Tuesday, 8 April 2014

Ata do të çojnë miljona Katolikë në gabim të rëndë dhe Kishat e Mia do ta humbasin Shenjtërinë e tyre

E Premte, 4 Prill 2014, në 23:20

Bija Ime e dashur, profecitë nuk i zbulohen njeriut, nga Zoti, për të shkaktuar bujë. Ato jepen për ta pregatitur njerëzimin për të ardhmen e tyre në Mbretërinë Time, me qëllim që ata të jenë të paralajmëruar për rreziqet e mundshme ndaj shpirtrave të tyre. Çdo Ndërhyrje sipas Urdhërit të Atit Tim, në jetën tuaj, është për të mirën tuaj dhe të shpirtrave të tjerë.

Profecitë e Mia, të dhëna ty, bija ime, me të vërtetë kanë filluar. Mashtruesit e kanë marrë kontrollin nga brënda dhe ata do të vazhdojnë ta gënjejnë botën të besoj se një doktrinë e re – ku Doktrina e Shenjtë egzistuese, e krijuar nga Zoti – mund të ndryshoj për t’ju përshtatur jetës së gjithë njerëzimit dhe të gjitha feve. Ruhuni nga fjala “ e përgjithshme”  apo nga ndonjë përpjekje për ta marrë Kishën Time në Tokë dhe për t’ja hequr Hyjninë e saj.

Ai që e ndryshon Liturgjinë nuk është një shërbëtor i vërtetë i Imi dhe prapë, kjo do të jetë pikërisht çfarë do të ndodhi. Dhe çfarë do të bëjnë shërbëtorët e Mi të shenjtë? Ata do të ulin kokat, do të ngrenë krahët në lavdërim të lavdishëm për doktrinën e re të rreme dhe do të mohojnë Gjithçka që Unë i dhashë botës. Dashuria e tyre për çështjet materiale; dëshirat e tyre për t’u admiruar dhe ambicjet e tyre kryelarta do t’i zhveshin ata nga betimet e tyre. Ata do të bëhen tradhëtarë dhe do të më kthejnë Mua shpinën. Ata do të çojnë miljona Katolikë në gabim të rëndë dhe Kishat e Mia do ta humbasin Shenjtërinë e tyre. Menjëherë pas kësaj, ndërsa thelbi i Kishës Sime të jetë dhunuar, ata do të mbledhin të gjitha besimet e tjera Kristjane dhe do të hartojnë sekte të reja të përgjithshme, që do të çojnë në deklaratën publike, e cila do ta mohoj egzistencën e Ferrit. Më pas, duke ecur mbrapsh, pikërisht në drejtim të kundër ndaj të Vërtetës, të gjithë besimtarëve do t’ju thuhet se mëkati është një çështje personale dhe se, për shkak të mëkatit origjinal, është e pamundur të shmanget. Prandaj, do t’ju thuhet se nuk është diçka për t’u shqetësuar. Mëkati do të përcaktohet ndryshe. Kur kjo të ndodhi, gjithë kuptimi i moralitetit do të vdesi. Kur morali të mos konsiderohet më të jetë i rëndësishëm, atëherë mëkati do të shfrenohet. Mëkati do të përhapet, do të rritet, deri kur shoqëria të bier dhe për ata që do të qëndrojnë besnikë ndaj Kishës Sime – Kishës së Vërtetë – ajo do të jetë një shenjë tmerri për t’u dëshmuar.

Njerëzit do të mburren për mëkatin, duke e shpalosur hapur mungesën e tyre të moralitetit dhe feja e botës së re do të urdhëroj se mëkati kurrë nuk do t’ju bllokoj apo dëmtoj ju, në Sytë e Zotit. Një zot që ata do t’i referohen është Satanai, por ata kurrë nuk do t’ja u thonë ju këtë. Për të më talluar Mua, ata do t’ju paraqesin antikrishtin, që do të pritet me entusiazëm, sepse ai do të duartrokitet nga profeti i rremë dhe do të adhurohet prej tij. Antikrishti do të bëj gjithçka që kundërshton Mësimet e Mia, por ai do ta bëj atë me joshje dhe me magjepsje. Miljona do ta adhurojnë atë. Ai do të jetë gjithçka që Unë nuk jam. Ai do të gënjej kaq shumë, sa do të jetë e lehtë për atë t’i çoj fëmijët e Zotit në herezi dhe në dëshpërim të tmerrshëm.

Unë Jam duke ju pregatitur të gjithëve ju për këtë ditë. Është shumë e vështirë për shumë prej jush të dëgjoni këtë lajm, por është e Vërteta. E Vërteta do t’i çliroj shpirtrat tuaj nga vdekja. Luftojeni të Vërtetën dhe asnjë e mirë nuk do të vij prej kësaj – vetëm dëshpërim. Pengojini të tjerët të qëndrojnë besnikë ndaj Kishës Sime, duke i inkurajuar ata të ndjekin herezinë, që do lëshohet mbi botën nga brënda Kishës Sime, ju do t’ju hidheni luanëve. Ata që shkatërrojnë shpirtrat e të tjerëve, me anë të forcës, do të hasin ndëshkimin më të madh nga Dora Ime.

Pranojeni të Vërtetën dhe pregatituni. Më ndiqni Mua dhe Une do t’ju udhëheq të sigurtë drejt Mbretërisë Sime. Ndiqeni bishën dhe ai do t’ju çoj ju dhe ata që ju sillni me vete në flakët e Ferrit përjetësisht.

Jezusi juaj

Mesazhi në anglisht: