Thursday, 24 December 2015

Beteja që Satani ka ngritur për t'i diskretituar këto Mesazhe po intensifikohet

E Shtunë, 2 Korrik 2011, në 10:00
Bija Ime e dashur, kjo periudhë do të jetë e vështirë për ty ndërsa Mesazhet depërtojnë nëpër botë. Më shumë njerëz do t'i sulmojnë këto Mesazhe dhe kur ta bëjnë këtë, shpërfilli ata.
Fjala Ime e Shenjtë po përhapet ashtu si Unë kam thënë. Tani Unë dua t’i shpall pikat kryesore të Mesazheve të Mia akoma më tej. Ti tashmë e di se si ta bësh këtë, prandaj fillo sot. Ajo çfarë Unë Jam duke të kërkuar është sfiduese, por ty do të jepet ndihmë e mëtejshme për ta bërë këtë.
Ndërkohë, ti do të kesh nevojë që të tjerët të luten për ty, sepse beteja që Satani po ngre për t’i diskretituar këto Mesazhe po intensifikohet. Ti duhet të lutesh për mbrojtjen kundër lëndimit që ai do të shkaktojë mbi ty përmes të tjerëve. Pranoje që ky varg sprovash është thelbësor për të të mbajtur në gjendje përulësie. Dije se ti je Zëri Im tek bota. Shpalle Zërin Tim dhe bëje sa më shpejt të mundesh.
Unë të dua, bija Ime. Mbështetu tek Unë plotësisht dhe Unë do të të mbaj përgjatë kësaj udhe.
Shpëtimtari juaj i dashur
Jezu Krishti
https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/07/02/battle-satan-mounting-to-discredit-these-messages-is-intensifying/