Saturday, 19 July 2014

Nëna e Shpëtimit: Unë do të punoj ngushtë me Birin tim të dashur, Jezu Krishtin, në veprën e Tij finale për të shpëtuar njerëzimin

E Djelë, 6 Korrik 2014, në 14:25

Bija ime, koha ime si Nëna e Shpëtimit, kur unë do të punoj ngushtë me Birin tim të dashur, Jezu Krishtin, në veprën e Tij finale për të shpëtuar njerëzimin është përcaktuar në mënyrë të vendosur.

Që nga kjo ditë e tutje, unë do të bëj gjithçka që kërkohet nga unë për t’ju përgjigjur Atij kur Ai ndërhyn në çështjet e botës për të shfaqur Mëshirën e Tij.

Udha drejt shpëtimit është një udhë shumë e vështirë, pasi nuk është kurrë e lehtë të hapen sytë e të verbërve ndaj të Vërtetës. Nuk ka gjë më shqetësuese atëherë të shikosh këta shpirtra të gjorë të cilët nuk mund të shikojnë sepse refuzojnë ta bëjnë këtë. Kokfortësia e njeriut është një pengesë e madhe dhe për këtë arsye vepra të mëdha lutje dhe sakrifice kërkohen nga të gjithë ata që janë të bekuar me Dritën e Zotit në zemrat e tyre. Do të jetë bujaria juaj e vullnetit të lirë, ndërsa ju i sillni Birit tim dhuratën që Ai dëshiron, që do ta mundësoj Shpirtin e Shenjtë të bjer mbi ata shpirtra që kanë nevojë të madhe për Mëshirën e Birit tim.

Mund të jetë një sfidë e madhe të shpallni të Vërtetën, vetëm me anë të besimit tuaj. Por ndërsa shumë njerëz janë besnikë ndaj Birit tim, ata nuk e kanë dhuratën e kuptimit të plotë. Besimi i verbuar në Zotin është një Dhuratë e madhe dhe i është dhënë atyre që janë të butë në zemër dhe që ju mungon egoizmi. Megjithatë, ngrihuni, të dashur fëmijë, dhe pregatituni për betejën e madhe për shpirtrat. Do të jetë detyra më e madhe madje dhe për më të fortin mes jush. Më lejoni mua, Nënën tuaj, t’ju udhëzoj në kohët që vijojnë, sepse unë jam Mbrojtësja juaj dhe Jezu Krishti më ka dhënë Hire të mëdha për të qënë e aftë t’ju marr me vete në udhën drejt lavdisë së madhe.

Shkoni në paqe për ta dashur dhe shërbyer Zotit. Sepse ata që e ndjekin Atë, si fëmijët e vegjël, çdo Mbrojtje do t’ju jepet.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal në anglisht: