Njoftime

Njoftim për botimin e librit "Kryqëzata e Lutjes" dhe "Libri i së Vërtetës"- Volumi I

Të dashur miq! Ju njoftojmë se librat "Kryqëzata e Lutjes" dhe "Libri i së Vërtetës" - Volumi I, janë të vlefshëm për t'u porositur online nga Polonia, nga faqet elektronike:
 http://elgido.com/en/books/books-in-other-eastern-european-languages?product_id=106
dhe
http://elgido.com/en/the-mission-of-salvation/libri-i-se-vertetes-volumi-i

Lutjet e Kryqëzatës mund t'i lexoni si më poshtë:
Litanitë dhe lutjet e tjera, mund t'i gjeni në këtë blog:
Kryqëzata e Lutjes - Jezusi për Njerëzimin 

Për Shqipëri dhe Kosovë

Për të porositur volumin e parë të "Libri i së Vërtetës" - Volumi I dhe librin "Kryqëzata e Lutjes" mund të kontaktoni:

 Helios Fistani


Vula e Hyjit të Gjallë


Lutje e bekuar dhe falas

Nëse dëshironi kopje të bekuara të kësaj Lutje të Vulës së Hyjit të Gjallë, mund të kontaktoni:

Helios Fistani, Gabriel Nikola                                                                        

_________________________________________________

Medalja e Shpëtimit dhe Skapulari i Vulës së Hyjit të Gjallë


Të gjithë shqiptarët që jetojnë në vende të ndryshme të botës, mund ta porosisin Medalje Shpëtimi dhe Skapularë nga faqet elektronike Christo Gifts dhe Elgido:
https://www.christogifts.com/45-medals
https://www.christogifts.com/100-scapulars

http://elgido.com/en/the-medal-of-salvation-pack-of-5-medals
http://elgido.com/en/seal-of-the-living-god-scapular

Qaforja e Vulës së Hyjit të Gjallë


Për ata që jetojnë në Shqipëri, kontaktoni 
Helios Fistani.                             

Për më shumë informacion mbi Medaljen e Shpëtimit, mund të lexoni këtu:
http://paralajmerimi.blogspot.al/p/medalja-e-shp.html

_________________________________________________

Faqe të këtij Misioni në gjuhë të tjera

http://Internetgebetskreis.com 
https://messaggidagesucristo.wordpress.com     ... etj.

Faqja e parë e këtij Misioni, që aktualisht është mbyllur ka qenë http://www.thewarningsecondcoming.com. Sidoqoftë kjo faqe është arkivuar gjatë kohës së veprimtarisë së saj dhe gjendet në këtë link:

http://web.archive.org/web/20150315014112/http://www.thewarningsecondcoming.com/