Saturday, 29 September 2012

Virgjëra Mari: Përqafojeni Dhuratën e Hirit të Imunitetit fëmijë. Vlerësojeni atë sepse është një Dhuratë e rrallë nga Qielli

E Shtunë, 25 Gusht 2012, në 12:00
Fëmija im, Qielli gëzon. Koret e Engjëjve po këndojnë me zërat në kupë të qiellit në lavdërim të Atin tim.
Mëshira e Tij e Lavdishme, e dërguar prej Tij, përmes Hirit të veçantë të Imunitetit, po festohet me dashuri dhe gëzim të madh nga të gjithë engjëjt dhe shenjtorët në Qiell.
Fëmijët e mi, akoma nuk e kuptojnë domethënien e kësaj Dhurate të madhe të Mëshirës prej Atit, Hyjit Më të Lartit.
Ju, fëmijët e mi, tani keni fuqinë që t'i shpëtoni të tjerët, shpirtrat e humbur.
Kjo do të thotë se fuqia e të ligut mund të mposhtet në një mënyrë, që nuk ka qenë e mundur deri tani.
Gënjeshtrat, mashtrimi dhe urrejtja që i ligu e mbjell në mendjet e fëmijëve të Hyjit, mund të bëhen të pavlefshme nëse lutjet e dhëna atyre që e duan Birin tim, paraqiten përpara Fronit të Atit tim.
Përqafojeni Dhuratën e Hirit të Imunitetit, fëmijë.
Vlerësojeni atë sepse është një Dhuratë e rrallë nga Qielli.
Ajo jua vërteton Dashurinë e Atit tuaj për secilin prej fëmijëve të Tij të dashur.
Ajo është një prej mrekullive të mëdha, e paraqitur tek të gjithë fëmijët e Hyjit në kohët e fundit.
Faleminderit që iu përgjigjët thirrjes sime.
Maria, Mbretëresha e Qiellit
Nëna e Shpëtimit