Monday, 29 September 2014

Bukuria e njeriut, e krijuar në Imazhin e Gjallë të Zotit, është e papërshkruar

E Mërkurë, 24 Shtator 2014, në 15:05

Bija Ime e dashur, ashtu si Nëna Ime e Dashur u zgjodh nga Zoti për të lajmëruar Ardhjen e Mesias, po ashtu ajo është thirrur për ta pregatitur njerëzimin për Ardhjen Time të Dytë.

Ajo është ngritur në Hierarkinë më të lartë në Qiell dhe i janë akorduar fuqi të mëdha nga Ati Im I Përjetshëm. Megjithatë, ajo mbetet ashtu si ishte atëherë, dhe ashtu është tani, dhe gjithmonë do të jetë, një shërbëtore e devotshme dhe e përulur e Zotit. Ajo i shërben Atij në Planin e Tij për ta ngritur njeriun në gjëndjen e përkryer në të cilën ai duhet të ishte.

Bukuria e njeriut, e krijuar në Imazhin e Gjallë të Zotit, është e papërshkruar. Asnjë burrë, grua apo fëmij mbi këtë tokë nuk mund t’i përshatet asaj, që u krijua kur Zoti solli Adamin dhe Evën. Mëkati ishte rrënimi i tyre dhe Luciferri armiku i tyre. Pastaj, kjo gjëndje e përkryer u shkatërrua. I njollosur nga mëkati, njeri kurrë nuk do ta rifitoj këtë gjëndje të përkryer përsëri deri kur gjarpëri, dhe të gjithë ata që e adhurojnë atë të jenë zhdukur. Deri kur ajo ditë të vijë, bukuria e trupit njerëzor dhe e shpirtit do të mbetet e njollosur.

Njeriu është dashuria më e madhe e Zotit. Ëngjëjt janë shërbëtorët e Tij në atë që, edhe ata duhet të tregojnë dashuri për Krijesat e Zotit. Dashuria e Zotit për familjen e Tij e tejkalon gjithçkaje që Ai krijoi dhe, Ai kurrë nuk do të pushoj deri sa të rifitoj shpirtrat e fëmijve të Tij. Zoti i lejon shumë vuajtje, poshtërime dhe tragjedi, ku të gjitha këto janë shkaktuar nga urrejtja e njërit që Ai e mbante në konsideratë më të lartë – Kryeëngjëlli i mëparshëm Liciferri, që u bë Satanai. I rrëzuar prej xhelozisë së tij, krenarisë dhe vetë-pëlqimit, ai i shkaktoi Atit Tim dhimbjen më të madhe që mund të imagjinohet. Dhe sot, ashtu si ishte atëherë, ai akoma vazhdon të bëj të njëjtën.

Ëngjëjt besnikë të Atit Tim, të gjithë shenjtorët dhe Nëna Ime e dashur, kanë krijuar një lidhje, që kurrë nuk mund të thyhet. Çfarëdo që Ati Im urdhëron kryhet nga Hierarkia e Tij Elite. Ai kurrë nuk vihet në pyetje. Çfarëdo që Ati Im dëshiron, është udha e saktë dhe më e fuqishme. Është udha në të cilën rraca njerëzore mund të shpëtohet nga mallkimi i të ligut. Ai është privilegji i Tij. Askush nuk do të guxonte ta dyshonte kurrë Atë. Në Planin e Tij Final, faza e fundit në të cilën Ai do të kryej Planin e Tij të Shpëtimit, Ai do të ndërhyj në shumë mënyra.

Titulli i Nënës Sime ‘Nëna e Shpëtimit’, i fundit i dhënë asaj nga Ati I Përjetshëm, Hyji Më I Larti, nuk është rastësi. Ajo u dërgua për të paralajmëruar botën dhe ta pregatisi atë për sulmin e fundit kundër rracës njerëzore nga i ligu. Asaj i është akorduar kjo detyrë dhe Unë kërkoj që ju ta pranoni këtë, dhe t’i përgjigjeni thirrjes së saj për lutje gjatë gjithë kohës.

Trinia e Shenjtë do të sjelli shumë Bekime tek ata që i përgjigjen këtij, misioni final, nga Qielli – Misioni i Shpëtimit. Pranojeni, me mirënjohje se favore të tilla i janë treguar njerëzimit me dashuri dhe mirësinë e zemrës.

Jezusi juaj i dashur

Mesazhi origjinal në anglisht:


Sunday, 28 September 2014

Nuk është e lehtë të thoni se jeni një Kristjan, kur nuk konfrontoheni se jeni i tillë

E Martë, 23 Shtator 2014, në 23:30

Bija Ime e dashur, ndërsa Unë arrij tek fëmijët e Zotit përfshi të të gjitha feve, jobesimtarëve dhe Kristjanëve, si rezultat i Thirrjes Sime shumë do të konvertohen në Krishtërim. Kjo do të arrihet përmes Hirit të Zotit, me Fuqinë e Shpirtit të Shenjtë.

Ndërkohë, Kristjanët mirëdashës dhe ndjekësit e Mi të përkushtuar do t’i kenë sprovat, që do t’ju duhet të hasin, shumë të vështira. Unë i pyes ata tani. Kush mes jush është aq i fortë sa do të qëndroj Krah Meje dhe do t’i përmbahet të Vërtetës, pa Ndërhyrjen Time në këtë kohë? Shumë prej jush, me një zemër të mirë, do të qëndroni të vërtetë ndaj Meje, por vetëm brënda grupeve tuaja. Kur ju të gjithë të bini dakord me njëri tjetrin, ju do ta keni më të lehtë të më shërbeni Mua. Por kur ju hasni kundërshtime – dhe ju do të keni, deri diku, nga armiqtë e Mi të cilët do të provojnë t’ju tundojnë në një doktrinë të rreme – ju nuk do ta keni të lehtë.

Kur ju kritikoheni që ndiqni Fjalën e vërtetë të Zotit, shumë prej jush do të jenë tepër të dobët për ta mbrojtur Atë. Kur ju hasni kundërshtime nga miqtë tuaj Kristjanë, dhe kur ju jeni shtyrë të pranoni shkrimin e sapo ndryshuar, por gënjeshtër, ju do të dëshpëroheni. Prandaj atëherë, besimi juaj do të vihet me të vërtetë në provë. Ju do të keni dy zgjedhje. Besoni në të Vërtetën, ashtu si ajo u krijua nga Zoti, dhe për të cilën shumë gjak u derdh për ta pajtuar njeriun me Krijuesin e Tij. Apo, të pranoni një version të shpëlarë të Fjalës Sime, e përzjerë me të pavërteta.

Zgjedhja e parë do t’ju sjelli shumë dhimbje, dëshpërim dhe vuajtje, sepse do të përçmoheni nga të tjerët që qëndroni besnik ndaj Meje. Por, duke zgjedhur të dytën – kur ju mund të mbuloheni me shumë lavdërime, do të pranoheni nga miqtë tuaj dhe armiqtë e Mi – ju do të zhyteni në errësirë dhe shpirti juaj do të jetë në rrezik.

Është e lehtë të thoni se jeni një Kristjan, kur nuk konfrontoheni se jeni i tillë. Por nëse qortoheni, talleni, viheni në lojë apo fyheni në Emrin Tim, disa prej jush nuk do të jenë mjaft të fortë t’i bëjnë ballë këtyre sprovave. Shumë prej jush do të më braktisin Mua dhe do të largohen nga frika e opinionit publik. Shumë prej jush do të më tradhëtojnë Mua. Shumë prej jush do të kthejnë shpinën sepse do t’ju vij shumë turp ta mbani Kryqin Tim.

Kurrë mos besoni se duke qënë një ndjekës i Imi është e lehtë, sepse nuk është. Por do të vij një kohë kur besimi juaj do të vihet në provën finale dhe është atëherë që Unë do ta di se kush është nga Unë dhe kush nuk është.

Jezusi juaj


Mesazhi origjinal në anglisht:


Zoti e ruan Dashurinë e Tij per njeriun përmes familjes

E Djelë, 21 Shtator 2014, në 17:45

Bija Ime e dashur, Zemra Ime i përket të gjitha familjeve dhe është Dëshira Ime ta bekoj çdo familje, të vogël, të mesme apo të madhe në këtë kohë. Kur dashuria është e pranishme brënda familjeve, kjo do të thotë se Fuqia e Zotit është ruajtur, sepse të gjithë fëmijët e Tij i përkasin Atij. Ishte Ai I Cili e krijoi secilin prej tyre.

Zoti e ruan Dashurinë e Tij për njeriun përmes familjes, sepse është brënda rrethanave të tilla që Dashuria e Tij lulëzon natyrshëm. Dashuria e përmbajtur brënda familjeve që janë të bashkuara jep Hire të mëdha sepse, dashuria e pjestarëve të familjes për njëri tjëtrin është një nga Dhuratat më të mëdha nga Zoti. Zoti e përdor dashurinë në familje t’i përhapi krahët e saj, me qëllim që çdo pjesëtar i një familje të dashur do të ndihmoj për ta përhapur këtë dashuri, ngado që ata shkojnë. Po ashtu, kur një familje prishet, kjo do të ketë një efekt të drejtpërdrejt në komunitetin tuaj, shoqërinë tuaj dhe mbi kombet tuaja.

Kur Zoti krijoi Adamin dhe Evën, Ai dëshironte një familje të Vetën, mbi të cilën Ai të hidhte gjithçka. Ai gjithmonë do të përpiqet t’i mbrojë familjet sepse ky është vëndi kur dashuria u zbulua së pari nga njeriu mortor. Kur dashuria lulëzon në familje, po ashtu ajo do të lulëzoj në ato kombe. Për arsyen se dashuria krijohet nga familja, është pikërisht për këtë arsye, që ajo sulmohet nga Satanai. Satanai do të përdori çdo influencë të mundet për t’i infektuar njerëzit që ata të justifikojnë çdo arsye për ta thyer familjen. Ai do të pengoj formimin e familjeve dhe ai do të përpiqet ta ndaloj atë të ribashkohet nëse do të jetë Vullneti I Zotit.

Familja, e lindur prej Dashurisë së Zotit, gjithmonë do të sulmohet nga i ligu. Për të mbrojtur familjen tuaj nga i ligu ju lutem të recitoni këtë Fushatë Lutje.

Fushata e Lutjes (167) Mbroje familjen time

O Hyj, Ati im I Përjetshëm, përmes Hirit të Birit Tënd të dashur, Jezu Krishtit, të lutem ta mbrosh familjen time, gjatë gjithë kohës, nga i ligu.

Na jep forcën për t’u ngritur mbi qëllimin e të ligut dhe të qëndrojmë të bashkuar në dashurinë tonë për Ty dhe për njëri tjetrin.

Na ruaj përmes çdo sprove dhe vuajtje që mund të durojmë dhe mbaje të gjallë dashurinë që ne kemi për njëri tjetrin me qëllim që të jemi të bashkuar me Jezusin.

Bekoji familjet tona dhe na jep Dhuratën e Dashurisë, madje edhe në kohë vështirësie.

Forcoje dashurinë tonë, që të mund të ndajmë gëzimin e familjes sonë me të tjerët me qëllim që Dashuria Jote të mund të ndahet me mbarë botën. Amin.

Dijeni se Zoti e krijoi secilin prej jush në Ngjajshmërinë e Tij që kështu Ai të mund të krijonte familjen e përkryer. Të jeni mirënjohës për familjet tuaja sepse është një nga Dhuratat më të mëdha që Ai i ka dhuruar rracës njerëzore. Kur vuajtja mbi këtë tokë të marri fund, dhe kur urrejtja të jetë zhdukur, Zoti do ta bashkoj njerëzimin në një në Atë. Ju do të bëheni të plotë përsëri dhe Familja e Tij do të ketë Jetën e Përjetshme.

Jezusi juaj


Mesazhi origjinal në anglisht:


Friday, 26 September 2014

Unë kurrë nuk i kritikova mëkatarët. Unë kurrë nuk i shava ata. Unë kurrë nuk i lëndova ata

E Shtunë, 20 Shtator 2014, në 16:38

Bija Ime e dashur, dijeni se prej dobësisë njerëzore Unë fitoj forcë të madhe. Fuqia Ime është më e madhe kur Unë i prek shpirtrat e dobët, sepse është atëherë kur Unë mund t’i tërheq ata duke më dhënë Mua mundësinë të veproj brënda tyre.

Ata prej jush që janë të dobët, ju duhet të më kërkoni Mua t’ju jap Dhuratën e besimit. Besoni tek Unë, të vegjëlit e Mi të dashur, dhe pastaj e gjithë Fuqia është e Imja. Unë nuk mund t’i tërheq shpirtrat krenarë, kryelartë dhe arrogantë, pasi ata nuk do ta përulin veten në Sytë e Mi. Krenaria është një pengesë mes njeriut dhe Zotit sepse njeriu krenar beson se zëri i tij është më i lartë se i Imi. Kështu ka qënë gjithmonë. Sot nuk është më ndryshe. Unë kërkoj që ju të gjithë të luteni për ata shpirtra që më keqkuptojnë Mua dhe që e ndjejnë të nevojshme të deklarojnë se çfarë do të thotë Fjala Ime në të vërtetë, sipas interpretimit të tyre.

Kur një njeri e shan një tjetër dhe pastaj thotë se kjo është çfarë Zoti do të donte kur mbrohet Fjala e Tij, apo kur ai e justifikon keqbërjen dhe thotë se kjo është një gjë e mirë në Sytë e Zotit, ta dini këtë. Kur ju më doni Mua, ju kurrë nuk do të devijoni nga dashuria që Unë ju mësova apo nga mënyra në të cilën ju duhet të më imitoni Mua. Unë kurrë nuk i kritikova mëkatarët. Unë kurrë nuk i shava ata. Unë kurrë nuk i lëndova ata dhe kurrë nuk i gjykova ata. Prandaj dhe ju, gjithashtu, duhet të bëni ashtu si bëra Unë.

I përqafoni mëkatarët. Lutuni për ata. Sepse, nëse nuk e bëni, ju do ta hidhni poshtë Fjalën Time dhe veprimet tuaja do t’i shërbejnë vetëm opinionit tuaj të gabuar se Kush Unë Jam. Ju nuk mund të thoni se jeni nga Unë nëse ju predikoni të kundërtën e asaj që Unë ju mësova. Kurrë mos i shikoni me përçmim ata që ju besoni të jenë mëkatarë në Sytë e Mi. Lutuni për ata por kurrë mos i gjykoni sepse kjo nuk është e drejta juaj.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht:


Thursday, 25 September 2014

Nëna e Shpëtimit: Bëni kujdes nga njeriu, që e deklaron veten të jetë Biri i Njeriut

E Premte, 19 Shtator 2014, në 13:14

Bija ime e dashur, është profetizuar se shumë profetë të rremë do të ngrihen dhe se, gjatë kësaj kohe, ata do të përhapin të pavërteta rreth Fjalës së Zotit.

Ata do të ngrihen me qindra dhe mijra dhe do të miratohen nga ata që pohojnë se përfaqësojnë shërbëtorët e Birit tim. Ata do të predikojnë në grupe të vogla, si dhe të mëdha dhe ju do t’i njohni ata nga profecitë e rreme, të cilat ata do t’i zbulojnë botës. Ata do të shihen si njerëz shumë të shenjtë, dhe disa do të thonë se ata kanë fuqi të mëdha shërimi të trupit si dhe të shpirtit. Disa do të veshin rrobat e njerëzve të shenjtë dhe do të promovojnë një libër të ri lutjesh, që do të devijoj nga e Vërteta. Shumë njerëz do të ngatërrohen nga mësimet e tyre, pasi ata do t’i përzjejnë deklaratat e tyre të rreme me pjesë të së Vërtetës. Një nga qëllimet e tyre do të jetë të shihen se po e pregatisin botën për Ardhjen e Dytë të Krishtit dhe do të ngjallin shpresë të madhe për këtë ngjarje mes ndjekësve të Birit tim. Por, nuk do të jetë Biri im, Jezu Krishti, që ata po i pregatisin fëmijët e Zotit për ta mirëpritur. Jo. Do të jetë antikrishti.

Gabime të rënda, do të shfaqen nga ata në lidhje me Librin e Zbulesës, pasi ata do ta shtrëmbërojnë përmbajtjen e këtij Libri të Shenjtë. Pak veta do ta dinë se ata janë duke ushqyer gënjeshtra dhe të pavërteta të mëdha, që ata do të deklarojnë se do të jetë kjo. Ata do të thonë se Jezu Krishti, Biri i Njeriut, do ta shfaqi veten e Tij në botë së shpejti. Sa Ai do të vij me trup. Se ai do të eci mes popullit të Tij dhe se Ai do t’i ngreh ata në ditën e fundit. Kjo kurrë nuk mund të ndodhi për Birin tim, i cili erdhi me trup, herën e parë, përmes Lindjes së Tij, kurrë nuk do të vij me trup në Ardhjen e Tij të Dytë.

Bëni kujdes nga njeriu, i cili e deklaron veten të jetë Biri i Njeriut, që ju thërret drejt tij, sepse ai nuk do të jetë nga Zoti. Biri im do të vij mbi retë ashtu si Ai u largua nga toka gjatë Ngjitjes së Tij në Qiell, po ashtu do të jetë edhe në ditën e fundit.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal në anglisht:


Nëna e Shpëtimit: Lutuni për Mëshirën e Birit tim me qëllim që e gjithë vuajtja të mund të dobësohet

E Enjte, 18 Shtator 2014, në 15:30

Bija ime e dashur, ju duhet t’i kërkoni gjithsecilit të lypi Mëshirën e Zotit në të gjitha ato çështje, që përfshijnë shkatërrimin e njerëzimit. Unë i referohem planeve djallëzore që përfshijnë luftra; planeve për të futur një vaksinë globale – për të cilën u paralajmëruat në mesazhin e 26 Nëntorit 2010genocidit dhe vrasjes së Kristjanëve, si dhe njerëzve të tjerë të feve të ndryshme, nga duart e njerëzve të liq.

Kur një shpirt është i infektuar nga Satanai, ai është i aftë për urrejtjen më intensive për fëmijët e Zotit. Kur grupe njerëzish punojnë së bashku, në nënshtrim të plotë ndaj të ligut, ligësia e tyre shfaqet në çdo veprim, sikur do të shkaktoj vdekjen dhe shkatërrimin e atyre mbi të cilët ata kanë kontroll.

Ju duhet të luteni, të gjithë ju, për të penguar planet e njerëzve të liq, dëshira e të cilëve është që të pakësojnë popullsinë e botës, për fitimet e tyre vetjake. Ata që i shpëtojnë kësaj ligësie, do ta gjejnë veten nën kontrollin e një grupi të padukshëm. Unë i bëj thirrje secilit prej jush t’i luteni Birit tim, Jezu Krishtit, me qëllim që të ndihmoj në lehtësimin e tragjedive dhe ligësive të tilla. Disa nga këto tmerre mund të lehtësohen, por jo të gjitha. Megjithatë, lutjet tuaja, do ta dobësojnë efektin e këtyre veprave të tmerrshme; që kryhen nga ndjekësit e të ligut. Ju lutem ta recitoni këtë Fushatë Lutje për të ndihmuar në dobësimin e vrasjeve të së pafajshmëve.

Fushata e Lutjes (166) Për të dobësuar vrasjen e të pafajshmëve

Më e dashura Nëna e Shpëtimit, të lutemi ta paraqesësh këtë, lutjen tonë për të dobësuar vrasjen e të pafajshmëve, tek Biri yt i dashur, Jezu Krishti.

Ne kërkojmë, që në Mëshirën e Tij, Ai ta largoj kërcënimin e genocidit, persekutimit dhe terrorit kundër fëmijve të Zotit, në çdo formë.

Të lutemi, ne të përgjërohemi, Nëna e dashur e Shpëtimit, t’i dëgjosh thirrjet tona për dashuri, bashkim dhe paqe në këtë botë të hidhëruar.

Ne kërkojmë që Jezu Krishti, Biri i njeriut, të na mbroj të gjithëve ne gjatë këtyre kohëve të dhimbjes dhe vuajtjes së madhe në tokë. Amin.

Fëmijë, kur profecitë e parashikuara të ndodhin, është e rëndësishme që ju të luteni për Mëshirën e Birit tim me qëllim që e gjithë vuajtja të mund të dobësohet dhe që veprat e liga, të kryera kundër njerëzimit, të mund të zbuten.

Shkoni në paqe dhe në dashuri për t’i shërbyer Zotit.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal në anglisht:Plani Global për të pakësuar popullsinë e botës dhe për të hequr liderat e botës

E Premte, 26 Nëntor 2010, ora 03:00

Bija Ime e dashur, ty do të dërgohet udhëzim nga një drejtues shpirtëror, së shpejti. Por kujtoje se shumë nga njekësit e Mi janë thirrur nga Unë, por jo të gjithë pranojnë. Unë nuk mund të ndërhyj, si ju e dini, me vullnetin e lirë, një Dhuratë për njerëzimin. Nuk ka rëndësi. Është e rëndësishme tani të vazhdosh me këtë Punë urgjente me qëllim që fëmijët e Mi të dëgjojnë dhe të shpëtohen.

Shenjat

Të jeni të bindur, ndryshimi po ndodh dhe së shpejti do të ketë kaq shumë shenja sa do të ketë fare pak njerëz në këtë Tokë që nuk do të arrijnë t’i vënë re. Shenjat për të cilat flas, janë ato, që janë dhënë përmes vizionarëve të Mi me anë të shfaqjeve të Nënës Sime të Bekuar të dashur në Evropë. Shumë njerëz që i hapin mëndjet e tyre dhe i çlirojnë shpirtrat e tyre të mbërthyer do ta kuptojnë se ky komunikim vjen nga Qielli. Kur fëmijët e Mi të shikojnë shenjat e mbrekullueshme, të cilat do të jenë të dukshme përmes diellit, atëherë ata do ta njohin të Vërtetën.

Shpërfilleni qortimin, talljen dhe urrejtjen që do të tregohet kur njerëzit të lexojnë përmbajtjen e këtij shkrimi. E njëjta gjë ju ndodhi edhe Apostujve të Mi, të cilët, me Dhuratën e Shpirtit të Shenjtë e kryen Punën e tyre. Edhe ty, bija Ime, të është dhënë kjo Dhuratë. Kurrë mos e refuzo apo ta vësh atë në dyshim. Ajo është e vërtetë dhe ti tani e di këtë. Dyshimet e tua, më në fund, filluan të zbehen.

Unë, ashtu si të kam thënë, do të dërgoj ndihmë. Evidenca e këtij premtimi tani po fillon të shfaqet. Unë gjithashtu do të jap ty informacione për ngjarje në të ardhmen, të cilat ti duhet t’i tregosh tek të gjithë përfshi edhe jobesimtarët. Çfarë rëndësie ka nëse ata nuk do të besojnë në fillim, sepse ndërsa ngjarjet të fillojnë të duken, ata nuk do të kenë asnjë rrugëzgjidhje veçse të njohin të Vërtetën?

Plani për të orkestruar një luftë

Është gati një plan mizor prej fuqive të botës për të orkestruar një luftë – qëllimi është që të pakësojnë popullsinë e botës. Lutuni, lutuni, tani, për të ndihmuar në dobësimin e nivelit të dëmit që këta njerëz të liq duan të shkaktojnë në Tokë. Aleanca e tyre e pamënd ndaj mashtruesit, do të thotë se përmes fuqive satanike që ata do të marrin nën influencën e tij, ata janë të vendosur të kryejnë këtë detyrë me çdo kusht.

Planet për të hequr Papa Benediktin

Planet janë gjithashtu gati për të marrë në kontroll kishat dhe besime të ndryshme përfshi dhe Vatikanin. Papa Im, Benedikti Im i dashur, është i rrethuar nga ata që po komplomentojnë rënien e tij. Lidera të tjerë të botës, të pavetëdijshëm për forcat e fshehura brënda radhëve të tyre, do të jenë gjithashtu në shënjestër, me qëllimin për t’i rrëzuar ata.

Fëmijët e Mi, zgjohuni dhe luftoni. Kjo është një luftë shumë e vërtetë ndryshe nga luftrat që ju shikoni në Tokë. Kjo është një luftë që bie mbi ju, secilit prej fëmijve të Mi. Ju jeni shënjestra. Problemi është se ju nuk mund ta shikoni armikun. Frikacakë në shpirt, ata nuk e kanë guximin për ta zbuluar veten.

Takimet Sekrete

Të nxitur prej vetkënaqësisë, ata takohen fshehurazi brënda komunitetit tuaj dhe janë të shpërndarë në çdo fushë të jetës. Ju do t’i gjeni ata jo vetëm në korridoret e qeverive tuaja por edhe në sistemet gjyqësore, forcat policore, komunitetet e biznesit, sistemet arsimore dhe ushtria.

Kurrë mos i lejoni këta njerëz t’ju diktojnë se si të luteni. Shikoni tani se si ata do të përpiqen ta kontrollojnë jetën tuaj, dhe prandaj të filloni tani të pregatiteni për çfarë do të shtrihet përpara.

Paralajmërimi mbi Vaksinimet Globale

Para së gjithash, lutuni në grupe. Lutuni për këta njerëz që janë mbështetës të flaktë të Satanait. Lutja do të ndihmoj në shmangien e disa prej këtyre katastrofave. Mbani sytë hapur për ligësitë që ata do të përpiqen të shkaktojnë përmes vaksinimit. Mos e besoni asnjë inisiativë të papritur globale për t’u vaksinuar, e cila mund të duket me qëllim të mirë. Bëni kujdes. Vënd pas vëndi, këto grupe po komplomentojnë të kontrollojnë sa  më shumë njerëz të jetë e mundur.

Mos kini frikë, sepse Unë do t’i mbroj ndjekësit e Mi që më luten Mua. Lutuni gjithashtu edhe për ata shpirtra guximtarë mes jush që kanë vendosur të përhapin të Vërtetën. Shumë nga këta njerëz po tallen, por ata po flasin, për pjesën më të madhe, të vërtetën.

Mbani ushqime rezervë

Mos u mbështesni në furnizuesit e ushqimit. Pregatituni tani për të ardhmen. Filloni të mblidhni ushqim dhe të mbillni ushqimin tuaj. Mbani ushqime rezervë sikur një luftë po afrohej. Ata që e bëjnë këtë do të jenë në rregull. Lutja dhe përkushtimi do ta forcojnë shpirtin tuaj dhe do t’ju shpëtojnë nga udhët e liga të këtyre njerëzve. Kurrë mos i lejoni ata të kontrollojnë mëndjen tuaj apo besimet përmes vendosmërisë së tyre për të futur ligje të krijuara për të shkatërruar familjet. Ata do të përpiqen të përçajnë familjet duke e inkurajuar ndarjen, përfshi inkurajimin e divorcit, lirisë seksuale dhe fetare.

Vrasje e Liderave të Botës

Ata do të nxisin urrejtjen mes kombeve, vrasjen e liderave të botës dhe kontrollin e lirisë së popujve duke i detyruar ata të mbështeten në diktatoriatin e tyre.

Zemërimi i Zotit do të shihet së shpejti pasi Ai nuk do të toleroj ligësinë e tyre për shumë gjatë, nëse këta njerëz, që kanë vendosur të ndjekin organizatat e tyre të frymëzuara satanike, nuk i kthejnë shpinënë kësaj masakre të egër. Lutuni për ata.

Bëni kujdes për cilët njerëz ju votoni në vëndet tuaja. Vëreni re se si ata ju paraqiten prej fjalëve që ata flasin. Dëgjojini ata që përpiqen t’ju paralajmërojnë ju. Unë ju bëj thirrje të luteni për ata që nuk kthehen, me qëllim që ata të konvertohen, që edhe ata gjithashtu të mund të shpëtojnë.

Këto ngjarje, për të cilat Unë flas, do të fillojnë të ndodhin së shpejti. Qëndroni të bashkuar, mbajini furnizimet e ushqimeve gati, kërkoni të mbillni zarzavatet tuaja dhe gjëra të tjera për të mbijetuar. Kjo është një luftë kundër jush, por nuk do të duket si e tillë. Vetëm qëndroni vigjëlent.

Kishat do të ndalohen

Ata prej jush që do ta marrin guximin për t’u kthyer tek kisha juaj, kurrë të mos kini frikë të luteni apo të tregoni hapur besimin tuaj. Ata prej jush që nuk e vlerësojnë Kishën Time, mos e bëni. Sepse pikërisht kur kjo Dhuratë, që e bën besimin tuaj të tregohet hapur, të hiqet prej jush, atëherë e Vërteta do të bëhet më e qartë për ju. Dhe kjo do t’ju bëj nervozë.

Bija Ime, ju thuaj njerëzve të Mi të mos trëmben. Ata, ndjekësit e Mi, do të shpëtojnë dhe do të ngrihen me Mua në retë për të pritur Parajsën Time të Re mbi Tokë. Ata do ta shijojnë Parajsën Time të Re dhe do të ribashkohen me familjet e tyre që janë në botën tjetër në këtë jetë të re të përjetshme. Ata duhet të qëndrojnë të fortë, të luten dhe të tregojnë dashuri për njëri tjetrin. Lutuni, lutuni, lutuni sidomos për shpirtrat e humbur, të mashtruar të cilët nuk e kanë idenë se çfarë do të thonë veprimet e tyre për të ardhmen e tyre në jetën tjetër.

Ata me shpirt të vakët

Lutuni gjithashtu edhe për fëmijët e Mi të tjerë, me shpirtrat e vakur. Ata duhet të kthehen tek Unë dhe shpejt. Fëmijë, për dashurinë e njëri tjetrit, mos hezitoni t’i paralajmëroni këta njerëz për të Vërtetën. Tregojuni atyre, përmes shëmbullit, rëndësinë e lutjes, me qëllim që edhe ata të mos humbasin.

Qëndroni të fortë. Kurrë mos u dorëzoni tek ushtria e mashtruesit. Kurrë. Qëndroni për çfarë besoni. Mbrojeni familjen tuaj, tani. Kthehuni tek Unë. Bëni lutjen e Mëshirës Sime Hyjnore çdo ditë të vetme. Për Kristjanët kudo, bëni lutjen e Rozares. Lejoni që Nëna Ime t’ju sjelli ju përsëri tek Unë përmes ndërhyrjes së saj. 

Fëmijët e Mi, Unë lotoj për ju të gjithë dhe kam nevojë që të gjithë ndjekësit e Mi, tani, të mblidhen të bashkuar me Mua kundër këtij të ligu. Lutja është përgjigja.

Shpëtimtari juaj i dashur, Jezu Krishti

Mesazhi origjinal në anglisht:


Wednesday, 24 September 2014

Të thoni se jeni nga Unë është një gjë. Të jeni nga Unë është një tjetër

E Martë, 16 Shtator 2014, në 20:25

Bija Ime e dashur, kur bota të duket të jetë në rrëmujë, mos kini frikë sepse Zoti është në kontroll të të gjitha gjërave.

Ai ia lejon të ligut fuqinë deri diku dhe Ai do të luftoj për të siguruar që Shpirti I Shenjtë të qëndroj i gjallë, me qëllim që njerëzit e mirë të dalin me sukses në luftën për Planin Tim të Shpëtimit. Ligësia në të gjitha format e saj është një karakteristikë e djallit. Për t’ju shmangur infektimit nga Satanai, ju nuk duhet të flisni keq, nuk duhet ta dëgjoni të ligën apo të kryeni veprime të liga kundër një personi të gjallë. Të thoni se jeni nga Unë është një gjë. Të jeni nga Unë është një tjetër.

Kur Unë Jam me të vërtetë i pranishëm në një shpirt, Unë do të bëj gjithçka në Fuqinë Time për t’i ndaluar shpirtra të tillë të kryejnë vepra të liga. Nëse shpirti beson tek Unë, plotësisht, atëherë ai apo ajo do ta ketë më të lehtë të drejtohet nga Unë. Nëse vullneti i personit është shumë i fortë, dhe nëse ai është krenar dhe kokfortë, atëherë ai do të drejtohet lehtë nga mashtruesi që do ta gënjej atë në një numër mënyrash. Ai do ta bindi personin se një veprim i shëmtuar, një gjuhë e keqe dhe një veprim i blasfemisë është e pranueshme, në disa raste. Dhe pastaj ai shpirt do ta besoj mashtrimin. Këtyre shpirtrave Unë ju them këtë.

Mos flisni keq për një tjetër, mos u jepni pas shpifjeve, mos e vini veten tuaj si një gjykatës mbi një tjetër dhe mos e dënoni një shpirt tjetër në Emrin Tim të Shenjtë. Nëse ju i kryeni fyerje të tilla kundër Meje, ju do të zhyteni nga kjo shkallë e paudhësisë në një errësirë, e cila do të krijoj një ndarje të madhe mes nesh. Kur ajo ndarje rritet, dhe sa më larg ju ndaheni nga Unë, ju do të ndjeni një boshllëk të tmerrshëm – një ndjesi gërryese të një vetmie kaq të thellë, sa do të ndjeni një panik, që nuk do të jeni në gjëndje ta përcaktoni. Më pas ju do të ndjeni ndarjen nga Zoti, që shpirtrat në Purgator dhe në Ferr e durojnë. Nëse ju mund të mësoni tani nga kjo, atëherë ju do ta keni më të lehtë të afroheni tek Unë.

Mbajeni mënd se ju duhet t’i hiqni të gjitha mendimet e urrejtjes në shpirtin tuaj si fillim. Unë nuk mund të jem i pranishëm në një shpirt, që është i mbushur me plot urrejtje sepse kjo është e pamundur.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht:


Sunday, 21 September 2014

Shumë njerëz jobesimtarë do të ngrihen në pozita të larta nga armiqtë e Mi dhe do të mësohen se si të ungjillizojnë

E Shtunë, 14 Shtator 2014, në 17:45

Bija Ime e dashur çfarëdo që mund të vij, Fjala e Vërtetë e Zotit do të vazhdoj të mbetet e gjallë, edhe pse do të mbahet vetëm nga një pjesë e mbetur e Kishës Sime.

Profetët e rremë, siç është thënë, do të ngrihen në numër të madh për të përhapur gënjeshtra, përmes një forme globale mashtruese të ungjillizimit. Atyre do t’ju jepet autoritet nga ata që pohojnë se më përfaqësojnë Mua, me qëllim që të joshin miljona në të ashtu-quajturën version i ri i modernizuar i Kishës Sime të Shenjtë në tokë. Oh si do të gënjejnë ata sa shumë veta me versionin e tyre të shtrëmbëruar të Fjalës Sime, që do të mbuloj shumë herezi. Vetëm të mënçurit do t’i dallojnë këto të pavërteta, sepse ato do të jenë të fshehura me kujdes me një doktrinë të rreme, e cila do të duket të jetë një frymë e re.

Shumë lavdërime do të hidhen mbi ata armiqtë e Mi, që kanë infiltruar Kishën Time, për ta pregatitur atë për ardhjen e antikrishtit. Ata do të krijojnë shumë zhurmë në mbledhjet e tyre publike dhe, ndërsa ata do të më shajnë Mua me gënjeshtrat e tyre, zbulime të pavërteta do të bëhen gjithashtu rreth Meje – Kush Unë Jam në të vërtetë; Relatës Sime me Atin Tim të Përjetshëm; Mësimeve të Mia dhe Hyjnisë Sime. Ata do ta përzjejnë të Vërtetën me gënjeshtra me qëllim që të mashtrojnë Kristjanët nga frika se do të shihen për çfarë ata janë.

Shumë njerëz jobesimtarë do të ngrihen në pozita të larta nga armiqtë e Mi dhe do të mësohen se si të ungjillizojnë. Shumë do të bëhen ena e gatshme e bishës, që do t’i mbushi ata me fjalët e doktrinës nga Ferri. Ju, ndjekësit e Mi të dashur, duhet të vini në pyetje gjithçka që ju kërkohet për ta dëgjuar, të cilën ata, armiqtë e Mi, do t’ju thonë është për t’i dhënë jetë të re Fjalës e përmbajtur në Shkrimin e Shenjtë. Do t’ju jepen lutje të reja nga profetët e rremë, të cilat më fyejnë Mua dhe blasfemojnë kundër Hyjnisë Sime. Ndërsa miljona do të ngrihen dhe do të recitojnë këto lutje të reja, po ashtu edhe ata profetë të rremë. Ata do t’i mësojnë fëmijët e Zotit se si ta adhurojnë bishën, përmes një forme të re të ceremonisë fetare. Kjo ceremoni e re do t’i çoj të gjithë ata që ngrihen dhe ndjekin profetët e rremë drejt një kishe për një botë, e cila do të nderoj bishën.

Ata shërbëtorë të Mi të shenjtë që do ta kuptojnë, mjaft shpejt, planin djallëzor të krijuar për të gënjyer Ndjekësit e Mi, do të ndjehen të pafuqishëm. Shumë do ta besojnë mashtrimin, sepse ata do të kenë kaq pak besim sa nuk do të mundohen aspak ta lexojnë doktrinën fallco dhe kështu, do ta vendosin atë nëpër Kishat pa shumë kundërshtime.

Kur Fjala Ime të jetë shkatërruar, asgjë e mirë nuk do të vij nga kjo dhe ligësia do të përparoj. Unë ju jap këtë paralajmërim për të mirën e shpirtrave tuaj dhe për t’ju pregatitur për braktisjen e madhe në historinë e njerëzimit, e cila do ta pushtoj Fjalën e Zotit. 

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht:


Saturday, 20 September 2014

Mes evangjelistëve, do të ngrihen shumë profetë të rremë

E Shtunë, 13 Shtator 2014, në 22:50

Bija Ime e dashur, së shpejti ndryshimet e parashikuara, në lidhje me Kishën Time në tokë, do të zbulohen.

Sektet jofetare do të përpiqen së shpejti të marrin gjithçka, që ndjekësit e Mi e mbajnë të shenjtë, dhe të fusin një lëvizje të re moderne, brënda Kishës. Ky modernizim, do të thonë ata, do të jetë për të ndihmuar në rekrutimin e shërbëtorëve të rinj të shenjtë dhe për të prezantuar formate më të pranueshme për t’i dhënë lavdi Zotit, me qëllim që një brez më i ri të mund të kthehet në Kishat e Zotit. Të gjitha këto rituale, lutje dhe forume të reja – të cilat ata do t’i paraqesin si një interpretim të ri dhe më modern të Fjalës Sime të Shenjtë – do të maskojnë një doktinë boshe dhe ajo nuk do të jetë nga Unë.

Lëvizja e re do të promovohet si pjesë e evangjelizmit global, ku doktrina e rreme, e cila do të jetë me fjalë të zgjedhura, që të duket të jetë e përkryer nga ana teologjike, do të tërheqi miljona. Sa shumë njerëz do të joshen pas kësaj forme të modernizimit dhe për shkak të kësaj, ata do të largohen nga Besimi i Vërtetë. Në çfarë do të duket të jetë një ringjallje radikale e besimit Kristjan, ajo do të kërcënoj të Vërtetën.

Shumë do të mashtrohen dhe mes evangjelistëve, do të ngrihen shumë profetë të rremë. Këta profetë të rremë do të promovojnë Kristjanizmin e rremë, i cili do të zëvendësoj Ungjillin e Shenjtë, ashtu si u vendos nga Unë dhe nga Apostujt e Mi. Ndërsa zërat e braktisjes dëgjohen në çdo vënd, në gjuhë të ndryshme dhe mes rracave të ndryshme, Fjala e Vërtetë e Zotit do të harrohet. Dhe, nga buzët e këtyre profetëve të rremë dhe predikues të vetë-shpallur të besimit, do të derdhin shumë gënjeshtra. Shkrimi Im do të deklarohet se nuk reflekton nevojat e njerëzimit dhe dëshirat e njerëzve që jetojnë në Shekullin e 21-të.

Për shumë njerëz, mungesa e tyre e besimit tek Unë, do të thotë se ata nuk kanë patur aspak interes në Fjalën Time të Shenjtë, deri tani. Së shpejti, ata do të kthehen dhe me entuziazëm do të përqafojnë mashtrimin më të madh që bota e ka dëshmuar ndonjëherë. Dhe ndërsa shumë do ta kapin, çfarë ata do të besojnë të jetë një ringjallje e freskët e Kristjanizmit, gjithçka që atyre do t’ju ushqehet, do të diktohet nga armiqtë e Zotit.

Le të dihet, se njeriu kurrë nuk mund të jetojë në një doktrinë të rreme dhe ajo do të sjelli shkatërrim në prag të saj, kur shpirtrat të jenë pushtuar nga blasfemia. Ajo që nuk vjen nga Unë, do të çoj në një grup global, i cili do të duartrokitet nga njerëzit ngado. Atëherë, koha do të vij për fenë për një botë të re të deklarohet dhe të mirëpritet në Kishën Time. Kjo do të çoj më pas në antikrishtin për të zënë vëndin e tij të nderit në Kishën Time, ashtu si është profetizuar, kur ai do të jetë i ftuar si një mysafir i nderuar nga ata që punojnë të nënshtruar plotësisht ndaj Satanait.

Atyre prej jush që do të tundohen të joshen në këtë doktrinë të rreme, Unë ju paralajmëroj se njeriu nuk mund të jetoj vetëm me bukë por vetëm në Fjalën, e cila vjen nga Goja e Zotit.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht:


Friday, 19 September 2014

Mos kini frikë nga këto ngjarje, pasi ato do të kalojnë shpejt

E Enjte, 11 Shtator 2014, në 14:15

Bija Ime e dashur, shumë vepra të liga kundër njerëzimit, janë gati për t’u lëshuar nga ato sekte të fshehta, për të cilët Unë i paralajmërova ndjekësit e Mi.

Ju duhet të qëndroni vigjëlent gjatë gjithë kohës dhe të pyesni gjithçka, që mund të duket e pazakontë. Ta kujtoni çfarë Unë ju tregova dhe mbajini sytë të përqëndruar tek Unë gjatë gjithë kohës. Kaloni të paktën një orë në ditë në lutje me qëllim që sprova të tilla të mund të pakësohen dhe, në disa raste, të zhduken. Mos kini frikë nga këto ngjarje, sepse ato do të kalojnë shpejt dhe së shpejti Unë do të vij për t’i dhënë fund gjithë vuajtjes.

Ndjekësit e Mi të dashur, ju lutem t’i kushtoni vëmëndje Paralajmërimeve të Mia. Mos i shpërfillni ato. Kur ju jeni të pregatitur për ngjarje të tilla, dhe kur e vendosni gjithë besimin tuaj në Mëshirën Time, Unë do t’ju sjell ngushëllim dhe do t’ju çliroj nga ankthi juaj. Gjithçka do të jetë mirë por dijeni këtë. Gjatë betejës së madhe, ata shpirtra që Unë i bëj thirrje, për të më ndihmuar Mua, do të vuajnë. Secili prej tyre do ta ketë të vështirë të besoj tek Unë, këtë Mision apo ty, bija Ime e dashur. As edhe për një sekondë nuk do të ndaloj mbreti i gënjeshtrave, i ligu, në përpjekjen e tij për ta shkatërruar këtë Misionin Tim. Çdo gënjeshtër e shëmtuar do të përhapet për toi dekurajuar shpirtrat të dëgjojnë Zërin Tim. Shumë do t’i lejojnë dyshimet t’i ndalojnë ata të zbatojnë Udhëzimet e Mia, por asgjë që ata mund të bëjnë, nuk do ta ndaloj Ndërhyrjen e Zotit, Atit të Përjetshëm, për të shpëtuar fëmijët e Tij.

Secili prej jush duhet ta kuptoj, qartë, se jam Unë, Jezusi juaj, Dora Udhëzuese në gjithçka që është bërë për të përhapur Fjalën Time dhe për të dhënë Dhuratat, që Qielli i dërgon në botë, gjatë këtyre kohëve të vështira. Fuqia e njeriut është e fortë kur përdoret për të përhapur ligësi dhe për të kundërshtuar Fjalën e Zotit. Por fuqia e njeriut, kur Zoti e pajis atë me Dhuratën e Shpirtit të Shenjtë, nuk mund të tejkalohet. Mos lejoni që Puna Ime të njolloset; të dëmtohet nga gojëdhënat e liga apo thashethemet e turpshme sepse jam Unë, Jezusi juaj, që tradhëtohet jo shpirtrat që Unë kam zgjedhur për të shpallur Fjalën Time të Shenjtë.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht:


Thursday, 18 September 2014

Hyji Atë: Më doni Mua ashtu si ju dua Unë

E Mërkurë, 10 Shtator 2014, në 03:00

Bija Ime më e dashur, le të bëhet e ditur se sa herë një njeri mëkaton kundër Meje, Unë do ta fal atë. Mëkati mund ta ndaj atë nga Unë por Unë prapë e dua mëkatarin. Le të bëhet e ditur se Unë i dua ata që janë të pavëmëndshëm ndaj Meje. Unë dëshiroj që të gjithë ata që mund të ndjejnë se Unë nuk Egzistoj të dëgjojnë tani.

Unë Jam i kapshëm për ju. Ju lutem të më thërrisni Mua. Unë ju dua. Unë ju dëshiroj. Unë kam nevojë për ju, sepse ju jeni pjesë e Trupit Tim. Dhe, si pjesë e Trupit Tim Unë ndjehem i humbur kur ju nuk më përgjigjeni Mua. Ashtu si një prind që i jep jetë një fëmije, Unë pres përgjigjen tuaj. Një foshnje reagon natyrshëm ndaj një prindi. Një prind e do natyrshëm fëmijën e tij sepse kjo është pjesë e Dhuratës që Unë dhuroj mbi njerëzimin.

Unë Jam Ati juaj. Unë Jam Krijuesi juaj. Unë Jam Ai që Jam. A nuk e dini se Unë ju dua të gjithëve ju me një dëshirë që është e nohur vetëm nga ata prej jush që janë bërë prindër? Unë derdh Lotë dëshpërimi të madh kur ju nuk e dini se Kush Unë Jam. Zemra Ime është e rënduar ndërsa Unë ju bëj thirrje tani. Më doni Mua ashtu si ju dua Unë.

Ati juaj I Përjetshëm
Hyji Më I Larti

Mesazhi origjinal në anglisht: