Friday, 30 August 2013

Unë duhet ta paralajmëroj botën për numrin e madh të profetëve të rremë, të cilët në këtë kohë përpiqen ta mbysin Zërin Tim

E Enjte, 22 Gusht 2013

Bija Ime e dashur, Unë duhet ta paralajmëroj botën për numrin e madh të profetëve të rremë, të cilët në këtë kohë përpiqen ta mbysin Zërin Tim.

Unë kam dërguar një numër profetësh, të gjithë me misione të ndryshme, për t’i pregatitur fëmijët e Zotit. Këto Mesazhe, në lidhje me ditët e fundit, janë Mesazhet e vetme të vërteta të llojit të tyre, pikërisht në këtë kohë, sepse Unë kurrë nuk do t’i çorjentoja fëmijët e Zotit.

Këto Mesazhe kurrë nuk duhet të krahasohen me të tjerat, që po përhapen ngado, pikërisht tani, me qëllim që të hedhin poshtë Fjalën Time të Shenjtë. Do të ketë vetëm një Libër I Të Vërtetës – vetëm Unë, Jezu Krishti, Qengji I Hyjit, mund ta zbuloj përmbajtjen. Ata që më besojnë Mua mund të gënjehen kaq lehtë. Ju duhet ta dini se mesazhet, që i kundërshtojnë këto dhe ku deklarohet se ato vijnë nga Zoti, që kjo është e pamundur.

A keni besim tek Unë sikur fare pak? A më përkrahni Mua ashtu si Unë dëshiroj për ju, me një zemër të plotë dhe të hapur? Unë ju bëj thirrje me dashuri dhe shqetësim. Unë nuk përpiqem t’i bëj apel inteligjencës suaj. Unë ju bëj Thirrje përmes zemrës suaj dhe Unë e tërheq shpirtin tuaj drejt Meje. Kur ju të ndjeni Praninë Time në këto Mesazhe, atëherë nuk është nevoja të kërkoni mbështetje apo aprovim nga dikush tjetër.

Unë Jam ashtu si Unë Jam. Unë qëndroj para jush, ashtu si duhet të jetë, tani. Ati Im kurrë nuk do të më lejonte Mua të zbuloja përmbajtjen e Librit të Zbulesës tek askush, përveç lajmëtares së 7, sepse kjo ditë ka ardhur.

Shumë vizionarë të vërtetë i kanë dhënë botës Fjalën e Zotit në të kaluarën dhe kanë vuajtur tmerrësisht për këtë. Shumë prej tyre akoma marrin ngushëllim nga Unë dhe Unë do të vazhdoj të komunikoj tek ata, sepse Unë kam nevojë për vuajtjet dhe lutjet e tyre. Ata janë shpirtrat e Mi të zgjedhur dhe secili ka një rol për të luajtur në shpëtimin e shpirtrave të tjerë.

Ky Mision është i fundit. Unë ju udhëzoj ta dëgjoni me kujdes Fjalën Time, tani, në këtë kohë. Vetëm Fjala Ime, e dhënë ju përmes këtyre Mesazheve, do t’ju udhëheqi përmes persekutimit. Me ato, Unë ju sjell Hire të mëdha. Ju kurrë nuk duhet të më fyeni Mua, duke i njollosur ato, kur ju e sfidoni Fjalën Time, kur ju i krahasoni Mesazhet e Mia me trillimet e sajuara nga profetët e rremë.

Ju nuk keni nevojë për ndonjë që t’ju drejtoj drejt Mëshirës Sime të Madhe. Ju duhet të përqëndroheni vetëm tek këto Mesazhe dhe të qëndroni besnikë ndaj Mësimeve të Mia të vjetra, tani, sepse ato janë hiri juaj mbrojtës.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:


Thursday, 29 August 2013

Ardhja Ime e Dytë nuk mund të ndodhi deri kur ndotja e mëkatit të jetë zhdukur

E Mërkurë, 21 Gusht 2013

Bija Ime e dashur, rinovimi dhe pastrimi i Tokës ka filluar tani ndërsa Koha Ime po afrohet. Ardhja Ime e Dytë nuk mund të ndodhi deri kur ndotja e mëkatit të jetë zhdukur, përmes pastrimit që nevojitet mbi këtë Tokë.

Ndërsa Toka do të pastrohet, shpirtrat e çdo besimi do të zhyten në një rilindje të shpirtit dhe shumë do të durojnë një betejë të tmerrshme shpirtërore. Ata nuk do ta kuptojnë se çfarë durojnë, por Unë do ta lejoj këtë për arsye të Mëshirës Sime. Për të qënë të denjë të qëndroni para Meje dhe t’ju jepet Jeta e Përjetshme në Parajsën e Re, shpirtrat duhen pastruar në fillim. Ky pastrim do të ndodhi në Tokë, për ata që do t’i mbijetojnë persekutimit të antikrishtit, si dhe për ata që do të mbijetojnë përmes tranzicionit në Parajsën e Re. Edhe Toka, në të njëjtën kohë, do të filloj rinovimin e vet dhe i gjithë i ligu do të çrrënjoset, hap pas hapi.

Të jeni mirënjohës që Ati Im nuk e ka humbur Durimin e Tij dhe që Ai nuk i ndëshkon fëmijët e Tij, sipas rëndesës së mëkateve të tyre. Të jeni gjithashtu mirënjohës që Ai nuk e kthen Shpinën e Tij tani dhe thjeshtë të marri nga kjo Tokë ata shpirtra që me të vërtetë e duan Atë, e cila prej ligësisë së vet, është e neveritshme për Atë.

Ati Im këmbëngul sepse fëmijët e Tij janë Krijesa e Tij dhe Ai nuk do t’i lejoj ata të merren nga Satani. Kaq xheloz ishte Luciferri, sa kur Ati Im krijoi njeriun në Imazhin e Tij, ai u betua se do të luftoj deri në ditën e fundit për ta kthyer njeriun kundër Krijuesit të tij.

Ati Im do të ndërhyj, prej Dashurisë së Tij, për ta bërë të pafuqishme forcën e Satanit. Çdo përpjekje e versionit të Satanit për Trininë e Zotit, e përbërë nga profeti i rremë, antikrishti dhe shpirti i lig, do të përmbyset. Kjo betejë do të jetë e shëmtuar, e padrejtë ndaj shumë shpirtrave, që do të jenë tepër të dobët për t’u çliruar nga mbërthimi i të ligut, por ajo do të fitohet nga Zoti I Gjithpushtetshëm.

Të gjithë ju duhet të ktheheni tek Ati Im dhe t’i luteni Atij ta shpëtoj shpirtin tuaj dhe t’ju mbroj të mos ndiqni bishën drejt udhës së mundimeve të ferrit.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:


Wednesday, 28 August 2013

Unë do të siguroj që miljona më shumë t’i dëgjojnë Fjalët e Mia

E Martë, 20 Gusht 2013

E dashura Ime e shtrenjtë, Dashuria dhe Dhembshuria Ime për të gjithë mëkatarët do të thotë se Unë dhuroj Mëshirë të madhe mbi biljona shpirtra, që sot e tutje. Unë do t’i hap sytë e tyre ndaj Mesazheve të Mia për njerëzimin. Unë do të siguroj që miljona më shumë t’i dëgjojnë Fjalët e Mia, dhe kështu Unë mund të sjellë më shumë shpirtra të humbur në Parajsën e Re. Të gjithë këta shpirtra, që kurrë nuk do t’i pranonin këto Mesazhe për shkak të kokfortësisë së tyre, do t’i shikojnë ato tani për çfarë janë – një Vepër e Mëshirës nga ana Ime, që të mund të shpëtoj shpirtrat e tyre.

Priftërinjtë, të cilët i kishin kritikuar Mesazhet e Mia dhe i deklaruan ato të jenë fjalët e djallit do ta kenë kuptuar atëherë gabimin e tmerrshëm që ata bënë, duke ju mohuar shpirtrave mundësinë për të dëgjuar Zërin Tim Qiellor.

Jo-besimtarët, që janë përpjekur të gjejnë paqe, do të tërhiqen tani drejt Mesazheve të Mia dhe së shpejti ata do të kërkojnë ngushëllim nga Unë. Unë Jam duke pritur për ata dhe menjëherë sa ata të ecin drejt Meje, Unë do t’i mbush ata me një dëshirë për Dashurinë Time sa ata do të jenë të pafuqishëm të më shpërfillin Mua.

Besimtarët në Zotin Atin e Gjithpushtetshëm, të cilët nuk më pranojnë Mua, Birin e Tij të dashur, do të ndjejnë një trazim brënda shpirtrave të tyre. Ata do të bërtasin për të Vërtetën kur të dëshmojnë mënyrat në në cilat bota do të ketë ndryshuar përtej njohjes.

Pastaj, ata që më duan Mua dhe që mbeten të patundur në besimin e tyre, por që nuk kanë arritur të më njohin Mua kur Unë i Thërras shpirtrat e tyre, do të  arrijnë më në fund ta kuptojnë, kur Prania Ime Hyjnore do t’ju bëhet e ditur. Unë do të gëzoj kur këta, ndjekësit e Mi, më lejojnë Mua t’i udhëheq ata si duhet në udhëtimin final.

Unë i jap botës këto Dhurata sepse Unë e dua gjithsecilin. Priteni këtë Dhuratë me dashuri dhe mirënjohje.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:


Tuesday, 27 August 2013

Nëna e Shpëtimit: Fëmijët e mi kudo – ju duhet të më dëgjoni mua, Nënën tuaj të dashur, në këtë kohë dëshpërimi

E Hënë, 19 Gusht 2013

Fëmijët e mi kudo – ju duhet të më dëgjoni mua, Nënën tuaj të dashur, në këtë kohë dëshpërimi. Unë i bëj thirrje në veçanti atyre që kanë një përkushtim të madh ndaj meje, Nënës së Zotit, ndërsa ju ngushëlloj në këtë kohë të braktisjes së madhe. Ju duhet ta pranoni këtë Ndërhyrje nga Qielli me hirin e mirë dhe të jeni mirënjohës që për arsye të Dashurisë së madhe të Atit tim të dashur, ju është dhënë kjo Dhuratë e madhe.

Kur ju besoni se dallga e madhe e paganizmit, që së shpejti do ta pushtoj Kishën e Birit tim, në mbarë botën, është jashtë forcës suaj, ju duhet të kërkoni ndërhyrjen time. Çfarëdo që të ndodhi, kur ju qëndroni besnikë ndaj Birit tim, edhe pse çdo përpjekje do të bëhet për t’ju çorjentuar, gjithçka do të jetë mirë. Kurrë mos u ndjeni se kjo është e pashpresë, sepse Lavdia e madhe e Birit tim dhe Vullneti I Zotit do të zbulohen së shpejti.

Pavarësisht se sa shumë në Kishë shkojnë në gabim të rëndë,  Fjala e Zotit do të përhapet si zjarri. Dy dëshmitarët e Fjalës së Zotit – Kisha e vërtetë Kristjane dhe Shtëpia e Izraelit do t’i rezistojnë sprovës së kohës. Zjarri do të doli nga gojët e tyre në formën e Shpirtit të Shenjtë.

Me kalimin e kohës, pasi shkaku i këtij dëshpërimi të zbulohet, ata që janë besnikë ndaj të Vërtetës do të ngrihen dhe e tyre do të jetë Mbretëria e Krishtit. Gënjeshtrat gjithmonë do të zbulohen, edhe pse në fillim, ata që janë të mbushur me Dhuratën e Shpirtit të Shenjtë do të vuajnë aq shumë kur të shikojnë shkatërrimin e tmerrshëm në Kishat e Birit tim. E Vërteta do të shikohet dhe të gjithë ata që janë gabuar në fillim, gradualisht do ta kuptojnë të ligun, që do të jenë hedhur para jush.

Ju vetëm duhet të besoni tek Biri im gjatë këtij udhëtimi torturues, ku ju do të trajtoheni si një kriminel që insistoni të qëndroni të vërtetë ndaj Fjalës së Zotit. Ju lutem ta kujtoni udhëtimin e Vetë Birit tim për në Kalvari. Pranojeni këtë kryq, me dashuri dhe dinjitet, pasi ju e kënaqni shumë Birin tim kur ju mbartni barrën e Tij. Me anë të sakrificave dhe vuajtjeve tuaja, Ai do të shpengoj shpirtrat më të padenjë dhe pastaj Ai do të jetë në gjëndje t’i bashkoj të gjithë fëmijët e Zotit.

Nënë juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal ne anglisht:


Monday, 26 August 2013

Atyre do t’ju kërkohet të premtojnë besnikërinë e tyre, përmes një betimi të ri, për të qëndruar besnikë ndaj Kishës

E Dielë, 18 Gusht 2013

Bija Ime e dashur, plani i profetit të rremë për të mashtruar klerikët e botës ka filluar.

Nën maskën e një rinovimi dhe ringjallje të Kishës Katolike, të gjithë klerikët, brënda kësaj Kishe, do të dërgohen me lejë për t’i inkurajuar ata të pranojnë apostulatën e re. Këto do të bëhen të përhapura dhe shumë prej tyre do t’ju thuhet se qëllimi është për të bashkuar gjithsecilin në botë, në emër të drejtësisë. Ky mision i ri, do t’ju thuhet atyre, do të përkrahi të varfërit e botës dhe do të përpiqet të sjelli bashkimin. Atyre do t’ju kërkohet të premtojnë besnikërinë e tyre, përmes një betimi të ri, për të qëndruar besnikë ndaj Kishës. Atyre nuk do t’ju kërkohet ta vënë besimin e tyre tek Unë apo Fjala Ime e Shenjtë. Në të kundërt, ata do të betohen për besnikëri ndaj liderave të vetë-shpallur që kanë zënë Fronin e Piterit.

Nuk ka asnjë dyshim se atyre që ju është dhënë Dhurata e Urdhërimeve të Shenjta do t’ju kërkohet të marrin pjesë në një fallcitet, ku Unë, Jezu Krishti, nuk do të jem në krye, edhe pse do të duket sikur është kështu. Paraja do të jetë forca drejtuese dhe një organizatë e re financiare do të ngrihet për të kontrolluar kërkimin e fondeve për të siguruar që të varfërit e botës të përfitojnë.

Kur ju i ndryshoni Urdhërimet tuaja të Shenjta, në çfarë do mënyre, dhe pastaj i premtoni jetën tuaj dikujt që i këput të gjitha lidhjet me Mua, atëherë ju nuk do të jeni më të denjë të më shërbeni Mua. Gjithçka do të duket të jetë thjeshtëzuar në Sytë e Zotit. Plani do të jetë për të bindur ata shërbëtorët e Mi të shenjtë të marrin pjesë, me dëshirë, në paturpësinë, që do të lidhi shoqërinë dhe një botë jofetare me Kishën, e cila u krijua nga Unë, Jezu Krishti.

Në këtë mënyrë Unë do të fyhem. Çdo përpjekje për të mbështetur skepticizmin fetar do të duartrokitet nga jo-besimtarët dhe kjo do të duket se është një gjë e mirë, për shoqërinë e sotme të re të ashtu-quajtur moderne.

Së shpejti do të duket e çuditshme për Kristjanët kur të shikojnë pjestarë të botës jofetare të mbështesin Kishën Katolike, me kaq entuziazëm. Por shumë do t’i hedhin tutje dyshimet dhe do t’i nënvlerësojnë shqetësimet e tyre, sepse ata do të besojnë mashtrimin e madh. Në bërthamën e këtij plani për të revolucionarizuar Kishën ndodhet një urrejtje për Mua dhe për gjithçka që Unë i dhashë Kishës Sime. Ju duhet të vini në pyetje gjithçka në ditët që do të vijnë. Kërkoni përgjigje kur ata të ndryshojnë Mësimet e Mia dhe t’i shpërdredhin ato për t’ju përshtatur paganëve. Asnjë dishepulli, të zgjedhur nga Unë, nuk do t’i jepej ndonjëherë autoriteti ta bënte këtë, sepse kjo do të çonte në blasfemi.

Mjerë ata që e lejojnë Fjalën Time të Shenjtë të përpunohet dhe të lihet vënd mënjanë për të treguar respekt për ata që më mohojnë Mua.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:


Sunday, 25 August 2013

Nëna e Shpëtimit: Ata duhet të gjejnë vënde strehimi që të mund të ofrojnë Meshat ditore dhe Eukaristinë e Shenjtë

E Shtunë, 17 Gusht 2013

O fëmijët e mi të dashur, sa shumë rënkon Zemra ime për vuajtjen, që do të pësojnë priftërinjtë brënda Kishës Katolike, së shpejti.

Sa shumë nga shërbëtorët e shtrenjtë të Birit tim, dëshira e vetme e të cilëve është që t’i shërbejnë Zotit dhe t’i sjellin shpirtrat në udhën e drejtë të shpëtimit, do të përballen me sprovat e një madhësie të tillë sa shumë do të largohen nga frika. Shumë do të jenë të verbuar ndaj të Vërtetës dhe do të pranojnë ndryshimet e mëdha në Kishë dhe do t’i mirëpresin ato, me besimin e gabuar se ato do të jenë për të mirën e të gjithëve. Ata që do ta dallojnë mashtrimin, e cila do t’ju tregohet Katolikëve, do të vrapojnë. Kaq të trëmbur për fatin e tyre, ata do të largojen nga Kisha, sepse do të jenë tepër të dobët për të rezistuar kundër ligësive të tilla.

Ata priftërinj që do të refuzojnë të pranojnë doktrinën e rreme do të akuzohen për herezi dhe shumë do të qortohen publikisht, që dështojnë t’i binden atyre tek të cilët duhet të përgjigjen. Shumë do të përjashtohen. Të tjerët do të bien martirë. Pastaj vijnë ata që do të drejtojnë në fshehtësi Kishën – Kishën e dhënë botës nga Biri im.

Ata duhet të gjejnë vënde strehimi, që të mund të ofrojnë Meshat ditore dhe Eukaristinë e Shenjtë. Ata do të drejtohen nga Shpirti I Shenjtë dhe ata do të ndiqen nga Ushtria e Mbetur e Birit tim, e cila do të qëndroj besnike e patundur ndaj Mësimeve të Tij dhe Sakramenteve deri në ditën finale.

Ju duhet ta kuptoni se nëse jeni në ndonjë dyshim rreth vërtetësisë së këtij paralajmërimi, unë, Nëna e dashur e Krishtit, do të përdorem për të fshehur qëllimin e vërtetë të atyre forcave, që kanë hyrë në Kishën e Birit tim në Tokë. Unë do të përdorem si një drejtuese kukull e Kishës për të larguar njerëzit nga qëllimet e vërteta të këtij grupi djallëzor. Për t’i bindur fëmijët e Zotit se ata mbeten besnikë ndaj Fjalës së vërtetë të Zotit dhe traditave të Kishës Katolike, ata do të krijojnë ceremoni, të cilat ata do të thonë më nderojnë mua. Ata do të përdorin profecitë e Fatimas për të njollosur imazhin tim, duke i treguar botës një mashtrim të madh. Ata do të më përdorin mua për të njollosur Kishën e Birit tim dhe gjithçka që ata do të bëjnë do të jetë e mbrapshtë, në përputhje me kërkesat e të ligut.

Duke dhënë përshtypjen se ata nderojnë Nënën e Zotit, shumë Katolikë do të çohen drejt një ndjenje të gabuar sigurie. Kjo do të thotë se çdo dyshim, që ata do të kishin, kur panë ndryshimet e reja të çuditshme të Meshës dhe Sakramenteve, do të harrohen në çast. Sa më sjell kjo trishtim të madh. Imazhi im do të përdoret me qëllimin për të fyer Birin tim.

Satani më urren mua. Ai më ka frikë gjithashtu. Për të lënduar Birin tim, ai, me anë të atyre shpirtrave që i influencon, do të shkoj aq larg sa ta njollosi imazhin tim përmes shumë ritualeve sekrete dhe meshave të zeza. Statuja ime do të zbukurohet me simbole satanike dhe unë do të fyhem në shumë vënde nga grupet Masonike që kanë fituar kontrollin.

Lutuni, lutuni, lutuni, fëmijë, çdo ditë, për forcën për t’u konfrontuar me guxim me këtë ligësi. Mos ju trëmbni asaj. Pranojeni që ushtria e Satanit tani po kontrollon shumë kombe, në çdo pjesë të botës. Kur ju e pranoni këtë, atëherë mund t’ju jepet forca dhe vendosmëria që ju duhet. Kur ju i kërkoni këto hire, përmes Fushatës së Lutjeve, ju mund dhe do të ndihmoni në dobësimin e kësaj ligësie.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal ne anglisht:


Saturday, 24 August 2013

Ata duhet t’i ruajnë Mesharet e Shenjta, veshjet, Biblën e Shenjtë dhe Kryqet e Shenjta. Të gjitha këto do të zëvendësohen

E Shtunë, 17 Gusht 2013

Bija Ime e dashur, shumë prej atyre që janë të bekuar me një besim të fortë dhe dashuri për Mua, Jezu Krishtin, përfundimisht po fillojnë ta njohin Zërin Tim, kur Unë i flas botës përmes këtyre Mesazheve.

Ata që e kalojnë kohën e tyre duke i shërbyer skllavërisht gjarpërit, ta dinë gjithashtu se jam Unë Ai që flas. Dhe kështu fillon beteja për të kryer Vullnetin Tim të Shenjtë, nga njëra anë, dhe dëshirën prej armiqve të Zotit të më luftojnë Mua.

Ata që po planifikojnë të shkaktojnë vuajtje mbi njerëzimin, si pjesë e marrëveshjes me bishën, do të jenë të kujdesshëm të mos shihen se po i kritikojnë këto Mesazhe publikisht, pasi duke e bërë këtë, ata do t’i bëjnë ato më të besueshme. Në të kundërt, ata do të përhapin urrejtje kundër Meje në mënyra të tjera, duke filluar me shkatërrimin e besimit të atyre brënda Kishës Sime. Ata do të kthejnë zemrat e atyre që më duan Mua kundër Kristjanëve të tyre. Ata do të përkrahin paganët, shtrigat e kësaj epoke të re dhe adhuruesit e bishës, në vënd të Kristjanëve, të cilët do t’i kundërshtojnë ritualet e shëmtuara pagane, që do të kryehen në Kishat Katolike dhe shpejt në kishat e tjera Kristjane.

Këto ngjarje kanë akoma për të ardhur. Ju lutem të mos mendoni se Meshat e Shenjta apo Sakramentet e tanishme kanë ndryshuar akoma, edhe pse ato do të ndryshojnë shumë shpejt. Kur kjo të ndodhi, ju duhet të ktheni shpinën tuaj dhe të më mbroni Mua.

Shumë ndryshime janë planifikuar pak vitet e fundit nga ligësia Masonike në Kishën Time në Tokë. Tani planet e tyre, tashmë të njohura nga brënda radhëve më të larta nëpër kisha, janë gati për t’u shpallur. Ato do të zbulohen me njoftimin se Kisha Katolike do të modernizohet, që të bëhet e përshtatshme në shoqërinë e sotme të re liberale dhe tolerante. 
Do të thuhet se ajo do ta hedhi të kaluarën pas shpine dhe pastaj do të thuhet se motoja e saj do të jetë për të përkrahur të gjitha besimet, për të treguar se nuk është me pikpamje të ngushtë. Ky njoftim do të festohet në mbarë botën dhe media do ta mbuloj këtë lajm të madh në faqet e para, kur më parë e shikontë Kishën Katolike me përçmim.

Fara e Satanit do të përdoret dhe ceremonitë e reja, ku formati i Meshave të Shenjta do të paraqitet mbrapsh, por të gjitha shprehjet e sakta në lidhje me Vuajtjen Time do të zëvendësohen me kotësira – fjalë boshe – enë boshe – tabernakulla boshe. Të gjitha Kryqet e Mia do të zëvendësohen me simbolet sekrete të kultit.

Ky është dëshpërimi i treguar profetit Daniel. Ky është fundi i Eukaristisë Sime të Shenjtë dhe fundi i Meshës, si ju e njihni, në shumë vënde. Por shërbëtorët e Mi të dashur besnikë do të pregatisin tani, prodhimin e Kungimit të Shenjtë. Ata duhet t’i ruajnë Mesharet e Shenjta (Libri i Meshës), veshjet, Biblën e Shenjtë dhe Kryqet e Shenjta. Të gjitha këto do të zëvendësohen.

Ju shpejt duhet të mblidheni tani dhe të planifikoni, sepse nuk do t’ju lejohet të thoni Meshë sipas Vullnetit Tim.

Unë do t’ju drejtoj, shërbëtorët e Mi të shenjtë, kur të vij koha. Ata Kristjanë që besojnë se kjo paturpësi do të shihet vetëm në Kishën Katolike, dijeni pra se kjo do të ndikoj mbi të gjitha kishat Kristjane, deri kur ata të zhdukin të gjitha shprehjet apo shenjat e Mia. Më vonë ju do të ndëshkoheni rëndë për përmëndjen e Emrit Tim.

Ju do të tronditeni se sa shpejt Kisha në dukje e pafajshme, e rinovuar, por e infektuar do të rrëzohet në një kult të lig. Ata do të bëjnë të pamundurën të ndëshkojnë ata që do ta kundërshtojnë fenë e tyre të re pagane dhe të vetë-krijuar për një botë.

Kristjanët dhe Çifutët do të jenë shënjestra kryesore e urrejtjes dhe ata do të persekutohen për shkak të fesë së tyre.

Në vënd që të frikësoheni, Unë ju Bëj Thirrje të pregatiteni të luftoni për Emrin Tim. Kurrë mos harroni se sa shumë Unë Jam akoma i urryer. Dijeni se kur ju më ndiqni Mua, në këto kohë që do të vijnë, kryqi juaj do të jetë shumë më i rëndë se i atyre që erdhën para jush.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:


Friday, 23 August 2013

Gjykimi i Parë është afër dhe Unë do t’i hedh të liqtë tutje

E Enjte, 15 Gusht 2013

Bija Ime e dashur, Unë i Bëj Thirrje të gjithë dishepujve të Mi, që e njohin të Vërtetën, të tregojnë guxim në këto kohë të vështira për njerëzimin.

Koha kur luftrat të shpërthejnë në shumë vënde, në të njëjtën kohë, është shumë afër. Kur të dëgjoni për të gjitha këto luftra dhe të dëshmoni mizorinë e plotë të atyre diktatorëve, të gjithë të lidhur kokë e këmbë, që i shkaktojnë këto luftra, ju do ta dini se koha për Ardhjen Time të Dytë është afër.

Shumë nga ju do ta dallojnë të Vërtetën e përmbajtur në Librin e Gjonit – Zbulesa – kur t’ju tregohet tani. Mos kini frikë, sepse të gjitha këto gjëra duhet të ndodhin. Shumë nga ata që nuk i pranojnë këto Mesazhe bëjnë një gabim të rëndë, sepse Libri I të Vërtetës thjesht tregon hollësirat dhe sekretet e përmbajtura në Librin e Zbulesës. Unë, Qengji I Hyjit, Jam I Vetmi Autoritet – vetëm Unë e kam lejën nga Ati Im – për të hapur Vulat e përmbajtura brënda.

Nëse ju nuk besoni në Librin e të Vërtetës, atëherë ju nuk besoni në Librin e Zbulesës. Kini kujdes. Ata që e refuzojnë Librin e Zbulesës e humbasin Mëshirën Time. Por e Vërteta do t’ju tregohet atyre gjatë Paralajmërimit Tim të Madh përmes Ndërhyrjes Hyjnore, sepse përndryshe shumë nuk do të mund të më njihnin Mua apo të kuptonin Mëshirën e madhe që Unë i sjell botës. Ju kurrë nuk duhet të shtoni në Librin e Zbulesës, të përpiqeni ta interpretoni atë apo të hiqni ndonjë gjë prej saj për t’ju përshtatur dëshirave tuaja personale, sepse ju do të vuani për këtë. Kur ju i bëni këto gjëra ju ndërhyni me Fjalën e Zotit. Ky Libër ju premtua juve. Zoti ka dërguar lajmëtaren e Tij të 7 për të zbuluar të Vërtetën. Pranojeni këtë me besim tek 
Unë ose ju do të ecni të vetëm, pa e kuptuar mashtrimin e tmerrshëm që do të bier mbi ata që e refuzojnë Fjalën e Zotit.

Shumë, shumë ndryshime do të ndodhin tani në botë, ku asnjë njeri nuk do të shpëtoj pa i vënë re. Besimet fetare do të bëhen të kota, pasi miljona do të mbështesin një fe pagane, ku do t’ju thuhet se është për të nderuar Zotin. Përulësia dhe dashuria për të varfërit do të jenë arsyet, që do t’ju thuhen, prandaj dhe kisha e rinovuar dhe e përparuar do të paralajmëroj një fillim të ri. Si qengjat në thertore, ju do të çoheni drejt liqenit të zjarrit. Kur ta kuptoni paturpësinë e tmerrshme, ndaj të cilës do të jeni tërhequr, mund të jetë tepër vonë. Kur ju i bëni nderime bishës, ai do t’ju infektoj dhe shumë do të bëhen skllevër me kalimin e kohës.

Ndryshimet e mëdha në sistemet politike dhe të medias në botë do të çojnë në një përçarje të madhe. Ata që janë besnikë ndaj Zotit në gjithçka që ju dha botës përmes Meje, Jezu Krishtit, do të jetojnë. Ata që më refuzojnë Mua nuk do të kenë jetë, sepse nuk do të jenë në gjëndje të pranojnë Mëshirën Time. Zemra Ime, edhe pse do të copëtohet në dysh prej kësaj, do të bëhet më e fortë dhe Drejtësia Ime do të triumfoj.

Gjykimi i Parë është afër dhe Unë do t’i hedh të liqtë tutje, kur Qielli i Ri dhe Toka e Re do të mirëpresin vetëm ata që e pranuan Mëshirën Time. Shumë do të thonë: “Zoti është I Mëshirshëm. Ai kurrë nuk do të tregonte një mizori të tillë.” Përgjigja Ime është kjo. Toka, si ju e njihni, nuk do të jetë më. Në vënd të saj, një Tokë e re do të dali – më e madhe se e para, ku 12 kombet do të banojnë, krah për krah, në harmoni të dashur. Vetëm ata që mbeten besnikë ndaj Meje dhe ata që nuk më njohin Mua, por që e pranojnë Dorën Time, kur Unë t’ju vërtetoj atyre të Vërtetën gjatë Paralajëmrimit, do të hyjnë tek portat. Pastaj Unë do t’i mbyll ato. Asnjë njeri tjetër nuk do të hyj më pas, sepse Gjykimi Im do të jetë hedhur. Gjithë dëshpërimi do të harrohet dhe i ligu do të hidhet në Ferr, ku do të vuaj përjetësisht. Njeriu kurrë nuk duhet të nënvlerësoj Dashurinë, Mëshirën dhe Dhembshurinë Time të Madhe. Por ai gjithashtu duhet t’i trëmbet Ndëshkimit Tim, sepse do të jetë përfundimtar kur trumpeta e fundit të bier në Ditën e Madhe të Zotit.

Dhe pastaj, do të marri fund.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:


Thursday, 22 August 2013

Kur ju e nderoni Nënën Time, ju duhet të vizitoni Vëndet e saj të shenjta dhe t'i bëni asaj nderime atje

E Mërkurë, 14 Gusht 2013

Bija Ime e dashur, asnjë njeri i gjallë nuk mund ta kuptoj ndonjëherë se sa dinak është Satani. Tek ata që ai infekton, dijeni se ata kurrë nuk do t’ju japin përshtypjen e të ligut. Në të kundërt, ata do të jenë shumë tërheqës, me humor, me autoritet dhe bindës kur ata t’ju zbulojnë mënyrat e tyre mëkatare, me qëllim që ju ta pranoni mashtrimin e tyre.

Ata, brënda Kishës Sime, që i bëjnë nderime të ligut dhe që i ndjekin pa asnjë kundërshtim udhëzimet e tij, do t’ju çorjentojnë më shumë me sjelljen e tyre të shenjtë. Ata do të fitojnë shumë prej jush sipas mënyrave të tyre, pasi do t’ju duket se ata me të vërtetë më nderojnë Mua dhe Nënën Time të dashur. Por dijeni se çdo veprim dhe sjellje e shenjtë në dukje do të mbulojnë një fyerje para altarëve, që janë krijuar për të nderuar Emrin Tim. Ju duhet ta dini se kur ata nderojnë bishën, ata do të tregojnë ato që duken si vepra të shenjta para jush, por ato do të jenë të kundërta. Qëllimet e tyre do të duken të jenë më të shenjta dhe të respektueshme, por mos u mashtroni.

Kur ju nderoni Nënë Time, ju duhet të vizitoni Vëndet e saj të shenjta dhe t’i bëni asaj nderime atje. Ata që më duan Mua do të shkojnë tek ajo. Ata kurrë nuk duhet ta pranojnë që Nëna Ime mund të urdhërohet në oborrin e armiqve të Kishës Sime.

Shenjat e tjera që bota do të kërkohet t’i pranoj, të cilat do të duken të nderojnë Trininë e Zotit, Nënën Time dhe të gjithë shenjtorët, do të shfaqen si të mira. Por ato gjithmonë do t’ju tregohen juve në një mënyrë të ndryshme nga armiqtë e Zotit. Kur e papritura t’ju paraqitet, dijeni se kjo është një shenjë e madhe e bishës, që do të gënjej botën të besoj se ai dhe bashkpunëtorët e tij janë shenjtorë.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:


Wednesday, 21 August 2013

Ata shpejt do t’i përdorin kishat si vënde për të bërë tregëti dhe për të nxjerrë fitime

E Martë, 13 Gusht 2013

Bija Ime e dashur, çfarë trishtimi do të ndjehet nga Katolikët dhe Kristjanët, në mbarë botën, kur të shikojnë se si kishat e tyre dhe vëndet e adhurimit do të kthehen në vënde argëtimi.

Shumë aktivitete do të mbahen nëpër kishat, që janë për të më bërë nderime Mua, por që do ta fyejnë Emrin Tim. Ata shpejt do t’i përdorin kishat si vënde për të bërë tregëti dhe për të nxjerrë fitime. Të gjitha këto gjëra kanë për të ardhur dhe ata që më duan Mua, do të lotojnë me trishtim të madh. Sa do të vuajnë këta shpirtra të gjorë, pasi do t’ju duhet t’i përballen blasfemive të tilla. Herezitë që ju imponohen atyre për t’i gëlltitur do të thotë se fare pak respekt do të tregohet ndaj shpirtrave të tillë gjatë shumë praktikave dhe ceremonive, që e fyejnë Zotin. Do të ketë këngë, të qeshura, zëra të lartë dhe recitime përrallash, të cilat nuk kanë fare të bëjnë me Mua. Prapë të gjitha këto vepra të liga do të kryhen në Kishat e Mia dhe para Meje.

Bija Ime, dëgjoje tani Premtimin Tim. Unë do të shkoj në fund të Botës për të shpëtuar çdo mëkatar. Por, kaq të infektuar do të bëhen shpirtrat, sa pavarësisht se çfarë Unë bëj për ata, ata kurrë nuk do ta pranojnë Mëshirën Time, madje edhe në pikën e vdekjes, edhe pse ata do ta dinë se Ferri i pret.

Megjithatë, ju duhet ta pranoni se shpirtrat do të jenë të humbur për Mua, sepse ligësia e tyre është kaq e ndezur brënda shpirtrave të tyre sa asnjë ndërhyrje nuk do t’i ndante ata nga bisha.

Çfarë duhet t’ju them është kjo. Mos i lejoni ata që janë të infektuar nga i ligu t’ju largojnë nga Unë me anë të gënjeshtrave të tyre. Kur ju i pranoni gënjeshtrat, të diktuara nga ata që nuk më nderojnë Mua, ju do ta dobësoni besimin tuaj – madje edhe nëse është vetëm një, në një aspekt të Mësimeve të Mia. Nëse ju dorëzoheni ndaj një kërkese të vetme, e sajuar për ta ndryshuar interpretimin tuaj të asaj që ju kam treguar Unë, kjo do të thotë se ju do të lejoni të ligun t’ju tundoj, më me forcë, për t’u larguar nga Unë.

Mbulojini veshët me duar kur blasfemitë të derdhen nga goja e bishës. Mos pranoni asgjë që do t’i tradhëtoj Sakramentet e Mia apo Mësimet e Mia. 
Kthehuni nga ana tjetër dhe më ndiqni Mua sepse, kur të gjitha këto gjëra të ndodhin, do të jetë vetëm një udhë ku ju mund të kaloni. Kjo është Udha Ime – Udha e të Vërtetës. Vetëm e vërteta e plotë është e pranueshme. Një gjysëm e vërtetë do të thotë se ajo bëhet një gënjeshtër.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:


Tuesday, 20 August 2013

Përmbytjet do të jenë të zakonshme dhe ju do ta dini se cilat pjesë të botës e zemërojnë Atin Tim më shumë

E Hënë, 12 Gusht 2013

Bija Ime e dashur, ndjekësit e Mi ngado, përfshi ata që nuk dinë rreth këtyre mesazheve, do të tërhiqen drejt kishave të Mia në këtë kohë duke më kërkuar Mua. Për arsye të Dhuratës Sime të Shpirtit të Shenjtë për ata, ata do të përfshihen nën Strehën e Zemrës Sime. Ata do t’i ndjejnë trazirat në botë dhe do ta dinë se do të kenë nevojë për ndihmën Time për të mbetur të vendosur ndaj Mësimeve të Mia.

Shumë do t’i ndjejnë ndryshimet në ajër, kur armiqtë e Zotit të fillojnë ta bëjnë të njohur planin e tyre të urrejtjes për të mashtruar botën, ndërsa veprat e tyre të liga, për të justifikuar mëkatin në gjithë maskat e veta, do të bëhen të njohura. Bota do të përfshihet në një dallgë ankthi dhe shumë do të tronditen nga përpjekjet që do të shihen ngado për të adhuruar mëkatin në çdo formë.

Mëkatet e trupit do të aprovohen. Kotësia dhe një dashuri e fiksuar për vetveten do të dëshmohet në të gjithë botën. Vetëpëlqimi, si asnjëherë tjetër, do të duket të jetë një veçori kryesore. Ata që nuk i kërkojnë kënaqësi të tilla do të shpërfillen dhe do të bëhen të ndjehen si të huaj. Mëkatet e të ligut do të lavdërohen dhe ndërsa njeriu e gjen veten të zhytur në këtë çmënduri, botës do t’i tregohen vërshimet e zemërimit kur Ati Im të fshij nga faqja e dheut shumë pjesë të shumë vëndeve. Përmbytjet do të jenë të zakonshme dhe ju do ta dini se cilat pjesë të botës e zemërojnë Atin Tim më shumë, kur ujrat të derdhen me zemërim mbi kombet.

Të gjitha kombet djallëzore do të përjetojnë direkt se si mëkatet e trupit do të ndëshkohen. Ati Im do ta ndaloj të ligun të rrëmbejë shpirtrat e atyre që janë fajtorë ndaj këtij mëkati, me qëllim që t’i pengoj ata të infektojnë të tjerët. Ata do të ndalohen. Ata nuk do të lejohen më të vazhdojnë me infektimin e tyre. Kjo ligësi do të zgjidhet dhe Ndërhyrja Hyjnore do të dëshmohet tani, ngado, nga Dora e Zotit.

Lutuni për Mëshirë për ata mes jush që do të përfshihen në këto ndëshkime. Unë do t’i mbroj ata që kthehen tek Unë për mbrojtje.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:


Monday, 19 August 2013

Dijeni se dhimbja e refuzimit do të jetë pikërisht si ajo që Unë, dhe apostujt e Mi, duhej të duronim gjatë Kohës Sime në Tokë

E Shtunë, 10 Gusht 2013

Bija Ime e dashur, asnjë njeri mes jush nuk është aq i pastër në shpirt sa të mund të gjykoj të tjerët në Emrin Tim. Por dijeni këtë, ata prej jush që janë besnikë ndaj Meje dhe që i ndjekin Mësimet e Mia – do t’ju duhet të duroni shumë hidhërim kur të dëshmoni paturpësinë më të keqe, me të cilën bota do të përballet.

Në emër të drejtësisë sociale dhe dhembshurisë sociale, profeti i rremë do të filloj, atë që bota do ta besojë të jetë për të ungjillizuar dhe krijuar një kishë moderne. Kjo kishë do të shihet të arrijë tek të gjithë mëkatarët dhe do të përfshijë ata mëkatarë, mëkatet e të cilëve nuk janë të pranueshme nga Unë.

Ju, ndjekësit e Mi të dashur, do të shiheni si një sekt heretik, sepse ju do të vazhdoni të shpallni të Vërtetën. Të gjitha përpjekjet për të qëndruar të vërtetë ndaj Meje do të sulmohen ashpër. Ju do të dëboheni dhe do të deklaroheni të jeni disidentë të djathtë. Çdo përpjekje për të ruajtur traditat e Ceremonive të Shenjta do të shpërfillet.

Fuqia e atyre që do t’i mashtrojnë kishat e Mia në Tokë nuk duhet nënvlerësuar, pasi miljona shërbëtorë të shenjtë do të përqafojnë doktrinën e rreme të re. Ata, gabimisht, do të besojnë se kjo doktrinë e re është një formë evangjelizmi. Përkrahja e tyre, si shërbëtorë të gatshëm të paturpësisë, do ta bëj të vështirë për ata Kristjanë që e njohin të Vërtetën. Zërat e tyre do të jenë si përshpërima mes britmave të atyre që do të bëhen skllevër të gënjeshtrave, të krijuara në Emrin Tim.

Dijeni se dhimbja e refuzimit do të jetë pikërisht si ajo që Unë, dhe apostujt e Mi, duhej të duronim gjatë Kohës Sime në Tokë. Priftërinjtë e asaj ditë, që deklaronin se e donin Zotin, nuk kishin asnjë hezitim të heshtnin zërat e dishepujve të Mi, që ju sillnin atyre lajmin se Kush isha Unë. Këtë herë, kur Unë të paralajmëroj Ardhjen Time të Dytë, profetët dhe dishepujt e Mi do të lëndohen kur zërat e tyre do të shpërfillen dhe ata do të akuzohen për blasfemi.

Ndërsa ndjekësit e Mi përhapen dhe shtohen, ata do të jenë si të vobektët dhe do ta ngjisin Malin e Kalvarit – të zhveshur, pa asnjë përveç se besimit të tyre. Ndërsa ata do ta mbajnë të gjallë Flakën e Dritës Sime në Kishën Time – Kishën Time të Vërtetë – ata kurrë nuk do të devijojnë nga e Vërteta dhe do të mbartin mbi shpinën e tyre një kryq të rëndë. Ky është kryqi i shpëtimit, sepse mbi shpinën e tyre të gjorë, të dërrmuar ata do të mbartin mëkatet e atyre që më braktisin Mua. Mundimi i tyre do të jetë i rëndë. Për arsye të dashurisë së tyre për Mua, ata do të vuajnë për shkak të të tjerëve, me qëllim që të shpëtojnë shpirtrat e tyre të dëshpëruar.

Ata shpirtra nuk e meritojnë të shpëtojnë. Ata do të shpëtojnë vetëm pse Unë vendos t’i shpëtoj ata. Ata do të më kenë fyer Mua, do të kenë shkaktuar vuajtje të tmerrshme mbi ndjekësit e Mi besnikë dhe do të kenë torturuar Ushtrinë Time të Mbetur. Prapë, Unë do t’i shpëtoj ata për arsye të besimit të atyre në Ushtrinë Time të Mbetur.

Ata njerëz të tjerë, që i kanë shitur shpirtrat e tyre tek bisha, ta dinë këtë. Ju mund të mos besoni në Ferr, por Unë do t’ju zbuloj se çfarë vuajtjesh ju sjell ai. Ditën që Unë do t’ju tregoj shkallët e torturës në Ferr, ajo do t’ju terrorrizoj dhe shumë prej jush do të klithni për Mëshirën Time. Dhe Unë do t’ju shpëtoj, nëse ju më kërkoni Mua t’ju fal. Unë do ta bëj këtë gjatë Ditës së Paralajmërimit të Madh. Ata prej jush, që do ta ndjejnë djegjen e flakëve të Ferrit, por që nuk do të kthehen tek Unë – ju nuk do t’i shpëtoni Paralajmërimit dhe ai moment që ju më refuzoni Mua do të jetë i fundit për ju.
Të gjithë ata, që mbeten besnikë ndaj Meje dhe të vërtetë ndaj Fjalës Sime – edhe pse ju do të vuani – e ardhmja përpara jush është një me lavdi të madhe.

Ata që nuk do t’i kushtojnë vëmëndje Paralajmërimit Tim apo të dëgjojnë të Vërtetën do të jenë në rrezik të madh.

Ata mes jush, që e adhurojnë bishën dhe ata që e ndjekin profetin e rremë në fenë për një botë të re, do të flaken në flakët përvëluese të Ferrit, të gjallë, së bashku me këta të dy.

E Vërteta ka shije të hidhur, por kur ju e pranoni atë, ajo do t’ju sjelli Jetën e Përjetshme, ku ju do të shijoni përherë Mbretërinë Time me të dashurit tuaj. Mos e prisni kordonin që ju lidh me Jetën e Përjetshme, sepse do të vuani mundime të tmerrshme dhe kurrë nuk do t’ju jepet falja.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:


Sunday, 18 August 2013

Nëna e Shpëtimit: Cili njeri mund ta refuzonte ndonjëherë këtë egzistencë të re të përkryer

E Premte, 9 Gusht 2013

Bija ime, çdo përpjekje do të bëhet nga i ligu për të inkurajuar të gjithë shpirtrat, përfshi ata që janë më të afërt me Zemrën e Birit tim, për ta refuzuar dhe mohuar Ardhjen e Tij të Dytë.

Ashtu si shpirti i keq luftonte kundër meje, Nënës së Zotit, në kohën që çonte drejt lindjes së Jezusit, i njëjti kundërshtim do të dëshmohet kur Ardhja e Tij e Dytë të afrohet.

Shumë njerëz janë të verbuar ndaj Premtimit të bërë nga Biri im, kur Ai tha se Ai do të vinte përsëri. Shumë, që nuk e pranojnë se Ardhja e Tij e Dytë do të ndodhi së shpejti, janë të papregatitur sepse ata nuk mund ta pranojnë që ajo do të ndodhi gjatë jetës së tyre. Por, në ditët menjëherë pas vdekjes së Birit tim në Kryq, apostujt e Tij menduan se ata do të dëshmonin Ardhjen e Tij të Dytë. Ky besim ishte përhapur gjithashtu edhe në mëndjet e Kristjanëve me qindra vite më vonë. Por kjo nuk është e njëjta sot. Disa besojnë se Ardhja e Dytë i referohet një pjese të vjetër të Shkrimit të Shenjtë dhe ajo është një ngjarje që i përket të ardhmes. Ata nuk besojnë se Ardhja e Dytë ka ndonjë kuptim për ata në botën e sotme moderne. Gjithçka në botë sot është e bazuar në materializm, inteligjencën moderne njerëzore dhe mbrekullitë e mëdha që janë si rrjedhojë e zhvillimeve në shkencë.

Fëmijë, ju duhet të pregatiteni. Ju nuk duhet të frikësoheni. Është për arsyen e dashurisë së madhe të Birit tim për ju që Ai vjen përsëri së shpejti për t’ju sjellë një paqe të madhe, një liri të madhe nga trishtimi dhe dëshpërimi – që shkaktohen si rezultat direkt i mëkatit në botë.

Ardhja e Dytë e Krishtit është ajo që i duhet njerëzimit për të mbijetuar. Nëse Jezusi nuk do të vinte shpejt, ashtu si është thënë, atëherë bota do të shkatërrohej dhe njeriu do të zhdukej. Kjo Dhuratë do t’ju sjelli ju një jetë të re, një fillim të ri të mbrekullueshëm dhe të lavdishëm në Parajsën e Re. Ajo do të jetë ringjallja më e madhe e Tokës dhe bashkë me atë do të vij Jeta e Përjetshme. Cili njeri mund ta refuzonte këtë egzistencë të re të përkryer. Askush, nëse do t’i jepej njohuria e plotë e kësaj Epoke të Re të Paqes, ku Parajsa do të rivendoset, nuk do t’i kthente shpinën. As edhe një mëkatar i vetëm nuk do të donte të përjashtohej, por për fat të keq mëndjet e shumë njerëzve do të verbohen ndaj të Vërtetës. Në të kundërt, ata do të besojnë se paqja do të jetë e tyre kur të gëlltisin gënjeshtrat, që së shpejti do t’ju tregohen atyre, në besimin e gabuar se ato vijnë nga Zoti.

Lutuni, lutuni, fëmijë, që ju të bekoheni me Dhuratën e dijes, të dhënë atyre që janë të denjë të mbushen me Dhuratën e Shpirtit të Shenjtë. Vetëm ata që e pranojnë Dorën e Mëshirës, prej Dorës së Zotit, do të çohen në jetën e përjetshme.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal ne anglisht:


Saturday, 17 August 2013

Një shpirt nuk mund të bëhet përsëri i plotë deri kur të njohi Madhështinë e Zotit

E Premte, 9 Gusht 2013

Bija Ime e dashur, njerëzit nuk e kuptojnë plotësisht se çfarë do të thotë të jenë të bashkuar me Zemrën Time. Unë, Jezu Krishti, erdha për të çliruar njerëzimin nga skllavëria e vet e mëkatit. Mëkati u krijua kur Luciferri besoi se ai është më i madh se Zoti. Për shkak të xhelozisë së tij të lig, ai tundoi njeriun – fëmijët e parë të Zotit, Adamin dhe Evën – për t’u larguar prej Tij.

Vdekja Ime ju dha të gjithë fëmijve të Zotit Dhuratën e shpëtimit. Shumë njerëzve në botë, të gjitha besimeve, përfshi ata që nuk besojnë në Zot apo ata që e mohojnë Zotin dhe që vendosin idhuj të rremë para Tij, ju ofrohet të gjithëve Dhurata e shpëtimit. Jo të gjithë do ta pranojnë këtë Dhuratë. Unë vij tek secili prej jush si një Shpëtimtar. Unë do të vij para secilit prej jush, për t’ju vërtetuar të Vërtetën, para ditës finale. Unë do të vij për të ofruar Dhuratën e Jetës së Përjetshme madje edhe tek ata që kanë mëkatuar rëndë në Sytë e Zotit.

Lavdia e Zotit është përpara jush dhe për ta marrë këtë Dhuratë, ajo që ju duhet të bëni është të pranoni Mëshirën Time. Zoti është I Gjithpushtetshëm, I Fuqishëm dhe është I Përkryer në çdo mënyrë. Ai është shumë i dashur nga të gjithë ëngjëjt dhe shenjtorët në Qiell. Ai është shumë i dashur nga shumë shpirtra që janë të gjallë në botë sot. Të gjithë do ta dëshmojnë Lavdinë e Tij të Madhe në Qiellin e Ri dhe Tokën e Re.

Zoti nuk ka nevojë për njeriun. Është vetëm prej Dashurisë së Tij për njeriun që Ai më dërgon Mua, Birin e Tij të dashur, edhe njëherë për t’ju sjellë atyre Jetën e Përjetshme, të cilën Ai e ka premtuar. Prandaj dhe Ai është I Duruar. Prandaj dhe Ai e bën një Sy qorr ndaj mëkatit, me shpresën se fëmijët e Tij do të kthehen tek Ai dhe e pranojnë Dashurinë e Tij.

Dashuria është e fuqishme kur ajo është e pastër dhe vjen nga Zoti. Kur shpirti është i pastër, ai do të tërhiqet me lehtësi drejt Dashurisë së Zotit. Shpirtrat, që kanë nevojë të pastrohen, do ta pranojnë Dashurinë e Zotit, nëse ata e pranojnë vuajtjen që kërkohet për t’i bërë ata përsëri të plotë. Një shpirt nuk mund të bëhet përsëri i plotë deri kur të njohi Madhështinë e Zotit dhe të përkulet para Tij në shërbim të përulët.

Dita kur të gjithëve ju do t’ju tregohet udha drejt shpëtimit është afër. Çdo 
mëkatari të vetëm do t’i jepet mundësia të arrij tek Zoti. Ata që do ta bëjnë këtë do ta kenë Mëshirën Time me bollëk.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:


Thursday, 15 August 2013

Hyji Atë: Antikrishti është tani gati të shfaqet

E Mërkurë, 7 Gusht 2013

Bija Ime më e dashur, bota duhet të pregatitet për ardhjen e armikut më të madh të njerëzimit që nga koha kur fëmijët e Mi u vendosën në këtë Tokë.

Antikrishti është tani gati të shfaqet dhe plani i tij është ky. Ai do të presi deri sa luftrat të egërsohen ngado. Pastaj ai do të ndërhyj dhe do të krijoj një paqe të rreme ku Izraeli do të bashkohet me Palestinën në një aleancë të dyshimtë. Gjithkush do t’i thuri atij lavde pafund. Ai nuk do të ndaloj atje, sepse ai do të kaloj tek një paqe që do të çudisi shumë veta dhe do të negocioj marrëveshje paqeje në shumë kombe të dërrmuara nga lufta. Përsëri, ai do të lavdërohet dhe pastaj do të admirohet, me një përkushtim të jashtëzakonshëm nga biljona njerëz në mbarë botën. 

Pastaj gjithçka do të duket mirë. Shumë shpejt ai do të përfshihet me punë bamirësie dhe ai do të lidhet me bankat kryesore të botës për të krijuar një institucion financiar të ri të fuqishëm. Shumë lidera politikë dhe të biznesit do të përfshihen në shumë nga planet e tij. Shpejt do të krijohet një përbindësh, në emrin e zhvillimit të ekonomisë së botës. Kjo do të jetë Babilonia e re, qëndra e gjithë pushtetit, nga e cila elita dhe të pasurit e botës do të bëjnë tregëti. Kjo do të duket të jetë burimi i lajmeve të mira, ku njerëzit do të përfitojnë në shumë mënyra nga puna, shtëpitë ku ata banojnë dhe ushqimi me të cilin ata ushqejnë familjet e tyre.

E gjithë lavdia do ta rrethoj antikrishtin. Pastaj ai, së bashku me profetin e rremë, do të krijoj një bashkpunim global, e cila do të paraqitet si programi më i madh humanitar. Bota do ta duartrokasi këtë Babiloni të re dhe gjithkush do të bërtasë për t’u përpjekur dhe fituar madje dhe një vënd sado të vogël brënda qëndrës së saj.

Babilonia e re, do t’ju thuhet të gjithëve, është për të lavdëruar të madhin, për të mbështetur ambjentin, për të pushtuar tokën mëmë dhe për të hequr qafe varfërinë në botë me pasuritë që do të rrjedhin nga goja e saj e ndyrë.

Kur kjo të ndodhi, Dora e ndërhyrjes Sime do ta kthej botën në boshtet e veta. Unë nuk do të rri pa i paralajmëruar fëmijët e Mi mbi pasojat e përkrahjes së kësaj paturpësie, e krijuar në thellësitë e Ferrit dhe e shkaktuar mbi njerëzimin. Shenjat e Mia të mëdha do të jepen për t’ju treguar të gjithëve atyre që e mbështesin dhe e përkrahin këtë fyerje në Emrin Tim Të Shenjtë.

Unë do ta tund botën dhe ajo do të anoj pjerrtas. Asnjë njeri nuk do të jetë në gjëndje ta shpërfilli ndërhyrjen Time. Pastaj Unë do të hedh zjarr mbi një të tretën e Tokës. Shpejt do të shihet zia e urisë, por jo prej Dorës Sime – ajo do të jetë prej ndotjes së qëllimshme të Tokës nga antikrishti. Ndërsa ai dhe bashkpunëtorët e tij shaktojnë ligësi mbi njerëzit e pafajshëm në shumë kombe, Unë do të godas.

Kur kjo vuajtje do të jetë e rëndë për t’u duruar, mos kini frikë, fëmijë, sepse ajo do të jetë e shkurtër. Dashuria Ime është e madhe për të gjithë ju, por Drejtësia Ime është e shpejtë dhe ndëshkimi Im është i madh.

Ju nuk duhet të pranoni çfarë ju sillet para jush. Kur të shikoni njeriun e paqes, antikrishtin, të marri nderime dhe shpërblime për punët e tij të mëdha në vëndet e dërrmuara nga luftrat, dijeni se Ndërhyrja Ime është afër.

Ju duhet të qëndroni të bashkuar me Birin Tim, Jezu Krishtin, gjatë gjithë kohës dhe lutuni që Sakramentet të bëhen të vlefshme për ju nga priftërinjë dhe klerikët besnikë gjatë periudhave të sprovave që shtrihen para jush.

Vullneti Im, do të kryhet.

Asgjë nuk mund, apo ta ndaloj të kryhet Besëlidhja e Fundit ku Biri Im do të Mbretëroj në Paqe.

Ati juaj i dashur
Hyji Më I Larti


Mesazhi origjinal ne anglisht: