Friday, 3 May 2013

Mëkati i abortit është një mëkat mortor dhe ata përgjegjës do të digjen në zjarret e Ferrit përjetësisht


E Mërkurë, 1 Maj 2013

Bija Ime e dashur, kjo ndërhyrje nga Unë, Qengji I Hyjit, duke i zbuluar botës këto Mesazhe, është thënë më parë.

Ata prej jush që e ndjekin Fjalën e Zotit duhet të jenë të qetë, pasi Unë nuk dua që ju ta  distanconi veten, sepse Unë ju dua. Ju kurrë nuk duhet t’i trëmbeni Dashurisë Sime, madje edhe nëse mëkati ju ndan nga Unë. Unë i hap sytë e të gjithë atyre që duan të shikojnë dhe Fjala Ime e Shenjtë  do t’i mbylli sytë e atyre që refuzojnë të pranojnë Dorën Time. Unë e shtrij Dorën Time drejt jush, fëmijët e Mi të dashur, që t’ju tërheq drejt shpëtimit, larg nga grabitqarët që dëshirojnë të rrëmbejnë shpirtrat tuaj.

Çdo ditë, që nga kjo ditë e tutje, ju do të dëgjoni shumë zëra duke bërtitur – duke kërkuar që t’i dëgjoni. Ata do t’ju paraqesin gënjeshtra dhe argumenta djallëzore, të maskuara me ëmbëlsinë e mjaltit. Duke ju bindur, me një varg të pafund argumentash, për të dëgjuar arsyen e tyre, në emër të çështjeve humanitare – të cilat e pranojnë mëkatin – ata nuk do të ndalojnë deri sa ju të pranoni çfarë ata dëshirojnë që ju ta përtypni.

Aborti, vrasje në Sytë e Zotit, do të imponohet mbi të gjitha kombet si një shënjë mosbindje kundër Atit të Gjithpushtetshëm, Hyjit Më Të Lartit. Kur ju e pranoni këtë turp të lig, ju jeni fajtor të mëkatit të tmerrshëm. Mëkati i abortit është një mëkat mortor dhe ata përgjegjës do të digjen në zjarret e Ferrit përjetësisht.

Ata prej jush që refuzojnë ta pranojnë këtë gabim të rëndë, ju ka mbetur fare pak kohë për të siguruar shpëtimin. Sepse kur të vij dita e madhe, nëse nuk i keni kthyer shpinën kësaj vepre të ligë, ju kurrë  nuk do ta shikoni Fytyrën e Zotit. 

Vrasja është një nga veprat më serioze të mosbindjes kundër Zotit dhe do të jetë e ndëshkueshme me tredhje (kastrim). Përçarja e madhe, mes rracës njerëzore, ka filluar. Ata që mbajnë anën e bishës dhe që pranojnë gjithçka që nuk i bindet Fjalës së Zotit do të ndahen nga vëllezrit dhe motrat e tyre. Mos e nënvlerësoni Paralajmërimin Tim. Pranojeni abortin dhe ju pranoni vrasjen e qëllimshme të një fëmije të Zotit. Nëse ju nuk mund të gjeni keqardhje në shpirtin tuaj, atëherë ju kurrë nuk do të më shikoni Mua. Unë do t’ju flak në shkretëtirë.

Dashuria dhe Mëshira Ime mund të jetë e madhe. Unë do të fal edhe shpirtrat më të nxirë, por pa keqardhje, Drejtësia Ime është finale. Ndëshkimi Im është i përjetshëm. Më doni Mua dhe Unë do t’ju vlerësoj. Shkatërroni jetën e një tjetër qënie njerëzore, të krijuar sipas Dashurisë së Atit Tim, dhe ju gjithashtu, do të humbisni jetën tuaj.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: