Monday, 11 August 2014

Nëna e Shpëtimit: Jezu Krishti, nuk duhet më nga njerëzimi ashtu si Ai duhej dikurE Martë, 22 Korrik 2014, në 16:50

Fëmijët e mi të dashur, Biri im, Jezu Krishti, nuk duhet nga njerëzimi ashtu si Ai duhej dikur. Shpërfillja ndaj Egzistencës së Tij është kthyer në një përçmin për gjithëçka që Ai është, gjithçka që Ai përfaqëson dhe gjithçka që Ai premtoi. Kjo më ka sjellë mua shumë dhimbje dhe trishtim.

Ndërsa braktisja rritet dhe përhapet, Ai, Jezu Krishti, do të dënohet nga çdo komb, deri kur ata që e duan Atë dhe që i ndjekin Mësimet e Tij nuk do të jenë në gjëndje ta deklarojnë besnikërinë e tyre ndaj Tij, pa u dashur të pësojnë tallje, përbuzje dhe fyerje. Ata që janë besnikë ndaj Tij nuk do të jenë në gjëndje të shpallin të Vërtetën nëse nuk kalojnë kohë në lutje, duke ju lutur Atij t’i ndihmoj që t’i bëjnë ballë opozitës që do t’ju duhet të hasin çdo ditë.

Për të qëndruar besnik ndaj Jezu Krishtit, ju duhet ta doni Atë pa kushte. Ta doni Atë me të vërtetë është një bekim i madh dhe është gjithashtu një Dhuratë nga Zoti. Për ata dashuria e të cilëve për Birin tim është dobësuar, unë kërkoj që ju të recitoni këtë Lutje.

Fushata e Lutjes (160) Më ndihmo të dua Ty më shumë:

O Jezusi im, Shpëtimtari i botës, më ndihmo të dua Ty më shumë. Më ndihmo të rritem në dashurinë time për Ty. Mbushe zemrën time me Dashurinë dhe Dhembshurinë Tënde, që të mund të fitoj Hiret për të dashur Ty ashtu si Ti më do mua.

Mbushe shpirtin tim mosmirnjohës më një dashuri të thellë dhe të qëndrueshme për Ty dhe për gjithçka që Ti përfaqëson. Më Fuqinë  e Hireve të Tua më ndihmo të dua fqinjin tim ashtu si Ti e do çdo fëmij të Zotit dhe të tregoj dhembshuri ndaj atyre që kanë nevojë për Dashurinë Tënde dhe që janë pa besim.

Më bashko me Ty, që ta bëj jetën Kristjane, të cilën Ti na e mësove sipas shëmbullit Tënd gjatë Kohës Tënde në Tokë. Amin.

Ta doni Birin tim, fëmijë, dhe Ai do ta shpërndaj Dashurinë e Tij, me qëllim që çdo fëmij i Zotit të përfshihet në Mëshirën e Tij të Madhe. 

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal në anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/mother-of-salvation-jesus-christ-is-not-loved-by-humanity-as-he-once-was/