Tuesday, 29 September 2015

Premtoni besnikërinë tuaj ndaj Mëshirës Sime Hyjnore

E Shtuna e Pashkës, 23 Prill 2011, në 16:40

Bija Ime e dashur, është me gëzim që fëmijët e Mi tani gëzojnë në përkujtimin e Ringjalljes Sime. Ky vit është i rëndësishëm sepse shënon fillimin e një Epoke të Re të Dijes që do të filloj së shpejti në botë.  

Dhurata Ime e madhe e Mëshirës do të sjelli lehtësim të madh tek besimtarët dhe do të krijoj një ndjenjë të madhe kënaqësie mes atyre jo-besimtarëve që do të konvertohen. Kur ta zbulojnë të Vërtetën, ata do të ndjehen të lehtë në shpirt dhe do të mbushen me dashuri për Hyjin Atin e Përjetshëm dhe për Mua, Shpëtimtarin tuaj Hyjnor. Madje dhe jo-Kristjanët do ta kuptojnë të Vërtetën e Egzistencës Sime. Më në fund kjo do të krijoj një ndjenjë të madhe gëzimi dhe dashurie në botë.

Paralajmërimi duhet të pasohet me lutje

Megjithatë, është e rëndësishme ta kujtoni një mësim të rëndësishëm në lidhje me Paralajmërimin. Kjo Ngjarje e Madhe, kur të gjithë ju do të shikoni jo vetëm mëkatet tuaja, ashtu si i shoh Unë, por edhe do të kuptoni të Vërtetën rreth jetës tjetër, duhet të pasohet me lutje.

Për fat të keq, shumë do të bien më pas në mëkat. Tani është koha të pregatiteni për ta shmangur këtë situatë duke u lutur me Lutjen e Mëshirës Sime Hyjnore çdo ditë të jetës suaj. Duke e bërë zakon lutjen e kësaj lutje të fuqishme ju do të ruani nivelin e konvertimit dhe besimit, që do të përfshij më pas botën.

Gëzohuni, lutuni dhe më falenderoni Mua, Shpëtimtarin tuaj Hyjnor, për këtë Mëshirë të madhe. Uluni në gjunjë dhe lavdëroni Hyjin Atë, për Dhuratën e Sakrificës Sime. Lutja do të ndihmoj në dobësimin e efektit të persekutimit nga Aleanca Globale për Botë të Re, që do të vijoj. Nëse mjaft nga ju qëndrojnë besnik ndaj Meje, Mësimeve të Mia dhe vazhdojnë të luten si dhe të marrin Sakramentet, ju mund të ndryshoni rrjedhën e ngjarjeve, që do të pasojnë.

Sa e fuqishme është Mëshira Ime Hyjnore. Sa shumë nga ju akoma nuk e kuptojnë rëndësinë e saj. Shumë, për fat të keq, nuk kanë dëgjuar kurrë për atë më parë.

Për ata prej jush që janë besnikë ndaj Meje tani, Unë duhet të bëj një kërkesë shumë për veçantë tek ju. Unë nuk dua të shikoj ndonjë nga fëmijët e Mi të shkatërruar. Prandaj dhe Paralajmërimi po ju jepet juve. Kjo do t’i tregoj secilit prej jush, përfshi dhe skeptikët mes jush, çfarë do të ndodhi në të vërtetë gjatë Gjykimit Final. Prandaj për të më ndihmuar Mua të shpëtoj çdo shpirt, Unë kërkoj nga ju të më premtoni dhuratën tuaj për të më ndihmur Mua t’i fitoj shpirtrat.

Krijoni Grupe Lutjesh të Mëshirës Hyjnore në mbarë botën dhe përdoreni këtë Lutje për çdo person të njohur nga ju që mund të jetë duke vdekur, sepse Unë do ta garantoj shpëtimin e tyre nëse ju e bëni këtë. Mblidhuni tani, populli Im. Ndiqeni Shpëtimtarin tuaj. Lutuni ashtu sikurse nuk jeni lutur më parë dhe atëherë më shumë shpirtra do të shpëtojnë.

Pastaj ju të gjithë do të bëheni pjesë e Botës së Re që Unë ju premtova kur Qielli dhe Toka të bashkohen në një. Kjo e ardhme e lavdishme është për të gjithë ju. Në vënd që t’i trëmbeni këtij ndryshimi të madh, hapeni mëndjen, zemrën dhe shpirtin tuaj ndaj gëzimit të madh që do të vij. Duke u bashkuar si një grup i madh, i fuqishëm në mbarë botën, në çdo vënd, në çdo familje, në çdo kishë dhe në çdo komunitet, ju do të sillni një ndryshim të madh.

Lutjet tuaja do të ndihmojnë për të penguar shumë nga persekutimi, që do të ndodhi ashtu si është thënë. Prandaj prej admirimit për Mua, Shpëtimtarit tuaj Përherë-Të-Dashur, më ndiqni Mua tani.

Unë jetoj tek secili prej jush. Unë e di se çfarë përmbahet në zemrat dhe shpirtat tuaj. Duke më dhuruar Mua betimin tuaj të mëshirës për vëllain dhe motrën tuaj ju do të merrni hire të veçanta.

Mbreti juaj Hyjnor I Mëshirës dhe Gjykatës I Drejtë
Jezu Krishti

Mesazhi ne anglisht:


Mbrojeni të drejtën e fëmijëve tuaj për një Edukim të Krishterë

E Shtunë, 23 Prill 2011, në 00:05

E Premtja e Zezë, 22 Prill 2011

Bija Ime e dashur, sot është koha për të gjithë ata që besojnë në Mundimet e Kryqit, të ndihmojnë ta mbajnë atë me qëllim që Fjala Ime të mund të dëgjohet përsëri në botë. I kujtoni ata për mënyrën se si Unë vdiqa dhe përse kjo përfaqëson shpëtimin. Tani është detyra juaj t’i informoni ata që e kanë humbur udhën e tyre, t’i hapin zemrat e tyre përsëri ndaj të Vërtetës së Mësimeve të Mia.

Ngrihuni tani dhe mbrojeni të drejtën tuaj për të qënë i Krishterë. Ndërsa Unë pres tolerancë nga ana juaj – ku ju duhet t’i respektoni pikpamjet e besimeve të tjera – kurrë mos më fyeni Mua duke e hedhur mënjanë besimin tuaj të Krishterë në vënd të dytë.

Është një doktrinë e rrezikshme kur ju e ngatërroni tolerancën si një zëvëndësues për të Vërtetën. Të jeni pa paragjykime ndaj besimeve të tjera dhe i trajtoni vëllezërit dhe motrat tuaja barabartë. Megjithatë, kurrë mos u vini në presion të lini mënjanë besimet tuaja apo t’ju mohoni fëmijve tuaj të drejtën e një edukimi të Krishterë. Shumë shkolla të drejtuara nga organizata të Krishtere po përulen ndaj presioneve për të braktisur besnikërinë e tyre ndaj Meje. Shumë qeveri po përpiqen ta ndalojnë Krishtërimin, me përhapjen e ligjeve të reja. Por do ta shikoni se fetë e tjera jo-Krishtere do të trajtohen me më pak ashpërsi. Përkundrazi, çdo fe do të tolerohet me më tepër simpati se Krishtërimi.

Luftoni për besimin tuaj tani. Lutuni për kthimin në besim. Lutuni që ato regjime që e shtypin të drejtën tuaj për të qënë një i Krishterë të tregojnë më shumë tolerancë. Mungesa e rezistencës ndaj këtyre presioneve do të çoj në një botë shterpe kur sa më pak të Krishterë do ta praktikojnë besimin e tyre.

Merreni Kryqin, që sot, dhe tregoni shëmbull tek të tjerët. Kurrë mos t’ju vij turp për Kryqin.

Shpëtimtari juaj i dashur
Jezu Krishti, Mbret i Njerëzimit

Mesazhi ne anglisht:


Monday, 28 September 2015

Ngrihuni kundër sulmeve nga Satanai

E Mërkurë, 20 Prill 2011, në 17:45

Bija Ime, besimi yt po testohet vazhdimisht çdo orë të ditës kur ti detyrohesh nga të tjerët që t’i shpërfillësh këto Mesazhe. Kjo gjithmonë do të ndodhi. Është koha që të mësohesh me këtë torturë. Ti mund të jesh e sigurtë tani, më shumë se kurrë, se këto Mësazhe janë të vërteta dhe vijnë nga Unë, Shpëtimtari Hyjnor i Njerëzimit, Jezu Krishti.

Unë trishtohem kur shikoj besimtarët, në veçanti, kaq të influencuar nga mashtruesi që ta shpërfillin Fjalën Time Më të Shenjtë kur ajo po jepet për t’u dëshmuar nga bota.

Bija Ime, ti je më shumë se në gjëndje t’i shpërfillësh tani të gjithë zërat që pohojnë të flasin me autoritetin, e dhënë atyre nga burime Hyjnore. Shumë profetë të rremë janë të pranishëm në botë sot dhe nuk janë ata që deklarojnë të jenë. Dëgjo vetëm Zërin Tim, ashtu si të kam thënë më parë. Ti nuk ke nevojë për aprovimin e të tjerëve për të vazhduar me këtë Punë të Shenjtë. Këto volume të Mesazheve të Shenjta do të shihen për çfarë janë me kalimin e kohës. Ti kurrë nuk duhet të tundohesh, nga shpirtrat e gënjyer, se ata janë me frymëzim Hyjnor, sepse nuk është kështu. Bllokoji gënjeshtrat që do t’i sulmojnë veshët nga mashtruesi, Satanai; ai, bija Ime, kërkon ta ndaloj këtë Punë dhe do të bëj gjithçka për të penguar ty të përmbushësh këtë Misjon.

Ngrihu tani dhe fol me autoritetin e Shpirtit të Shenjtë, që të është dhuruar ty, bija Ime e shtrenjtë. Ti je një lajmëtare e zgjedhur për të shpërndarë, ashtu si kam thënë, Mesazhet më të rëndësishme për njerëzimin në këto kohë. Ti më bën Mua kaq të lumtur me forcën dhe kurajon që ke treguar, përballë sulmeve që të është dashur të durosh në duart e Satanait. Megjithatë ta kujtosh se ti duhet ta pranosh këtë Punë me përulësinë që pritet nga ty.

Më merr Mua në shpirtin tënd tani, për çdo ditë, për hire të shumta. Unë të dua ty, bija Ime. Qielli gëzon me shpejtësinë e përgjigjes tënde ndaj Vullnetit Tim Më të Shenjtë.

Shpëtimtari juaj
Jezu Krishti

Mesazhi ne anglisht:


Sunday, 27 September 2015

Imoraliteti seksual do t’ju çoj në Ferr

E Martë, 19 Prill 2011, në 23:50

Bija Ime, ndërsa bota përçahet në grupe të ndryshme – ata që bëjnë jetë të thjeshtë dhe të zakonshme, disa në pasuri dhe paqe, ata që janë prekur nga varfëria dhe sëmundja apo ata që janë viktimë e luftës, dhe ata në fuqi – të gjithë do të dëshmojnë të çuditur të njëjtat ngjarje që do të vijojnë.

Shumë do t’i shikojnë katastrofat ekologjike si Dora e Zotit. Të tjerët do të thonë se ato janë një shenjë e ditëve të fundit; kurse të tjerët do të thonë se gjithçka ka të bëj me ngrohjen globale. Por çfarë është tani më e rëndësishme në këtë kohë është të kuptohet kjo. Mëkati, nëse shtohet në nivele të papara, do të sjellë shkatërrim në një farë mënyre në jetën tuaj të zakonshme. Por kur ai intensifikohet në nivelet e përjetuara tani dhe të dëshmuara nga të gjithë ju në botë sot, atëherë të jeni të sigurtë se katastrofa të tilla do të jenë nga Dora e Zotit.

Hyji Ati I Përjetshëm është përgjigjur tashmë dhe ka vepruar në këtë mënyrë. Tani, ndërsa koha po afron për ta shkatërruar Satanin dhe ndjekësit e tij, trazira të tjera ekologjike do të lëshohen nga Zoti, në Mëshirën e Tij. Ai do ta bëj këtë për ta penguar Satanin dhe të gjithë kukullat e tij njerëzore të korruptuara, të cilët jargëzojnë me perspektivën e pasurive dhe lavdisë që ai ju premton përmes fuqive të tij psikologjike.

Satani rrënjos mendime dhe veprime të liga në shpirtra që janë mjaft të dobët për ta ekspozuar veten tek fuqitë e tij zotëruese. Njerëz të tillë ndajnë karaktere të përbashkëta. Ata janë egoistë, të fiksuar pas ambicjeve dhe pasurive të botës dhe janë të dhënë pas devijimeve seksuale dhe pushtetit. Të gjithë do të përfundojnë në Ferr, nëse vazhdojnë të ndjekin adhurimin e antikrishtit, i cili është gati për t’u shfaqur në botë.

Shumë njerëz të pafajshëm nuk besojnë në Satanin, antikrishtin, apo në të vërtetë, në Hyjin Atin e Gjithëpushtetshëm. Kështu ata bëjnë një sy qorr. Por, ata pyesin veten përse shoqëria në të cilën ata jetojnë po shkatërrohet. Ata nuk e kuptojnë shpejtësinë e frikshme të rënies së familjes tradicionale. Ata ja vënë fajin ligësive të shoqërisë moderne. Çfarë ata nuk e dinë është se Satani vë në shënjestër familjen si një prioritet. Kjo është për arsyen se ai e di se nëse familja shkatërrohet po ashtu edhe shoqëria shkatërrohet. Shumë e dinë këtë sepse sa vjen e bëhet më e dukshme në botë sot.

Pastaj shikoni imoralitetin seksual. Ju habiteni se sa keq shoqëria është e infektuar me këtë imoralitet. Por prapë, çfarë ju nuk e kuptoni është se Satani është përgjegjës për çdo vepër të vetme të imoralitetit të turpshëm në botë. Ndërsa ata prej jush, të kapur në një botë imoraliteti, devijimi seksual dhe abuzimin e të tjerëve, do të argumentoni se këto vepra janë një burim argëtimi dhe në disa raste një formë fitimi – ju duhet ta dini se ato do të jenë pashaporta juaj drejt flakëve të përjetshme të Ferrit.  

Për çdo vepër seksuale imorale që ju merrni pjesë, po ashtu edhe trupi juaj, edhe pse ju do të jeni në shpirt, do të digjet sikur të ishte në mish, përjetësisht. Çdo pjesë e trupit njerëzor që ju abuzoni përmes mëkatit mortor do të pësoj dhimbjen më të madhe në flakët e Ferrit. Përse do ta donit ju këtë? Shumë nga ju shpirtra të gjorë, të gënjyer nuk e kuptoni se kurrë nuk ju është thënë e Vërteta, e Vërteta se egziston Parajsa, Purgatori dhe Ferri.

Shumë nga shërbëtorët e Mi të shenjtë mirëdashës të Kishave nuk i kanë theksuar këto Mësime për një kohë shumë të gjatë. Turp për ata. Unë lotoj për vuajtjen e tyre sepse shumë prej tyre në të vërtetë nuk besojnë vetë ne Ferr. Pra si munden ata të predikojnë për tmerrin që është Ferri? Ata nuk munden, sepse shumë kanë zgjedhur përgjigjen e lehtë. “Zoti është përherë I Mëshirshëm. Ai kurrë nuk do t’ju dërgonte në Ferr. A do ta bënte Ai?”

Përgjigja është jo – Ai nuk do e bënte. Kjo është e vërtetë sepse Ai kurrë nuk do t’ja kthente shpinën e Tij fëmijëve të Tij. Por realiteti është se shumë, shumë shpirtra të bllokuar nga mëkati mortor që ata janë tunduar të kryejnë, jepen pas mëkateve të tyre herë pas here dhe vazhdimisht. Ata janë në kaq shumë errësirë – të rehatur brënda imoralitetit të tyre – sa vazhdojnë të zgjedhin këtë errësirë madje dhe pas vdekjes. Atëherë ata nuk mund të shpëtohen. Ata e kanë zgjedhur këtë udhë sipas vullnetit të tyre të lirë – një Dhuratë nga Zoti, me të cilën Ai nuk mund të ndërhyj. Por Satani mundet. Dhe ai e bën.

Zgjidhni cilën jetë ju doni, udhën e jetës drejt Hyjit Atit të Përjetshëm në Parajsë, apo Satanin, mashtruesin, në flakët e Ferrit të përjetshëm. Nuk ka mënyrë më të qartë për t’ju shpjeguar rezultatin, fëmijët e Mi. Është prej Dashurisë dhe Dhembshurisë Sime, që Unë duhet t’ju mësoj ju të Vërtetën.

Ky Mesazh ka për qëllim t’ju frikësoj ju disi, sepse nëse Unë nuk ju tregoj se çfarë ju pret, Unë nuk do të shfaqja Dashurinë Time të Vërtetë për të gjithë ju.

Ka ardhur koha për t’u përballur me të ardhmen, jo vetëm për veten tuaj, por për ata miq, familje dhe të dashurit të cilët ju i influenconi përmes vetë sjelljes suaj. Sjellja krijon sjellje. Në rastin e një të pafajshmi, ju pa e kuptuar mund t’i çoni dhe t’i drejtoni ata, në udhën e errësirës së përjetshme, gjithashtu, prej paditurisë.

Kujdesuni për shpirtin tuaj. Ai është një Dhuratë nga Zoti. Është gjithçka që ju do të merrni me vete në botën tjetër.

Shpëtimtari juaj
Jezu Krishti

Mesazhi ne anglisht:


Zemërimi I Zotit do të bjer mbi Urdhërin e Botës së Re

E Djelë, 17 Prill 2011, në 19:00

Bija Ime e dashur, është me dëshpërim të madh që Unë duhet të them se katastrofat ekologjike që do të vijojnë do të çojnë në një humbje të madhe jete në Azi, Evropë, Rusi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zemërimi I Hyjit, Atit Tim të Përjetshëm do të bjer rrufeshëm mbi këtë Aleancë Globale që është duke komplomentuar organizime të fshehta për të shkaktuar vdekje mbi pjesën tjetër të botës, për fitimet e tyre. Ata janë përgjegjës për krijimin e fermave të pasura dhe teknologjive të reja, të cilat do t’ju mahnisnin, po të mos ishin kaq keqdashëse në qëllimet e tyre. Këta njerëz, nga çdo shtet i botës së parë, janë të pasur, të fuqishëm, të talentuar; dhe kontrollojnë banka, ushtri, organizata humanitare botërore, forca policore, qeveritë, furnizuesit e energjisë dhe median. Asnjë nga ju nuk mund t’i shpëtoj kthetrave të tyre nëse nuk ju them Unë se si.

Lutja, sidomos recitimi i Mëshirës Hyjnore, do të përhapi konvertim, dhe duke thënë Rozaren e Shenjtë kjo do ta dobësoj punën e atyre parazitëve të liq idhulli i të cilëve është Satanai. Gjëja interesante është kjo. Shumë nga këta fanatikë të kapur në këtë rrjetë mashtrimi, besojnë se janë thjeshtë ambicjoz me një dëshirë të natyrshme për pasuri, dhe se nuk mbajnë ndonjë besim fetar. Çfarë ata nuk e dinë është se janë duke u mashtruar nga Satanai dhe janë influencuar nga ai çdo ditë, në mendimet, frymëzimet, fjalët dhe veprat e tyre. Sa të verbër janë.

Ngado që janë mbledhur, po aty edhe Zemërimi I Zotit do të bjer me forcë të frikshme. Kjo pothuajse ka nisur. Ata do të ndalohen, por kjo do të marri pak kohë. Ajo nuk do t’i ndaloj ata plotësisht, por do të dobësoj efektin e tmerrshëm që përndryshe do të kishin patur veprat e tyre. Trinia e Bekuar tani është aktive duke komunikuar me shpirtrat e zgjedhur në mbarë botën. Besimtarët do ta kenë vënë re këtë tashmë. Ata që nuk besojnë në Hyjin Atë, mendojnë se këta njerëz janë kryesisht të çmëndur. Edhe pse shumë njerëz në botë sot me të vërtetë mund të bëjnë deklarata të rreme, ju lutem të mos i shpërfillni ata pa i dëgjuar në fillim se çfarë kanë për të thënë.

Gjithmonë të luteni për drejtim gjatë këtyre kohëve të vështira dhe ngatërruese. Mbajeni vëmëndjen tuaj të përqëndruar tek Unë, Shpëtimtari juaj Hyjnor, gjatë gjithë kohës. Unë do t’ju mbaj për dore dhe do t’ju mbështes përgjatë këtyre sprovave.

Shumë njerëz, kur të dëshmojnë këto profeci të dalin në dritë, do t’i zërë paniku dhe do të tmerrohen në shumë raste. Por nuk është nevoja të frikësohen sepse kjo periodhë do të jetë e shkurtër. Dhe pastaj do të vij Qielli dhe Toka e Re ku ju të gjithë do të bëni jetë të qetë, të gjatë dhe të mbrekullueshme të bashkuar me Mua.

Sa më shumë njerëz të kthehen dhe t’i kërkojnë ndihmë Hyjit Atë, sa më i pakët do të jetë efekti i sundimit të lig të planifikuar nga Urdhëri i Botës së Re. Shkoni tani në paqe. Lutuni për ta forcuar besimin tuaj tek Unë.

Shpëtimtari juaj I Mëshirshëm dhe Gjykatësi I Drejtë
Jezu Krishti

Mesazhi ne anglisht:Saturday, 26 September 2015

Plani i Urdhërit për Botë të Re do të kontrolloj paratë dhe ushqimin tuaj

E Djelë 17 Prill 2011, në 09:00

Bija Ime e dashur, tregoi botës se ata kanë për të dëshmuar një numër katastrofash ekologjike tani. Ato do të ndodhin në vëndet më të pazakonta dhe të papritura dhe do të jenë me intensitet të ashpër.
Sjellja mëkatare e njeriut e ka shkaktuar këtë. Pendohuni, të gjithë ju, dhe mbajeni mënd se këto katastrofa klimaterike do t’ju zgjojnë nga dremitja e verbër dhe mungesa e besimit.

Ato po ndodhin gjithashtu për të dobësuar influencën e grupit të lig të aleancave globale dhe veprimtaritë e tyre djallëzore dhe keqdashëse. Këto grupe, tek të cilat Unë do të vija termin si një “qeveri e botës së re” në pritje, janë duke planifikuar të dalin tani nën udhëheqjen e antikrishtit. Të njëjtat këto grupe kanë shkaktuar rënien e sistemit bankar dhe tani do të shkatërrojnë monedhën ngado. Kjo është me qëllim që të mund t’ju kontrollojnë.
Bija Ime, kur Unë e tregova në fillim këtë Mesazh disa muaj më parë ti mendove se Mesazhet të dukeshin të çuditshme, prapë ti shkruajte çfarë Unë të thashë. Plani i lig, i këtyre gjarpërinjve, ndjekësve të Satanait, është kurdisur për kaq kohë tani. Disa nga intrigat e tyre dinake tashmë janë zbuluar por shumë njerëz besojnë se bota thjesht po kalon një tjetër krizë financiare.
Zgjohuni të gjithë ju – tani. Vështroni rreth jush dhe shikojeni vetë. Mos u mundoni të sygjeroni se bota thjeshtë po kalon dhimbjet e një depresioni, e shkaktuar nga rënia ekonomike, sepse kjo nuk është e vërtetë. Këta njerëz tani do të kontrollojnë secilin prej jush përmes një monedhe globale dhe borxhin e vëndit tuaj.
Asnjë vënd nuk do t’i shpëtoj kthetrave të tyre. Ju lutem t’i kushtoni vëmëndje Fjalës Sime. Paraja juaj do të jetë pa vlerë. Mundësia juaj ndaj ushqimit dhe nevojave të tjera do të jetë vetëm përmes “shenjës”, identifikimit për të cilin Unë fola. Ju lutem, ju lutem të mos e pranoni këtë shenjë sepse do të jeni të humbur për Mua.
Kjo shenjë do t’ju vrasi, jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht. Qëndroni jashtë këtij autoriteti. Filloni të planifikoni rezervat e ushqimit tuaj, batanijet, qirinjtë dhe ujin tuaj tani nëse doni që t’i shmangeni marrjes së shenjës, shenjës së bishës.
Ai, antikrishti, i cili do të udhëheqi këtë Qeveri të Botës së Re, beson se do t’i vjedhi shpirtrat e rracës njerëzore. Por ai nuk do t’ja arrij. Ashtu si shumë do të bien nën influencën e tij, po ashtu dhe ndjekësit e Mi do të qëndrojnë besnikë të patundur ndaj Meje Shpëtimtarit të tyre Hyjnor.
Për të gjithë ju që do të hidhni përçmime mbi këto profeci, dëgjoni tani. Bini nën influencën e kësaj fuqie globale dhe ju do të jeni të humbur. Ju do të keni nevojë për besim të fortë për të mbijetuar. Lutjet që ju kërkoni do të përgjigjen. Unë do t’ju mbroj gjatë kësaj periudhe të frikshme mbi Tokë. Pregatituni tani për t’u mbledhur në grupe, ku do të jeni në gjëndje për t’u lutur në paqe dhe në fshehtësi. Ata, Urdhëri i Botës së Re, do të jenë gjithashtu në lutje në kishat e tyre të ndyra. Këto kisha egzistojnë ngado edhe pse janë ngritur në fshehtësi. Ato ofrojnë sakrifica dhe i bëjnë homazhe idhullit të tyre, Satanait. Këto kulte janë tani jashtë kontrollit dhe të gjitha ndajnë një qëllim qesharak – të kontrollojnë njerëzimin. Ato do ta bëjnë këtë duke u përpjekur të kontrollojnë paratë tuaja, furnizimin e ushqimit dhe energjisë. I luftoni ata në mënyrën më të mirë që mundeni, përmes lutjes dhe përhapjes së konvertimit.
Lutuni gjithashtu për këta njerëz të gënjyer, të cilëve u janë bërë premtime të pasurive të mëdha, teknologjike, jetë më të gjatë dhe mbrekullira. Sa gabim e kanë. Ata janë mashtruar me të vërtetë. Kur ta marrin vesh të vërtetën, ata do të jenë zhytur në thellësitë e Ferrit dhe do të jetë tepër vonë.
Lutuni, lutuni të gjithë ju, me Mëshirën Time Hyjnore dhe Rozaren Më Të Shenjtë, çdo ditë, sa më shpesh të mundeni për të dobësuar efektin e këtij plani djallëzor dhe mashtrues. Lutuni gjithashtu për ata shpirtra që do të humbasin në katastrofat globale ekologjike që do të vijnë të shkaktuara nga Dora e Hyjit Atë. Ata kanë nevojë për lutjet tuaja. Ju lutem t’i kushtoni vëmëndje thirrjes Sime për lutje sepse ato do të përgjigjen.

Shpëtimtari juaj i dashur 
Jezu Krishti
Mesazhi ne anglisht: