Saturday, 8 August 2015

Unë Jam i Pranishëm në Eukaristi pavarësisht nga keqinterpretimi i Premtimit Tim

E Enjte, 14 Prill 2011, në 00:05
Bija Ime fort e dashur, mos u shqetëso. Ti po përmirëson në mënyrën se si po e cakton kohën për t’u lutur tek Unë. Tani është e rëndësishme që njeriu ta kuptojë se për t’u afruar më pranë Zemrës Sime, ai duhet ta kuptojë nevojën për të marrë Sakramentin e Eukaristisë Më të Shenjtë.
Shumë njerëz, përfshirë grupet e tjera të Krishtera, e mohojnë Praninë Time të Vërtetë në Eukaristi. Se përse ata kanë vendosur t’i mohojnë premtimet që Unë bëra në Darkën Time të Fundit, ku Unë premtova se do të jepja Trupin dhe Gjakun Tim si Bukë dhe Ushqim për shpirtrat tuaj, është e paqartë. Çfarë është e qartë është se Mrekullia e Eukaristisë së Shenjtë, e Pranishme në të gjithë Tabernakujt në mbarë botën, Ekziston sot, dhe është atje për t’i mbushur shpirtrat tuaj të gjorë, të paushqyer dhe të zbrazët me Praninë Time. Kjo Prani do t’ju forcojë në mënyra të tilla që, po të mos më merrnit Mua një herë e mirë që ju të jeni mësuar me të, ju do të ndjeheni të humbur.
Shumë të Krishterë e shpërfillin një nga premtimet më themelore që Unë bëra gjatë Kryqëzimit Tim, ku Unë do të isha i Pranishëm në Bukë dhe Verë dhe do të linja një shenjë të përhershme për të ndihmuar në ushqimin e shpirtrave. Arsyetimi i tepruar njerëzor ka bërë që Unë të jem i refuzuar madje edhe nga të Krishterët dashamirës. Të njëjtët të Krishterë nuk mund ta marrin Eukaristinë e Shenjtë në Formën e saj të Vërtetë. Eukaristia Më e Shenjtë ju qe dhënë të gjithëve si një Dhuratë e madhe për shpengimin dhe shpëtimin tuaj. Duke e refuzuar faktin se Unë Jam i Pranishëm, do të thotë se ju po humbisni hire të veçanta, që janë pjesë e një pakti për të më sjellë Mua edhe më pranë në zemrat tuaja. Dijeni, kur Unë vdiqa për ju, ishte për t’ju çuar drejt jetës së përjetshme dhe shpëtimit. Më merrni Mua si Prania e Gjallë dhe shpirtrat tuaj do të ndriçohen në mënyra që nuk do ta besonit se do të ishte e mundur. Kthehuni të merrni Trupin dhe Gjakun Tim. Më lejoni Mua t’jua heq dyshimet. Ky është një nga gabimet më të mëdha që kanë bërë Krishterët, duke më mohuar Mua të hyj në shpirtrat e tyre në këtë mënyrë. Kjo e fyen shumë Atin Tim të Përjetshëm për arsye të Sakrificës së bërë për të shpëtuar shpirtrat tuaj. Më lejoni Mua të sjell Dritë dhe ushqim në jetët tuaja. Ju do të jeni më të prirur për ta pranuar të Vërtetën e Mësimeve të Mia pasi të ndodhë Paralajmërimi.
Mbajeni mend çfarë Unë premtova gjatë Darkës Sime të Fundit se kur ju merrni bukën dhe verën ato do të bëhen Trupi Im dhe Gjaku Im.* Çdo interpretim tjetër është shtrembëruar nga logjika dhe arsyeja njerëzore. Tani kuptojeni dhe pranojeni të Vërtetën.
Shpëtimtari juaj i dashur, Jezu Krishti
*Për t’u sqaruar mbi Doktrinën e Transubstansacionit ju lutem referojuni Mesazhit të dhënë të Premten, 1 Qershor 2012, 20:15.
“Kur antikrishti t’i gllabërojë të gjitha fetë e vetmja armë ndaj së cilës ai do të jetë i pafuqishëm është Mesha e Shenjtë dhe Transubstansacioni i bukës dhe verës në Trupin dhe Gjakun Tim, në Eukaristinë e Shenjtë.”