Saturday, 15 November 2014

Hyji Atë: Le të mos jetë asnjë mes jush i paditur për Drejtësinë Time

E Mërkurë, 5 Nëntor 2014, në 13:30

Bija Ime më e dashur, më doni Mua dhe dijeni se Unë i dua dhe gëzoj për të gjithë fëmijët e Mi. Megjithatë, dijeni gjithashtu se Drejtësia Ime është për t’u patur frikë. Le të mos jetë asnjë mes jush i paditur për Drejtësinë Time, sepse ajo do të lëshohet si një furtunë e tmerrshme dhe do të përfshij shpirtrat e atyre që e refuzojnë Mëshirën Time.

Zemërimi Im është i panjohur për shumë, por dijeni këtë. Nëse një njeri që më njeh Mua, blasfemon kundër Shpirtit të Shenjtë, Unë kurrë nuk do ta fal atë. Asgjë nuk mund, apo nuk do ta ndryshoj këtë fakt, sepse një njeri i tillë e ka zgjedhur fatin e vet dhe nuk mund të ketë asnjë zgjidhje. Për atë njeri, që del para Meje dhe e justifikon marrjen e jetës, ta dij se vetë jeta e tij do të merret nga Unë. Nëse një njeri e shet shpirtin e tij tek Satanai, Unë nuk mund ta kthej atë, sepse ai bëhet një me të ligun. Kur një njeri, që flet në Emër të Birit Tim, Jezu Krishtit, i shkatërron shpirtrat e atyre që janë nga Unë, ai do të flaket tutje nga Unë përjetësisht. T’i trëmbeni tani Zemërimit Tim, sepse Unë do të ndëshkoj çdo shpirt që nuk i bindet Vullnetit Tim deri në fund.

Ju nuk duhet të keni frikë nga Ardhja e Dytë e Birit Tim, sepse kjo është një Dhuratë. Ju nuk duhe t’i trëmbeni, as edhe ndonjë vuajtje, që ju duhet të duroni para asaj dite, sepse kjo do të jetë jetë-shkurtër. Të keni frikë vetëm për shpirtrat e atyre që Unë nuk mund t’i shpëtoj dhe që nuk do të kenë asnjë dëshirë të shpëtojnë veten e tyre. Ata janë shpirtrat që e dinë se Unë egzistoj por që në të kundërt zgjedhin armikun Tim mbi Mua.

Unë do të ndërhyj në shumë mënyra për t’i shpëtuar ata që nuk më njohin Mua fare. Unë do t’i zhvesh shpirtrat e atyre që kundërshtojnë çdo Ligj që Unë krijova dhe ata do të durojnë dhimbjen e Ferrit, dhe Purgatorit mbi këtë tokë. Me anë të kësaj, ata do të pastrohen dhe do të jenë mirënjohës ndaj Meje që ju tregova atyre këtë Mëshirë tani. Më mirë që ata e durojnë këtë tani sesa të vuajnë përjetësisht të bashkuar me të ligun. Ju kurrë nuk duhet t’i vini në pyetje Mënyrat e Mia, sepse gjithçka që Unë bëj është për të mirën e fëmijve të Mi, me qëllim që ata të mund të jenë me Mua për një jetë të Lavdisë së Përjetshme.

Ndëshkimi Im, që duhet të hidhet mbi njeriun, më shkakton Mua dhimbje. Kjo e thyen Zemrën Time, por është e nevojshme. E gjithë kjo dhimbje do të harrohet dhe drita do ta shkatërroj errësirën. Errësira nuk do të hedhi më mallkimin e vet të tmerrshëm mbi fëmijët e Mi. Unë ju them këtë sepse jeni duke shkuar drejt një errësire të tmerrshme përmes mashtrimit të djallit. Nëse Unë nuk ju informoj për pasojat, ju nuk do të keni asnjë të ardhme në Parajsën Time.

Sa shpejt i gjithë kujtimi i Urdhërimeve të Mia është harruar. Sa shpejt njeriu bie nga Hiri kur nuk arrin ta mbaj Fjalën Time.

Ati juaj i dashur
Hyji Më I Larti

Mesazhi origjinal në anglisht: