Friday, 10 May 2013

Udhëzim nga Jezu Krishti për Vulën e Zotit të Gjallë


Këtu është udhëzimi nga Jezu Krishti në lidhje me Vulën e Zotit të Gjallë.

Asnjë ndryshim në vizatimin e Vulës nuk është i lejuar. Ato duhet të mbeten pikërisht ashtu si janë krijuar. Asnjë version tjetër nuk është i vërtetë.

Asnjë lloj shitje nuk lejohet. Ato kurrë nuk duhet të jepen me pagesë, pavarësisht nga çdo arsye.

Njerëzit mund t'i printojnë kopjet bardhë e zi nga një kompjuter nëse duan.

Na falni po askush nuk duhet t'i shesi ato, madje në çdo vlerë.

Të gjitha Vulat që janë shkarkuar duhet që të bekohen nga një prift, nëse është e mundur.