Tuesday, 29 April 2014

Hyji Atë: Është më mirë që ju të duroni këtë dhimbje shpirtërore tani, se në flakët e përjetshme

E Shtunë, 26 Prill 2014, në 13:42

Bija Ime më e dashur, forcat e liga po forcohen dita ditës, ndërsa ora e Mëshirës së Madhe të Birit Tim do të bjer pa paralajmërim.

Ata njerëz, mes jush, që nuk e pranojnë Birin Tim, do të mbështillen në çdo Rreze të Mëshirës së Tij, kaq papritur, sa pak nga ju do ta kuptojnë se çfarë është hedhur mbi ju, e tillë do të jetë Forca e Pranisë së Tij Hyjnore. Ata prej jush, me urrejtje në zemrat tuaja, do të ndjejnë dhimbje të madhe dhe ankth. Ju do ta përjetoni, mbi trefish, të njëjtën dhimbje që ju shkaktoni mbi fëmijët e Mi, sepse të jeni të bindur, Paralajmërimi është një formë Gjykimi. Ju do të dëshmoni dhimbjen dhe vuajtjen intensive, që do të duroni, po të hidheshit në zjarret e Ferrit. Shumë nga ju do t’ju duket Paralajmërimi të jetë jashtëzakonisht i dhimbshëm. Por, ju duhet ta mirëprisni Dhuratën Time, sepse është më mirë që ta duroni këtë dhimbje shpirtërore tani, se në flakët e përjetshme.

Unë përpiqem t’ju pregatis, përmes Misionit Tim të Bekuar, me qëllim që të mos humbas asnjë shpirt. Misioni Im i fundit në Tokë – ku Unë e dhashë autoritetin, në formën e Trinisë më të Shenjtë dhe më të Bekuar – do të kundërshtohet ashpër, ndërsa ai vazhdon në udhëtimin e vet për të shpëtuar shpirtra, përpara Ditës së Madhe. Asnjë mision tjetër, që nga Kryqëzimi i Birit Tim, nuk do të urrehet aq shumë sa ky. Mjerë ata prej jush që më kundërshtojnë Mua, Atin tuaj të Përjetshëm, sepse nëse ju pështyni në Fytyrën Time, me një gjuhë të fëlliqur, Unë do t’ju ndëshkoj.

Unë nuk do të lejoj, për kohë të gjatë, urrejtjen dhe blasfemitë, që ju mëkatarët e gënjyer i hidhni tek Unë. Kur ju përpiqeni të më ndaloni Mua, në Përpjekjen Time për t’ju shpëtuar të gjithëve ju nga i ligu, ju do të vuani së tepërmi, për shpirtrat që do të humbasin për Mua për shkakun tuaj.

Hyjnia Ime nuk do të shtypet, as edhe ardhja e Birit Tim nuk do të ndalohet. Askush nuk e ka fuqinë ta bëj këtë. Njeriu që përpiqet ta vendosi veten e vet mes mëkatarit dhe Meje, Atit të Përjetshëm, me qëllimin për ta gënjyer atë shpirt të mohoj Fjalën Time, do të ndalohet.

Unë Jam e Vërteta. Unë Jam Fillimi dhe Unë Jam Mbarimi. Dashuria Ime për të gjithë fëmijët e Mi është e madhe, dhe mjerë mëkatari që nxit Zemërimin Tim kur përpiqet ta ngreh veten e tij para Meje. Unë do t’i shtyp kokat krenare të shërbëtorëve të shenjtë që i vjedhin shpirtrat nga Unë, përmes herezisë. Unë do t’i shkatërroj ata veprimet e të cilëve do t’i çojnë shpirtrat në gabim të rëndë. As edhe për një sekondë ju nuk duhet ta keqkuptoni Paralajmërimin Tim, sepse kur Unë të Jem shtyrë të ndërhyj bë shpëtimin e shpirtrave, ata armiqtë e Mi do të shtypen përtokë.

Ndërhyrjet e Mia të fuqishme kanë filluar dhe së shpejti, pak nga ju, që e dëgjojnë Zërin Tim, përmes këtyre Mesazheve, do të dyshojnë përsëri, sepse ju do të dëshmoni çdo profeci të përmbajtur në Librin Tim të së Vërtetës.

Shkoni dhe të jeni mirënjohës për Mëshirën Time të Madhe. Pranojini Ndërhyrjet e Mia, sepse ato do të ndihmojnë ta bëjnë botën të kuptoj. Vetëm pas pastrimit njeriu do të jetë në gjëndje të dëgjoj me të vërtetë Zërin Tim.

Ati juaj I Përjetshëm
Hyji Më I Larti

Mesazhi origjinal në anglisht: