Kerko Mesazhet ketu

Saturday, 29 November 2014

Nëna e Shpëtimit: Më lejoni mua të sjell dashuri dhe ngushëllim tek të përvuajturit.

E Mërkurë, 19 Nëntor 2014, në 14:47

Bija ime e dashur, më lejoni mua të sjell dashuri dhe ngushëllim tek të përvuajturit dhe në veçanti tek ata që vuajnë nga sëmundje të tmerrshme.

Unë ju sjell Bekime të mëdha nga Biri im i dashur, I Cili dëshiron të arrij tek ata prej jush që vuajnë në këtë mënyrë. Ai do t’ju ndihmoj ju, që jeni të dërrmuar nga vuajtjet fizike, duke ju mbushur me Praninë e Tij të Shenjtë. Ai kërkon që ju të ktheheni tek Ai kur keni nevojë dhe t’i luteni Atij t’ju sjelli paqe dhe qetësi.

Ju lutem t’i kërkoni Birit tim t’ju marri në Krahët e Tij dhe t’ju mbroj nga dhimbja juaj. Kërkojini Atij ta marri dhimbjen tuaj mbi Supet e Tij dhe Ai do t’ju ndihmoj. Biri im do të ndërhyj në shumë mënyra për t’i provuar botës se Ai është duke ju folur përmes këtyre mesazheve.

Tek të gjithë ata që kërkojnë shërimin e shpirtit, si dhe të trupit, dhe që recitojnë Fushatën e Lutjes (94), Biri im do t’ju përgjigjet këtyre shpirtrave, përmes atyre që Ai zgjedh, për të përmbushur Vullnetin e Tij të Shenjtë.

Ju kurrë nuk duhet të humbisni shpresë sepse kur ju besoni plotësisht në Birin tim, Ai gjithmonë do t’i përgjigjet thirrjeve tuaja për ndihmë.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit


Fushata e Lutjes (94) Për të kuruar mëndjen, trupin dhe shpirtin
“O Jezus i dashur, unë vij para Teje, i dërrmuar, i sëmurë, me  dhimbje dhe me një dëshirë të madhe për të dëgjuar Zërin Tënd.
Le të më preki Prania Jote Hyjnore që të mbushem me Dritën Tënde Hyjnore në mëndjen, trupin dhe shpirtin tim. Unë besoj në Mëshirën Tënde.
Unë e dorëzoj plotësisht dhimbjen dhe vuajtjen time para Teje dhe kërkoj që Ti të më dhurosh Hirin e besimit tek Ty, për të më kuruar mua nga kjo dhimbje dhe errësirë, me qëllim që të bëhem përsëri i plotë dhe të mund të ndjek Udhën e të Vërtetës dhe të lejoj Ty të më drejtosh drejt jetës në Parajsën e Re.  Amin.”

Mesazhi origjinal në anglisht:


Së shpejti Kristjanët do të bëhen si paganët

E Martë, 18 Nëntor 2014, në 12:18

Bija Ime e dashur, Zëri Im është i vetmi Zë që ju do të dëgjoni, në të katër cepat e tokës, ndërsa Unë e pregatis njerëzimin për sulmin e madh. Ju mund të dëgjoni shumë zëra nga gojët e vizionarëve dhe profetëve të rremë por asnjë nuk do ta përshkoj shpirtin tuaj si Flaka e Shpirtit të Shenjtë.

Ju duhet të jeni vigjëlentë, për zërat e spiritualizmit të rremë, që nuk vijnë nga Zoti, por që do të ndjehen në pjesë të ndryshme të botës. Influenca e shpirtrave të liq do të shihet në luftrat e terrorizmit, ku zërat e ëmbël që deklarojnë ideologjitë e gabuara do të përpiqen t’i justifikojnë vrasjet e tmerrshme që ata kryejnë në Emrin e Zotit.

Së shpejti, zërat, të cilat do të reklamojnë paganizmin, do të dëgjohen në Shtëpitë, që më nderojnë Mua, dhe ata do t’i poshtërojnë Altarët e Mi. Zërat, që vijnë nga shpirti i keq, do të shihen si interpretime entuziaste të aspiratave të njerëzve të cilët kërkojnë arritje në jetë e tyre. Ata do të bërtasin, do të adhurojnë zota të rremë, do të shkatërrojnë shpirtrat e të pambrojturve dhe do të blasfemojnë kundër Meje. Këta janë shpirtrat që më zemërojnë Mua më tepër, sepse ata janë shumë bindës dhe shkaktojnë çoroditje të madhe. Ata do të jenë si magnetë ndërsa i largojnë shumë Kristjanë nga Unë.

Armiqtë e Mi do t’i verbojnë njerëzit e Mi ndaj të Vërtetës dhe së shpejti Kristjanët do  të bëhen si paganët. Unë do të flakem në hendek si një i vobektë dhe dyert e Kishës Sime do të përplasen në Fytyrën Time. Dhe kur Unë të trokas në derë ajo do të jetë e mbyllur nga brënda nga ata që deklarojnë se vijnë nga Unë.

Unë ju kam paralajmëruar për këto ditë dhe ato së shpejti do të vijnë. Përsëri Unë ju them, Fjala Ime është e Shenjtë. Këto janë mesazhet finale nga Qielli dhe i janë dhënë një bote që është indiferente ndaj Meje ashtu si dhe mosmirnjohëse.

Zgjohuni dhe përballuni me të Vërtetën. Ka vetëm një Zotëri. Ju nuk mund të qëndroni besnik ndaj Meje nëse i shërbeni më shumë se një zotërie.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht:


Nëna e Shpëtimit: Sa më shumë të luteni, aq më e fortë do të jetë marrëdhënia juaj me Zotin

E Hënë, 17 Nëntor 2014, në 19:20

Bijtë e mi të dashur, për shumicën e njerëzve, lutja nuk është e lehtë. Për ata me besim të pakët, ajo mund të jetë një detyrë e vështirë dhe shumë nuk e kuptojnë kuptimin e lutjes apo përse ajo është e rëndësishme.

Kur ju jeni në një marrëdhënie dashurie më një person tjetër, është e rëndësishme të flisni me njëri tjetrin. Pa komunikim, marrëdhënia do të hasi pengesa, deri kur gradualisht marrëdhënia të marri fund. E njëjta gjë është kur komunikoni me Zotin. Ju mund të mos e shikoni Atë, ta prekni Atë apo ta ndjeni Atë, por kur ju flisni me Atë, Ai do të përgjigjet. I tillë është Misteri I Hyjnisë së Zotit. Me kalimin e kohës, ata që i flasin Zotit, përmes Birit të Tij të dashur, Jezu Krishtit, do të krijojnë një lidhje të fortë.

Fëmijë, kur ju e thërrisni Birin tim, me fjalët tuaja, Ai e dëgjon çdo thirrje dëshpërimi dhe çdo kërkesë e bërë drejt Tij. Ndërsa ju vazhdoni të flisni me Birit tim, sipas mënyrës suaj, pas një farë kohe, ju do ta dini se Ai ju dëgjon. Ata shpirtra që thërrasin për Mëshirë, si për vetë shpirtrat e tyre apo për shpëtimin e të tjerëve, gjithmonë do të marrin Dhurata të veçanta nga Qielli.

Lutja nuk është e komplikuar. Është aq e thjeshtë sa të thërrisni dikë që ju e doni. Dhe kur ju e doni një tjetër, ju duhet të jeni të sigurtë se Zoti është i pranishëm sepse Ai është Dashuri. Kur ju e doni dikë me të vërtetë, ka gjithmonë besim në zemrën tuaj. Nëse ju e doni Birin tim, ju duhet të keni besim tek Ai. Nëse ju besoni tek Ai, atëherë dijeni se Ai gjithmonë do t’ju presi me dashuri dhe butësi. Ai gëzohet kur ju e thërrisni Atë, sepse Ai do të bëj gjithçka për t’ju sjellë Paqen dhe Qetësinë e Tij.

Ju kurrë nuk duhet të hezitoni të flisni me Birin tim, përmes lutjes. Ai e dëshiron shoqërinë tuaj dhe së shpejti ju nuk do të keni asnjë dyshin për sa i përket Egzistencës së Tij. Sa më shumë të luteni, aq më e fortë do të jetë marrëdhënia juaj me Zotin. Ata që janë të bekuar me një dashuri të thellë dhe të qëndrueshme për Birin tim, do të kenë paqe të rrënjosur brënda zemrave të tyre sa asnjë vuajtje mbi këtë tokë nuk mund t’i trazoj.

Lutuni çdo ditë. Flisni me Birit tim gjatë punëve tuaja të përditshme. Më thërrisni mua për t’ju sjell më pranë Birit tim. Dhe, kur ju dëshironi ta doni Atë më shumë, unë do t’i kërkoj Atij t’ju bekoj. Ta doni Zotin me një marrëdhënie të thellë është një Dhuratë nga Zoti dhe është vetëm përmes lutjes së rregullt që ju do ta fitoni atë.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal në anglisht:


Thursday, 27 November 2014

Zoti kurrë nuk do të urdhëronte ndonjë doktrinë tjetër sepse Ai i dha botës Fjalën e Tij

E Djelë, 16 Nëntor 2014, në 20:10

Bija Ime e dashur, Satanai është mbret i gënjeshtrave, mjeshtër i mashtrimit dhe ai endet nëpër botë i lirë, duke i gllabëruar shpirtrat në çdo sekondë. Fuqia e tij ndizet nga fakti se shumica e njerëzve nuk besojnë se ai egziston. Ai i ka rrëmbyer zemrat dhe shpirtrat e shumë njerëzve dhe në këtë mënyrë ai punon.

Ai tregon gënjeshtra tek ata që i infekton, për t’i inkurajuar të mëkatojnë. Ai do ta bindi shpirtin se mëkati është i padëmshëm dhe se është e pranueshme të kryej çdo mëkat, që ka të bëj sidomos me atë. Këto mëkate përfshijnë justifikimin e çdo vepre të ndryrë të trupit përfshi shthurjen seksuale; imoralitetin; grykësinë dhe korrupsionin. Kur trupi njerëzor përdoret si një vegël për të kryer vepra të tilla, të cilat janë të turpshme në Sytë e Zotit, ju do ta dini se kjo është një shenjë e influencës satanike.

Kur i ligu influencon shpirtrat e atyre që janë të ngarkuar me drejtimin shpirtëror të shpirtrave, në Kishën Time, për t’i inkurajuar ata ta pranojnë mëkatin, ai e bën këtë në një mënyrë dinake. Ju do të qortoheni që gjykoni mëkatarin, por asnjë fjalë nuk do të shqiptohet për ta dënuar mëkatin, në Sytë e Zotit.

Kur Satanai do ta shkatërroj dashurinë, ai do ta bëj këtë duke shkaktuar grindje në mardhëniet; ai do të krijoj urrejtje në zemrat e njerëzve duke i mbushur kokat e tyre me gënjeshtra, të cilat e nxisin njeriun të luftoj me njëri tjetrin përmes konfliktit dhe luftës. Ai do ta tundoj njeriun, përmes influencës së shpirtrave të tjerë, të cilët tashmë janë dorëzuar ndaj tundimeve të tij.

Gënjeshtrat, blasfemitë dhe urrejtja janë mjeti me të cilat Satanai punon për të përhapur infektimin e tij. Ai i qetëson shpirtrat me një siguri të rreme, kur një njeri i tregon një tjetri se mëkati nuk është kundër Ligjeve të Zotit, sepse është një gjë e natyrshme. Prandaj, fëmijët e Zotit ngatërrohen më shumë, sepse ligjet e caktuara prej Tij janë përmbysur dhe njerëzit janë të pavendosur se nga cila udhë të kthehen.

Ju keni vetëm një zgjedhje. Lexoni Biblën Më Të Shenjtë dhe qëndroni besnikë ndaj të Vërtetës. Ajo gjendet atje që ju ta lexoni në bardhë e zi. Nëse ju e pranoni të Vërtetën e përmbajtur në Librin e Shenjtë të Atit Tim, dhe besoni se Ai i urdhëroi Moisiut 10 Urdhërimet e Tij, atëherë ju kurrë nuk duhet të pranoni ndonjë doktrinë tjetër.

Zoti kurrë nuk do të urdhëronte ndonjë doktrinë tjetër sepse Ai i dha botës Fjalën e Tij. Asgjë brënda saj nuk mund të ndryshoj. Njeriu që guxon ta ndryshoj atë, për t’ju përshtatur jetës së mëkatarëve, do të jetë fajtor për një mëkat të tmerrshëm dhe do të vuaj për këtë fyerje të Shpirtit të Shenjtë.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht:


Wednesday, 26 November 2014

Nëna e Shpëtimit: Nëse ju nuk kërkoni, atëherë si mundet Biri im t’ju ndihmoj?

E Djelë, 16 Nëntor 2014, në 14:20

Bijtë e mi të dashur, në kohë hidhërimi dhe ankthi ju gjithmonë duhet të më thërrisni mua, Nënën tuaj, për t’ju ndihmuar në lehtësimin e shqetësimeve tuaja, pavarësisht se sa të vështira janë rrethanat tuaja.

Dijeni se kur unë i paraqes Birit tim kërkesën tuaj të veçantë, nëse ajo përfshin një lutje për shpëtimin e shpirtit tuaj apo atë të dikujt tjetër, Ai gjithmonë do t’i përgjigjet thirrjeve të mia. Nëse ajo është për të kërkuar për një bekim të veçantë apo shërim, atëherë unë gjithmonë do të ndërhyj në emrin tuaj. Asnjë kërkesë nuk do të shpërfillet dhe nëse është Vullneti I Zotit, lutjet tuaja do të përgjigjen. Nuk ka asnjë shpirt mbi tokë që nuk mund të kërkoj ndihmën e Birit tim, nëse ata i luten Atij për shpëtimin e tyre.

Biri im do të bëj lëshime të veçanta për çdo shpirt që ju luteni. Mëshira e Tij është e madhe. Dashuria e Tij e thellë. Kurrë mos kini frikë t’i afroheni Atij dhe t’i kërkoni Mëshirën e Tij. Lutja, bijtë e mi, është një mënyrë shumë e fuqishme me të cilën mund të fitoni Mëshirën e Zotit. Asnjë lutje nuk është shpërfillur ndonjëherë. Por nëse ju nuk kërkoni, atëherë si mundet Biri im t’ju ndihmoj?

Lutuni, lutuni, lutuni në vetë fjalët tuaja, sepse Zoti kurrë nuk do të ndaloj t’ju përgjigjet juve.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal në anglisht:


Sunday, 23 November 2014

Paganët, të cilët i shmangen të Vërtetës, do të hyjnë në Shtëpinë Time

E Shtunë, 15 Nëntor 2014, në 10:22

Bija Ime e dashur, le të bëhet e ditur se kushdo që e refuzon Librin e Zbulesës e mohon Fjalën e Zotit. E Vërteta përmbahet në të dhe nëse dikush heq prej saj, e mohon profecinë e parathënë, apo në një farë mënyre shton në të, do të flaket tutje në shkretëtirë.

E Vërteta ju çon drejt shpëtimit, dhe udha drejt Parajsës së Re ju sjell tek Unë. Është vetëm nëpërmjet Meje, Jezu Krishtit, Birit të Njeriut që shpëtimi mund t’i jepet njeriut. Unë Jam Udha dhe Drita. Është vetëm nëpërmjet Meje dhe pranimit tuaj se Kush Unë Jam, që do të jeni në gjëndje të shikoni Dritën e Zotit. Nuk ka udhë tjetër. Ndiqni çdo udhë tjetër që ju zgjedhni, por asnjëra nuk do t’ju çoj tek Zoti.

Nëse ju jeni për Mua ju duhet ta nderoni vëllain dhe motrën tuaj me dashuri, mirësi dhe durim. Ju nuk duhet t’i gjykoni të tjerët për shkak të besimit të tyre fetar. Ju duhet t’i doni ata ashtu si Unë i dua ata. Kjo nuk do të thotë se ju duhet t’i përqafoni besimet e tyre, apo të tregoni nderime për ata, sepse nëse e bëni atëherë ju më mohoni Mua. Ju nuk mund t’i shërbeni dy zotërive. Ju kurrë nuk duhet të më fyeni Mua duke treguar besnikëri ndaj zotave të rremë të vendosur para Meje.

Ditën që ju i bëni nderime zotave të rremë nën Çatinë Time do të jetë dita që Unë do të sulmoj Tempullin Tim dhe do të shkatërroj gjithçka brënda tij. Sa i vakët është besimi i disa shërbëtorëve të Mi që përpiqen të krijojnë përshtypje në publik dhe të kërkojnë adhurim. Sa pak respekt tregohet ndaj Meje në Vetë Shtëpinë Time, kur gjithçka që Unë ju dhashë është hedhur mënjanë me indiferencë deri kur, gradualisht, asgjë e Imja nuk do të mbetet brënda Kishës Sime.

Ju, ndjekësit e Mi të dashur dhe shërbëtorët e shenjtë që qëndroni besnik ndaj Fjalës, do të keni një barrë të rëndë. Do t’ju duhet të vuani dhimbjen dhe turpin kur të dëshmoni sakrilegjet, herezitë dhe prakikat e kultit. Kur shumë nga këto dhunime të Trupit Tim të Shenjtë do të fshihen me dinakëri, ata me dijen e vërtetë do të tronditen, por do të jenë të pafuqishëm, kur të ndodhin këto gjëra. I tillë do të jetë mashtrimi, që do të kumboj nga çdo e çarë, sa do të duhet një ushtri me 2 mijë burra t’i ndaloj këta mashtrues të shkaktojnë dëm.

Këta mashtrues udhëhiqen nga ata që nuk vijnë nga Unë. Ata e kanë infiltruar Trupin Tim, përmes mënyrave djallëzore dhe do të jetë dashur një kohë e gjatë para se ata më në fund dhe plotësisht e marrin Kishën Time. Së shpejti veprimet e tyre do të shihen për çfarë janë nga ata që janë të bekuar me Dhuratën e Shpirtit të Shenjtë.

Paganët, të cilët i shmangen të Vërtetës, do të hyjnë në Shtëpinë Time ku do të jenë të mirëpritur me krahë hapur. Juve do t’ju thuhet se duhet të tregoni dashuri për të gjithë fëmijët e Zotit, të heshtni ata që mund t’i kundërshtojnë ata. Fare pak njerëz do të më mbrojnë Mua, Jezu Krishtin, dhe ata që do të guxojnë t’i kundërshtojnë këto ceremoni blasfemuese, që do të mbahen në të njëjtët altarë të përdorur për të mbajtur Eukaristinë Time Më Të Shenjtë, do të heshten.

Armiqtë e Mi mund ta zënë Shtëpinë Time por jo Kishën Time sepse të gjithë Kristjanët nëpër botë formojnë Kishën Time. Besimtarët, që përbëhen nga ata që do të refuzojnë ta mohojnë Fjalën e Zotit dhe ata që kurrë nuk do të pranojnë ndonjë ndërhyrje në Fjalën e Shenjtë të Zotit, do ta mbajnë Kishën Time në tokë. Asgjë nuk do ta mposhti atë.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht:
Qëllimi i vetëm i njoftimit privat është për të shpëtuar shpirtrat

E Enjte, 13 Nëntor 2014, në 23:20

Bija Ime e dashur, Zoti, përmes shfaqjeve private, i bëri fëmijët e Tij ta kuptojnë më mirë se çfarë përmbahet në Shkrimin e Shenjtë. Nëse Zoti vendos t’i japi fëmijve të Tij Dhurata të tjera, atëherë ajo është zgjedhja e Tij. Po të mos ishte për Dhurata të tilla si Rozarja e Shenjtë, atëherë shpirtrat do të ishin të humbur për Atë.

Ju, ndjekësit e Mi të dashur, duhet ta kuptoni se qëllimi i vetëm i njoftimit privat është për t’i shpëtuar shpirtrat përmes konvertimit. Lutjet janë gjithmmonë pjesë e njoftimit privat dhe ju do ta dini atëherë se ato vijnë nga Qielli.

Ju nuk keni pse më dëgjoni Mua tani sepse gjithçka që Zoti kërkon që ju ta dini është e përmbajtur në Ungjillin më të Shenjtë. Për fat të keq, shumë pak nga ndjekësit e Mi i kanë kuptuar mësimet që përmbahen në të. E Vërteta përmbahet në të dy Testamentet, I Vjetri dhe I Riu. Gjithmonë ka qënë dëshira e Zotit të ndërhyj në botë duke zbuluar të Vërtetën tek shpirtrat e zgjedhur, si  një mënyrë për të krijuar një kuptim më të mirë në atë se çfarë kërkohet për të shpëtuar shpirtin tuaj. Ajo është gjithmonë një mënyrë me të cilën Ai i paralajmëron fëmijët e Tij kur ata gënjehen nga armiqtë e Tij.

Libri I Atit Tim përmban të Vërtetën dhe kurrë nuk duhet shtuar në të, apo korrigjuar. As edhe nuk mund të ndryshoj në asnjë mënyrë. Është Detyra Ime, tani, të deklaroj përmbajtjen e Librit të Zbulesës për t’ju ndihmuar të kuptoni se çdo profeci, e përmbajtur brënda saj, do të ndodhi, sepse Fjala është caktuar.

Përmbajtja e këtij Libri, krijon një lexim të vështirë sepse paralajmëron tradhëtinë finale ndaj Meje, Jezu Krishtit, nga ata që pohojnë të qeverisin Kishën Time. Le të dëgjohet e Vërteta, sepse është e shkruajtur dhe çfarë është e shkruajtur nga Zoti, është e shenjtë.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht:


Saturday, 22 November 2014

Unë u konsiderova të isha një njeri i keq dhe një profet i rremë dhe prandaj më godisnin Mua me kamzhik

E Enjte, 13 Nëntor 2014, në 11:10

Bija Ime e dashur, Unë të zbuloj ty sot një nga misteret më të mëdha të ditëve të fundit.

Sekuenca e ngjarjeve që çojnë në ditën e fundit është e ngjajshme me Kryqëzimin Tim, i cili do të kryhet në çdo fazë, deri në ditën kur Unë do të vij përsëri për të shpëtuar botën.

Kur Unë isha në Kopshtin e Gjetsemanit, Unë isha i izoluar, i vetmuar dhe i dëshpëruar, sepse fare pak besonin se Unë flisja të Vërtetën. Dashuria Ime për Atin Tim më mbante Mua, por Dashuria Ime për njerëzimin do të thoshte se tortura që Unë durova, përfshi torturën mendore dhe fizike në duart e Satanait, u pranua nga Unë, edhe pse me mundim të pamasë.

Sa vuajta Unë në atë Kopësht. Sa ju luta Atit Tim për lehtësim. Sa i dëshpëruar isha Unë kur i ligu më tregonte Mua se si do të përfundonte bota. Ai më tallte Mua, qeshte me Mua, më pështynte dhe më vinte në lojë, kur më tregonte shpirtrat e armiqve të Mi, të cilët një ditë do t’i tregonin botës se i shërbyen Kishës Sime. Kjo ishte njësoj sikur të më tregonte apostujt e Mi të dashur të më mohonin Mua dhe t’i premtonin besnikërinë e tyre Satanait. Ai më tregoi Mua shpirtrat e besimtarëve, zërat e të cilëve do të konsiderohen të jenë të fanatikëve radikalë dhe që do të akuzohen për krime të tmerrshme. Unë pashë ata që thoshin se më përfaqësonin Mua, të persekutonin profetët dhe vizionarët, si dhe ata që do të kërkonin shkatërrimin e tyre. Më duhej të duroja errësirë të madhe kur e pashë botën, që dikur Unë e banova, të bëhej e verbër jo vetëm ndaj asaj se Kush Jam Unë, por që kurrë nuk do t’i tregohej për Mua.

Unë u hodha për tokë, Fytyra Ime e zhytur në dhe, i goditur me shkelma, me kamzhik dhe rrobat e Mia të shqyera nga Satanai. Ai më torturoi Mua, përtej kapacitetit Tim njerëzor dhe nën durimin ekstem të trupit fizik. Pavarësisht nga kjo, Mua m’u dha forcë të vazhdoja me Kryqëzimin Tim të paevitueshëm, i cili më tmerronte. Megjithatë, Dashuria Ime për njeriun e tejkalonte frikën Time njerëzore.

Shërbëtorët e Mi të shenjtë, që do të refuzojnë të më mohojnë Mua, do të vuajnë gjithashtu të njëjtin izolim. Ata do të turpërohen dhe do të lihen mënjanë. Izolimi i tyre nuk do të dënohet nga Kisha Ime, për shkak të frikës nga brënda saj.

Kur goditesha me kamzhik, ata që i kryenin veprat më mizore dhe të liga mbi Trupin Tim gëzonin. Unë u konsiderova të isha një njeri i lig dhe një profet i rremë dhe kështu ata më godisnin Mua. Ata mburreshin për shenjtërinë e tyre, ndershmërinë e tyre dhe njohurinë e tyre mbi Shkrimin e Shenjtë, ndërsa e degradonin Trupin Tim. Ata nuk arritën ta pranonin profecinë që Mesia i tyre do të vinte për t’i shpëtuar ata. Ata që do të shpallin Ardhjen Time të Dytë do të durojnë të njëjtin trajtim.

Kur më zhveshën Mua, ata donin të më poshtëronin më tepër dhe kështu më veshën me një rreckë të kuqe që mezi më mbulonte, për ta poshtëruar më tej Trupin Tim. Por, kur shtynin gjëmbat, si gjilpëra , në Kokën Time, ata deklaruan se Biri I Njeriut ishte një mashtrues dhe prandaj nuk ja vlente të pranohej. Ata ma nxorën Syrin vëndit, por dhimbja ishte e parëndësishme në krahasim me deklaratën e tyre, se Unë nuk duhesha pranuar si Shpëtimtari i fëmijve të Zotit.

Të gjitha këto gjëra janë për t’u përsëritur së shpejti, kur Unë Jezu Krishti, si Kreu I Kishës Sime, do të shpërfillem dhe Kurora Ime do të më hiqet Mua. Një udhëheqës i rremë, antikrishti, do të zëvendësohet si Koka Ime, dhe ndryshe nga Qengji Sakrifikues, ai do të mbaj një kurorë ari të ndritshme. Poshtë kësaj pamje do të shtrihet një brëndësi e kalbur, dhe së bashku me gënjeshtrat, fallcitetet, blasfemitë dhe herezitë që do të dalin nga goja e tij, ai do ta japi gjithçka sikur të ishte mjalti që derdhet nga kosherja e bletëve. Mos u gënjeni, bisha do të ketë një pamje të jashtme të bukur, zëri i tij do të jetë i butë, sjellja e tij madhështore. Ai do të jetë i pamshëm dhe tërheqës, por nga goja e tij do të dali vrer që do ta helmoj shpirtin tuaj.

Kur Unë mbaja Kryqin Tim, Unë nuk mund ta bëja këtë Vetëm. Ishte kaq i rëndë sa Unë mund të bëja vetëm një hap dhe ecja shumë ngadalë. Trupi Im ishte vrarë në shumë vënde dhe për shkak të humbjes së Gjakut më ra të vikët shumë herë, aq i dobët isha Unë. Isha verbuar nga një sy dhe gjëmbat mbi Kokën Time gjë që do të thoshte se Gjaku, që rridhte nga Plagët e Mia, duhej të fshihej vazhdimisht nga ata që ecin përkrah Meje. Përndryshe, Unë kurrë nuk do të kisha mundur të merrja një hap përpara.

E njëjta gjë do të jetë e vërtetë për Kishën Time të Mbetur, qëndresa e fundit e Trupit Tim. Ata do të marshojnë, ashtu si bëra Unë, me një kryq të rëndë, por pavarësisht nga dhimbja, abuzimi, vuajtja dhe gjakderdhja, ata do të durojnë deri në fund. Sepse Gjaku Im I Çmuar do të vërshoj mbi shpirtrat e tyre së bashku me Mundimin Tim – Kryqëzimin Tim. Dhe në ditën, kur ata nuk do të mbajnë më Sakrificën ditore të Meshës, Prania Ime do të zhduket. Kur dita të vij për Trupin Tim – Kishën Time në tokë – më në fund të plaçkitet, kryqëzohet dhe shkatërrohet, gjithçka do të ndryshoj përgjithmonë.

Është Trupi Im, Kisha Ime, ndërsa është akoma e gjallë në botë, ajo që e ruan jetën. Por kur ajo shkatërrohet, jeta, ashtu si ju e njihni, do të marri fund. Kur Kisha Ime të jetë tradhëtuar, sakrifikuar dhe shpërfillur, ashtu si Kryqëzimi Im, kjo do të shënoj ditët e fundit.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht:


Thursday, 20 November 2014

Jeta juaj në tokë është një provë e dashurisë suaj për Mua

E Mërkurë, 12 Nëntor 2014, në 23:45

Bija Ime e dashur, është e natyrshme për njerëzit të kenë frikë nga e panjohura dhe prandaj ata e kanë frikë vdekjen. Vdekja është një nga gjërat më të frikshme në mëndjen e njeriut sepse shumë janë të verbër ndaj Premtimit Tim për Jetën e Përjetshme. Po të shikonin ata Mbretërinë Time të Lavdishme atëherë vdekja nuk do të kishte më fuqi mbi ata.

Unë i mirëpres të gjithë shpirtrat në Mbretërinë Time. Unë nuk rezervoj një vënd vetëm për të shenjtët dhe të zgjedhurit, edhe pse ka një vënd të veçantë në Mbretërinë Time për ata. Unë i mirëpres të gjithë mëkatarët, përfshi ata që kanë kryer mëkate të tmerrshme, sepse Unë Jam së pari një Zot I Dashurisë së Madhe. Unë do të mirëpres këdo që më thërret Mua në pajtim dhe pendesë. Kur kjo të ndodhi, para momentit të vdekjes, çdo shpirt do të përshëndetet nga Unë dhe Unë do t’i pushtoj ata.

Pengesa e vetme mes shpirtit të një njeriu dhe Mbretërisë Sime është mëkati i krenarisë. Njeriu krenar, ndërsa mund t’i vij turp për mëkatin e tij, gjithmonë do të përpiqet ta justifikoj atë deri diku. Unë i them atij tani. Dy të këqija nuk e bëjnë të drejtë një veprim të lig. Njeriu krenar do të harxhoj shumë kohë duke menduar se nëse është e nevojshme për atë të shpengohet nga Unë apo jo. Por vdekja mund të vij vetëm në një çast dhe kur nuk pritet. Njeriu që është i çliruar nga krenaria do të bjer para Meje dhe do të më lutet ta fal atë dhe ai do të lartësohet.

Mos kini frikë nga vdekja, sepse ajo është një derë që ju çon tek Mbretëria Ime. Gjithçka që Unë ju kërkoj është që të pregatiteni për atë ditë duke e jetuar jetën ashtu si ju mësova Unë. Unë nuk ju kërkoj të ndaloni çdo përgjegjësi tuajën ditore. Ju keni një detyrë ndaj të tjerëve; ju kurrë nuk duhet të ndjeheni se ju duhet ta izoloni veten nga të dashurit tuaj kur më ndiqni Mua. Unë dëshiroj që ju t’i doni familjet dhe miqtë tuaj dhe t’ju jepni atyre kohën që ju duhet për të bërë të sigurtë që dashuria shprehet hapur ndaj njëri tjetrit. Ta doni gjithsecilin ashtu si ju dua Unë. Ju e bëni këtë në mënyrën se si i trajtoni të tjerët; kohën që ju kaloni duke jetuar në harmoni me të tjerët; çfarë ju thoni rreth tyre tek të tjerët dhe se si i ndihmoni ata që nuk mund të ndihmojnë veten. Jeta juaj në tokë është një provë e dashurisë suaj për Mua. Ju e tregoni dashurinë tuaj për Mua me anë të dashurisë që ju tregoni për të tjerët, përfshi ata që ju shajnë.

Është e rëndësishme, të flisni me Mua gjithmonë përditë, madje edhe për vetëm pak minuta. Është gjatë kësaj kohe që Unë ju Bekoj. Ju lutem, të mos e lejoni kurrë frikën e botës së re që do vij t’ju inkurajoj t’i braktisni ata që janë pranë jush. Ju duhet të përqëndroheni tek Unë, dhe kur ju e bëni këtë do të gjeni paqe. Pastaj ju duhet ta çoni këtë Dhuratë të paqes tek të dashurit tuaj. Megjithatë, ta dini se ju do të vuani për shkak të dashurisë suaj për Mua dhe do të përjetoni urrejtje nga të tjerët. Për t’u ngritur mbi këtë urrejtje, ju duhet të përgjigjeni vetëm me dashuri. Gjithmonë.

Unë ju sjell lirinë nga prangat e vdekjes dhe ajo nuk do të ketë më kontroll mbi ju. Për arsye të Ringjalljes Sime ju do të bëheni përsëri të plotë, në trup dhe shpirt të përkryer, në Mbretërinë Time të Re. Çfarë ka këtu për t’u patur frikë nëse Unë ju sjell këtë Dhuratë të Jetës së Përjetshme?

Jezusi juaj i dashur

Mesazhi origjinal në anglisht:


Tuesday, 18 November 2014

Unë do të shpëtoj 5 biljon shpirtra për shkak të këtij Misioni

E Djelë, 9 Nëntor 2014, në 15:20

Bija Ime e dashur, gjithçka që Unë doja ndonjëherë të bëja ishte të shpëtoja shpirtrat e fëmijve të Zotit. Gjithçka që Ati Im I Përjetshëm dëshironte ishte që fëmijët e Tij ta donin Atë ashtu si Ai i do ata.

Madje edhe kur i linduri i Tij i parë e refuzoi Dashurinë e Tij, Ati Im i dashur hartoi 10 Urdhërimet e Tij, për t’i dhënë njeriut mundësinë të jetonte sipas Rregullave të Tij. Dëshira e njeriut gjithmonë duhet të jetë për t’i shërbyer Zotërisë së Tij dhe për ta bërë këtë ai duhet të tregoj dashuri ndaj vëllezërve dhe motrave të tij. Duke i zbatuar Ligjet e Zotit, ai do të qëndroj besnik ndaj Tij dhe do të afrohet ndaj Tij më shumë. Por, duke i refuzuar 10 Urdhërimet, njeriu krijon një distancë të madhe mes vetes dhe Zotit.

Misjoni Im Final për t’i sjellë njeriut frytet e shpëtimit, ka dhënë shumë Dhurata. Unë dëshiroj tani që secili prej jush të recitoj që nga kjo ditë, dhe çdo ditë e tutje, Fushatën e Lutjes numër (33) dhe që të mbani një kopjo të Vulës së Zotit të Gjallë pranë vetes. Shumë njerëz që nuk mund të jenë të vetëdijshëm për këtë Mision mund të marrin gjithashtu Mbrojtjen e Vulës kur ju luteni për ata, ndërsa e recitoni këtë lutje.

Të gjithë fëmijët e Zotit që e kanë Vulën e Zotit të Gjallë do të jenë të paprekshëm ndaj trazirave, që do të vijnë ndërsa Mundimi i Madh të shpaloset. Unë ju kërkoj që ta bëni këtë sot sepse Unë ju premtoj mbrojtje të madhe kundër persekutorëve të Besimit  Kristjan dhe trazirave, që do të dëshmohen në të katër cepat e tokës. Unë kërkoj që të mos e lejoni frikën e çdo lloji ta trazoj zemrën tuaj. Ndërsa Unë dëshiroj të shpëtoj të gjithë botën, prej Mëshirës Sime, Unë tani deklaroj se Unë do të shpëtoj 5 biljon shpirtra për shkak të këtij Misioni. Unë e deklaroj këtë të jetë një nga Mëshirat më të mëdha që Unë i kam dhuruar fëmijve të Zotit ndonjëherë në historinë e botës.

Dijeni gjithashtu, se Unë do ta shkurtoj vuajtjen, që do të bjer mbi njerëzimin nga bisha, e tillë është Mëshira Ime. Por në fillim, Ndëshkimi I Zotit do të ndëshkohet sepse kjo është profetizuar, dhe është një pjesë e nevojshme e pastrimit final të njeriut.

Besoni tek Unë. Lartësojini zemrat tuaja dhe kurrë mos kini frikë nga i ligu dhe nga ligësia që do të dëshmoni së shpejti. Pranojeni gëzimin t’i mbushi shpirtrat tuaj nëse besoni tek Unë. Unë do t’i shpëtoj të gjithë ata për të cilët ju lypni Mëshirën Time, përmes recitimit të Fushatës Sime të Lutjeve. I vetmi mëkat, që nuk mund të falet, është mëkati i përjetshëm i blasfemisë kundër Shpirtit të Shenjtë.

Sot është dita që Unë solemnisht premtoj t’i sjell njerëzimit dashurinë, paqen dhe gëzimin e Mbretërisë Sime përmes shpëtimit të 5 biljon shpirtrave.

Unë ju dua dhe gëzohem për të gjithë ju. Nuk ka asgjë që Unë nuk do të bëj për ju, nëse është Vullneti I Zotit. E gjitha që ju mund të bëni është të kërkoni.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht:


Nëna e Shpëtimit: Libri i të Vërtetës përmbahet në Shfaqje Publike

E Shtunë, 8 Nëntor 2014, në 17:05

Bija ime e dashur, sot është një ditë e veçantë, kur Qielli feston përvjetorin e mesazhit tim të parë të dhënë ty si një lajmëtare e Zotit. Unë vij sot për të sjellë ty lajmin se me miljona njerëz do të konvertohen për shkak të këtij misioni.

Unë i solla botës Mesian, si një shërbëtore e përulur e zgjedhur e Zotit. Mua m’u dha një rol shumë i veçantë në Planin e Tij për të shpëtuar të gjithë fëmijët e Tij dhe sot, në rolin tim si Nëna e Shpëtimit, unë ju bëj thirrje të gjithë fëmijve të Tij.

Ju kurrë nuk duhet t’i refuzoni përpjekjet e Zotit për t’ju sjellë juve të Vërtetën. Ai, Ati Im I Përjetshëm, e do gjithsecilin dhe ky mision ishte parathënë. Ai i sjell botës sekretet e përmbajtura në profecitë e dhëna Danielit dhe më pas dishepullit të Tij të zgjedhur Gjon Evangjelistit. Libri I të Vërtetës është i përmbajtur në Shfaqje Publike dhe është e rëndësishme që ju të mos e refuzoni këtë Libër të Shenjtë.

Shumë njerëz tashmë janë konvertuar, përmes këtyre mesazheve, dhe është për arsye të këtij misioni që shumë prej njerëzimit do t’i tregohet Mëshira e Zotit. Mos e refuzoni Bujarinë e Tij sepse është dëshira e Tij më e madhe që ta bashkoj rracën njerëzore në botën e re që do vij.

Kur Biri im u ringjall së vdekuri ky ishte një mesazh për botën. Ashtu si Biri im, ata që qëndrojnë besnikë ndaj Tij do të ringjallen në trup dhe në shpirt në ditën e fundit. Askush, që e kërkon Mëshirën e Tij, nuk do të mbetet mbrapa. Për fat të keq, ata që e luftojnë Zotin, për shkak të kryeneçësisë dhe urrejtjes së tyre mund të ndërhyjnë në Përpjekjen e Tij për t’i bashkuar të gjithë fëmijët e Tij.

Të jeni mirënjohës për Mëshirën e Zotit. Të jeni mirënjohës për Fushatën e Lutjeve, sepse ato sjellin me vete Bekime të mëdha. Unë kërkoj që ju të më lejoni mua, Nënën tuaj të dashur, t’i mbush zemrat tuaja me gëzim. Ju duhet ta lejoni lumturinë, që mund të vij vetëm si një Dhuratë nga Zoti, ta vërshoj shpirtin tuaj me dijen se çfarë ka për të ardhur. Biri im do të vij së shpejti të rivendosi Mbretërinë, e cila i përket Atij. Mbretëria e Re, kur të shfaqet nga prushi i nxehtë, do t’i sjelli secilit prej jush gëzim dhe lumturi të madhe. Sepse atëherë ju do të keni arritur në shtëpi në Krahët Mikëpritës të Mbretit, Mesia, i cili bëri një sakrificë të madhe për shpëtimin tuaj.

Ju lutem ta pranoni këtë Dhuratë të madhe. Mos i lejoni ata shpirtra, zemrat e të cilëve janë të infektuar me urrejte, t’ju largojnë nga e Vërteta. Pa të Vërtetën nuk mund të ketë jetë.

Shkoni, fëmijët e mi të dashur, dhe më kërkoni Mua t’ju mbroj gjithmonë sepse është misioni im t’ju sjell ju përgjatë udhës së vështirë drejt Fronit të Birit tim të shtrenjtë, Jezu Krishtit.

Nëna juaj
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal në anglisht:


Sunday, 16 November 2014

Ata që besojnë se Zoti nuk do t’i ndëshkoj të liqtë nuk e njohin Atë

E Enjte, 6 Nëntor 2014, në 17:40

Bija Ime e dashur, koha ka ardhur që Ati Im I Përjetshëm ta fshij nga faqja e dheut, pisllëkun që ka hedhur errësirë mbi shpirtrat e njerëzve. Ai do ta ndëshkoj të ligun dhe do të marri në Krahët e Tij të Shenjtë ata që e mbajnë Fjalën e Vërtetë të Zotit. Ëngjëjt e Tij do të vërshojnë, në një furtunë të madhe, dhe me kosat e fuqishme do ta presin nga rrënjët sëmundjen, që i ka rrënuar shpirtrat e njerëzve, me qëllim që bota të mund të pastrohet përsëri.

Ta keni frikë Zemërimin e Zotit sepse kur Ai të jetë çuar në një zemërim të tillë, njerëzit do të dridhen nga frika. Ata që besojnë se Zoti nuk e ndëshkon të ligun nuk e njohin Atë. Zërat e tyre, të lartë dhe krenarë, do të mbushin tokën me fallcitete, dhe ata që e konsiderojnë veten të denjë për nderim të madh në Sytë e Atit Tim, por që shajnë të përulurin mes popullit Tim, do të shkulen nga toka dhe do të marrin ndëshkimin më të madh të hedhur mbi njerëzimin që nga përmbytja e madhe.

Ëngjëjt e Zotit do të zbresin, dhe me një kosë në dorën e djathtë, do të ndajnë kashtën nga gruri. Ata që e shajnë Zotin do të heshten; ata që hedhin baltë mbi Birin e Njeriut do të heshten; ata që e njollosin Trupin e Tij do të enden të hutuar, të humbur dhe të çoroditur, para se të flaken në shkretëtirë.

Dashuria e Zotit nuk ka qënë reciproke dhe Mëshira e Tij tashmë është refuzuar. Shpirtrat mosmirnjohës, sytë e të cilëve janë ngulitur mbi kënaqësitë e tyre personale – dhe vendosmëria e tyre për të kryer vepra në kundërshtim të drejtë me Vullnetin e Zotit – do të ndjejnë dhimbjen e ndëshkimit të Zotit. Si një shkëndijë rrufeje, do të derdhet, si në një furtunë e madhe, një trazirë e madhe e tokës, e cila do të ndjehet në çdo pjesë të botës.

Ata që e njohin të Vërtetën nuk do të kenë aspak frikë, sepse ata do të jenë dëshmitarët e gatshëm ndaj premtimeve të dhëna në Shkrimin e Shenjtë, kur Mundimi i Madh të vij. Ata që e kanë hequr Zotin nga jeta e tyre – sikurse të kenë prerë një gjymtyrë nga trupi i tyre – nuk do t’i dinë pasojat që e shajnë Zotin, deri kur të jetë tepër vonë.

Ju, që më keni tradhëtuar Mua, do të vuani më shumë. Ju, që keni hedhur gur mbi të tjerët, në besimin e gabuar se më përfaqësoni Mua, nuk keni se nga t’ja mbani. Sepse kudo që mundoheni të fshiheni, do të gjendeni lakuriq pa patur asgjë për ta fshehur turpin tuaj. Unë ju them këtë, sepse durimi i Atit Tim është mbaruar dhe në fushën e betejës do të dalin dy ushtri – ata që janë për Mua dhe ata që janë kundër Meje.

Lutuni për Mëshirën e Zotit. Dhe ata që e godasin Trupin Tim ta dinë këtë. Ju mund të besoni se Unë mund të hiqem nga Shtëpia Ime por, ky do të ishe një gabim i rëndë nga ana juaj.

Largohuni nga Unë, sepse ju nuk më përkisni Mua. Ligësia juaj do të jetë rrënimi juaj dhe përmes besnikërisë suaj ndaj të ligut, ju e keni larguar veten nga Mbretëria Ime e Lavdishme.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht: