Wednesday, 2 July 2014

Kisha Ime, kur të ndahet dhe të rrëzohet, do ta përqafoj humanizmin me gëzim të madh

E Premte, 27 Qershor 2014, në 22:11

Bija Ime e dashur, ju kurrë nuk do ta identifikoni punën e Satanait në botë aq lehtë, sepse ai është shumë dinak. Ai rrallë herë do t’i ekspozoj veprat e tij në një mënyrë, që do ti bëj njerëzit ta vënë në pyetje influencën e tij. Gjatë gjithë sundimit të tij në Tokë, ai shkoi deri aty sa ta bindi botën se ai nuk egziston. Rrallë herë do ta shikoni të Vërtetën, sepse ajo është e fshehur përmes atyre njerëzve që ai përdor për t’i bindur njerëzit se Zoti nuk Egziston.

Qëllimi i djallit është që t’i gënjej njerëzit të besojnë se bota dhe egzistenca e rracës njerëzore e kanë një qëllim. Triumfi i tij më i madh ishte futja e humanizmit dhe, në veçanti, humanizmi jofetar.

Humanizmi, një e ashtu- quajtur dëshirë për t’u kujdesur për nevojat e rracës njerëzore, përmes eleminimit të padrejtësisë sociale, është i gabuar. Ata që e adoptojnë humanizmin në jetën e tyre e bëjnë këtë si zëvendësim për besimin në Zot dhe është e kuptueshme përse ata e bëjnë këtë. Për fat të keq, shumë besime fetare kanë nxjerrë disidentë, sjellja e të cilëve nuk është e influencuar nga Zoti. Urrejtja e tyre për të tjerët dhe qëllimi i tyre vdekjeprurës ushtrohet në Emër të Zotit kur, në fakt, është vetë Satanai që frymëzon çdo lëvizje të tyre. Ai e bën këtë për t’i larguar njerëzit nga Zoti. Këta shpirtra të errët kryejnë padrejtësi të tmerrshme dhe përdorin Emrin e Atit Tim të dashur për të kryer veprat e tyre djallëzore. Pastaj ata i justifikojnë këto veprime në emër të fesë së tyre dhe ata i bëjnë shumë njerëz të heqin gjithë besimin në Zot.

Humanizmi jofetar, ndërsa i duartroket gjithë gjërat e mira në emër të drejtësisë sociale, është shumë joshëse ndaj atyre shpirtrave që janë me zemër të butë, sepse qëllimet e tyre janë të mira. Për fat të keq, kur ata e mbështesin këtë doktrinë, ata thonë se Krijimi i botës ishte një aksident, i shkaktuar nga natyra. Por kjo nuk është e vërtetë, sepse bota u krijua nga Ati Im I Përjetshëm. Asnjë shkencëtar nuk do të jetë ndonjëherë në gjëndje ta shpjegoj Krijimin e botës, sepse kjo dije kurrë nuk u bë e nohur për njeriun.

Të refuzoni supernatyralen dhe Egzistencën Hyjnore të Zotit do të thotë se ju refuzoni udhëzimet morale, të cilat dalin nga Zoti. Kjo do të thotë se moraliteti, një kuptim i thellë i çfarë i pëlqen apo jo Zotit, nuk mund të vazhdoj dhe kjo çon në errësirë. Përkundrazi, njeriu do të përqëndrohet vetëm në nevojat e veta fizike, dhe ai do ta neglizhoj shpirtin e tij. Në vdekje, shpirti i tij, të cilin ai e refuzoi ta pranoj si një Dhuratë jetë-dhënëse nga Zoti, prapë nuk do ta pranoj Mëshirën e Zotit. Shumë nga këta shpirtra do ta ketë shkëputur veten e tyre plotësisht nga Mëshira e Zotit në atë fazë.

Kisha Ime, kur ajo të ndahet dhe të rrëzohet, do ta përqafoj humanizmin me gëzim të madh. Dhe, si rezultat i saj, do t’i tërheqi të gjithë këta shpirtra në një interpretim të gabuar të së Vërtetës për egzistencën e tyre. Pastaj bota do ta përqafoj këtë kishë të tipit të ri – një kishë që merret me padrejtësitë sociale – dhe asnjë fjalë rreth rëndësisë për shpëtimin e shpirtrave të tyre nuk do të përmëndet.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht: