë kthyer Hyjit Atë, që do të jenë tani, Kisha bëhet pjesë e Mbretërisë Sime. Unë Jam e Vërteta. Ndiqeni të Vërtetën gjatë gjithë kohës.

Lutuni tek Unë tani, për hiret që kërkohen për të siguruar që ju t’i shpëtoni mashtrimit të Satanait në kohë. Përndryshe profeti i rremë do t’i fusi në grackë fëmijët e Mi të dashur përmes mënyrave të tij tërheqëse, joshëse, mënyrat e mashtruesit, me të cilin ai është i ndërthurur. Satanai nuk do të fitoj mbi Kishën Time nëse shërbëtorët e Mi janë vigjëlentë ndaj mashtruesit dhe e shohin atë për çfarë është. Një gënjeshtër djallëzore, nga e cila nuk do të ketë asnjë kthim nëse pëfshiheni në të dhe premtoni besnikëri ndaj kësaj paturpësie të re.

Më dëgjoni Mua tani. Kthehuni tek Unë për udhëzim dhe hiret e veçanta që kërkohen për ta udhëhequr tufën Time të kthehet tek Unë dhe Ati Im Qiellor. Sepse kur e bëni këtë, Unë do të hedh hire të tilla sa nuk do të zgjasi shumë kur ju të fitoni forcën për ta mbrojtur Fjalën Time me çdo kusht.

Unë ju dua të gjithëve dhe e dëshiroj mbështetjen tuaj gjatë këtyre kohëve të fundit.

Jezu Krishti

Mesazhi ne anglisht:


Saturday, 21 November 2015

Mesazh nga Virgjëra Mari në lidhje me fëmijët e saj të humbur

E Martë, 7 Qershor 2011, në 14:45

Bija Ime, këto pak ditët e fundit nuk kanë qënë të lehta. Kur ti i bindesh Birit tim, kjo është gjithçka që ka rëndësi. Të lutem të mos i lejosh dyshimet apo frikën të hyj në zemrën tënde në këtë fazë, sepse kur ato hyjnë kjo është për arsyen se mashtruesi është duke punuar.

Hape zemrën për t’i lejuar hiret ta vërshojnë shpirtin tënd që të afrohesh më pranë Biri tim të Shtrenjtë. Ti tani je pranë Nënës tënde të Bekuar, që të mbështet dhe të udhëzon gjatë gjithë kohës.

Kjo pjesë e Misionit tënd është e vështirë për t’u kryer, por dije se të punosh për Birin tim nuk është kurrë e lehtë. Ti do të bëhesh më e fortë, pavarësisht nga hezitimi yt, sepse ti akoma i ndjek udhëzimet e Tij, kështu që kjo është mirë.

Lutuni tani për të gjithë fëmijët e mi të humbur ngado, sepse ata janë pa dashuri, dashurinë e vërtetë që Biri im ju ofron atyre. Kjo dashuri është shpëtimi i tyre. Prandaj ju lutem t’i ofroni të gjitha lutjet tuaja për këta shpirtra të gjorë, të humbur.

Shkoni tani në paqe dhe vazhdoni të bëni gjithçka që Biri im kërkon nga ju, gjatë gjithë kohës.

Nëna juaj e Bekuar
Maria Mbretëresha e Qiellit

Mesazhi ne anglisht:


Çelësat e Rromës tani po i kthehen Hyjit Atit Të Gjithpushtetshëm

E Hënë, 6 Qershor 2011, në 10:30

Bija Ime e dashur, qëndro e fortë tani. Përmbajtja e Mesazheve të Mia për ty po të shkakton frikë, ndaj të cilës ti nuk duhet të dorëzohesh. Disaherë ti ndjehesh kaq e vetme në këtë Punë, por Unë qëndroj me ty çdo ditë dhe Jam krah teje jo larg. Mesazhet e Mia, ashtu si të kam thënë më parë, nuk do të sjellin gjithmonë gëzim tek shpirtrat. Megjithatë, besimtarët do ta kuptojnë se ndëshkimi është i nevojshëm për të ndihmuar në pastrimin e botës.

E di se është e vështirë disaherë të përtypet përmbajtja, por ju duhet ta vini gjithë besimin tuaj tek Unë. Unë Jam duke të udhëzuar, edhe njëherë, të mos angazhohesh me ata njerëz, besimtarët e Mi, të cilët e sfidojnë, analizojnë apo gjejnë të çara në Fjalën Time të Shenjtë. Sepse as ti dhe as ata shpirtra nuk e kanë autoritetin ta bëjnë këtë. Ti duhet të më bindesh Mua tani. Lëri ata që vazhdojnë të hedhin abuzime dhe e mohojnë Fjalën Time, sepse ky nuk është më problem yt. Po, sigurisht, ti do të kritikohesh kur ta shpallësh Fjalën Time. Shpërfilli tani ata që përpiqen të angazhohen me ty. Koha është tepër e shkurtër për ta harxhuar kot me devijime të tilla. Njerëzit për të cilët duhet të merakosesh tani janë fëmijët e Mi të gjorë të cilët nuk kanë besim, apo që nuk më njohin Mua apo Atin Tim të Përjetshëm. Për ata Unë kam shumë merak. 

Prandaj kur ata Kristjanë mirëdashës që gjithmonë do të përpiqen ta njohin Fjalën Time, e përkushtojnë kohën e tyre për të analizuar, në vënd që thjesht të ndjekin Mësimet e Mia dhe të luten për vëllezërit dhe motrat e tyre të gjorë, kohë e vlefshme është duke u harxhuar kot.

Bija Ime, tregoi botës se katastrofa ekologjike të parashikuara do të godasin tani Tokën. Gjithçka do të nisi tani, sa shumë, sa shpejt. Dhe gjithçka për shkak të verbimit ndaj Fjalës së Hyjit Atë nga mëkatarët, të përfshirë në strofkat e tyre të ligësisë.

Besimtarët të mos kenë frikë.

Besimtarë, lutuni tani. Mos kini frikë. Unë do t’ju ofroj mbrojtjen Time Hyjnore gjatë gjithë kohës, madje edhe kur talleni në Emrin Tim. Lutja do t’ju japi forcë dhe kurajo, ndërsa i ligu dhe ndjekësit e tij hedhin vrerin e tyre tani mbi fëmijët e Mi. Ndërsa veprimet e tyre të tmerrshme të luftës mbi njerëzimin fillojnë të shtohen, përmes terrorizmit, kontrollit të monedhës botërore dhe helmimit të Tokës përmes ndotjeve të qëllimshme, më dëgjoni Mua tani.

Zemërimi I Hyjit Atë do të bjerë tani, dhe shpejtë. Lutja duhet të kryhet në grupe në mbarë botën sepse ajo do të ndihmoj në shmangjen e disa nga këtyre ngjarjeve.

Lutuni për Papa Benediktin Tim të dashur. Ai është i rrethuar nga armiq shumë të fuqishëm të Zotit, të pangopur për pushtet dhe kontrollin e Kishës Sime. Lutja mund të ndihmoj të vonoj largimin e tij që do të vij, kur të detyrohet të largohet nga Vatikani ashtu si është parashikuar. Lutuni, lutuni, lutuni për këtë periudhë tani, sepse do të jetë koha më e errët që ka rënë ndonjëherë mbi shërbëtorët e Mi të shenjtë, Peshkopët, Kardinalët dhe të gjithë ndjekësit e Mi të vërtetë. Çelësat e Rromës tani do t’i kthehen Hyjit Atit të Gjithpushtetshëm.

Ka ardhur koha për betejën kundër Satanait dhe ndjekësve të tij djallëzorë. Përpjekjet e tyre për ta lënduar njerëzimin do të ndëshkohen me ashpërsinë më të madhe, sepse do t’ju duhet të durojnë vuajtje të madhe për veprimet e tyre të liga.

Ngihuni tani, fëmijët e Mi. Vendoseni gjithë besimin, konfidencën dhe përkushtimin tuaj tek Unë si një prioritet. Lutja ditore, Mesha dhe Eukaristia do të më ndihmojnë Mua, dhe Atin Tim, të çrrënjosim këtë ligësi. Më ndiqni Mua. Merreni Kupën Time, sepse kur ju e bëni këtë, ju do të shijoni jetën e përjetshme.

Shpëtimtari juaj i dashur
Mbreti i Njerëzimit, Jezu Krishti

Mesazhi ne anglisht:


Sunday, 15 November 2015

Dy kometa do të përplasen, kryqi Im do të shfaqet në një qiell të kuq

E Djelë, 5 Qershor 2011, në 16:30

Bija Ime e dashur, koha është afër. Paralajmërimi është tani afër. Është me trishtim të madh që Unë duhet të them se shumë shpirtra nuk do t’i dëgjojnë këto Mesazhe për Paralajmërimin.

Fjala Ime bie në veshë të shurdhët. Përse nuk do të dëgjojnë ata? Unë nuk po ju jap atyre vetëm Dhuratën Time të madhe të Mëshirës, kur Unë do t’i vërshoj hiret e Mia mbi mbarë botën, Unë gjithashtu po përpiqem t’i pregatis ata për këtë ngjarje. Me miljona mëkatarë do të gëzojnë kur t’ju tregohet Mëshira Ime e madhe. Të tjerët nuk do të kenë mundësi të shpengohen në kohë, sepse do të vdesin nga tronditja.

Bija Ime, ti duhet të bësh gjithçka të mundesh për ta paralajmëruar botën, sepse kjo Ngjarje e Madhe do të trondisi këdo. Ata do të shohin shenja të mëdha në qiell, para se të ndodhi Paralajmërimi. Yjet do të përplasen me kaq forcë sa njeriu do ta ngatërroj spektaklin që ata do të shohin në qiell sikur të jetë katastrofike. Ndërsa këto kometa shpërthejnë, një qiell i madh i kuq do të krijohet dhe Shenja e Kryqit Tim do të shihet në mbarë botën, nga gjithkush. Shumë do të frikësohen. Por Unë ju them të gëzoni, sepse do të shihni për të parën herë në jetën tuaj, një Shenjë të vërtetë Hyjnore që përfaqëson lajme të mëdha për mëkatarët ngado.

Shikoni Kryqin Tim atëherë dhe ju do ta dini se Mëshira Ime e madhe po i jepet secilit prej jush, fëmijve të Mi të shtrenjtë. Sepse ishte me Dashuri të thellë të pafund që Unë mbaja për ju që Unë vdiqa, vullnetarisht, në Kryq, për t’ju shpëtuar ju. Kur t’i shikoni Kryqet në qiell gjatë Paralajmërimit ju do ta dini se kjo është një Shenjtë e Dashurisë Sime për ju.

Lutuni, ndjekësit e Mi të dashur, që vëllezërit dhe motrat tuaja të mund të gëzojnë kur edhe atyre gjithashtu t’ju tregohet prova e Egzistencës Sime. Lutuni që ata ta pranojnë se kjo është mundësia e tyre për ta shpenguar veten në Sytë e Mi. Se kjo Vepër e madhe e Mëshirës do t’i shpëtoj shpirtrat e tyre nëse më lejojnë Mua t’i ndhmoj ata.

Juve do t’ju tregohet se si është të vdisni në mëkat mortor

Paralajmërimi do të jetë një eksperiencë pastrimi për të gjithë ju. Ajo mund të jetë e pakëndshme pjesërisht, sidomos për ata në mëkat të rëndë. Sepse për të parën herë ndonjëherë, juve do t’ju tregohet se çfarë ndjehet kur Drita e Zotit zhduket nga jeta juaj. Shpirtrat tuaj do ta ndjejnë braktisjen që ndjehet nga ata që vdesin në mëkat mortor, këta shpirtra të gjorë që e lanë për tepër vonë t’i kërkojnë Zotit t’i fali atyre mëkatet. Dijeni se është e rëndësishme që Unë ju lejoj të gjithëve ju ta ndjeni këtë boshllëk të shpirtit. Sepse vetëm atëhërë ju më në fund do ta kuptoni se pa Dritën e Zotit në shpirtrat tuaj ju do të ndaloni së ndjeri. Shpirti dhe trupi juaj do të jenë thjeshtë si enë të zbrazëta. Madje edhe mëkatarët e ndjejnë Dritën e Zotit sepse Ai është i pranishëm në secilin prej fëmijve të Tij në Tokë. Por kur ju vdisni në mëkat mortor, kjo Dritë nuk egziston më.

Pregatituni tani, për këtë Ngjaje të Madhe. I shpëtoni shpirtrat tuaj sa e keni mundësinë. Sepse do të jetë vetëm kur Drita e Zotit t’ju largohet që ju më në fund do ta kuptoni errësirën e shkretë, boshe që Satanai e ofron, e cila ëshë e mbushur me hidhërim dhe terror.

I ushqeni shpirtrat tuaj. Gëzoni tani, sepse Paralajmërimi do t’ju shpëtoj dhe do t’ju sjelli më pranë Zemrës Sime të Shenjtë.

Mirëpriteni Paralajmërimin. Sepse atëherë do t’ju jetë dhënë prova e jetës së përjetshme dhe do ta dini se sa e rëndësishme është.

Shpëtimtari juaj i dashur
Jezu Krishti
Mbreti i Njerëzimit

Mesazhi ne anglisht:Saturday, 14 November 2015

Satanai i rekruton të rinjtë përmes kulturës moderne

E Shtunë, 4 Qershor 2011, në 17:00

Bija Ime e dashur, konvertimi si një rezultat direkt i Mesazheve të Mia të dhëna ty, po përhapet në mbarë botën. Gëzohu, sepse Unë të thashë që Fjala Ime, kur lexohet, do t’i ndezi shpirtrat ngado, përfshi dhe ata mëkatarë të vakët. Kur Unë i dhashë botës Fjalën Time, mijra vjet më parë, tek apostujt e Mi të dashur, ata lanë një përshtypje të thellë mbi njerëzimin. Sot, përveç ndjekësve të Hyjit Atit të Përjetshëm dhe për Mua, Birit të Tij, Jezu Krishtit, shumë prej asaj që u mësua për fat të keq është harruar.

Komunikimet e Mia përmes teje, bija Ime, janë për të provuar dhe thjeshtuar Mësimet e Mia. Për më tepër, arsyeja që Unë flas tani është për ta kujtuar, për ta mësuar dhe për ta brymosur Fjalën Time Më Të Shenjtë në mëndjet e fëmijve të Mi, që ata të mund të shpëtojnë nga kthetrat e Satanait.

Bija Ime, Unë e kam mbushur shpirtin tënd, përmes Dhuratës së Shpirtit të Shenjtë, me fuqinë e dijes. Kjo fuqi të është dhënë, jo vetëm që ti të mund t’i kuptosh këto Mesazhe, por për të të zbuluar ligësinë e mëkatit. Tani, kur ti e dëshmon mëkatin, do të ndjesh neveri deri aty sa do të shqetësohesh. Unë Jam duke të dhënë ty tani një shije të asaj që Unë e vuaj kur Unë shikoj fëmijët e Mi të infektuar me mëkat.

Shumë nga ata që ti shikon në jetën e përditshme, përmes medias, filmave dhe Televizionit të ngatërrojnë. Mëkati, kur është i pranishëm në shpirtra, e shfaq veten në një mënyrë që shihet qartë përmes disa shenjave. Ti, bija Ime, përmes hireve te Mia, mund ta dallosh menjëherë tani mëkatin tek dikush. Shenja e parë që do të shohësh është arroganca dhe krenaria, ku dikush e konsideron veten më të rëndësishëm se një tjetër. Shenjat e tjera që do të paraqiten ty dalin nga mëkati i krenarisë dhe lakmisë.

Një nga mëkatet më të shthurura në botë sot është shthurja seksuale. Kur ajo shfaqet në botë, gjithmonë është e maskuar me humor. Kjo është një mënyrë e zgjuar për t’i bindur të tjerët se kjo është një pjesë e natyrshme e formimit tuaj njerëzor. Ti e shikon, bija Ime, se çdo njeri në botë pëlqen të qeshi dhe ka nevojë për sensin e humorit, që është një Dhuratë nga Zoti. Prandaj kur reklamohet sjellja e pazakontë seksuale, ajo zakonisht do të tregohet për t’ju bërë për të qeshur. Kjo do të jetë kur ajo do të poshtëroj, jo vetëm gratë, por kur të influencoj të rinjtë që ata ta pranojnë sjelljen e ligë imorale si një kulturë moderne normale.

Satanai pëlqen të rekrutoj të rinjtë. Prandaj ai përdor mjetet moderne për të vënë në shënjestër qengjat e Mi të vegjël të shtrenjtë. Ata, fëmijët e Mi të vegjël, pa e kuptuar do ta imitojnë sjelljen e tyre të neveritshme, që do të nxitet akoma më tepër prej presionit nga shoqëria.

Paralajmërim ndaj atyre në Industrinë e Muzikës

Unë i paralajmëroj tani të gjithë ata në industrinë e muzikës, filmave dhe artit. Nëse ju vazhdoni të fëlliqni fëmijët e Mi, ju do të ndëshkoheni ashpër. Ju, fëmijët e Mi të gënjyer, jeni kuklla në arsenalin e Satanait. Ai ju përdor duke ju joshur si fillim përmes tërheqjes së pasurisë, famës dhe luksit. Pastaj ai e pushton shpirtin e tyre. Pas kësaj ai do t’ju tërheqi në thellësitë e imoralitetit ku djajtë e tij do të futen në trupin tuaj që të kryejnë joshjet e tyre të tmerrshme dhe veprat imorale seksuale. Gjatë gjithë kohës ju do të mendoni se ky është një argëtim i padëmshëm. A nuk e dini se shpirtrat tuaj po vidhen? A nuk doni t’ja dini? A nuk e kuptoni se nëse ju i kryeni këto vepra të imoralitetit seksual të fëlliqura ju do të jeni të humbur përgjithmonë? Ndërsa ju dëshironi me gjithë shpirt për më shumë kënaqësi, kur veprimi i fundit nuk ju kënaq më, ju do të bëheni të pangopur. Pas kësaj ju do të arrini në vetë-shkatërrim. Përse mendoni se ka kaq shumë nga ju, që jetojnë në këtë fasadë fallco, që është kulturë e famës, po kryejnë vetëvrasje? Marrin mbidozë droge? Ndjehen të depresionuar? Dëshpërimi e copëton zemrën tuaj? A nuk e dini se Satanai e kërkon shpirtin tuaj, shpejtë? Sa më shpejtë të vdisni në mëkat mortor aq më shpejt Satanai mund ta vjedhi shpirtin tuaj nga Hyji Ati I Plotfuqishëm, Krijuesi juaj.

Është e vështirë për fëmijët e Mi të kuptojnë, të cilët janë kapur në këtë gënjeshtër. Por mendojeni këtë kështu. Madje dhe kur jeni në mëkat, gjendet akoma Dritë e Zotit tek ju. Shumë mëkatarë dhe ateistë nuk e kuptojnë këtë. Ata vazhdojnë në spiralen e tyre përposhtë duke u afruar më afër me Ferrin. Por, është vetëm prej Dritës nga Zoti që ata mbeten të arsyeshëm. Pa Dritën e Zotit, kjo Tokë do të ishte në errësirë. Kjo errësirë, kur përjetohet, do t’ju terrorizoj. Veprimet tuaja mëkatare nuk do të jenë të neveritshme vetëm për ju, por ju do të doni të vraponi dhe të fshiheni. Sepse madje edhe atëherë, nëse Drita e Zotit do të shfaqej papritur, ju nuk do të ishit në gjëndje t’i bënit ballë ndriçimit apo Fuqisë.

Pa Dritën e Zotit ka errësirë të plotë të shpirtit. Për arsyen se ju, fëmijve të Mi, nuk ju është dashur kurrë të jeni pa këtë Dritë, ju nuk do të jeni të aftë të mbijetoni nëse dhe kur kjo Dritë të shuhet.

Ushqeheni shpirtin tuaj – ai është gjithçka që ju do të merrni me vete në jetën tjetër. Paralajmërimi do t’ju japi një ndjesi se si do të jetë kjo ndjenjë. Nëse jeni në mëkat mortor gjatë Paralajmërimit, mos kini frikë se ajo është vetëm e tillë – një paralajmërim. Për fat të keq, kaq tronditëse do të jenë mëkatet tuaja kur t’i shikoni ato në gjëndjen e vet ashtu si janë dhe të shëmtuar, sa do t’ju ndikoj fizikisht me tronditje. Mos prisni deri atëherë. Bëni diçka për jetën tuaj shpirtërore tani. Konsideroni dinjitetin e shpirtit tuaj. Ushqeheni shpirtin tuaj sepse ai është gjithçka që ju do të merrni me vete në jetën tjetër. Trupi juaj nuk do të ketë asnjë pasojë. Megjithatë, nëse ju e përdorni trupin tuaj, të dhënë nga Hyji Ati I Plotfuqishëm si një Dhuratë, në një mënyrë mëkatare, duke i bërë të tjerët të mëkatojnë, do të jetë trupi juaj që do ta shkaktoj rënien e shpirtit tuaj.

Mendoni, fëmijët e Mi, për lumturinë tuaj të ardhme. Sepse koha juaj në Tokë është vetëm një pjesë e kohës që ju do të përjetoni në egzistencën tuaj. Pamundësia për t’u kujdesur për shpirtin tuaj do t’ju garantoj braktisjen tuaj izoluese në Ferr, në të cilën asnjë jetë nuk egziston përveç se dhimbjes dhe torturës së përjetshme.

Çdo ditë miljona shpirtra, në momentin e vdekjes, bien me të shpejtë drejt portave të Ferrit; njerëz të fuqishëm, lidera, të pasur, të varfër, këngëtarë, aktorë, terroristë, vrasës, përdhunuesa dhe ata që kanë patur aborte. Një emërues i përbashkët që të gjithë ata e kishin është kjo. Asnjë prej tyre nuk besonte se Ferri egziston.

Shpëtimtari dhe Mësuesi juaj i dashur
Jezu Krishti

Mesazhi ne anglisht:


Thursday, 12 November 2015

Ditët e Papë Benediktit janë tashmë të numëruara

E Mërkurë, 1 Qershor 2011, në 11:00

Bija Ime e dashur, ti sapo je vënë në sprovë përsëri, në Emrin Tim Më Të Shenjtë, për të devijuar nga e Vërteta. Kjo do të ndodhi rregullisht, sepse asnjë ditë nuk do të kaloj kur mashtruesi nuk do të ndaloj përpjekjet për të të larguar nga kjo Punë, duke vënë dyshime në mëndjen tënde.

Ti nuk duhet të shikosh tek mesazhet e vizionarëve të tjerë, apo të dëgjosh ndonjë person tjetër që pohon se vjen në Emrin Tim, nëse të jep një mesazh, që është në kundërshtim me Fjalën që ti merr nga Unë.

Profecitë e Mia po të komunikohen ty me saktësi, bija Ime. Satanai do të vazhdoj të shkaktoj dëm dhe të lëndoj kur ti më pak e pret. Prandaj bëj kujdes gjatë gjithë kohës. Ditët e Famulltarit Tim të dashur janë tani të numëruara. Ai do ta ketë lënë Vatikanin para se Paralajmërimi të ndodhi. Ki besim tek Unë. Të më bindesh Mua. Ti tani po përparon mirë. Por kurrë mos i hiq sytë nga Unë.

Megjithatë, mos ki frikë të bësh jetën ashtu si ti do ta bëje normalisht, për aq kohë sa lutja dhe përkushtimi ndaj Meje është një pjesë përbërëse dhe e rëndësishme. Unë do të siguroj që ti nuk je e vetme në këtë Punë që tani e tutje dhe vetëm ata që janë duke u drejtuar nga Unë do të kenë ndonjë influencë mbi gjykimin tënd.

Më beso Mua kur them, Satanai nuk do t’i sabotoj Fjalët e Mia, as dhe nuk do t’i infektoj këto Mesazhe që ti merr nga Unë. Kjo nuk do të ndodhi në këtë çast, sepse ky Mision është suprem dhe shumë mbrojtje të është ofruar ty, bija Ime. Nëse ndonjëherë shqetësohesh për ndonjë Mesazh, thjeshtë më kërko Mua përgjigjen dhe do të jepet. Mos pyet njeri tjetër për pikpamjet e tyre, sepse ata nuk janë të kualifikuar të komentojnë mbi Fjalën Time Hyjnore.

Kurrë mos u përfshi me mesazhet e vizionarëve të tjerë. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse do ta dëmtoj Punën tënde.

Por tani ti e di se Unë, Shpëtimtari yt dhe Mbreti I Njerëzimit, Jam në Fuqi. Asnjë njeri nuk duhet ta njollosi Fjalën Time. Asnjëherë. Të jeni mirënjohës që po ju ofrohet Dhurata e profecisë dhe të më bindeni Mua gjatë gjithë kohës. Kurrë mos më ofendoni Mua duke dyshuar. Këto kohë tashmë kanë kaluar. Më kërkoni Mua me përulësi në zemrën dhe në shpirtin tuaj. Qëndroni të heshtur kur Fjala Ime vihet në lojë, sulmohet, mohoet, kundërshtohet dhe vihet në pyetje, sepse nuk varet nga ju të përgjigjeni për Mua. Ti do të mësosh kaq shumë nga Unë, bija Ime, nëse ulesh dhe më dëgjon Mua. Unë e mbush mëndjen tënde me Dhuratën e dijes. Pranoje këtë Dhuratë. Mos e vër në dyshim. Gëzo me Mua.

Ky është një Mision shumë i rëndësishëm, ndryshe nga ndonjë që Unë i kam sjellë njerëzimit që nga profetët e hershëm.

Do të kërkohet forcë nga ana jote, në termin njerëzor. Çfarë është e rëndësishme tani është që thjeshtë të komunikosh me Mua përmes lutjes, Adhurimit dhe Sakramenteve të Bekuara. Gjithçka tjetër duhet të lihet jashtë kësaj. Familja jote është shumë e rëndësishme gjatë gjithë kohës. Gjithçka tjetër jashtë këtyre dy grupeve bien në një kategori shumë më të ulët.

Përpiqu të qetësohesh dhe të ndjesh Dashurinë Time. Mos harxho kot kohë të vlefshme duke u merakosur. Thjeshtë bashkohu me Mua plotësisht dhe do të jesh e mbrojtur nga e keqja. Unë të dua ty, bija Ime, dhe Unë të besoj ty.

Shpëtimtari dhe Mësuesi juaj i devotshëm
Jezu Krishti

Mesazhi ne anglisht:


Monday, 9 November 2015

Profecia në Garabandal tani do të bëhet realitetet

E Martë, 31 Maj 2011, në 15:30

Bija Ime e dashur, ne kemi arritur shumë në një kohë kaq të shkurtër. Kjo ishte për një arsye. Sepse ishte gjithë koha e duhur për të përhapur Fjalën Time Më Të Shenjtë në një botë që ka etje për Dashurinë Time. Prapë ata nuk dëgjojnë, sepse nuk duan t’ja dinë.

Ndërsa shumë nga ndjekësit e Mi besnikë janë të alarmuar tani ndaj ndryshimeve që vijnë, sa shumë nuk kanë aspak interes në paralajmërimet e dhëna botës nga Nëna Ime e dashur deri tani. Profecitë e dhëna në Garabandal do të bëhen tani një realitet. Pregatituni tani për këtë ngjarje, sepse ju kanë mbetur vetëm pak muaj për t’i pregatitur shpirtrat tuaj.

Të lutem të mos kesh frikë, bija Ime, sepse Unë e di se këto ngjarje të kanë trishtuar sepse ti po mendon të ardhmen e fëmijve të tu. Paralajmërimi do të ndryshoj gjithçka. Por ai do të krijoj një ndarje në rrugë. Njeëzimi, kur të jetë zgjuar ndaj të Vërtetës së Egzistencës së Zotit, atëherë, përmes vullnetit të tij të lirë, do të zgjedhi një nga të dyja udhët, udhën e shpëtimit, apo udhën e mallkimit.

Lutuni fortë që njeriu të zgjedhi të parën. Sepse nëse nuk e zgjedh, bota do të vuaj ndëshkimin më të ashpër ku shumë prej saj do të fshihet.

Përse fëmijët e Mi do ta dëshironin këtë? Por, për shkak të mëkatit, njeriu për fat të keq do të vendosi ta shpërfilli premtimin Tim dhe të ndjeki udhën e mashtruesit. Unë ju kam thënë, Unë nuk do t’ju jap një datë për Paralajmërimin, sepse ajo dihet vetëm nga pak shpirtra të zgjedhur.

Sepse nëse kjo datë do të bëhej publike, njerëzit do të përpiqeshin të kërkonin falje prej ndjenjës së përulësisë së rreme. Me besoni Mua. Gjithçka do të jetë mirë, fëmijë. Ju jeni të bekuar t’ju jepet kjo Dhuratë e mbrekullueshme e Zbulimit. Bota do të duket tani të jetë më e qetë dhe disi e çuditshme në muajt që çojnë drejt Paralajmërimit. Sepse kur të ndodhi, edhe pse do të jetë në dukje spektaktulare në qiell, kaq e qetë do të jetë kjo eksperiencë magjike, sa ju do të jeni më të pregatitur për këtë takim të heshtur me vetë ndërgjegjen tuaj.

Kujtoni se sa më shumë njerëz të jenë paralajmëruar për këtë ngjarje, aq më shumë shpirtra do të shpëtojnë. Lutuni, lutuni me Mëshirën Time Hyjnore për ata shpirtra që do të vdesin gjatë Paralajmërimit. Ata kanë nevojë për lutjet tuaja.

Shpëtimtari juaj i dashur
Jezu Krishti

Mesazhi ne anglisht:Sunday, 8 November 2015

Ju thuaj atyre se Unë i dua ata por Unë dua që ata të flasim me Mua

E Martë, 31 Maj 2011, në 10:00

Bija Ime e dashur, ky ka qënë një udhëtim shumë i jashtëzakonshëm për ty në një kohë kaq të shkurtër. Unë e kuptoj se ti je e lodhur tani. Shpejtësia me të cilën këto Mesazhe janë marrë nga ty dhe publikuar në sa shumë gjuhë, kaq shpejt, të tregojnë ty urgjencën që ato përfaqësojnë. Kjo gjithashtu të tregon udhëheqjen Hyjnore në veprim në formën e vet më të përkryer.

Këto Mesazhe, ndërsa të mbushura me Mësimet e Mia, në të vërtetë po jepen për të shpjeguar rëndësinë për t’u kujdesur për shpirtrat tuaj, në këtë jetë, sa e keni mundësinë. Shumë njerëz, kur i lexojnë këto Mesazhe, sidomos ata me pak besim në Hyjin Atin e Përjetshëm, do të shqetësohen prej tyre. Shumë do të konvertohen. Disa do të frikësohen për të ardhmen e tyre mbi këtë Tokë dhe të familjeve dhe miqve të tyre.

Nëse i hapin mëndjet e tyre së pari ndaj faktit se Zoti me të vërtetë Egziston, atëherë ata do të jenë gati për fazën e dytë. Ajo është kur ata do të fillojnë të pyesin veten përse po ndodh një komunikim i tillë – përse Jezu Krishti, Biri i vetëm I Hyjit Atit të Përjetshëm, do të ndërmerrte hapa kaq të jashtëzakonshëm – ata do të arrijnë në konkluzionin të qartë.

Kjo është sepse Unë e dua secilin prej jush që Unë dua t’ju shpëtoj. Unë ju dua fort të gjithëve ju dhe Unë duhet të bëj të pamundurën për t’ju sjellë më pranë Zemrës Sime.

Unë dua t’ju prek në zemrat tuaja, me qëllim që një dritë të ndizet në shpirtin tuaj. Nuk ka asgjë për t’u patur frikë në këtë botë nëse ju do të besoni plotësisht tek Unë. Unë kam plane të mbrekullushme për të gjithë ju që afroheni më pranë Zemrës Sime të Shenjtë. Dhuratat më të jashtëzakonshme ju presin. Mos kini aspak frikë nga trazirat në botë, sepse Unë do t’i mbroj të gjithë ata që besojnë tek Unë dhe do t’ju plotësoj nevojat e trupit. Besoni tek Unë, Zoti I Njerëzimit, i dërguar përsëri, për t’ju shpëtuar nga errësira e përjetshme.

Kthehuni tek Unë si fëmijë të pafajshëm
Nuk është nevoja të mësoni lutjet nëse jeni të paditur. Po, ato janë të dobishme, por e gjitha që Unë ju kërkoj të bëni është të flisni me Mua. Në mënyrën në të cilën ju normalisht bisedoni me një mik, të qetë, të besoni tek Unë. Më kërkoni Mua për ndihmën Time. Mëshira Ime është e mbushur dhe po derdhet në pritje për t’u vërshuar mbi ju. Vetëm po ta dinit Dhembshurinë që Unë kam për secilin në Tokë. Madje dhe për mëkatarët. Fëmijët e Mi janë fëmijët e Mi madje dhe kur mëkati i njollos shpirtrat e tyre. Unë e urrej mëkatin por e dua mëkatarin.

Sa shumë prej jush kanë frikë të kërkojnë falje rregullisht. Ju kurrë nuk duhet të shqetësoheni – asnjëherë. Nëse jeni penduar me të vërtetë ju do të faleni.

Mëkati, fëmijët e Mi, do të jetë një problem i vazhdueshëm. Madje dhe ndjekësit e Mi më të devotshëm mëkatojnë, dhe mëkatojnë herë pas here. Ky ëshë fakt. Me t’u lëshuar Satanai, mëkati u përhap. Shumë janë tepër të turpëruar të kthehen tek Unë. Ata i ulin kokat dhe e bëjnë një sy të verbër kur janë sjellë keq. Tepër krenar dhe të turpëruar, ata vazhdojnë sikur ajo do të harrohet.

Çfarë ata nuk kuptojnë është se errësira sjell errësirë. Kështu që kur ju mëkatoni njëherë, është shumë më e lehtë të mëkatoni përsëri. Duke e bllokuar ndërgjegjen tuaj, cikli atëherë vjen vërdalle e vërdallë. Kështu mëkatari do të japi çdo justifikim për të shpërfillur keqbërjen. Ata do të vashdojnë të bien sa më poshtë në një spirale. Kjo është sepse ata nuk e dinë se si të kërkojnë falje. Për arsyen se ata nuk e kanë kuptuar rëndësinë e përulësisë, ata e kanë të pamundur të kthehen tek Unë. 

Dijeni se nuk është e komplikuar të më kërkoni Mua falje. Kurrë të mos kini frikë nga Unë. Unë e pres secilin prej jush që e ka guximin t’i dënoj mëkatet e veta. Kur ju futeni në këtë rutinë, disa Hire të jashtëzakonshme do t’ju dhurohen. Pasi i keni rrëfyer mëkatet tuaja, ju do të jeni në një gjëndje hiri. Pastaj kur të merrni Sakramentin e Eukaristisë ju do të ndjeni një energji vërshuese që do t’ju habisi. Atëherë dhe vetëm atëherë ju do të gjeni paqen e vërtetë.

Asgjë nuk do t’ju trazoj. Ju do të jeni të fortë, jo vetëm në shpirt, - mëndja juaj do të jetë më e qetë dhe më në kontroll. Ju do ta shikoni jetën me një këndvështrim të ndryshëm dhe më pozitiv. Kush nuk do ta donte një jetë të tillë?
Kthehuni, fëmijë, tek Unë, gjatë këtyre kohëve të dëshpërimit në botë. Më lejoni Mua t’ju tregoj gëzimin që është i juaji kur ktheheni tek Unë.

Mbajeni mënd se Unë dhashë Jetën Time për ju njëherë. Dashuria Ime nuk njeh kufi. Unë do t’i përgjigjem thirrjes suaj. E gjitha që ju duhet të bëni është të kërkoni.

Shpëtimtari juaj i dashur i shtrenjtë
Jezu Krishti

Mesazhi ne anglisht:


Saturday, 7 November 2015

Paralajmërim për ata që janë të përfshirë me kultet Satanike

E Hënë, 30 Maj 2011, në 22:00

Bija Ime, ti po bëhesh shumë më e fortë tani, dhe përmes bindjes tënde ndaj Vullnetit Tim Më Të Shenjtë, mund ta alarmosh botën tani për çfarë do të vij.

Kur Unë flas për mëkatin, Unë nuk kam zbuluar mëkatet e turpshme, që kryhen, të cilat madje dhe mëkatarët e rregullt do ta kishin të vështirë t’i kuptonin. Praktikat e sëmura të kryera nga të ashtu-quajturat shoqëri perëndimore të sofistikuara – mbrapa dyerve të mbyllura – do t’ju trondisin deri në palcë.

Mizoritë e këqija, ku fëmijët ritualisht vriten në nderim të Satanait, janë një realitet në botën e sotme. Por ato janë vetëm disa nga veprimet djallëzore intensive, që kryhen nga njeriu, i influencuar nga Satanai. Shkoni kaq larg, fëmijët e Mi, dhe ju do ta keni të pamundur të ktheheni tek Unë. Veprime të tjera, që e thyejnë Zemrën Time, përfshijnë abuzimin fizik, sidomos të fëmijve të vegjël të pafajshëm. Më lejoni t’ju theksoj llojin e mëkateve, që do të dëshpëronin së tepërmi shumë prej jush, po t’i përshkruaja me hollësi. Ndjekësit e Satanait, përmes kulteve të tyre, janë të pamëshirshëm në trajtimin e tyre ndaj qënies njerëzore, për të cilin ata nuk kanë aspak respekt. Sakrificat, përfshi sakrificat njerëzore, blasfemitë, mallkimin dhe veprimet e vandalizmit ndaj Meje, Atit Tim të Përjetshëm dhe Nënës Sime të dashur, janë rituale të rregullta. Kaq pak respekt kanë këta adhurues satanikë, sa i shpalosin fyerjet e tyre në publik përmes muzikës, filmave, TV dhe arteve. Ata fajtorë për sakrilegje të tilla do të marrin mallkimin e përjetshëm, ku do digjen në Ferr përjetësisht.

Ky është një nga paralajëmrimet e fundit që ju do të merrni nga Unë, Shpëtimtari juaj, Jezu Krishti. Është gjithashtu kërkesa Ime finale për ju për ta shpëtuar veten ndërsa mundeni.

Unë, Jezu Krishti, nuk bëj kërcënime boshe. Unë e bëj gjithçka për t’ju shpëtuar ju. Por deri në një farë pike, nuk ka asgjë që Unë mund të bëj për t’ju ndaluar të kërkoni ngushëllimin e rremë që ju mendoni se do t’ju ofrohet nga i ligu. Çlirojini zinxhirët satanik, me të cilët jeni lidhur dhe vraponi tek Unë tani. Unë do t’ju shpëtoj, por ju duhet të më kërkoni Mua t’ju fal sa jeni gjallë në këtë jetë.

Mbajeni mënd, ajo është zgjedhja juaj, Parajsa apo Ferri. Ju zgjedhni sa jeni akoma gjallë mbi këtë Tokë, sepse nuk do të jeni në gjëndje ta bëni këtë kur të kaloni në jetën tjetër.

Jezu Krishti juaj përherë i duruar dhe i dashur

Mesazhi ne anglisht:Friday, 6 November 2015

Shpatat e Drejtësisë do të bien tani

E Hënë, 30 Maj 2011, në 03:00

Më dëgjoni Mua tani, fëmijët e Mi, ngado. Shpatat e Drejtësisë do të bien mbi ata që nuk arrijnë të pregatiten si duhet për Paralajmërimin.

Flakët e Mia të Mëshirës Hyjnore, të treguara botës për t’i dhënë secilit prej jush një shije të asaj çka do të jetë dita finale e Gjykimit, do të keqinterpretohet nga shumë prej jush. Kjo ditë e madhe e Paralajmërimit po afrohet çdo muaj, kështu që ju duhet tani të lini mënjanë kohën në pregatitje për Mëshirën Time Hyjnore.

Shumë, shumë shpirtra do ta kenë të vështirë të kuptojnë se çfarë do të thotë në të vërtetë kjo ngjarje. Si rezultat, shumë do të vdesin nga tronditja, gjë që më dëshpëron Mua, sepse për ata që nuk mbijetojnë, do të jetë për shkak të gjëndjes së tyre të mjerë të shpirtrave të tyre. Katolikët ngado, kërkoni Rrëfim tani, nëse doni të përfitoni nga Vepra Ime e Madhe e Dashurisë dhe Mëshirës.

Kristjanët dhe fetë e tjera, flisni në heshtje dhe i tregoni Zotit se sa të penduar jeni, se sa keq ju vjen për keqbërjet tuaja dhe i kërkoni Atij t’ju fali për mëkatet tuaja. Vetëm ata që janë me zemër të fortë në dashurinë e tyre për Mua dhe Hyjin Atin e Gjithpushtetshëm, do të jenë të pregatitur si duhet. Të tjerët, me mëndje dhe karakter të fortë përfundimisht do ta kuptojnë të Vërtetën dhe do të më pranojnë Mua me dashuri në zemrat e tyre.

Sa për të tjerët, kaq e rëndë do të jetë tronditja, sa kur shpirtrat e tyre t’ju shfaqen në errësirën e tyre, do të bien të vdekur. Por atëherë do të jetë tepër vonë për të kërkuar falje. Nuk do të ketë më shpresë për ata. Lutuni, lutuni, të gjithë ju, me qëllim që sa më shumë shpirtra të jetë e mundur t’i shëptojnë Veprës Sime të madhe të Mëshirës.

Shpëtimtari juaj i dashur
Jezu Krishti

Mesazhi ne anglisht:


Mëkati do të jetë gjithmonë mëkat pavarësisht se si e justifikoni atë

E Djelë, 29 Maj 2011, në 17:30

Bija Ime e dashur, sa lotoj për të gjithë fëmijët e Mi që mëkatojnë për shkak se nuk i kuptojnë Mësimet e Mia. Shumë prej tyre nuk janë të vetëdijshëm se më fyejnë Mua sepse nuk e kanë mësuar kurrë të Vërtetën, ose kanë vendosur t’i mbrojnë mëkatet e tyre. Shumë prej atyre që mëkatojnë, përpiqen t’i justifikojnë veprimet e tyre sepse ata dëgjojnë të tjerët që përdorin tolerancën si maskë për të justifikuar mëkatin.

Mëkati do të jetë gjithmonë mëkat në Sytë e Atit Tim, pavarësisht se sa i vogël mëkati. Shumë prej atyre që kryejnë mëkat të rëndë, gjithmonë arrijnë ta mbrojnë disi të ashtu quajturën ‘të drejtën e tyre për të mëkatuar’ duke e verbuar veten ndaj ligësisë që mëkati i tyre përfaqëson.

Fëmijët e Mi janë me fat që Unë i fal ata për mëkatet e tyre

Vetëm po ta njihnin fëmijët e Mi ngado Mëshirën Time, atëherë do ta kuptonin se sa me fat janë që po ju jepet kjo Dhuratë e madhe e faljes që Unë ju ofroj në këtë jetë. Nëse ata nuk kërkojnë falje rregullisht, atëherë mëkatet e tyre do t’i çojnë ata të vazhdojnë të mëkatojnë herë pas here. Sa më shumë që mëkatojnë, aq më larg ata largohen nga Unë dhe aq më e vështirë do të jetë të kthehen tek Unë.

Më dëgjoni Mua. Mëshira Ime është për t’u përfituar nga të gjithë ju. Pranojeni këtë nga Unë tani. Mos e lejoni botën t’ju ngre grackë, duke e lejuar veten të bini pre e tundimeve të mëkatit. Kur ju mëkatoni ju kapeni në kurth dhe nuk do të dini nga të ktheheni. Mëkati ju bën të ndjeni dhimbje thellë dhe brënda vetes.

Toleranca është në modë sot

Sa shumë nga fëmijët e Mi vazhdojnë të bërtasin fortë për nevojën për ‘tolerancë në shoqëri’. Toleranca është në modë sot në termin e vet të thjeshtë. Ajo mund të përdoret për të keqinterpretuar madje dhe mëkatet më të rënda. Toleranca është formuar me kujdes për të mbrojtur çdo lloj mëkati të njohur nga njeriu në botë sot. Çdo kush kërkon të drejtën ndaj tolerancës. Çfarëdo lloj mëkati, ai do të promovohet si një e drejtë civile në shumë raste. Pavarësisht se këto mëkate promovohen si “të qëna të drejta” ato gjithmonë do të jenë gabim. Është koha që njeriu të përballet me të Vërtetën, për t’u bërë përsëri i ndërgjegjshëm. Ta pranojnë që veprat e mëkatit që ata kryejnë janë moralisht të gabuara; t’i trajtojnë qëniet e tjera njerëzore, përfshi ata fëmijë në bark, si të barabartë në të gjitha gjërat.

Lutuni fort për hiret për të parë të Vërtetën për çfarë është.

Dhe jo versionin e përpunuar në të cilin ju zgjidhni të besoni sepse i përshtatet qëllimeve tuaja egoiste. Ka vetëm një të Vërtetë. Në zemrat tuaja, çdo njëri prej jush e njeh ndryshimin mes të drejtës dhe të gabuarës.

Pranojeni këtë tani, nëse doni që Unë t’ju shpëtoj nga flakët e Ferrit.

Shpëtimtari juaj
Jezu Krishti

Mesazhi ne anglisht:


Tuesday, 3 November 2015

Zgjidhja e Vështirësive Financjare

E Enjte, 26 Maj 2011, në 13:00

Bija Ime e dashur, është dëshira Ime që ti tani të fillosh të argjërosh, të paktën një ditë në javë. Sepse duke e bërë këtë, ti do të më japësh Mua shumë kënaqësi. Kjo sakrificë do ta forcoj pastërtinë e shpirtit tënd dhe do të sjellë më pranë Zemrës Sime Më Të Shenjtë.

Fëmijët e Mi në botë hasin shumë sfida në këto kohë, sfida, me të cilat kurrë nuk ju është dashur të merreshin më parë. Sfida më e madhe tani është të gjejnë zgjidhje për mënyrën në të cilën paraja po kërcënohet. Kjo është shumë e frikshme për shumë që e kërkojnë këtë për t’i mbajtur shtëpitë e tyre dhe për t’i ushqyer familjet e tyre. Vështirësia e dytë është mungesa e ndonjë drejtimi të qartë shpirtëror në jetën e tyre, që deri tani është parë si e rëndësishme.

Humbisni të ardhurat tuaja dhe humbisni aspiratat tuaja për të mirat materiale luksoze. Sepse çfarë vlere ka një makinë luksoze kur ju nuk mund ta ushqeni familjen tuaj? Çfarë vlere ka një fustan i bukur kur ju nuk mund të ngroheni në një shtëpi ku nuk mund të paguani si duhet ngrohjen? Është vetëm kur fëmijët e Mi e gjejnë veten pa tepricat me të cilat janë mësuar, që ata e kuptojnë realitetin në të cilin janë zhytur tani.

Sot nevojat tuaja bazë duhet të jenë prioriteti juaj

Pas kësaj, ju duhet të pyesni veten: Çfarë është e rëndësishme tani? Pasi ju jeni ushqyer dhe veshur çfarë më pas? Të qënurit superior nuk është më e rëndësishme kur ju përpiqeni të mbijetoni me elemetet bazë. Zilia për pasurinë dhe statusin e fqinjit tuaj nuk do të ketë më rëndësi. Do të jetë vetëm tani që ju do të kërkoni ngushëllimin shpirtëror që ju ka munguar për kaq kohë në jetën tuaj.

Në përpjekjet tuaja për të gjetur ngushëllimin e mëndjes, kthehuni tek Unë dhe Ati Im I Përjetshëm, Hyji Krijuesi i të gjitha gjërave. Mos u tundoni të kërkoni shërim nga shëruesit shpirtëror nëse ata nuk më përfaqësojnë Mua. Mos kërkoni lehtësim artificial nga droga për të lehtësuar dhimbjen dhe dëshpërimin tuaj. E vetmja mënyrë që ju do të çliroheni nga shqetësimi dhe dhimbja është kur ju ktheheni tek Unë, Jezu Krishti, Shpëtimtari juaj.

Unë Jam tani duke pritur. Më kërkoni Mua t’ju ndihmoj dhe Unë do t’ju pajis me nevojat tuaja bazë. Unë gjithmonë do t’ju jap çfarë ju doni. Por ju duhet të më kërkoni Mua në fillim. Kurrë mos i mbani shqetësimet tuaja përbrënda. I ndani ato me Mua.

Mi dorëzoni Mua të gjitha shqetësimet tuaja. Unë do të përgjigjem menjëherë; sepse kjo do të më mbushi Mua me gëzim kur ju më besoni Mua plotësisht.

Unë ju dua të gjithëve ju.

Shpëtimtari juaj i devotshëm
Jezu Krishti
Mbreti I Mëshirës dhe I Dhembshurisë

Mesazhi ne anglisht: