Tuesday, 21 July 2015

Mesazh nga Shpirti i Shenjtë

E Shtunë, 12 Shkurt 2011, në 15:30
Koha ka ardhur që të ngrihesh tani dhe ta marrësh këtë Kupë – pi prej saj, sepse ajo është Kupa e Shpëtimit. Duke pirë nga kjo Kupë ti tani do të jesh e përgatitur për ta ndarë këtë Kupë me njerëzimin. Ti tani përgatitesh për të zbuluar Fjalët e Krishtit, me qëllim që shpirtrat të mund të shpëtohen gjatë Paralajmërimit.
Mos e harxho kot as edhe një moment të vetëm pasi koha tani po afron për këtë Ngjarje Madhështore. Ti do të kesh vetëm një kohë të shkurtër që bota ta lexojë përmbajtjen në Internet. Por kjo periudhë do të kontribuojë në shpëtimin e milionave nga flakët e Ferrit.
Kjo është një përgjegjësi e madhe, por ti tani je gati.
Shko tani në dashuri dhe paqe.
Shpirti i Shenjtë