Tuesday, 29 July 2014

Intelekti i njeriut nuk është i aftë të kuptoj gjithçka që është për Mua

E Enjte, 17 Korrik 2014, në 17:17
Bija Ime e dashur, dhimbja më e madhe që ata, të cilët më duan Mua, duhet të durojnë është ajo e errësirës së shpirtit. Sa më shumë që ju bashkoheni me Mua dhe në Mua, aq më shumë Unë do të vuaj brënda jush. Sepse kur Unë banoj brënda shpirtit tuaj, aq më shumë ju duhet të duroni dhimbjen për shkak të kësaj.

Kur një shpirt bëhet pjesë e Imja, në bashkim të plotë, dhe kur ai e dorëzon vullnetin e tij tek Unë, aq më shumë Prania Ime do të jetë e dukshme në atë person. Ai do të tërheqi mbi vete urrejtjen e të tjerëve, ai do të ndjej Vetë hidhërimin Tim pasi do t’i duhet të dëshmoj gabime, padrejtësi dhe ligësi për shkak të mëkatit në botë. Shqisat e tij do të bëhen të mprehta, të kuptuarit e tij për çështjet shpirtërore – i krijuar si rezultat i vuajtes me Mua – do të zbuloj shumë gjëra, të cilat do të zgjojnë brënda tij një kuptim të thellë ndaj betejës që egziston mes Zotit dhe Satanait.

Ai do ta kuptoj se çfarë e ka pushtuar shpirtin, trupin dhe shqisat e tij, por kjo nuk do të thotë se ai do ta ketë të lehtë ta pranoj. Intelekti i njeriut nuk është i aftë të kuptoj gjithçka që është për Mua apo gjithçka që vjen nga Unë. Por nëse ai do të besoj tek Unë dhe e pranon se gjithë mirësia vjen nga Unë, atëherë ai do të më japi Mua mundësinë të rritem brënda tij, për të mirën e të gjithëve.

Unë mund të arrij gjëra të mëdha kur ju më lejoni Mua të banoj brënda shpirtit tuaj. Sa shumë njerëzve mund t’ju jepet Dhurata Ime e Mëshirës kur ju e lejoni Dashurinë Time të përhapet në këtë mënyrë. Është përmes shpirtit sakrifikues që Unë mund të ndërhyj për të shpëtuar shpirtrat e të tjerëve. Gjithmonë ta pranoni se kur Unë paraqes Dhuratën e Vuajtjes ajo sjell shpërblime të mëdha për njerëzimin në tërësi. Mëshira Ime është Dhurata Ime për ju. Pranojini mënyrat e ndryshme me të cilat Unë punoj, me mënyrë të hijshme, sepse dhimbja e të qënurit të bashkuar me Mua do të jetë jetë-shkurtër.

Më pranoni Mua ashtu si Unë Jam, dhe jo ashtu si ju mendoni se Unë duhet të jem.

Jezusi juaj

Mesazhi original në anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/the-human-intellect-is-not-capable-of-understanding-all-that-is-of-me/

Wednesday, 23 July 2014

Bota më ka braktisur Mua, ashtu si është parashikuar, dhe tradhëtia më e madhe mbi Trupin Tim është kryer

E Martë, 15 Korrik 2014, në 18:00

Bija Ime e dashur, bota më ka braktisur Mua, ashtu si është parashikuar, dhe tradhëtia më e madhe mbi Trupin Tim është kryer.

Fjala Ime po bëhet copë copë dhe shumë prej tyre që thonë se janë të mënçur ndaj Mësimeve të Mia do të jenë të pavetëdijshëm ndaj persekutimit, që do të bjer mbi Kishën Time. Ashtu si Unë u mallkova, gjatë Kryqëzimit Tim, nga ata që me mëndjemadhësi mburreshin për diturinë e tyre supreme në Mënyrat e Mia, ashtu do të akuzohem në këtë, herën Time të dytë për të ardhur dhe deklaruar Mbretërinë Time.

Shpirtrat mosmirnjohës, që ju mungon thjeshtësia apo përulësia, kurrë nuk do ta pranojnë zërin e atyre që konsiderohen të jenë të padenjë të shqiptojnë të Vërtetën. Ata kurrë nuk do ta pranojnë të Vërtetën, sepse kur i pranojnë falcitetet në Emrin Tim, nuk do të ketë më vënd në zemrat e tyre për Frymën e Zotit t’i vërshoj shpirtrat e tyre. Në vënd që të pregatisin njerëzimin për Mëshirën Time të Madhe – Ditën që Unë i premtova botës – ata do të kthejnë shpinën. Ata nuk do t’i dallojnë Shenjat Hyjnore të dërguara për të hapur zemrat e tyre në gadishmëri për Mua, për shkak të zemrave të tyre krenare dhe të ngurtësuara. Ata gjithashtu do të bëjnë gjithçka të munden për ta ndaluar Fjalën e Zotit të arrij tek çdo mëkatar në botë dhe për këtë Unë nuk do t’i lë ata kurrë ta harrojnë këtë.

Ai që më humbet Mua një shpirt, e humbet të vetin. Ai që e bllokon Udhën Time nuk do të ketë se nga të kthehet. Ai që betohet kundër Vullnetit të Zotit do të mallkohet. Çfarë keni mësuar ju nga Unë në të vërtetë, nëse nuk mund ta kujtoni të Vërtetën e Premtimit Tim për të ardhur përsëri? Mbretëria Imë do të vij në Tokë ashtu si është në Qiell dhe ata që nuk arrijnë të kutpojnë çfarë Unë thashë, nuk do të jenë më të mënçur. Ata do t’i kenë shpërdoruar Hiret që Unë dërgoj tani dhe do ta kenë bllokuar veten e tyre në një burg të një errësire të tillë sa do të jenë të verbuar nga Drita Ime në Ditën e Madhe.

Koha Ime është së shpejti dhe ka kaq shumë që Unë mund të bëj për t’ju pregatitur. Dashuria Ime mbetet po aq e Madhe sa dhe është e Mëshirshme, por ju gjithmonë duhet ta ndihmoni veten, sepse nuk është e lehtë ta bëni veten të denjë për Premtimin Tim të Shpëtimit.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht:


Tuesday, 22 July 2014

Të dini çfarë Unë ju mësova, në vetvete, nuk është e mirë, nëse nuk e doni njëri tjetrin ashtu si ju dua Unë

E Djelë, 13 Korrik 2014, në 16:27

Bija Ime e dashur, fëmijët e Zotit mund të krahasohen me sythet e lules. Sythet, për shkak të ushqimit të dheut ku gjenden, lulëzojnë dhe rriten. Por, nëse dheu nuk është pjellor, sythet nuk mund të çelin në lule të rritura që e kënaqin syrin e  shikuesit.

Nëse dheu është i pasur, lulja do të jetë e shëndoshë. Nëse dheu është i mbushur me insekte, atëherë lulja nuk do të çeli. Madje dhe dheu i shëndoshë, nëse është i infektuar me helm, nuk mund të prodhoj një bimë të shëndetshme. Nëse fëmijët e Zotit nuk e dëgjojnë Fjalën e Zotit, ta kuptojnë të Vërtetën dhe t’i binden Urdhërimeve të Zotit, ata do të jenë të zbrazët dhe do t’ju mungoj paqja shpirtërore. Do të jetë vetëm duke e lejuar veten të dëgjoni çfarë premton Fjala e Zotit, që ju mund të arrini sukses apo të gjeni paqe.

Shumë njerëz, për shkak të gënjeshtrave, që Satanai i përhap nëpër botë, me qëllim që të mashtroj shpirtrat, e gjejnë veten të humbur dhe pa jetë shpirtërore. Jeta mund të arrihet vetëm duke më pranuar Mua, Jezu Krishtin, si Shpëtimtarin tuaj. Madje edhe atëherë, në vetvete, nuk është e mjaftueshme. Ju gjithashtu duhet të kujtoni çfarë Unë ju mësova. Të dini çfarë Unë ju mësova, në vetvete, nuk është e mirë, nëse ju nuk e doni njëri tjetrin ashtu si ju dua Unë. Kur ju ngriheni dhe shpallni me krenari se jeni një dishepull i Imi, nëse ju nuk tregoni dashuri ndaj të tjerëve dhe ju bëni të tjerëve ashtu si prisni t’ju bëhet juve, atëherë ju jeni një hipokrit.

Nëse ju më njihni Mua, ju do t’i doni të tjerët, pavarësisht se për çfarë mëkate ata janë fajtorë. Ju kurrë nuk do t’i gjykoni të tjerët në Emrin Tim, sepse kjo nuk është e drejta juaj.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht:


Sunday, 20 July 2014

Fjala Ime është shumë e thjeshtë, e lehtë për t’u kuptuar, por jo aq e lehtë për t’u jetuar

E Mërkurë, 9 Korrik 2014, në 15:48

Bija Ime e dashur, udhëzimi Im ndaj të gjithë atyre që më nderojnë Mua është të luten fortë për trazirat që do të shpërthejnë së shpejti në botë. Shumë ngjarje do të zhvillohen, të gjitha prej tyre janë të lidhura me përçarjet e shkaktuara nga urrejtja fetare dhe lakmia. Por kur përçmimi për Mua, që tashmë është dëshmuar në botë, të vij nga brënda vetë katër mureve të Mia, atëherë ju do ta dini se koha është afër. Sepse kur ata të më mallkojnë Mua dhe të persekutojnë ata që më duan Mua, atëherë ju do ta dëshmoni ndërhyrjen Time, e cila do të jetë si një gjëmim.

Shumë do ta ngatërrojnë pranimin Tim të vullnetshëm të persekutimit, që do të jenë gjithmonë ata që më ndjekin Mua, me një pranim të gjërave të liga dhe një dëshirë për t’i lejuar këto gjëra të lulëzojnë. Por kjo nuk do të ishte e saktë. E gjithë Dashuria vjen nga Unë. E gjithë ligësia vjen nga Satanai. Kur të dyja përplasen përçarje e madhe do të krijohet. I ligu nuk mund të zhvillohet kur Unë ngrihem kundër tij. Madje dhe vetë Satanai mund ta përhapi helmin e tij sipas Vullnetit të Zotit.

I ligu, që ka infektuar botën, do të shkatërrohet. Të mos keni asnjë dyshim për këtë. Megjithatë, ju duhet ta njihni të ligën për çfarë është, sepse Satani gjithmonë do ta paraqesi atë sikur të jetë një gjë e mirë. Taktika e tij e preferuar është të paraqesi një pikpamje të shtrëmbëruar të Mësimeve të Mia dhe të përfshijë brënda saj mashtrime të mëdha, të cilat mund të identifikohen vetëm nga ata ku Fryma e Zotit banon brënda shpirtrave të tyre. Sa shumë përhapin versione të ndryshme të Doktrinës Sime dhe krijojnë vetë interpretimet e tyre dhe kjo ngatërron shumë. Kur ata që pohojnë se më njohin Mua më kryqëzojnë Mua, duke i munduar ata që më shërbejnë Mua, atëherë dijeni se ata nuk janë nga Unë – sepse si munden ata të jenë?

Të keni paqen, sepse gjithçka që ju duhet ta dini është e përmbajtur në Fjalën Time të Shenjtë. Fjala Ime është shumë e thjeshtë, e lehtë për t’u kuptuar, por jo aq e lehtë për t’u jetuar. Jetoni sipas Fjalës Sime dhe dashuria do të jetë forca drejtuese pas çdo fjale që ju shqiptoni; çdo veprimi që ju bëni dhe çdo gjesti që kryhet nga ju. Kur ju nuk dëshmoni dashuri, nga gojët e atyre që pretendojnë të jenë të shenjtë, atëherë nuk është Fjala e Zotit që ju jeni duke dëgjuar. Përkundrazi, ju jeni duke dëgjuar një interpretim njerëzor, që është i gabuar.

Çfarëdo që nuk del nga Hyjnia Ime, nuk është nga Unë.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht:


Nëna e Shpëtimit: Vetëm me Dashurinë e Zotit në shpirtrat tuaj ju mund ta përhapni Fjalën e Zotit

E Martë, 8 Korrik 2014, në 16:00

Fëmijët e mi të dashur, a nuk e dini se ishte përmes Dashurisë së Zotit për të gjithë ju që Ai më lejoi mua ta shpall Fjalën e Tij më të Shenjtë kudo që unë, Nëna e Zotit, u shfaqa në botë.

Ishte dëshira e Birit tim të dashur, Jezu Krishtit, që Unë e shfaqa veten time, me qëllim që kthimi tek e Vërteta të mund të ndodhte. Dhe prandaj do të jetë tek të gjitha vëndet e mia të shenjta, nëpër botë, që Zoti do ta tregoj të Vërtetën deri kur Dita e Madhe e Zotit të agoj. Ju duhet të gjithë të bashkoheni për t’i dhënë lavdi Zotit tek të gjitha vëndet e mia, me qëllim që Ai, në Mëshirën e Tij, të hedhi Hire të mëdha madje dhe mbi shpirtrat më të padenjë, sepse janë ata që Ai kërkon më tepër.

Nuk janë vetëm të mësuarit në çështjet e Ungjillit të Shenjtë që Ai, Biri im, dëshiron të vijnë tek unë. Jo, janë ata që ndjejnë një boshllëk brënda zemrave të tyre, ku pavarësisht se sa shumë ata kërkojnë për paqen e brëndshme, nuk do të jenë në gjëndje ta gjejnë atë. Shumë njerëz kërkojnë për lumturi, paqe dhe gëzim në këtë jetë dhe rrallë e gjejnë atë. Ata kurrë nuk mund ta gjejnë paqen e vërtetë nëse nuk mund të gjejnë dashuri. Vetëm dashuria për të tjerët mund t’ju sjelli pranë Zotit, sepse pa dashuri ju kurrë nuk do ta gjeni Zotin të Pranishëm.

Unë ju kërkoj, fëmijë të dashur, të vini tek unë, Nëna e Shpëtimit, dhe të më kërkoni mua të lutem, që Zoti t’ju mbushi me Dashurinë e Tij. Kur ju recitoni këtë lutje unë do t’i kërkoj Birit tim, t’i përgjigjet thirrjes suaj. Kërkoni dashuri dhe tregoni çfarëdo dashurie që keni, në zemrat tuaja, për të tjerët dhe ta ndani atë. Kur ju e bëni këtë, Biri im do t’ju mbushi me kaq shumë dashuri sa do të jeni gati ta ndani këtë mes jush. Dashuria do ta zhduki urrejtjen. Nëse ju ndjeni ndonjë lloj urrejtje për ndonjë qënie tjetër njerëzore, atëherë ju duhet t’i luteni Birit tim, Jezu Krishtit, t’ja u heqi këtë infektim.

Fushata e Lutjes (159) Lutje për Dashurinë e Zotit:

O Nëna e Shpëtimit, unë të kërkoj ty të ndërhysh në emrin tim kur unë lutem për Dashurinë e Zotit. Mbushe shpirtin tim, një enë e zbrazët, me Dashurinë e Zotit, që kur ajo të derdhet, të bjerë mbi shpirtrat për të cilët unë përpiqem të tregoj dhembshuri.

Me Fuqinë e Zotit, unë kërkoj që të çlirohem nga çdo ndjenjë e urrejtjes që mund të ushqej për ata që e tradhëtojnë Birin tënd.

Përule shpirtin tim dhe më mbush me bujarinë e shpirtit që të mund të ndjek Mësimet e Krishtit dhe të përhap Dashurinë e Tij në çdo pjesë të jetës sime. Amin.

Për dashurinë flitet sikur të jetë e lehtë për t’u ndjerë, por për shumë ajo kërkon përulësi të madhe i çliruar nga gjithë egoizmi. Pa e përulur veten para Zotit, ju nuk do ta ndjeni Dashurinë e Tij. Dhe pa Dashurinë e Zotit, ju nuk mund të përparoni. Vetëm me Dashurinë e Zotit në shpirtrat tuaj ju mund ta përhapni Fjalën e Zotit.

Pa Dashurinë e Tij, fjalët që ju flisni në Emrin e Tij, do të jenë pa fryt dhe pa jetë.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal në anglisht:


Saturday, 19 July 2014

Nëna e Shpëtimit: Unë do të punoj ngushtë me Birin tim të dashur, Jezu Krishtin, në veprën e Tij finale për të shpëtuar njerëzimin

E Djelë, 6 Korrik 2014, në 14:25

Bija ime, koha ime si Nëna e Shpëtimit, kur unë do të punoj ngushtë me Birin tim të dashur, Jezu Krishtin, në veprën e Tij finale për të shpëtuar njerëzimin është përcaktuar në mënyrë të vendosur.

Që nga kjo ditë e tutje, unë do të bëj gjithçka që kërkohet nga unë për t’ju përgjigjur Atij kur Ai ndërhyn në çështjet e botës për të shfaqur Mëshirën e Tij.

Udha drejt shpëtimit është një udhë shumë e vështirë, pasi nuk është kurrë e lehtë të hapen sytë e të verbërve ndaj të Vërtetës. Nuk ka gjë më shqetësuese atëherë të shikosh këta shpirtra të gjorë të cilët nuk mund të shikojnë sepse refuzojnë ta bëjnë këtë. Kokfortësia e njeriut është një pengesë e madhe dhe për këtë arsye vepra të mëdha lutje dhe sakrifice kërkohen nga të gjithë ata që janë të bekuar me Dritën e Zotit në zemrat e tyre. Do të jetë bujaria juaj e vullnetit të lirë, ndërsa ju i sillni Birit tim dhuratën që Ai dëshiron, që do ta mundësoj Shpirtin e Shenjtë të bjer mbi ata shpirtra që kanë nevojë të madhe për Mëshirën e Birit tim.

Mund të jetë një sfidë e madhe të shpallni të Vërtetën, vetëm me anë të besimit tuaj. Por ndërsa shumë njerëz janë besnikë ndaj Birit tim, ata nuk e kanë dhuratën e kuptimit të plotë. Besimi i verbuar në Zotin është një Dhuratë e madhe dhe i është dhënë atyre që janë të butë në zemër dhe që ju mungon egoizmi. Megjithatë, ngrihuni, të dashur fëmijë, dhe pregatituni për betejën e madhe për shpirtrat. Do të jetë detyra më e madhe madje dhe për më të fortin mes jush. Më lejoni mua, Nënën tuaj, t’ju udhëzoj në kohët që vijojnë, sepse unë jam Mbrojtësja juaj dhe Jezu Krishti më ka dhënë Hire të mëdha për të qënë e aftë t’ju marr me vete në udhën drejt lavdisë së madhe.

Shkoni në paqe për ta dashur dhe shërbyer Zotit. Sepse ata që e ndjekin Atë, si fëmijët e vegjël, çdo Mbrojtje do t’ju jepet.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal në anglisht:


Monday, 14 July 2014

Njeriu i përgjigjet dashurisë me dashuri, ashtu si urrejtja mbjell urrejtje

E Shtunë, 5 Korrik 2014, në 17:46

Bija Ime e dashur, më lejo Mua të sjell Bekime të mëdha në botë sot, ndërsa e dhuroj Shpirtin e Dashurisë, përmes Fuqisë së Shpirtit të Shenjtë, mbi çdo komb.

Kjo Dhuratë e Dashurisë do të përfshij shumë, përfshi ata që nuk më pranojnë Mua dhe bota do të dëshmoj vepra të mëdha bamirësie. Kur të dëgjoni për mbrekulli të tilla kur kombet do t’i ndihmojnë kombet e tjera që janë në nevojë të madhe, atëherë dallojini këto si shenja nga Qielli.

Dashuria Ime do të tërheqi shumë ndërsa ajo përhapet përmes kësaj, ndërhyrjes Sime Speciale, në këtë kohë të veçantë. Më dëgjoni Mua, dishepujt e Mi të dashur sepse Unë dua që ju ta dini se kur ju luteni për paqe, paqen Time Unë ju jap. Kur ju luteni që dashuria ta mposhti urrejtjen, Dashurinë Time Unë ju jap. Kur ju luteni për ta shtuar besimin tuaj, Unë do t’ju hedh Dashurinë Time dhe besimi juaj do të rritet. Kur besimi juaj rritet, ju do ta përhapni Fjalën Time me anë të shëmbullit. Kur ju tregoni dashuri, pa kushte, tek të tjerët, ju ecni në Emrin Tim. Sipas veprave tuaja, të tjerët do të ndjekin shëmbullin tuaj.

Njeriu i përgjigjet dashurisë me dashuri, ashtu si urrejtja mbjell urrejtje. Për ta mposhtur urrejtjen ju gjithmonë duhet të përgjigjeni me dashuri, sepse dashuria e dobëson shpirtin e lig. Nëse mjaft njerëz tregojnë dashuri ndaj njëri tjetrit, në çdo aspekt të jetës së tyre, atëherë urrejtja nuk mund të ketë sukses.

Dashuria Ime po rritet mes jush. Merreni atë me vete dhe shpërndajeni, sepse ajo do t’i japi jetë të gjithëve, përfshi ata që kanë nevojë për atë më tepër.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht:


Sunday, 13 July 2014

Hyji Atë: Unë Jam e Vërteta. Merreni Dorën Time dhe më ndiqni Mua. E gjithë Jeta vjen nga Unë

E Enjte, 3 Korrik, 2014, në 16:40

Bija Ime më e dashur, njeriu e ka në kontroll vetë fatin e tij, sepse atij i është dhënë liria e zgjedhjes, si një Dhuratë nga Unë.

Disa zgjedhin udhën e duhur drejt Mbretërisë Sime qiellore, e cila është përmes Biri Tim të Vetëm, Jezu Krishtit. Të tjerët zgjedhin gabimisht. Për arsye të dhuratave të njeriut, të cilat përfshijnë inteligjencën, dijen dhe vullnetin e lirë, shumë u bënë kryelartë. Të tjerët kërkojnë fallcitete dhe dhurata të mëdha materiale, të cilat i mundëson bota, deri sa gradualisht, vetëm dëshirat e tyre të çastit bëhen të rëndësishme për ata. Duke ju përmbajtur veprimeve dhe punëve të tyre vetjake; duke u bërë të dhënë pas vetvetes dhe duke kërkuar kënaqësi personale, në kurriz të të tjerëve, ata e dënojnë veten ndaj mëkateve, të cilat do t’i skllavërojnë ata.

Duke refuzuar të pranoni Dhuratën e Jetës së Përjetshme, të cilën Unë e sjell tek të gjithë ju, që do të merrni pjesë në Mbretërinë Time, ju fëmij të dashur, do të ndaheni nga Unë përjetësisht. Unë vij për të ndërhyrë në këtë kohë sepse egoizmi në botë e ka fshirë gjithë dashurinë në zemrat tuaja për Mua. Unë vij për t’ju sjellë të Vërtetën; njohurinë e Mbretërisë Sime dhe për t’ju kujtuar për dy zgjedhjet, të cilat do t’ju paraqiten. Zgjedhja e parë është të pranonin Dorën Time të Mëshirës dhe të jetoni një jetë të lavdishme duke marrë pjesë në Jetën Hyjnore të Mbretërisë Sime të Re. Zgjedhja e dytë është të zgjidhni errësirën e përjetshme dhe të bëheni skllevër të humnerës, ku Satanai do të mbetet përherë.

Sa shumë nga ju e refuzojnë Dashurinë Time, njohurinë që Unë ju jap përmes Fjalës Sime të Shenjtë, dhe paralajmërimet e dhëna juve nga profetët. Mos besoni se bota sot është më ndryshe nga Koha në Tokë deri tani. Njerëzimi nuk ka ndryshuar. Mëkati është akoma mallkimi juaj dhe do të jetë vetëm duke e luftuar armikun – i cili ju sjell mizori dhe trishtim – që ju do të bëheni të aftë të pranoni Jetën që Unë e kam krijuar për ju.

Më dëgjoni Mua tani ndërsa ju kujtoj për Premtimin Tim, Unë kam krijuar një Parajsë të Përjetshme, e cila ju takon juve. Unë do t’ju jap Jetën e Përjetshme të trupit dhe shpirtit. Ajo ju pret. Mos e flakni tutje trashëgiminë tuaj. Kjo do ta thyej Zemrën Time nëse e bëni dhe ju do të pendoheni për këtë vendim përjetësisht.

Dëgjojeni tani Thirrjen Time, sepse Unë do të dërgoj çdo shenjë, çdo Mbrekulli dhe çdo Hir, për t’i zgjuar zemrat tuaja të lodhura deri kur Unë të trazoj, brënda jush, dijen e të Vërtetës.

Unë Jam e Vërteta. Merreni Dorën Time dhe më ndiqni Mua. E gjithë Jeta vjen nga Unë.

Ati juaj I Përjetshëm
Hyji Më I Larti

Mesazhi origjinal në anglisht:


Friday, 11 July 2014

Nëna e Shpëtimit: Së shpejti do të bëhet e paligjshme të deklaroni se ju ndiqni Jezu Krishtin

E Mërkurë, 2 Korrik 2014, në 16:40

Bijtë e mi, nëse njerëzimi do të mund të dëshmonte Madhështinë e Birit tim, I Cili është i ulur në Fronin Qiellor, në të djathtën e Atit Të Përjetshëm, ata do të ulnin kokat poshtë me turp dhe pendesë.

Biri im i dashur, Jezu Krishti, adhurohet, nderohet dhe mbulohet me dashuri të madhe nga ëngjëjt dhe shenjtorët ne Qiell. Në Tokë fare pak respekt tregohet ndaj Ati I Cili pësoi një vdekje të tmerrshme për të shpëtuar rracën njerëzore nga mëkati. Sa loton Qielli në këtë kohë në histori, pasi çdo përpjekje për ta pastruar Tokën nga çdo shenjë që përfaqëson Birin tim është duke u bërë ngado. Të pakënaqur me ndalimin e shfaqjeve publike të Kryqeve Më Të Shenjta, së shpejti do të bëhet e paligjshme të deklaroni se ju ndiqni Jezu Krishtin.

Fare pak tolerancë do të tregohet ndaj Kristjanëve që qëndrojnë besnikë ndaj Fjalës dhe që ndjekin udhën drejt Zotit. Madje dhe ata shërbëtorë të shenjtë që deklarojnë se i shërbejnë Jezu Krishtit do të jenë tepër të dobët të mbrojnë Krishtërimin dhe ata do ta lejojnë veten të detyrohen të pranojnë këto ligje. Në shumë raste tradhëtarët mes tyre do të bëjnë të mundur heqjen e Kryqit dhe të Vërtetën e Krishtërimit. Me kalimin e kohës, ata të gjithë do të adhurojnë një doktronë të rreme, së bashku me fetë e tjera që nuk do të vijnë nga Zoti. Për shkak se ata do të zgjedhin udhën e gabuar, sipas vullnetit të tyre të lirë, kjo do të thotë se ata do të refuzojnë të pranojnë Mëshirën e Zotit dhe do ta dënojnë veten drejt errësirës.

Ju kurrë nuk duhet të tradhëtoni Birin tim për asnjë arsye, sepse Ai është Udha e të Vërtetës dhe vetëm Ai mund t’ju sjelli Shpëtimin e Përjetshëm.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal në anglisht:


Besimi juaj do të vihet në provë si kurrë më parë

E Martë, 1 Korrik 2014, në 20:50

Bija Ime e dashur, dashuria që rrezaton nga dishepujt e Mi të cilët më ndjekin Mua në këtë kohë, është e gjithë përfshirë. Është Drita, e cila ndriçon mes jush që e ruan Dashurinë Time, e cila ndjehet ngado që Unë Jam i nderuar. Shpirti I Shenjtë vazhdon të bjer mbi Kishën Time në Tokë, ndërsa ajo përpiqet kundrejt sprovave dhe vështirësive, që e ndeshin atë çdo ditë.

Megjithatë, shpirti i errësirës vazhdon të peshoj rëndë mbi kombet, pasi çdo përpjekje po bëhet nga agjentët e të ligut të zhdukin çdo gjurmë Timen, Fjalën Time dhe Kishën Time të Vërtetë, nga faqja e Dheut. Të jeni të bindur, se pavarësisht se sa e rëndë të jetë pesha juaj, Unë Jam me ju, duke ecur krah jush dhe duke ju ndihmuar të kapërceni vështirësi, në çdo hap të udhëtimit tuaj. Besimi juaj do të vihet në provë si kurrë më parë; guximi do t’ju lër herë pas here; këmbngulja juaj do të vihet në provë deri në kufi dhe pranimi juaj i të Vërtetës do të sfidohet. Ju do të ngacmoheni; do të talleni dhe përçmoheni, të gjitha këto do të shkaktohen nga veprat e liga të atyre që Satanai i përdor për të më luftuar Mua, Jezu Krishtin. Por asgjë nuk do ta shkatërroj Kishën Time – ndjekësit e Mi të vërtetë.

Ata që qëndrojnë besnikë ndaj Fjalës së Zotit, ashtu si ka egzistuar për kaq kohë, do të vazhdojnë të më përfaqësojnë Mua në Tokë. Mbrojtja Ime do t’ju mbuloj si një mburojë e padukshme dhe besimi juaj kurrë nuk do të dobësohet kur të luftoni me Shpatën e Zotit.

Qëndroni besnikë ndaj Meje dhe Drita Ime do të vazhdoj të ndriçoj mbi rracën njerëzore. Premtimi Im është se Kisha Ime do të mbetet e paprekur, edhe pse më e vogël nga sa është tani, deri kur Dita e Madhe e Zotit të agoj.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht:


Wednesday, 9 July 2014

Ju mund të mbështesni vetëm të Vërtetën, sepse Unë Jam e Vërteta. Mohojeni të Vërtetën dhe ju më mohoni Mua

E Hënë, 30 Qershor 2014, në 23:50

Bija Ime e dashur, ju, ndjekësit e Mi të dashur, duhet ta dini se portat e Ferrit kurrë nuk do të triumfojnë kundër Kishës Time, edhe pse shumë nga Kisha Ime në Tokë do të shtypet, ashtu si është parashikuar. Por, e Vërteta kurrë nuk mund të vdesi. Fjala Ime kurrë nuk do të shuhet as edhe Mësimet e Mia nuk do të harrohen nga ata që me të vërtetë janë të bashkuar me Mua.

Vetëm ata që qëndrojnë besnikë ndaj Fjalës Sime mund të thonë se janë pjesë e Kishës Sime në Tokë. Ata që aprovojnë ndonjë formë të ndryshimit të Ungjillit të Shenjtë apo të përpunimit të Mësimeve të Mia nuk do të jenë më në gjëndje të pohojnë se më shërbejnë Mua. Nëse një shërbëtor is shenjtë i Imi guxon të deklaroj një doktrinë të ndryshme nga ajo e dhënë njeriut nga apostujt dhe profetët e Mi, para Kohës Sime, ata do të dëbohen menjëherë.

Unë i paralajmëroj të gjithë ata që mbështesin gjithçka që duket të jetë e shenjtë – por që është e formuar nga krijimi dhe duart e njeriut – dhe që e pranojnë këtë si Timen, se Unë do t’ju flak tutje, sepse ju nuk do të jeni më në gjëndje ta quani veten shërbëtorët e Mi. Dhe nëse ju i çoni shpirtrat në gabim, ndëshkimi juaj do të filloj në kohën tuaj dhe do të vazhdoj deri pas ndarjes suaj nga kjo jetë.

Zemërimi Im është i panjohur për ju, sepse ju akoma nuk e keni dëshmuar atë. Por dijeni këtë. Ju që do të më tradhëtoni e dini tashmë se kush jeni, sepse besimi juaj është dobësuar pothuajse. Shumë prej jush tashmë janë rrëzuar dhe dobësia juaj do të jetë rrënimi juaj. Ju do të më tradhëtoni Mua; do të më mohoni Mua dhe do të mbështesni armiqtë e Mi, sepse do të jeni kaq të përfshirë në fenë e re – humanizmin jofetar, që do të vij si një ujk i veshur si dele për t’ju pushtuar – sa Unë do të harrohem. Ambicja dhe dëshira juaj për të kënaqur ata armiqtë e Mi, të cilët do të ngrihen në lartësi të mëdha, brënda niveleve të Kishës Sime – do t’ju verboj ndaj të Vërtetës. Kjo do të jetë dhe shkaku i fundit tuaj dhe të gjithë ata që ju do t’i çoni në gabim të rëndë.

Do të jetë kur Kisha Ime t’i kthej Mësimet e Mia përmbys; përmbys dhe mbrapsht, që ju do ta dini se koha ka ardhur për antikrishtin të zër vënd në qëndër. Ata që e adhurojnë bishën do të nënshkruajnë vetë dënimin e tyre të vdekjes dhe do të dorëzojnë vullnetin e tyre të lirë, një Dhuratë e Shenjtë nga Zoti, tek armiqtë e Mi. Menjëherë sa të betoheni ndaj kësaj doktrine të re të rreme, ju do të jeni fajtorë se më kryqëzoni Mua dhe ndëshkimi juaj do të jetë i rëndë.

Përse, mund të pyesni ju, do të ndëshkoheni për bindjen tuaj ndaj më të mëdhenjve? Përgjigja është e thjeshtë. Kur ju u betuat për të më shërbyer Mua, ju pranuat të mbështesni të Vërtetën. Kur ju e thyeni këtë betim, për shkak të bindjes suaj ndaj atyre armiqve të Mi që do të vijnë, atëherë nuk jam Unë, Jezu Krishti, që ju i shërbeni.

Ju mund të mbështesni vetëm të Vërtetën, sepse Unë Jam e Vërteta. Mohojeni të Vërtetën dhe ju më mohoni Mua. Kur ju më mohoni Mua, si një shërbëtor i Zotit, ju nuk do të jeni më të denjë të udhëzoni fëmijët e Zotit drejt Shpëtimit të tyre të Përjetshëm.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht:


Monday, 7 July 2014

Ju kurrë nuk duhet ta refuzoni Zotin për shkak të veprave të liga të atyre që gabimisht pohojnë se i shërbejnë Atij

E Djelë, 29 Qershor 2014, në 20:20

Bija Ime e dashur, çdo njeri që fshihet pas fesë për të kryer ligësi mbi popujt e besimeve të tjera fetare nuk vijnë nga Unë. Fetë që maskojnë urrejtjen dhe demonizojnë grupet e tjera nuk i shërbejnë Zotit.  

Kur njerëzit më përdorin Mua, Jezu Krishtin, si mburojë pas të cilës të fshihen, në përpjekje për të vrarë dhe për të therur të pafajshmit, kjo është shkelja më e madhe. Njerëzit, që besojnë në Zot, duhet ta dinë se Kush është Zoti; çfarë Ai i ka thënë botës dhe se si Ai i ka udhëzuar fëmijët e Tij përmes 10 Urdhërimeve, me qëllim që t’i shërbejnë Atij.

Zoti është Dashuri. Ai nuk e fal urrejtjen e çdo lloji. Nëse apo kur të shikoni njerëz të përdorin mantelin e fesë për të shkaktuar dhimbje mbi të tjerët, për çfarëdo lloj arsye, ju duhet ta dini se kjo nuk ka fare të bëj me dashurinë për Zotin. Urrejtja vjen nga Satanai dhe ai e përhap vrerin e tij mes radikalëve fetarë, për të shfryrë zemërimin e tij kundër Zotit. Duke infiltruar ata, që e kanë të shtrëmbëruar kuptimin se Kush Jam Unë, ai arrin të përhapi urrejtjen kundër Zotit. Atëherë njerëzit do të pyesin: “Përse mundet Zoti ta lejoj ligësi në tillë në Emrin e Tij?” Përgjigja është se i ligu gjithmonë do të gjendet në vënde ku Zoti nderohet, sepse vënde të tilla gjithmonë kërkohen nga i ligu, për të sjellë turp tek çdo fe, që e nderon Zotin. Për arsye të veprimeve të tij njerëzit do të largohen atëherë nga Zoti dhe Ai do të bëhet me faj për çdo vepër të lig, të kryer nga ata që pohojnë se i shërbejnë Atij.

Urrejtja maskohet me kujdes. Ajo gjithmonë do të shfaqet nga ata që pohojnë se përfaqësojnë Zotin, për t’u dukur sikur sjellin drejtësi ndaj armiqve të Zotit. Ajo do të duket si ‘zëri i shqetësimit’ dhe dënimi për çfarë dëshiron që bota të besoj të jetë një gjë e keqe. Kishat e grupeve të ndryshme, në mbarë botën, janë infiltruar përbrënda nga armiqtë e Zotit. Qëllimi është për të bërë me turp Emrin e Atit Tim të Përjetshëm. Si rezultat i saj, është ngritur, në të gjithë cepat e botës, një dyshim i thellë dhe mungesë besimi në Zot. Kuptimi i natyrshëm është se përfaqësuesit e Zotit kanë kryer ligësi në Emrin e Tij dhe prandaj, besimi në Zot është dëmtuar. Prandaj dhe bota është zhytur në urrejtje, korrupsion dhe luftra, sepse plani i Satanait është për të shkatërruar çdo fe, që nderon Zotin e Vërtetë. Ata që shkaktojnë këto ligësi nuk kanë aspak dashuri në shpirtrat e tyre.

Ju kurrë nuk duhet të refuzoni Zotin për shkak të veprave të liga të atyre që gabimisht pohojnë se i shërbejnë Atij. Nëse ju bëni kështu, dhe e largoni veten nga Zoti për shkak të kësaj, ju keni besuar gënjeshtrat, që Satanai do që ju t’i gëlltisni. Kurrë mos i gjykoni të tjerët për shkak të besimit të tyre – për mirë apo për keq. Kurrë mos e gjykoni Atin Tim të Përjetshëm apo Mua, Jezu Krishtin, Birin e Tij të dashur, për mëkatet që kryejnë ata që shërbejnë në Kishat e Tij. Njeriu është, dhe gjithmonë do të jetë, një mëkatar në këtë Tokë. Mëkati gjithmonë do të jetë malllkimi i njeriut, deri kur Unë të vij përsëri. Por të akuzoni Zotin për mëkat është një shkelje po aq e madhe sa dhe e pamundur.

Zgjohuni ndaj faktit që Satanai egziston dhe ai është i kujdesshëm për ta fshehur këtë fakt, që të mund të mashtroj shpirtrat të mallkojnë Zotin, Krijuesin e gjithçkaje që Është dhe përherë do të Jetë. Së shpëjti, të gjitha këto mizori do të marrin fund dhe e gjithë Lavdia do të jetë e Imja. Nuk do të jetë gjatë para se Satanai të shkatërrohet dhe rraca njerëzore të jetë në gjëndje të shikoj qartë se Kush Jam Unë dhe Jetën e Lavdishme që Unë do të sjell në Ardhjen Time të Dytë.

Ju duhet të qëndroni vigjëlentë ndaj gjithçkaje që paraqitet në Emrin Tim të Shenjtë, sepse do ta shikoni se jo të gjitha vijnë nga Unë.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht:


Friday, 4 July 2014

Nëna e Shpëtimit: Kisha e Vërtetë do të bëhet Kisha e Mbetur

E Shtunë, 28 Qershor 2014, në 15:03

Bija Ime e dashur, mashtrimi më i madh, që do të bjerë mbi njerëzimin, do të vij nga brënda Kishës së Birit tim në Tokë dhe do të nxitet nga armiqtë e Tij, të cilët e kanë infiltruar atë me mënyra djallëzore. Satanai do të futet në Kishën e Birit tim dhe shenjat do të jenë të qarta për t’u parë nga ata që e kanë Shpirtin e Zotit të mbjellë fortë në shpirtrat e tyre.

Besimi i shërbëtorëve të shenjtë të Birit tim do të thyhet, pasi shumë do të ndjehen të detyruar ta braktisin Atë përmes veprave sakrilegje. Shumë shërbëtorëve të shkretë fatkeqë do t’ju kërkohet të bëjnë një betim të ri dhe ata do të jenë tepër të frikësuar për t’u larguar, edhe pse shumë e dinë, thellë në zemër, se ajo është e gabuar.

Shumë rregulla të reja do të futen në Kishën e Birit tim në Tokë, kur mijëra të sapo-ardhur do të bëjnë betim në Kishë dhe ata nuk do të jenë të vërtetë, sepse ata nuk do ta kenë Shpirtin e Vërtetë të Krishtit brënda zemrave të tyre. Ata do të futen në Kishë dhe do të dëshmojnë për një fe të një bote të re, e cila nuk do të nderoj Birin tim, Jezu Krishtin. Jo vetëm që ata nuk do t’i shërbejnë Atij, detyra e tyre do të jetë t’i shërbejnë nevojave të humanizmit, e cila në themel të saj, do ta mohoj Egzistencën e Gjëndjes Supernatyrale të Zotit dhe për gjithçka që Ai qëndron.

Klerikët, që dikur i premtuan jetën e tyre Zotit, do të tërhiqen në këtë mashtrim të madh dhe si pasojë do ta humbasin Besimin e Vërtetë. Ata nuk do të promovojnë rëndësinë e shpëtimit të shpirtrave, e cila u bë e mundur prej vdekjes së Birit tim në Kryq. Kryqi është në qëndër të Krishtërimit. Ka vetëm një Kryq dhe do të jetë përmes Kryqit që shenjat e para të dukshme të tradhëtisë ndaj Birit tim do të shihen. Lloje të reja të kryqeve do të futen të cilat do ta shpërfillin Shenjtën e Kryqit dhe çfarë ajo do të thotë në zemrat e njerëzve.

Jo-besimtarët, të cilët deri tani, nuk kanë patur interes në Krishtërim, do të tërhiqen në të ashtu-quajturën kishë e një bote të re. Së bashku me të gjitha fetë e tjera, të cilat nuk dalin nga e Vërteta, ata do të tallin dhe përçmojnë fëmijët e Zotit, të cilët do të qëndrojnë besnikë ndaj Fjalës së Zotit.

Kisha e Vërtetë do të bëhet Kisha e Mbetur dhe kjo Ushtri do të bashkohet në mbarë botën për t’u bërë shenjtorë të ditëve të fundit dhe ata do të fuqizohen nga Shpirti I Shenjtë me qëllim që ta ruajnë të Vërtetën. Ata do të pështyhen; do të tallen dhe do të akuzohen se janë radikalë, ashtu si Biri im, Jezu Krishti, u akuzua për herezi kur Ai erdhi në Tokë për të predikuar të Vërtetën.

Do të kërkohet guxim i pamasë për të qëndruar besnikë ndaj Fjalës së Zotit, sepse ju do të akuzoheni për keqbërje. Krimi juaj ata, armiqtë e Zotit, do të thonë është se ju përhapni të pavërteta rreth kësaj paturpësie. Gjithçka, që vjen nga Zoti, do të deklarohet të jetë një gënjeshtër, ndërsa e vërteta, që ata do të thonë se përfaqësohet nga feja për një botë të re, do të jetë një gënjeshtër.

Megjithatë, Shpirti I Shenjtë do t’i mbuloj ata që vazhdojnë të përhapin Ungjillin e Shenjtë dhe Biri im do t’ju mbuloj dhe mbroj ju. E ardhmja e shpëtimit të rracës njerëzore dhe e drejta e Jetës së Përjetshme, e premtuar tek çdo burrë, grua dhe fëmij, do të qëndroj mbi supet tuaja. Do të jetë Kisha e Mbetur, ajo që do ta mbaj Dritën e Zotit të ndezur në një botë, e cila do të jetë zhytur në errësirë.

Shumë prej jush do të sfidohen dhe gënjeshtrat do të mbillen brënda zemrave tuaja, nga shpirti i lig, për t’ju larguar nga e Vërteta. Për fat të keq, shumë nga ju do ta kenë tepër të vështirë të qëndrojnë të vërtetë ndaj besimit tuaj dhe do të tundoheni t’i ktheni shpinën Birit tim.

Për të bërë të sigurtë që qëndroni të fortë, të guximshëm, të qetë dhe në paqe, kur merrni Kruqin e Birit tim mbi supet tuaja, ju duhet të recitoni këtë Fushatë Lutje. Për shumë prej jush që e keni të vështirë ta pranoni se këto gjëra kanë për të ardhur, do të vij një ditë kur ju do ta thoni këtë, Fushatë Lutje (158) tre herë në ditë, sepse presionet që do të bien mbi ju për të mohuar Birin tim, do të jenë të parezistueshme.

Fushata e Lutjes (158) Më mbro nga feja për një botë:

I dashur Jezus, më mbro nga i ligu i fesë për një botë të re, e cila nuk vjen nga Ty. Më ruaj në udhëtimin tim drejt lirisë, përgjatë udhës drejt Mbretërisë Tënde të Shenjtë.

Më mbaj të bashkuar me Ty, sa herë që jam i munduar dhe i detyruar të gëlltis gënjeshtra, që përhapen nga armiqtë e Tu për të shkatërruar shpirtra.
Më ndihmo t’i bëj ballë persekutimit, të qëndroj i vendosur ndaj Fjalës së Vërtetë të Zotit kundër doktrinave të rreme dhe sakriligjeve të tjera, të cilat unë mund të detyrohem t’i pranoj.

Përmes dhuratës së vullnetit tim të lirë, më fut në Sferën e Mbretërisë Tënde, për të më mundësuar të ngrihem dhe të shpall të Vërtetën, kur të deklarohet se është një gënjeshtër.

Kurrë mos më lër të lëkundem, të hezitoj apo të largohem nga frika, përballë persekutimit. Më ndihmo të qëndroj i vendosur dhe i qëndrueshëm ndaj të Vërtetës për aq kohë sa të jetoj. Amin.

Shko, bija ime, dhe pranoje se këto gjëra do të ndodhin, por dije se nëse qëndron besnike ndaj Birit tim, ti do të ndihmosh në shpëtimin e këtyre shpirtrave të cilët do të jenë zhytur në gabim.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal në anglisht: