Tuesday, 12 August 2014

Nëna e Shpëtimit: Ai, që nuk tregon respekt për jetën e njeriut, nuk e njeh ZotinE Enjte, 24 Korrik 2014, në 16:48

Fëmijët e mi të dashur të Zotit, ju kurrë nuk duhet ta harroni se sa të veçantë jeni në Sytë e Zotit, sepse Ai ju do të gjithëve ju pa kushte. Ai buzëqesh kur ju buzëqeshni. Ai qesh kur ju qeshni. Ai derdh lotë kur ju jeni të dërrmuar nga dhimbja dhe nga hidhërimi dhe Ai zemërohet kur ju vuani persekutimin në duart e të tjerëve. 

Në këtë kohë në histori, kur urrejtja i infekton kombet ngado dhe kur të pafajshmit torturohen, shtypen dhe vriten, Dora e Tij do të shtrihet dhe do t’i ndëshkoj të liqtë. Kur njerëzimi ngrihet kundër Zotit duke mos i dhënë rëndësi Ligjeve të Zotit dhe, në veçanti, duke mos treguar respekt për jetën e një qënie tjetër njerëzore, Ndëshkimi I Tij do të përfshij botën. Ai, që nuk tregon respekt për jetën e njeriut, nuk e njeh Zotin apo Hyjninë e Tij. 

Zoti është Krijuesi dhe Autori i Jetës – Ai e jep atë dhe vetëm Ai e ka Autoritetin ta marri atë. Oh sa shumë dëshpërim ka në këtë kohë në Mbretërinë e Tij qiellore, për shkak të agresionit, që është nxitur nga i ligu, kundër Krijimit të Tij. 

Ju duhet t’i kërkoni Zotit ta zbusi vuajtjen, që është shkaktuar në botë nga njerëzit zemrat e të cilëve janë të ftohta, të zemëruar dhe të mbushur me urrejtje. Ata që shkaktojnë terror mbi të tjerët kanë nevojë për lutjet tuaja. Ju lutem të recitoni këtë Lutje për të mbrojtur të dobëtin dhe të pafajshmin dhe për të dobësuar tmerret që njeriu ka për të duruar në këtë kohë. 

Fushata e Lutjes (162) Për të mbrojtur të dobëtin dhe të pafajshmin:

O Zot, Ati I Gjithpushtetshëm, të lutem ta mbrosh të dobëtin dhe të pafajshmin, që vuajnë në duart e atyre me urrejtje në zemrat e tyre. Dobësoje vuajtjen e duruar nga fëmijët e Tu të gjorë të pashpresë.  

Jepu atyre të gjitha Hiret që ju duhen për t’u mbrojtur nga armiqtë e Tu. Mbushi ata me guxim, shpresë dhe bamirësi, që të mund ta pranojnë në zemrat e tyre që t’i falin ata që i torturojnë.

Unë të kërkoj Ty, Zot i dashur, Ati im I Përjetshëm, t’i falësh ata që e kundërshtojnë Ligjin e Jetës dhe ndihmoi ata të shikojnë se sa shumë të fyejnë Ty veprimet e tyre që të mund t’i përmirësojnë mënyrat e tyre dhe të këkojnë ngushëllim në Krahët e Tu. Amen. 

Fëmijë, lutuni, lutuni, lutuni për mbrojtjen e atyre që vuajnë për shkak të besnikërisë së tyre ndaj Zotit, Atit të Përjetshëm, dhe për ata që janë viktimë e luftrave mizore dhe të kota.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal në anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/mother-of-salvation-he-who-shows-no-respect-for-human-life-does-not-acknowledge-god/