Monday, 30 November 2015

Ndjekësit e Mi duhet të tregojnë guxim për t’i përgatitur të tjerët për Paralajmërimin

E Martë, 14 Qershor 2011, në 19:00
Bija Ime e dashur, shumë punë duhet të bëhet nga ndjekësit e Mi për t’i treguar njerëzve se çfarë ata duhet të presin gjatë Paralajmërimit.
Jepuni atyre hollësira para kohe që kur ata të shohin qiellin e kuq të flakërojë, një reflektim i Mëshirës Sime të Madhe, ata do ta dinë se nuk ka asgjë për t’u frikësuar. Përkundrazi, ata duhet të gëzojnë, sepse këtu më në fund, për shumë nga fëmijët e Mi nëpër botë, do të jetë prova që ata e kanë kërkuar gjatë gjithë jetës së tyre.
Gëzim të madh midis fëmijëve të Mi është ajo çfarë Unë dëshiroj, jo lot trishtimi. Kur ju ta shikoni Kryqin Tim ju të gjithë do ta njihni atëherë Pasionin e Dashurisë Sime për të gjithë ju.
Shumë do të derdhin lot gëzimi të madh, sepse ata do ta dinë se Unë kam ardhur për t’ia mbushur shpirtrat e tyre me hirin e shpengimit. Për të tjerët që nuk më njohin Mua, ata do të jenë të frikësuar, sepse atëherë kuptimi i vërtetë i peshës së mëkateve të tyre do të bëhet i dukshëm.
Ndjekës të Mi ngado, Unë ju bëj thirrje që të tregoni guxim të madh duke iu treguar fëmijëve të Mi se ata nuk duhet të kenë frikë kur ta dëshmojnë këtë shfaqje Hyjnore, spektakulare të Mëshirës Sime të madhe për njerëzimin. Sillini ata në grigjën Time duke i përgatitur ata. Nëse ata nuk do të dëgjojnë, lutuni për ta.
Shpëtimtari juaj i Përjetshëm dhe Shpenguesi i Njerëzimit
Jezu Krishti