Friday, 19 December 2014

Nëna e Shpëtimit: Zoti krijoi një rregull të natyrshëm për njerëzimin

E Premte, 5 Dhjetor 2014, në 21:50

Bijtë e mi të dashur, Zoti e krijoi universin në gjithë përsosmërinë e vet. Pasi kjo vjen nga Zoti, gjithçka ka një rregull të saktë dhe të natyrshëm sipas Vullnetit të Shenjtë të Zotit.

Ligjet e njeriut dhe ligjet e natyrës u krijuan nga Ai I Cili është mbi të gjitha gjërat. Prandaj të gjitha gjërat që duhet të jenë, duhet të qëndrojnë ashtu si janë. Zoti krijoi një rregull të natyrshëm për njerëzimin; një vënd për të jetuar; ushqim për të ngrënë dhe Dhuratën e vullnetit të lirë. Gjithçka që është e natyrshme vjen nga Zoti. Zoti e krijoi këtë rregull me qëllim që njeriu të mund të mbijetonte. Kur njeriu ndërhyn në rregullin e natyrshëm të universit – ushqimin që ju hani, ujin që ju pini dhe riprodhimin e natyrshëm të rracës njerëzore – atëherë i gjithë ndëshkimi do t’i përkasi Zotit.

Sa shumë kanë provuar të ndryshojnë rregullin e botës, që u krijua nga Zoti për rracën njerëzore. Ata do të vuajnë për këtë, sepse Zoti do t’i braktisi ata që e kanë shkëmbyer të Vërtetën e Krijimit të Tij me fallcitete. Nëse njeriu vazhdon t’i shërbej interesave të tij vetjake, atëherë Zoti do ta lër atë të degradohet duke e lejuar t’i shkëmbej gjithçka që është e natyrshme për gjithçka që është e panatyrshme.

Është për shkak të influencës së Satanait që njeriu i ka ndryshuar Ligjet e Zotit dhe kjo do të sjelli shkatërrim. Gjithçka, që vjen nga Zoti, nuk konsiderohet të jetë mjaft e mirë dhe njeriu do të përpiqet t’i ndryshoj rregullat e natyrës për t’ju përshtatur joshjeve të tij mëkatare. Ai do të shkoj deri aty sa të provoj të mohoj Krijimin e universit duke bërë deklarata të rreme për origjinën e tij. Çdo gjë filloi me Zotin dhe gjithçka do të përfundoj me Zotin. Të gjitha gjërat e mira do të marrin fund për njeriun që rebelohet kundër Zotit. Kur Ligjet e Krijimit janë manipuluar, një ndëshkim i madh do të dëshmohet mbi tokë. Ndërsa Zoti është I Duruar, Ai kurrë nuk do ta lejoj njeriun të diktoj se si Ai e drejton Mbretërinë e Tij.

Kur njeriu degradohet në nivele kaq të ulëta dhe nuk e respekton më jetën; trupin e njeriut; vëllezrit dhe motrat e tij apo Ligjet e Zotit, stuhi të fuqishme do të dalin, në numër të madh, me javë të tëra. Oshëtima e këtyre stuhive do të ndjehet në shumë vënde. Kur ju t’i dëshmoni këto, dijeni se Zemërimi i Zotit do të bjerë dhe se njeriu është duke u ndëshkuar për blasfemitë e mëdha që ai ka kryer kundër Krijuesit të tij.

Nëna juaj

Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal në anglisht: