Tuesday, 18 November 2014

Unë do të shpëtoj 5 biljon shpirtra për shkak të këtij Misioni

E Djelë, 9 Nëntor 2014, në 15:20

Bija Ime e dashur, gjithçka që Unë doja ndonjëherë të bëja ishte të shpëtoja shpirtrat e fëmijve të Zotit. Gjithçka që Ati Im I Përjetshëm dëshironte ishte që fëmijët e Tij ta donin Atë ashtu si Ai i do ata.

Madje edhe kur i linduri i Tij i parë e refuzoi Dashurinë e Tij, Ati Im i dashur hartoi 10 Urdhërimet e Tij, për t’i dhënë njeriut mundësinë të jetonte sipas Rregullave të Tij. Dëshira e njeriut gjithmonë duhet të jetë për t’i shërbyer Zotërisë së Tij dhe për ta bërë këtë ai duhet të tregoj dashuri ndaj vëllezërve dhe motrave të tij. Duke i zbatuar Ligjet e Zotit, ai do të qëndroj besnik ndaj Tij dhe do të afrohet ndaj Tij më shumë. Por, duke i refuzuar 10 Urdhërimet, njeriu krijon një distancë të madhe mes vetes dhe Zotit.

Misjoni Im Final për t’i sjellë njeriut frytet e shpëtimit, ka dhënë shumë Dhurata. Unë dëshiroj tani që secili prej jush të recitoj që nga kjo ditë, dhe çdo ditë e tutje, Fushatën e Lutjes numër (33) dhe që të mbani një kopjo të Vulës së Zotit të Gjallë pranë vetes. Shumë njerëz që nuk mund të jenë të vetëdijshëm për këtë Mision mund të marrin gjithashtu Mbrojtjen e Vulës kur ju luteni për ata, ndërsa e recitoni këtë lutje.

Të gjithë fëmijët e Zotit që e kanë Vulën e Zotit të Gjallë do të jenë të paprekshëm ndaj trazirave, që do të vijnë ndërsa Mundimi i Madh të shpaloset. Unë ju kërkoj që ta bëni këtë sot sepse Unë ju premtoj mbrojtje të madhe kundër persekutorëve të Besimit  Kristjan dhe trazirave, që do të dëshmohen në të katër cepat e tokës. Unë kërkoj që të mos e lejoni frikën e çdo lloji ta trazoj zemrën tuaj. Ndërsa Unë dëshiroj të shpëtoj të gjithë botën, prej Mëshirës Sime, Unë tani deklaroj se Unë do të shpëtoj 5 biljon shpirtra për shkak të këtij Misioni. Unë e deklaroj këtë të jetë një nga Mëshirat më të mëdha që Unë i kam dhuruar fëmijve të Zotit ndonjëherë në historinë e botës.

Dijeni gjithashtu, se Unë do ta shkurtoj vuajtjen, që do të bjer mbi njerëzimin nga bisha, e tillë është Mëshira Ime. Por në fillim, Ndëshkimi I Zotit do të ndëshkohet sepse kjo është profetizuar, dhe është një pjesë e nevojshme e pastrimit final të njeriut.

Besoni tek Unë. Lartësojini zemrat tuaja dhe kurrë mos kini frikë nga i ligu dhe nga ligësia që do të dëshmoni së shpejti. Pranojeni gëzimin t’i mbushi shpirtrat tuaj nëse besoni tek Unë. Unë do t’i shpëtoj të gjithë ata për të cilët ju lypni Mëshirën Time, përmes recitimit të Fushatës Sime të Lutjeve. I vetmi mëkat, që nuk mund të falet, është mëkati i përjetshëm i blasfemisë kundër Shpirtit të Shenjtë.

Sot është dita që Unë solemnisht premtoj t’i sjell njerëzimit dashurinë, paqen dhe gëzimin e Mbretërisë Sime përmes shpëtimit të 5 biljon shpirtrave.

Unë ju dua dhe gëzohem për të gjithë ju. Nuk ka asgjë që Unë nuk do të bëj për ju, nëse është Vullneti I Zotit. E gjitha që ju mund të bëni është të kërkoni.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht: