Tuesday, 21 February 2012

Bisha me dhjetë brirë është Bashkimi Evropian

E Diel, 19 Shkurt 2012, në 03:00
Bija ime fort e dashur, ju nuk duhet të frikësoheni nga këto mesazhe.
Sepse ato po i jepen botës për hir të dashurisë që Unë e kam për tërë njerëzimin.
Njohja e ngjarjeve që do vijnë do t’i përgatisë fëmijët e Mi që ata të mund të mbrojnë të vërtetën.
Paralajmërimet e Mia mund të ndihmojnë në përhapjen e kthimit në besim si dhe t’ua bëjnë të mundur fëmijëve të Mi që, edhe një herë, ta njohin të vërtetën e Premtimit Tim për të ardhur përsëri.
Ardhja Ime e Dytë do të ndodhë në kohën e jetës suaj fëmijë.
Ju, që i përkisni këtij brezi të zgjedhur, do të vilni mrekullitë e Mbretërisë Sime të Lavdishme mbi tokë.
Unë i përfshij midis jush, bijtë e Mi të zgjedhur, edhe ata që më kanë kthyer shpinën dhe që e mohojnë ekzistencën e Atit Tim të Dashur, Hyjit Më të Lartit.
Dashuria Ime do t’i pushtojë edhe ata që më përçmojnë. Me kohën ata do të kthehen në besim.
Pranimi i mesazheve të Mia të dhëna ty, profetit Tim të kohëve të fundit me përgjegjësinë për të hapur shtatë vulat, nuk do të jetë e mjaftueshme.
Ajo që ka me të vërtetë rëndësi është shpëtimi i të gjithë vëllezërve dhe motrave tuaja në botë.
Dy aleatët Rusia dhe Kina do t’i bashkojnë forcat. Kjo do të ndodhë ndërsa bisha me dhjetë brirë të ngrihet për t’i sunduar njerëzit e vet të pafajshëm që kanë vuajtur kaq gjatë.
Bisha me dhjetë brirë është Bashkimi Evropian, bija Ime, i referuar si ‘Babilonia’ në Librin e Zbulesës.
Babilonia do të rrëzohet dhe do të dominohet nga Dragoi i Kuq – Kina dhe aleati i tij Ariu – Rusia.
Kur kjo të ndodhë komunizmi do të sundojë dhe mjerë kushdo që shihet të praktikojë fenë e vet në praninë e tyre.
Të gjitha fetë do të ndalohen por të Krishterët do të pësojnë persekutimin më të madh.
Roman Katolikët nuk do të tolerohen fare dhe do të duhet të mbajnë mesha në fshehtësi.
Koha ka ardhur, fëmijë, të gjithë ju ndjekësit e Mi, që të filloni ta planifikoni të ardhmen tuaj.
Unë do t’ju udhëzoj në çdo kohë.
Filloni të përgatiteni tani sepse po ju jepet koha që ta bëni këtë.
Përsëri, Unë po jua them, lutja dhe shumë prej saj do ta dobësojë fuqinë e Bishës, Ariut dhe Dragoit te Kuq.
Ata do të sundojnë për një kohë shumë të shkurtër. Sepse më pas ata do të shkatërrohen.
Shpëtimtari juaj i dashur
Shpenguesi i Njerëzimit
Jezu Krishti