Tuesday, 24 September 2013

Doktrina e errësirës – braktisja e madhe që do të dali prej atyre në Kishën Time – do të zbresi si një mjergull e madhe e dëndur

E Shtunë, 14 Shtator 2013, ora 03:00

Bija Ime e dashur, Unë Jam Zëri në mes jush, I Cili përpiqet ta bëj Veten të dëgjohet mes atyre liderave që përhapin përçarje dhe që sundojnë në të katër cepat e Tokës.

Doktrina e errësirës – braktisja e madhe, e cila do të dali prej atyre në Kishën Time – do të zbresi si një re e madhe e dëndur mbi të gjithë Kristjanët e pavetëdijshëm shumë shpejt. Plani për ta shtypur të Vërtetën ka filluar dhe së shpejti, versionet e shtrëmbëruara të Doktrinës Sime të Shenjtë do të bëhen të qarta tek shumë prej jush. Por, ndërsa ata e shkëmbejnë të Vërtetën me gënjeshtra, Shpirti I Shenjtë do të ngrihet kundër armiqve të Mi. Drita Ime do të jetë akoma e dukshme mes gjithë rrëmujës, që liderat e braktisjes më të madhe të gjithë kohërave do të shkaktojnë mbi botën. Ata nuk do të pushojnë deri kur bota të bëhet pagane, pa asnjë dashuri për Mua, Jezu Krishtin.

Bota jofetare do të duket të jetë bota e duhur, ajo ku çdo njeri do të inkurajohet të ndjeki joshjet dhe dëshirat e veta. Çdo përpjekje do të bëhet për ta dobësuar Praninë e Shpirtit të Shenjtë. Ata do të mohojnë Vuajtjen Time në Kryq dhe rëndësinë e nevojës për të fituar shpëtimin, ku ajo do t’i jepet gjithkujt që e shpengon veten tek Unë, dhe që kërkon Mëshirën Time. Ata jo vetëm që me forcë do t’i ushqëjnë fëmijët e Zotit me gënjeshtra për Mua dhe Mësimet e Mia, ata do të persekutojnë ata që i vënë në pyetje gënjeshtra të tilla.

Ata që i sfidojnë liderat e Kishës Sime, nga brënda, do të trajtohen ashpër dhe aspak mëshirë nuk do të tregohet. Ata prej jush që i pranojnë doktrinat e rreme, prej atyre që thonë se përfaqësojnë Kishën Time, dhe që e dini në zemrat tuaja se ato nuk mund të vijnë nga Unë, atëherë Unë do t’ju ndihmoj. Unë do t’ju ngushëlloj ndërsa ju drejtoj. Ju kurrë nuk duhet ta mohoni të Vërtetën apo të dorëzoheni tek ata, joshja e të cilëve për pushtet do të thotë se ata do të gënjejnë në Emrin Tim, nëse ata qëndrojnë të inkurajuar nga armiqtë e Mi. Besimi juaj do të vihet me të vërtetë në provë.

Unë vij tani për t’ju sjellë të Vërtetën, vetëm pse do t’ju mohohet e Vërteta. Kur kjo të ndodhi, ju nuk do të lejoheni të deklaroni të Vërtetën tek shpirtrat e tjerë që nuk mund të mbijetojnë pa atë.

Lutuni për Mëshirë për vetë shpirtrat tuaj dhe për ata që do të çohen në gabim të rëndë nga armiqtë e Mi.

Jezusi juaj


Mesazhi origjinal ne anglisht: