Monday, 10 November 2014

Asgjë nuk mund të vij prej asgjëje

E Shtunë, 1 Nëntor 2014, në 13:35

Bija Ime e dashur, bëj kujdes nga ata që e mohojnë Hyjninë e Atit Tim. Ai, dhe vetëm Ai, e krijoi botën – gjithçka erdhi prej Tij. Asgjë nuk mund të vij prej asgjëje. Gjithçka që është, dhe do të jetë, vjen nga Ati Im I Përjetshëm.

Fjala nuk mund të thyhet dhe nëse apo kur thyhet, mos pranoni asgjë që është në kundërshtim me të Vërtetën. Ju jetoni në një kohë kur e gjithë evidenca e egzistencës së Zotit, dhe gjithçka që Ai krijoi, do të mohohet. Gjithçka që Ai e mban të shtrenjtë do të shkatërrohet. Krijimi i Tij është duke u copëtuar nga ata që e mohojnë Atë. Jeta, që vjen nga Ai, është duke u shkatërruar dhe e Vërteta, që Ai ju dha fëmijve të Tij përmes Biblës së Tij të Shenjtë, që përmban Testamentin e Vjetër dhe të Ri, është duke u vënë në pyetje. Së shpejti, shumë nga çfarë Fjala thotë do të konsiderohet të jetë e pavërtetë.

Sa pak ju e doni Atë I Cili është Ati juaj I Përjetshëm dhe sa pak ju e vlerësoni fatin tuaj, sepse udha që merrni ëshë zgjedhur me kujdes për t’ju përshtatur vetëm arrogancës dhe vetë-kënaqësisë suaj. Njeriu që është i fiksuar pas intelektit të vet, njohurisë dhe kotësisë do të vazhdoj të përpiqet të gjej një udhë drejt Zotit, por sipas modelit të vet. Kjo do ta çoj atë në udhë të gabuar dhe ai do të përfundoj në një jetë të rreme. Kur ju endeni nëpër këtë jetë në kërkim të kuptimit të egzistencës suaj, ju kurrë nuk do ta gjeni atë nëse nuk e pranoni të Vërtetën e Krijimit.

Hyji, Ati Im I Përjetshëm, ju krijoi ju. Deri kur ta pranoni këtë ju do të vazhdoni të adhuroni zota të rremë dhe paganizmi juaj do t’ju bëj të bini në dëshpërim. Koha ka ardhur kur ju do të pranoni gjithçka që vërteton se Ati Im nuk egziston.

Juve ju është dhënë e Vërteta. Pranojeni atë. Më lejoni Mua t’ju udhëheq për dore tek Ati Im që të mund t’ju sjell Shpëtimin e Përjetshëm. Gjithçka tjetër përveç të Vërtetës do t’ju çoj në udhën e ferrit.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht: