Thursday, 17 March 2016

Mesazh për Amerikën: Përqafojini vëllezërit dhe motrat tuaja të të gjitha besimeve

E Martë, 11 Tetor 2011, në 15:30
Bija Ime fort e dashur, Unë dëshiroj të komunikoj me popullin Amerikan. Mesazhi Im për ata është ky. Ju, fëmijët e Mi të shtrenjtë, po vuani shumë në këto kohë. Ju po përjetoni një pastrim që është i nevojshëm për t’i purifikuar shpirtrat tuaj.
Mëkatet e mëdha në Amerikë, të cilat më shqetësojnë Mua, janë mëkatet e abortit dhe të imoralitetit të trupit. Shumë nga fëmijët e Mi janë infektuar nga mashtruesi, i cili kontrollon, i fshehur prapa dyerve të mbyllura, sistemet tuaja monetare dhe politike. Sa shumë prej jush janë të pavetëdijshëm ndaj këtij fakti. Unë tani ju bëj thirrje që të luteni për lehtësimin e nevojshëm nga planet e tyre djallëzore për ta shkatërruar vendin tuaj.
Lutja, fëmijët e Mi, do të ndihmojë në dobësimin e ndëshkimit, të cilin Ati Im do ta lëshojë në botë kundër mëkatit të abortit. Lutuni, lutuni dhe bashkohuni për t’i bërë nderime Atit Tim. Sepse duke u bashkuar së bashku të gjitha fetë, të cilat e nderojnë Atin, Hyjin Krijuesin e botës, ju mund ta ndihmoni vendin tuaj.
Ju duhet të luteni për falje dhe besim që lutjet tuaja të marrin përgjigje sipas kohës Hyjnore të Atit Tim.
Përqafojini vëllezërit dhe motrat tuaja të të gjitha emërtimeve fetare, të cilët besojnë në Hyjin Atë dhe lutuni si një grup i vetëm për të shlyer mëkatet e vendit tuaj. Fëmijët e Mi, kaq i madh është vendi juaj, sa është e rëndësishme që Unë të mund të shpëtoj sa më shumë shpirtra të jetë e mundur. Unë mund ta bëj këtë vetëm përmes kthimit në besim, që do të ndodhë gjatë Paralajmërimit dhe përmes lutjeve dhe përkushtimit tuaj.
Kthehuni tek Unë tani, të gjithë ju. Mos diskriminoni kundër fesë së njëri tjetrit, vetëm kini besim në Hyjin Atë dhe Ai do t’i përgjigjet lutjeve tuaja.
Ju, fëmijët e Mi të dashur, jeni të humbur. Juve ju janë treguar kaq shumë ngatërresa dhe ju janë paraqitur të vërteta të shtrembëruara rreth Ekzistencës së Hyjit Atë. Ju e përdorni fenë si një fasadë për të shfryrë vrerin mbi ata që janë më tepër fatkeqë se ju. Është koha që ta pranoni të Vërtetën se do të jetë vetëm përmes dashurisë suaj për fqinjin, që si një komb ju do të mund të ktheheni në Krahët e Krijuesit tuaj, Hyjit Atë.
Unë ju dua me një Dhembshuri të fuqishme në gjithë Qenien Time. Unë përpiqem t’ju shpëtoj, që ju të mund të hyni në Epokën e re dhe të mrekullueshme të Paqes që ju pret mbi këtë Tokë. Për të hyrë në këtë Parajsë të Re shpirtrat tuaj duhet të jenë pa mëkat. Lutuni për hiret për të kërkuar falje për mëkatet tuaja dhe për mëkatet e kryera nga qeveritë tuaja.
Unë ju lë në paqe dhe dashuri.
Shpëtimtari juaj i dashur
Jezu Krishti