Saturday, 28 September 2013

Planet e Mia për të shpenguar botën po sjellin fryt. Gjithçka është tani në vënd

E Djelë, 15 Shtator 2013, ora 23:50

Bija Ime e dashur, të gjitha Planet e Mia për të shpenguar botën po japin fryt. Gjithçka është në vënd. Ushtria ime është formuar. Ata do të rriten tani dhe do të shtohen ngado, duke sjellë me vete shumë shpirtra që Unë i dëshiroj. 
Kësaj Ushtrie i janë dhënë Hire të mëdha nga Unë dhe prej Fuqisë së Shpirtit të Shenjtë ata do të mbajnë të ndezur Flakën e Krishtërimin dhe ata do të mbajnë Pishtarin e të Vërtetës deri në Ditën Finale. Ata do ta sjellin Dritën e Zotit në cepat më të errët dhe do t’i hapin sytë e miljonave ndaj Fjalës së Vërtetë të Zotit, ndërsa braktisja pushton Kishën Time në Tokë. Unë ju dhuroj atyre këtë Fushatë Lutje për t’i ndihmuar ata të më premtojnë Mua besnikërinë e tyre.  

Fushata e Lutjes (121) Besnikëria ndaj Ushtrisë së Jezu Krishtit

Ne qëndrojmë të bashkuar me Zemrën Tënde të Shenjtë, i dashur Jezus.

Ne e flasim me autoritet Fjalën e Vërtetë të Zotit.

Ne do të ecim në fund të Tokës për të përhapur të Vërtetën.

Ne kurrë nuk do të pranojmë ndonjë doktrinë të rreme të re në Emrin Tënd, përveç atyre që Ti Vetë na mësove.

Ne mbetemi të vërtetë, besnikë dhe të palëkundur në besimin tonë.

Ne do t’i trajtojmë ata që të tradhëtojnë Ty me dashuri dhe dhembshuri, me shpresën që ata do të kthehen tek Ty.

Ne do të jemi të vendosur, por të duruar, me ata që na persekutojnë në Emrin Tënd.

Ne do të ecim fitimtar gjatë gjithë udhës drejt Parajsës Tënde të Re.

Ne premtojnë, që përmes dhimbjes dhe vuajtjes sonë, ne do të sjellim Ty të gjithë ata shpirtra të humbur që kanë etje për Dashurinë Tënde.

Të lutemi që t’i pranosh lutjet tona për të gjithë mëkatarët në botë, që të bëhemi një familje, të bashkuar në dashurinë për Ty,në Epokën e Re të Paqes. Amin.

Shkoni, Ushtria Ime e Mbetur, me dijen se do t’ju jepet e gjithë ndihma dhe Hiret për të arritur sukses në këtë Mision të Shenjtë të fundit në Tokë, ku Unë mund të mbledh të gjithë fëmijët e Zotit nga faqja e Tokës dhe t’i sjell ata në Parajsën Time të Re.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: