Friday, 31 May 2013

Ata që bërtasin tek Fjala Ime me zemërim dhe deklarojnë se Ajo vjen nga Satani do të banojnë me bishën përjetësisht

E Premte, 24 Maj 2013

Bija Ime e dashur, ngado që Zëri Im dëgjohet, në çdo vënd, dhe në çdo tempull të dedikuar për të adhuruar Zotin, do të ketë trazira. Ndërsa shumë do të më bëjnë nderime Mua, Mësimeve të Mia, Kishës Sime, kur ata e dëgjojnë Zërin Tim, ndërsa Ai kërkon vëmëndje tani, ata do të mbulojnë veshët.

Zëri Im do të bier në shpirtra kokfortë dhe të shurdhët. Zëri Im, Fjala Ime dhe Thirrja Ime do të refuzohet me zemërim dhe do të pështyhet, ndërsa Unë Jam persekutuar për herën e fundit në Tokë. Kjo është thirrja finale për të sjellë fëmijët e Zotit në Gjirin Tim, para Ardhjes Sime të Dytë dhe prapë, shumë njerëz, të hutuar nga gënjeshtrat e përhapura nga djajtë, do të largohen dhe do të refuzojnë Mëshirën Time.

Unë edhe një herë do të refuzohem nga ata që banojnë në Shtëpinë e Zotit, priftërinjtë dhe të gjithë ata që nuk e pranojnë të Vërtetën. Fyerja përfundimtare ndaj Emrit Tim do të shihet nga të gjithë ju së shpejti. Ata prej jush që i mbulojnë sytë dhe ecin qorrazi, gradualisht do ta shikojnë të Vërtetën ashtu si po ju jepet juve në këtë kohë.

Unë nuk mund të krijoj përçarje brënda Kishës Sime, sepse atëherë Unë do të mohoja Veten Time. Trupi Im është Kisha dhe Ajo kurrë nuk do të vdesi, por do të jenë ata brënda saj, që do të më refuzojnë Mua. Ashtu si Unë u refuzova herën e parë, ata do të përpiqen, këtë herë, të më shkatërrojnë Mua, para se Unë të vij të sjell shpëtimin final të premtuar njerëzimit.
Njeriu është i dobët. Njeriu është i paditur dhe nuk është i denjë për Mëshirën Time. Njeriu është kokfortë. Njeriut ju dha e Vërteta gjatë Kohës Sime në tokë, por prapë nuk e kupton Premtimin Tim. Kthimi Im, në Ardhjen e Dytë do të përshpejtohet prej refuzimit të profetes Sime të fundit. Profetja e cila është dërguar për t’ju dhënë Fjalën e fundit të Zotit për të pregatitur shpirtrat tuaj, do të vuaj rëndë. Jam Unë, Jezu Krishti, që ju fyeni kur e tallni Fjalën Time të Shenjtë e dhënë profetes së Zotit. Është Fjala e Zotit, që po jepet për t’ju pregatitur për betejën me antikrishtin, që ju refuzoni. Duke bërë kështu, ju shkatërroni shpirtra. Ju i pengoni këta shpirtra të hyjnë në Parajsën Time.

Ata që thonë gjëra të këqija për Mesazhet e Mia nuk mund ta justifikojnë pakënaqësinë e tyre, zemërimin apo llogjikën e tyre, sepse ata janë të mbushur me gabime, që dalin prej mëkatit të krenarisë. Së shpejti e Vërteta do të jetë e vështirë të dallohet nga gënjeshtrat e organizatës për një botë të re, e cila do të fusi fenë pagane për një botë të re.

Nëse ju nuk më dëgjoni Mua tani, ju do të detyroheni të pranoni këtë zëvendësim djallëzor. Ajo do të zbukurohet me një pamje të jashtme vezulluese dhe të artë. Ajo do të lërë përshtypje madje edhe tek ata më të devotshmit mes jush dhe do ta shtrëmbëroj besnikërinë tuaj ndaj Meje dhe do të admirohet nga të gjithë. Kjo është feja që do të konvertoj ateistët të besojnë në një gënjeshtër të madhe. Paqje nuk do të ketë tek ata që e ndjekin këtë paturpësi pagane. Frika dhe urrejtja për njëri tjetrin do të shfaqet, ku vëllai do të luftoj vëllain dhe ku rraca njerëzore do të ndahet më dysh. Njëra gjysëm do të pranojë të vërtetën e shtrëmbëruar të kësaj feje për një botë të re, e cila do të kryesohet nga shumë kisha, shumë besime, si dhe një pjesë e madhe e Kishës Katolike. Gjysma tjetër do të përbëhet nga ata që me të vërtetë më duan Mua dhe që do të mbeten besnikë ndaj të Vërtetës.
Kur ju nuk e pranoni të Vërtetën -  të Vërtetën e përmbajtur në Biblën e Shenjtë – ju do të jetoni një gënjeshtër. Ju nuk do të keni aspak dashuri për Mua të mbetur në shpirtin tuaj nëse ju pranoni gënjeshtrat që do t’ju ushqehen.

Dhe ndërsa Fjala Ime mund t’ju duket si herezi sot, ashtu si ishte gjatë kohës Sime në Tokë, shumë nga ju do t’i rrëmbejnë këto Mesazhe kur të jeni të uritur për të Vërtetën, kur antikrishti të kontrolloj vëndet tuaja. Ju do të zvarriteni barkas dhe do të më thërrisni Mua duke bërtitur. Ju, që blasfemuat kundër Meje, do të doni ta prisni gjuhën, sepse ju do ta kuptoni atëherë se si fjalët tuaja më kanë fyer Mua. Unë e pres këtë ditë me durim, por nëse ju qëndroni para Meje dhe më pengoni Mua të arrij shpirtrat, Unë do t’ju hedh poshtë. Nëse vazhdoni të blasfemoni kundër Meje, duke i deklaruar Mesazhet e Mia të jenë vepër e djallit, atëherë ju kurrë nuk do të faleni. Sepse ky është mëkati më i madh kundër Zotit.

Mbajeni mënd se Unë vij tek fëmijët e Zotit këtë herë të fundit me qëllim që të përmbush Besëlidhjen e Atit Tim. Vullneti I Tij, tani mund të bëhet në Tokë ashtu si është në Qiell. As edhe një mes jush nuk mund ta ndaloj këtë të ndodhi. As edhe një mes jush, edhe pse disa prej jush më urrejnë Mua, nuk mund ta pengojnë Ardhjen Time të Dytë. Ata që bërtasin tek Fjala Ime në zemërim dhe deklarojnë se ajo vjen nga Satani do të banojnë me bishën përjetësisht.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:


Wednesday, 29 May 2013

Ushtarët e Mi Kristjanë do të formojnë Ushtrinë më të madhe kundër antikrishtit

E Enjte, 23 Maj 2013

Bija Ime e dashur, ndjekësit e Mi të dashur, në mbarë botën, shpejt do të ndjejnë Praninë Time, sepse Unë do ta bëj veten Time të njohur brënda zemrave të tyre në një mënyrë që ata nuk e kanë përjetuar më parë. Kështu Unë do t’i pregatis Kristjanët të luftojnë, në emrin Tim, për të shpëtuar shpirtrat e gjithsecilit.

Ushtarët e Mi Kristjanë do të formojnë Ushtrinë më të madhe kundër antikrishtit. Unë i referohem të gjithë atyre që më njohin Mua dhe që mbeten besnikë ndaj Doktrinës Sime të Shenjtë, e pëmbajtur brënda Biblës më të Shenjtë. Unë i referohem gjithashtu atyre që e praktikojnë besimin e tyre; atyre që besojnë tek Unë, por që nuk më vizitojnë Mua dhe të gjithë atyre që qëndrojnë besnikë ndaj të Vërtetës. Ju do të mblidheni në çdo cep të botës dhe, edhe pse ju do të futeni në Ushtrinë Time të Mbetur duke folur në shumë gjuhë, ju do të bashkoheni në një me Mua.

Ata që i ndjekin këto Mesazhe do të formojnë thelbin dhe prej saj do të rriten filiza dhe më pas degët e Ushtrisë Sime të Mbetur në mbarë botën. Nuk do të mbetet as edhe një vënd pa u prekur nga Shpirti Im I Shenjtë përmes Librit të së Vërtetës.

Libri I të Vërtetës do t’ju bashkoj kur besimi juaj të vihet në test. Kur besnikëria ndaj Meje të ndryshoj dhe kur Unë Jam hedhur jashtë kishave tuaja, i shkelur dhe i hedhur larg syve – ju do të ngriheni dhe do të mbani të gjallë Fjalën Time. Flaka e Shpirtit të Shenjtë do t’ju udhëheqi në çdo hap të udhës. Ju do të ndjeni një forcë dhe kurajo, që do të çudisi madje dhe më të urtët mes jush. I dobëti do të bëhet i fortë. I trëmburi do të bëhet trim dhe të shtypurit do të marshojnë përpara si luftëtarët e të Vërtetës. Dhe ndërkohë, kur Ushtria Ime e Mbetur të rritet dhe të shumohet në miljona, shumë pengesa do të vendosen para tyre.

Fyerje, akuza herezie, gënjeshtra, zemërim dhe urrejtje do të vijnë prej tyre. Rrëmuja do të shihet ngado mes kritikuesve, argumenti i të cilëve do të jetë i mbushur me pikpamje të pasakta, kontraditëse dhe të pakuptueshme. Influenca e Satanit gjithmonë do të krijoj rrëmujë, parregullsi dhe argumenta të pallogjikshme dhe dinake, dhe gjtihmonë do të jenë të zbukuruara me urrejtjen kundër fëmijve të Zotit. Ata që janë të bekuar me Dritën e Zotit dhe Dritën e të Vërtetës do të tërheqin sulme të tmerrshme dhe me urrejtje. Sepse ku Unë Jam I Pranishëm, ju mund të jeni të sigurtë se persekutimi i atyre që shpallin Fjalën Time të Shenjtë do të jetë i madh. Sa më i keq persekutimi kundër çdo Misioni të Zotit, ju mund të siguroheni se Satani është shumë i zemëruar.

Kur ju të vuani, sepse kjo do të ndodhi, nga urrejtja e treguar ndaj jush për shkakun se po merrni Kryqin Tim për të më ndjekur Mua, aq më i shqetësuar do të jetë bisha dhe më fortë do të punoj, përmes atyre shpirtrave të ndotur me mëkatin e krenarisë, për t’ju shkatërruar ju. Ju duhet t’i shpërfillni këto sulme. Të jeni të qetë, sepse ndërsa ato rriten me një urrejtje intensive kundër jush, ju do ta dini me siguri se jeni në bashkësi të vërtetë me Mua, Jezusin tuaj.

Shkoni në dashuri dhe paqe dhe dijeni se Unë jetoj në zemrat tuaja.Tuesday, 28 May 2013

Kur të vij koha që bisha të ekspozoj antikrishtin, shenja të mëdha do të duken

E Martë, 21 Maj 2013

Bija Ime e dashur, kur të vij koha që bisha të ekspozoj antikrishtin, shenja të mëdha do të duken. Bubullima, të padëgjuara kurrë më parë, do të ndjehen në shumë pjesë të botës, por në veçanti, në pjesën ku antikrishti ka lindur.

Por atëherë Shpirti Im I Shenjtë, i dërguar mes ndjekësve të Mi, në të gjitha Kishat e Mia Kristjane, do të siguroj që ata të jenë gati. Ata, së bashku me dishepujt e Mi nga ky Mision do të formojnë Kishën e Mbetur. Fuqia e tyre do të jetë e madhe dhe asnjë e keqe nuk do të vij tek ata me Vulën e Zotit të Gjallë. Fuqia e tyre do të vij nga Lutjet e dhëna atyre nga Nëna Ime dhe në Fushatën e Lutjeve.

Antikrishti do ta filloj sundimin e tij me qetësi. Asnjë nuk do të dyshoj për qëllimin e tij sepse një lloj paqe do të bier mbi Tokën. Kjo kohë do të jetë shumë e rëndësishme për ju, Ushtria Ime e Mbetur, për tu mbledhur në Grupe Lutjesh. Unë solemnisht ju premtoj se këto Lutje do të dobësojnë shumë nga veprat e tmerrshme që ai, antikrishti, do të shkaktoj mbi kombet që mbulojnë të katër cepat e Tokës.

Unë do t’i dhuroj falje të gjithë atyre kombeve ku Grupet e Lutjes janë ngritur. Do të jetë prej devotshmërisë suaj ndaj Meje, Jezusit tuaj të dashur, që Unë do të shpëtoj shpirtrat dhe hedh më shumë Dhurata mbi njerëzimin, për t’i mbrojtur fëmijët e Zotit kundër vuajtjes që bisha po komplomenton.
Besoni tek Unë. Të jeni të qetë duke e ditur se po udhëzoheni dhe po mbroheni.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:


Monday, 27 May 2013

Të gjithë ata mes Kishave Kristjane do të vijnë tek Unë të parët. Pastaj Çifutët do të kthehen, me kalimin e kohës, dhe do të më pranojnë Mua përfundimisht

E Hënë, 20 Maj 2013

Bija Ime e dashur, ndërsa ky Mision rritet, Fjala Ime do të flitet në shumë gjuhë. Mesazhet e Mia, të dhëna ty sot, e ndezin Fjalën Time të Shenjtë në Testamentin e Ri. Mesazhet e Mia gjithashtu i kujtojnë botës Fjalën e Zotit, e cila është e përmbajtur në Biblën më të Shenjtë.

Unë nuk e rishkruaj Fjalën, Unë thjesht ju kujtoj se çfarë kuptimi ka ajo sot. Unë gjithashtu i flas botës për t’i pregatitur ata për Atdhjen Time të Dytë, sepse Unë nuk dua që ata të humbasin. Është me dashuri dhe gëzim të madh që Unë shikoj se si ndjekësit e Mi besnik më pranojnë Mua ashtu si Unë Jam. Ata që e dinin menjëherë se isha Unë, Jezu Krishi, I Cili ju foli atyre përmes këtyre Mesazheve, janë të bekuar. Ata janë të cilët kurrë nuk dyshuan. Ata mund ta ndjenin Praninë Time. Fjala Ime i shponte zemrat e tyre si një shpatë. Shpirti Im i preku zemrat e tyre. Ata e dinin. Ata më njohën Mua dhe sa vuajnë për këtë.

Ju, fëmijët e Mi të shtrenjtë, dijeni se kur ju i përgjigjeni Thirrjes Sime, Unë ju dhuroj një Dhuratë të veçantë, një bekim, që do t’ju ndihmoj të duroni këtë Udhë drejt Jetës së Përjetshme. Do t’ju duhen këto Dhurata, sepse ju do të jeni shtylla e Ushtrisë Sime të Mbetur, dhe ju do të udhëhiqni të tjerët, të cilët do t’ju ndjekin me kalimin e kohës.

Shumë popuj, prej të gjitha kombeve, do t’ju ndjekin ju kur nuk do të kenë askund se ku të kthehen, kur ata mund të ndajnë Mësimet e Mia. Të gjithë ata që janë besnikë ndaj Meje, Jezu Krishtit, do t’ju jepen Dhurata të reja për t’i ndihmuar të bashkohen nëpër botë me Mua. Të gjithë ata mes Kishave Kristjane do të vijnë tek Unë të parët. Pastaj Çifutët do të kthehen, me kalimin e kohës, dhe do të më pranojnë Mua përfundimisht. Të gjitha fetë e tjera do ta kuptojnë të Vërtetën e Mësimeve të Mia dhe ata gjithashtu do të më ndjekin Mua. Por jo të gjithë ata nuk do ta pranojnë të Vërtetën, madje edhe kur ajo t’ju paraqitet pikërisht para syve të tyre.

Pastaj janë jo-besimtarët, shumë prej tyre njerëz të mirë. Ata përdorin inteligjencën njerëzore për të paraqitur të gjitha arsyet se përse Zoti nuk Egziston. Prapë ata, përfshi shumë nga homologët e tyre Kristjanë që janë të vakët në besimin e tyre – do të vrapojnë drejt Meje të parët. Zemrat e tyre do të hapen dhe për arsyen se ata do të shikojnë vetëm çfarë dëshmie Unë sjell për ta pranuar, ata do ta dinë se Unë I Thërres ata. Ata nuk do të më rezistojë Mua, jo si ata shpirtrat kokfortë që mendojnë se dinë më tepër rreth premtimit që Unë bëra për tu kthyer për të dhënë Beslidhjen e Fundit, më shumë se Unë.

Çdo detyrë që Unë ju jap, do të bëj që sa më shumë kombe që marrin Kryqin Tim të krijojnë udhën e vetme drejt Meje. Kurrë mos hezitoni të ecni krahë Meje kur Unë ju Thërres, sepse kur ju më përgjigjeni Mua, ju do të shkatërroni fuqinë e të ligut. I ligu mund t’ju shkaktoj dhimbje, por kur ju më lejoni Mua t’ju udhëheq, ju mund të kapërceni çdo pengesë në udhën tuaj.
Unë ju dua dhe Unë ju drejtoj, ashtu si Unë mbroj Grupet e Mia të Lutjes nëpër botë.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:


Friday, 24 May 2013

Dhe atëherë, pikërisht kur ata do të më kenë harruar Mua, Kisha Ime do të ngjallet së vdekuri, ashtu si bëra Unë

E Dielë, 19 Maj 2013

Bija Ime e dashur, vdekja nuk do të ketë më fuqi, mbi ata fëmijë të Zotit që e duan Atë, në Parajsën Time të Re.

Këto Mesazhe, për fat të keq, do të shkaktojnë frikë të panevojshme, tek ata që besojnë se kur kjo Tokë të fshihet për të sjellë Qiellin dhe Tokën e Re, ata do të pësojnë vdekjen. Kjo nuk është e vërtetë. Ata që më mbështesin Mua dhe që e pranojnë Dorën Time të Mëshirës do t’ju jepet Dhurata e jetës. Edhe ateistët, jobesimtarët, jo-Kristjanët dhe ata të çdo besimi do të kthehen tek Unë dhe do të pranojnë Dhuratën Time, pasi të ndodhi Paralajmërimi. Atëherë Unë do ta mund bishën, sepse Unë do t’i jap Jetën e Përjetshme biljona shpirtrave që janë të gjallë në botë.

Mëkati, i futur tek Adami dhe Eva prej bishës, do të ndaloj së egzistuari. Mëshira Ime do ta mposhti atë. Dhe ashtu si mëkati e shkatërron trupin, po ashtu dhe Drita Ime do t’i sjelli njerëzimit Jetën e Përjetshme. Vdekja, sëmundja, plakja, nuk do të egzistojnë më në Parajsën Time të Re. Fëmijët e Mi të zgjedhur – biljona prej tyre – do të kenë një trup dhe shpirt të përkryer, të bashkuar me Vullnetin Hyjnor të Atit Tim.

Ai, Ati Im, i dha Jetën e Përjetshme Adamit dhe Evës dhe ata e refuzuan atë. Dhe prandaj, atyre dhe të gjithë pasardhësve të tyre ju mohua Dhurata e Parajsës dhe Jeta e Përjetshme. Tani më në fund, kjo do të ndryshoj. Jeta Ime, Vdekja dhe Ringjallja Ime duhet të ri-përsëriten tani në këtë, pjesë finale të Besëlidhjes Sime. Kisha Ime, po ashtu si dhe Unë, është persekutuar dhe tani do të duroj një goditje mizore, një sulm të dhimbshëm dhe ajo që do të duket të jetë një humbje dërrmuese. Dhe kur të jetë kryqëzuar dhe të jetë hedhur tutje, do të duket sikur është djegur dhe harruar.

Paganizmi do të lulëzoj. Por për shkakun se ai do të influencohet dhe udhëhiqet nga i ligu, do të jetë i kujdesshëm të mos tregoj ngjyrat e vërteta të tij. Ai do t’i paraqitet botës si një formë e re e drejtësisë shoqërore – një formë e re e humanizmit, kur të gjitha nevojat e njeriut janë trajtuar.  Këto nevoja do përfshijnë të drejtën e mëkatit, por këto mëkate, në kundërshtim me Zotin, do të duken të jenë të drejtat morale të njeriut.
Sa e neveritshme kjo fe mëkatare e një bote, do të jetë për Mua, Jezu Krishtin. Jo vetëm që ata do të më kthejnë Mua shpinën, por ata do të përfshijnë simbole satanike ku Kryqi Im do të shfaqet, në mënyrën më të shëmtuar. Trupi Im do të hiqet. Një lloj sakrifice e ndryshme do të bëhet mbi altarët e kishave. Do të jetë bisha që ata do të adhurojnë hapur, dhe si shpërblim, ajo do t’ju japi atyre shumë fuqi. Prandaj dhe shumë do të besojnë se ata që e drejtojnë këtë paturpësi do të kenë fuqi mahnitëse. Dhe ndërsa ata duken se ndjekin një kishë të mirë dhe të drejtë, ajo nuk do të dhuroj asgjë përveçse errësirë.

Festime dhe sjellje të pahijshme do të dëshmohen në këto kisha, të cilat u ndërtuan për të më ndëruar Mua, Jezu Krishtin, por që Unë nuk do të jem i Pranishëm. Dhe atëherë, pikërisht kur ata do të më kenë harruar Mua, Kisha Ime do të ngjallet së vdekuri, ashtu si bëra Unë. Ajo do të ringjallet përsëri në vëndet publike. Pastaj Unë do të mbledh të gjithë fëmijët e Mi që mbetën besnikë ndaj Fjalës Sime dhe ata sytë e të cilëve u hapën ndaj të Vërtetës. Më pas ne do të ngjitemi, së bashku me ata që e kanë pritur Ditën e Madhe, por që janë të vdekur, në Parajsën e Re.

Ata që më refuzojnë Mua, pasi çdo përpjekje është bërë nga Unë për të shpëtuar shpirtrat e tyre, do të flaken tutje. Pastaj, Mbretërimi Im do të filloj dhe Mbretëria e premtuar tek Unë nga Ati Im do të formohet.

Kurrë mos ju trëmbni të ardhmes, sepse vetëm Mbretëria Ime e Re do t’i kënaqi zemrat tuaja të gjora të trishtuara. Vetëm Mbretëria Ime e Re do ju japi Jetën e Përjetshme.

Ju duhet të luteni për secilin prej jush, për t’u bërë të denjë të merrni këtë Dhuratë të Madhe.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:


Wednesday, 22 May 2013

Kur Shpirti I Shenjtë është i pranishëm, Ai do të përhapet si zjarri dhe do të përsërisë Fjalën e Zotit në shumë gjuhë


E Shtunë, 18 Maj 2013

Bija Ime e dashur, Dhurata e Shpirtit të Shenjtë është shumë e keqkuptuar. Ajo është një Dhuratë e çmuar dhe është hedhur mbi njerëzimin prej Bujarisë së Zotit. Ajo është dhënë me dashuri të madhe tek të gjithë, por jo gjithkush e pranon atë. Jo gjithkush është në gjëndje ta marri këtë Dhuratë. Ata që besojnë se e meritojnë këtë Dhuratë sepse thonë se më njohin Mua, dhe që janë të arsimuar në çdo aspekt teologjik, nuk janë kryesisht të pregatitur të marrin këtë Dhuratë Më Të Shenjtë.

Gjatë 10 ditëve në Dhomën e Darkës së Fundit, Nëna Ime e dashur duhej t’ju shpjegonte me durim apostujve të Mi rëndësinë e përulësisë. Pa përulësi ju nuk mund të mbusheni me këtë Dhuratë nga Qielli. Disa nga apostujt e Mi mendonin si dishepuj të zgjedhur ata ishin më të mirë se njerëzit e zakonshëm, sepse ata ishin më pranë Meje dhe se të tjerët duhej që automatikisht të binin në këmbët e tyre. Por, sigurisht, kjo nuk është ajo që Unë ju mësova atyre. Nëna Ime kaloi shumë orë të gjata duke ju shpjeguar atyre se krenaria mund ta pengoj Shpirtin e Shenjtë të hyjë në shpirtrat e tyre.

Kur Shpirti I Shenjtë hyn tek një shpirt, Ai sjell me Vete shumë Dhurata. Mund të jetë Dhurata e Dijes, Dhurata e Gjuhës, Dhurata e Mënçurisë, Dhurata e Dashurisë, Dhurata e Shërimit apo Dhurata e Profecisë. Në rastin e apostujve të Mi, ata shpejt e kuptuan se, menjëherë sa morën këtë Dhuratë, ata kurrë nuk mund ta lejonin mëkatin e krenarisë ta njolloste më pas Misionin e tyre. Sepse menjëherë sa krenaria ndërhyn tek një person, që e ka marrë Dhuratën e Shpirtit të Shenjtë, Shpirti I Zotit zhduket dhe në vënd të saj do të banoj shpirti i errësirës.

Një shpirt i errët nuk mund të hedhi Dritën e Shpirtit të Shenjtë mbi të tjerët. Ai mund të përhapi vetëm errësirë. Errësira e shpirtit i mashtron të tjerët. Është në veçanti mashtruese kur ajo vjen nga dikush që duket të jetë një dishepull i shenjtë apo një ekspert në Mësimet e Mia. Gjithçka që vjen prej kësaj është urrejtje, shqetësim dhe një ndjesi e pashpresë.

Për të marrë Dhuratën e Shpirtit të Shenjtë, shpirtrat tuaj duhet të jenë të pastër dhe të çliruar nga mëkati i krenarisë, përndryshe kurrë nuk do t’ju dhurohet. Kur Shpirti I Shenjtë është i pranishëm, Ai do të përhapet si zjarri dhe do të përsërisë Fjalën e Zotit në shumë gjuhë. Ai do të sjelli shërimin e mëndjes, trupit dhe shpirtit dhe do të sjelli me vete mënçurinë, e cila mund të vij vetëm nga Zoti. Ai do të përhapi konvertimin në mbarë botën.

Kjo pra do të jetë fryti sipas të cilit ju do ta dini kur Shpirti I Shenjtë është i pranishëm. Numri i madh i çdo Dhurate të mundshme, përfshi mbrekullitë nga Qielli, tani janë shfaqur në Librin e të Vërtetës për të mirën e të gjithëve – Libri i premtuar gjithë njerëzimit për këto kohë. Pranojeni atë me një zemër të bardhë dhe jepini falenderime Zotit për një nga Dhuratat e fundit nga Qielli para Ditës së Madhe.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:

Tuesday, 21 May 2013

Ata do të falen menjëherë nëse marrin guximin dhe më thërrasin Mua t’i ndihmoj të dalin nga dëshpërimi i tyre


E Premte, 17 Maj 2013

Bija Ime e dashur, ti duhet ta dish se të gjithë mëkatarët, sidomos ata që kanë bërë gjëra të tmerrshme, duhet të vijnë tek Unë. Unë kam mall për vëmëndjen e tyre dhe Unë dua t’i sjell ata në Zemrën Time, sepse Unë i dua. Ata do të falen menjëherë nëse e marrin guximin dhe më thërrasin Mua t’i ndihmoj të dalin nga dëshpërimi i tyre. Ata kurrë nuk duhet të kenë frikë nga Unë, sepse Unë Jam Përherë I Mëshirshëm. Ata janë më pranë Meje se ata që pohojnë të më përfaqësojnë Mua në Tokë, por që janë hipokritë, ashtu si ishin Farisenjtë.

Më jepni Mua dorën tuaj. Pavarësisht se çfarë veprash keni kryer, Unë do vij tek ju. Lutja Ime, e dhënë juve tani, do t’ju sjelli në Zemrën Time dhe Unë do të banoj brënda saj dhe ju do të shpëtoni.

Fushata e Lutjes (107) Më shpëto nga zjarret e Ferrit

Unë jam një makatar i tmerrshëm, Jezus.
Me veprimet e mia, unë kam shkaktuar dhimbje dëshpëruese tek të tjerët.
Unë jam flakur tutje si rezultat i kësaj.
Unë nuk jam më askund i toleruar në Tokë.
Më shpëto nga kjo shkretëtirë dhe më mbro nga mbërthimi i të ligut.
Më lejo të pendohem.
Pranoje keqardhjen time.
Më mbush me Fuqinë Tënde dhe më ndihmo të ngrihem nga thellësitë e dëshpërimit.
Unë e dorëzoj tek Ty, i dashur Jezus, vullnetin tim të lirë, për të bërë me mua ashtu si Ti dëshiron, që të mund të shpëtoj nga zjarret e Ferrit. Amin.

Shko, bija Ime, në paqe, sepse Unë kurrë nuk do të braktis ata që më lypin Mua Mëshirë.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:

Monday, 20 May 2013

Bota do të gëzoj, sepse së bashku me Kishën Time në Rromë, edhe kombet Çifute do të goditen


E Premte, 17 Maj 2013

Bija Ime e dashur, Unë të zbuloj nga afër Dhimbjen dhe Pikëllimin Tim ndërsa Unë e përjetoj, edhe njëherë, agoninë që durova në Kopshtin e Ullinjve.

Atëherë Dhimbja Ime, e krijuar nga i ligu, i cili më tregoi Mua vizionet e të ardhmes, u shkaktua nga paganizmi që do të përfshij Tokën në kohën tuaj. Unë e dija atëherë, ashtu si mund të shihet tani, urrejtjen në botë që egziston për Mua, Jezu Krishtin.

Vuajtja Ime është keqësuar për faktin se njerëzimi akoma nuk e kupton plotësisht Sakrificën, që u bë nga Unë për shpirtrat e tyre. Kryqëzimi Im ishte për të shpëtuar çdo brez, përfshi edhe ata në botë sot. Dhimbja Ime është e madhe në këtë kohë dhe vuajtja Ime po shfaqet brënda teje, bija Ime, dhe shpirtrave të tjerë që vuajnë, me qëllim që Unë të mund të shpëtoj më të dëmtuarit mes jush.

Unë derdh lotë të hidhur dhe Zemra Ime po rënkon ndërsa mëkati përhapet mes ligjeve në vëndet tuaja, të cilat do t’i shtyjnë shpirtrat e pafajshëm drejt tundimit. Jo vetëm që ata do ta ndjejnë se mëkati mund të justifikohet tani, sepse ligjet në vëndet e tyre i falin ato, por gjithashtu ata do të akuzohen se thyejnë ligjet e vëndit të tyre nëse e mbështesin Fjalën Time të Shenjtë.

Oh sa të mashtruar janë ata. Sa larg keni ikur nga Unë. Sa shumë ju më fyeni Mua. Ata me përgjegjësinë për të shpallur Fjalën Time, më dëgjoni Mua tani. Detyra juaj është të ruani Fjalën Time të Shenjtë gjatë gjithë kohës. Betimi juaj është t’i bindeni Fjalës Sime dhe Mësimeve të Mia, ashtu si përmbaheshin në krijimin e Kishës Sime në Tokë. Kurrë mos devijoni nga e Vërteta. Pregatisni shpirtrat tuaj, sepse së shpejti ju do të detyroheni kundër vullnetit tuaj të më mohoni Mua përmes Sakramenteve. Ju duhet të jeni vigjëlent gjatë gjithë kohës për ndryshimet e mëdha që shtrihen përpara.

Për gjithë njerëzimin, Unë ju bëj Thirrje t’i përgjigjeni Zërit Tim, Zërit të së Vërtetës, Zërit të Dashurisë, Zërit të Zotërisë suaj. Së shpejti, ju do të më shikoni Mua. Atëherë pëlhura do të fshihet nga sytë tuaj dhe pastaj e Vërteta do të bëhet e qartë. Kur dita e Mëshirës Sime të agoj, ju duhet ta dini se Ardhja Ime e Dytë do të vijoj shumë shpejt më pas. Dhe ndërsa Unë dëshiroj që të gjithë ju të ktheheni tek Unë, Unë qaj me hidhërim për shpirtrat që janë të humbur për Mua.

Unë duhet t’i paralajmëroj ata që përpiqen të më ndalojnë Mua, në shpëtimin e shpirtrave, se Unë do t’ju ndëshkoj, nëse ju vazhdoni ta kundërshtoni Fjalën e Zotit. Unë nuk i referohem këtyre Mesazheve, edhe pse Unë Jam i trishtuar që ju nuk më dëgjoni Mua, por heqjen e Fjalës Sime të Shenjtë në vëndet tuaja.

Drita do ta luftoj errësirën. Drita e Zotit ju mban gjallë. Errësira ju shkatërron. Drita Ime do të bëhet më e shndritshme, dhe më e shndritshme deri kur Eukaristia Ime e Shenjtë të hiqet. Pastaj ajo do të zbehet. Më pas Kisha Ime do të shëmbet dhe do të duket pa jetë. Bota do të gëzoj, sepse së bashku me Kishën Time në Rromë, edhe kombet Çifute do të goditen. Ky do të jetë mashtrimi më i madh që bie mbi njerëzimin dhe ata që e pranojnë këtë formë të ndyrë të paganizmit do të zhduken në përmbytje. Dhe më pas, pasi flakët ta përfshijnë Tokën, do të dali Kisha Ime përsëri në formën e saj të plotë të lavdishme. Ky do të jetë fundi për mëkatarët që e refuzojnë Dorën Time, por fillimi i Jetës së Përjetshme për ata që më duan Mua.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:

Saturday, 18 May 2013

Dashuria vetëm vjen nga Unë. Urrejtja nuk vjen


E Enjte, 16 Maj 2013

Bija Ime e dashur, do të jetë prej Forcës së Dashurisë që njerëzimi mund dhe do të shpëtojë. Dashuria për të cilën Unë flas është Dashuria e Zotit, që rrjedh në zemrat e njerëzve. Dashuria e Zotit është e pranishme në zemrat e të gjithë fëmijve të Tij, përfshi edhe ata që e mohojnë Atë. Do të jetë dashuria juaj për njëri tjetrin, që do t’ju mbaj gjatë sprovave, të cilat shtrihen përpara. Tregoni dashuri dhe bamirësi ndaj fqinjit tuaj dhe të jeni të dashur ndaj të varfërit, të dobëtit dhe atyre të pashpresë dhe Unë do t’ju bëj ju të Mitë përjetësisht.

Ata mes jush që sillen ashpër me të tjerët, që shkaktojnë dhimbje mbi ata që drejtojnë dhe që përshpërisin keqdashje për të tjerët, ju do të jeni si enët e zbrazura me asgjë për të më ofruar Mua. Ju gjithmonë duhet të ndiqni Mësimet e Mia. Dashuria vetëm vjen nga Unë. Urrejtja nuk vjen. Ata që thonë se më nderojnë Mua dhe flasin keq për të tjerët, edhe pse ata pohojnë se e mbështesin Fjalën Time dhe e ruajnë Emrin Tim – ata nuk më nderojnë Mua. Ata më fyejnë Mua dhe turpi i tyre do të bëhet i qartë në Ditën e Madhe. Kurrë, për asnjë moment, mos mendoni se ju mund të jetoni pa dashuri në zemrat tuaja për të tjerët, sepse nëse nuk keni dashuri për të tjerët, atëherë ju e mohoni Dhuratën, që po jepet falas tek të gjithë fëmijët e Zotit. Kur ju më doni Mua me të vërtetë, ju do i trajtoni të tjerët me dashuri dhe respekt. Kur ju jeni mizor ndaj të tjerëve, flisni keq për ata apo i kritikoni pa të drejtë, atëherë ju e refuzoni Dashurinë që Unë e hedh mbi ju. Në vënd të saj është urrejtja. Urrejtja për një tjetër qënie njerëzore vjen nga Satani. Kur ju e lejoni urrejtjen ta ngurtësoj shpirtin tuaj, ju e largoni veten nga Unë dhe ju do të jeni thellësisht të shqetësuar brënda shpirtit tuaj.

Kur ju e doni një tjetër në Emrin Tim, ju do ta bëni këtë përmes fjalëve tuaja, punët tuaja dhe veprat e bamirësisë. Dashuria e Zotit, e jetuar sipas dëshirave të Tij, përmes fëmijve të Tij, mund ta shpëtoj njerëzimin. Dashuria e mund të ligën. Fuqia e Satanit do të shkatërrohet në çast kur ju tregoni dashuri ndaj të tjerëve që ju trajtojnë ju keq. Ju duhet të punoni fortë për ta lejuar dashurinë t’ju mbështjelli, me qëllim që ju ta përhapni këtë hir të madh tek të tjerët.

Dashuria sjell dashuri tek të tjerët. Dashuria sjell jetë. Dashuria sjell falje. Dashuria e shkatërron të ligun. Pa dashuri i ligu do të lulëzoj.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:

Friday, 17 May 2013

Hyji Atë: Ndërhyrja Ime e Madhe për të shpëtuar njerëzimin ka filluar dhe shpejtësia e veprimeve të Mia do të jetë e dukshme tek të gjithë


E Mërkurë, 15 Maj 2013

Bija Ime e dashur, Shpirti I Zotit po hidhet mbi Tokën në një mënyrë që nuk është bërë më parë.

Për t’i pregatitur fëmijët e Mi të dashur për Parajsën e Re, e cila po i pret ata, Unë i mbështjell ata me Shpirtin e të Vërtetës. Disa do ta pranojnë atë, me krahë hapur, dhe të jeni mirënjohës për bekime të tilla. Të tjerët do të refuzojnë sepse ata nuk do t’i hapin zemrat e tyre.

Ndërhyrja Ime e Madhe për të shpëtuar njerëzimin ka filluar dhe shpejtësia e veprimeve të Mia do të jetë e dukshme tek të gjithë. Mbrekullitë, të lejuara nga Unë, Ati juaj I Gjithpushtetshëm, do të jenë gjerësisht të shpërndara dhe për ato do të flitet. Këto do të sjellin më shumë konvertim. Pastaj, ashtu si Shpirti I Dashurisë Sime përhapet, po ashtu dhe veprimet e të ligut dhe bashkpunëtorët e tij do të shtohen.

Dora Ime do të ndaloj veprat e liga të atyre që përpiqen të shkaktojnë luftë, sëmundje, vrasje dhe aborte mbi fëmijët e Mi. Dora Ime do të bier gjithashtu mbi ata që torturojnë ndjekësit besnik të Birit Tim të dashur dhe atyre që përpiqen të heqin Praninë e Tij në Eukaristinë e Shenjtë.

Dëgjojeni tani Thirrjen Time. Të gjithë fëmijët e Mi do të tërhiqen drejt Mëshirës Sime. Ata që e refuzojnë Birin Tim, më refuzojnë Mua. Ata që e fyejnë Birim Tim, nuk mund të vijnë tek Unë. Ata që i mohojnë Mësimet e Tij dhe e shtrëmbërojnë të Vërtetën, refuzojnë Egzistencën Time. Ju nuk mund të krijoni ligjet tuaja dhe të më bindeni Mua. As edhe ta falni mëkatin dhe të shpresoni të shikoni Fytyrën Time.

Nëse mëkati nuk dobësohet, Unë do t’i ndëshkoj ato kombe që janë përgjegjës për mëkatet, që më fyejnë Mua. Ashtu si Shpirti Im I Shenjtë vazhdon pashteruar, po ashtu do të jetë dhe Ndërhyrja Ime për të ndaluar përhapjen e mëkatit.

Të gjitha këto ndryshime do të shihen në të njëjtën kohë. Shpejt pas kësaj, kur çdo përpjekje nga Biri Im, përmes Kishës së Tij dhe dishepujve të Tij, është bërë për të përhapur të Vërtetën, dita do të vij kur Mëshira e Madhe e Birit Tim do të bier mbi njerëzimin. Pastaj, jo më gjatë pas kësaj, do të vij Dita e Gjykimit.

Pregatituni, fëmijët e Mi, tani sepse dita mund të vij në çdo kohë. Vetëm ata që i binden Urdhërimeve të Mia, dhe tregojnë pendesë për mëkatet e tyre, mund dhe do të shpëtojnë.

Ati juaj i dashur
Hyji Më I Larti

Mesazhi origjinal ne anglisht:

Thursday, 16 May 2013

Ata që ndoqën Fjalën e Zotit, e dhënë nga profetët para Meje, ishin të parët të më pështynin Mua


E Martë, 14 Maj 2013

Bija Ime e dashur, atyre mes dishepujve të Mi që po vuajnë për shkak të besimit të tyre në këto Mesazhe nga Qielli, Unë kam këtë për t’ju thënë.

Edhe pse e vështirë është vuajtja juaj, ju duhet ta dini se jeni të bekuar me Dhuratën Time, e dhënë ju për t’ju ndihmuar të hapni sytë ndaj të Vërtetës. 
Abuzimi që ju duhet të duroni në Emrin Tim, për shkak të besnikërisë suaj ndaj këtyre Mesazheve, do të vij nga ata që janë pranë jush. Në veçanti, shumë shërbëtorë të Mi të shenjtë, që refuzojnë të më kërkojnë Mua përmes kësaj, Fjalës Sime të Shenjtë, do t’ju shkaktojnë më shumë shqetësim. Ju do të përgojoheni, nënvlerësoheni, sfidoheni, kritikoheni dhe talleni, dhe prapë të njëjtët njerëz do të pohojnë se flasin në Emrin Tim të Shenjtë.

Ju duhet ta duroni këtë dhimbje ashtu si apostujve dhe dishepujve të Mi ju desh ta duronin atë. Gjatë kohës Sime në tokë, Unë u hoqa nga Tempujt e Zotit. Dishepujt e Mi u paralajmëruan të qëndrojnë larg Meje ose përndryshe do të merrnin dëbim nga Kisha nëse do të shiheshin me Mua. Kur ata flisnin Fjalën Time të Shenjtë dhe përhapnin Mësimet e Mia, ata kërcënoheshin dhe goditeshin në disa raste. Ata bëheshin gazi i botës. Ata që e ndiqnin Fjalën e Zotit, të dhënë nga profetët para Meje, ishin të parët të pështynin tek Unë. Zemërimi i tyre shkaktohej nga fakti se Unë flisja të Vërtetën, sepse ata nuk donin të dëgjonin të Vërtetën. Ajo i trëmbte ata dhe i vinte në siktlet.

Të mbushur me Fuqinë e Shpirtit të Shenjtë, apostujt e Mi u urryen pas Ngritjes Sime në qiell, nga shumë që adhuronin në Tempuj. Edhe pse vuajtja e tyre ishte e madhe, dhe zërat e opozitës bërtisnin fortë në praninë e tyre, ajo nuk kishte rëndësi.  

Asgjë nuk mund ta ndaloj Fjalën Time të përhapet. Asnjë zë nuk do të jetë mjaft i fortë. Asnjë argument nuk do të jetë mjaft i besueshëm. Asnjë helm nuk do të jetë mjaft i fortë. Fuqia Ime është e pamundur të mposhtet. Shpirti Im I Shenjtë do të tërheqi biljona shpirtra në sigurinë e Parajsës Sime të Re. Të gjithë zërat e pakënaqur do të heshten dhe e gjithë opozita do të shtypet, sepse ndërhyrja e Atit Tim do të siguroj që shkëmbinjtë dhe gurët, që e bllokojnë Udhën e të Vërtetës, do të pastrohen.

Vetëm Zëri Im do të mbetet. Do të jetë i vetmi Zë i Autoritetit, i cili do të qëndroj dhe pastaj Dita e Madhe do të vij.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:

Wednesday, 15 May 2013

Fjala Ime është e fundit. Ajo është përfundimtare. Nuk mund të gjendet asnjë fjalë tjetër


E Hënë, 13 Maj 2013

Bija Ime e dashur, ushtria Ime e mbetur do të rritet shumë shpejt në këtë kohë dhe do të përhapet në 58 kombe. Do të ketë lidera mes jush dhe ju duhet të bashkoheni kudo që të jeni, përmes formimit të Grupeve të Lutjes Jezusi për Njerëzimin.

Sillini të gjithë ata që më ndjekin Mua, si fillim në grupin tuaj dhe pastaj filloni të tërhiqni të gjithë ata që ndjekin çdo lloj doktrine. Unë kurrë nuk do të favorizoj një shpirt mbi një tjetër. Unë dëshiroj që ju t’i tregoni të gjithë atyre që nuk besojnë tek Unë dhe Unë premtoj se atyre do t’ju tregohet e Vërteta gjatë Paralajmërimit. Ata do ta kenë të vështirë të më mohojnë Mua, sepse Unë do t’i rrethoj shpirtrat e tyre në një mënyrë që do t’i habisi dhe trondisi ata. Shpirti Im I Shenjtë do të bier mbi çdo komb ku janë ngritur Grupet Time të Lutjes.

Unë do ta shumfishoj numrin e mbrekullive, që tashmë janë dëshmuar, ku Unë kam shëruar mëndjet, shpirtrat dhe trupat e të dërrmuarve dhe të sëmurëve mes jush. Ju do të më njihni Mua nga Prania Ime, të cilën Unë to ta sjell tek ata prej jush që kërkojnë favoret e Mia. Ju jeni me të vërtetë të bekuar – ju, fëmijët e këtij brezi, që jeni zgjedhur në një numër kaq të madh të shijoni jetën e përjetshme në Mbretërinë Time, e cila nuk ka fund. Vdekja do të mundet nga ju. I ligu do të mposhtet nga forca e këmbënguljes suaj dhe mëkati nuk do të njollosi më shpirtrat tuaj.

Fëmijët e Mi, ka shumë punë për tu bërë. Më lejoni Mua t’ju drejtoj përmes Fushatës Sime të Lutjeve, ndërsa ato ju hapin sytë ndaj të Vërtetës. Kur ta shikoni të Vërtetën, ju do ta dini në zemrat tuaja se çfarë të bëni. Një fjalë këshille – kur të refuzoheni pse flisni të Vërtetën, ju duhet të qëndroni të heshtur. Lutuni për ata shpirtra, që edhe atyre t’ju jepet hiri për të pranuar Librin e të Vërtetës.

Fjala Ime është e fundit. Ajo është përfundimtare. Nuk mund të gjendet asnjë fjalë tjetër. Kushdo që deklaron se flet në Emrin Tim, pasi ky Mision filloi në Nëntor 2010, nuk e ka autoritetin ta bëj këtë, sepse ata nuk vijnë nga Unë. Ata profetë që erdhën para kësaj, dhe që flasin në Emrin Tim gjithashtu, janë të bekuar dhe Unë do të vazhdoj t’i mbroj ata. Zëri Im i flet botës përmes këtyre Mesazheve. Nëna Ime e Bekuar, Virgjëra Mari e Papërlyme, ju flet gjithashtu vizionarëve të saj, dhe përsëri Misioni i saj është i bekuar nga Unë.

Dijeni se ushtria e Satanit përfshin një numër profetësh të rremë, që flasin me një zë të ëmbël. Të butë, të dashur dhe të mbuluar me premtime boshe, ata do t’ju thonë pikërisht të kundërtën e asaj që ju them Unë. Dijeni se vetëm Zëri Im do t’ju tregoj të Vërtetën. Vetëm Zëri Im do t’ju tregoj ngjarjet që vijnë, të cilat po ndodhin aktualisht. Askush tjetër nuk mund, apo t’i jepet autoriteti, të flasi për Mua, Jezu Krishtin apo Atin Tim të dashur.

Gjeni ngushëllim në këtë zbulesë dhe dijeni se vetëm Trinia e Shenjtë komunikon në këtë mënyrë me një zjarr që do t’i përfshij të gjithë shpirtrat që janë të zbrazur nga krenaria dhe janë të mbushur me dashuri të përulët për Mua.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:

Tuesday, 14 May 2013

Mbrekullitë që Unë i premtova botës, përmes Fushatës Sime të Lutjeve, do të shtohen


E Shtunë, 11 Maj 2013

Bija Ime e dashur, nuk ka rëndësi nëse të duhet të durosh dhimbjen për arsye të mënyrës me të cilën do të refuzohesh për shkakun Tim, sepse Fjala ime kurrë nuk vdes. Ajo do të ngrihet dhe do të bëhet më e fortë deri kur, si një erë e fortë, ajo do të bëhet e fuqishme deri kur oshëtima e Zërit Tim do të gjëmoj si një bubullimë nëpër Tokë. Do të ketë pak nga ata që nuk do ta dëgjojnë Zërin Tim dhe madje edhe ata që më refuzojnë Mua do të vazhdojnë të flasin për Mua. Ata do ta kenë të pamundur të më shpërfillin Mua.

Ashtu si çdo fëmij i vetëm i nënës së tij, fëmijët e Zotit – përfshi ata që refuzojnë ta njohin Atë – do të tërhiqen drejt Tij, sepse nuk mund t’i rezistojnë dot. Si një foshnje e porsalindur që lidhet me nënën e vet, çdo fëmij i Zotit do ta njohi të vetin përmes prekjes, zërit dhe aromës. Fëmijët e Zotit do ta ndjejnë kur Prania e Zotit i prek shpirtrat e tyre. Ashtu si Unë i njoh të Mitë, po ashtu dhe ata që më duan Mua i përgjigjen thirrjes Sime.

Bija Ime, Vullneti I Shenjtë I Zotit është I Fuqishëm dhe do t’i mposhti të gjithë ata që e kundërshtojnë Fjalën e Zotit. Kur ti e ndjen se ka aq shumë kundërshtim dhe aq shumë urrejtje drejt këtij Misioni, ti gjithmonë duhet të ngushëllohesh nga Premtimi Im Solemn. Ai është për të shpëtuar të gjithë shpirtrat, që Parajsa Ime e Re t’i tregohet njerëzimit shpejt dhe me sa më pak dhimbje të jetë e mundur. Vuajtja mund të zvogëlohet me anë të lutjeve të Ushtrisë Sime të Mbetur, sepse Unë i dhuroj atyre hire të veçanta.

Mbrekullitë që Unë i premtova botës, përmes Fushatës Sime të Lutjeve, do të shtohen dhe shumë do të dëshmojnë shërime dhe konvertime. Do të jetë përmes këtyre mbrekullive që Unë do ta bëj veten Time të njohur, madje dhe tek skeptikët më të ngurtë. Do të jetë përmes Fushatës së Lutjeve që shërbëtorëve të Kishës Sime Kristjane do t’ju tregohet Mëshira Ime dhe shpejt shumë prej tyre do t’ju jepet prova e vërtetësisë së këtyre Mesazheve.

Vullneti Im do të kryhet dhe asnjë njeri nuk do ta ndaloj atë. Shumë do ta kundërshtojnë Vullnetin Tim, hedhin abuzime mbi Fjalën Time dhe do të pështyjnë tek ty, bija Ime, por urrejtja e tyre do të zhduket dhe shpejt ata do t’i hapin zemrat e tyre, sepse ata nuk do të kenë asnjë dyshim se është Zotëria e tyre Ai që i thërret ata. Unë Jam Ena përmes së cilës ata do të pastrohen. Do të jetë përmes Meje që atyre do t’ju jepet e vetmja mbrojtje e mundur nga antikrishti. Mbrojtja Ime duhet të kërkohet dhe Vula e Zotit të Gjallë duhet të jepet tek sa më shumë shpirtra të jetë e mundur.

Dëgjojini udhëzimet e Mia dhe gjithçka do të jetë mirë. Shpërfillini paralajmërimet e Mia dhë përpiquni të luftoni padrejtësitë, që do të përhapen kur bota të drejtohet nga dora e bishës, të vetëm dhe ju nuk do të jeni mjaft të fortë. Pranojini Dhuratat e Mia dhe ju do të mbeteni duke qëndruar, të sigurtë me dijen se Unë Jam duke ju mbrojtur ju dhe familjen tuaj dhe miqtë.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:


Sunday, 12 May 2013

I vetmi ujë i nevojshëm për mbijetesën e fëmijve të Zotit do të vij nga Pema e Jetës


E Premte, 10 Maj 2013

Bija Ime e dashur, të bekuar janë ata që i përgjigjen Fjalës së Vërtetë të Zotit, sepse ata do të jenë të parët të ngrihen dhe të hyjnë në Mbretërinë Time Të Re.

Atyre që nuk ju është dhënë Fjala Ime e Shenjtë, përfshi ato vënde ku Unë Jam i dënuar, janë të parët shpirtra që Unë duhet t’i arrij. Edhe pse nuk është faji i tyre, ata janë mësuar që në lindje të mohojnë Zotin, Bërësin dhe Krijuesin e gjithçkaje që është. Unë do të përpiqem t’i konvertoj ata përmes këti Misioni dhe premtoj se menjëherë sa t’ju tregohet e Vërteta, gjatë Paralajmërimit, ata do të tërhiqen drejt Mëshirës Sime shpejt. Unë kurrë nuk do t’i braktis ata që janë mashtruar, përmes doktrinave të rreme, sepse ata janë të dobët dhe kanë nevojë për Dashurinë dhe Mëshirën Time.

Dëshira Ime është që ndjekësit e Mi tani të pregatiten t’i ngjiten shkallës, një ngjitje e gjatë dhe e vështirë, drejt përsosmërisë shpirtërore. Ata prej jush që janë bekuar me Dhuratën e dijes me anë të Zërit Tim, të përmbajtur në Librin e të Vërtetës, kanë një detyrë ndaj Meje. Kjo është çfarë duhet të bëni. Përdoreni Dhuratën që Unë ju kam dhënë, për tu pregatitur për përsosmërinë shpirtërore që kërkohet nga ju, tani ndërsa Unë ndërtoj ushtrinë Time të mbetur në tokë. Përgjegjësia juaj është të ndihmoni ata që janë tepër të dobët, tepër krenar dhe tepër kokfortë për të pranuar Dorën Time të Mëshirës. Do të jetë përmes jush që Unë do të jem në gjëndje t’i jap të gjithë shpirtrave, përfshi ata që nuk janë të denjë për Mëshirën Time, shpëtimin që ju duhet për të jetuar përgjithmonë në Lavdinë Time.

Oh sa e mbrekullueshme është kjo Mbretëri e Re e lavdishme e Imja. Vetëm po të mund ta shikonit atë, as edhe një mes jush nuk do të shqiptonte një fjalë kundëj Meje. Kjo do të jetë shtëpia juaj e re, vëndi ku ju dhe familja juaj do të shijoni lumturi të përjetshme, paqe, dashuri dhe gëzim, duke u shoqëruar me gjithçka që është krijuar nga Ati Im për lumturinë tuaj. Mendojeni atë si një banesë e re, e njëjtë me mënyrën në të cilën u krijua toka, vetëm se ky Qiell i Ri dhe Toka e Re nuk do të kenë asnjë det. I vetmi ujë i nevojshëm për mbijetesën e fëmijve të Zotit do të vij nga Pema e Jetës, ku e gjithë jeta do të vazhdoj.

Çdo nevojë do të përmbushet dhe dashuria do të jetë me bollëk prandaj dhe asnjë lloj pakënaqësie nuk do të egzistoj. Qeshja, dashuria, gëzimi, ngjyra, dhe gjërat e mira, që asnjë njeri nuk i ka parë ndonjëherë gjatë jetës së tij në tokë, do të jenë me bollëk. Lumturia, që është e pa arritshme për ju në tokë, do të jetë një Dhuratë për secilin prej jush që i është dhënë çelësi i Mbretërisë Sime.

Jeta që është para jush është e zbukuruar me Dhurata të mëdha dhe ju do të mbeteni në një gjëndje të qëndrueshme të paqës me dashuri për Mua. Unë do të mbretëroj së bashku me të gjithë fëmijët e Zotit dhe asnjëri nga ju nuk do të kërkoj gjë tjetër, kaq e madhe është Dashuria Ime. Kjo është e vetmja jetë për të cilën ju duhet të përpiqeni, pasi asnjë jetë tjetër nuk egziston pas Ditës së Madhe kur Unë të vij për ju.

Jezusi juaj

Mesazhi origjnal ne anglisht:

Saturday, 11 May 2013

Dëshira Ime më e madhe është që ju të kërkoni shpirtrat e të rinjve


E Enjte, 9 Maj 2013

Bija Ime e dashur, Dashuria Ime për ata të rinj të çdo kombi, ngjyre dhe besimi, që nuk më njohin Mua, është e pafund. Trishtimi Im për këta shpirtrat e Mi të vegjël është i thellë. Për ata duhet të luteni, sidomos tani. Unë do t’i marr ata në Mëshirën Time, pa hezitim, nëse ju më kërkoni Mua përmes kësaj Fushate Lutje.

Fushata e Lutjes (106) Mëshirë për të rinjtë që nuk e njohin Zotin

I dashur Jezus, merri nën mbrojtjen Tënde shpirtrat e atyre fëmijve të Zotit që nuk të njohin Ty, që nuk e njohin Dashurinë Tënde dhe që nuk e pranojnë Premtimin Tënd.

Hidhe hirin Tënd të konvertimit dhe jepu atyre jetën e përjetshme.

Ki mëshirë për të gjithë ata që nuk besojnë në Praninë Tënde dhe që nuk do të kërkojnë shpengim për mëkatet e tyre. Amin.

Ushtria Ime e dashur e Mbetur, dëshira Ime më e madhe është që ju të kërkoni shpirtrat e të rinjve, agnostikëve dhe atyre që nuk besojnë në Zot. Ata janë prioriteti juaj. Unë ju kërkoj që të tërhiqni të gjitha kombet, besimet, ngjyrat dhe fetë nën Mbrojtjen e Time. Kur ju më sillni Mua shpirtra të tillë, Unë do t’ju jap atyre Dhurata të mëdha dhe premtoj shpëtimin e tyre.

Është e rëndësishme që ju nuk i lini mënjanë ata që nuk kanë aspak interes në shpëtimin e tyre. Ata janë shpirtrat e humbur për të cilët Unë kam mall dhe Unë do t’i ndjek ata në çdo cep, në çdo hendek dhe në çdo vënd deri sa Unë t’i sjell ata në Mbretërinë Time.

Mbajeni mënd këtë kërkesë. Kujtojeni dëshirën Time për të arritur ata që nuk më njohin Mua dhe ata që nuk duan të më njohin Mua.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:

Friday, 10 May 2013

Udhëzim nga Jezu Krishti për Vulën e Zotit të Gjallë


Këtu është udhëzimi nga Jezu Krishti në lidhje me Vulën e Zotit të Gjallë.

Asnjë ndryshim në vizatimin e Vulës nuk është i lejuar. Ato duhet të mbeten pikërisht ashtu si janë krijuar. Asnjë version tjetër nuk është i vërtetë.

Asnjë lloj shitje nuk lejohet. Ato kurrë nuk duhet të jepen me pagesë, pavarësisht nga çdo arsye.

Njerëzit mund t'i printojnë kopjet bardhë e zi nga një kompjuter nëse duan.

Na falni po askush nuk duhet t'i shesi ato, madje në çdo vlerë.

Të gjitha Vulat që janë shkarkuar duhet që të bekohen nga një prift, nëse është e mundur.