Sunday, 23 September 2012

Këtu është Lutja Litani (1) e ‘Jezusit për Njerëzimin’: Mbrojtje kundër Profetit të Rremë

E Diel, 19 Gusht 2012, në 22:56

Më i dashuri Jezus, na shpëto nga mashtrimi i profetit të rremë.
Jezus, ki Mëshirë për ne. Jezus, na shpëto nga persekutimi.
Jezus, na ruaj nga antikrishti. Zot, ki Mëshirë. Krisht, ki Mëshirë.
Më i dashuri Jezus, na mbulo me Gjakun Tënd të Çmuar. Më i dashuri Jezus, hapi sytë tanë ndaj gënjeshtrave të profetit të rremë.
Më i dashuri Jezus, bashkoje Kishën Tënde. Jezus, mbroji Sakramentet tona.
Jezus mos e lejo profetin e rremë ta përçajë Kishën Tënde.
Më i dashuri Jezus, na ndihmo të refuzojmë gënjeshtrat e paraqitura tek ne si e Vërteta.
Jezus, na jep forcë. Jezus, na jep shpresë.
Jezus, vërshoi shpirtrat tanë me Shpirtin e Shenjtë. Jezus, na mbro nga bisha.
Jezus, na jep Dhuratën e Dijes që ne të mund të ndjekim udhën e Kishës Tënde të Vërtetë në çdo kohë, në shekuj të shekujve.
Amen.