Tuesday, 18 November 2014

Nëna e Shpëtimit: Libri i të Vërtetës përmbahet në Shfaqje Publike

E Shtunë, 8 Nëntor 2014, në 17:05

Bija ime e dashur, sot është një ditë e veçantë, kur Qielli feston përvjetorin e mesazhit tim të parë të dhënë ty si një lajmëtare e Zotit. Unë vij sot për të sjellë ty lajmin se me miljona njerëz do të konvertohen për shkak të këtij misioni.

Unë i solla botës Mesian, si një shërbëtore e përulur e zgjedhur e Zotit. Mua m’u dha një rol shumë i veçantë në Planin e Tij për të shpëtuar të gjithë fëmijët e Tij dhe sot, në rolin tim si Nëna e Shpëtimit, unë ju bëj thirrje të gjithë fëmijve të Tij.

Ju kurrë nuk duhet t’i refuzoni përpjekjet e Zotit për t’ju sjellë juve të Vërtetën. Ai, Ati Im I Përjetshëm, e do gjithsecilin dhe ky mision ishte parathënë. Ai i sjell botës sekretet e përmbajtura në profecitë e dhëna Danielit dhe më pas dishepullit të Tij të zgjedhur Gjon Evangjelistit. Libri I të Vërtetës është i përmbajtur në Shfaqje Publike dhe është e rëndësishme që ju të mos e refuzoni këtë Libër të Shenjtë.

Shumë njerëz tashmë janë konvertuar, përmes këtyre mesazheve, dhe është për arsye të këtij misioni që shumë prej njerëzimit do t’i tregohet Mëshira e Zotit. Mos e refuzoni Bujarinë e Tij sepse është dëshira e Tij më e madhe që ta bashkoj rracën njerëzore në botën e re që do vij.

Kur Biri im u ringjall së vdekuri ky ishte një mesazh për botën. Ashtu si Biri im, ata që qëndrojnë besnikë ndaj Tij do të ringjallen në trup dhe në shpirt në ditën e fundit. Askush, që e kërkon Mëshirën e Tij, nuk do të mbetet mbrapa. Për fat të keq, ata që e luftojnë Zotin, për shkak të kryeneçësisë dhe urrejtjes së tyre mund të ndërhyjnë në Përpjekjen e Tij për t’i bashkuar të gjithë fëmijët e Tij.

Të jeni mirënjohës për Mëshirën e Zotit. Të jeni mirënjohës për Fushatën e Lutjeve, sepse ato sjellin me vete Bekime të mëdha. Unë kërkoj që ju të më lejoni mua, Nënën tuaj të dashur, t’i mbush zemrat tuaja me gëzim. Ju duhet ta lejoni lumturinë, që mund të vij vetëm si një Dhuratë nga Zoti, ta vërshoj shpirtin tuaj me dijen se çfarë ka për të ardhur. Biri im do të vij së shpejti të rivendosi Mbretërinë, e cila i përket Atij. Mbretëria e Re, kur të shfaqet nga prushi i nxehtë, do t’i sjelli secilit prej jush gëzim dhe lumturi të madhe. Sepse atëherë ju do të keni arritur në shtëpi në Krahët Mikëpritës të Mbretit, Mesia, i cili bëri një sakrificë të madhe për shpëtimin tuaj.

Ju lutem ta pranoni këtë Dhuratë të madhe. Mos i lejoni ata shpirtra, zemrat e të cilëve janë të infektuar me urrejte, t’ju largojnë nga e Vërteta. Pa të Vërtetën nuk mund të ketë jetë.

Shkoni, fëmijët e mi të dashur, dhe më kërkoni Mua t’ju mbroj gjithmonë sepse është misioni im t’ju sjell ju përgjatë udhës së vështirë drejt Fronit të Birit tim të shtrenjtë, Jezu Krishtit.

Nëna juaj
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal në anglisht: