Sunday, 10 April 2016

Hyji Atë: Thirrje e fundit Ateistëve

E Shtunë, 5 Nëntor 2011, në 13:00

Bija Ime, njerëzimit tani do t’i tregohet Dora e Mëshirës Sime ndërsa ardhja e Birit Tim të bëhet e pashmangshme.
Të gjithë atyre shpirtrave të torturuar e të trazuar, Unë po ju them, vendoseni besimin tuaj tek Unë, Hyji Atë. Unë, i Cili e krijova secilin prej jush me Dashuri dhe Dhembshuri, dëshiroj të shpëtoj çdo fëmijë të çmuar Timin.
Unë nuk dua të humbas asnjë nga ju, përfshirë ata që më përçmojnë Mua. Përgatituni për Dhuratën Më të Madhe, e cila po përgatitet për ju. Unë do ta pengoj Satanin t’ju rrëmbejë nëse do të më lejoni Mua. Unë nuk mund t’ju detyroj ta pranoni këtë Vepër të Mëshirës. Ajo çfarë më trishton Mua është se shumë nga ju do ta refuzojnë këtë Dorë të Mëshirës Sime. Ju nuk do të jeni mjaft të fortë. Megjithatë, kur ju ta dëshmoni të Vërtetën, ndërsa do t’ju zbulohet gjatë Paralajmërimit, ju do të përpiqeni ta kapni atë si rrugë shpëtimi.
Ju duhet të më kërkoni Mua forcën që të më lejoni Mua t’ju shpëtoj nga mallkimi i përjetshëm. Unë iu bëj thirrje ateistëve në veçanti, një herë të fundit. Mos e refuzoni të Vërtetën kur ajo t’ju vërtetohet. Nëse ju e refuzoni, ju jeni të humbur për Mua përgjithmonë.
Hyji Atë
https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/11/05/god-the-father-last-call-to-atheists/