Friday, 9 January 2015

Nëna e Shpëtimit: Shumë zëvendësime do të ndodhin deri kur feja e re përfundimisht të formohet

E Shtunë, 3 Janar 2015, në 17:05

Bijtë e mi të dashur, fytyra e Kishës së Birit tim në tokë do të ndryshoj përtej njohjes dhe do të zëvendësohet nga një, e cila nuk është e Birit tim. Zëvendësim pas zëvendësimi do të dali ndërsa Mësimet e Birit tim do të kthehen përmbys dhe do të zëvendësohen me doktrina të rreme jofetare.

Nuk ka vënd për asgjë tjetër përveç se Fjalës së Zotit në çdo Kishë, që e deklaron veten të eci në gjurmët e Jezu Krishtit. Por do të vij një kohë kur Kisha e Birit Tim do të bëhet pjesë e një lëvizje politike në një shkallë të madhe, dhe më pas ajo do të çoj në gjithçka që ka lidhje me botën, përveç se nuk do të qëndroj besnike ndaj Fjalës ashtu si u vendos nga Zoti. Të gjitha këto gjëra do të ndodhin, ashtu si janë parathënë, pasi Ati im I Përjetshëm i lejon armiqtë e Tij ta shkatërrojnë Trupin e Birit të Tij të vetëm – por vetëm për një kohë të kufizuar. Ai i lejon këto sprova për të testuar forcën e atyre që e njohin të Vërtetën dhe ata që qëndrojnë besnikë ndaj Kishës së Tij; si dhe ata që do ta shpërfillin atë në favor të doktrinës së errësirës.

Do të marri kohë para se të gjitha këto ndryshime të ndodhin por fara është mbjellë. Të gjitha fetë do të bashkohen në një dhe më pas do të bashkohen me qeveritë si pjesë e një njësie të re globale dhe ata do të udhëheqin deri kur njeriu i mëkatit të futet për të zënë vëndin e tij. Shumë zëvendësime do të ndodhin deri kur feja e re përfundimisht të formohet dhe ajo do të deklaroj gjithçka që duket, në sipërfaqe, të jetë për të mirën e të gjithëve.

Lutuni, lutuni, lutuni fëmij të dashur për forcën për të duruar dhimbjen, që do të vijoj më pas. Biri im, Jezu Krishit, derdh lotë dëshpërimi të madh për mënyrën në të cilën Ai do të tradhëtohet dhe për shpirtrat që do të jenë të humbur për Atë në udhë e sipër. Do të varet nga shërbëtorët e Tij besnik për të drejtuar anijen, e cila do ta mbaj Kishën e Tij të Vërtetë në udhë të drejtë ndërsa lundron në ujëra të trazuara dhe të stuhishme. Por ju lutem të jeni të sigurtë se çdo hir i mirë do t’i dhurohet atyre që qëndrojnë besnikë ndaj Shpëtimtarit dhe Shëlbyesit të botës gjatë këtyre kohëve të vështira dhe të trazuara.  

Nëna juaj e dashur

Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal në anglisht: