Saturday, 21 September 2013

Është koha që Grupet e Fushatës së Lutjeve duhet të ngrihen dhe të përhapen nëpër botë

E Djelë, 8 Shtator 2013

Bija Ime e dashur, është koha që Grupet e Fushatës së Lutjeve duhet të ngrihen dhe të përhapen nëpër botë. Këto Lutje janë dhënë prej Fuqisë së Zotit dhe mbrekulli të mëdha janë të shoqëruara me ato.

Këto Lutje do të përhapin konvertim, do të japin shërim fizik dhe do të dobësojnë efektin e luftës, urisë dhe varfërisë. Sot Unë ju dhuroj një Lutje të re e cila do të ndihmoj në pakësimin e vuajtjes së tmerrshme që do të shkaktohet nga lufta.

Fushat e Lutjes (120) Ndalo Përhapjen e Luftës

O Jezusi im i dashur, largoi luftrat, që e shkatërrojnë njerëzimin.

Mbroi të pafajshmit nga vuajtja.

Mbroi shpirtrat që përpiqen të sjellin paqen e vërtetë.

Hapi zemrat e atyre të lënduar nga dhimbja e luftës.

Mbroi të rinjtë dhe të pambrojturit.

Shpëtoi të gjithë shpirtrat jeta e të cilëve është shkatërruar nga lufta.

Na forco të gjithëve ne, i dashur Jezus, që lutemi për shpirtrat e të gjithë fëmijve të Zotit dhe na dhuro Hirin për ta duruar vuajtjen, që mund të na jepet gjatë kohëve të trazirave.

Ne të lutemi Ty, ta ndalosh përhapjen e luftës dhe silli shpirtrat në Strehën e Shenjtë të Zemrës Tënde.

Amin.

Shkoni, të gjithë ju që më dëgjoni Mua, dhe më kërkoni Mua Hiret që ju duhen për të duruar Dhimbjen Time në këtë kohë.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: