Friday, 6 June 2014

Nëna e Shpëtimit: Kjo Dhuratë e Mbrojtjes për fëmijët është urdhëruar nga Ati im i dashur

E Shtunë, 31 Maj 2014, në 16:20

Bija ime e dashur, unë dëshiroj t’i bëj thirrje prindërve të fëmijve dhe të të rinjve, në gjithë botën, t’i dedikojnë ata tek Zemra ime e Papërlyme.

Biri im i Shtrenjtë, Jezu Krishti, dëshiron që unë ta bëj këtë, sepse Ai do t’i mbuloj ata me Gjakun e Tij të Çmuar dhe kështu do t’i shpëtoj. Ai kërkon nga ju, fëmij të dashur, ta bëni këtë sepse Ai do të dhuroj Hire të mëdha mbi ata. Kjo Dhuratë e Mbrojtjes për fëmijët është urdhëruar nga Ati im i dashur. Përmes Birit të Tij, Jezu Krishtit, Ai premton Hire të mëdha dhe ata fëmijë që janë paraqitur tek unë do të mbrohen nga influenca e shpirtit të keq.

Biri im do të bëj gjithçka që kërkohet për t’i bashkuar të gjitha familjet në Parajsën e Tij të Re dhe duke i dedikuar fëmijët tuaj tek unë, Nëna e Shpëtimit, Mbrojtja e madhe do t’i jepet çdo familje emrat e fëmijve të cilët më janë ofruar mua.

Dashuria ime për fëmijët e Zotit është shumë e veçantë, sepse unë jam Nëna e të gjithë fëmijve të Zotit. Do të jetë përmes meje, Nënës së Shpëtimit, që shpirtrat e dedikuar tek unë, do të shpëtojnë nëpërmjet Mëshirës së Birit tim. Këta shpirtra nuk do të tundohen nga mashtruesi, që do të shfaqet në botë nga antikrishti.

Ju duhet ta recitoni këtë Lutje një herë në javë, para fotografisë sime, Nënës suaj të dashur, dhe ta bekoni veten me Ujë të Bekuar para se ta recitoni atë.

Fushata e Lutjes (153) Dhurata e Mbrojtjes për fëmijët:

O Nëna e Zotit, Nëna e Shpëtimit,

Unë të kërkoj që të shenjtërosh shpirtrat e këtyre fëmijve (vendosi ata këtu….) dhe paraqiti ata tek Biri yt i dashur.

Lutu që Jezusi, me Fuqinë e Gjakut të Tij të Çmuar, t’i mbuloj dhe t’i mbroj këta shpirtra të vegjël me çdo lloj mbrojtje nga i ligu.

Unë të kërkoj, Nënë e dashur, ta mbrosh familjen time në kohët e vështirësive të mëdha dhe që Biri yt do ta konsideroj me favoritet kërkesën time për të bashkuar familjen time në një me Krishtin dhe të na dhuroj Shpëtimin e Përjetshëm. Amin.

Shkoni dhe të jeni mirënjohës për Dashurinë që Zoti e ka për fëmijët e Tij. Mëshirë e madhe dhe Bekime do të përcaktohen për çdo fëmij apo të ri emrin e të cilit ju e paraqesni tek unë për t’u shenjtëruar tek Biri im.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal në anglisht: