Saturday, 18 February 2012

Ditët e fundit të Satanit: Ashtu si një greth që po ngordh, thumbin do ta ketë më lëndues

E Hënë, 13 Shkurt 2012, në 15:30
Bija Ime të lutem kujto që njeriut i duhet vetëm të shikojë rreth vetes për ta kuptuar se ndryshimet e mëdha kanë ardhur në botë.
Ngjarjet normale të përditshme nuk duken më njësoj. Kënaqësitë që ju, fëmijët e Mi, i merrni nga përfitimet materiale e kanë humbur shkëlqimin e tyre. Ato nuk ju tërheqin më. Ato janë të mbuluara me një maskë boshllëku.
Përse ndodh kështu? A nuk e dini se është fshikullimi i antikrishtit dhe prania e tij mbi tokë që po i hedh këto hije?
Ai, pjella e Satanit po e infekton çdo nivel të shoqërisë suaj përfshirë politikën, forcat ushtarake, institucionet financiare, organizatat humanitare dhe madje edhe kishat tuaja.
As edhe një sektor nuk është kursyer me qëllim që ai të shkaktojë dhimbje mbi njerëzimin në këto ditët e tij të fundit mbi tokë.
Mbajeni mend se Unë, Jezusi juaj, ju kam dhënë juve, ndjekësve të Mi, fuqinë e Shpirtit të Shenjtë për t’i bërë të pafuqishëm këta keqbërës të ligj.
Sa më shumë të ngriheni në betejë me anë të forcës së besimit tuaj, aq më i dobët do të bëhet mbërthimi i antikrishtit.
Lutja, dhe sidomos Lutjet e Kryqëzatës të dhëna ty, lajmëtares Sime, do të ndihmojnë ta shkulin këtë ligësi.
E gjithë ligësia mund të shkatërrohet përmes lutjes. Kaq e thjeshtë është.
Ditët e mbijetesës së Satanit dhe ushtrisë së tij janë të numëruara. Megjithatë, ashtu si një greth që po ngordh, thumbin do ta ketë më lëndues.
Tregoni durim dhe këmbëngulje gjatë këtyre sprovave dhe ju, ushtria Ime, me shpresë dhe konfidencë do të marshoni të bashkuar drejt portave të Parajsës Sime të Re mbi tokë.
Shpëtimtari juaj, Jezu Krishti

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2012/02/13/satans-last-days-like-a-wasp-when-dying-the-sting-will-be-the-most-painful/