Saturday, 12 April 2014

Nëna e Shpëtimit: Biri im, Jezu Krishti, do të tradhëtohet nga një tjetër Judas dhe nga një me autoritet të madh

E Mërkurë, 9 Prill 2014, në 15:30

Bija ime e dashur, kur Judas Iskarioti e tradhëtoi Birin tim, Jezu Krishtin, ajo pati pasoja me ndikim të madh. Për arsyen se ai ishtë një nga aleatët e Tij më të afërt, dhe një pjestar i apostujve të Tij të shtrenjë, tradhëtia e tij ishte shumë e dhimbshme për Birin tim. Për shkakun se ai, një tradhëtar, erdhi nga brënda Zonës së Birit tim, kjo bëri që dyshimet të dilnin ngadalë mes atyre që ishin të pasigurtë nëse ishe Biri im, në të vërtëte, Mesia i Vërtetë apo jo. Dyshimet u përhapën dhe shumë nga apostujt dhe ndjekësit e Tij u ndjenë të hutuar, të humbur dhe të frikësuar. Ata e dinin se menjëherë sa Ai të kapej nga armiqtë e Tij, e Vërteta do të vihet në pyetje dhe më pas do të mohoet. Ata gjithashtu e dinin se, nëse do ta mbronin Birin tim publikisht, edhe ata do të vuanin dhe do të përfundonin të duronin të njëjtin ndëshkim të caktuar për Atë. Ata gjithashtu e dinin se nuk do të kishin patur kurajon të sfidonin armiqtë e Tij, nga frika e talljes.  

E njëjtë do të jetë edhe tradhëtia e Birit tim, nga vetë brënda Kishës së Tij në Tokë. Biri im do të tradhëtohet nga një tjetër Judas dhe nga një me autoritet të madh, nga brënda Kishës së Tij në Tokë. Kur kjo, tradhëti e dytë e madhe, qëkur Judas Iskariot e shiti Birin tim për 30 copë argjëndi, të ndodhi, do të bëj shumë popuj të çdo rrace, kombësie dhe besimi Kristjan, ta vënë në pyejte të Vërtetën. Kjo tradhëti do të ketë gjithashtu pasoja me ndikim të madh, sepse do të vër në pyetje çdo aspekt të vetëm të Hyjnisë së Birit tim. Kur kjo të ndodhi, e Vërteta do të rrëzohet. Në vënd të saj, një kufomë do të ngrihet, e kalbur që në thelb, pa asnjë shenjë jete. Një doktrinë e vdekur do të ngrihet dhe do të zbukurohet me të gjitha cilësitë e rreme të shoqëruara me Birin tim, por që nuk do të japi asnjë fryt. Por, ajo do të duket si një konvertim i ri.

Konvertimi i vërtetë vjen nga dashuria e njerëzve për Zotin, e fuqizuar me Dhuratën e Shpirtit të Shenjtë dhe sipas vullnetit të tyre të lirë. Kjo doktrinë e re do t’i imponohet botës, pa vullnetin tuaj të lirë. Refuzojeni atë dhe ju do të ndëshkoheni nga armiqtë e Birit tim.

Ata që e tradhëtojnë Birin tim në ditët finale nuk do të kenë asnjë jetë. Ata që nuk e tradhëtojnë Atë do të jetojnë përherë në Lavdinë e Zotit.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal në anglisht: