Tuesday, 6 May 2014

Kërkoni dhe do të merrni nuk është një premtim i kotë që Unë bëj

E Shtunë, 3 Maj 2014, në 15:50

Bija Ime e dashur, kur Unë i kërkoj njerëzve të besojnë tek Unë, kjo është një gjë shumë e vështirë për ta bërë shumë njerëz. Sa shumë e kanë të vështirë të besojnë në Dashurinë Time për njerëzimin, kur ata bazohen në besimin e tyre, për t’u dorëzuar plotësisht tek Unë. Është vetëm kur ju e dorëzoni veten plotësisht, në kujdesin Tim, ju mund të ndjeheni të sigurtë, të mbrojtur dhe në paqe.

Dashuria Ime, kur kërkohet nga ju, do t’ju mbuloj, kur ju i hapni krahët dhe më thërrisni Mua si një fëmij i vogël. Fëmijët e vënë gjithë besimin tek prindërit e tyre, kur janë të vegjël. Ata dinë vetëm ndryshimin se çfarë ndjehet e drejtë dhe çfarë ndjehet e gabuar dhe prandaj ata mbështeten plotësisht tek një i rritur për t’i mbrojtur. Fëmijët nuk mendojnë dy herë për të vrapuar tek prindërit e tyre për siguri dhe për të kërkuar mbrojtje. Besimi i një fëmije është i fortë. Ai nuk bën pyetje, sepse ai beson, me të vërtetë se do të gjej mbrojtje në krahët e prindit të tij të dashur.

Unë Jam për t’u besuar, sepse gjithçka që kërkohet nga Unë do të kryhet, nëse është për të mirën e shpirtit. Kërkoni dhe do të merrni nuk është një premtim i kotë që Unë bëj. Unë kënaqem me Veprimin e dhënies së Dhuratave të Mia mbi secilin prej jush. Kur ju më kërkoni Mua t’ju ndihmoj, Unë dëgjoj, ndjej dhe i përgjigjem gjithçkaje që ju dëshironi. Më jepni Mua mundësinë ta provoj Dashurinë Time për secilin prej jush. Më lejoni Mua ta tregoj provën e Ndërhyrjen Sime. Është në këtë përiudhë të egzistencës, që Unë, Jezu Krishti, do ta bëj Praninë Time të njohur tek të gjithë ju që më kërkoni Mua. Është në këtë kohë, që Unë do t’ju bëj të mundur ta ndjeni Praninë Time, të dëshmoni Veprat e Mia të Mëdha të Ndërhyrjes në jetën tuaj të përditshme dhe të kuptoni fuqinë e lutjeve tuaja. Sepse këto janë ditët e mbrekullive të mëdha, që Unë i dhuroj njerëzimit, më shumë se ndonjë herë tjetër, që nga koha që Unë erdha në Tokë.

Kur ju me të vërtetë e vendosni gjithë besimin tuaj tek Unë, Unë mund të kryej mbrekulli të mëdha për t’ju sjellë ju, jo vetëm lehtësim nga vuajtja, por për t’ju afruar ju më shumë tek Zemra Ime e Shenjtë. Kur një fëmij e di se një prind e do atë, ai ndjehet i sigurtë duke e ditur se ai është i mbrojtur. Dijeni se duke besuar tek Unë, Unë ju mbroj të gjithëve ju dhe Unë do ta vërshoj secilin shpirt nga ju me një ndjenjë të thellë paqeje, që ju nuk do ta gjeni askund në këtë Tokë.

Ejani tek Unë sot dhe më thërrisni Mua t’ju ndihmoj – pavarësisht se çfarë shqetësimesh ju mund të keni. Recitojeni këtë Lutje të veçantë, sa herë që jeni të shqetësuar, dhe Unë do të përgjigjem çdo herë.

Fushata e Lutjes (148) Eja në ndihmën time:

O Jezusi im, më ndihmo, në periudhën time të dëshpërimit të madh. Më mbaj në Krahët e Tu dhe më merr në Strehën e Zemrës Tënde. Fshiji lotët e mi. Qetësoje vendosmërinë time. Ngrije shpirtin tim dhe më mbush me Paqen Tënde. Të lutem më plotëso këtë kërkesë të veçantë ( përmënde atë këtu…). Eja në ndihmën time, me qëllim që kërkesa ime të përgjigjet dhe që jeta ime të mund të bëhet më e qetë dhe në bashkësi me Ty, Zot i dashur. Nëse kërkesa ime nuk mund të plotësohet, atëherë më mbush me Hirin për të pranuar që Vullneti Yt I Shenjtë është për të mirën e shpirtit tim dhe që unë do të qëndroj besnik ndaj Fjalës Tënde, përherë, me një zemër të mirë dhe zemërbardhë. Amin.

Gjithmonë më thërrisni Mua, kurdoherë që jeni të dëshpëruar apo në nevojë për ndihmë dhe Unë premtoj se do t’ju jepet një shenjë që Unë i jam përgjigjur thirrjes suaj ndaj Meje, Shpëtimtarit tuaj të dashur.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht: