Monday, 7 July 2014

Ju kurrë nuk duhet ta refuzoni Zotin për shkak të veprave të liga të atyre që gabimisht pohojnë se i shërbejnë Atij

E Djelë, 29 Qershor 2014, në 20:20

Bija Ime e dashur, çdo njeri që fshihet pas fesë për të kryer ligësi mbi popujt e besimeve të tjera fetare nuk vijnë nga Unë. Fetë që maskojnë urrejtjen dhe demonizojnë grupet e tjera nuk i shërbejnë Zotit.  

Kur njerëzit më përdorin Mua, Jezu Krishtin, si mburojë pas të cilës të fshihen, në përpjekje për të vrarë dhe për të therur të pafajshmit, kjo është shkelja më e madhe. Njerëzit, që besojnë në Zot, duhet ta dinë se Kush është Zoti; çfarë Ai i ka thënë botës dhe se si Ai i ka udhëzuar fëmijët e Tij përmes 10 Urdhërimeve, me qëllim që t’i shërbejnë Atij.

Zoti është Dashuri. Ai nuk e fal urrejtjen e çdo lloji. Nëse apo kur të shikoni njerëz të përdorin mantelin e fesë për të shkaktuar dhimbje mbi të tjerët, për çfarëdo lloj arsye, ju duhet ta dini se kjo nuk ka fare të bëj me dashurinë për Zotin. Urrejtja vjen nga Satanai dhe ai e përhap vrerin e tij mes radikalëve fetarë, për të shfryrë zemërimin e tij kundër Zotit. Duke infiltruar ata, që e kanë të shtrëmbëruar kuptimin se Kush Jam Unë, ai arrin të përhapi urrejtjen kundër Zotit. Atëherë njerëzit do të pyesin: “Përse mundet Zoti ta lejoj ligësi në tillë në Emrin e Tij?” Përgjigja është se i ligu gjithmonë do të gjendet në vënde ku Zoti nderohet, sepse vënde të tilla gjithmonë kërkohen nga i ligu, për të sjellë turp tek çdo fe, që e nderon Zotin. Për arsye të veprimeve të tij njerëzit do të largohen atëherë nga Zoti dhe Ai do të bëhet me faj për çdo vepër të lig, të kryer nga ata që pohojnë se i shërbejnë Atij.

Urrejtja maskohet me kujdes. Ajo gjithmonë do të shfaqet nga ata që pohojnë se përfaqësojnë Zotin, për t’u dukur sikur sjellin drejtësi ndaj armiqve të Zotit. Ajo do të duket si ‘zëri i shqetësimit’ dhe dënimi për çfarë dëshiron që bota të besoj të jetë një gjë e keqe. Kishat e grupeve të ndryshme, në mbarë botën, janë infiltruar përbrënda nga armiqtë e Zotit. Qëllimi është për të bërë me turp Emrin e Atit Tim të Përjetshëm. Si rezultat i saj, është ngritur, në të gjithë cepat e botës, një dyshim i thellë dhe mungesë besimi në Zot. Kuptimi i natyrshëm është se përfaqësuesit e Zotit kanë kryer ligësi në Emrin e Tij dhe prandaj, besimi në Zot është dëmtuar. Prandaj dhe bota është zhytur në urrejtje, korrupsion dhe luftra, sepse plani i Satanait është për të shkatërruar çdo fe, që nderon Zotin e Vërtetë. Ata që shkaktojnë këto ligësi nuk kanë aspak dashuri në shpirtrat e tyre.

Ju kurrë nuk duhet të refuzoni Zotin për shkak të veprave të liga të atyre që gabimisht pohojnë se i shërbejnë Atij. Nëse ju bëni kështu, dhe e largoni veten nga Zoti për shkak të kësaj, ju keni besuar gënjeshtrat, që Satanai do që ju t’i gëlltisni. Kurrë mos i gjykoni të tjerët për shkak të besimit të tyre – për mirë apo për keq. Kurrë mos e gjykoni Atin Tim të Përjetshëm apo Mua, Jezu Krishtin, Birin e Tij të dashur, për mëkatet që kryejnë ata që shërbejnë në Kishat e Tij. Njeriu është, dhe gjithmonë do të jetë, një mëkatar në këtë Tokë. Mëkati gjithmonë do të jetë malllkimi i njeriut, deri kur Unë të vij përsëri. Por të akuzoni Zotin për mëkat është një shkelje po aq e madhe sa dhe e pamundur.

Zgjohuni ndaj faktit që Satanai egziston dhe ai është i kujdesshëm për ta fshehur këtë fakt, që të mund të mashtroj shpirtrat të mallkojnë Zotin, Krijuesin e gjithçkaje që Është dhe përherë do të Jetë. Së shpëjti, të gjitha këto mizori do të marrin fund dhe e gjithë Lavdia do të jetë e Imja. Nuk do të jetë gjatë para se Satanai të shkatërrohet dhe rraca njerëzore të jetë në gjëndje të shikoj qartë se Kush Jam Unë dhe Jetën e Lavdishme që Unë do të sjell në Ardhjen Time të Dytë.

Ju duhet të qëndroni vigjëlentë ndaj gjithçkaje që paraqitet në Emrin Tim të Shenjtë, sepse do ta shikoni se jo të gjitha vijnë nga Unë.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht: