Thursday, 18 September 2014

Hyji Atë: Më doni Mua ashtu si ju dua Unë

E Mërkurë, 10 Shtator 2014, në 03:00

Bija Ime më e dashur, le të bëhet e ditur se sa herë një njeri mëkaton kundër Meje, Unë do ta fal atë. Mëkati mund ta ndaj atë nga Unë por Unë prapë e dua mëkatarin. Le të bëhet e ditur se Unë i dua ata që janë të pavëmëndshëm ndaj Meje. Unë dëshiroj që të gjithë ata që mund të ndjejnë se Unë nuk Egzistoj të dëgjojnë tani.

Unë Jam i kapshëm për ju. Ju lutem të më thërrisni Mua. Unë ju dua. Unë ju dëshiroj. Unë kam nevojë për ju, sepse ju jeni pjesë e Trupit Tim. Dhe, si pjesë e Trupit Tim Unë ndjehem i humbur kur ju nuk më përgjigjeni Mua. Ashtu si një prind që i jep jetë një fëmije, Unë pres përgjigjen tuaj. Një foshnje reagon natyrshëm ndaj një prindi. Një prind e do natyrshëm fëmijën e tij sepse kjo është pjesë e Dhuratës që Unë dhuroj mbi njerëzimin.

Unë Jam Ati juaj. Unë Jam Krijuesi juaj. Unë Jam Ai që Jam. A nuk e dini se Unë ju dua të gjithëve ju me një dëshirë që është e nohur vetëm nga ata prej jush që janë bërë prindër? Unë derdh Lotë dëshpërimi të madh kur ju nuk e dini se Kush Unë Jam. Zemra Ime është e rënduar ndërsa Unë ju bëj thirrje tani. Më doni Mua ashtu si ju dua Unë.

Ati juaj I Përjetshëm
Hyji Më I Larti

Mesazhi origjinal në anglisht: