Friday, 29 August 2014

Krishtërimi do të urrehet sepse do të shihet si një bllokim ndaj lirisë personale

E Hënë, 11 Gusht 2014, në 19:36

Bija Ime e dashur bota është e shpëlarë me një formë të re spiritualizmi e përbërë nga një besim në një qënie superiore – atë që ata e quajnë krishti – por nuk jam Unë, Jezu Krishti, që ata i referohen. Satanai, në formën e Luciferrit, i referuar si Mbreti i Dritës, adhurohet jo si një qënie djallëzore por si një, që kryen një detyrë për Zotin. Kjo ideologji është e favorizuar nga sektet sekrete, që janë ngritur për të shkatërruar Krishtërimin. Shumë do të fyten në kultet dhe praktikat e magjisë sepse ato krijojnë kënaqësi. Sa të futen ata do të bëhen peng dhe, me kalimin e kohës, do të zaptohen nga i ligu.

Shumë njerëz janë të etur për kënaqësi shpirtërore dhe dëshirojnë paqe. Çdo ideologji, që pohon t’ju sjelli atyre përmbushjen e shpresave të tyre, paqe, qetësi dhe një kuptim i thellë i humanizmit të tyre do të ishte tërheqëse për ata. Megjithatë, shumë do të urrejnë të më ndjekin Mua, Jezu Krishtin, sepse shoqëria më ka dënuar Mua në zemër të tokës. Por, ata do të jenë të kënaqur kur t’ju ushqehet doktrina e rreme se të gjitha udhët të çojnë tek Zoti. Kjo është një gënjeshtër sepse ju mund të vini tek Zoti vetëm nëpërmjet Meje, Birit të Tij të vetëm, Jezu Krishtit.

Unë Jam Një në Atë i Cili i krijoi të gjitha gjërat. Ka vetëm një Zot dhe Unë, Jezu Krishti, Jam Fjala e bërë njeri me qëllim që njerëzimi të bëhej i plotë përsëri. Pa Mua ju kurrë nuk mund të bëheni të plotë, as në këtë jetë dhe as në tjetrën.

Botës do t’i thuhet se qëllimi më i rëndësishëm për të luftuar është liria – liria me çdo kusht. Por ta nderoni me të vërtetë Zotin do të thotë ta humbisni aftësinë t’i shërbeni vetëm interesit tuaj vetjak dhe, prandaj, Krishtërimi do të urrehet sepse do të shihet si një bllokim ndaj lirisë personale. T’i shërbehet Zotit, çdo Zoti, do të bëhet qëllimi i shumë njerëzve që kërkojnë të Vërtetën. Por kur Satanai konsiderohet nga njeriu të jetë hyjnor, Zoti – në Drejtësinë e Tij pafund – do t’i shkatërroj ata që nderojnë bishën. Bisha që fshihet mes elitës dhe të fuqishmëve i jep forcë atyre që përhapin gënjeshtrën se Unë, Jezu Krishti, nuk egzistoj. Ky është mallkimi më i madh i hedhur mbi njerëzimin nga Satanai dhe për shkak të dobësisë së njeriut ai e beson gënjeshtrën, që del nga gojët e të liqve.

Ka vetëm një Zot. Ka vetëm një udhë drejt Zotit. Asnjë udhë tjetër, pavarësisht se sa e shndritshme mund t’ju paraqitet, nuk mund t’ju çoj tek Ati vetëm ajo që vjen përmes Meje, Jezu Krishtit, Shpëtimtari i Botës.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht: