Thursday, 2 May 2013

Një formë e re e Kryqit do të futet


E Martë, 30 Prill 2013

Bija Ime e dashur, Autoriteti Im kurrë nuk do të dobësohet, dhe si një dritë, që zbehet mes mjergullës së dëndur, por që gjithmonë do të jetë e dukshme, edhe pse mund të pakësohet thjesht në një dritëz të dobët.

Kur bota të ndryshoj përsëri, ndërsa shpirti i lig krijon përçarje pas përçarje, do të jetë vetëm Drita e Zotit e cila do t’ju mbaj ju. Prania Ime do të ndjehet nga ata që vijnë tek Unë për ndihmë, sepse Unë kurrë nuk do t’ju braktis, sidomos kur ju ndjeni se gjithçka është e pashpresë. Asgjë tjetër përveç se e Vërteta do t’ju ndihmoj të mbijetoni, kur mungesa e bamirësisë që është e dukshme në botë sot rritet, ndërsa zemrat e njerëzve kthehen në gurë.

E Vërteta përmbahet në Biblën e Shenjtë. Ajo është ushqim me të cilën njeriu mund të jetoj tani dhe në të ardhmen. Shumë shpejt do të bëhet e pamundur të blihet një Bibël, pasi shumë kombe do të mbështesin ligjet e reja, sidomos në Evropë, të cilat do të ndalojnë të gjithë librat që deklarojnë Fjalën e Zotit.

Letra tani është shkruajtur për të udhëzuar të gjithë ata në shërbim të Kishës Katolike. Së shpejti, të gjithë shërbëtorët e Mi të shenjtë do të informohen për ndryshimet, të cilat do t’ju thuhen se janë për të mirën e Kishës.

Rregullat e reja, të cilat do të shikojnë ndryshime të bëra tek lutjet gjatë Meshës së Shenjtë, do të duken të pafajshme. Shumë nuk do ta vënë re rëndësinë, por ajo do të ketë lidhje me Eukaristinë e Shenjtë dhe Praninë Time brënda Saj. Fjala ‘përkujtojmë’ do të përdoret dhe të gjitha kishat së shpejti do të zhvishen nga thesaret e tyre. Heqja e thesareve, përfshi Tabernalullat e arta – të cilat do të zëvendësohen me ato të bëra nga druri dhe guri – do të jetë një nga shenjat që po mblidhen për Fenë e Botës së Re.

Kishat do të ndryshojnë brënda mureve të tyre dhe kjo përfshin shkatërrimin e altarëve. Mbajtësja e Eukaristisë së Shenjtë do të filloj të zhduket dhe ditët kur Buka Ime e Shenjtë të ekspozohet do të vijnë drejt fundit.

Hidhni përbuzje mbi Fjalën Time tani, dhe ju do të derdhni lotë kur këto vepra të sillen para jush. Së shpejti, pas jo shumë kohe, veshjet e mbajtura nga shërbëtorët e Mi të shenjtë, do të ndryshojnë dhe një formë e re e Kryqit do të futet. Ligësia e re nuk do të bazohet mbi kryqin e thjeshtë. Në të kundërt, ajo do të përmbaj, pa u vënë re, kokën e bishës.

Unë ju kërkoj të mblidhni Kryqet e Mia të shenjta tani dhe t’i mbani ato në shtëpitë tuaja, së bashku me Ujin e Bekuar. Unë ju bëj thirrje të gjithëve ju të mbështesni të Vërtetën e asaj që ju kam thënë Unë. Pastaj Unë dua që ju të besoni tek Unë plotësisht. Kurrë mos besoni se Unë Jam duke ju lënë në mëshirën e të ligut. Unë do të qëndroj pranë jush gjatë gjithë kohës. Unë do të hedh bekime të veçanta mbi kokat e shërbëtorëve të Mi të shenjtë të dashur e besnikë për t’i mbajtur ata të ndërthurur me Zemrën Time të Shenjtë.

Mbajini zemrat tuaja pranë Meje dhe ndaj njëri tjetrit. Ngushëlloheni dhe forcojeni njëri tjetrin, sepse ju duhet ta doni njëri tjetrin, më shumë se kurrë, para dhe gjatë kohëve që vijnë. Unë Jam familja juaj. Ju jeni të Mitë. Ne do të mbetemi të bashkuar, deri në kohën kur trumpetat të bien dhe lajmërimi është bërë se Unë Do të shfaq Veten, më në fund, në Ardhjen Time të Dytë. Pastaj ju do të ndjeni gëzim dhe paqen që Unë ju kam premtuar. Pastaj të gjitha vuajtjet do të marrin fund.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: