Sunday, 31 March 2013

Ringjallja e Birit tim të dashur është Dhurata më e rëndësishme, pasi ajo do të thotë se jeta e përjetshme mund t’i dhurohet të gjithë fëmijve të Zotit


E Dielë, 31 Mars 2013, ora 13:13

Bija ime, Ringjallja e Birit tim të dashur është Dhurata më e rëndësishme, pasi ajo do të thotë se jeta e përjetshme mund t'i dhurohet të gjithë fëmijve të Zotit.

Duke u ringjallur së vdekuri, Biri im e shkatërroi vdekjen. Vdekja nuk ka fuqi më mbi ju, nëse e dëshironi kështu. Jeta, që ju është dhënë, shpejt do të ndryshoj, pasi do të ketë vetëm një Jetë në Zotin.

Kur Qielli i Ri dhe Toka e Re të bashkohen, do të jetë vetëm jeta e përjetshme. Vdekja e trupit, e mëndjes dhe e shpirtit nuk do të jetë më. Ju kurrë nuk duhet t'i trëmbeni kësaj Jete të re, pasi ajo do t'ju bëj të lirë. Shumë dashuri do të përfshihet në tokë, së shpejti, e hedhur prej Mëshirës së Birit tim. Ky hir i madh, i madh, do të jetë hapi tjetër i marrë nga Zoti për të shpëtuar fëmijët e Tij nga vdekja e shpirtit. Vdekja e trupit nuk do të jetë më kur Biri im të vij me Jeruzalemin e Ri.

Ju duhet të tregoni guxim të madh gjatë këtyre kohëve të këqija, sepse këto sprova do të mbarojnë shpejt. Vetëm përqëndrohuni mbi Jetën e madhe që ju pret dhe lutuni që të gjithë shpirtrat ta pranojnë këtë Dhuratë të Mbrekullueshme.

Ata shpirtra, që refuzojnë ta pranojnë të Vërtetën e Jetës së Përjetshme, në të kundërt, do të zgjedhin mallkimin e përjetshëm. Ka vetëm dy zgjedhje dhe prapë shumë nga këta shpirta besojnë se ka edhe një të tretë. Ata që ndjekin sektet, e krijuara nga fuqia e të ligut, gabimisht besojnë në një jetë tjetër shpirtërore ku atyre do t’ju jepet fuqi e madhe. Ata besojnë në ëngjëj të rremë. Ata adhurojnë ëngjëj të rremë, dhe për fat të keq, shumë nga këta egzistojnë, por ata nuk janë ëngjëjt e Zotit. Ata kalben nëpër zinxhirët në humnerën e Ferrit dhe prapë arrijnë të mashtrojnë fëmijët e Zotit të cilët besojnë se ata janë ëngjëjt e Dritës. E vetmja Dritë që ju duhet të ndiqni është Drita e Zotit – e Vërteta.

Mbretëria, Parajsa e Re, e cila ju pret, ju është premtuar nga Zoti, mbi të cilën Biri im do të mbretëroj.

Pranojeni Dorën e Birit tim dhe ju do të hyni në Parajsë.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Zotit
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal ne anglisht:

Saturday, 30 March 2013

Jo tek Këmbët e Mia ata do të bien. Nuk janë Këmbët e Mia që ata puthin, por të atyre shërbëtorëve të Mi, Ndjekësit e Mi, Mëkatarët e Mi


E Premte, 29 Mars 2013, ora 19:00

Bija Ime e dashur kur Judas Iskariot më tradhëtoi Mua, ai më mbajti Kokën Time dhe më puthi Mua në faqe. Kur ata që drejtojnë Kishën Time thonë se më duan Mua, dhe pastaj më tradhëtojnë Mua, ju do ta shikoni, qartë, puthjen e tyre të tradhëtisë.

Jo tek Këmbët e Mia ata do të bien. Nuk janë Këmbët e Mia që ata puthin, por të atyre shërbëtorëve të Mi, ndjekësve të Mi, mëkatarëve të Mi.

Të tregosh shqetësim për nevojat e njerëzve është e admirueshme. Por kur ju deklaroni mirëqënien fizike të nevojave të njeriut mbi nevojat e tyre shpirtërore nuk jam Unë, Jesu Krishti, ai që ju ndiqni.

Humanizmi nuk është Krishtërim. Të jesh Kristjan do të thotë t'i doëzosh gjithçka tek Unë, ta braktisni veten në përulësi të plotë në Këmbët e Mia. Do të thotë të më lejoni Mua t'ju udhëheq. Do të thotë bindje ndaj Ligjeve të Mia dhe të bëni gjithçka që mundeni për të treguar shëmbullin e Dashurisë Sime për ju të gjithë. Sot Unë u tradhëtova.

Nuk do të kaloj shumë kohë kur ju mund dhe do të mashtroheni sepse menjëherë sa Shtëpia e Zotit të sulmohet nga brënda, asgjë tjetër veçse trazira do të pasojnë. Ju duhet të merrni Kryqin tuaj dhe të më ndiqni Mua sepse së shpejti do t'ju mbyllen sytë dhe ju do të pengoheni dhe bini në errësirë.

Pa Dritën e Zotit ju nuk do të jeni në gjëndje të shikoni.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:

Së shpejti Papa Im i Dashur Benedikti do të drejtoj fëmijët e Zotit nga vëndi i tij i shpërnguljes


E Premte, 29 Mars 2013, ora 08:45

Mesazhi i dytë për të Premten e Zezë

Bija Ime e dashur, historia do të bëhet sot. Ndërsa festohet Vuajta Ime, ajo me të vërtet përfaqëson Kryqëzimin e Kishës Katolike.

Në ditët që çuan drejt tradhëtisë Sime në Kohën Time në tokë, priftërinjtë e asaj dite u përpoqën me çdo mënyrë për të provuar dhe vërtetuar se Unë isha fajtor për herezi.

Ata morën çfarë Unë u kisha mësuar – Fjalën e Zotit – dhe e përdrodhën atë. Fjalët që ata përhapnin më pas përmbanin gënjeshtra dhe ata thanë se Unë po përpiqesha t'i largoja njerëzit nga Mësimet e Vërteta të Kishës. Ata predikonin nëpër Tempuj për t'i paralajmëruar njerëzit të qëndronin larg nga Unë, nga frika se mos fyenin priftërinjtë e lartë. Ata u paralajmëruan se, nëse ata vazhdonin të përhapnin Mesazhet e Mia, ata do të hidheshin tutje, si leprozë, nga Tempulli I Shenjtë. Në disa raste, dishepujve të Mi ju tha se do të pësonin ndëshkime fizike dhe se do të arrestoheshin.

Ndërsa ata blesfemonin kundër Shpirtit të Shenjtë – ata e mohonin se Unë flisja të Vërtetën dhe thanë se Fjala Ime ishte nga Satani – ata vazhdonin të adhuronin Zotin nëpër Tempujt. Të veshur me rrobat e Mbretërve, ata luftonin për vëndin e tyre mbi altar në Tempull. Të gjithë shërbëtorët e ulët detyroheshin të qëndronin në këmbë për orë të tëra ndërsa ata uleshin në karriget e tyre, që ishin të zbukuruara për Mbretër. Altari ishte kaq i mbushur me liderat në Kishë sa njerëzit e zakonshëm ishin të hutuar. Ata ishin të detyruar t'i bënin nderime Zotit duke qënë të imponuar të nderonin shërbëtorët e Zotit të niveleve më të larta. Priftërinjtë e lartë, kërkonin respekt nga ata që vinin në Tempull. Ata shfaqnin të gjitha shenjat e jashtme të dashurisë dhe përulësisë, të cilat priteshin prej tyre, dhe prapë, ata visheshin dhe silleshin si zotërinj në Shtëpinë e Atit Tim, në vënd të shërbëtorëve që duhej të ishin.

Njerëzit kishin frikë të fyenin Farisenjtë kur ata më ndiqnin Mua. Priftërinjtë kërcënoheshin dhe paralajmëroheshin se, nëse nuk ndalonin së përhapuri Fjalën Time, atyre do t'ju hiqeshin titujt e tyre. Njerëzit e zakonshëm e dinin se nëse do të kapeshin duke përhapur Mësimet e Mia, fati i tyre do të ishte shumë më i keq.

Kryqëzimi I Trupit Tim në tokë përfundoi pjesën e parë të Besëlidhjes me Atin Tim për të shpëtuar njerëzimin.

Kryqëzimi I Trupit Tim Shpirtëror – Kisha Ime në Tokë – fillon sot, fillimi i persekutimit final, kur plani Masonik për të shkatërruar Shtëpinë Time, tani do të bëhet i qartë tek të gjithë ata që e dinë të Vërtetën.

Historia tani do të përsëritet, por e Vërteta nuk do të mohoet. Ata që do të më mohojnë Mua, prapë do të kthehen tek Unë në kohë. 
Ata që e dinë se profecitë e thëna – se Kisha Ime do të jetë shënjestra finale për të pastruar botën nga të gjitha gjurmët e Mia, Jesu Krishtit – po ndodhin tani do të më ndjekin Mua në ushtrinë Time të mbetur. Ata do të qëndrojnë besnike ndaj Mësimeve të Mia deri në ditët e fundit.

Askush nuk mund ta ndaloj përhapjen e Fjalës së Vërtetë të Zotit. Askush. Sundimi në Shtëpinë e Piterit do të jetë i shkurtër dhe së shpejti Papa Im i Dashur Benedikti do të drejtoj fëmijët e Zotit nga vëndi i tij i shpërnguljes. Piteri, Apostulli Im, themeluesi i Kishës Sime në tokë, do ta drejtoj atë në ditët e vështira të fundit, kur Kisha Ime të luftoj për Jetën e saj.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:

Friday, 29 March 2013

Sot Kisha Ime në tokë do të Kryqëzohet. E sotmja shënon fillimin e ndryshimeve


E Premte, 29 Mars 2013, ora 12:15

E Premtja e Zezë

Bija Ime e dashur, sot Kisha Ime në tokë do të Kryqëzohet.

E sotmja shënon fillimin e ndryshimeve, të cilat do të jenë të shpejta dhe që do të shkaktojnë ndryshimin e pamjes së Kishës Katolike në botë.

Në fillimet e saj do të vijnë shfaqjet e të gjitha doktrinave, të cilat do të shihen në çdo vënd publik dhe do të demonstrohen qëllimisht për t'u dëshmuar nga publiku.

Shikoni tani, kur gjithçka që Unë ju kam treguar do të dali në dritë.  Unë ju bëj thirrje, atyre mes jush, ta mohojnë të vërtetën e tmerrshme kur të detyrohen të kapërcejnë një gënjeshtër.

Ju, ndjekësit e Mi, duhet të mbroni Sakramentet e Mia dhe të jeni vigjëlentë. Ju, shërbëtorët e Mi të shenjtë, së shpejti do të viheni në test, kur Hyjnia Ime do të sfidohet. Ligjet e Zotit do të modifikohen, dhe menjëherë sa Sakramenti Im I Shenjtë të manipulohet, Dora e Zotit do të bier me një forcë të tillë që ju do ta kuptoni, menjëherë, se këto Mesazhe vijnë nga Qielli.

Trishtimi Im do të bëhet trishtimi juaj. Hidhërimi juaj, për shkak të dijeve tuaja mbi të Vërtetën, do ta bëj të pamundur për ju të pranoni blasfemitë, të cilat do të udhëzoheni t'i mbështesni.

Madje edhe atëherë, nëse ju nuk e pranoni profeten Time dhe Fjalët që Unë i jap asaj, Unë prapë do t'ju jap kohë. Sepse shumë shpejt do t'ju kërkohet të rinovoni betimin tuaj nga ata liderat mes jush. Do t'ju kërkohet të premtoni jetën tuaj përmes dëshmisë së betuar ndaj ligjeve të paganizmit. Nëse ju e bëni këtë, ju do të jeni në influencën e të ligut dhe ju do të luftoni me Zotin.

Ju duhet të këmbëngulni dhe të qëndroni besnik ndaj Meje dhe ju duhet të më lypni Mua për drejtim në një kohë kur njeriu që ulet në Fronin e Piterit, që refuzon të ndjeki gjurmët e tij apo të bëj të njëjtën gjë, do ta shkatërroj besnikërinë tuaj ndaj Zotit.

Ndërsa ju tani dëshmoni Kryqëzimin e Kishës Sime në tokë, Unë ju bëj thirrje të shpallni të Vërtetën e Zotit. Unë do të vazhdoj t'ju bëj thirrje me qëllim që t'ju mbroj. Unë do të siguroj që Kisha Ime, ata që qëndrojnë sipas Mësimeve të Mia, Sakramenteve të Mia dhe Fjalës së Zotit, të jetoj përmes atyre të mbeturve që kurrë nuk do të më braktisin Mua.

Do të jenë ata mes jush që do të më tradhëtojnë Mua sot. Të tjerët mes jush do të mohojnë së shpejti Sakramentet e Mia, pasi ju do të jeni tepër të dobët për të mbrojtur Fjalën e Zotit. Ata mes jush që tashmë e dyshojnë të vërtetën dhe që përpiqen të përhapin Fjalën Time do të vuajnë sepse ju nuk do të keni guximin të ngriheni për të Vërtetën. Prapë, ju do të mbeteni akoma besnik ndaj Meje, pasi e dini se ju nuk mund të jetoni pa Dashurinë Time.

Dëgjojeni Zërin Tim. Vendoseni kokën tuaj të shqetësuar mbi Supet e Mia dhe më lejoni Mua të mbështjell Krahët e Mia rreth jush në këtë kohë. Unë gjithmonë do t'ju mbroj.

Jesusi juaj

Mesazhi ne anglisht:

Rreziku ndaj Egzistencës së Eukaristisë së Shenjtë do t’ju tregohet


E Enjte, 28 Mars 2013, ora 21:30

Bija Ime e dashur, ti tani e kupton se sa shumë ky Mision urrehet nga i ligu. Ju, megjithatë duhet të ngriheni mbi pengesat mizore të vendosura para jush për të ngadalësuar Punën Time.

Rreziku ndaj Egzistencës së Eukaristisë së Shenjtë do ju tregohet përmes arrogancës së atyre brënda Kishës Sime, plani i të cilëve për të ndryshuar të Vërtetën ka filluar seriozisht.

Nuk ka rëndësi se sa shumë mes jush tallen me Misionin Tim për të pregatitur shpirtrat tuaj për Ditën e Madhe. Me kalimin e kohës ju do ta dini se me të vërtetë jam Unë, Jesu Krishti, Që vjen tek ju për t'ju shërbyer.

Unë Jam Zotëria juaj dhe Shërbyesi juaj. Ju, shërbëtorët e Mi të shenjtë, duhet të kujtoni rolin tuaj dhe kurrë mos e harroni atë. Si shërbëtorë, ju nuk mund të jeni edhe zotërinj . Sepse nëse ju jeni një zotëri, ju nuk mund të më shërbeni Mua. Shumë nga ju brënda Kishës Sime kanë harruar se çfarë ju është mësuar. Ju keni harruar Fjalën e Zotit.

Premtimi Im është për t'ju dhënë Ushqimin e Jetës – Trupi dhe Gjaku Im – dhe prapë, ju do të më mohoni Mua përsëri. Ju do ta bëni këtë duke hequr Eukaristinë e Shenjtë nga Tempulli I Zotit dhe ju do ta zëvendësoni atë me një kufomë. Zëvendësimi do të jetë gradual dhe do të marri pak kohë para se ju të kuptoni veprën e ligë, e cila do të imponohet mbi ju.

Kur Trupi Im, përmes Eukaristisë së Shenjtë, ju mban gjallë, vdekja e Trupit Tim, Kishës Sime, do të sjelli vdekjen e shpirtrave të atyre që më braktisin Mua.

Koha për ligësinë është shumë afër. Koha për të zgjedhur midis Udhës Sime, apo atë të profetit të rremë, është pothuajse gati. Shikoni tani kur e Vërteta të shtrëmbërohet nga mashtruesi. Shikoni se si ai do ta lartësoj veten e tij në Vëndin Tim, por do të refuzoj të eci në udhën e të Vërtetës si një shërbëtor i Zotit.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:

Kalimi juaj nga kjo tokë në Mbretërinë Time të Re do të jetë pa dhimbje, i menjëhershëm dhe do të jetë kaq i papritur sa ju nuk do të jeni në gjëndje as të merrni frymë


E Mërkurë, 27 Mars 2013, ora 23:15

Bija Ime e dashur, ejani të gjithë ju dhe bashkohuni me Mua në kujtim të ditës kur ju dha Dhurata e madhe e Shpëtimit.

E Premtja e Zezë duhet të kujtohet si dita kur Portat e Parajsës do të hapen përfundimisht për të mirëpritur fëmijët e Zotit nga dëbimi prej Tij. Vdekja Ime siguroi për ju një të ardhme që ju kurrë nuk do ta kishit, nëse Ati Im nuk do të më kishte dërguar Mua si Mesia.

Trupi Im u kryqëzua por vdekja Ime ju solli jetë. Në këtë, kohë për Ardhjen Time të Dytë, Trupi Im do të duroj të njëjtin Kryqëzim – vetëm se këtë herë do të jetë Kisha Ime, Trupi Im Shpirtëror, ajo që do të vuaj. Ju duhet ta dini se Unë kurrë nuk do ta lejoja kryqëzimin e Kishës Sime të shkatërronte besimin e fëmijve të Zotit. Prandaj tani, Unë i bëj thirrje çdo personi, çdo besimi, çdo ngjyre dhe çdo rrace të më dëgjoj Mua.

Ju së shpejti do të përjetoni të gjitha shenjat në tokë, të cilat do t'ju vërtetojnë se ju jeni Krijesa e Zotit. Ju do ta kuptoni së shpejti se ju kurrë nuk do të vdisni nëse e thërrisni Mëshirën e Zotit. E ardhmja për të gjithë ju, që e pranoni se jeni një fëmijë i dashur i Zotit, është e shkëlqyer. Unë ju ftoj ju, familjen dhe miqtë tuaj të bashkohen në Mbretërinë Time dhe të hanë nga Tryeza Ime.

Kalimi juaj nga kjo tokë në Mbretërinë Time të Re do të jetë pa dhimbje, i menjëhershëm dhe do të jetë kaq i papritur sa ju nuk do të jeni në gjëndje as të merrni frymë para se bukuria e saj t'ju zbulohet. Ju lutem të mos i trëmbeni Ardhjes Sime të Dytë, nëse e doni Zotin. Zoti ju do. Unë ju dua. Trinia e Shenjtë do të pushtoj tokën dhe të gjithë ata, që e pranojnë Dorën Time të Mëshirës dhe që tregojnë pendesë për jetët e tyre mëkatare, do të jenë të sigurtë.

Ata me besim të fortë, mes jush, do të merren rrëmbimthi. Koha për ata që mbeten mbrapa, që ju mungon besimi dhe që e kanë të pamundur të arrijnë tek Unë, do të jetë më e gjatë.

Ju, ndjekësit e Mi besnikë duhet të ndihmoni të dobëtit dhe ata që janë të humbur. Mëshira Ime është kaq e madhe sa Unë do t'i jap të gjithë atyre shpirtrave kohën që ju duhet për t'i marrë ata në jetën e përjetshme që Unë i kam premtuar të gjithëve. Kurrë mos u ndjeni të dëshpëruar kur gjithçka duket e pashpresë, ndërsa mëkati vazhdon të rrëmbej shpirtrat e dobët. Ne duhet të punojmë, të bashkuar, për të shpëtuar ata që janë kaq të larguar nga Unë sa fare pak mund t'i tërheqi ata në Krahët e Mi. Përmes dashurisë suaj për njëri tjetrin, mbrekullitë do të përdoren për të konvertuar ata shpirtra të humbur. Ky është Premtimi Im për ju. Lutja, dhe shumë prej saj, do të jetë pjesa e detyrës suaj ndaj Meje për të shpëtuar ata shpirtra nga fundi i tmerrshëm, që po planifikohet nga Satani kundër fëmijve të Zotit të cilët ai i urren. Atij nuk duhet t'i jepen këta shpirtra.

Thirrja Ime është për të gjithë. Këto Mesazhe nuk përjashtojnë asnjë fe. Por ato i jepen çdo fëmije të Zotit me Dashuri të madhe, pasi ju jeni të gjithë të barabartë në Sytë e Tij.

Të jeni në paqe dhe besim në Dashurinë e Zotit.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:

Thursday, 28 March 2013

Ju duhet t’i mbani sytë hapur ndaj çdo gjëje, që e fyen Hyjninë Time


E Martë, 26 Mars 2013, ora 21:17

Bija Ime e dashur, ky Mesazh është për botën. Është për Kristjanët e çdo besimi, për Çifutët dhe të gjitha fetë që deklarojnë Atin Tim të Gjithpushtetshëm, Hyji Më I Larti.

Ky Mesazh është gjithashtu edhe për ata që nuk besojnë në Hyjin Atë, apo Mua, Birin e Tij të vetëm. Është gjithashtu edhe për ata që nuk duan t'ja dinë se çfarë jete shtrihet përpara dhe mospërfillja e të cilëve do të thotë që ata nuk mund ta pranojnë Egzistencën e Zotit.

Përmes këtyre Mesazheve ju jeni paralajmëruar për rrezikun ndaj të ardhmes dhe mirëqënies tuaj, me qëllim që Unë t'ju sjell të gjithëve ju në Parajsën e Re, e cila u krijua për ju kur Qielli dhe Toka të bashkohen në një. Kjo Mbretëri është e kompletuar dhe Portat do të hapen tek secili prej jush. Kjo Dhuratë e bukur, ku ju do të jetoni në trup të përkryer, mëndje dhe shpirt, vjen nga Hyji I Gjithpushtetshmi, I Cili e krijoi botën.

Koha për dënimin tuaj në tokë është pothuajse në fund. Nuk do t'ju duhet më të duroni dhimbjen e mëkatit, që ka krijuar trazira në çdo cep të botës. Urrejtja, që është mbajtur e gjallë përmes infektimit të Satanit në botë, nuk do të egzistoj më. Kur urrejtja të jetë zhdukur, i ligu nuk do ta njollosi më Krijesën e përkryer të Zotit. Plani I Tij, Dhuratat e Tij të Natyrës, Mbrojtja e Tij dhe Dashuria e Tij do të rilinden për t'ju dhënë një jetë të përjetshme ku vdekja nuk është e mundur.

Jeta në tokë, ashtu si është tani, kurrë nuk do t'ju kënaqi ndërsa Satani sundon. Regjimi i tij është pothuajse drejt fundit, por ata që ai ka infektuar do të vazhdojnë të përhapin mëkatin duke i tërhequr shpirtrat e pafajshëm dhe jo aq të pafajshëm në thellësitë e dëshpërimit. Ky infektim do të vazhdoj deri sa më shumë shpirtra të jetë e mundur të merren dhe t'i paraqiten bishës e cila do t'i konsumoj ata.

Unë do të vij së shpejti, më në fund, ashtu si është profetizuar herën e dytë, për t'ju sjellë shpëtimin final dhe t'ju dhuroj Çelësin e Mbretërisë Sime të Premtuar. Mbretëria Ime do të zbresi nga qiejtë për ta parë bota para se të bien trumpetat finale. Kur trumpetat të bien, vetëm ata që më lejuan Mua t'i shpëtoj dhe ata që ishin të vërtetë ndaj Fjalës së Zotit do të merren. Prandaj dhe ju nuk duhet të lejoni krenarinë t'ju verboj ndaj Thirrjes së Zotit në këtë kohë. Ky Mision u krijua prej profecive të para fare të dhëna rracës njerëzorë nga Zoti. Të jeni mirënjohës që, prej Mëshirës së Zotit, juve ju është dhënë kjo Dhuratë e Madhe. Kurrë mos e lejoni krenarinë t'ju verboj ndaj Pranisë Sime Hyjnore, sepse kjo do të jetë ajo që do t'ju shkëpusi nga Mëshira Ime.

Unë ju pregatis tani, vetëm që Unë të mund të shpëtoj gjithë njerëzimin dhe jo vetëm të zgjedhurit që më shërbejnë Mua me përulësi të madhe. Unë ju dua të gjithëve ju, pavarësisht se çfarë besoni. Ati Im e ka planifikuar këtë Mision me qëllim që të hapi zemrat tuaja që të mund t'ju tregohet e Vërteta në kohë, para Ditës së Madhe kur Unë të vij për të gjykuar.

Dhurata e Shpirtit të Shenjtë vazhdon të hidhet mbi këtë Mision dhe të mbuloj të gjithë shpirtat – sidomos ata që me kokfortësi më kthjenë Mua shpinën. Beteja për shpirtat është mes Mbretërisë Sime dhe humnerës së tmerrshme mbi të cilën sundon Bisha. Ju duhet t'i mbani sytë hapur ndaj çdo gjëje, që e fyen Hyjninë Time. Nuk ka rëndësi se nga dalin këto fyerje, por ju kurrë nuk duhet t'i pranoni ato në Emrin Tim të Shenjtë.

Tani është koha e mashtrimit të madh dhe Unë ju bëj thirrje t'i luteni Zotit për mënçurinë për të kuptuar se çfarë vjen me të vërtetë nga Unë dhe çfarë nuk vjen.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:

Wednesday, 27 March 2013

Tmerri më i madh që Unë dëshmova në Kohën Time në Kopshtin e Ullinjve ishte epidemia e mëkatit në ditët e fundit


E Hënë, 25 Mars 2013, ora 14:50

Bija Ime e dashur, tmerri më i madh që Unë dëshmova në kohën Time në Kopshtin e Ullinjve ishte epidemia e mëkatit në ditët e fundit. Gjatë këtij vizioni, që m'u tregua Mua nga Satani, Unë pashë largimin e njeriut të vdekshëm nga Ligjet e Zotit. Ai, i ligu, më tregoi Mua pamje të tmerrshme; më tundoi Mua me çdo arsye se përse Unë duhej të largohesha nga Vullneti i Atit Tim. Ai donte të më mundonte Mua dhe kështu ai tregoi fuqinë që do ta kishte akoma, pavarësisht nga vdekja Ime në Kryq.

M'u tregua shkatërrimi final i Kishës Sime në tokë; marrja e pushtetit brënda saj nga sektet masonike; imoraliteti i njeriut; mungesa e turpit nga ana e fëmijve të Zotit, kur marrin pjesë në mëkatet e turpshme të trupit; vrasja e të pafajshmëve dhe futja në gabim e atyre që pohojnë se flasin në Emrin Tim.

Kas i fuqishëm është Satani sa ai futi dyshime në Mëndjen Time rreth qënies Sime si Biri i njeriut. Unë, në Hyjninë Time, nuk mund të dorëzohesha ndaj mëkatit por Unë ju tregoj këtë, me qëllim që njerëzimi ta kuptoj se si i ligu mund t'ju tundoj për t'ju larguar nga Unë.

Satani nuk e paraqet të ligën në mënyrat më të dukshme. Në të kundërt ai e maskon të ligën si të mirë. Ai është dinak dhe mund të mashtroj madje edhe ata që janë më të shenjtë mes jush, të besojnë se një gënjeshtër është e Vërteta.

Kur njerëzit largohen nga Mësimet e Mia ata do të mbështesin mëkatin me dëshirë dhe me lakmi në zemrat e tyre. Pa asnjë drejtim, ata gjithmonë do t'i humbasin hiret. Kur Emri Im të fshihet nga faqja e dheut, njeriu nuk do të jetë në gjëndje të gjej Zotin.

Çfarëdo besimi fetar ju ndiqni, nuk ka rëndësi sepse e vetmja udhë tek Zoti është përmes Meje, Birit të Tij të vetëm. Me vdekjen Time në Kryq, Unë ju shpëtova – përfshi çdo burrë, grua dhe fëmij të gjallë në botë sot – nga flakët e Ferrit. Nëse ju nuk e pranoni këtë atëherë ju nuk mund të hyni në Portat e Parajsës. Do të jetë vetëm përmes Birit që ju mund të paraqiteni tek Ati. Më refuzoni Mua, Jesu Krishtin, dhe ju refuzoni shpëtimin tuaj.

Sa pak keni mësuar rreth mëkatit dhe mënyrën me të cilën ju ndan nga Zoti. Përhapja e mëkatit kurrë nuk ka qënë kaq e shfrenuar që kur Zoti krijoi botën. Ju mëkatarët keni arritur thellësi të reja, të cilat më shkaktojën Mua neveri. Ju keni ekspozuar madje dhe të vegjlit, të cilët ishin besuar në kujdesin tuaj, të sillen si djajtë. Ju nuk keni bamirësi, dashuri dhe dhembshuri për njëri tjetrin dhe prapë shumë nga ju tregojnë veprat tuaja të besimit që t'i shikoj dhe admiroj bota. Ashtu si Farisenjtë i diktonin Ligjet e Zotit, por nuk i zbatonin ato, as edhe nuk tregonin përulësi, po kështu dhe ju që thoni se vini në Emrin Tim dorëzoheni ndaj mëkatit të krenarisë.

Sa shumë akoma keni nevojë të mësoni rreth Zërit Tim dhe Mësimeve të Mia, të cilat prapë bien në vesh të shurthët. Pastaj janë ata që kalojnë gjithë kohën e tyre duke deklaruar njohuritë e tyre për Zotin, që thonë se i dinë profecitë, që janë akoma për t'u zbuluar, por që nuk dinë asgjë. Po të mos ishte për Mëshirën Time të madhe, ju do të ishit të paaftë të hynit të Mbretërinë Time.

Koha ka ardhur për të gjithë ata që pohojnë të drejtojnë fëmijët e Zotit, sipas udhës së Zotit, të më lypin Mua, Jesu Krishtit, Dhuratën e Përulësisë. Është koha për ju të dëgjoni të Vërtetën, ashtu si ju është dhënë, sepse nuk keni shumë kohë për t'u shpenguar në Sytë e Mi.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:


Misioni Im nuk është për t’ju dhënë një Bibël të re, sepse kjo nuk mund të jetë, pasi Libri i Atit Tim përmban gjithë të Vërtetën


E Dielë, 24 Mars 2013, ora 18:06

Bija Ime e dashur, kur të bëjnë pyetje ata që më duan Mua, se cili është qëllimi i Misionit tënd, përgjigja jote duhet të jetë – për të shpëtuar shpirtrat tuaj. Kur të përqeshin, tallin dhe të pyesin se kush ta jep të drejtën të shpallësh Fjalën e Zotit – përgjigja është, që Jezusi të mund të shpëtoj shpirtrat tuaj. Pastaj, kur ata që e shpallin tashmë Fjalën Time të Shenjtë, dhe që i ndjekin Mësimet e Mia, të akuzojnë ty për herezi – atëherë përgjigja e tyre është kjo. Ju, që jeni besnikë ndaj Krishtit, a nuk mendoni se edhe ju, gjithashtu, jeni mëkatarë në Sytë e Zotit? A nuk doni që edhe ju të shpëtoni shpirtrat tuaj?

Mëkati gjithmonë do të qëndroj mes jush dhe Zotit. Çdo shpirt i vetëm, përfshi edhe mëkatarët më të ngurtë dhe ata mes jush që janë shpirtra të zgjedhur, kurrë nuk do të jeni të lirë nga mëkati, deri kur Unë të vij përsëri. Ju mund të shpengoheni çdo herë që ju i rrëfeni mëkatet tuaja, por shpirti juaj do të mbetet i pastër vetëm për një kohë të shkurtër.

Kurrë mos u ndjeni se nuk keni nevojë për Ushqimin e Jetës. Drita Ime ju tërheq tani, drejt Meje, përmes këtij Misioni shumë të veçantë. Unë ju dhuroj bekime të mëdha dhe hire të veçanta kur ju i përgjigjeni thirrjes Sime, ndërsa Unë ju drejtoj drejt Mbretërisë Sime të Re – Parajsa Ime e Re.

Ju mund të besoni se Zoti nuk do të kishte nevojë të dërgonte një tjetër profet – se njerëzimi u çlirua nga shtrëngimi i Satanit, pas vdekjes Sime në Kryq, se ju është dhënë tashmë e Vërteta përmes Mësimeve të Mia, dhe se e Vërteta është e përmbajtur në Librin e Atit Tim, Bibla më e Shenjtë. Dhe ju do të kishit të drejtë, por për këtë. Ka akoma më tepër që ju duhet t'i dini pasi profecitë e përmbajtura në Librin e Zbulesës nuk janë të njohura për ju. Juve ju është dhënë përmbledhja – dhe prapë shumë nga ju refuzojnë ta pranojnë përmbajtjen e saj. Ju e shikoni me mospërfillje Librin e Zbulesës dhe nuk keni asnjë dëshirë ta kuptoni atë.

Misioni Im nuk është për t'ju dhënë një Bibël të re, sepse kjo nuk mund të jetë, pasi Libri i Atit Tim përmban gjithë të Vërtetën. Detyra Ime, në një botë, që është e zhytur në paganizëm, është që nga njëra atë t'ju kujtoj mbi të Vërtetën, dhe nga ana tjetër, është Dëshira Ime për t'i pregatitur shpirtrat tuaj, për kohën e Ardhjes Sime të Dytë. 

Shumë nga ju thonë se më nderojnë Mua, por shumë janë larguar nga e Vërteta. Shumë nuk besojnë në Satan apo në egzistencën e Ferrit, dhe si të tillë, nuk e marrin mëkatin seriozisht. Ju jeni çuar drejt një gabimi tepër të rëndë përmes tolerancës për mëkatin. Dhe tani gabimet më të rënda do të kryhen përmes të gjitha Kishave Krishtere, kur mëkati do të hidhet mënjanë. Ju do të çoheni drejt një doktrine mashtrimi. Ky është një plan i sajuar nga i Ligu për t'ju larguar nga Unë.

Për arsyen se Prania Ime Hyjnore, Trupi dhe Gjaku Im, ndodhen në çdo Faltore në botë – ju keni qënë në gjëndje të luftoni mëkatin. Por tani, kur plani për të hequr Eukaristinë e Shenjtë do të kryhet, ju do të mbeteni të pambrojtur.

Prandaj dhe Unë ju zbuloj të Vërtetën e asaj që do të vij, që Unë të mund t'ju pregatis. Për arsyen se Unë ju Dua, ju bëj thirrje tani.

Kur gabimet të ekspozohen, atëherë ju do ta kuptoni se sa shumë duhet të mësoni dhe se si krenaria ju ka penguar të pranoni Dorën Time të Mëshirës dhe se jeni asgjë pa Mua.

Jezusi juaj

Mesazhi ne anglisht:

Tuesday, 26 March 2013

Nëna e Zotit: "Trupi i Birit tim u bë copë copë"


E Shtunë, 23 Mars 2013, ora 23:45

Bija ime, shumë nuk e kuptojnë rolin tim si Bashkë-Shpenguese. As edhe nuk e dinë se përse është kështu.

Kur unë e pranova thirrjen të bëhesha Nëna e Zotit, unë isha pjesë e Premtimit e Shpëtimit të Zotit për njerëzimin.

Kur unë e linda Birin tim, unë ndjeva të njëjtën dashuri, që çdo nënë ka për fëmijën e saj. Ky djalë i vogël i pastër dhe i bukur ishte pjesa ime, trupi dhe gjaku im. Por, unë isha e vetëdijshme se Ai nuk ishte thjesht një fëmijë. Shpirti i Tij depërtoi shpirtin tim menjëherë sa i hidhja sytë tek Ai. Ai dhe unë ishim të ndërthurur në një, ku unë ndjeja çdo Emocion, Gëzim, Dhimbje dhe Dashuri, e cila vinte përmes Tij. Unë, gjithashtu, e dija se Ai ishte Hyjnor dhe se unë isha, si e tillë, kryesisht shërbëtorja e Tij, edhe pse Ai nuk më bëri të ndjehesha kështu.

Si një foshnje, ai do të vinte Kokën e Tij Hyjnore pranë gjirit tim dhe mërmëriste fjalë Dashurie me kaq emocion sa do ta mbushte Zemrën time dhe ndjehesha sikur ajo do të shpërthente nga gëzimi. Ky fëmijë i vogël i imi u bë gjithçka  për të cilin unë jetova. Çdo prekje më mbushte me një ëmbëlsi të tillë të pabesueshme dhe gëzim. Të gjithë ata që e shikonin Atë, madje edhe si një foshnje, do të thonin se sa i veçantë ishte Ai. Sytë e Tij depërtues do të trazonin shpirtrat e tyre dhe shumë prej tyre nuk do ta dinin përse.

Kjo lidhje e veçantë mes meje dhe Birit tim të dashur kurrë nuk mund të thyhej. Unë e dija se kisha lindur vetëm që të bëhesha Nëna e Tij. Kjo ishte e vetmja arsye për qënien time.

Dhe kështu, unë ju përgjigja çdo nevoje të Tij dhe Ai, me kaq Dashuri dhe Dhembshuri, i vuri të gjitha nevojat e mia para të Tijave. Dëshirat e Tij gjithmonë përputheshin me mua, Nënën e Tij, shërbëtorja e Tij e përulur.

Kur Ai nuk besohej të ishte Biri i njeriut, kur Ai shpallte të Vërtetën dhe vepronte ashtu si dëshironte Ati i Tij, unë derdhja lotë të hidhur. Sa u lëndova kur dëshmova persekutimin e Tij.

Unë e durova dhimbjen e tij, jo vetëm si çdo nënë do ta duronte – po të shikonte dhimbjet që i shkaktohen mbi fëmijën e saj – dhimbja e Tij u bë e imja dhe dhimbja ime u bë e Tij.

Ata e detyruan Atë të ecte, duart e lidhura përpara me litarët rreth Belit të Tij, që do të thoshte se Ai mund të ecte – vetëm po të tërhiqte këmbët zvarrë, dhe pak nga pak. Kur Kryqi u hodh mbi Trupin e Tij të dërrmuar dhe të shkatërruar, dhimbja ime ishte kaq torturuese, sa më bintë të fikët vazhdimisht.

Dhimbja ime nuk ishte vetëm fizike; hidhërimi im ma shponte Zemrën dhe ma copëtonte në dysh. Deri në këtë ditë, Zemra ime është e ndërthurur me atë të Birit tim dhe prandaj, gjatë Javës së Shenjtë, unë e jetoj dhimbjen, mundimin dhe persekutimin me Birin tim përsëri.

Fëmijë, të shpjegoj egërsinë e shkaktuar mbi Birin tim do të ishte e pamundur për ju ta kuptoni; kaq mizore ishte rrahja me kamzhik. Trupi i Birit tim u bë copë copë.

Kurrë mos harroni se Ai ishte Biri i njeriut, i dërguar për të shpenguar çdo shpirt në tokë, përfshi edhe ata që janë të gjallë në botë sot. Ai vdiq në agoni të tmerrshme, për të shpëtuar secilin dhe çdo njërin nga ju sot. 
Vuajtja e Tij nuk përfundoi në Kalvari. Ajo akoma do të durohet nga Ai, deri në Ditën e Madhe të Ardhjes së Tij të Dytë.

Ata që i shpërfillin këto paralajmërime nga Qielli janë të lirë ta bëjnë këtë. Ata nuk do të gjykohen për shkak të këtij refuzimi. Por, ndërsa ata largohen nga e Vërteta e këtyre zbulimeve nga Qielli, ata do të tundohen në mëkat. Mëkatet me të cilat ata do të tundohen, do të jenë ato që do të deklarohen të mos jenë më mëkate nga ata armiqtë në Kishën e Birit tim në tokë. 

Faleminderit, fëmijë, që i hapni mëndjet, zemrat dhe shpirtrat tuaj ndaj kësaj thirrje nga Qielli, e dërguar tek ju prej Dashurisë, që Zoti mban për të gjithë fëmijët e Tij.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal ne anglisht:

Sunday, 24 March 2013

Jesusi: “Unë dëshiroj që të gjithë ndjekësit e Mi të kryejnë një kohë argjërimi nga e Hëna që vjen deri në orën 15:30 të Premten e Zezë”


E Premte, 22 Mars 2013, ora 21:45

Bija Ime e dashur, Unë dëshiroj që të gjithë ndjekësit e Mi të kryejnë një kohë argjërimi nga e Hëna që vjen deri në orën 15:30 të Premten e Zezë.

Madje edhe një dhuratë e vogël argjërimi do të sjelli, për të gjithë ju, një kuptim të plotë mbi Planin Tim të Shpëtimit dhe se si ju mund të më ndihmoni Mua të shpëtoj shpirtrat e gjithë mëkatarëve.

Do të jetë përmes argjërimit që ju do të bëheni të plotë përsëri. Duke e pastruar trupin, shpirti juaj do të rilindet. Unë gjithashtu dëshiroj që ju të merrni Sakramentin e Rrëfimit, apo çfarëdo lloji pendese është e vlefshme për ju. Ju lutem, nëse ju nuk jeni në gjëndje të merrni këtë Sakrament, atëherë pranojeni Dhuratën e Faljes Absolute Time që Unë ju kam dhënë disa kohë më parë.

(E Martë, 31 Janar 2012, ora 21:30

Ju duhet ta thoni këtë lutje për 7 ditë rresht që t'ju jepet dhurata e faljes absolute të plotë dhe Fuqia e Shpirtit të Shenjtë.

“O Jesusi im. Ti je Drita e tokës. Ti je Flaka që i prek gjithë shpirtrat. Mëshira dhe Dashuria Jote nuk kanë kufi. Ne nuk jemi të vlefshëm për Sakrificën që Ti bëre me vdekjen Tënde në Kryq. Prapë ne e dimë se Dashuria Jote për ne është më e madhe se dashuria që ne mbajmë për Ty. Na e fal, O Zot, dhuratën e përulësisë, që ne ta meritojmë Mbretërinë Tënde të Re. Na mbush me Shpirtin e Shenjtë që ne të mund të marshojmë përpara dhe të drejtojmë ushtrinë Tënde për të shpallur të Vërtetën e Fjalës Tënde të Shenjtë dhe të pregatisim vëllezrit dhe motrat tona për Lavdinë e Ardhjes Tënde të Dytë në tokë, Ne të nderojmë Ty. Ne të Lavdërojmë Ty. Ne të ofrojmë veten tonë, shqetësimet tona dhe vuajtjet tona si një duratë për Ty për të shpëtuar shpirtrat. Ne të duam Ty, Jesus. Ki Mëshirë për të gjithë fëmijët e Tu, kudo që mund të jenë. Amin”)

Pastaj në shpirt, Unë dëshiroj që ju të bashkoheni me Mua, sikur të ishit të pranishëm me apostujt e Mi në Darkën Time të Fundit. Ju do të ndani me Mua, bukën e pabrume dhe do të hani me Mua në tryezën Time. Ju, ndjekësit e Mi, mund të ndani me Mua, Kupën Time të Vuajtjes, sipas vullnetit tuaj të lirë, nëse e pranoni ofertën Time.

Nëse ju mund ta pranoni këtë, në shpërblim për mëkatet e njeriut mortor, ju do të shpëtoni miljona shpirtra. Unë do t'i dhuroj Mëshirë mëkatarëve më të ngurtë, si shpërblim për dhuratën tuaj të vuajtjes.

Këtu është Fushata e Lutjes për ju që dëshironi të ndani Kupën Time të Vuajtjes. Ta thoni këtë, 3 herë, kur të mundeni, por nëse është e mundur gjatë çdo kohe të argjërimit.

Fushata e Lutjes (103) Për të ndarë Kupën e Vuajtjes me Krishtin

 “Unë ulem para Teje, i dashur Jesus, dhe tek Këmbët e Tua për të bërë çfarë Ti dëshiron me mua për të mirën e të gjithëve.
Më lejo të ndaj Kupën Tënde të Vuajtjes.
Merre këtë dhuratë nga unë, që Ti të mund të shpëtosh ata shpirtra të gjorë që janë të humbur dhe pa shpresë.
Më merr mua, në trup, që të mund të ndaj Dhimbjen Tënde.
Mbaje zemrën time në Duart e Tua të Shenjta dhe sille shpirtin tim të bashkohet me Tëndin.
Me anë të dhuratës sime të vuajtjes, unë e lejoj Praninë Tënde Hyjnore të pushtoj shpirtin tim, që Ti të mund të shpengosh të gjithë mëkatarët dhe të bashkosh të gjithë fëmijët e Zotit përherë e përgjithmonë. Amin”

Kjo sakrificë nga ana juaj, e dhuruar tek Unë, Jesu Krishti, Shpenguesi i gjithë njerëzimit, do të më lejoj Mua të hedh Mëshirën Time të Madhe mbi mbarë botën.

Më e rëndësishmja është se, Unë do të shpëtoj madje edhe ata që më urrejnë Mua. Lutjet dhe sakrificat tuaja janë i vetmi hir shpëtimi për ata, sepse pa këtë, ata do të shkatërroheshin nga i ligu.

Nëse ju nuk dëshironi ta duroni këtë vuajtje, Unë do t'ju dhuroj bekime të mëdha dhe do t'ju kërkoj që të vazhdoni me Mua në udhëtimin Tim për të zgjuar botën nga dremitja dhe që Unë të ngre vellon e mashtrimit që e ka mbuluar atë.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:


Saturday, 23 March 2013

Jesusi: “Koha për ndarjen është së shpejti dhe ju duhet të pregatiteni”


E Enjte, 21 Mars 2013, ora 20:00

Bija Ime e dashur, sa thyhet Zemra Ime për shkak të trishtimit, që po ndjehet nga shpirtrat që janë çorjentuar për arsye të largimit të papës Sim të fundit, Benedikti Im i dashur.

Ju, shpirtrat e Mi të dashur, ndjeheni kaq të hutuar dhe disi të vetmuar. Unë e ndjej dhimbjen tuaj dhe ju duhet të luteni fort për Dorën Time të Mëshirës, që Unë të mund të arrij të ngushëlloj zemrat tuaja të trishtuara.

Kjo do të jetë një kohë tradhëtie për ty, bija Ime, pasi shumë nga ata që kanë mbajtur anën e këtij Misioni të Shenjtë do të largohen. Ti duhet ta shtosh kohën që kalon në Adhurimin Eukaristik në 7 ditë në javë  dhe vetëm atëherë do të jesh në gjëndje të ecësh e vetme dhe pa frikë, për të kryer detyrat, që Unë do të jap, shumë prej të cilave do të jenë jashtëzakonisht të vështira.

Ju duhet të qëndroni të fortë, të gjithë ju, në këtë kohë. Ju nuk duhet të dëgjoni ato zëra të mospranimit, që do të acarojnë nervat e tua dhe që do të shtohen në numër të madh ndërsa vjen Java e Shenjtë.

Çdo fyerje, çdo gënjeshtër, çdo kundërshtim djallëzor ndaj këtyre, Mesazheve të Mia të Shenjta për botën, do të jenë kryqi yt për t'u mbajtur për 10 ditët e fundit. As edhe për një moment nuk do të lejoheni ju, ndjekësit e Mi, të pushoni, të luteni, apo të meditoni mbi Fjalën Time Më Të Shenjtë.

Kini kujdes se pa mbrojtjen e Rozares së Shenjtë, e cila duhet të thuhet përditë, se ju do ta lini veten të hapur ndaj dyshimeve, që nuk vijnë nga Unë.

Koha për ndarjen është së shpejti dhe ju duhet të pregatiteni. Unë dëshiroj t'ju jap një hir të veçantë për t'ju ndihmuar t'i bëni ballë persekutimit dhe presioneve, që do të vihen mbi ju, për t'ju inkurajuar të tërhiqeni nga Mesazhet e Mia. Do të duhet besim i madh, mirëbesim dhe nerva çeliku, për t'u përqëndruar në Fjalën Time të Shenjtë, dhe prandaj, ju duhet të thoni këtë Fushatë Lutje, një herë në ditë, që tani e tutje.

Fushata e Lutjes (102) Për të ruajtur fenë dhe besimin në Mesazhet e Zotit për botën.

“Më i dashuri Jesus, kur unë bie, më ngri lart.
Kur kam dyshime, më ndriço mëndjen.
Kur jam në hidhërim, më trego Dashurinë Tënde.
Kur unë kritikoj, më ndihmo të qëndroj i heshtur.
Kur unë gjykoj një tjetër në publik, vulosi buzët e mia.
Kur unë shpreh blasfemi, në Emrin Tënd, më fal dhe më kthe në mbrojtjen Tënde.
Kur më mungon guximi, më jep shpatën që më duhet për të luftuar dhe shpëtuar shpirtrat që Ti dëshiron.
Kur i rezistoj Dashurisë Tënde, më ndihmo të dorëzohem dhe ta braktis vetveten, plotësisht, në kujdesin Tënd Dashamirës.
Kur unë largohem, më ndihmo të gjej Udhën e të Vërtetës.
Kur e vë në pyejtje Fjalën Tënde, më jep përgjigjen që unë kërkoj.
Më ndihmo të jem i duruar, i dashur, dhe i sjellshëm ndaj atyre që të mallkojnë Ty.
Më ndihmo të fal ata që më fyejnë dhe më jep hirin që më duhet për të ndjekur Ty deri në fund të tokës. Amin.”

Shkoni, ndjekësit e Mi të shtrenjtë, dhe kujtoni se detyra juaj është ndaj Meje, Kishës suaj dhe Mësimeve të Mia. Merreni Shpatën e Shpëtimit dhe me atë luftoni me Mua për të marrë çdo shpirt të vetëm, përfshi edhe ata që mëkatojnë kundër Meje, në Mbretërinë Time.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:

Friday, 22 March 2013

Jesusi: “Ashtu si i verbëri nuk mund të shikoj, do të ketë nga ata në mes të Kishës në Rromë që mund të shikojnë, por që do të refuzojnë të pranojnë të Vërtetën”


E Mërkurë, 20 Mars 2013, ora 19:15

Bija Ime e dashur, Kryqësimi Im po përjetohet përsëri dhe çdo pjesë lidhet me kohën që çon drejt Ardhjes Sime të Dytë.

Tani që Trupi Im – Kisha Ime – po duron goditjen, për kaq shumë vjet, për shkak të shpirtit të ligë, Kurora e Gjëmbave tani po vendoset mbi udhëheqjen brënda Kishës Sime.

Kur gjëmbi i tretë e shpoi Syrin Tim të Djathtë, Unë nuk mund të shikoja më përmes tij. Vetëm përmes Syrit Tim tjetër Unë mund të shikoja dhimbjen e tmerrshme, që po përjetohej nga Nëna Ime. Tani që Kurora e Gjëmbave po e shpon Kokën e Kishës Sime në Rromë, vetëm njëra-gjysëm do të dëshmoj të Vërtetën e profecive të treguara. Gjysma tjetër do të jetë e verbuar dhe nuk do të arrijnë të shikojnë dëmin, që po kryhet mbi çdo pjesë të Trupit Tim – Kishës Sime – në çdo vënd në botë.

Ashtu si të verbërit nuk mund të shikojnë, do të ketë nga ata në mes Kishës në Rromë që mund të shikojnë, por që do të refuzojnë të pranojnë të Vërtetën. Kaq e dhimbshme do të jetë e Vërteta, sa do të jetë më e lehtë për ata shërbëtorët e Mi të shenjtë të ndjekin udhën e lehtë. Frikacakë, ata do të zgjedhin udhën e shkatërrimit sesa të marrin kryqin e tyre për Mua.

Pastaj do të jenë ata që më duan Mua dhe kjo përçarje nuk do t'i pengoj ata në planin për të më ndihmuar Mua të shpëtoj shpirtrat nga vdekja e sigurtë. Këta shpirtra të guximshëm, të mbushur me hirin e Shpirtit të Zjarrit, do të luftojnë për të mbrojtur Sakramentet e Mia Më Të Shenjta. Këta janë klerikët që do të ushqejnë tufën Time gjatë persekutimit. Çdo hir do të dhurohet mbi shpirtra të tillë të pastër dhe ata, si shpërblim, do të udhëheqin ushtrinë Time të mbetur, drejt portave të Qiellit të Ri dhe Tokës së Re.

Kërkohet guxim i madh për të pranuar Fjalën e profetëve të Zotit. Nuk është kurrë e lehtë të dëgjosh Fjalët e profetëve, Fjalët e të cilëve i presin zemrat e njerëzve, si një shpatë me dy presa. Paralajmërimet e tyre janë të dhimbshme për t'u dëgjuar, por të ëmbla për shkak të fryteve që japin, sepse kur Fjala e Zotit jepet si një Dhuratë, ajo ofron shpëtimin. Rrëmbejeni Fjalën Time të Shenjtë, sepse Ajo është jeta juaj. Ju, ndjekësit e Mi të dashur, jeni të mbrojtur nga Vula e Zotit të Gjallë dhe prandaj kurrë nuk duhet të keni frikë.

Armiqtë tuaj do t'ju shajnë, do t'ju fyejnë dhe mund t'ju persekutojnë, por do të jem Unë, Jesu Krishti, Ai që do të eci me ju. Ju, të zgjedhurit e Mi të paktë, që i përgjigjeni Thirrjes Sime, përmes vuajtjes suaj, do të shpengoni shumë nga njerëzimi, në Sytë e Mi.

Unë ju bekoj. Unë ju jap paqe dhe forcë, që të mund të më ndiqni Mua pa frikë në zemrat tuaja.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:

Jesusi: “Fletë fletë, qëllimet e tyre djallëzore do të bëhen të qarta ndërsa ata pengohen”


E Martë, 19 Mars 2013, ora 22:45

Bija Ime e dashur, Fjala Ime e Shenjtë përhapet si një erë e fuqishme nëpër gjithë botën, në këtë kohë, përmes këtyre Mesazheve.

Shumë do ta dëgjojnë Zërin Tim, nëse dëshirojnë ta bëjnë këtë apo jo, sepse Ai do të tingëlloj si një bubullimë para stuhisë. Disa do ta njohin Shpirtin e Shenjtë kur Ai do t'i përfshij shpirtrat e tyre. Të tjerët, për fat të keq, nuk do ta njohin, por Unë ju them këtë atyre. Ju e keni dëgjuar Zërin Tim. Ai e ka trazuar shpirtin tuaj dhe, prapë, ju më bllokuat Mua. Kështu, ju ktheni shpinën. Ju mund t'i trëmbeni Zërit Tim, pasi Ai mund të jetë fuqishëm, por një gjë që ju nuk mund të bëni është të më shpërfillni Mua. 

Kaq i fuqishëm është Shpirti Im I Shenjtë sa Ai do ta preki shpirtin tuaj, nëse e dëshironi ju këtë apo jo. Ata prej jush që vrapojnë, fshihen dhe pretendojnë se Unë nuk Jam i Pranishëm, duhet ta dini se do të jeni të paaftë të mohoni Praninë Time, pavarësisht se sa shumë përpiqeni.

Disa prej jush do t'i rezistojnë të Vërtetës pasi ju mungon besimi në Premtimin Tim për t'ju ofruar jetën e përjetshme. Shumë nga ju e shohin këtë të frikshme dhe do të preferonin të mendonin se Dita e Madhe e Zotit të mos ndodhte në jetën e tyre. Dhe prandaj ju i mbyllni sytë, i bllokoni veshët dhe kërkoni ngushëllim në gjëra të tjera.

Siguria që ndjeni në përpjekjet për të gjetur paqe, atje ku nuk mund të gjendet, do të jetë jetë-shkurtër. Së shpejti juve do t'ju mohoet Fjala e Zotit. Fjalët që jeni mësuar t'i dëgjoni do të zhduken nga predikimet dhe letrat nga peshkopët dhe kardinalët, që ju jepeshin ju dhe të gjithë atyre ndjekësve të Mi që nuk dyshojnë asgjë.

Sektet masonike infiltrojnë Kishën në Rromë. Mos u gënjeni – mund të jetë vetëm një papë në jetën e dikujt.

Shumë nga ndjekësit e Mi do ta refuzojnë tani Fjalën Time të Shenjtë, të Vërtetën, ashtu si bënë gjatë vuajtjes Sime në tokë. Ti, bija Ime, do të refuzohesh si heretike, do të përqeshesh dhe tallesh. Ti do të bëhesh një gjëmb në krahun e profetit të rremë. Por së shpejti, të gjithë do të shikojnë veprat delikate dhe gjestet dinake të atyre mashtruesve të rremë që kontrollojnë Fronin Tim në Rromë, sepse ato çojnë në shkatërrim.

Fletë fletë, qëllimet e tyre djallëzore do të bëhen të qarta ndërsa ata pengohen dhe ata, që janë të bekuar me diturinë e hedhur nga Unë, do ta njohin ligësinë, që po lëshohet.

Bisha është tani gati dhe formon një rreth jo-besimtarësh, të përbërë nga disa lidera të botës, të bashkuar në një me të gjithë ata që janë kundër Mbretërisë së Zotit. Shpirtra djallëzor, që i sulmojnë këta shpirtra të gjorë, dhe prej krenarisë dhe arrogancës së tyre, do ta tregojnë veten që të gjithë t'i shohin përmes gjesteve të tyre, të cilat do të analizohen dhe vihen në pyetje deri sa përgjigjet finale të bëhen të qarta tek ata që janë të bekuar me Dhuratën e Dijes.

Besoni tek Unë. Besoni në këtë Dhuratë të Besimit. Më lejoni Mua t'ju mbaj dhe t'ju drejtoj përmes kësaj xhungle të krijesave djallëzore që dëshirojnë të gllabërojnë shpirtrat tuaj.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:

Thursday, 21 March 2013

Nëna e Zotit: “Përçarja në botë, e sjellë nga Gogë dhe Magogë, do t’i ndaj familjet në dysh”


E Hënë, 18 Mars 2013, ora 19:35

Bija Ime, ti kurrë nuk duhet ta vësh në dyshim këtë Mision apo të lejosh sulmet mbi ty të tërheqin vëmëndjen nga Biri im i dashur.

Është prej Dashurisë dhe Mëshirës së Birit tim që Ai i zbulon botës planet e të ligut për të rrëmbyer shpirtrat para orës së fundit. Ky plan djallëzor është krijuar për një kohë shumë të gjatë dhe do të imponohet mbi fëmijët e Zotit nga forcat Masonike, besnikëria e të cilëve është ndaj të ligut.

Askush të mos ketë ndonjë dyshim mbi profecitë që zbulohen nga unë, Nëna juaj, tek vizionarët dhe profetët nëpër shekuj. Fëmijë, ju nuk duhet të trëmbeni. Por ju duhet të jeni me shpresë dhe të gëzoni sepse koha për Qiellin e Ri dhe Tokën e Re është afër dhe fëmijët e Zotit përfundimisht do ta heqin qafe të ligun, që secili prej jush e ka dëshmuar gjatë gjithë jetës suaj.

Kjo kohë është treguar në Librin e Atit tim, dhe për këtë arsye, ju duhet ta pranoni të Vërtetën e përmbajtjeve të Librit të Zbulesës. Nëse ju nuk e pranoni Librin e Zbulesës, e dhënë Gjonit, atëherë ju nuk mund të thoni se pranoni pjesën tjetër të Librit – Bibla Më e Shenjtë.

Shumë nga ajo që do të vij do të jetë e vështirë dhe e dhimbshme, sepse përçarja në botë e sjellë nga Gogë dhe Magogë do të ndaj familjet në dysh. Intrigat djallëzore dhe planet mashtruese, të krijuara nga profeti i rremë dhe antikrishti, do të jenë mashtrimi më i madh që kur Farisenjtë e mohuan Birin tim. Kur ata, Farisenjtë, e mohuan Birin tim, ata e penguan të Vërtetën t'ju jepej fëmijve të Zotit. Kjo e zvogëloi numrin dhe ndjekësit e Birit tim, gjatë kohës së Tij në tokë, dhe i pengoi ata të bëheshin Kristjanë. E njëjta gjë do të jetë e vërtetë për këta të dy që do të mbartin imazhin e mirësisë, por që do t'i çojnë fëmijët e Zotit në udhë të gabuar. Ata do t'i verbojnë shumë njerëz ndaj të Vërtetës ndërsa ndryshimet e vrullshme, të cilata ata do të sjellin, me anë të sundimit të tyre, do t'i shkëpusi njerëzit nga Ligjet e Zotit.

Fëmijve të Zotit do t'ju thuhet se ligësia është e pranueshme dhe se disa mëkate nuk janë fyese ndaj Zotit. Njerëzit do t'i besojnë ata dhe, si rezultat, do t'i kthejnë shpinën Zotit.

Lutuni, lutuni, lutuni që regjimi i tyre të jetë i shkurtër dhe se e Vërteta do të triumfoj, që Kisha e Birit tim në tokë të mbetet e pacënuar.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal ne anglisht:


Wednesday, 20 March 2013

Jesusi: “ Një mesazh për priftërinjtë dhe të gjithë ata shërbëtorët e Mi të shenjtë që kanë dedikuar jetën e tyre ndaj Shërbimit Tim të Shenjtë”


E Dielë, 17 Mars 2013, ora 18:50

Bija Ime e dashur, ky është një Mesazh për priftërintë dhe të gjithë ata shërbëtorët e Mi të shenjtë që kanë dedikuar jetën e tyre ndaj Shërbimit Tim të Shenjtë.

Shërbëtorët e Mi të dashur, Unë dëshiroj që ju t'i bindeni Ligjeve të Kishës dhe atyre ndaj të cilëve ju duhet të tregoni bindje në Emrin Tim të Shenjtë.
Ju kurrë nuk duhet të braktisni detyrat tuaja ndaj Kishës dhe ju duhet të vazhdoni të më shërbeni Mua si gjithmonë. Ju lutem t'i administroni të gjitha Sakramentet si më parë, por madje me më shumë kujdes. Kryeni si gjithmonë detyrat tuaja të shenjta. Detyra juaj është ndaj fëmijve të Zotit dhe ju duhet të udhëhiqni tufën tuaj. Qëndroni besnik ndaj Mësimeve të Mia gjatë gjithë kohës.

Nuk do të jeni ju, shërbëtorët e Mi të shtrenjtë, ata që do ta braktisin Kishën Time në tokë. Nuk do të jetë përmes veprave tuaja që Ligjet brënda Kishës Sime do të ndryshojnë për të mbështetur doktrinat e reja.

Ju do të qëndroni besnik ndaj shërbimeve të Kishës Sime dhe do të kryeni detyrat tuaja deri në ditën e tmerrshme. Kjo do të jetë dita kur Mesha Ime e Shenjtë do të ndryshoj përtej njohjes. Do të jenë armiqtë e Zotit, që e kanë infiltruar Kishën Time në tokë, ata që do të më shtyjnë Mua tutje.

Kur ata të prezantojnë Meshën e re, atëherë ju nuk do të keni asnjë zgjidhje, sepse do ta dini se ajo nuk ofron më Eukaristinë Më Të Shenjtë. Do të jetë atëherë kur e Vërteta do t'ju zbulohet më në fund, edhe pse ju do të jeni të vetëdijshëm për shenjat para kësaj.

Shenjat do të përfshijnë metoda të reja të çuditshme të lutjeve të përshtatura; Satani nuk do të mohohet më dhe Sakramentet do të manipulohen për të përfshirë fe të tjera. Ju do të ndjeheni të shqetësuar, por prapë ju do të ndjeni një detyrim për të qëndruar besnik ndaj Kishës Sime.

Do të jetë atëherë kur Egzistenca e Kishës Sime në tokë do të jetë mjeti juaj i vetëm i mbijetesës nëse doni të mbeteni besnik ndaj Mësimeve të Mia. Kur Mësimet e Mia, Sakramentet e Mia dhe Mesha Ime e Shenjtë të ndryshojnë, ju nuk duhet të mashtroheni. Nëse nuk i përmbaheni Ligjeve të Mia, ju do të më tradhëtoni Mua.

Për kishat e tjera Kristjane, Unë ju paralajmëroj se ky infektim do të përhapet gjithashtu edhe në kishat tuaja. Me kalimin e kohës, do të bëhet e vështirë për ju të nderoni Mësimet e Mia ashtu si i janë dhënë botës. Të gjithë Kristjanët do të vuajnë nën sundimin e profetit të rremë dhe bashkpuntorit të tij, antikrishti, fytyra e të cilit do të rrezatoj në mbarë botën së shpejti, si lideri më me influencë i të gjitha kohëve.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:

Tuesday, 19 March 2013

Jesusi: “Vula e Tretë do të zbulohet kur njeriu do të përpiqet për ushqim ndërsa zia e urisë të mbërthejë njerëzimin”


E Shtunë, 16 Mars 2013, ora 15:25

Bija Ime e dashur, ndryshimet do të zbulohen dhe shkatërrimi, i shkaktuar nga shumë luftra, do të filloj ashtu si është treguar.

Koha për ardhjen e profetit të rremë do të korrespondoj me deklarimin e lutrave në gjithë botën. Këto luftra do të nxiten në çast dhe njeriu do të struket nga frika ndërsa implikimet të bëhen të qarta. Luftrat do të zënë rrënjë dhe do të vërshojnë si stuhitë në shkretëtirë, ku ato do të fitojnë forcë dhe do të kapin të gjithë ata që ndjejnë se paqja e tyre është e garantuar, si një hajdut në errësirë. 

Sa shumë vënde do të përfshihen dhe kjo do të habisi të gjithë. Së shpejti antikrishti do të bëhet i njohur në mes të gjakderdhjes. Hutimi, frika dhe humbja e të mbjellave do ta dyfishojnë problemin. Jo më vonë se kjo, Vula e Tretë do të zbulohet kur njeriu të përpiqet për ushqim ndërsa zia e urisë do të mbërthej njerëzimin. Të uritur për bukë, të boshatisur në shpirt, të mbetur pa ndihmë, njerëzimi do të mbërthehet pas gjithçkaje ose dukujt, që ofron lehtësim.

Faza do të jetë pregatitur për ardhjen e antikrishtit dhe shpalljen e tij në botë. Në këtë kohë, njerëzimi do të jetë kaq i lehtësuar sepse njeriu i paqes, që ofron kaq shumë shpresë, sa ata do të bëhen skllevërit e tij të vullnetshëm. Ata do të besojnë në planin e tij të detajuar për të rindërtuar botën dhe për t'i sjellë kombet së bashku. Plani, do t'ju thuhet atyre, do të jetë për të mirën e të gjithëve dhe do të heqi terrorizmin nga bota. Armiqtë, që ai thotë se do të luftoj, dhe mbi të cilët ai do të ushtroj kontroll, janë viktima të pafajshëm të përdorur nga ai në mashtrimin që ai do t'i tregoj botës.

Kur paqja, apo ajo që do të duket si armpushim, të kthehet, atëherë do të vijë faza tjetër, bashkimi i të gjitha kombeve, të gjitha feve, të gjitha vëndeve, në një. Kjo do të jetë kur bashkimi mes profetit të rremë dhe antikrishtit të bëhet e qartë.

Atyre që ju është dhënë e Vërteta, dhe që emrat e të cilëve janë në Librin e të Gjallëve, do ta dinë se çfarë po ndodh. Të tjerët, të verbuar ndaj të Vërtetës së Mësimeve të Mia, nuk do të jenë kaq fatlumë. Pastaj do të jetë një moment pritje. Durimi Im do të thotë se Unë do të përpiqem të shpëtoj dhe të mbroj ata që nuk do të jenë të aftë të njohin të Vërtetën.

Durimi Im dhe Mëshira Ime do të çojnë në Ndërhyrje Hyjnore në një shkallë madhështore për të shpëtuar të gjithë fëmijët e Zotit nga mbërthimi i bishës, qëllimi i vetëm i të cilës është të inkurajoj mëkatin. Sepse ka vetëm një gjë që ju duhet ta dini; mbrapa joshjes magjepse të antikrishtit do të shtrihet plani për të inkurajuar mëkatin, me qëllim që njerëzimi të bëj zgjidhjen finale – të mbaj anën e bishës në kundërshtim të hapur ndaj Zotit. Kur të vij koha dhe pas çdo përpjekje e bërë nga Unë për të shpëtuar shpirtrat, ajo do të marri fund.

Vetëm të zgjedhurit do të çohen në Mbretërinë Time.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: