Monday, 11 August 2014

Kur ju besoni tek Unë duhet të jetë pa asnjë kushtE Mërkurë, 23 Korrik 2014, në 17:04

Bija Ime e dashur, besimi është një term shumë i keqkuptuar, kur vjen puna për lidhjen Time me ju. Të besoni nuk është një gjë e lehtë për t’u bërë, sepse njeriu është një mëkatar dhe mundet, në çdo kohë, ta tradhëtoj një besim madje dhe mes atyre që ai i do.

Të besojnë tek Unë kërkohet një mundim i madh nga ana e shpirtrave. Kur ju besoni tek Unë, duhet të jetë pa asnjë kusht apo sipas kërkesave tuaja. Kur ju thoni se më doni Mua ka disa faza që përfshihen. Faza e parë është ajo e besimit dhe e dashurisë për gjithçka që Unë ju mësova dhe për arsye të asaj se Kush Unë Jam. E dyta është e frymëzuar nga dashuria për Mësimet e Mia dhe një dhembshuri e thellë për Mua. Faza e tretë ndodh kur ju jeni në bashkim të plotë me Mua, kur ju ndjeni Dashurinë Time, Dhimbjen Time, Hidhërimin Tim dhe e kuptoni – pa e ditur përse – çfarë do të thotë të jeni një fëmij i vërtetë i Zotit. Kjo do të thotë se ju e pranoni se Unë Jam Fillimi dhe Mbarimi dhe se e gjithë kjo vjen nga Unë.

Kur ju më doni Mua me një zemër të hapur, si ajo e një fëmije, ju do të më doni Mua pa kusht. Ju do ta dini se Unë do t’ju vij në ndihmë kur gjithçka që ndjehet e pashpresë, ju do ta dini se Dashuria Ime për njeriun është e pashtershme, pa ligësi, pa diskriminim dhe se asnjë mëkatar Unë nuk do ta refuzoj – pavarësisht se çfarë kanë bërë. Atëherë, ju nuk do t’ju këtë mbetur asnjë dyshim për Hyjninë Time dhe ju do të dorëzoheni tek Unë plotësisht! Ju do të ma lini Mua gjithçka, edhe pse, me siguri, ju do të vuani në duart e njeriut kur ju më doni Mua në këtë mënyrë. 

Prej Dritës Sime që do të ndriçoj brënda shpirtrave tuaj, ata që më refuzojnë Mua do të bëjnë gjithçka të munden për t’ju poshtëruar; për t’ju tallur; për t’ju goditur dhe për ta bërë jetën të vështirë, sepse të jeni të sigurtë, Kristjanët gjithmonë janë përbuzur dhe do të vazhdojnë të persekutohen, ashtu si isha edhe Unë, deri në Ditën Finale.

Besoni tek Unë dhe Unë do t’ja u lehtësoj barrën dhe ndërsa ju mund të pësoni sulme gojore, nga ata që ju urrejnë për shkakun Tim, ju do të jeni të qetë. Ju lutem të recitoni këtë Lutje sa herë që ndjeheni të ndarë nga Unë dhe Unë do t’ju vij në ndihmë. Unë do t’ju mbush me një Paqe që nuk mund dhe që kurrë nuk do të gjendet ndokund në këtë botë. 

Fushata e Lutjes (161) Për besim dhe paqe:

Jezus, unë besoj tek Ty. Më ndihmo të dua Ty më shumë. Më mbush me besim për t’u dorëzuar i plotë dhe përfundimisht i bashkuar me Ty. Më ndihmo ta rris besimin tim në Ty gjatë kohëve të vështira. Më mbush me Paqen Tënde. 

Unë vij tek Ty, i dashur Jezus, si një fëmij, i çliruar nga të gjitha lidhjet e kësaj bote; i çliruar nga të gjitha kushtet dhe unë ta dorëzoj Ty vullnetin tim për të bërë me të ashtu si Ti e shikon të përshtatshme për të mirën time dhe të shpirtrave të tjerë. Amin.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/when-you-trust-in-me-it-must-be-free-of-any-condition/